4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklardan değildir?

A.duygular
B.düşünceler
C.dış görünüş
D.beslenme ihtiyacı

Aşağıdakilerden hangisi, insanların dış görünüşleriyle ilgili değildir?

A.uzun boylu olmak B.alıngan olmak
C.siyah saçlı olmak D.mavi gözlü olmak

Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortak ve temel gereksinimlerinden değildir?

A.beslenme B.giyinme
C.uyumak D.gezmek

Aşağıda verilen eylemlerden hangisi bir duygu ifadesidir?

A. hapşırmak
B. gülmek
C. Uyumak
D. gezmek

İnsanların davranışlarını anlayışla karşılama anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A. saygı B. duygu C. Hoşgörü D. Birey

Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?

A. adres B. adı soyadı
C. kan grubu D. doğum tarihi

Aşağıdakilerden hangisi, bir arkadaşımızın başarılı olması durumunda gösterebileceğimiz duygu ve davranışlardan değildir?

A. sevinç B. tebrik etme
C. Kıskançlık D. destekleme

***İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklar onların öncelikle nasıl olmalarını sağlar?

A. kıskanç B. özel
C. çalışkan D. Duygusal

İnsanların bazıları, vücudunun organlarını sağlıklı bir insan gibi kullanamazlar. Böyle durumda olan insanlara ne denir?

A. engelli B. sakat
C. felçli D. Kötürüm

Ahmet, 80.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4C sınıfında öğrenim görmektedir. TEMA Vakfı üyesidir. Kayseri Spor Kulübü üyesi olarak haftalık antrenmanlara katılmaktadır. Yalnız bu bilgilere göre Ahmet’in kişisel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi, söylenemez?

A.çevreye duyarlıdır B. öğrencidir
C.sporcudur D. Başarılıdır

Aşağıdakilerden hangisi, bir milleti diğer milletlerden ayıran kültürel bir öge değildir?

A. bayramlar B. halk oyunları
C. gelenekler D. Savaşlar

Türk toplumundaki bazı oyun ve eğlenceler, geçmişten günümüze birtakım değişiklikler geçirerek ulaşmıştır.

Bu ifadede, kültürel bir öge olan oyun ve eğlencelerin hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A. sürekliliği B. ezberciliği
C. Tamamen değişmesi D. Geçici olması

Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda düşmanın nereden saldıracağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?

A. askerlerini çok iyi tanıdığını
B. savaş tekniğini iyi bildiğini
C. Aynı düşmanla daha önce de savaştığını
D. Düşman ordusundan haber aldığını

Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde kimlerle mücadele edilmiştir?

A.Ermenilerle B. Fransızlarla
C. Yunanlılarla D.İngilizlerle

Aşağıdakilerden hangisi, geçmişten günümüze devam eden kültür ögelerimizden değildir?

A. at yarışları B. güreş
C. Halk oyunları D. maskeli balo

“Kenan’ın annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.”

Bu metinde kaç tane kültürel ögeden söz edilmiştir?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

Atatürk’ün yaşamında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A. Sivas Kongresi’nin toplanması
B. TBMM’nin açılması
C. Ankara’ya gelmesi
D. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

Aile tarihi ile ilgili araştırma yapan birinin başvuracağı ilk kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?

A. ansiklopediler B. aile büyükleri
C. Eski kitaplar D. Eski eşyalar

Aşağıdakilerden hangisi, milli kültürü yansıtan ögelerdendir?

A. sünnet törenleri B. yaz tatilleri
C. dağ sporları D. Olimpiyatlar

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele sırasında ülkemizin içinde bulunduğu durumlardan birine örnek olamaz?

A.ordumuzun dağıtılmış olması
B.ekonomik durumun kötü olması
C. okuma yazma oranının yüksek olması
D.bazı topraklarımızın işgal edilmiş olması

Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?

A. dil B. savaş C. Giysiler D.gelenekler

Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?

A.evrenselliğini
B. anlaşılır olduğunu
C.alçak gönüllü olduğunu
D.cömert olduğunu

Kuvayımilliye nedir?

A.Atatürk’ün kız kardeşinin adıdır
B.Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlara karşı gönüllü savaşan askeri birliklerdir
C.Atatürk’ün son yurt gezisini düzenlediği ilimizin adıdır
D.Bir kitabın adıdır

24.Dayanışma içinde olan bir toplumda hangisi görülmez?

A) milli bütünlük
B) sevgi, saygı ve hoşgörü
C) yardımlaşma
D) huzursuzluk

25.Hangisi, milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?

A) bayrağımız
B) halk oyunlarımız
C) türkülerimiz
D) yollarımız

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık