"birdunyabilgi" Tarafından Eklenen Konular

3 yıl önce

4857 sayılı iş kanunu 26,27 madde Derhal fesih hakkını kullanma süresi MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz....

3 yıl önce

4857 sayılı iş kanunu 25 madde İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I- Sağlık sebepleri: a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç...

3 yıl önce

4857 sayılı iş kanunu 24 madde İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup...

3 yıl önce

4857 sayılı iş kanunu 55 madde Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller MADDE 55. - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. c)...

3 yıl önce

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi MADDE 11 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden...

3 yıl önce

ÇİFTÇİLER DAVA İLE NASIL EMEKLİ OLUR Düşünün yıllarca tarımsal faaliyette bulundunuz. Ürettiniz sattınız ama Sosyal Güvenlik Kurumu ile hiç işiniz olmadı. Ne zaman ki 1.10.2008 tarihinde zorunlu sigortalılık geldi o zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydoldunuz. Geçmişte yaptığınız üretim ve satışlardan elinizde makbuzlarınız varsa emekli olabilirsiniz. Yapılan yasal düzenleme ile 1.04.1994 tarihinden sonra ürettiği tarımsal ürünün satışı sonrası elinde tevkifatlı makbuz varsa bu...

3 yıl önce

Gazetecilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır SORU:Merhabalar 04.02.1974 doğumluyum ve sigorta başlangıcım 1997. 4 bin 600 gün ödenmiş SSK primim var. 11 yıldır Giresun'da yerel bir gazetede 5952 sayılı Basın İş Kanunu’na bağlı olarak çalışmaktayım. 3 bin 600 gün ve 15 yıl sigortalılık durumundan faydalanarak kıdem tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum. Gazeteci olduğum için bu durum kıdem tazminatı almama engel mi? (Suat Tonkaz) CEVAP:Sayın...

3 yıl önce

Bebeğime bakmak için istifa etsem tazminat alabilirmiyim Özellikle ülkemizde, çalışan kadınların doğum yaptıktan sonra iş hayatından kopmalarına sıkça tanık oluyoruz. Peki, doğum durumunda işten ayrılan kadınlar kıdem tazminatı alabilir mi? Okurlarımızdan Emine Hanım gönderdiği e-postada birkaç ay içinde doğum yapacağını, doğumdan sonra çalışmayı düşünmediğini, bebeğine bakmak istediğini söylüyor ve bu sebeple işten ayrıldığı zaman kıdem tazminatı alıp alamayacağını soruyor. ...

3 yıl önce

Çeyiz yardımı kimlere yapılıyor Soru: Ben 29 yaşındayım ve birkaç ay içinde evleneceğim. Eşim de 28 yaşında. Devletin evlenenlere çeyiz yardımı verdiğini duymuştum. Bu doğru mu? Nasıl alabilirim? (Murat D.) Cevap: Murat Bey, evet duyduğunuz haber doğru. Devlet bu yılın başında çeyiz yardımı uygulamasını başlattı. Ancak bu yardımı herkes alamıyor, çok sert kurallar var. Çeyiz yardımından yararlanma noktasında önemli bir koşul var. Bu...

3 yıl önce

Hamile işçi işten çıkartılabilir mi Soru:“Yaklaşık 6 ay önce bir giyim mağazasında işe girdim. İşe girdiğim sırada 2 aylık hamileydim ve bu sebeple işe alınmama korkusu yaşadığımdan hamile olduğumu patronuma söylemedim. Tabii zamanla durumu saklayamadım ve patronum işe girerken kendisine hamile olduğumu söylemediğim için beni hemen işten çıkarttı. Ne yapabilirim?” Ezgi Hanım, İş Kanunu bazı durumlarda işverene işçiyi derhal işten çıkartma hakkı...

3 yıl önce

İşveren Senelik iznimi kullandırmıyor Bu durum haklı fesih sebebi midir Senelik iznimi işveren  kullandırmıyor. Bu durum haklı fesih sebebi midir? Yıllık ücretli izne ilişkin hususlar 4857 sayılı İş Kanunumuzun 53. ile 60. maddeleri arasında düzenlenmiş olup konuyla ilgili birde yönetmelik yayınlanmıştır. İş kanununun 54. maddesinde: “İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek...

3 yıl önce

Patronun hakaretlerine maruz kalıyorum bu haklı fesih sebebi midir İş Kanunun 24. Maddesindeki aşağıdaki hallerin oluştuğunu durumlarda işçiye haklı fesih hakkı tanımıştır: II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa. c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya...

3 yıl önce

Maaşlarımızı hiç zamanında alamıyoruz. Bu haklı fesih sebebi midir? 4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Mücbir sebep; deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylardır. Maaş ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez...

3 yıl önce

Bordroda ücretim düşük gösteriliyor tazminat alarak ayrılabilir miyim Vergi Usul Kanunumuz açısından işverenin düşük ücretle düzenlediği ücret bordrosu naylon fatura gibi işlem görmektedir. Bu işverene cezai şartlar getirmenin 4857 sayılı iş kanunumuz açısından işçinin haklı fesih sebebi olarak tanımlanmıştır. İş Kanunumuzun 24-II e bendi “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” diyerek işçiye...

3 yıl önce

Çalıştığım işte hasta oldum tazminatımı alarak ayrılabilir miyim 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin I. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “ İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” işçi hizmet akdini fesih edebilir. Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde...

3 yıl önce

Memura aylıktan kesme cezası niçin verilir Aylıktan kesme cezası devlet memurlarına verilebilen cezalardan birisi ve bir memura bu ceza 657 sayılı kanuna göre şu hallerde verilebiliyor: 1 Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek 2 Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak 3 Özürsüz olarak bir veya...

3 yıl önce

YETİM AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANIN AYLIĞI KESİLİR Mİ Sosyal güvenlik dilinde ölen sigortalının çocuklarının ölen kişi üzerinden aldıkları aylıklara, yetim aylığı denir. Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamında bağlanan yetim aylığı, birçok gencimize önemli bir yardım ve güvence durumundadır. Genel olarak ölen kişinin hak sahibi olan çocuklarına bağlanan yetim aylıklarının, sigortalı olarak çalışılmaya başlandıktan sonra kesileceğine dair yaygın bir görüş bulunmaktadır. Bu görüş genel...

3 yıl önce

İş Güvencesi Tazminatları Nasıl Hesaplanır İş Güvencesi Tazminatları Nasıl Hesaplanır? İş Güvencesi kapsamında işçilerin belli şartlara göre işe iade davası açma hakkı vardır. Bu davayı şartlarına göre açıp kazandığınızda, 10 gün içinde işverene çalışmak için başvurdunuz ve işveren sizi işe başlatmazsa, ne kadar tazminatınız olacak? İşçinin işe başlatılmaması halinde, işçinin sözleşmesi bir aylık işe başlatma süresinin son günü feshedilmiş sayılacağından, kıdem tazminatının, ihbar...

Yukarı Çık