Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutu

Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutu

Geri dönüşümün önemi ile ilgili çok anlatılacak durumlar bulunmakla beraber, ana hatlarıyla önde gelen yönleriyle konunun önemini açıklayalım Geri dönüşüm konusu yeryüzünde ve yer altında bulunan kaynakların korunması, hızla tüketilmemesi, sağlıklı ve kabullenilebilecek bir harcanma hızı ve dengesine oturtulması için bilim dünyası tarafından önerilmiştir.

İlk söylenişi insanların tabiata olan sevgisindenkaynaklanarak, bizlerin yaşamını olumlu yönde etkileyen ağaçların korunmasıiçin kâğıtların geri kazanılması gerektiği şeklinde Olmuştur

Nitekim ilk uygulamalarda kağıdın kazanılmasına çok önem verildiği görülür Bu en gelişmiş ülkelerde de aynı şekilde yaşanmış, bizlerde de aynı şekilde olmaktadır Öğretmenlerimizin öğrencilerden evden gazetelerinizi, kâğıtlarınızı getirin gibi söylemleri halen kulaklardadır

Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki insanların tüm ekonomik yaşamları, yaşamlarına şekil vermek ve rahat yaşayabilmek için bir takım maddeleri, malzemeleri ve oluşturulmuş ürünlerisatın alabilmek içindir Ancak ne satın alırsak alalım sonuçta bunların çok kısa sürede veya yıllar sonra akibeti “çöp” olmaktır Yani bakmadığımız ve görmediğimiz, görmek istemediğimiz bir olgu var burada, biz insanlar “çöp üretmek için yaşayan” varlıklarız Toplumumuz yaşamında bunu görmelidir Görebilmelidir Bunu şunun için belirtmek gerekiyor, günümüz dünyasında çevre konusundaki ekonomik harcamalar 600 milyar doları aşmış durumdadır Ve her yılda bu toplam değer %4’e yakın bir oranda genişlemektedir

Yani her yıl yaklaşık 20-25 milyar dolar hacim genişlemesi olmaktadır Çevre masraflarının toplamının yaklaşık %40’ını “çöp yönetimi” masrafları oluşturmaktadır Yani 2008 yılı rakamı olan toplam 600 milyar doların %40’ı olarak 240 milyar dolar sadece çöpyönetiminde söz konusu olmaktadır A B D Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya çevre masrafları veya çevre yatımları veya çevre hizmetleri veya çevre yönetimi yapabilmek için hizmet, cihaz, kimyasal vb ihracatlarını da kapsayan çevre masraflarını kendilerinin dünyadan ekonomik olarak genel yararlanma oranlarının çok üstünde bir oranda gerçekleştirmektedirler

Örnekle açıklamak gerekirse, 2001 yılı itibariyle, A B D , dünyanın ekonomisinde %28 oranında bir dilime sahipken, çevre konuları söz konusu olduğunda bu oran %38,5’i bulmaktadır Batı Avrupa’nın çevre pazarındaki dilimi %29,3 olmuştur Japonya ise dünya genel ekonomisinde %10 oranında meşgul iken çevre pazarında %17 oranında meşgul şeklinde gözükmektedir Buradan şunu ifade etmek gerekiyor, tüm çevre konuları gelişmiş ülkeler için bir geçinme kaynağı durumuna da gelmiştir Sektörde milyonlarca insan çalıştırılmaktadır

Şimdi buradan tekrar geri dönüşümolgusuna dönersek, geri dönüşüm çok önemli gibi gözükmekte ve eğer sistemli biryola oturtulabilirse ekonomiye çok önemli bir canlılık sağlayabilir Ancak bunun uygulanmasında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar, çizgiler bulunmaktadır Bunlara dikkat edilmeden yapılacak “düşüncesiz geri dönüşüm” hareketi geri dönüşümün ekonomiye zarar vermesi, işin sosyolojisini yaralaması, hatta geri dönüşü olmayan toplumun konuya olan inancının yıkılmasına neden olabilir Bu konuya tekrar dönmek istiyorum

Belirtmek istediğim çok önemli bir konu var Oda şudur Geri dönüşümden daha önemli bir husus var Oda “atıkların oluşmasını azaltmaktır Bu toplumumuz için çok önemlidir Öğretmenlerimiz eskiden tasarrufu öğretmeye çok önem verirlerdi Bu konu giderek çok daha fazla önem kazanmaktadır Öğretmenlerimiz geri dönüşüme olan ilgileri 1 ise tasarrufu anlatmaya zamanlarını 5 oranında ayırmalıdırlar Bu yolla toplumun çevre için yapacakları harcama azalacağı gibi, doğal kaynaklarımız da korunmuş olacaktır Tasarruf yapma ile ilgili olarak, toplum özendirilmelidir

Toplum eğitiminde çevre ile ilgiliyapılması gerekenler sadece öğrencilere değil, ve hatta özellikle büyüklere de anlatılmalı ve benimsetilmelidir Büyüklerin yaşadığı ortamda çocukların öğrendiklerine güvenerek toplumun bu konulara duyarlı hale gelmesini beklemek hayaldir Mantıklı olmadığı gibi bu konuda ısrar edenlere de ders olmuştur Ergenliği geçmiş tüm toplum yaşayanlarının çevre bilincine sahip olması ve kendilerini geliştirmeye açık olmaları gerekmektedir Bu konuda yaşayarak gördüğümüz bu yanlış, toplumumuzun geri dönüşüme istediği ilgiyi göstermemesine de neden olmaktadır Toplum kendi kendini eğitecek, uyarak, düzeltecek olgunluğa ve karşılıklı saygı duyulmasına ulaşmalı ve alışmalıdır

Gerçi bu konuda toplumumuz bir arada derede kalmış durumdadır da diyebiliriz Çünkü geri dönüşüme sistem kurulmadığından, sistem olmadığından ümitsiz gözle bakmaktadırlar İnsanların içinde olan doğaya olana sevgi kıpırtıları dışa vuramadan günlük yaşam içinde sönmektedir Bu bakımdan topluma yaşanabilir ve yaşatılabilir bir geri dönüşüm sistemi modelisunulmalı, bu model her tür toplum için uygulanabilir öğeler içermelidir

Bu arada toplum içinde halen sokaktan ve konteynerlerden çöplerin ayıklanarak toplanmasını da savunan insanlar da mevcuttur ki bunları kaale dahi almıyorum Kem alat ile kemalat olmaz (Kötü aletler ile olgunluk ve gelişme olmaz) Mantıksız yollarla insanların ve toplumun önünü tıkayanlar ve toplumun gelişmesine set olanlar sistem olduğunda ortada gözükmeyeceklerdir Bunlar bugünümüz ortamının doğal oluşumlarıdır

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık