6. Sınıf Paragraf Soruları

6. Sınıf Paragraf Soruları

Montaigne: “Yolumun üzerinde karşıma çıkan ‘Girmek yasaktır’ levhası canımı sıkar, tadımı kaçırır, dünyamı küçültür.”
Burada üzerinde durulan asıl kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayal gücü
B) Bencillik
C) Dostluk
D) Özgürlük

“Hep aydın günlerimiz olmalı,
Milletçe el ele beraber
Bütün köylerinde güzel yurdumun
Okumayan, yazmayan kalmamalı.
Bu vatan cennet vatan
Kalkınmalı, kalkınmalı.”
Yukarıdaki şiirde dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korku – Üzüntü
B) Karamsarlık – Özlem
C) Birlik – İyimserlik
D) Yalnızlık – Pişmanlık

” Bence en büyük kötülüklerimiz küçük yaşlarda başlar. Asıl eğitimimiz, bizi büyütenlerin elindedir. Küçük çocuk bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır, anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da oğlunun savunmasız bir çocuğu dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca aldattığını gördüğü zaman bunu yiğitlik belirtisi sayarak eğlenir. Oysa bunlar, zalimliğin, zorbalığın asıl tohumlarıdır.”
Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuklar çok yaramazlık yapar.
B) Anneler ve babalar çocuklarını çok severler.
C) Kötü eğilimleri hoş görmek tehlikeli bir eğitim yoludur.
D) Hayvanlara iyi davranılmalıdır.

“Kitap bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler, ne kadar azdır! Oysa şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iş tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiğimizi gideririz.”
Paragrafa göre kitaplardan deneyim kazanmamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap, bilgi ve görgümüzü artırdığı için
B) Kitaplarla bilgi eksiğimizi tamamladığımız için
C) İnsan, yaşadığı süre içerisinde çok az deneyim kazandığı için
D) Yazarların, yazdıkları kitaplara kendi deneyimlerini aktardıkları için

“Bitmez tükenmez bir hazinenin merkezi olan İstanbul gibi bir kentte bile pek çok insan, tam bir kültür körü olarak dolaşıyor; elinin altında ne var ne yok haberdar bile değil. Oysa uygar dünyanın insanları dünyanın dört bir yanını gezerek, gözlerini dikmiş, “güzellik” arıyorlar.”
Paragrafta anlatılmak istenen düşünce nedir?
A) İnsanlarımızın kültürsüz olduğu
B) Halkımızın yaşadığı çevreyi iyi tanımadığı
C) Turizmin uygarlık ölçüsü olduğu
D) İstanbul’un güzel bir kent olduğu

Atatürk, bu gerçeği görmüştü. Cumhuriyetten hemen sonra, 3 Mart 1924’te ilk iş olarak, Eğitim Birliği Yasası’nı çıkartmıştır, dinsel okulları büsbütün kaldırmıştır.
Paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A) Eğitimin önemi
B) Dinsel eğitimin önemi
C) Bilimsel doğruların önemi
D) Laik eğitimin önemi

Küçük bir çocuğun rüyasıdır bu:
El ele vermiş bütün insanlar,
Yaşıyorlar kardeşçe,
Çiçek sunuyorlar birbirine
Dörtlüğe göre çocuğun özlemi nedir?
A) Çiçekler içinde bir dünya
B) Çocukların mutluluk içinde olmaları
C) Kardeşlik ve barış içinde bir yaşam
D) Küçük çocukların çiçek yetiştirmesi

Sevgi ile tutuşsak el ele
Huzurlu yaşarız, çekmeyiz çile
Her türlü varlığı nimeti ile,
Bu vatan, bu millet, bu bayrak bizim.
Dörtlükte vurgulanmak istenen nedir?
A) Millet ve bayrak sevgisi
B) Beraberliğin gerekliliği
C) Sevgiden kaynaklanan mutluluk
D) Mutlu yaşam isteği

eğitim(I) Gücünüz yettiğince yardım ediniz; ama fedakarlık etmeyiniz. (II) Yardım, kişinin gücüyle orantılıdır.(III) Fedakarlık ise kişinin başkası için gücünden tümden vazgeçmesi, yani kendini tümden feda etmesi demektir. (IV) Bu huyun bir anlaşıldı mı bir daha belini doğrultamazsın. (V) O nedenle de yardımla yetinmeyip bir de kendini feda etmeni isteyip bekleyenlere, azıcık kuşkuyla bakmakta yarar vardır.
Yukarıda numaralanmış tümcelerin hangilerinde yazar bir öneride bulunmaktadır?
A) I ve V
B) I ve IV
C) III ve V
D) II ve IV

“Bir yazarı yalnızca bir kez okumakla kalmamalıyız. Eskiden tanıyıp kapattığımız sanatçılara yeniden yaklaştığımızda bakarsınız ki yeni tatlar yeni düşünceler bulmuşuzdur onlarda; çünkü (…)”
Düşüncenin akışına göre bu parça, aşağıdaki tümcelerin hangisiyle en doğru şekilde tamamlanır?
A) Büyük yazarlar çok sayıda eser vermezler.
B) Her kitap farklı dünyalar sunar bize.
C) Edebi değerlerin kesin bir tanımı yapılamaz.
D) Yaşımız ilerledikçe biz de değişmişizdir.

” Konuşma öyle bir diyalogdur ki buna katılan her insan sırası geldikçe etken yada edilgen olur. Bu sanatta başarıya ulaşmak için saygıyla hitap etmesini bildiğimiz gibi dinlemesini de bilmeliyiz. Dinlemek çoğu zaman konuşmaktan daha yararlıdır. Güzel konuşan çoktur; Fakat dikkatle dinleyenlerin sayısı pek fazla olmasa gerek.”
Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diyalogda dinlemenin önemi azdır.
B) Konuşmayı bildiğimiz kadar dinlemeyi de bilmeliyiz.
C) İnsanlar konuşmayı daha çok sever.
D) Önemli olan iyi konuşmaktır.

İnsanların birbiri üzerine basıp geçerek yükselmeye kalktığı, kişisel çıkarlarının yarıştığı günümüzde bile gerçek dostlara rastlanabiliyor: “Bunu senin için yaptım” demeden yapıyor; içtenlikle, yaptığını başınıza kakmıyor. Bu davranış; soluk alır gibi, güneşlenir gibi, yaşama yeniden doğar gibi, öylesine sade, öylesine içten, öylesine güzel…
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostluk kaynağını sormadan kana kana içtiğimiz bir pınardır.
B) Dostluğun günümüzde değeri azalmıştır.
C) Dostluk ve dostlarımız değerini kötü günde anlarız.
D) Dostlarla geçen zaman çok eğlenceli ve hoştur.

Dil insanların karşılıklı olarak anlaşmalarını ,konuşma ve yazıyla sağlayan işaretler sistemidir. Dil bilgisi ise, bir dilin konuşma ve yazmada uyulması gerekli kuralların tümünü inceleyen bilimdir. Onun öğrettiği kuralları tam olarak bilirsek, çevremizdekilerle duygularımızı, düşüncelerimizi tasarılarımızı ve hayallerimizi daha iyi aktarabiliriz.
Dil nasıl bir sistemdir?
A) İnsanların anlaşmalarını konuşma ve yazıyla sağlayan bir sistemdir.
B) Anlaşmayı zorlaştıracak bir sistemdir.
C) Konuşurken hata yapmamızı önleyen bir sistemdir.
D) Hayat boyunca gereksinim duymayacağımız bir sistemdir.

Dil insanların karşılıklı olarak anlaşmalarını ,konuşma ve yazıyla sağlayan işaretler sistemidir. Dil bilgisi ise, bir dilin konuşma ve yazmada uyulması gerekli kuralların tümünü inceleyen bilimdir. Onun öğrettiği kuralları tam olarak bilirsek, çevremizdekilerle duygularımızı, düşüncelerimizi tasarılarımızı ve hayallerimizi daha iyi aktarabiliriz.
Paragrafa göre dil bilgisi öğrenmenin faydaları nelerdir?
A) Bilgimiz genişler.
B) Dil bilgisi bize dilimizi sevmeyi öğretir.
C) Duygu,düşünce ,tasarı,ve hayallerimizi daha iyi aktarırız.
D) Dil bilgisinin faydaları çoktur.

” A benim bahtı yarim
Gönlümün tahtı yarim
Yüzünde göz izi var
Sana kim baktı yarim”
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem
B) Kıskançlık
C) Ayrılık
D) Yalnızlık

Dil kirlenirse ulusal kimlik de kirlenir insanın gerçek yurdu ana dilidir.Ben ana dilimin sınırlarında nöbet tutarım. Bu benim en büyük görevimdir.
Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A) Dilini iyi kullanmaktadır.
B) Dilini önemsemektedir.
C) Dilini korumaktadır.
D) Dil bilincine sahiptir.

Bir akşam üstü, Eren kuş’a doğru yürüyünüz ve elektirk santralinin çağlayanları, Körfez’i Akdağ’ı seyrediniz. Fransız seyyah diyor ki: ” Bu dağların arkasına inen güneşi Anyalya yakasından görmek kadar haşmetli bir şey akla gelmez.”
Parçada kendisinden söz edilen gezgin ( seyyah ) neyi çok beğeniyor?
A) Dağları ve çağlayanları
B) Antalya Körfezi’ni
C) Elektrik santralinin balkonunu
D) Güneşin batışını

Annesinin elinden bir an için kurtulan çocuk, karşı kaldırımdaki köpek yavrusuna
Doğru koştu. Telaşlanan annesi: ‘…………..’ diye seslendi.
Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir ?
A) Yavrum buraya gel, nereye gidiyorsun?
B) Ay ne güzel köpekmiş öyle!
C) Çocuğum, köpeğe yaklaşma!
D) Aman yavrum gitme oraya!

İçine gir ;çiçeklerin ,yıldızların ,ulusların içine gir.
Geceden gündüze,eskiden yeniye,yürü sen,
Yürü sen;
Türk olmak yaşamak demektir.

Şairimiz Türk olmayı nasıl tarif ediyor?
A) Karaman olan savaşlar yapan
B) Çalışkan olan
C) Büyüklerini sayan,küçüklerini seven insan
D) Doğayı seven ,başka uluslarla barış içinde yaşayan

“Ağaca çıkmasını bilirim;
Tanırım meyvenin oluşumunu;
Taş kırmak da gelir elimizden,
Ateş yakmak da aş pişirmek de. ”
Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir ?
A) Aş pişirmekte usta olduğunu
B) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
C) Ustalığını kimlerle paylaştığı
D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık