BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-2

BULMACA SÖZLÜĞÜ--2
Barınacak yer BAR
Barınak MELCE
Barındırma İBATAİVAİBATE
Barış SULHHAZAR
Barok resmin duygusal yönünü en iyi işleyen Flaman ressam PETER PAUL RUBENS
Barok tavan resmi geleneğinin bir uzantısı sayılan ışıltılı ve şiirsel fres TİEPOLO
Barsak paraziti, şerit, yassı solucan TENYA
Bartın iline özgü, mısır unuyla yapılan bir tür çorba PUMPUM
Bartın ilinin Karadeniz kıyısında turistik bir kumsal İNKUM
Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nda, mağaralarıyla ünlü bir kanyon ARIT
Bartın’ın Amasra ilçesinde bir mağara GÜRCÜOLUK
Barut vb. patlayıcı maddeleri ateşlemek için kullanılan kapsül FÜNYE
Baryuma benzeyen, radyoaktif alkali toprak metali RADYUM
Bas klarnet CLARONE
Bas notalarının üstüne akortlarını belirten rakam koymak RAKAMLAMAK
Basamak SEKMENAYAKBADAL
Basıcı, yayıncı EDİTÖR
Basık burunlu, değişik renklerde olabilen uzun tüylü bir kedi türü İRANKEDİSİ
Basık ve geniş YAYVAN
Basık, yassı PAT
Basılacak işin filmlerinin montajı için gerekli olan çizimlerin yapıldığı k TRASE
Basım LİNOTİP
Basım evinde harfleri dizen ve satırları blok durumunda döken dizgi makines ANTİMON
Basım harflerinin alaşımında kullanılan mavimsi beyaz bir element TİPOGRAFİ
Basımcılık ESPAS
Basımcılıkta harf seçimi ve tasarımlarının yapılması PUNTO
Basımcılıkta harfler arasında bırakılan boşluk STEREOTİPİ
Basımcılıkta harflerin büyüklük ve küçüklüklerine göre aldığı ad TABAAT
Basımcılıkta, matris kâğıdı kullanarak formaları, klişeleri ve metinleri ço EDİSYON
Basımevlerinde dizilmiş harfleri iyice yerleştirmek için üzerlerine vurmaya TAKATUKA
Basın indiği kalın ve tok tonlara inemeyen sesi olan sanatçı BASBARİTON
Basıncı sürekli kaydeden ve yazıcı ucu bulunan bir tür madeni barometre BAROGRAF
Basınç CENDERE
Basınç makinesi BAROTERAPİ
Basınç tedavisi AKSUNA
Basınçlanma BAS
Basınçlı suyla tuvaletin yıkanmasını sağlayan aygıt TAZYİK
Basıölçer MANOMETRE
Basit baraka KELİF
Basit bir omurga yapısına sahip, saydam yapılı, organik maddeler ve mikrosk TUNİKAT
Basit formda hazırlanmış, çoğu zaman Almanca sözlü eserlere verilen isim LİED
Basit maddelerden karmakarışık maddeler üretme, özelliklede amino asitlerde ANABOLİK
Basit yapılı hayvan POLİP
Basit, değersiz EDNA
Basit, derinliği olmayan, üstünkörü YALINKAT
Bask mitolojisinde Güney rüzgarının tecessümü ve tanrısı EGOİ
Bask mitolojisinde her türlü hastalığa ve salgına yol açan ruh GAİZKİN
Basket COFFBALLKOFFBOL
Basketbol ile hentbolun karışımı olan, 4 kız ve 4 erkek oyuncudan oluşan sp POTA
Basketbolda çemberi tutan çarpma levhası PİVOT
Basketbolda hücum oyuncusu STEPS
Basketbolde hatalı yürümeye verilen ad MANKA
Baskı MATRİS
Baskı kalıbı PERFORAJ
Baskı makineleri ile kağıdın kopması için yapılan noktaları veya çizgileri ÜSTÜBÜ
Baskı öncesi ve sonrasında temizlikte kullanılan temizlik materyali TRAJ
Baskı sayısı POZA
Baskı sırasında kağıdın makinada düzgün bir şekilde baskı kazanına iletilme FERSUDE
Baskıda herhangi bir nedenle kirlenen, bozulan, bu nedenle satışa çıkarılam HAZNE
Baskıda kullanılacak boyanın konulduğu ve boyayı koruyan metal kap KROS
Baskıda renklerin yerine oturmasını sağlayan kılavuz işaretler DOMİNANT
Baskın DOMİNANT
Baskın gen TAB
Baskıyı dış etkenlere karşı korumak ve ürüne parlaklık kazandırmak için bas LAK
Basmakalıp KLİŞE
Basmakalıp söz ya da görüş KLİŞE
Basra Körfezinin batı kıyısında bir ülke KATAR
Baston ASAGEGE
Basur HEMOROİT
Baş MARSIK
Baş ağrısı yapan odun kömürü EKE
Baş çoban VERTİGO
Baş dönmesi METRDOTEL
Baş garson SAKANDIRIK
Baş giysilerinde çene bağı KATEDRAL
Baş kilise MİR
Baş kumandan DİNGE
Baş örtüsü çemberi VALA
Baş örtüsü olarak kullanılan bir tür ipekli dokuma DOLAKLEÇEKDARTIEŞARPPOŞNAK
Baş örtüsü, yazma FİSKE
Baş parmağıyla işaret parmağı arasında kalan miktardır KARIŞ
Baş parmak ve serçe parmağı uzaklığı ARŞEVEK
Baş piskopos TÖR
Baş sedir DUMDUM
Baş tarafı haç biçimi çentilmiş, çarptığı yerde tehlikeli yaralar açan bir BASLI
Baş tarafın kıça doğru daha batık olması ŞNORKEL
Baş, su içindeyken hava almayı sağlayan düzen ÇAPANOĞLU
Başa dert açacak karışık durum BANDANA
Başa geçirilen enlice bağ ya da verev katlanmış eşarp ARAKÇIN
Başa giyilen çoğu işlemeli başlık PAPAK
Başa giyilen tiftik başlık TAKAZA
Başa kakma ALAVURA
Başa örtülen bir tür şal DOLAMAMALİ
Başa sarılan bir çeşit örtü GELGEL
Başa takılan elmas ya da altın iğne BANDANA
Başa takılan enlice bağ ya da verev katlanmış eşarp CILIR
Başa takılan gümüş takı VİRGO
Başak takım yıldızı LİKAT
Başak toplama KESMİK
Başakla karışık iri saman MUVAFFAKİYET
Başarı, başarma ALTIN
Başarılı kimse RATE
Başarısız DOMİNANT
Başat METRDOTEL
Başgarson SERTABİP
Başhekim MAKROSEFAL
Başı anormal derecede büyük olan kimse ÖREK
Başı boş gezen hayvan sürüsü MUS
Başı büyük, boynu çok kısa iri bir geyik türü BANDANA
Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan büyük mendil KASK
Başı korumak için kullanılan koruyucu başlık BOZYÜRÜK
Başı küçük, kuyruğu kalın ve kısa, zararsız ve zehirsiz bir yılan ASEFAL
Başı olmayan insan heykelleri OKYILANI
Başı pullu, boyu 2 m kadar olan, zehirli ve tehlikeli bir yılan ŞNORKEL
Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan soluk alma borusu LEDRA
Başı yassı, kıllı ve kısa bacaklı, boyu uzun bir böcek SALMASERSERİYILKIYONTÖREK
Başıboş bırakılmış hayvan ILGAR
Başıboş hayvan HAYMANA
Başıboş hayvanın dörtnala koşması YONT
Başıboş hayvanların salındığı çayırlık HAYTA
Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri SEYİF
Başıboş, hayvanların serbest bırakılması AZADE
Başıboş, özgür, serbest OKSİPUT
Başın arka kısmı ÇATKI
Başın çevresine çember gibi dolanıp bağlanan bağ LA
Başına eklendiği sözcüğü olumsuz yapan Arapça önek BAYKUŞ
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel MAG
Başıyla kanat ve kuyruk uçları aynı renkte olan güvercin EPİFİT
Başka bir bitkinin üzerinde üreyen, ancak asalak olmayan bir bitki İHTİDA
Başka bir dinden çıkıp müslüman olma NAZİRE
Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan manzume TERBİ
Başka bir şairin gazele beyit eklemyerek bend haline getirmesi KOLALİ
Başka birinin kullandığı söz ya da tümceleri anlamsız olarak yankı gibi yin AHLAK
Başka insanların davranışlarını olumlu yada olumsuz biçimde yargılamakta ku GAYR
Başka kimse, başkası ÇİRSAİRMAADA
Başka, öteki, diğer AĞYAR
Başkaları SADİZM
Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma AVUKAT
Başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın ASALAK
Başkalarının sırtından geçinen kimse EKTİ
Başkalarının sırtından geçinen, asalak, tufeyli METAMORFOZ
Başkalaşım ATRIM
Başkalık, fark SER
Başkan, reis RİYASET
Başkanlık TABLAKAR
Başkası adına gezgin satıcılık yapan BEDEL
Başkası adına onun parasıyla hacca giden CEREME
Başkası tarafından yapılan ya da kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme İNTİHAL
Başkasına ait bir eseri kendininmiş gibi gösterme SELH
Başkasına ait bir şiirin anlamını alıp kelimelerini değiştirerek yeniden ya TABLAKAR
Başkasının adına gezerek satıcılık yapan kimse ESLEK
Başkasının buyruk ve dileklerini yerine getiren, söz tutan EKOLALİ
Başkasının yaptığı deyim ve davranışları anlamsız olarak yinelemek MİR
Başkomutan BİDAYETMEBDEDİBAÇE
Başlamabaşlangıç KADİMEZELİ
Başlangıcı olmayan, eski ANTRE
Başlangıç DİBACE
Başlangıç yemeği İPTİDAMEBDE
Başlangıç, önsöz ARİF KAPTAN
Başlangıçta izlenimci anlayışta manzara resimleri yapmış, daha sonra renkçi ETHERNET
Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xer İLK
Başlangıçta yer alan İLKİN
Başlangıçta, önce KORE
Başlıca belirtisi kısa, çabuk ve değişken güçte istemsiz hareketler olan bi PEGMATİT
Başlıca kuvars, feldspat ve moskofcamından oluşan açık renkte bir tür magma ÜNANİMİZM
Başlıca üyesi Fransız yazar Jules Romains olan ve toplumun ortak bilincini ÜNANİMİZM
Başlıca üyesi Fransız yazar Jules Romains olan ve toplumun ortak bilincini ASAL
Başlıca, temel niteliğinde olan GALIN
Başlık KAPŞONSERPUŞANTETKAPÜŞONGUGULA
Başlık parası LUDLOW
Başlıkların ilanların dizgisinde kullanılan makine SAİ
Başlıklı Maymun da denilen, Orta Amerika’da sürüler halinde yaşayan bir may VALA
Başörtü olarak kullanılan bir tür ipekli dokuma MAKANİ
Başörtüler ABANİDARTI
Başörtüsü ÇİTDASTARLEÇEKÇELGİABANİÇÖMBER
Başörtüsü ÇELGİ
Başörtüsünün çene altından bağlanan bir türü KEÖİK
Başörtüsünün ensede saçların altından geçirilip tepede bağlanmış ARŞEYEK
Başpiskopos UOMO
Başroldeki erkek şarkıcı TAZİYE
Başsağlığı dileme SER
Başsız heykel göcdesi TORSO
Başta kösele olmak üzere bronz, alçı, tahta gibi çeşitli malzemeler kullana KORAY ARİŞ
Başta olan kepek KEMRE
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, DANG
Baştan başa, bütün olarak SERAPA
Baştan savma, üstünkörü YALAPŞAP
Baştankara FANTA
Başvurulması gereken kaynak REFERANS
Başyapıt ŞAHESER
Bat Samoa’da bir il APİA
Bataklık KARKARA
Bataklık bölgelerde başı sorguçlu turna METAN
Bataklık gazı DANAKIRAN
Bataklık yerlerde yetişen bir ot TUNDRA
Bataklık, tarıma elverişsiz soğuk bölge toprakları AYNAZAZMAKCORMA
Bataklıklarda nemli yerlerde kümeler durumunda yetişen, küçük yapraklı bir SFAGNUM
Bataklıklarda yaşayan iri bir kuş BALABAN
Bataklıklarda yetişen bir çeşit saz, hasır otu KOVA
Bataklıklarda, göllerde suyun çekilmesiyle alttan çıkan nemli, bitek toprak SOĞLA
Batı Afrika açıklarında bir Okyanus akıntısı BENGUELA
Batı Afrika da bir ırmak OTİ
Batı Afrika Folklarında, köylere gizlice girerek cadılar için kız kaçıran d OBEAH
Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli fırtına TORNADO
Batı Afrika ormanlarında, Gine ile Liberya arasında yaşayan, türleri içinde JAKO
Batı Afrika’da ırmak FALEMEOTİ
Batı Afrika’da küçük bir ada ülkesi SAO
Batı Afrika’daki Tukular İmparatorluğunun ikinci ve son hükümdarı AHMADU SEKU
Batı Akdeniz Bölgesinde yetişen bir tür meşe, mantar meşesi SEZÜ
Batı Anadolu köy yiğidi EFE
Batı Anadolu’da Lidya bölgesinde eskiçağ kenti SART
Batı Atlantik Okyanusu’nda bağımsız bir ada BARBADOS
Batı Endonezya’ya ait, doğusu ise bağımsız bir devlet olan ada TİMOR
Batı Fas’ta bir akarsu ABİD
Batı Hindistan’da eski bir Hindu devleti KAÇ
Batı Hint Adaları’na özgü, 195070 yılları arasında çok popüler olan 2/4 lük CALYPSO
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Küre Dağları’nın orta kesiminde yer alan bir d YARALIGÖZ
Batı Karadeniz bölümünde, Cide’nin güneyinde kireç taşları içinde oluşmuş, ILGAR İNİ
Batı Karadeniz’deki Küre dağlarında bir kanyon ŞEHRİBAN
Batı Kenya’da yaşayan ve nilot dili konuşan 300.000 nüfuslu halk NANDİLER
Batı Kilisesinde, kilise hukukuna ilişkin belirli kurallara verilen ad ABBOT
Batı Makedonya’da bulunan, tarih öncesi bir höyük NEA
Batı mimarlığında 18.yy da ortaya çıkan stilize deniz kabuğu, çakıl taşı ve ROKAY
Batı Moğolistan’da yaşayan bir türk topluluğu NAYMANLAR
Batı müziğinde bir nota çeşidi TABLATURA
Batı müziğinin şan tekniğinden yararlanarak geliştirdiği özgün bir üslupla RUHİ SU
Batı Nijerya’da yaşayan Yoruba halkları arasında yaygın dinsel hareket ALADURA
Batı Nijerya’da Yoruba halkları arasında yaygın dinsel hareket ALADURA
Batı ordularında atlı ya da yaya olarak çarpışan asker sınıfı DRAGON
Batı Pasifik Adaları ve Avustralya’da yaşayan bir kuş BALKUŞU
Batı Samilerde gök tanrısı EL
Batı Samo’da bir il FAGAMALOAPİA
Batı toplumunda dördüncü derecede bir soyluluk KONT
Batı Toroslar’ın ve dolayısıyla Beydağları’nın en yüksek noktası KIZLARSİVRİSİ
Batı Trabzon’da koyun veya ineğin kemiksiz taraflarındaki eti PÖHLE
Batı Trakya’da özellikle Selanik ve Doyran Türkleri arasında, davul zurna ALİPAŞA
Batı ülkelerinde Vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı BARON
Batı ve Kuzey Anadolu’da yetişen, mavi ya da mor renkli çiçekler açan otsu SIĞIRDİLİ
Batı ve Türk resminde yenidışavurumculuğun ilk temsilclerinden biri olan re BEDRİ BAYKAM
Batı’da “Avicenna” olarak bilinen, ünlü İslam filozofu ve hekimi İBNİ SİNA
Batı’da “Geber” adıyla bilinen ve Arap kimya biliminin babası sayılan, VIII CABİR
Batıda, belirli danslara eşlik eden bir tür şarkı BALAD
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarının belli bir plana göre almaları KONKORDATO
Batılı tacirlerin Osmanlı limanlarında gümrük dışında vermek ya da ödemek AVANİ
Batılı tacirlerin, ticaret için geldikleri Osmanlı limanlarında gümrük dışı AVANİ
Batısı Endonezya’ya ait, doğusu ise bağımsız bir devlet olan ada TİMOR
Batkı İFLAS
Batma, kaybolma, sönme ÜFUL
Batman’ın Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan baraj ILISU
Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba PONTON
Batmış olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirleyen siste SONAR
Bayağı insanlar EDANİ
Bayağı kötü MADARA
Bayağı, sıradan ADİ
Bayağılaşma, ayağa düşme İPTİZAL
Bayan ahçıbaşı HACANA
Bayan elbisesi ERGEN
Bayat ekmek IMZIKKERTKERTİ
Bayat ekmeklerin tereyağında kavrulması ile yapılan bir yemek DÜĞMEÇ
Bayat şeker FANİD
Bayburt ilini Karadeniz kıyısına bağlayan karayolunda yüksek bir dağ geçidi SOĞANLI
Bayındırlık İMARUMRANNAFİA
Bayır YÖREP
Bayır, eğimli yer VEREPVEREVŞEV
Baykal gölünden çıkan bir ırmak ANGARA
Baykuş KUKUMAV
Baykuşgillerden, AvrupaAsya ve Kuzey Afrika’da yaşayan bir kuş PUHU
Baykuşgillerden, orman, dağ ve kayalıklarda yaşayan uzunluğu 65 cm. sırtı k GUGUVAGAHOHORGUGUKHOHORHUHUREK
Bayrağın uçkurluk karşısındaki kenarı UÇUN
Bayrak GÖNDER
Bayrak çekilen direk BANDROL
Bayrak direğinin tepesine süs olarak konan uzun kumaş şerit RAYET
Bayrak, sancak” anlamında eski sözcük ALEMRAYET
Bayraklarda ve armalarda sıkça görülen, kanatları açık biçimde betimlenmiş ALERYON
Bayraktar ALEMDAR
Bayram IYDİYE
Bayram kutlaması IYDIYYE
Bayram nedeniyle yazılmış, bayramın tasvir edildiği kaside türü İD
Bayramlarda konuklara ikram edilen kokulu bir çörek NOKUL
Bayramlaşma, birbirinin bayramını kutlama MUAYEDE
Bazan geceleri ufukta çakan parıltı BALK
Bazen, kimi vakit KAH
Bazı Afrika ülkelerinde, hükümdarlık otoritesinin ve meşruluğunun simgesi o REKAD
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilaçların yapımında kullanılan reçin BALSAM
Bazı ağaçların gövde ve dallarından sızan ve romatizma ağrılarına karşı ila SANDALOS
Bazı ağaçların gövde ve dallarından sızan yarı saydam ve aromatik reçine SANDARAK
Bazı Arap ülkelerinde faaliyet gösteren sol eğilimli parti BAAS
Bazı ateşli silahlarda namlunun ucunda bulunan küçük çıkıntı ARPACIK
Bazı ayet ve sureleri içeren dua kitabı ENAM
Bazı aygıtları çalıştırmaya yarayan aygıt BUTON
Bazı bireyleri yangın çıkarmaya sürükleyen saplantı PİROMANİ
Bazı bitkilerde içinde tohumları taşıyan kuru kabuk KAPSÜL
Bazı bitkilerde sapı kucaklayan yaprak biti KIM
Bazı bitkilerde tomurcuk, meyve ya da tohum yerinde bulunan ve bitkinin çoğ SOBOL
Bazı bitkilerden çıkarılan ve sadeyağ yerine kullanılan katı yağ VEJETALİN
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu LATEKS
Bazı bitkilerin tepesindeki dikenli yumru HOZİK
Bazı böcekler ve bitkiler tarafından salgılanan, böceklerin deri ve tüyleri MUM
Bazı böceklerin katı ve sert üst kanadı ELİTRA
Bazı bölgelerde kadınları sokağa çıkarken manto üzerine örtündükleri geniş MAHRAMA
Bazı cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözüml DİYALİZ
Bazı çiçeklerde tohumların saklı bulunduğu oyuklar EVCİK
Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm DİŞ
Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve ha TEBER
Bazı dillerde, kimi ünlü harflerin üzerne konan, yan yana iki nokta TREMA
Bazı dizgi makinalarında kullanılan harf ölçü birimi PİKA
Bazı erkeklerin kadınların yanında duydukları olağan dışı korku ya da kaçma JİNEKOFOBİ
Bazı eski Türk devletlerinde ve Moğollar’da halktan vergi toplamakla görevl BASKAK
Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya ve GABARİ
Bazı giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş TARLATAN
Bazı giysilerde süs olarak kullanılan parlak, incecik, genellikle metal lev PUL
Bazı göz hastalıklarında gözlerde ışığa karsı duyulan hassasiyetten duyulan FOTOFOBİ
Bazı harfleri kusurlu söyleyen PELTEK
Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan iğne biçiminde billur madde RAFATRAFİT
Bazı hayvanları karanlıkta ışık, çok aydınlıkta karanlık aramaya iteleyen d FOTOKİNEZİ
Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi GEVİŞ
Bazı hücre ve dokuların habis tümör özelliğinde gelişmesi ANAPLAZİ
Bazı işlerde sicim yerine kullanılan, ince ve uzun, esnek deri parçası SIRIM
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ancak aydınlığa tutulduğunda görülen çizg FİLİGRAN
Bazı kuşların başında bulunan yelpaze biçiminde tepelik TARAK
Bazı madeni paraların veya madalyaların kenarlarına aşınmayı önlemek için GRENETİS
Bazı mantarların oluşturduğu bir bitki hastalığı PAS
Bazı meyvelerin yenmeyen iç kısımları EŞELEK
Bazı nesne ve figür boyutlarının, perspektifin etkisiyle kısalması RAKURSİ
Bazı oltalarda kösteği ağırlaştırmak için kullanılan kurşun parçası ZOKA
Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlarda verilen ad POLİKİSTİK
Bazı organları yukarıya doğru kımıldatan kas KALDIRAN
Bazı organların iç yüzeylerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası MUKOZA
Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden madd FERMENT
Bazı otomobillerde yakıt olarak kullanılan likit gaza verilen ad OTOGAZ
Bazı sinir hastalıklarının ayakta durmak için çektirkleri güçlük DİSTAZİ
Bazı spor malzemelerinin yapımında kullanılan alüminyum alaşımlarının genel ZİKRAL
Bazı şeylerin üstüne kapatmak için camdan yapılmış kapak FANUS
Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve ancak mikroskopla görü MİKROLİT
Bazı telli çalgılarda kullanılan hayvan bağırsağından tel KİRİŞ
Bazı telli çalgıları tanımlamada kullanılan ortak ad ZİTHER
Bazı tür oltalarda, fırdöndüler üstüne takılan kurşun levhalar KISTIRMA
Bazı türleri evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür palmiye LATANYA
Bazı uzun adların belirli harflerinden oluşan kısaltmalara verilen ad AKRONİM
Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak DİL
Bazı ülkelerde damıtık içkilere verilen ad ARAKİ
Bazı ülkelerde kullanılan bir tipografi ölçüsü PİKA
Bazı vakıf kuruluşlarında fakirlerin doyurulması için ayrılan ödenek İTAMİYEITAMİYE
Bazı yarışlarda, genellikle bir tabanca ateşiyle başlama işaretini vermekle STARTER
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak HÖLLÜK
Bazı yerlerde, özellikle eski kahvelerde bulunan sedir PEYKE
Bazı yiyecek ve içecekleri kokulandırmakta kullanılan, ince kıyılmış portak ZEST
Bazı yörelerde alageyiğe verilen ad YAĞMURCA
Bazı yörelerde özellikle lohusa kadınlara yedirilen mama HASUTA
Bazı yörelerimizde çulluğa verilen ad BAKAÇA
Bazı yörelerimizde küçük kar anlamında kullanılan sözcük GİLİRİK
Bazilika ve Kiliselerde mihrabın önünde yer alan kutsal kürsünün adı BEMA
Bazitli mantarların sporlarına verilen ad BAZİDİYOSPOR
BDT’da Vahş ırmağıı üzerinde bir baraj NUREK
Bebeğin başsız olarak doğması AKEFALİ
Bebeğin doğumunun vajinal kanal yerine karın duvarından doğumu için yapılan SEZERYAN
Bebek arabası PUSET
Bebek emziği SOMRUK
Bebek oyuncağı HEMECİK
Bebeklerde büyüme, yetişkinlerde ise nitrojen dengesinde rol oynayan, sekiz VALİN
Bebeklere iç çamaşırı olarak giydirilen ince pamukludan kısa kollu giysi ZIBIN
Bebekleri kaldırdığı söylenen bir cins akbaba UŞAKKAPAN
Bebeklerin altına konulan çok ince killi toprak ÖLLÜK
Bebeklerin beşikte çişini yaptıkları toprak kab SİLBİŞ
Bebeklerin zıbınları üzerine sarılan geniş sargı FASKA
Bebeklikte ortaya çıkan özel bir glokom (göz tansiyonu) biçimi BUFTALMİ
Beberuhi’nin Karagözcü argosundaki adı PİŞBOP
Becerikli, usta, iş bilen EVİRGENMAHİREHİL
Beceriksiz, güçsüz CÜDAMAGINÇOLPACUDAMARGINELAVAYİ
Beceriksiz, sakar MOÇOTELAVAYİÇOLBAZ
Bedava ORFANA
Bedava iş yapmayı seven kişi ABANA
Beddua, lanet İLENÇKATIK
Beden, vücut EĞİN
Bedendeki fazla kılları ustura ile alma, tıraş etme YÜLÜME
Bedene bağlanan 1025 cm. arasında değişen misina KÖSTEK
Bedene eziyeti ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli gören Hint dervişl FAKİRİZM
Bedeni uzun tutularak bir bant ya da lastikle büzülen, kalçalar üzerinde dö BLUZAN
Bedenin belden aşağı bölümlerini yıkamakta kullanılan tuvalet aracı BİDE
Bedenle ilgili olan SOMATİK
Bedensel büyüme ve ruhsal gelişme açısından geri kalmanın yol açtığı patolo İNFANTİLİZM
Bedensel ve zihinsel bakımdan güçsüz DEBİL
Bedevre açmaya yarayan alet BEÇ
Beethoven ‘in tek operası FİDELİO
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çe BEGONYA
Beğence TAKRİZ
Beğendiği şeye benzeme çabası ÖZENTİ
Beğeni GUSTO
Beğenilme merakı KOKETRİ
Beğenmemek, azımsamak, küçümsemek BUNMAK
Beğenmemek, istememek, nefret etmek İRDEMEK
Behçet Necatigil’in bir şiir kitabı ARADA
Bekar SUVOY
Bekçi GARAVULPAŞVANİ
Beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan büyük tehlike BADİRE
Beklenmedik hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyen, güldürücü öykü anlatan kimse NEKRE
Beklenmedik olay, sürpriz ŞAŞIRTI
Beklenmeyen Misafir”, “Zafer Madalyası”, “İhtiyar Adam ve Deniz”, “Gelinin SPENCER TRACY
Beklenmeyen olaylar anında yapılan görev dağılımı ROLE
Bekletilmiş kümes hayvanı etinden yapılan şiş YAKİTORİ
Bekleyen MUNTAZIR
Bektaş ve Mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen ünvan ÇELEBİ
Bektaşi dervişi IŞIK
Bektaşi Dervişlerinin boyunlarıana astıkları bir taş SEKİL
Bektaşi ozanlarının tarikatlarıyla ilgili şiirlerine verilen ad DEME
Bektaşi ve Alevi şairlerinin tarikat konularını dile getirmek için yazdıkla NEFES
Bektaşi ve Mevlevi tekkelerinde belli tören kuralları olan sofra SOMAT
Bektaşiler’in bir nazım türü olan nefese verdikleri ad İLK
Bektaşiliğin en üst aşaması DEDEKABA
Bel ağrısı LUMBAGO
Bel soğukluğu mikrobu GONOKOK
Bel üstü kadın giysisi KOÇİKKOFTA
Bel ve kalça arası BASEN
Bel, çapa ya da sabanın topraktan kaldırdığı iri parça KESEK
Bel, orta, ara, aralık MİYANMEYAN
Bela HEZEP
Belalı CİBİL
Belçika kökenli bir peynir türü ROMADUR
Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un oluşturduğu iktisadi topluluk BENELÜKS
Belçika’da yaşayan bir halk VALONLAR
Belçika’da bir il MECHELEN
Belçika’da bir kent LOKEREN
Belçika’da yaşayan bir halk VALONLAR
Belçika’nın dünya ünlü bir çikolatası GODİVA
Belde taşınan su kabı MATARA
Beldeleri konu edinen edebi eserler BİLADİYE
Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci PARAPAREZİ
Belden aşağı her iki bacağın tutmaması, felçli hali PARAPLEJİ
Bele sarılan cüzdan GUBUR
Bele sarılan uzun ve enli kumaş KUŞAK
Belediye AEDİLİS
Belediye hizmetleri ve devletçe düzenlenen oyunları yöneten kimse İHTİSAB
Belediye memurunun işi ve dairesi URAY
Belge FAKS
Belge geçer TEVSİK
Belgeleme DOKÜMANTER
Belgesel VESİKA
Belgi ŞİAR
Beli çökük at MELES
Belin üstünde, göğüs hizasının altında biten kısa ceket BOLERO
Belirgin aralıklarla ilerleyen iki ya da daha çok sesin oluşturduğu kompozi KANON
Belirlenimci, gerekirci DETERMİNİST
Belirlenimcilik, gerekircilik DETERMİNİZM
Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk PAPÜLASYON
Belirli bir bölgede, belirli bir nüfus ve zaman süresiyle ilişkili olarak MORTALİTE
Belirli bir desenin ya da yazının farklı ölçekte röprodüksiyonu yapmayı sağ PANTOGRAF
Belirli bir hizmeti başarabilecek en küçük askeri birlik TİM
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sını EZOTERİK
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sını BATINİ
Belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçteki en küçük askeri birlik TİM
Belirli bir işi gerçekleştirmek amacıyla belirli bir süre için oluşturdukla POOL
Belirli bir işi kendi kendine yapabilen otomatik aygıt ROBOT
Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan genellikle halk temalarına dayana RAPSODİ
Belirli bir kas grubunda istemli hareketin azalması PAREZİ
Belirli bir olayın değişimini ve gelişimini gösteren grafik, çizenek DİYAGRAM
Belirli bir sistemin ana organıyla hem anatomik, hem işlevsel bağları olan ADNEKS
Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince SHAREWARE
Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği TONALİTE
Belirli bir vücut bölgesinde ısı ve ağrı duyarlılığın kaybı TERMOANALEZİ
Belirli bir yönde olan evrim ORTOGENEZ
Belirli bölgeye ait canlı türleri ENDEMİK
Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı güçlü korku FOBİ
Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına BASKI
Belirsiz İPHAM
Belirsizlik, kapalılık MÜPHEM
Belirteç olarak kullanılan eylem soylu sözcük ULAÇ
Belirti FENOLOJİ
Belirti bilimi UCAR
Belirti, ipucu” anlamında yerel bir sözcük EMARESEMTOMNİŞANE
Belirtiler ALAİM
Belirtiler” anlamında eski sözcük SENDROM
Belirtke AMBLEM
Belirtme durumu AKUZATİF
Belirtme, gösterme, açığa vurma İZHAR
Belit AKSİYOM
Belize’de bir dağ MAYA
Belleği geliştirme yöntemi MNİMOTEKNİ
Bellek PARAMNEZİDİSMNEZİ
Bellek bozukluğu AMNEZİ
Bellek yitimi KAFA
Belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu SİTE
Belli belirsiz bölge SİLUET
Belli belirsiz hissedilen hafif yel ESİNTİ
Belli belirsiz tarih olaylarına ve efsane motiflerine dayanılarak halkın ha DESTAN
Belli bir adı ve sabit görünümü bulunan harf, sayı, noktalama işaretleri kü FONT
Belli bir amacı olmayan, dayanaksız söz AFAKİ
Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası PARSEL
Belli bir amaçla kola geçirilen enli kuşak, kolçak PAZIBENT
Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel çevreleri ile k EKOSİSTEM
Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel çevrelerini ve EKOSİSTEM
Belli bir bölgede sık görülen hastalık ANDEMİ
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü FAUNADİREY
Belli bir bölgede yetişen bitkilerin tümü BİTEY
Belli bir coğrafi bölgedeki yer adlarını, bunların kökenlerini, bölgede kon TOPONİMİ
Belli bir işe gücü yetmeyen, aciz EKSİN
Belli bir işkolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek KORPORASYONLONCA
Belli bir konu üzerinde olmayan konuşma AFAKİ
Belli bir konuda düzenlenen oturum veya seminer, bilgi şöleni SEMPOZYUM
Belli bir konuda yazılan çok uzun şiir POEM
Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendiri KAYYUM

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık