apireks şurup ne için kullanılır,apireks şurup yan etkileri nelerdir

APİREKS nedir ve niçin kullanılır?

• APİREKS turuncu renkli, portakal aromalı süspansiyondur.

• APİREKS, 100 ml’lik kahverengi cam şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır.

• APİREKS’in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.

• APİREKS bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

– 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,

– 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla kısa süreli olarak,

– Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi.

APİREKS nasıl kullanılır?

APIREKS’i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun talimatlannı izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Çocuklar

APIREKS’in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg’dır. Bu dozlar, süspansiyon aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:

– 6 ay-lyaş :Günde üç defa 2.5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7 kg’dan ağır olması koşulu ile)

– 1-2 yaş : Günde üç-dört defa 2.5 ml (yarım ölçek)

-3-7 yaş : Günde üç-dört defa 5 ml (bir ölçek)

Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar verilebilir.

apireks şurupYetişkinler

Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dir (günde üç defa 4-6 ölçek). Bazı hastalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir.

Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir.

Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg’a yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

APİREKS, aç karına biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada APİREKS ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

APİREKS alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı: APİREKS böbrekleri ve karaciğeri normal çalışan yaşlılarda, doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir. Ancak yaşlılardaki dozajda dikkatli olunmalıdır. En düşük etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı: APİREKS, 7 kg’ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü olarak kullanıldığında, süspansiyon uzun süreler kullanılmamalı ve 6 aydan küçük çocuklara verilmemelidir.

Özel kullanım durumlan

Böbrek/karaciğer/kalp yetmezliği: Böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü APİREKS gibi NSAİİ’lerin kullanımı böbrek fonksiyonlannda bozulmayla sonuçlanabilir. Bu hastalarda doz mümkün olan en düşük düzeyde tutulmalı ve böbrek fonksiyonlan izlenmelidir.

Eğer APİREKS ’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla APİREKS kullandıysanız

Reçete edilen günlük dozdan daha fazlasını kullanmayınız.

APİREKS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

APİREKS’i kullanmayı unutursanız

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı veriniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

APİREKS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedaviyi sonlandırıncaya kadar APİREKS kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır. Sadece çocuğunuz kendisini daha iyi hissettiği için tedaviye son vermeyiniz. APİREKS almayı zamanından önce keserseniz, çocuğunuzun hastalığı daha da kötüleşebilir.

Hastalığın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, APIREKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, APİREKS’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

– Spesifik olmayan aleıjik reaksiyon (Döküntü veya kaşıntı)
– Anafılaksi – Nefes darlığı veya yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde veya boğazda kaşıntılı döküntü ve/veya şişkinliğe sebep olabilecek ciddi alerjik reaksiyon
– Astım – Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanması
– Ağırlaşmış Astım – Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanmasının ağırlaşması
– Bronkospazm – Ciğerlerde, nefes almayı zorlaştırıcı geçici solunum yolu darlığı
– Dispne – Nefes almada zorluk
– Kaşıntı (pruritus)
– Deri üzerindeki kırmızı veya mor lekeler (purpura)
– Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
– Steven-Johnson sendromu – Deri üzerinde veya ağız yüzeyinde, acı veren, kırmızı veya mor döküntü ve kabarıklığa sebep olan hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon
– Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
– Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
– Kurdeşen (ürtiker)
– Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun APIREKS’e karşı ciddi aleıjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

– Anormal karaciğer fonksiyonlan, karaciğer yetmezliği
– Soğuk algınlığı veya boğaz ağrısına neden olabilecek, beyaz kan hücrelerinin sayısında aşın azalma (agranülositoz)
– Aplastik anemi – kan hücreleri sayısında ciddi azalma (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcukları) – Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
– Kemik iliği baskılanması – Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
– Hemolitik anemi (bir tür kansızlık) – Kırmızı kan hücrelerinde artan bozulma nedenli yorgunluk hissi
– Kan pulcuklarının kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu) -Kanamaya yatkınlığın artması, morlukların görülmesi
– Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
– Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni) – Vücudun enfeksiyon ile mücadele yeteneğinde azalma
– Trombositopeni (Kanda, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma) – Kanama, morlukların görülmesi
– Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)
– Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)
– Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)
– Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu, vıcık vıcık, yapışkan dışkı (melena)
– Pankreas iltihabı (pankreatit)
– Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit) – Mide yanması
– Kan kusma veya kahve telvesi renginde veya kıvamında kan tükürme (hematemez)
– Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
– Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi – Karında şiddetli kramp, ishal
– Karaciğer iltihabı (hepatit) – Sarılık
– Akut böbrek bozukluğu – Sersemlik, idrar oluşmaması
– Üre ve benzeri azotlu maddelerin kanda birikmesi (azotemi) – Bilinç bulanıklığı
– İdrarda kan bulunması (hematüri)
– Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensinin azalması)
– Hematokrit azalması (kırmızı kan hücre sayısında azalma) – Halsizlik
– Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zarı iltihabı)
– Gastrointestinal perforasyon (mide ve bağırsaklarda delinme)

Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

– Kulak çınlaması (tinnitus)
– Kanda eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında artma (eozinofili)
– Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)
– Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
– Görme bulanıklığı
– Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
– Görme değişiklikleri
– Duymada azalma
– Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
– Burun kanaması (epistaksis)
– Rinit (nezle,grip)
– Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
– Mide ülseri (gastrik ülser)
– Sanlık
– Hemoglobin azalması ve anormal karaciğer fonksiyon testi
– Depresyon
– Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)
– Uyuşma (parestezi)
– Uykululuk hali (somnolans)
– Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit), bulanık görme
– İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
– Duyma zorluğu
– Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil)

APİREKS gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunabilir.

Seyrek olarak APİREKS ile kan bozukluklan ve böbrek problemleri oluşabilir.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

– Döküntü
– Kaşıntı
– Ödem (sıvı birikimine bağlı deri altında oluşabilecek şişlik)
– Yorgunluk
– Sıvı tutulması
– İştah azalması
– Sinirlilik
– Baş dönmesi (sersemlik hali)
– Baş ağrısı
– Bulantı
– Mide bölgesinde ağn (epigastrik ağrı)
– Mide yanması
– Hazımsızlık (dispepsi)
– Kusma
– Kann (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı
– İshal (diyare)
– Kabızlık (konstipasyon)
– Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
– Ağızda veya boğazda geçici yanma hissi.

Bunlar APİREKS’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

apireks şurup ne için kullanılır,apireks şurup yan etkileri nelerdir Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık