BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-1

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-1
B grubu vitaminin yetersizliğinde oluşan bir hastalık PELLEGRA
B12 vitamini KOBALAMİN
Baba soyu NESEP
Baba, Cet EBATABAB
Babacan, hoşgörü sahibi kimse ATACAN
Babanın annesinin ismini taşıyan kız ANAZ
Babanın kız kardeşi, hala EMEEM
Babanın, erkek evladı olmaması halinde, mirasını bıraktığı kızı EPİKLEROS
Babil sürgününden sonra Yahudilerin çeşitli yabancı topraklara dağılması DİASPORA
Babil ülkesinde kayıp kent OPİS
Babil’de Aphrodite yerine tapınılan Astarte’nin bir adı SALAMBO
Babil’de marduk tapınağı ESAPİL
Babil’deki Yahudi okullarının başlarında bulunan kimseler GAON
Babil’in son kralı BALTAZAR
Babillilerin en büyük tanrısı MARDUK
Babillilerin savaş tanrısı NİNURTA
Babillilerin, kehanet için kullandıkları bir yöntem HEPATOSKOPİ
Babür İmparatorluğu’nda yaşamış ünlü tarihçi ABDÜLHAMİD LAHURİ
Baca GETR
Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten,kumaş veya köseleden yapıl ANGIRAK
Bacağın diz kapağı bölgesi UYLUK
Bacağın kalçadan dize kadar olan kısmı İNCİK
Bacağın, dizkapağından topuğa kadar olan bölümü GIÇ
Bacak ZİPKAZİPGA
Bacakları dar, ağı geniş, geleneksel Laz pantolonu TAYT
Bacakları sımsıkı saran bir tür pantolon AYAT
Bacakların yere basan bölümü FİBULA
Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanı SİYATİK
Bacaktaki iki sinire ve bu sinirlerin ağrılı hastalığına verilen ad LOĞ
Bacalardaki toprak zemini sertlestirmeye yarayan tekerimsi tas MUHARIBUHARE
Bacasız ev ECEMM
Badei vuslat içilsin kâsei fağfurdan”, “Kız sen geldin Çerkeş’ten” gibi şar FAİZE ERGİN
Badem SOMATA
Bademden yapılan bir şerbet PRALİN
Bademli kek PAYAM
Badi ÖRDEK
Badmington sporunda, Bayanlar Dünya Şampiyonasını temsil eden kupa UBER
BAE’ni oluşturan emirliklerin en küçüğü UCMAN
Bafa Gölü’nün bir başka adı ÇAMİÇİ
Bağ bekçisi BAĞBAN
Bağ bozumu KAVUS
Bağ budamaya yarayan eğri bıçak TARABIÇKI
Bağ çubuğu dikmek için delik açmaya yarayan çubuk DİKEÇEMEN
Bağ çubuğu, çalı çırpı ÇEPER
Bağ dokusunda oluşan irinli yaygın iltihap FLEGMON
Bağ kapılarında kullanılan tahta kilit ZÖYNEK
Bağ kütüğü OMCAOMA
Bağ ve bahçe sulamak için açılmış su yolu, ark KARIK
Bağ ve bahçelerde çalı çırpıdan yapılan çardak HAYMA
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek MAŞALA
Bağ ya da bahçe kulübesi ALAK
Bağ yapraklarına dolanan asalak bir bitki EŞKİT
Bağ, bahçe çitlerinde kullanılan uzun kazıklar SÖĞEN
Bağ, bahçe gibi yerlerin çevresine çalı, kamış,ağaç gibi şeylerden çekilen ÇİT
Bağ, bahçe ve bostanlarda sebze ve meyve dikmek için ayrılan parçalar MAŞALA
Bağ, düğüm GİRİH
Bağa, tosun KELE
Bağanotu’nun zehiri AKONİTİN
Bağda omça sırası BARAN
Bağdaşık HOMOJEN
Bağdat’ın eski adı DARÜSSELAM
Bağdat’da bilinen en eski Türk Camii RUSAFE
Bağdat’ın kuzeyinde bulunan dünyanın en geniş camisi SAMERRA
Bağevi ALEYÇİK
Bağımlı ANGAJE
Bağımlılık yapan maddeler HAŞIŞ
Bağımsız Devletler Topluluğunda bir nehir SURA
Bağıntı, görelik, izafet RÖLATİVİTE
Bağıntıcılık RELATİVİZM
Bağır AHŞA
Bağırmak BOZLAMAK
Bağırsak ANTERİT
Bağırsak iltihabı İLEUS
Bağırsak işleminin tamamen durması işlemi ASKARİSASKARİT
Bağırsak solucanı İLEUS
Bağırsak tıkanması EMA
Bağırsaklar” anlamında eski sözcük AKOLİ
Bağırsaklarda safranın bulunmadığı patolojik durum SERB
Bağırsakları saran yağ MASARİKA
Bağırsakları tutan karın içi zarı KAVRAM
Bağırsakları ve böcekleri saran zar TÜMÜR
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan pürtüklerin adı MİAEMA
Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan akkan KİLÜSKEYLUS
Bağırsaktan yapılmış ameliyat ipliği KATGÜT
Bağış yapma İRA
Bağışıklık tepkimeleri ile hastalıklar arasındaki ilişkileri inceleyen tıp İMMUNOPATALOJİ
Bağışıklık uzmanı İMMUNOLOG
Bağışlama GUFRAN
Bağıtçı AKİT
Bağlam, demet KELEPKONTEKST
Bağlanma İNTİSAP
Bağlanmış ANGAJE
Bağlantı ANGAJMANİRTİBAT
Bağlarda sık görülen bir bitki hastalığı MİLDUYU
Bağlarda ve harmanda yapılan küçük kulübe GULEME
Bağlaşık devletler.(1.Dünya Savaşında İttifak Devletleri) DÜVELİ MÜTTEFİKA
Bağlayıcı, uyarlaç ADAPTÖR
Bağlı kılma, kısıtlama TAKYİT
Bağlı olduğu, savunduğu düşüncelerden vazgeçerek onlara ters düşme İHANET
Bağlı, bağlanmış MERBUTTABİ
Bağlılaşım KORELASYON
Bağnaz TAASSUP
Bağnazlık
Bahane MAHNA
Bahar mevisiminde oturulan bahçeli ev REB
Bahar mevsimi REBİ
Bahar sineği DOZANAK
Baharat olarak kullanılan nohut büyüklüğünde bir yemiş MAHLEP
Baharat satıcısı AKTAR
Baharat, ev ilaçları, gereçleri satan kimse yada dükkan AKTAR
Baharatlı sirkeye yatırılmış koyun etinden yapılan şiş ŞAŞLIK
Baharda çok erken çiçek açan ve eczacılıkta kullanılan soğanlı bir bitki KARDELEN
Baharda esen bir fırtına TURNAGEÇİDİ
Baharda kar kalktıktan sonra ilk yetişen yabani sebze ÇİRİŞ
Bahardan az önce, ilkin havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sa CEMRE
Baharın ilk günü sayılan Martın yirmi birine rastlayan gün NEVRUZ
Baharlı bir bitki TERE
Bahçe HARIMAVLABARI
Bahçe çiti BARISİYEÇ
Bahçe duvarı ÇEPERSİYEÇ
Bahçe duvarı KÖŞK
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır ÇÖTE
Bahçe işlerinde kullanılan küçük, hafif kazma AYITLAMA
Bahçe işlerinde küçük mısır fidanının köklerini toprakla besleme TOKATTIRHIÇ
Bahçe kapısı ÇALKI
Bahçe süpürgesi FOLİ
Bahçe ve parklarda, ciddi bir işlevi olmayan, yalnızca görsel etki yaratmak OPO
Bahçe ve Tarla sulamak için su biriktirilen çukur ÇAAL
Bahçe veya tarlaların sınırını taştan kuru yığıntı şeklinde örülen duvar BARI
Bahçe ya da ağıl etrafındaki çit ANDAL
Bahçe, bağ ve bostanda sulamayı kolaylaştırmak amacıyla toprağın eğilimine ÇİPA
Bahçede su için açılan yol KARIK
Bahçede yapılan büyük eğlence GARDENPARTİ
Bahçelerde ağaçlıklar araısnda bırakılan çimenli ve çimensiz küçük boşlukla ALANÇA
Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer TARH
Bahçelerde kullanılan küçük çapa ÇEPİN
Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen hep yeşil yapraklı bir çalı AKUBA
Bahçelerde süsü çiçeği olarak yetiştirilen sarıcılı bir bitki AKASMA
Bahçelerde yazın oturmak için yapılan kafes biçiminde kubbeli, üstü yeşilli KAMERİYE
Bahçelerde yetiştirilen çok kokulu karanfil ırkı RATAFYA
Bahçelerin , tarlaların etrafına çekilen korunak AVLA
Bahçelerin parsellenmiş herbir bölümü GARIK
Bahçeli evlerin dış kapısı KANATLI
Bahçenin etrafına çevrilen çit AVRAHARIM
Bahçeyi bellemeye yarayan ucu çatallı ve saplı alet ÇATALBEL
bahçeyi çevirmeye yarayan tahtadan yapılmış çit MESAR
Bahçıvan, bağ bekçisi BAĞBAN
Bahçıvanlıkta toprağın taşını ayıklamak için kullanılan, ucu bu biçimde ola TARAKTIRMIK
Bahse girmek CAYKAVLİ
Bahşiş EVS
Bahşiş vermek BÜRGE
Baht EVRAN
Bajazet”, “Bérénice”, “Britannicus” gibi trajedileriyle ünlü Fransız oyun y RACİNE
Bakal” da denilen ötücü bir kuş KARATAVUK
Bakanlar kurulu KABİNE
Bakar körlük AMOROZ
Bakara oyununda kasanın sağında ve solunda oturan iki oyuncuya verilen ad PUNTER
Bakara, rulet gibi bazı kumar oyunlarında kasaya karşı oynayan oyuncu PONT
Bakı FAL
Bakılan cismin çift olarak algılandığı görme bozukluğu DİPLOPİT
Bakımsız bağ, bahçe KELEME
Bakır bakraç SATIL
Bakır kalay karışımı TUNÇBRONZ
Bakır küçük kova BAKRAÇ
Bakır para FÜLÜS
Bakır sahan TARPOŞKONİK
Bakır sahan kapağı BEDEN
Bakır saplı şekerlik SİTİL
Bakır taşı MALAKİT
Bakır ve kurşun tabii arsenat BAYLDANİT
Bakır ya da pirinçden yapılmış büyük tepsi SİNİ
Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım TUNÇ
Bakır, çinko, tunç ya da topraktan yapılmış tek kulplu su kabı KILDEN
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım FAKFON
Bakır, teneke ya da çinkodan yapılmış su kabı SAPSAK
Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi PİRİNÇ
Bakırca zengin kalkopirit tipi BARNHARDİT
Bakırcı örsü ZAVA
Bakırdan çukur salata kabı BAYDA
Bakırdan yapılan, 12 ya da 13 litrelik zeytinyağı ölçeği CARA
Bakırdan yapılma ve küre biçiminde bir tür davul TİMBAL
Bakırdan yapılmış kazan ARGOSUP
Bakırdan yapılmış, kulplu küçük kova BAKRAÇ
Bakırdan yapılmış, tepeden kulplu bir çeşit kova HELKE
Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi LENGER
Bakırdan, çift dilli nefesli çalgı SARÜSOFON
Bakırın kullanılmaya başlamasıyla nitelenen tarih öncesi dönemi KALKOLİTİK
Bakırtaşı” da denilen ve yontulup parlatılabilen hidratlı karbonat MALAKİT
Bakışımsızlık ASİMETRİ
Bakir AZRA
Bakire kız ERDEN
Bakla FAVA
Bakla içiyle yapılan zeytinyağlı yemek BADIÇBADİÇ
Bakla, fasulye, bezelye gibi tane sebzelerde, içinde tohumların sıralanmış FULSULTANİYE
Baklagil tanelerine zararlı bir böcek BRUCHUS
Baklagiller ailesinden çok yıllık bir çalımsı bitki MEYAN
Baklagiller familyasından genellikle hep yeşil yapraklı ve dikenli ağaç ya AKASYA
Baklagiller familyasından uzun yıllar yaşayan, gerek yeşil ot gerekse kuru YONCA
Baklagiller familyasından, 10 metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, yapr ERGUVAN
Baklagiller familyasından, 15 m’ye kadar boy yapabilen küçük bir ağaç GÜLİBRİŞİM
Baklagiller familyasından, Çin kökenli olup Kore yarımadasında yetişen, 152 SOFORA
Baklagiller familyasından, doğal olarak Akdeniz ikliminde yetişen ve baklal KEÇİBOYNUZU
baklagiller familyasının, Phaseolus cinsinden Orta Amerika menşeli, bir yıl FASULYE
Baklagiller üzerinde yaşayan ufak bit APİON
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu BREZİL
Baklagillerden bir yem bitkisi MÜRDÜMÜK
Baklagillerden çeşitli renkte çiçekleri olan bir bitki KEVEN
Baklagillerden çiçekleri sarı ve kimi türlerinde beyaz ya da menekşerengind MİMOZA
Baklagillerden kimi ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu BREZİL
Baklagillerden otsu bir bitkidir KATIRTIRNAĞI
Baklagillerden Taneleri mercimeğe benzeyen hayvan yemi olarak da kullanılan MERCİMEK
Baklagillerden, bazı türleri hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan b BOYOTU
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi GEVENKEVEN
Baklagillerden, çiçekleri mavi, sarı ya da beyaz renkli, kurutulan tohumlar KÜSTÜMOTU
Baklagillerden, çok yıllık, bazı türlerinden ebru yapımında da kullanılan k FİĞ
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki KARABURÇAKKÜŞNE
Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki EVLİYAOTU
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür BAKAMBAKKAM
Baklagillerden, hayvanlara yedirilmek için ekilen bir bitki, eşek otu SİNAMEKİ
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç AKASYA
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çok türü bulunan bir bitki BEZELYE
Baklagillerden, sıcak iklimlerde bir çok çeşitleri yetişen ve zamk, boya gi MİMOZA
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki ERGUVAN
Baklagillerden,çiçekleri sarı ve bazı türlerine beyaz veya menekşe renginde ACIBAKLA
Baklagillerden,eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağa BURÇAK
Baklagillerdenbazı türleri hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan bir KATIRTIRNAĞI
Baklava SEMİRSEK BÖREĞİ
Baklavalık yufkanın içine dövülmüş et, soğan, maydanoz ve baharat konarak h PAKLEVİ
Baklavaya benzer bir hamur tatlısı ŞÖBİYET
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı SAMSA
Bakma, seyretme TEMAŞA
Bakmak, beslemek, yetiştirmek ESERMEK
Bakraç, kova HELKEKULENKDEBBEMENGEL
Bakteri ve virüsler arasında bir geçiş formu olan canlı cinsi RİKETSİYA
Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü BASİL
Bakterinin üremesi sırasında bakteri zarından kıvrımlar yaparak meydana gel MEZOZOM
Bal GÖZENE
Bal alırken takılan başlık LÜMNA
Bal gibi yapışkanlı sütü olan bir ağaç KOZALAK
Bal mumu üzerine basılmış mührün bozulmaması için üzerine yapıştırılan fil ŞAMA
Bal mumuna veya parafine batırılmış fitil ASELİYET
Bal özelliği, bal niteliği NEKTAR
Bal özü DALAKGÜMEÇGÖMEÇTALAH
Bal peteği GÜMEÇ
Bal peteğini oluşturan altı köşeli gözeneklerden her biri BİTA
Bal şerbeti LAZAŞAFULKÜLEK
Bal teknesi SİRKENCEBİN
Bal ve sirke karıştırılarak yapılan şerbet SBİTEN
Bal ve zencefille yapılan bir Rus içkisi KÜLEK
Bal, yağ, yoğurt vb. şeyler koymaya yarar tahta kova ASEL
Balçık ALEKAKABZAMİL
Balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı PETEK
Balda ve birçok meyvede bulunan bir tür şeker, meyve şekeri, fruktoz LEVÜLOZ
Balede modern dansın öncülerinden biri olmuş, boynundaki eşarbın bindiği ot İSADORA DUNCAN
Balede, dizleri bükme hareketi PLİE
Balede, el veya bar yardımıyla yapılan bacak yumuşatma egzersizi DETİRE
Balede, yön değiştirme hareketi DETÜRNE
Balerinlerin geleneksel giysizi TÜTÜ
Balgam taşı ONİKS
Balgam ve gaz söktürücü, uyarıcı ve idrar arttırıcı tıbbi bir bitki ZULUMBA
Balı alınmış petek KAVARA
Balıkesir ilinde bir kaplıca EMENDERE
Balıkesir ve İzmir yöresinde koyun sütünden yapılan bir tür peynir MİHALİÇ
Balıkesir ve yöresine verilen ad KARESİ
Balıkesir yöresinde, tuzsuz peynir, şeker, irmik ve yumurta ile yapılan bir HOŞMERİM
Balıkesir yöresine özgü bir halk oyunu NİNNARE
Balıkesir’de doğal güzelliğiyle ünlü bir şelale SÜTÜVEN
Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı bir belde EDİNCİK
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı, etnografya müzesiyle tanınmış köy TAHTAKUŞLAR
Balıkesir’in eski adı KARESİ
Balıkesir’in İnegöl ilçesi yakınlarındaki ünlü kaplıca OYLAT
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yakınlarındaki ünlü kaplıca EMENDERE
Balıkesir’in Sındırgı ve Bigadiç yörelerindeki dağ köylerinde geleneksel el YAĞCIBEDİR
Balıkesir’de, Havran Çayı üzerinde, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1995 HAVRAN
Balıkesir’de, Hayıtlıdere üzerinde çevre koruma amacıyla 19871991 yılları a ÇAMKÖY
Balıkesir’de, Madra Çayı üzerinde, sulama ve içme suyu amacıyla 19911998 yı MADRA
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, ”Hisarköy” de denilen bir kaplıca ASAR
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik bir belde ALTIN OLUK
Balıkesir’in eski adı KARESİ
Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir kaplıca EKŞİ DERE
Balıkesir’in Gönen İlçesinin bir beldesi olan şimdiki Sarıköy yerleşim biri ZELEİA
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan bir kaplıca HİSARALAN
Balıklarda sırt yüzgeci YELE
Balıkların derisine yapışan emici ve parazit bir kabuklu ASGA
Balkan Yarımadası’nda dağlık bir bölge EPİR
Balkan yarımadasında özellikle Romanya’nın Tuna bölgesinde görülen Son Tunç OTOMANİ
Balkanlar’da yaygın olan bir Hıristiyan mezhebi BOGOMİLİZM
Balkanlar’ın Türkleşmesinde büyük emeği geçen ünlü Bektaşi şeyhi OTMAN BABA
Balkon DORUK
Balla hazırlanan bir hamur tatlısı ZULUBYA
Ballıbabagillerden Akdeniz çevresinde çok yetişen küçük, kalınca, ensiz ve DALAKOTU
Ballıbabagillerden, Akdeniz çevresinde kuru yerlerde yetiştirilen, uyarıcı YARPUZ
Ballıbabagillerden, çiçekleri birbirinden ayrı halka durumunda, nane türünd KARABAŞ
Ballıbabagillerden, çiçekleri mavi ya da menekşerenginde başakçıklar durumu YARPUZ
Ballıbabagillerden, güzel kokulu bir bitki KEKİK
Ballıbabagillerden, kokulu bir bitki BİBERİYE
Balmumu ŞAMA
Balmumuna ya da parafine batırılmış fitil ŞEM
Balta GABE
Balta girmemiş koru ormanı KÜPÜ
Baltanın sırtı TEBER
Baltık denizinde bir ada ÖLAND
Baltık Denizinin İsveç ve Finlandiya arasında kalan kuzey uzantısı BOTTEN
Baltık dininde kutsal ve dokunulmaz olan açık hava ibadet yeri ALKA
Bambu kamışına ve bu kamıştan yapılan mobilyaya verilen ad HEZAREN
Bambu saplarından yapılmış HEZARAN
Bamya OKRA
Bamya çeşidi BALME
Bandırma’nın 30 km güneyinde, Manyas Kuşgölünün güneydoğusunda, Ergili Köyü DASKYLEİON
Bangladeş’te bir akarsu PADMA
Banka ve her tür piyango ikramiyelerinde çekme, çekiliş KEŞİDE
Banka, patrikhane gibi yerlerde koruyucu KAVAS
Banka, ticarethane vb. yerlerde kullanılan ve cilt kapakları özel bir düzen KALAMAZO
Bankacılıkta bir hesaptan başka bir hesaba para aktarılması VİRMAN
Bankacılıkta faizin başlangıç tarihine verilen ad VALÖR
Bankacılıkta, geleceğe endeksli bugünden satış ALİVRE
Bankada bulunan paranın faiziyle veya sahibi bulunduğu değerli kağıtların g RANTİYE
Bankada hesabı olanlara gönderilen, ödeme ya da çekme bildirir mektup AVİ
Bankalar arası işlemlerde bir gecelik faiz uygulaması REPO
Bankalar arasında çeşitli paralar için ön mutabakat ve emaneten satışla sağ SWAP
Banknot ve madeni para EFEKTİF
Banliyö PALANKA
Banotu KONCA
Bantlarla süslenmiş bir tür kumaş ELİFİ
Banyo edildikten sonra pozitif görüntü veren film türü SLİDE
Banyo edildikten sonra, pozitif görüntü veren film türü(foto.) SLİDE
Banyo havlusu MEŞEFE
Banyo lifi İLİF
Banyo sırasında su içinde basınçlı hava ile yapılan masaj HİDROJET BANYO
Banyo temizlik aracı KESE
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, havludan yapılmış giyecek BORNOZ
Baraj BÜGET
Baraka SALAŞ
Barbunya ya benzeyen bir balık TEKİR
Barbut oynatılan yer, kahve, kumarhane BİTİRİM
Bardağa benzeyen küçük kulplu su kabı MAŞRAPA
Bardak İSDİKANBADİA

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık