BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-4

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-4
Bir bütünden belli biçimlerde parçalar kesme ya da bir görüntünün etrafını DEKUPE
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri CÜZTİKE
Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme ANALİZ
Bir bütünün iki parçasından biri ÇENET
Bir bütünün yapısı ve özelliği DOKU
Bir büyük daire veya konakta adi işlerde ve bilhassa mutfak ve sofra ile il AYVAZ
Bir büyük yetke sahibini perde arkasından yöneten kimse KAMARİLLA
Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda ve MASLAHATGÜZAR
Bir büzgen kasın yetersiz gevşemesiyle ortaya çıkan bozukluk AKALAZYA
Bir canlıdaki genlerin tümü GENOM
Bir cetvel türü TE
Bir cihazın bozulmadan önceki ortalama kullanılma süresi MTBF
Bir cihazın yalnız önceden belirlenmiş şartlarda çalışabilmesine imkan vere INTERLOCK
Bir cins antibiyotik KANAMİSİNKAV
Bir cins av köpeği BRAKZAĞAR
Bir cins bamya OKRA
Bir cins baykuş YAPALAK
Bir cins bıçak veya kama CEMDER
Bir cins börülce MAŞ
Bir cins büyük ve zehirli örümcek KUNTA
Bir cins ceviz MUSKAT
Bir cins çam MEZDA
Bir cins çöl faresi CIRBOĞA
Bir cins doğan DELİCE
Bir cins doğan kuşu ZAĞANOSBALABANTARLAN
Bir cins döşemelik kumaş ÇATMA
Bir cins eğrelti otu BESPAYE
Bir cins elma APİ
Bir cins erik AYNABAKARÜVEN
Bir cins fasulye ANAPA
Bir cins guguk kuşu KUKAL
Bir cins güvercin PAL
Bir cins ince ve sık dokunmuş patiska NANSUK
Bir cins ipek kumaş KEMHA
Bir cins iri çöl sıçanı AKTAVŞAN
Bir cins İtalyan peyniri PARMİCAN
Bir cins kaz AKBAŞ
Bir cins kertenkele AGAMA
Bir cins kokulu sandal ağacı, yalancı ödağacı KALEMBEK
Bir cins koyun DALABA
Bir cins kumaş AMOR
Bir cins küçük serçe ÇİMÇEK
Bir cins küçük taneli muşmula EZGİL
Bir cins mısır KALEMBEK
Bir cins mimoza AMBERAĞACI
Bir cins orkide ADA
Bir cins pamuklu kumaş KALİKO
Bir cins papağan LORİ
Bir cins parlak kumaş KARAMANDOLA
Bir cins pasta EKLER
Bir cins portakal NAVEL
Bir cins reçine LAKE
Bir cins reçine kullanılarak cilalanmış mobilyalar için kullanılan sözcük LAKA
Bir cins sedir ağacı AŞUR
Bir cins serçe LOKRA
Bir cins sülün TURAÇ
Bir cins taze fasulye ANAPA
Bir cins termometre REOMÜR
Bir cins tüylü av köpeği BARAK
Bir cins ufak balık ÇABAK
Bir cins üzüm EMİR
Bir cins yaban kedisi GAPAR
Bir cins yaban ördeği KAZALA
Bir cins, küçük taneli muşmula EZGİL
Bir cins, yumuşak ve ince gömleklik bez PENBEZAR
Bir cismin bir yanını kaldıraçla yükseltme işi BASARNA
Bir cismin düşey kesiti(geo.) YANAY
Bir cismin hareketinin ölçülmesinde temel alınan nicelik MOMENTUM
Bir cismin leke biçimindeki görünümü SİLUET
Bir cismin titreşiminden çıkan ses TINI
Bir cismin, bütün noktalarının eşit, koşut ve yöndeş yollar çizmesiyle beli ÖTELEME
Bir cümlede, alışılagelmiş kelime sırasının tersine çevrilmesi ANASTROF
Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak İKMAL
Bir çağrıyı yerine getirme İCABET
Bir çakıl taşı türü BREŞ
Bir çalışmaya yardım sağlamak için,genellikle açık havada yapılan eğlentili KERMES
Bir çarpışmada taşıtın zarar görmesini önlemek için ön ve arkasına konan pa ÖNLEÇ
Bir çatının köşelerini örten kurşun levha MAHYALIK
Bir çekim aygıtına takılan ve görüntüleri sınırlamaya, kimi zamanda ayarlam VİZÖR
Bir çember üzerinde kaymadan yuvarlanan bir başka çemberi düzlemi üzerindek EPİTROKOİT
Bir çember üzerine örülmüş torba biçiminde balık ağı KARNE
Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası DAİRE
Bir çeşit acı bira BİTTER
Bir çeşit açılır kapanır perde STOR
Bir çeşit ak buğday AKSARKAN
Bir çeşit ardıç ağacı ANDIZ
Bir çeşit atkı URMAL
Bir çeşit basma ALAKITAY
Bir çeşit beyaz buğday AKSARKAN
Bir çeşit beyaz kadın başörtüsü LEÇEK
Bir çeşit börülce MAŞ
Bir çeşit büyük rende KARGIN
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek KUNDA
Bir çeşit çevirme ağı BARABAT
Bir çeşit çıban yarası BEDNAR
Bir çeşit çörek KETE
Bir çeşit delikli tuğla ASMOLEN
Bir çeşit deri tümörü BAZALYOM
Bir çeşit domates MİSİR
Bir çeşit döşemelik kumaş DAMASKO
Bir çeşit ekmek TEKNEDİBİ
Bir çeşit el matkabı DRİL
Bir çeşit elma HÜRYEMEZ
Bir çeşit erkek şalvarı ÇAKŞIR
Bir çeşit etek FERBALALİ
Bir çeşit fındık ZANGO
Bir çeşit Fransız rakısı PASTİS
Bir çeşit gaz lambası FERNOZ
Bir çeşit hamur yemeği PİRUHİ
Bir çeşit ince ipekli kumaş PAPAZİ
Bir çeşit ince ve çoğu kez çiçekli, pamuklu kumaş MARKİZET
Bir çeşit ipek kumaş KEMHAGRON
Bir çeşit iri çiğde ÇILAN
Bir çeşit iskambil oyunu KONKENKONSOLİTBASMABLUM
Bir çeşit İtalyan peyniri PARMİCANROMANO
Bir çeşit kalın pamuklu bez REVENDÜK
Bir çeşit kama CEMBİYE
Bir çeşit kara renkli mika BİYOTİT
Bir çeşit kara saban CILGA
Bir çeşit kekik ZAHTER
Bir çeşit kırmızı boya CİRYAL
Bir çeşit kısa ney NISFİYE
Bir çeşit koyun DALABA
Bir çeşit krep DÖNDERME
Bir çeşit kumaş AMOR
Bir çeşit kuş tuzağı LİLAK
Bir çeşit küçük atmacaCURA Bir çeşit küçük atmacaCURA
Bir çeşit küçük manyat ağı TARLAKOZ
Bir çeşit küçük muşmula EZGİL
Bir çeşit küçük sinek MUCUK
Bir çeşit lahana GOLİYA
Bir çeşit lahana yemeği ALABAŞ
Bir çeşit Leh dansı MAZURKA
Bir çeşit mantar TİTA
Bir çeşit menekşe GULLEP
Bir çeşit mimoza AMBERAĞACI
Bir çeşit orak GEGECEN
Bir çeşit orkide ADA
Bir çeşit ot YEPELEK
Bir çeşit ökçesiz ayakkabı KALAVRA
Bir çeşit pamuk ipliği FİLDEKOZ
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska HASSEHASA
Bir çeşit parlak ipekli kumaş SİRESATEN
Bir çeşit pasta EKLER
Bir çeşit pelte PALUZE
Bir çeşit peynir GURUT
Bir çeşit polyester kumaş türü POLAR
Bir çeşit portakal NAVEL
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş SOF
Bir çeşit sertleştirilmiş çökelek peyniri KURUT
Bir çeşit sincap ARS
Bir çeşit sirke BALSAMİK
Bir çeşit sivrisinek İVEZ
Bir çeşit soba GUZİNEPEŞ
Bir çeşit susamsız, kalınca, yağlı simit AÇMA
Bir çeşit süs taşı GRENA
Bir çeşit şapka KAPELA
Bir çeşit tabanca KUBUR
Bir çeşit tafta(teks.) LUİZİN
Bir çeşit tahtaravalli GUNGULDAK
Bir çeşit tatlı SÜNÇERİYE
Bir çeşit telli bürümcük ŞİP
Bir çeşit testere MUŞER
Bir çeşit top mermisi HUMBARA
Bir çeşit tuzsuz İtlayan krem peyniri RİCOTTA
Bir çeşit uzun konçlu çizme SOKMAN
Bir çeşit uzun rende KUSTERE
Bir çeşit uzun saplı orak KOSA
Bir çeşit üzüm DÖKÜLGENDIMIŞKİSUNGUR
Bir çeşit üzüm PEMBEGEMRE
Bir çeşit Venedik altın akçesine verilen ad DUKA
Bir çeşit yanardağ kütlesi BAZALT
Bir çeşit yassı ekmek DAYAMA
Bir çeşit yemek DÖĞMEÇ
Bir çeşit yoğurtlu hamur çorbası CİMCAŞ
Bir çeşit yollu kumaş BEŞME
Bir çeşit yular DİŞİNDİRİK
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı KREMA
Bir çeşit yumurtalı ve hafif hamur tatlısı MAFİŞ
Bir çeşit yumuşak sazdan örülmüş hasır KİP
Bir çeşit yüksekçe komodin TIRNAK
Bir çeşit zamklı, mat sulu boya GUAJ
Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü EKOSİSTEM
Bir çıkarımda varılan sonuç ARDIL
Bir çıkığın yerine oturulması için ya da kaymış kırık uçların yeniden karşı REDÜKSİYON
Bir çiçek ALOGAMİ
Bir çiçek tepeçiğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması PAŞAÇADIRIKALA
Bir çift at tarafından çekilen, üstü kapalı ve yaylı bir binek arabası KARUÇA
Bir çift at tarafından çekilen, üstü kapalı, yaylı ve dört tekerlekli binek KARUÇAKAROÇA
Bir çift oluşturan şeylerden her biri EŞ
Bir çiftçi yanında çaılışan işçi YANAŞMA
Bir çifte kürekle kullanılan patalya DİNGİ
Bir çizgide bulunma HİZA
Bir çocuk oyunu LAMBAZA
Bir çocuk oyunu LAMBAZAKUKASEKSEKUZUNEŞEK
Bir çok Avrupa ordusunda mızraklı süvarilere verilen ad UHLAN
Bir çok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı SABO
Bir çok bedensel özelliğiyle file benzeyen, tavşan iriliğinde memeli bir ha DAMAN
Bir çok bitkisel maddede bulunan, deri tabakalamada kullanılan, tadı buruk TANEN
Bir çok bitkiyle özel bir koku verilmiş, tatlı, bir tür şarap VERMUT
Bir çok devletin özel kanunlara ve bağımsızlığa sahip olarak tek bir devlet FEDERALİZM
Bir çok Ermeni baş patrik ve patriğin adı NERSES
Bir çok kez, çok defa KERRAT
Bir çok kıtadan oluşan şarkı gibi söylenmek üzere yazılmış duygusal şiir, ş LİED
Bir çok kişinin yaptığı işlerde gayret vermek için kullanılan ünlem YİSA
Bir çok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev alır, eter ASETON
Bir çok ortaklığın hisse senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi al HOLDİNG
Bir çok ülkede kuruntu, stres ve uykusuzluk ilacı olarak kullanılan bir cin KAVA
Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri ÜNİTE
Bir çöpleme türü KARACAOT
Bir çözeltinin elektrolizi sırasında katotta toplanan iyon KATYON
Bir çuha türü BARAK
Bir çuval türü TELİS
Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri AKLAN
Bir dağ ya da tepenin alt bölümü ETEK
Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı RADYAN
Bir dalda dördü beşi bir arada bulunan meyve kümesi ÇATANAKÇOTANAK
Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklı MODÜLASYON
Bir dan seviyesi SHODAN
Bir dans figürü EKAR
Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketl FİGÜR
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge İLAM
Bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önünde ca ALEGORİ
Bir defada DEFATEN
Bir değiştokuşta üste verilen şey ABRA
Bir delik ağzını genişletmek için kullanılan hızlı döner burgu FREZE
Bir demirci aleti PENSE
Bir deney hayvanı, hint domuzu KOBAY
Bir deniz aracının yanaşmış olduğu yerden açılması AVARA
Bir deniz böceği türü PAVURYA
Bir deniz canavarı türü LAHAMA
Bir deniz kuşu YELKOVAN
Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter DELİMİTER
Bir derebeyin himayesine girip kendini onun hizmetine adayan kimse VASAL
Bir derebeyin hizmetindeki Japon savaşçısı SAMURAY
Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren PARAMEDİKAL
Bir deri lezyonu VEZİKÜL
Bir dernek ya da kuruluşun üyelerinin buluşmaları için ayrılmış yer LOKAL
Bir desenin baskı materyali üzerinde sürekli tekrarlanması RAPORT
Bir deste kağıtla oynanan bir iskambil oyunu KİNG
Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı u MEMORANDUM
Bir devletin bir başka devlet üzerinde kurduğu baskı HEGEMONYA
Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu ya da gücü KUVVE
Bir devletin topraklarıyla çevrilmiş başka bir devlet arazisi ANKLAV
Bir devletin yada bir şirketin yönetimini birlikte yürüten üç kişilik toplu TROYKA
Bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç MANİPLE
Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin, dik kenarların kareleri toplamına eş EŞEK DAVASI
Bir dik üçgende, dik açının karşısında bulunan kenar HİPOTENÜS
Bir dilde yeni sözcükler kullanma NEOLOJİ
Bir dilde,var olan sözcüklere benzetilerek yakılmış olan yeni sözcük NEOLOJİZM
Bir dildeki sözcüklerin hem biçimsel hem anlamsal tarihini ele alan dilbili ETİMOLOJİ
Bir dilden başka bir dile olduğu gibi çevrilen deyim KALK
Bir dileği yerine getirme İSAF
Bir dilin eski şekillerini kullanma ARKAİZM
Bir dilin eskimiş sözcüklerini ya da cümle kuruluşlarını kullanarak edebi e ARKAİZM
Bir dilin söz varlığı VOKABÜLER
Bir dini, özellikle Hıristiyanlığı yaymaya çalışan gönüllü MİSYONER
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü AKAİT
Bir dizi metal yada bambu dilden oluşan Afrika’ya özgü bir çalgı MBİRA
Bir Doğan türü(zoo.) DELİCOELANOR
Bir doğru elektrik akımının sahip olması gereken en düşük şiddet değeri REOBAZ
Bir doğrultuyu, dereceli bir çember üstünde işaretleyerek belirleme olanağı ALİDAT
Bir doku örneğinin parçalanmış hali ÖZÜT
Bir dokunun çıkartılıp atılması EKZSİZYON
Bir dokunun sertleşmesi SKLEROZ
Bir dolap kapağını kapalı tutmaya yarayan bilyeli ya da küçük tekerlekli dü ÇITÇIT
Bir domates türü KAVATA
Bir durumun anlaşılmasına yardım eden ipucu KARİNE
Bir duvar yüzündeki taşların, çeşitli şekillerde (pürüzlü ve çıkıntılı) ola BOSAJ
Bir duvarda açık bırakılmış bulunan kapı, pencere AÇIT
Bir duvarda çevresi silmeli, mermer taklidi veya sıvalı bölüm AYNADUVAR
Bir duvardaki kapı ya da pencere boşluğu AÇIT
Bir duvardaki taş yada tuğla sırası REDE
Bir duvarın başını ya da iki duvarın köşesini oluşturan gömme ayak ANTA
Bir duyguyu, düşünceyi ya da başka bir şey yardımı ile sembolize edip göste ALEGORİ
Bir düğmeyi yada kopçayı tutmaya yarayan halkacık BRİT
Bir düşüncenin az sözle anlatılması İHTİSAR
Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz İBARE
Bir düşünceyi belirtmekteki kesinlik İKANİYE
Bir düşünceyi çok az sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır İCAZ
Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara böl ORTAY
Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir do PARABOL
Bir düzlemin odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktal HİPERBOL
Bir edebî eserin biçimini konusundan koparıp, o konunun yerine başka ve ayk PARADİ
Bir edebiyat yapıtında duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse KARAKTER
Bir eğik düzlem boyunca arabaların taşınmasını sağlayan küçük vagon ŞARYO
Bir eğriden alınan parça(geo.) YAY
Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası KİRİŞ
Bir ekin hastalığı RASTIK
Bir eklem yüzeyine komşu olan kemik dokusunun akut ya da kronik iltihabı OSTEOARTRİT
Bir eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap PERİARTRİT
Bir ekmek türü HAÇAPUR
Bir ekmeklik hamur topağı PAZI
Bir el işini gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne ALET
Bir elçiliğe bağlı uzman ATAŞE
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazı AGREMAN
Bir elektrik akımı ile oluşan kimyasal bozunma işlemine verilen ad ELEKTROLİZ
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz RESEPTÖR
Bir elektrik akımının bir sinir ya da kasla uyarım oluşturabilmesi için ger KRONAKSİ
Bir elektrik akımının yönünü değiştirmeye yarayan araç KOMÜTATÖR
Bir elektrik devresindeki akımı,başka bir devreden geçen akımdaki değişikli RÖLE
Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitel POLARİTE
Bir elektrofonun veya başka elektroakustik sistemin yükseltici ve hoparlörl TUNER
Bir elektroliz aygıtındaki artı kutup ANOT
Bir elektron tüpünde temel işlevi ikincil yayım üretmek olan elektrot DİNOT
Bir element veya birleşikle hidrojen birleşimi HİDRÜR
Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası PORT
Bir elma türü APİ
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yap GİRDAP
Bir enzimi aktif hale getiren, enzimin protein almayan bileşeni KOENZİM
Bir erik türü AYNABAKARTUBA
Bir erkeğin karısı sağken ya da öldükten sonra baldızıyla evlenmesi SORORAT
Bir erkeğin nikahsız olarak aldığı cariye ODALIK
Bir eser üzerindeki hak TELİF
Bir eserde asıl olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş bir takım başka o PROLOG
Bir eserde sık sık tekrarlanan süsleyici öğe MOTİF
Bir etkinliğin geçici olarak durdurulduğu süre ARA
Bir ev ve av köpeği cinsi GRİFON
Bir evde taş döşeli avlu PATYO
Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen san BACI
Bir evin kapı, pencere, tavan, döşeme gibi bölümleri DONAM
Bir evin yabancıların girmesine izin verilmeyen bölümü MAKSURE
Bir fal türü CİFİR
Bir fasulye cinsi ANAPA
Bir fındık çeşidi FOŞA
Bir filmde emeği geçenlerin adlarını içeren ve filmin başında ya da sonunda JENERİK
Bir filme, bir gösteriye eklenen beklenmedik güldürücü ayrıntı, gülüt GAG
Bir filmin konusunun ortalama on sayfa uzunluğundaki yazılı özeti SİNOPSİS
Bir Fin Destanı KALEVALA
Bir firmanın çok çeşitli mallar üreten kuruluşlarla birleşerek ya da bunlar KONGLOMERA
Bir fok türü OTARİ
Bir fotoğraf makinesinin görüntü algılayıcısı CCD
Bir fotoğrafın, haritanın ya da karikatürün gösterdiği şeyi belirten yazı LEJAND
Bir Fransız halk dansı GAVOT
Bir ”gam”da, sekiz sesi içeren aralık OKTAV
Bir gaz ortama yerleştirilen ve yüksek bir potansiyel verilen ve nesnenin y SAÇAK
Bir gaz ya da sıvı içindeki moleküllerin derişikliğin fazla olduğu bölgeden DİFÜZYON
Bir gazelde her beytin iki mısrasının arasına iki veya üç mısra ekleyerek m TAŞTİR
Bir gelişme bozukluğu AGYRİA
Bir genin iki veya daha fazla alternatig formlarından birisi ALELGEN
Bir genin kromozom üzerinde bulunduğu bölgeye verilen ad LOKUS
Bir gerçekliğin ortak terimlerle anlaşılmasını sağlayan, sorgulanamayan, bi PARADİGMA
Bir geyik türü ÇOPUR
Bir giyeceğin göğüsle omuz arasında kalan bölümüne eklenen parça ROBA
Bir giysinin göğüs kısmına konulan süsleme JABO
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halkayla bir çeng KOPÇA
Bir göktaşının düştüğü nokta EMPAKT
Bir görevde geçirilen süre KIDEM
Bir görevde, bir makmada kendinden önce bulunmuş olan kimse selef
Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması durum SİNERJİ
Bir görevin yerine getirilmesinde iş ortaklığı SİNERJİ
Bir görüntü bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak ALEGORİ
Bir görüntü, bir yaşantı ya da bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlama ALEGORİ
Bir görüntünün kesinlikği veya ayrışımı DEFİNİTON
Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse SOFTA
Bir gösteri sırasında perde arasındaki dinlenme zamanı ANTRAKT
Bir günahı Tanrıya affettirmek amacıyla verilen sadaka ya da tutulan oruç KEFARET
Bir Güney Amerika ülkesine adını veren ağaç BREZİL
Bir güreş türü KARAKUCAKDALMA
Bir haberi ve yazıyı yeniden yazmak DEMERKAJ
Bir haftalık keçi yavrusu EMİLİK
Bir Halk Düşmanı”, “Hortlaklar”, “Yabanördeği” gibi tiyatro oyunlarıyla ünl İBSEN
Bir halkın ya da bir kavmin dünyaya yayılması DİASPORA
Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzg VOLAN
Bir hareketin aynısını iletmek veya geometrik bir biçimin küçültülmüş kopya PANTOGRAF
Bir harf üzerine konulan işaret İNDİS
Bir harita, fotoğraf ya da karikatürün temsil ettiği şeyi belirten yazı LEJAND
Bir hastalığa birkaç hekimin teşhis koyması işi KONSÜL
Bir hastalığın çıkmasını engellemek için kullanılan yöntem PROFİLAKSİ
Bir hastalığın gidişi sırasında, hastalığa eklenen ve hastalığı ağırlaştıra KOPLİKASYON
Bir hastalığın gidişinin ya da sonucunun öngörüşü PROGNOZ
Bir hastalığın yapısı konusundaki belirsizlik AKRİSİ
Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetin azalması REGRESYON
Bir hastalık için çok özel belirti PATOGNOMONİK
Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan, işlev veya doku bozukluğu SEKEL
Bir hastanın acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzer ÖTANAZİ
Bir hava haritasında aynı basınca sahip noktaları birleştiren çizgi İZOBAR
Bir hava taşıtının belirli bir noktadan uzaklığını ve yön açısından belirle NAVAR
Bir hayvan hastalığı DABAK
Bir hayvanı dıştan örten kemiksi ya da boynuzsu örtü KAVKI
Bir hazineyi bekleyen veya yöneten kimse HAZNEDAR
Bir hekimin ustalığı, mahareti HAZAKAT
Bir Hıristiyan derneği CİZVİT
Bir Hıristiyan tarikatı SİON
Bir hücre, bir doku ya da bir organın boyutlarının sonradan küçülmesi ATROFİ
Bir hükümdara vergi veren halk RAİYE
Bir hükümdarın yönetimi latındaki halk REAYA
Bir hükümetin, bir sorunu ortaya koymak, alınmış ya da alınacak önlemleri a MEMORANDUM
Bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve program TELNET
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçim ÇATALAĞIZ
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçim DELTA
Bir ışığın doğal ya da polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan aygıt POLARİSKOP
Bir ışığın polarma oranını ölçmeye yarayan aygıt POLARİMETRE
Bir ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran üzerinde görüntü oluşturma İZDÜŞÜM
Bir iç duvarın üst bölümünde yapılan süsleme kuşağı FRİZ
Bir ifadedeki kelimelerin bir veya bir kaçını ya da bazı cümleleri kaldırma HAZF
Bir iğne veya boncuk oyası türü FAREDİŞİ
Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin”, “Ellere uzaktan bak, bana yakı OSMAN NİHAT AKIN
Bir iktidarın, doğrudan doğruya iktidarı kullanan tarafından sınırlandırılm OTOLİMİTASYON
Bir ilacı vücuda vermek için kullanılan iğne, şırınga ENJEKTÖR
Bir ilacın ağızdan alınacağını belirten terim PEROS
Bir ilacın bir kez de ya da bir günde alınması gereken miktarı DOZ
Bir ilacın en etkin tedavi edici dozunun, kullanılacak zaman aralarının bel POZOLOJİ
Bir ilacın ilk alındığı zamanki etkilerini gösterebilmesi için gittikçe art TOLERANS
Bir ilacın yerine, o ilaçla aynı koşullarda ve aynı biçimde verilen etkisiz PLASEBO
Bir ilacın zaman içinde emilim, dağılım, metabolizma, ve eliminasyon örüntü FARMAKOKİNETİK
Bir ile üç yaş arasında bulunan burulmuş erkek sığır TOSUN
Bir ilin en yüksek maliye görevlisi DEFTERDAR
Bir inancı, bir görüşü yayan kimse APOTR
Bir inanın ruhsal gücü MORAL
Bir inanışa körü körüne bağlanan kimse SOFTA
Bir inanışın heyecanı ile coşup kendisinden geçme hali, vecd CEZBE
Bir İngiliz uzunluk ölçüsü birimi İNÇ
Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb sebeplerle yok etme, soykırım JENOSİT
Bir inşaatta , yapısal öğelerin estetik değerini belirtmek için, bu öğeleri MODANATURA
Bir ipi gerilmiş ya da birbirine bağlanmış yaş yemiş ya da sebze bağı HEVENK
Bir iskambil kâğıdı üzerine hileci tarafından yapılan işaret SİRKAF
Bir ismin tersinden okunmasıyla yapılan takma ad ANANİM
Bir İspanyol şiir türü ROMANS
Bir iş için ayrılan belli para ÖDEDNEK
Bir iş için gereken para tutarı PORTE
Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı MÜZEKKERE
Bir iş süresince tutulan hizmetçi AYAKÇI
Bir işe gönlü olma, isteme EREM
Bir işe yaramayan yahut kesmeyen kör bıçak KOZEFTER
Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma ASINTI
Bir işi istemeyerek, zorla yapma KERH
Bir işi para kazanma maksadıyla değil de, zevk için yapan kimse AMATÖR
Bir işi yada suçu bile bile tasarlayarak yapma TAAMMÜT
Bir işi yapabilme gücü ERK
Bir işi yapma yerine getirme İFA
Bir işi yapmak, bir aracı onarmak için kullanılan alet takımı AVADANLIK
Bir işi yapmaya hazır AMADE
Bir işi yılmadan sonuna değin götüren DİREŞKEN
Bir işin hayırlı olup olmayacağını rüyadan anlamak için uykuya yatma İSTİHARE
Bir işin ileride nasıl olacağını sezinleyip ona göre davranma ÖNGÖRÜ
Bir işin sonunu düşünerek ölçülü, tedbirli davranma TEMKİN
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre ÖNEL
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü EMEK
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet SERENCAM
Bir işle görevli olan kimse, görevli İŞYAR
Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama LAVAJ
Bir işletim sistemini istenemeyen sinyallerle kasten bozma JAMMİNG
Bir işletmenin ani batışı KRAK
Bir izleyici topluluğu önünde yapılan gösteriden sonra toplanan para PARSA
Bir Japon birası KİRİN
Bir kabak yemeği FELİMALEZ
Bir kabı kaynar suya oturtmak yoluyla içindekini ısıtma ya da eritme yöntem BENMARİ
Bir kabın hacmini ve alabileceği miktarı hesaplama İSTİMARE
Bir kabilenin bölünen boylarından her biri ANAR
Bir kaç renkli iplikten yapılmış dokuma ALACA
Bir kadına dansta eşlik eden erkek KAVALYE
Bir kadının fiilen yaşadığı hamilelik sayısı GRAVİDA
Bir Kadının Portresi”, “Gözleri Tamamen Kapalı”, “Bütün Hayatım”, “Moulin R NİCOLA KİDMAN
Bir kağnılık yığılan ot YIĞIN
Bir kalenin ya da berkitilmiş bir yerin teslimi VERE
Bir kalıbın hacmini veya alabileceği miktarı hesaplama İSTİMARA
Bir kalkanın ortasında bulunan, eli korumaya ve oklardan sakınmaya yarayan, UMBO
Bir kamu kuruluşunu yöneten kimse GUVERNOR
Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüs BANDWİDTH
Bir kap içinde sıvı yağ ve fitilden oluşmuş aydınlatma aracı KANDİL
Bir kapı ya da pencere önünü yağmurdan korumak için yapılan saçak MARKİZ
Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazl ALEL
Bir kararı açıklamak üzere yazılmış, bir bildiri niteliğinde ve özel bir du BREVE
Bir karboksilli asidin bir alkol ya da bir fenole etkimesi sonucu oluşan bi ESTER
Bir karboksilli asidin bir alkol ya da bir fenole etkimesi sonucu su kaybıy ESTER
Bir karışım içindeki parçalar, ögeler AHLAT
Bir kas da ya da kas durumunda ortaya çıkan istemsiz ve inatçı kasılma SPAZM
Bir kasın düzensiz ve yüzeysel kasılması FİBRİLASYON
Bir kasın gerektiği anda yeterince gevşeyememesi AKALAZYA
Bir kasın tümünü veya bir parçasını kesme ameliyatı MİYOTOMİ
Bir kasın, gerektiği anda yeterince gevşeyememesi AKALAZYA
Bir kavşağı aşmaya olanak veren, viyadük biçiminde kısa karayolu TOBOGGAN
Bir kayıt işlemindeki esas kopya MASTER
Bir kaynağın sağladığı suyu ölçmek ya da dağıtmak için düzenlenmiş tonozlu MASLAK
Bir kazma türü KÜLÜNK
Bir keçi yünü türü MOHER
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime ANAGRAM
Bir kelimenin ilk anlamından farklı bir biçimde söylenmesi GALAT
Bir kelimenin ilk hecesini vurgulu olarak söylemek AKROFONİ
Bir kemerin aralıksız devam etmesiyle oluşan örtü biçimi TONOZ
Bir kemerin ya da tonozun tepe noktasına yerleştirilen taş KİLİTTAŞI
Bir kenti ve o kentin güzelliklerini anlatan eserler ŞEHRENGİZ
Bir kentin çeşitli bölgeleri arasında ya da bir kentten öbürüne yolcu taşıy OMNİBÜS
Bir kentin, bir yapının ya da bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çi PLAN
Bir kentin, herhangi bir azınlık kümesinde kendiliğinden yerleşilen kesimi GETTO
Bir kertenkele cinsi AGAMA
Bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçi KLÜZ
Bir kilim çeşidi YANBULCİCİM
Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik ZIVANA
Bir kilonun yüzde biri DEKAGRAM
Bir kimse veya bir kurula verilen özel görev MİSYON
Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu veya olumsuz kanaatinin belirle PLEBİSİT
Bir kimsenin alçakgönüllülük göstermek için kendi evinden söz ederken kulla FAKİRHANE
Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun NATURA
Bir kimsenin cenazesini kaldırmakta kullanılacak olan para GOR
Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü ETİK
Bir kimsenin dış görünüşünün özellikleri ŞERAİT
Bir kimsenin egemenliğini tanıma BİAT
Bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç AVANTA

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık