Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi

Allah (cc), En’am Sûresi’nde, “Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin!” diye buyuruyor.

Hanefi mezhebi de bu ayete ve birtakım hadis-i şeriflere dayanarak, besmelesiz kesilen hayvanların etlerinin yenilemeyeceğine hükmediyor. Şafiî mezhebi, Buharî’de geçen bir hadisi farklı yorumlayarak, besmele kasten terk edilmediği takdirde, hayvan besmelesiz de kesilmiş olsa, yerken besmele çekmenin yeterli olduğu görüşünde. Buharî’de geçen hadise göre Efendimiz (sas)’in Mekke’de bulundukları bir sırada, etraf kabilelerden Müslüman olan bir topluluk, kendilerine hediye et gönderir. Besmeleli mi, değil mi belli olmayan bu etin yenilip yenilemeyeceği kendilerine sorulduğunda, Efendimiz (sas), “Besmele çekin ve yiyin.” buyururlar. İmam Şafiî Hazretleri bu hadisi mutlak olarak ele alıp, hayvan besmelesiz kesilmiş de olsa, yerken besmele çekmenin kâfi olduğu neticesini istinbat eder. İmam-ı Azam ise, “Eti gönderen kabile Müslümandı ve ilgili Kur’an ayetinden haberdardı. Dolayısıyla, besmele çekip çekmedikleri sadece bir şüphe meselesiydi. Allah Resulü (sas), hayvanı keserken besmele çekmişlerdir hüsn-ü zannıyla etin yenmesini buyurdular. Zaten, yemeğe başlarken besmele çekilir.” diyerek, bunun besmelesiz etin yenilebileceğine bir delil teşkil etmediği hükmünü vermişler.

Ayet-i kerime

Takva sahipleri (Allah’ın emirlerine uygun yaşayıp şeytana ve şeytanlaşanlara uymaktan sakınanlar) cennetlerde ve pınar (baş)larındadırlar. Onlara, “(Ey takva sahipleri!) Oraya selametle, emin olarak girin.” denilir. Hicr Sûresi, 15/45-46

Hadis-i şerif

Sizin en hayırlınız, hayrı umulan ve şerrinden korkulmayan kimsedir. En şerliniz de, kendisinden hayır umulmayan ve şerrinden korkulan kimsedir. Tirmizi, Ebu Hureyre (ra)

Haftanın duası

Ey İlah’ım, ey Melik’im! Halim nicedir, Sen bilirsin. Kalbimi işgal etmiş bulunan tasalarımı da bilirsin. Ey Mevlalar Mevla’sı! Lütfunla imdadıma yetiş. Ey keremi bol, şanı yüce! Sabrım ve dayanma gücüm tükenmeden evvel rahmetinle bana inayet eyle. Ey kullarına yardımı çok hızlı olan! Bana da hemen ulaşacak bir yardım diliyorum dergâhından. Öyle bir yardım ki, zorlukları hezimete uğratır ve bana bütün ümit ettiklerimle beraber gelir. Ey yakınlardan yakın Karib! Ey yakarışlara icabet eden Mucib! Ey her halimi bilen Alim! Ey her nidamı duyan Semi’! İşte kat’i olan aczim, bükük boynum ve kırık kalbim; onlarla huzuruna geldim. İmam Abdullah ibn el-Alevi el-Haddad (ra)

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık