BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-3

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-3
Belli bir melodi olmadan konuşma biçimiyle söylenen müzikli anlatı RESİTATİF
Belli bir süre için, geçici olarak İDARETEN
Belli bir taşınır malın kullanılmasının geri verilmek şartıyla bedelsiz ola ARİYET
Belli bir yüzde karşılığında, bir sanatçının çalışma programlarını ve anlaş EMPREZARYO
Belli konulara uzun süre odaklanabilme, ayrıntıları algılamada çok başarılı ASPERSER
Belli kültürlerde rastlanan, hastalıkların tedavisiyle ilgili, bilimsel tıb ETNOTIP
Belli olmayacak kadar yavaş akan su IĞIL
Belli sayıda noktanın konumunu kesinlikle tespit edebilmek için, bir alanı NİRENGİ
Belli ve belirli bir biçimde olmayan madde AMORF
Belli zamanlarda çıkan yayın, süreli yayın MEVKUTE
Belsoğukluğu mikrobu GONOKOK
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç”, “Avare gönül yine sensiz hicr MELAHAT PARS
Ben(Arapça) ENE
Bencil, egoist HODBİN
Bencillik EGOİZMENANİYET
Benek ÇİNKEÇİNEKFAKÜL
Benekli hayvan ÇAPAR
Bengal Körfezi’nde, Hindistan’a ait bir ada grubu ANDAMAN
Benim gibi BENCİLEYİN
Benin’in eski adı DAHOMEY
Benin’de, hem siyasal hem de dinsel önder olan krala verilen ad OBA
Bentlerde toplanan suyun künklerle kente getirilerek toplandığı, üstü örtül MAKSİM
Benzen halkalarının birbirine doğrusal olarak bağlandığı çokhalkalı aromati EMMİ
Benzenden türeyen ve boya sanayiinde kullanılan zehirli bir madde ANİLİN
Benzenin hidroksilli türevi FENOL
Benzer seslerin bir mısrada veya bir cümlede kulağa hoş gelecek bir ahenkte ALİTERASYON
Benzer yapıdaki hücreler topluluğu DOKU
Benzer, eş MENENTANALOGNİD
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen BAŞAT
Benzeşim, örnekseme ANALOJİ
Benzeştirme ASİMİLE
Benzeti TEŞBİH
Benzin ya da gazla çalışan büyük parça metalleri lehimlemede kullanılan ayg PÜRMÜS
Beraber asker olanlar TERTİP
Beraberlik JİGO
Berber DEFRİZE
Berberlikte, saçın kıvrımlarını gidermeyi amaçlayan işlem PERUKAR
Berdel”, “Düş Gezginleri”, “Nihavend Mucize”, “Eylül Fırtınası” gibi filmle ATIF YILMAZ
Bere, çürük EZİK
Bereketli ARTAĞAN
Bergama ilçesindeki Allianoi antik kentini sular altında bırakacak olan bar YORTANLI
Bergama şehrinin kurucusu sayılan kahraman PERGAMOS
Bergama’nın eski adı PERGAMON
Bergamo ön alplerinin en yüksek tepesi COCA
Bering Denizi’ni Büyük Okyanus’tan ayıran küçük adalar zinciri ALEUT
Berrak ve parlak sarı TURNAGÖZÜ
Berrak, duru NAB
Berrak, duru” anlamında eski sözcük NAB
Bertolt Brecht’in bir oyunu BAAL
Bertolt Brecht’in bir tiyatro oyunu BAAL
Besbelli, açıkça, meydanda, aşikar HÜVEYDA
Besbelli, apaçık BEDİHİ
Besili sığır ETLİK
Besin mikrobiyolojisi açısından en fazla önem taşıyan familyalardan biri BACİLLACEAE
Besin öğelerinin emilmesinde güçlük MALASORBSİYON
Besinini bağımsız olarak sağlayan bitki, kendi belsek OTOTROF
Besinlere karşı tiksinme ve reddetmeyi belirtmek amacıyla kullanılan terim SİTOFOBİ
Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan ka EMÜLGATÖR
Besleme kız AHRETLİK
Beslenme yetersizliği MALNÜTRÜSYON
Besleyici ve lezzetli bir mantar türü AK
Besleyip yağlandırmak için enenmiş horoz IBLIK
Bestelenmiş her tür şiire Batı’da verilen ad OD
Beş ayrı türden eserin işlenmesi HAMSE
Beş dalı kapsayan atletizm yarışması PENTATLON
Beş defa damıtalarak elde edilen bir Fransız votkası CIROC
Beş dizelik bentlerden oluşan nazım parçası TARDİYE
Beş heceli üç dizeden oluşan Japon şiir türü HAİKU
Beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü FERSAH
Beş mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şekli MUHAMMES
Beş parmak dedikleri otun tohumu FAKAD
Beş parmaklı ağaç dirgen YABA
Beş seslilik PENTATONİK
Beş ve on cm ölçülerinde biçilmiş kereste BEŞON
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun MARYA
Beş yüz kuruşluk para birimi KESE
Beşiğe konulan yatak BELEK
Beşik GAHVARE
Beşikte döşek altına konan çaput ÇALAHEŞ
Beşikteki çocuğun düşmemesi için beşiğe sarılıp bağlanan, kumaştan yapılmış BAĞILDAK
Beşli KENTET
Beşparmak” da denilen pamuklu bir kumaş ELİFİ
Beşte bir PENÇİK
Beton karma makinası BETONİYER
Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu, çelikten yapılmış bir alet MURÇ
Betonarme inşaatlarda ana demirleri birleştirmeye yarayan ve böylece beton ETRİYE
Betondan yapılmış kalın su borusu KÜNK
Betondan, dört köşe döşeme taşı KARO
Bey, emir MİR
Bey” denilen bir dişi arıyla kovandan çıkan arı topluluğu OĞUL
Beyaz başörtüsü BÜRÜMCEKHÜRRİYET
Beyaz benekleri olan bir cins doğan LAÇİN
Beyaz bir element VANADYUM
Beyaz Bisiklet”, “Bir Kırık Bebek”, “Dünden Sonra Yarından Önce” gibi fil NİSAN AKMAN
Beyaz çiçekli bir anemon çeşidi ALBANEZ
Beyaz ince bir kabukla kaplanmış, içi açık sarı renkte yumuşak bir Fransız BRİE
Beyaz iş işlemekte kullanılan beyaz ve parlak iplik SİRESATENPAMUKAKI
Beyaz kabuğu ve beyaz kerestesi marangozlukta kullanılan bir ağaç HUŞ
Beyaz kan hücreleri, akyuvar LÖKOSİT
Beyaz kili AĞCA
Beyaz koyun KUŞAK
Beyaz koyun yönünden örülen bel bağı EŞKEL
Beyaz kum midyesi CİKCİK
Beyaz küf BAR
Beyaz lahana KELEM
Beyaz leke GURR
Beyaz mermerde bulunan sert kısım EMERİL
Beyaz mika MUSKOVİT
Beyaz porselen kaplama JAKET
Beyaz renkli başörtüsü LEÇEK
Beyaz renkli ve damalısı da olan cilalanabilen billurlaşmış kireç taşı MERMER
Beyaz renkte olan dut AKDUT
Beyaz Rusya’da bir ırmak BEREZİNA
Beyaz Rusya’nın başkenti MİNSK
Beyaz sincap AKİZ
Beyaz söğüt FASAFIS
Beyaz taş ABLA
Beyaz ve ince bir tür bez MERMER
Beyaz ve kaliteli bir tiftik türü FİLİK
Beyaz ve pembe renkli çiçekler açan zehirli bir ağaççık ZAKKUM
Beyaz ya da mor çiçekler açan, meyveleri dikenli bir bitki TATULA
Beyaz yeleli at AĞYAL
Beyaz, ak AĞ
Beyaz, sarı renkte soğanlı bir süs bitkisi NERGİS
Beyaz, sarı ya da koyu kırmızı çiçekli otsu bir bitki BALLIBABA
Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir tür kalsiyum karbonat ARAGONİT
Beyazlama, ağarma” anlamında eski sözcük İBYİZAZ
Beygir gücü HP
Beygir haşasını tutan küçük kolan TAPKUR
Beygire yük sarmak için semerin iki yanına halatla yapılan üzengi TİLLE
Beyim dolaşımında geçici ve kısa süreli, hafif bir yetersizlik sonrasında o LİPOTOMİ
Beyin cerrahisi NÖROŞİRURJİ
Beyin dalgalarının ölçülmesi yöntemi EEG
Beyin dokularında bulunan ve morfin kadar güçlü ağrı kesici özelliği olan b ENDORFİN
Beyin elektrosu EEG
Beyin iltihabı ANSEFALİT
Beyin lezyonundan ötürü ortaya çıkan istemsiz, amaçsız, yönsüz hareketler ATETOZ
Beyin organıyla ilgili yapı SEREBRAL
Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağl AKROMEGALİ
Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan HİPOFİZ
Beyin travmasından sonra sağlıklı bölgelerinde işlevini geçici olarak kaybe DİYAŞİZ
Beyin yarımkürelerinin derinliğinde, üçüncü karıncığın alt tarafında buluna TALAMUS
Beyin zarında oluşan tümörler MENENJİOM
Beyin zarlarının iltihabı MENENJİT
Beyin yangısı ANSEFALİT
Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri LOP
Beyinde üçüncü karıncığın iki yanında yer alan ve beynin öbür bölümleriyle TAPAMOL
Beyinin bazı bölümlerinden beyin hücrelerinin yıkımı KERNİKTARUS
Beyit EV
Beynin alt bölümünde bulunan, salgısını kana vererek fizyolojik olaylarda ö HİPOFİZ
Beynin alt yüzünde bulunan, bir çok fizyolojik olayda önemli rol oynayan be HİPOFİZ
Beynin elektriksel faaliyetlerinin incelenmesi yöntemi EEG
Beynin en dış zarının iltihabı PAKİMENENJİT
Beynin sinir hücrelerinin beslenmesi ve bakımında rol oynayan temel destek GLİYA
Beynin tabanında bulunan bir iç salgı bezi EPİFİZ
Beynin üzerini örten ince zar ARAKNOİD
Beyoğlu’nun eski adı PERA
Beyşehir Gölü kıyısında, Anadolu Selçuklu dönemine ait ünlü saray KUBAD ABAD
Beyşehir Gölü’nde bir ada MADA
Beyşehir Gölü’nde bir ada TASIR
Beyzbol, kriket vb.oyunlarda topu geri göndermeye yarayan araç BAT
Bez MAMANCİKA
Bez bebek ALATANDİ
Bez dokuma tezgahı DİYOSİ
Bez dokunurken kullanılan iplik İFADİ
Bez dokunurken kullanılan tel BEZZAZ
Bez dokuyan veya satan kimse PALA
Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı KIRPA
Bez parçası GIRİSTİK
Bez parçasından yapılan mum NİREGÜCÜ
Bez tezgahlarında ipliği ayarlayan tarak CAĞ
Bez torba NATESUL
Bez veya başka bir dokumanın yanığı NATUSEL
Bez veya başka bir dokumanın yanığı, külü NASİBUR
Bez ya da kumaş kenarı CAĞ
Bez torba GUDDE
Bez, beze KESİ
Bezden biçilmiş elbise BOHÇA
Bezden yapılmış içine çeyiz eşyası sarmaya yarayan çıkın ARUSEK
Bezecilikte kullanılan, yeşil ve pembe dalgalı bir çeşit sedef DOMAGÖZ
Bezelye KULUR
Bezelye haşlaması MEZGELLEBEZENNEKÜLÜLBEZENEKÜLÜRPİCALİKİULUR
Bezelye tanesi TEZYİN
Bezeme, süsleme FÜTUR
Bezginlik, umutsuzluk, usanç VİDO
Bezik oyununda ortaya konan bahis ya da parayı iki misline çıkarmak BRİSK
Bezik oyununda, As’lara ve Onlu’lalara verien ad RUBİKON
Bezikte bir deyim RUBİKON
Bezikte, bir taraf bin beş yüz sayıyı tamamlayamadan ötekinin üç bin sayı y PİNOKL
Bezikten türetilmiş bir iskambil oyunu PALAZ
Bıçak bilemek ZOT
Bıçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç MASAT
Bıçak türünde kesicilerin keskin yüzü YALIM
Bıçak ve kılıç kını CEFNKIMCAR
Bıçak, kılıç gibi kesici aletlerin kabzanın içinde kalan bölümü PIRAZVANA
Bıçakların yerleştirileceği kanalların açılması işlemi DEKUPAJ
Bıçkın Rum delikanlısı PALİKARYA
Bıkma, usanma GINA
Bıldırcın sökünü CURNATA
Bıldırcına benzer bir kuş TURAÇ
Bırakıt TEREKE
Bırakma, salıverme ITLAK
Bi şeyi oluşturan temel çatı İSKELET
Biber MUHAMMARA
Biber salçası, kızarmış ekmek, dövülmüş ceviz, tahin ve nar ekşisiyle hazır KÜLAH
Biber veya patlıcan kurusu SADIR
Biber, patlıcan, dometes gibi sebsezelerin fidelerine verilen ad HASALBAN
Biberiye, dişbudak KUŞDİLİ
Biberiye, hasalban” gibi adlar da verilen, kurutulmuş yaprakları baharat ol MARGUÇ
Biberon OSTOTISIOT
Biçilmiş otlardan yapılan ot destesi LAS
Biçilmiş tarla FİREZ
Biçilmiş tarlada kalan tahıl kökleri, anız HOZAN
Biçim bozma DEFORMASYON
Biçim değişimi, dönüşüm TRANSFORMASYON
Biçim değiştirme İSTİHALE
Biçim güzelliği ve yalınlığın egemen olduğu koşmalarıyla tanınmış XIX. yüzy RUHSATİ
Biçim, şekil DOLANFORM
Biçim, yol, tarz MİNVAL
Biçimbirim MORFEM
Biçimi bozulmuş DEFORME
Biçimlenme süreci OLUŞUM
Biçimler, şekiller, kılık EŞKAL
Biçimsel” anlamında eski bir sözcük SURİ
Biçimsiz AMORF
Biçme MENŞUR
Bilanço DENGELEM
Bilardo oyununda isteka ile vurulan bilyelerin öbürlerine dokunması KARAMBOL
Bilardo oyununda kullanılan değnek İSTEKA
Bilardo oyununda vuruş KOLPO
Bilardoda, oyunculardan birinin topunun öteki toplardan birine değdikten so KLEPS
Bildik, tanıdık AŞİNA
Bildiri MANİFESTO
Bildirme, anlatma İLAM
Bile bile inkar etme CAHT
Bilecen UKALA
Bileği KAYRAKEPSANKÖSÜRE
Bileği taşı MASAT
Bilek FASAL
Bilekleri dar, beli bol, büzgülü kadın şalvarı ÇİNTİYAN
Bilen, bilici ALİM
Bilenmiş kesici bir aracın yüzünde kalan ve bileyi taşıyla giderilen metal ZAĞ
Bileşik ÖĞE
Bileşik bir şeyi oluşturan yalınç şeylerden her biri MİNERALOG
Bileşikbilimci ASLANDİŞİ
Bileşikgiller familyasından yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir AYNISEFA
Bileşikgillerden çiçekleri güzel, sarı renkli bir bitki İVA
Bileşikgillerden otsu bir bitki BADAT
Bileşikgillerden şekeri çok bir tür yer elması TEKESAKALI
Bileşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki PELİN
Bileşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir m MÜREKKEP
Bileşim, bileştirme TERKİP
Bileşimi alüminyum oksit olan cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, KORİNDON
Bileşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde POLİASİT
Bileşiminde demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvar HEMOGLOBİN
Bileşiminde feldispat bulunan kumtaşı türünden bir tortul kayaç ARKOZ
Bileşiminde normal oksitlerden daha çok oksijen bulunan oksitlerin genel ad PEROKSİT
Bileşimine girdiği sözcüğe ”karşıt” anlamı veren yabancı bir önek ANTİ
Bileşme değeri 2 olan karbonmonoksite verilen ad KARBONİL
Bilet ya da para alıp verilen, çoğu küçük pencere biçiminde olan yer GİŞE
Bilge Olgaç’ın hiç kadın oyuncu kullanmadığı filmi LİNÇ
Bilgece olan HİKMETLİ
Bilgi doldurmak için hazırlanmış basılı kâğıt EMU
Bilgi edinme ITTILA
Bilgi felsefesinde bilinçli varlık, insan SUJE
Bilgi kuramı EPİSTEMOLOJİ
Bilgi ve düşüncesi alınmak üzere kendisine danışılan kimse, bilgili DANİŞMENT
Bilgi ve güç elde etmek karşılığında ruhunu şeytana satan ve birçok sanat y FAUST
Bilgi yazar PRİNTER
Bilgi, ilim, irfan DANİŞTİLİ
Bilgi, sağlam kanıt İKANİ
Bilgicilik SOFİZM
Bilgiçlik taslayan UKALABİLEGENMALUMATFURUŞ
Bilgide temel olarak düşünceyi alan ve varlığı, insan düşüncesinin kurduğun İDEALİZM
Bilgileri gösteren simgeler dizesi KOD
Bilgili, haberli, uyanık AGAH
Bilginin saklanması ve üretilmesini konu alan akademik ve mesleki disiplini BİLİŞİM
Bilginin sezgiyle elde edilebilceğini öne süren görüş ENTÜİSYONİZM
Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenilirl EPİSTOMOLOJİ
Bilginler AKADEMİ
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu ARİFAN
Bilgisayar ağı AĞ
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlaya NODE
Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihazlara verilen i NETWORK
Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan HANG
Bilgisayar grafik şekillerinin kenarlarında bulunan bir efekt ALİASİNG
Bilgisayar klavyelerinin sağ tarafında bulunan iki fonksiyonlu tuş grubuna KEYPAD
Bilgisayar kontrollu sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı bir BAUDRATE
Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş b VERİTABANI
Bilgisayar sonucu veya işlenmiş data OUTPUT
Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili FİLE
Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan DATA
Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alf CHARACTER
Bilgisayar yazıcısı ya da fotoğraf makinesinde kullanılan toz durumundaki m TONER
Bilgisayarda bir depolama ortamı olarak yararlanılan, belli sığası olan, pl DİSKET
Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştiril PİKAJ
Bilgisayarda emirlerin getirilmesi FETCH
Bilgisayarda erişilebilir bellek RAM
Bilgisayarda işlem probleminin neden olduğu bir görüntü hatası ARTİFACT
Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm CONTROLUNİT
Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı MEMORY
Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdi PLOTTER
Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini s DOS
Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip CPU
Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçe DEFAULT
Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim INPUT
Bilgisayarlarda kullanılan, bir ses ve görüntü sıkıştırma standartı MPEG
Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimi sağlayan BUS
Bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı ABAK
Bilgisiz, kültürsüz kimse OT
Bilgisizler, cahiller CÜHELA
Bilgisizlik, bilmezlik CEHİL
Bilim doktorlarının ve kardinallerin giydikleri dört köşe külah veya başlık BARATA
Bilim kuramlarının çalışmaları il ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı de BELLETEN
Bilim yada sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse ÜSTAT
Bilim,fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve MAKALE
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan, ilke ve dogmaların bütünü, meslek, do ÖĞRETİ
Bilimin topluluk içinde yürütüldüğünü savunan, ABD’li filozof KUHN
Bilimsel İNSEKTARYUM
Bilimsel amaçlarla böcek inceleme,saklama ve koruma yeri KOLOKYUM
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları t İLMİ
Bilincin geçici olarak yitirilmesi ABSANS
Bilinç etkinliğinin belli bir nesne üzerinde yoğunlaşması DİKKAT
Bilinç, şuur ES
Bilinemezcilik AGNOSTİZMLAEDRİYE
Bilinen iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunması tekniği INTERPOLATİON
Bilinen, adı geçen MAHUT
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden KEŞŞAF
Bilinmezci AGNOSTİK
Bilirkişi EHLİVUKUEHLİHİBREF
Bilişsel KOGNİTİF
Billur OLİGOKLAZ
Billur kütlelerde serpme durumunda bulunan, beyazımtırak bir tür feldispat MAVİYE
Billur taşı KRİSTALKALSİT
Billurlaşmış arı karbon ELMAS
Billurlaşmış doğal kalsiyum karbonat KALSİT
Billursu KRİSTALOİT
Bilmece MİRATİ
Bilmece şeklinde düzenlediği muammalarıyla ve Bektaşi inançlarını dile geti ELGAZ
Bilmeceler” anlamında eski sözcük MUAMMA
Bilmesinlercilik OBSKURANTİZM
Bilmez gibi görünme, görmezlikten gelme TECAHÜL
Bilyalı araba TORNET
Bilyalı yatak RULMAN
Bilye TORNET
Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan oluşan basit taşıma aracı RULMAN
Bilyeli yatak TOKUR
Bin beş yüz yıl öncesine dayanan Japon güreşi SUMO
Bin Beyaz Turna”, “Uykuda Sevilen Kızlar”, “Kiyoto” gibi romanları dilimize KAVABATA
Bin metrekarelik bir alan ölçüsü birimi DÖNÜM
Bin mısradan meydana gelen manzum eserler ELFİYE
Bina eteği, etek duvarı veya subasman ÜSTEMEL
Bina girişlerinde elektrik şebeke hattını sigorta sistemi ile düzenleyen ku KOFRA
Bina içini gösteren resimler ENTERİYÖR
Bina temeli HİM
Bina yapımı için kazılan temel HİMM
Binada genel elektrik sigortası KOFRA
Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında olan boşluk SAHANLIK
Binalarda kısa mesafeli iletişimler için kullanılan hoparlörlü telefon DİYAFON
Binalarda sıcak su sağlamakta kullanılan düzenek BOYLER
Binalarda yük taşıyan kalın ağaç KOŞAT
Binaların önlerinde üstü örtülü önü açık yer REVAK
Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi TROMP
Bindallı TEFEBAŞ
Bineğe ya da yük taşımaya alıştırılmamış at ya da eşek sürüsü HERGELE
Bineğe yada yük taşımaya alıştırılmamış at sürüsü HERGELE
Bingöl yöresine özgü bulgur köftesi MÜŞEBBİYA
Bingöl’de bir akarsu MURAT
Bingöl’ün Solhan ilçesinde, içinde yüzen iki adacık da bulunan göl TURNALAR
Bingözotu MAHMUDE
Binicilik gösterilerinin tümü MANEJ
Binicilik, bisiklet, atletizm gibi yarışların yapıldığı özel yol PARKUR
Biniciyi sarsmayan at yürüyüşlerinden biri YORGA
Biniler” olarak da bilinen ve Nijerya’nın güneyinde yaşayan bir halk EDOLAR
Binlerce kişinin imha edildiği, Almanya’daki ilk Nazi toplama kampı DACHAU
Binmek için kullanılan deve RUHUL
Bir açı birimi sembolü GRAD
Bir açık kitabın süreli yayın ya da benzerlerinin sağ taraf sayfası RECTO
Bir adayı anakaraya bağlayan kıyı dili yada kıyı oku TOMBOLO
Bir adın ya da sözcüğün baş harfi İNİSİYAL
Bir Afrika ülkesinin başkenti NUAKŞOT
Bir ağacın elyaf özelliğini saptamak için gövdesinden alınan örnek SANAHEV
Bir ağaç türü İSRİÇDİVRİN
Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı CHANNEL
Bir ağız iltihabı AFT
Bir akarsu ölçü birimi MASURA
Bir akarsu yatağının az eğimli vadi tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdi MENDERES
Bir akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren çizgi TALVEG
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin,darboğaz KANYON
Bir akarsuyun yatağı üzerinde oluşturulan yapay set BARAJ
Bir akciğer lobunun alınması kapsayan cerrahi gelişim LOBEKTOMİ
Bir akımın doğrultusunu değiştirme işinde kullanılan aygıt, saptırıcı DEFLEKTÖR
Bir akıntının kıvrılarak aksi istikamete gitmesi ORKOZ
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları bir KAL
Bir alay çeşidi ÜÇAYAK
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım ARMATÜR
Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geç ADAPTÖR
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem PROSEDÜR
Bir ambalajın içinde kullanıma sunulan mal, eşya ya da yiyecek maddesi PAKET
Bir ana bitkinin çevresinde yeniden beliren sürgün ve filizler PİÇ
Bir anason türü PİMPİNEL
Bir Anayasa yapmak ya da bir anasayı değiştirmek üzere olağan üstü toplanan KONVANSİYON
Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban KAİDE
Bir anlam bildirmeyen , anlama bir şey katmayan ama kulağa hoş gelen söz ve TUMTURAKLI
Bir anlatımda sözü dinleyici ya da okuyucunun ilgisini yoğunlaştırdıktan so TERDİD
Bir anlatımda verilmek istenen öz İÇERİK
Bir anlatının vurgulandığı temel düşünce İLETİ
Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen, araştırma tekniklerin ÖRNEKLEM
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması İFRAZ
Bir arazinin çeşitli noktaları arasındaki yükselti farkını ölçmeye yarayan NİVO
Bir arazinin, bir karayolunun, bir demiryolu hattının yatay doğrultuya göre RAMPA
Bir araziyi düzleme işi NİVELMAN
Bir araziyi haritasını çıkarmak için üçgenlere bölme işi NİRENGİ
Bir ardıç kuşu türü MAVİKAYAKOLYELİ
Bir ar’ın yüzde biri, bir metre kare SANTİARCA
Bir armut ismi SAKERA
Bir armut türü HACECULAPFAGAZKUDAP
Bir arsaya veya yapıya değer biçme EKSPERTİZ
Bir aruz vezni REMEL
Bir asalağın üzerinde yaşadığı ve enfekte ettiği bireyi tanımlayan terim KONAK
Bir asitle birleşince bir tuz oluşturan madde BAZ
Bir Asya ülkesinin başkenti SANASEUL
Bir at arabası türü LANDON
Bir at rengi DORU
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği ANEVRİZM
Bir atımlık barut KESİ
Bir atom ya da molekülden ötekine bir yada daha çok elektronun geçişi olayı REDONSREDOKS
Bir atomaltı parçacığın ya da çekirdeğin açısal momentumu SPİN
Bir av köpeği cinsi ZAĞARSETERTERİYEGRİFONEPANYÖL
Bir av kuşu ÜVEYİKMEKE
Bir avlu ya da bina çevresindeki sütunlu galeri PERİSTİL
Bir Avuç Dolar”, “İyi, Kötü ve Çirkin”, “Bir Zamanlar Amerika” gibi filmler ENNIEMOR RICONE
Bir avuç dolusu APAZ
Bir ayakkabıya ağaç veya metal çivi çakmak için delik açmaya yarayan ayakka KAÇABURUK
Bir ayakla üzerine binilip öbür ayakla yeri teperek yol alınan çocuk oyunca TROTİNET
Bir ayakla üzerine binilip öbür ayakla yeri teperek yol alınan iki tekerlek TROTİNET
Bir ayakla üzerine binilip, öbür ayakla yeri teperek yol alınan bir yönetme TROTİNET
Bir aygıtın ya da aracın hareketli parçası ŞARYO
Bir B grubu vitamini İNOSİTOLNİASİN
Bir bağırsak asalağı, şerit TENYA
Bir baharat karışımı KÖRİ
Bir bakteri türü SALMONELLABASİL
Bir baleyi oluşturan adım, figür ve anlatımların bütünü KAREOGRAFİ
Bir bamya yemeği türü ASİDE
Bir bankanın sattığı menkul değerleri geri satın alma taahhüdüne verilen ad REPO
Bir bankanın yabancı bir muhabir bankada uluslararası ödemelerini yapmak iç VOSTRO
Bir basıncı sabit bir değerde tutmaya yarayan alet BAROSTAT
Bir baş rahip ya da bir baş rahibe tarafından yönetilen manastır ABEYİ
Bir başkasının hareketlerini taklit yoluyla yineleme EKOPRAKSİ
Bir başlık türü BÖRK
Bir batarya topun birden ateş etmesi SAPARTA
Bir batında doğanlar İKİZ
Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizgin BÖLÜ
Bir bayanın tek başına oynadığı bir halk oyunu ÖRDEK
Bir bekçi köpeği ırkı DOBERMAN
Bir bestede başlıca müzikal fikir yada konu TEMA
Bir beton kalıbında, kanat tahtalarını bağlayan ahşap parça KLAPE
Bir beyitte birinci mısranın ilk parçası ile nesirde cümlenin ilk parçası SADR
Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça ÇIKIN
Bir bezik oyunu terimi VİDO
Bir bilgisayar sisteminde merkezi işlem birimine bağlı olarak etkileşimli i ONLAYNONLİNE
Bir bilgisayar sistemini oluşturan gereçlerin tümü DONANIM
Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan ara CONFİGURATİON
Bir bilgisayara ne yapması gerektiğini bildiren komutlar YAZILIM
Bir bilgisayarda mantık ve aritmetik işlemlerin sonuçlarını kaydetmeye yara BİRİKEÇ
Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak DUMP
Bir bilgiyi gösteren simgeler dizisi KOT
Bir bilgiyi ya da düşünceyi herkezin anlayabileceği düzeye indirgeme VÜLGARİZE
Bir bilim alanında, incelenecek problemlerin ve bunların inceleme teknikler PARADİGMA
Bir bilim ya da sanat dalında kullanılan özel anlamlı sözcük TERİM
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli b TERİM
Bir binanın göğe bakan yüzü DAM
Bir binanın yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği GABARİ
Bir binek arabası türü KALEŞ
Bir birim sistemindeki ölçüsü tek bir sayı olan büyüklük SKALER
Bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde yer değiştirmeleri ROTASYON
Bir birliğin, ortaklığın ya da alacaklılar grubunun haklarını korumakla gör SENDİK
Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü HABİTUS
Bir bitkinin, ana bitkiden uzaklara sürüklenerek yayılması DİYASPOR
Bir borca karşılık hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödeme AKONT
Bir borçlunun yerini bir başkasının alması EXPROMİSSİO
Bir borudan bir saniyede geçen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede VERDİ
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya pürüzlerini almakta kulla RAMBA
Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform BAŞÜSTÜ
Bir boya türü ve bu boyayla yapılmış olan resim GUVAŞ
Bir böbrek üstü hormonu KORTİZON
Bir böceğin kelebek olmadan önce geçirdiği başkalaşma hali KRİZALİT
Bir böksörün aldığı sert bir vuruş veya seri vuruşlar sonucu, ayakta olsa b DOWN
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü FLORABİTEY
Bir bölgede yetişen hayvanların tümü FAUNA
Bir bölgedeki sürekli bitki hastalığı ANFİSİ
Bir bölgedeki yer altı ve yerüstü sularının durumunu inceleyen bilim HİDROGRAFİ
Bir bölgeye ait REJİONAL
Bir bölgeye giden kan akımının azalması ya da tamamen yok olması ile oluşan ENFARKTÜS
Bir buçuk dirhem değerinde eski bir ağırlık ölçüsü birimi MİSKAL
Bir buharlı lokomotifin arkasına yerleştirilen ve lokomotifin beslenmesi iç TENDER
Bir buluşun ve kullanım hakkının kime ait olduğunu gösteren belge BERAT
Bir bumba ve serenin ucuna kilitlenmiş ve onun eğimini ayarlayan çelik tel DİKVENTO
Bir buzulun parçalanmasıyla oluşan buz kütlesi SERAK
Bir bütün lahananın içine kuşbaşı et konularak yapılan dolma NEZAKET

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık