BULMACA SÖZLÜĞÜ -A-2

BULMACA SÖZLÜĞÜ -A-2
Ağırbaşlılık KÖM
Ağırlama İCLALİZAZ
Ağırlık ELEVATÖR
Ağırlık kaldırma aracı GİRVENKE
Ağırlık ölçerken kullanılan demir ağırlık ETALON
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal model SİKLET
Ağıt ELEJİMERSİYE
Ağıt, içli şiir ZEŞT
Ağız ŞAFLİYA
Ağız akıntısı, salya MIZIKA
Ağız armonikası STOMATİT
Ağız boşluğunu örten mukozanın akut ya da kronik iltihabı OSMAN ŞAHİN
Ağız İçinde Dil Gibi”, “Selam Ateşleri”, “Mahşer” gibi öykü kitaplarıyla ta CİDAL
Ağız kavgası, çekişme CİCİP
Ağız kenarında ve yüzde çıkan yaralar ÜSKÜRE
Ağız kısmı yayvan bakır kap KARANFİL
Ağız kokusunu gidermek için çiğnenen baharatlı bir madde AFT
Ağız mukozasında görülen ve “pamukçuk” da denilen yüzeysel yara AFT
Ağız mukozasında oluşan yüzeysel yara GENİZ
Ağız ve burun boşluğunun arka bölümü FARİNKS
Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk FROG
Ağız ve dil hareketlerinden yararlanarak, soluk borusuna arka arkaya küçük STOMATİT
Ağız ve dişetleri mukozasının iltihaplanması STOMATİT
Ağız yangısı PEROPAL
Ağız yolu ile ÇİĞNEMİK
Ağızda çiğnenip çıkarılan yemek PASTİL
Ağızda eritilmek için yapılmış şekerli ilaç tableti AKİDE
Ağızda güç eriyen bir şeker cinsi PASAPAROLA
Ağızdan ağıza söylenen parola FEMDEHEN
Ağızı lastikli bez torba ÇIKI
Ağızotu YEM
Ağları keserek balıkçılara zarar veren bir çeşit çağanoz ÇALPARA
Ağların alt ve üst kenarları YAKA
Ağların alt ve üst yakalarına geçirilen, keçi kılından yapılmış ip FARİL
Ağların sakata gelmesi ile yırtılan ağ gözlerinin iğne adı verilen tahta ve MERAMET
Ağlatma IBKA
Ağlı kepçe ÇOLUN
Ağrı Dağı’na 18 km. uzaklıkta, kayak merkezi olan dağın adı BUBİ
Ağrı Dağı’na tırmanan ilk Türk dağcımız BOZKURT ERGÜR
Ağrı Dağı’ndaki bir yayla ELİ
Ağrı Dağı’nın eski adı ARARAT
Ağrı Dağı’nın Farsça adı KUHİ NUH
Ağrı ilinin eski adı KARAKÖSE
Ağrı kesici madde ALJİSİD
Ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaç ASPİRİN
Ağrı kesimi ANALJEZİ
Ağrı, sancı BALKI
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine özgü bir tür köfte ABDİGÖR
Ağrılı uyaranları alğılama yeteneğinde bir azalma ile beliren duyu bozukluğ HİPOALJEZİ
Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş göz ÇİPİL
Ağrıya karşı aşırı duyarlılık ALJEZİ
Ağustos 1945’te Hiroşima’ya atom bombasını atan ABD uçağının adı ENOLAGAY
Ağustos ayı AYESER
Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen yazın en sıcak günlerine verilen ad EYYAMIBAHUR
Ağustoz gülü NESTEREN
Ağustoz ve eylül aylarında canlı kırmızı çiçekler açan, sarmaşık bir süs bi ACEMBORUSU
Ağustozböceği CIRLAYIKORAK BÖCEĞİ
Ağzı açık fıçı ÇAPÇAK
Ağzı açık kulplu su kabı MAŞRAPA
Ağzı çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzer, büyük gözlü ağ APOŞİ
Ağzı dar dibi yuvarlak bakır bakraç DEBBE
Ağzı dar testi GIRGIRI
Ağzı geniş kulpsuz kap TAHAR
Ağzı geniş, altı dar su kabı KÜLEK
Ağzı geniş, tek kulplu su kabı KANATA
Ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı BADYA
Ağzı kapalı büyük kazan KUŞGANA
Ağzı sıkı KETUM
Ağzı yuvarlak, açılır kapanır bıçak CAKVA
Ağzımızdaki dişlerin bir bölümüne verilen ad AZI
Ağzın alabileceği büyüklükte yiyecek parçası, lokma TIKIM
Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir tür çörek GECREK
Ağzın içinde oluşan pamukçuk AFT
Ağzın tavanı, damak HANEK
Ağzına kadar dolu LEBALEPISTINKA
Ağzından balgam ile birlikte solunum yollarından gelen köpüklü pembe veya k HEMOPTİZİ
Ahali, sakinler SEKENE
Ahbaplık, arkadaşlık, alışkanlık ÜNSİYET
Ahemeni krallarının saraylarında çok sayıda sütunla taşınan kare planlı taç ABADANA
Ahenk UYUM
Ahır HUÇ
Ahır içinde danalara ayrılmış bölme KORDOBO
Ahır kapısı TEMEKMUFALTÖMEK
Ahır penceresi SIGGAVUS
Ahır temizlemede kullanılan süpürge PENEK
Ahır ve kümeslerde gübre atmaya yarayan küçük pencere YANAŞMA
Ahıra yandan eklenen kom KOZKOZİK
Ahırda danaların kapatıldığı yer KOMZEK
Ahırda dışkıların dışarı atıldığı delik KÖMZEK
Ahırda gübre atılan delik PAHNA
Ahırda hayvan yemliği BAGAPEGE
Ahırda hayvanlara ot ve samanın verildiği tahta bölme MURSUK
Ahırda hayvanların bağlandığı yemlik ARALTİ
Ahırda iki hayvan arasına konan bölme sırığı PANTİBANDİ
Ahırda ineğin otlarının konulduğu yer FELEKA
Ahırda inekleri bağlamak için kullanılan kazığa geçen halka PATOME
Ahırda ineklerin yattığı tahta, döşeme BEGE
Ahırda ot ve samının konulduğu yer TEMEK
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan delik, pencere BAGA
Ahırdaki hayvan yemliği TIRHIÇ
Ahırın içini bölmek için yapılmış tahta duvar TIRHIÇ
Ahırın içini bölmek için yapılmış tahta duvar, bölme SATAPAV
Ahırın üstene düşene ince tomruk ARALTI
Ahırlarda iki hayvan yeri arasına bölmelik diye konulan kalın sırık SAHOL
Ahırları süpürmeye yarayan süpürge SANAKSAL
Ahırların orta yerinde çukur hayvan bokunun toplandığı kanal SIĞDAMI
Ahi Çelebi adıylada bilinen 15yy. Divan şairi ATAİ
Ahi kuruluşlarına girenlerin törenle bellerine bağlanan kuşak ŞED
Ahi, aka, dost CÖMERT
Ahilerin sembolik peştamali ŞED
Ahilikte bir ögütle sonuçlanan hikaye APOLOG
Ahize, alıcı, reseptör ALMAÇ
Ahkamı sitte” adı verilen altı tür yazının ortaya çıkmasından önce kullanıl KUFİ
Ahlak dışı AMORAL
Ahlak, karakter SİRETAKTÖRE
Ahlakı araç değil amaç sayan doktrin, ahlakçılık doktrini MORALİZM
Ahlaki bir öğütle sonuçlanan hikaye APOLOG
Ahlaklı MORALİTE
Ahlaklılık NEZİH
Ahlaksız, pezevenk GİDİ
Ahmak adam FAKAKA
Ahmak olmasına rağmen zeki ve işbilir görünmeye çalışan HABENNERA
Ahmak, budala HAMA
Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık GABA
Ahmet Cevdet’in 1894 yılında çıkardığı gazete İKDAM
Ahmet Emin Yalman ve Mehmet Asım Us’un 1917 yılında kurduğu gazete VAKİT
Ahmet Rasim ‘in, çocukluk ve okul anılarını içeren yapıtı FALAKA
Ahmet Raşit Öğütçü ORHAN KEMAL
Ahmet Rıfat’ın kurduğu, insanın bütün nefis baskılarından, geçici eğilimler RUFAİLİK
Ahşabın üzerindeki ufak pürüzleri yontarak giderip dümdüz bir hale getirmek SİSTİRE
Ahşap el mikseri KUDAL
Ahşap evlerin içindeki tahta bölme DİZME
Ahşap fıçı KAVRAN
Ahşap kapı kilidi ÇİVLİKA
Ahşap kapı tokmağı TIRKIZ
Ahşap kepenk GARAGAPAK
Ahşap kiremit HARTAMA
Ahşap malzemede belirlenmiş desen ve çizimlere göre oyulmuş yuvalara gümüş, KAKMA
Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik ahşap t KAMA
Ahşap su kabı KUFA
Ahşap su kanalı ÇANTI
Ahşap üzerine yapılan kısa çizgi yada işaret. ÇENTİK
Ahşap ve çubuklarla yapılan ve pencerelere takılan siper KAFES
Ahşap ya da taşların birbirine bağlanmasında kullanılan iki ucu dirsekli ke KRAMO
Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları ÇATMA
Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta KALAS
Ahşap yapılardaki çıkmaların altına çaprazlamasına konan dikdörtgen kesitli ELİBÖĞRÜNDE
Ahşap yapıların dış kaplamalarında kullanılan çıralı tahta ÇİĞDENE
Ahşap yonya levhası SUNTA
Ahşap, mukavva yada deri üstüne uygulanabilen bir tür boyama tekniği ve bu EDİRNEKARİ
Ahşapta rastlanılan yuvarlak, koyuca renkte sert bölüm BUDAK
Ahu, gazal CEYLAN
Ahududu PEŞMELBA
Ahududu soslu şeftalili,krem şantili dondurma AĞAÇ
Aids testi ELİZA
Aids virüsü HİV
Aile EHLİYAL
Aile fertleri HORANTA
Aile halkı AYAL
Ailenin geçimini sağlayan AİL
Ailerin yardımlaşamak için bir araya gelerek tüm işlerini ortak görenlerın MOGDAM
Ailesini dinlemeyen başına buyruk erkek çocuk KOPUK
Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney İNVİVO
Ajanda ANDAÇ
Ak gürgen ağacı İSTERİÇ
Ak kan LENF
Ak karınca DİVİKTERMİT
Akaç DREN
Akaçlama DİRENAJ
Akaju MAUN
Akaltın PLATİN
Akamış İranlılar’ın gümüş parası DANAKE
Akan dam AKA
Akan kanı durdurmak için kullanılan bir çeşit ıtırlı bitki PAFLAK
Akan yıldız AĞAN
Akarca FİSTÜL
Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü REJİM
Akarsu kenarındaki ağaçlık BÜK
Akarsu kenarlarında hayvanlara su içirilen yer SAVAK
Akarsu krosu” da denilen ve azgın ırmaklarda yapılan spor dalı RAFTİNG
Akarsu yatağı AKAKMECRA
Akarsu, dere, çay CUCUY
Akarsular tarafından derin yarılmış yüksek düzlüklere verilen ad PLATO
Akarsulardan oluşan küçük derecikler OBUS
Akarsuları inceleyen bilim dalı POTAMOLOJİ
Akarsuların türlü nedenlerle bıraktığı yatak AKMAZ
Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri KULAK
Akarsuyun herhangi bir noktasından bir saniyede geçen su hacmi DEBİ
Akasya ağacı ÇURAYENA
Akbaba KERKES
Akciğer PNOMORAJİ
Akciğer dokusu içinde kanama olması ZATÜRRE
Akciğer dokusunun iltihabı PAKİPLÖRİT
Akciğer ve göğüs duvarının iç yüzeyini örten kronik iltihap PULMONER
Akciğer veya akciğerlerle ilgili PNOMOTORAKS
Akciğer zarı balonunun sönmesi hali PNÖMONİ
Akciğer zarı iltihabı ALVEOL
Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik RAL
Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu patolojik ses PLEVRA
Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzeyini örten zar RİEFTİZİ
Akçaağaç İSFENDANLEK
Akçenin dörtte bir değerindeki para PUL
Akdeniz Bölgesi’nde bir akarsu ALATA
Akdeniz bölgesinde bir yayla TAŞELİ
Akdeniz Bölgesi’nde kendiliğinden yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir b ALFA
Akdeniz Bölgesinde Toros dağlarının bir kolu AMANOS
Akdeniz bölgesinde yaygın bir çiçek BEGONVİL
Akdeniz bölgesinde yetişen dikenli bir bitki KENGER
Akdeniz Bölgesinde yetişen kokulu bir çalı türü ZİVİR
Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen bir bit HAVACIVA
Akdeniz bölgesinde yetişen, tüylü 1050 santimetre boyunda, kuvvetli kokusu FİLİSKİN
Akdeniz Bölgesi’nde, Bolkar Dağları ile Aladağlar kütlesini birbirinden ayı ECEMİŞ
Akdeniz Bölgesi’nde, CennetCehennem obruklarının ve Narlıkuyu mağarasının d TAŞELİ
Akdeniz Bölgesinde, Toros sıradağlarının bir kolu AMANOS
Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde bir akarsu EŞEN
Akdeniz civarlarında yaşayan yuvarlak, deliksiz ve sağlam kabuklu bir salya OTALA
Akdeniz çevresinde yaşayanlarda görülen kansızlık TALASEMİ
Akdeniz çevresinde yetişen ve dalları sepet örmekte kullanılan bir ağaççık AYIT
Akdeniz çevresinde yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki ALFA
Akdeniz havzasında görülen çok kuru, çok sıcak bir rüzgâr SİROKO
Akdeniz keçi ırkından, süt ve döl verimi yüksek yurdumuzda da yetiştirilen NUBİ
Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda görülen kalıtsal bir kan hastalığı TALASEMİ
Akdeniz kıyısında çipura balığına verilen ad ALYANAK
Akdeniz kökenli, yeşil yapraklı, koyu mor çiçekli, çalıya benzer kokulu bir LAVANTA
Akdeniz ülkelerinde görülen, en çok keçi sütü ile bulaşan ateşli bir hastal MALTAHUMMASI
Akdeniz ülkelerinde yaşayan Yahudilere verilen ad SEFARAD
Akdeniz ve Ege yörelerinde yetişen, tohumları çok zehirli bir ağaççık ZİVİRCİK
Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen ve tohumlarından pastırma çemeni yap BOYOTU
Akdeniz yöresinde dövülmüş nohut, et ve soğanla yapılan yemek KALLE
Akdeniz yöresinde görülen çok sıcak rüzgar SİROKO
Akdeniz yöresinde kendiliğinden yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bit ALFA
Akdeniz yöresinde yetişen bir ağaççık AYI
Akdeniz yöresinde yetişen ve çiçek tomurcukları turşu yapımında kullanılan KEBERE
Akdeniz yöresinde yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki ALFA
Akdeniz yöresinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen bir bitki HAVACIVA
Akdeniz yöresinde yetiştirilen ve lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan İSKORÇİNA
Akdeniz’de İtalya’ya ait bir ada ASİNARA
Akdeniz’in dördüncü büyük adası KORSİKA
Akdeniz’de balık avlayan kayıkların kıç tarafında dışarı süzülen sarık torb GANGAVA
Akdeniz’de bir ada devlet MALTA
Akdeniz’de Fransa’ya bağlı bir ada KORSİKA
Akdeniz’de İspanya’ya bağlı bir ada ALBORAN
Akdeniz’de, İspanya’ya ait takımada BALEAR
Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na bağlayan boğazın adı CEBELİTARIK
Akdeniz’in batı kesiminde esen ılık, nemli ve sert rüzgâr LEVANTİ
Akdeniz’in en büyük adası SİCİLYA
Akdeniz’in, İtalya’nın batı kıyısıyla Korsika, Sardinya ve Sicilya adaları TİREN
Akdeniz’in, İtalya’nın Kuzey Batı kısımlarına doğru sokulan bölümü LİGURİA
Akıcı maddeleri ya da tozları çekip emmeye yarayan aygıt ASPİRATÖR
Akıcı söz SELİS
Akıl PSİKOZ
Akıl hastalıklarının genel adı GÜLLABİ
Akıl hastanelerindeki hademe USA VURMA
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme İBNİ MEYMUN
Akıl yoluyla edinilen bilgiyi kutsal kitapların öğretisiyle kaynaştırmaya ç ENTELEKT
Akıl, zihin, idrak, anlak ROKOKO
Akılcı, aynı zamanda kıvrak, alımlı bir salon edebiyatı türü İRRASYONALİZM
Akıldışıcılık LEBİB
Akıllı, zeki KİYASET
Akıllıca ALEMİ
Akıllıca davranış, akıllılık EBLE
Akılsız, budala US
Akım toplar AKÜ
Akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı PENÇİK
Akındırık REÇİNE
Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı AYNA
Akıntılı hastalık AKARCA
Akışkanların, parçacıkların ya da ışıma biçimindeki bir enerjinin belirli b AKI
Akışkanlığı az olan sıvı VİSKOZ
Akıtaç PİPET
Akıtma İSALE
Akide Şekeri GANFET
Akira Kurosava’nın bir filmi RAŞOMON
Akira Kurosava’nın, birçok eleştirmen tarafından sinema tarihinin en iyi ya İKİRU
Akis AKS
Akkan LENF
Akkarınca DİVİK
Akkarınca, termit” gibi adlar da verilen böcek DİVİKTERMİT
Akkor NARIBEYZA
Akla uygun MAKUL
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilg VOLONTARİZM
Aklama, temize çıkarma İBRA
Aklı başında olmayan, baygın BİHUŞ
Aklı bir karış havada kimse HOYBOLO
Aklı yatmış KAİL
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü ama REVAKIYE
Akma, akıntı SEYELAN
Akorların kuruluşu, türleri, çevrilmesi, bağlanması, yürüyüşü ve melodi ili ARMONİ
Akraba ve yakın arkadaşları kayırma NEPOTİZM
Akrabalık KARABET
Akran, eş BEKTAŞ
Akrep takım yıldızının kuyruğunun güneyinde yer alan, küçük güney takımyıld ALTAR
Akrep takımyıldızının en parlak yıldızı ANTARES
Aksak kimse EKSEHLENK
Aksaray ilinde, M.Ö. 3200 yılına kadar uzanan ünlü höyük ACEMHÖYÜK
Aksaray ilinde, tüf kayalara oyulmuş birçok dinsel yapının bulunduğu ünlü v IHLARA
Aksaray ilinde, Bizans dönemine ait tüf kayalara oyulmuş pek çok dinsel yap IHLARA
Aksaray’da bir baraj APAMAMASIN
AksarayYaprakhisar köyünde bulunan bir kaplıca ZİGA
Aksu, ak basma, perde KATARAKT
Akşam ISA
Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasındaki zaman dilimi IŞA
Akşam ile yatsı namazı arasındaki vakit ALATİRİK
Akşam vakti İŞA
Akşam ve yatsı namazı AŞİAŞ
Akşam yemeği ABEND
Aktarılan sinyalleri bozmak için kullanılan sinyallere verilen isim NOUSE
Aktarma NAKİLDİLASYON
Aktif ETKİN
Aktinidya ağacının meyvesi KİVİ
Aktinyumun kendiliğinden parçalanmasıyla elde edilen ve kütle numarası 219 AKTİNON
Akut Lösemide kullanılan bir antibiyotik AZEFERONAZASERİN
Akut yada kronik safra kesesi iltihabı KOLESİSTİT
Akvaryum tabanına toplanan artıklar DETRİTUS
Akvaryumlarda çokı kullanılan bir süs bitkisi BİNYAPRAK
Akyuvar EOSİN
Akyuvar türleri LÖKOSİT
Al ile kır arası bir at donu KULA
Al renkli ipek dokuma yüz örtüsü ALVALA
Al yanaklı maymun RHESUS
Ala geyik SIĞIN
Ala renk ÇAL
Alaca benekli, çilli hayvan EBEŞ
Alaca karanlık BOZALTI
Alaca renkli EBRAK
Alaca renkli at DEFENNİ
Alaca renkli bir cins elbise ÇIPIR
Alaca yılan ARMA
Alaca, iki renkli YANAL
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme AVANS
Alacak DAİNELVAN
Alacaklı MATLUP
Aladağlar Ulusal parkında,doğal güzelliğiyle tanınmış şelaleler KAPUZBAŞI
Aladağlar’ın batı yüzünde ormanlık bir vadi EMLİ
Alafranga tuvalet KLOZET
Alageyiğin erkeğine verilen ad HONASIĞIN
Alageyik SIĞIN
Alaka İLGİ
Alakasız.(Mec.) KELALAKA
Alamanaya verilen diğer ad KANCALAŞ
Alametler, işaretler ALAİM
Alan Parker tarafından sinemaya da aktarılmış ünlü müzikal EVİTA
Alan topu TENİS
Alanya ilçesi yakınlarında bir çay DİM
Alanya ilçesi yakınlarında bir çay ve mağaranın ortak adı DİM
Alaska’da bir yanardağ SPURR
Alaşım HALİTA
Alaturka fasılda, giriş taksiminden sonra çalınan, dört haneli ve dört tesl PEŞREV
Alavereci SPEKÜLATÖR
Alay beyi ÇERİBAŞI
Alay etme TANZSARA
Alay ve şaka yollu yazılmış nazire TEHZİL
Alay, eğlenme MEZEK
Alay, kinayeli söz KERÇ
Alaylı bir dille kaleme alınmış nazım türü HEZLİYAT
Alaylı halk şiiri TAŞ
Alaysı İRONİK
Alazlanmış sütlü buğday ÜTME
Albert Camus’un bir yapıtı JONAS
Albümin işeme AKTUTMA
Alçak dağ geçidi BELEN
Alçak enlemlerde esen düzenli rüzgâr ALİZE
Alçak gönüllülük MAHVİYET
Alçak kimse DENİ
Alçak, soysuz, aşağılık PESPAYEDENİ
Alçaklık, bayağılık LEAMET
Alçalma, düşkünlük ZÜL
Alçı levha ALÇIPAN
Alçı taşı JİPS
Alçı yoğunluklu süsleme tekniği STUCCO
Alçıdan kabartma süsler yapma sanatı JİPSOPLASTİ
Alçıdan yapılmış kabartma süslemelere verilen ad MALAKARİ
Alçıtaşı JİPSPUR
Aldanmak TOR
Aldatma, oyun, düzen DESİSEAL
Alegorik hikaye FABL
Aleksan Sarrafyan’ın 1872 yılında İstanbul’da çıkardığı gazete İBRET
Alemdar Mustafa Paşa ile Rumeli ve Anadolu âyanı arasında 1808’de imzalanan SENEDİ İTTİFAK
Alemin görünmeyen ötesi MAVERA
Alerjik reaksiyona neden olan madde ALLERGEN
Alet edavat veya boya gibi şeylerin saklanması için kullanılan dolap PORTUÇ
Alet edevat takımları AVADAN
Alet edevat veya boya gibi sair şeylerin saklanması için kullanılan dolap v PORTUÇ
Alet kullanmadan tapılan kol bacak kesimi DİYAKLASTİ
Aletçilik ESTRÜMANTALİZM
Alev ALAZ
Alevde tüylerini ya da kabuğunu yakıp gidermek ÜTÜLEMEK
Aleve tutarak pişirme yöntemi FLAMBE
Alevi kuruluşlarına girenlerin törenle bellerine bağlanan kuşak ŞED
Alevi tarikatından olan tasavvuf şairlerinin tarikatlarını ve hareketleriyl DEME
Alevi ve Bektaşi müritleri aydınlatmak için düzenlenen cemaatlerde dedelere HAKKULLAH
Alevi ve Bektaşi ozanlarının şiirlerine verilen ad DEME
Alevi ve Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde uygulanan t SEMAH
Alevi ve Bektaşilerde müritleri aydınlatmak için düzenlenen cemaatlerde ded HAKKULLAH
AleviBektaşi edebiyatının kurucusu sayılan ünlü şair KAYGUSUZ ABDAL
AleviBektaşi ozanlarının tarikatla ilgili şiirlerine verilen ad DEME
AleviBektaşi şairlerinin tarikat konularını dile getirdikleri şiir türü NEFES
AleviBektaşi törenlerine verilen ad CEM
AleviBektaşi törenlerine verilen ad Alevi semahı CEM
Alevin oynayarak parıldaması, parlama, parıltı YALABIK
Alexander Dumaspere’nin ”Üç Silahşörler” romanın kahramanları ARAMİS
Alfabetik sıralamalar için kullanılan, kenarında bütün harflerin yer aldığı FİHRİST
Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime ALPHANUMERİC
Alfebe gibi küçük okul kitaplarını eski adı SUPARA
Alfred HİTCHCOOK’un bir filmi İP
Alg, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik hücresi OVOGON
Algı PERSEPTİONİZM
Algıcılık İDRAK
Algılanan nesnelerin temel niteliği UZAM
Alı koyma TAVİK
Alıcı Kuşu Kardeşliğin”, “Ay Kar Toplamaz” gibi şiir kitaplarıyla tanınmış ARİF DAMAR
Alıcı yönetmeni KAMERAMAN
Alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayı ATOMİSİTE
Alıcıya bağlı ya da alıcıdan ayrı kullanılan değişik odaklı mercek dizgesi VİZÖR
Alıç, yaban eriği ALOÇA
Alımlı FRAPAN
Alımlı ve göze çarpıcı KEKLİK
Alımlı, güzel kadın FRAPAN
Alın, yüz CEBİNNASİYE
Alınıp satılabilen köle veya cariye KARAVAŞKUL
Alınması gereken ders İBRET
Alıntı İKTİBAS
Alınyazısı, kader FATALİTE
Alışılagelen BERMUTATOLAĞAN
Alışılmış olan, alışkanlık haline gelen MENUSMUTAT
Alışkanlıkla elde edilmiş beceri RUTİN
Alışkanlıklara bağlı HABİTÜEL
Alışlanlık ITIYAT
Alışma, kaynaşma ÜLFET
Alışmış ALATA
Alışveriş PİYASA
Alışveriş fiyatı, geçerli fiyat ALVER
Alışveriş, takas AKSATA
Alışverişte aldatılma KAZIK
Alışverişte arabulucu MİYENÇİ
Alışverişte çok kar amacını güden kimse BEZİRGAN
Alışverişte hile yapan GABİN
Alışverişte satıcının alıcıya yaptığı indirim İKRAM
Alkali özelliği üstün olan bitki BAZOFİL
Alkalik ANTİASİT
Alkalilerin şekerle yaptığı bileşiklere verilen ad SAKARAT
Alkısrak ALAYUNT
Alkış ÇİPİK
Alkil kökü AMİNO
Alkol GRADO
Alkol derecesi ANİZET
Alkol su şeker ve yeşil anason karışımından elde edilen bir tür likör GOMALAK
Alkolde eriyen hayvansal bir reçine ETANOL
Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu ALDEHİT
Alkollü içkilere konan vergi ZECRİYE
Alkolsüz içki İÇİT
Allah katında hayırlı olan HAYRULLAH
Allah seni korusun” anlamında kullanılan bir deyim SANEKALLAH
Allah’a şükür anlamında bir söz ELHAMDÜLİLLAH
Allah’a ve gerçeğe sezgi, gönül ve duygu yoluyla ulaşılabileceğine inanan d MİSTİSİZM
Allah’ın buyruklarına uyma TAAT
Allah’ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan man TEVHİD
Allah’ın bağışlayıcı anlamındaki sıfatı GAFUR
Allium porrum olarak tanımlanan, zambakgillerden, sapından yararlanılan, ço PIRASA
Alma yada kabul etme AHİZ
Alma, toplama DERÇ
Almaç AHİZE
Almak, alıp götürmek APARMAK
Alman brendisi ASBACH
Alman faşisti NAZİ
Alman gümüşü ALPAKAMAYŞOR
Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın kısa yazılışı LH
Alman kadın devrimci ROZA LÜXEMBURG
Alman kimya sanayi kuruluşu BASF
Alman Max Bruch’un bir operası SCHERZ
Alman papatyasından elde edilen ve yatıştırıcı özellikleri olan bir ajan AZULENE
Alman parlemento binası REICHSTAG
Alman standartlarına göre filmlerinin ışığa karşı duyarlıklarını belirleyen DIN
Alman yazılım şirketi SAP AG tarfından geliştirilen üst seviye bir nesne ta ABAP
Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askeri hiyerarşisinde en yüksek rüt FELDMAREŞAL
Almanca evet JA
Almangümüşü MAYŞOR
Almanların ünlü destanı NİBELUNGEN
Almanya da eskiden kullanılan bir ağırlık birimi FUND
Almanya dışına sürülmüş Musevilerin 14. asırdan başlayarak kullanmış oldukl YİDİŞ
Almanya kökenli bir köpek cinsi SNAVZER
Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski gümüş para TALER
Almanya ve Fransa’dan Doğu Avrupaya göç eden Museviler’e verilen ad EŞKENAZ
Almanya ve İtalya’da resim müzelerine çoğu zaman verilen ad PİNOKOTEK
Almanya’da 19141918 yılları arasında etkinlikte bulunan devrimci sosyalist SPARTAKİSTLER
Almanya’da bir sanayi bölgesi RUHR
Almanya’da kurulan (1947’nin başlarında SS üyelerini kaçırmak amacıyla ) gi ODESSA
Almanya’da Ren’in kolu olan bir ırmak LİPPE
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde ırmak LEİNE
Almanya’ya özgü,geleneksel olarak birayla birlikte içilen damıtık bir içki KORN
Almanya’yı oluşturan eyaletlerin her birine verilen ad LAND
Almanya’da bir akarsu DONAU
Almanya’da bir il BREMEN
Almanya’da bir kent KIEL
Almanya’da düzenlenen ünlü eğlence FAŞİNG
Almanya’daki elektronik ve elektrikli aygıt üreten en büyük şirketlerden bi AEG
Almanya’nın güneydoğusunda bir eyalet BAVYERA
Almanya’nın Kuzey RenVestfalya eyaletinde, Bielefeld kentine bağlı idari bö STİEGHORST
Almanya’ya özgü, tahıl tanelerinden yapılan damıtık bir içki KORN
Alnı veya kuyruğunun ucu beyaz olan at ASBAG

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık