BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-6

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-6
Bir tür erkek deve LÖK
Bir tür eski Fransız halk dansı GAVOT
Bir tür esnek örgü LASTİK
Bir tür et yemeği PATE
Bir tür ferace ALAVURA
Bir tür fisto BRODE
Bir tür gaz lambası FANYA
Bir tür gözleme YANIÇ
Bir tür gümüş para DİRRHEM
Bir tür hafif ayakkabı YEMENİ
Bir tür halı motifi DÖNMELİ
Bir tür hamurlu çorba ERİŞTE
Bir tür ızgaralı mangal MANTIZ
Bir tür imece EĞRALTLIK
Bir tür ince dokunmuş, çizgili kumaş ÇİTARİ
Bir tür ince meşin VAKETA
Bir tür ince, ipekli kumaş PAPAZİ
Bir tür İngiliz birası ALE
Bir tür ipekli kumaş AMAROZAOTOMANDİBA
Bir tür iplik bükme aracı TEŞİ
Bir tür iri hıyar ACUR
Bir tür iri sinek GÜVENEK
Bir tür iri, aşılı kiraz DALBASTI
Bir tür iskambil oyunu, pişti PASTRAPİKET
Bir tür işleme KOPANAKİ
Bir tür İtalyan peyniri PARMESAN
Bir tür İtalyan sucuğu ve böreği MORTODELLA
Bir tür jelatin AGARAGARJELOZ
Bir tür kabak TEVRİZ
Bir tür kabartmalı pamuklu kumaş PİKE
Bir tür kağıt süslemeciliği EBRU
Bir tür kalın ve ağır çizme TOMAK
Bir tür kalsiyum karbonat ARAGONİT
Bir tür karalahana yemeği GULİYA
Bir tür karides NİKA
Bir tür kayak sporu BİATLON
Bir tür keçe çadır GEDEME
Bir tür kement BOLA
Bir tür kemirgen hayvan GELENİ
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün gibi şeylerden yapılmış baş örtü POŞU
Bir tür kene YAVSI
Bir tür kertenkele BABAKÖŞAGAMAVARANYALINGÖZ
Bir tür keten patiska ya da basma KRETON
Bir tür kısa hırka LİBADE
Bir tür kömür sobası SALAMANDRA
Bir tür kudret helvası BALSIRA
Bir tür kukuletalı asker kaputu, yağmurluk AVNİYE
Bir tür kumar oyunu PASATA
Bir tür kumaş FLANELDRA
Bir tür kuş ÇEKİKÇAKILI
Bir tür kuzu eti yemeği KAPAMA
Bir tür küçük erik CANCUR
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir BARDACIK
Bir tür kürek AYALEMA
Bir tür macun BERŞ
Bir tür mantar AMANİTA
Bir tür menteşe KULLAP
Bir tür meze PİLAKİ
Bir tür misk faresi KALEMİS
Bir tür nişasta helvası SABUNİYE
Bir tür ot CACIK
Bir tür ökçesiz ayakkabı KALAVRA
Bir tür pabuç ÇEDİK
Bir tür palmiye AREKA
Bir tür pamuklu kumaş PAZENBELEDİ
Bir tür parlak ipekli kumaş SİRESATEN
Bir tür patiska HASAEKLER
Bir tür pelte PALUZE
Bir tür perde STOR
Bir tür petrol lambası LÜKS
Bir tür peynir EDAM
Bir tür sağlam, yumuşak dana ya da öküz derisi TELATİN
Bir tür sebze yemeği ÇAKILDAKLI
Bir tür sert ipekli kumaş TAFTA
Bir tür sert ve fazla kızarmayan domates KAVATA
Bir tür sert, ipekli kumaş TAFTA
Bir tür ses alma cihazı DİKTAFON
Bir tür sıçan FARİG
Bir tür sıralaç KALAMAZO
Bir tür sırmalı ve köstekli bıçak AKVA
Bir tür sıvı ölçer BARİLLON
Bir tür soğanlı süs bitkisi AMARİLİS
Bir tür spor ceket BLAZER
Bir tür suni ipekli kumaş AMORAZADAMUR
Bir tür sümbül NARDİN
Bir tür süs kağıdı SERPANTİN
Bir tür sütlü ot ÇITLIK
Bir tür şahin, doğan LAÇIN
Bir tür şalvar ELİFİ
Bir tür şeker hamuru NUGA
Bir tür tabanca NAGANT
Bir tür takoz BAT
Bir tür taşkömürü ANTRASİT
Bir tür tatlı su balığı TARANGA
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir LOR
Bir tür toplu tabaca NAGANT
Bir tür tozluk GETR
Bir tür tuzlu peynir ŞOR
Bir tür ufak ve hafif motosiklet VESPA
Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit HALKA
Bir tür uzun Japon kemeri OBİ
Bir tür verimli balçık LÖS
Bir tür yaban turpu TERME
Bir tür yabani bitki PAMPARA
Bir tür yağmurkuşu KALİNİS
Bir tür yağsız ve tuzsuz peynir TELEME
Bir tür yapay mermer BREŞ
Bir tür yaş incir BARDACIK
Bir tür yeşil meşe çalısı PIRNAL
Bir tür yeşil meşe çalısı PIRNAL
Bir tür yumuşak hasır şapka PANAMA
Bir tür yumuşak keçi derisi MAROKEN
Bir tür yün örgüsü HARAŞO
Bir tür yünlü kadife kumaş MOKET
Bir tür yünlü kumaş KAŞE
Bir tür zamk KİTRELAK
Bir türde ya da bireyde bulunan, aynı cinsten hiçbir türde ya da bireyde ra ÖZE
Bir Türkistan sikkesi KİPEKİ
Bir türü Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan, 2 metre uzunluğu TAPİR
Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu DİMORFİZM
Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi ORNATMA
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren SPESİFİK
Bir ucu ateşli odun ÖKSO
Bir ucu çember biçiminde eğri, diğer ucu keskin çekiç BARDA
Bir ucu kıvrık sopalarla çayır veya buz üzerinde iki takım arasında oynanan HOKEY
Bir ucu nargilenin şişesine bağlanan bükülebilir boru MARPUÇ
Bir ucundan bağlı bulunduğu nokta etrafında dönen kol MANİVELA
Bir ulusun başka bir ulusu siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayı EMPERYALİZM
Bir uyartıya verilen ani cevap REFLEKS
Bir uydu anten aksamı LNB
Bir uzvu derince, kötü bir şekilde kesme TAKİR
Bir üçgenin tabanı dışında kalan kenarlarından her biri(mat.) SAK
Bir ülkede aydınların tümüne verilen ad ENTELİJANSİYA
Bir ülkede ekonomik alanda ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelik tu OTARSİ
Bir ülkede olağanüstü dönemlerde devletin ödeme süresi gelmiş borçlarını ya MORATORYUM
Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul CUNTA
Bir ülkedeki halkın bütünü KAMU
Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının v KADASTRO
Bir ülkenin iskeleleri arasında gemi işletebilme hakkı KABOTAJ
Bir ülkenin, bir bölgenin insanlarına özgü söyleyiş özelliği AKSAN
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız araştırma,inceleme ve eğitim kurumu ENSTİTÜ
Bir ürünü tanıtmak amacıyla o maldan verilen örnek parça EŞANTİYON
Bir ürünün ambalajı üzerine basılmış düşey çizgilerden oluşan ve ürünün nit BARKOD
Bir üzüm cinsi İRİKARAPAPAZKARASIRAZAKIKARAGEVREKMÜŞKÜLEÇAVUŞKARAGEVREKNARİNCEARUNZE
Bir vadi ya da ırmak üzerine kurulan yüksek ve uzun köprü VİYADÜK
Bir varlığın doğası NELİK
Bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sint SERAMİK
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri SONAT
Bir veya iki milimlik pli NERVÜR
Bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm YİV
Bir vincin yana olan hareketini kontroletmek için kullanılan halat ABLİ
Bir ya da birden çok kas grubunun yerel ağrısını tanımlayan terim MİYALJİ
Bir ya da birkaç sinirde birlikte görülen iltihabi durum NEVRİT
Bir ya da daha çok elektron kazanmış yada yitirmiş bir atom yada bir atom g İYON
Bir ya da daha çok lobun, beyindeki öbür bölgelerle sinir bağlantısının kes LOBOTOMİ
Bir ya da daha fazla kas grubunun kalıcı ve sürekli kasılmasıyla nitelenen KONTRAKTUR
Bir ya da daha fazla kasta ani gelişen istemdışı ve ağrılı kas kasılması KRAMP
Bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütün KAYAÇ
Bir ya da her iki idrar borusunun anormal ölçüde genişlemesiyle ortaya çıka MEGAÜRETER
Bir ya da iki yaş arasında koyun ŞİŞEK
Bir yağ türü BEZİRYAĞI
Bir yanardağ patlaması sonucunda ortaya çıkan, huni biçimli küçük krater MAAR
Bir yanı açık üç duvarlı kemer EYVAN
Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme PAH
Bir yapıda ağaçların ya da taşların birbirine tutturulmasında kullanılan ik KLAMO
Bir yapıda dış kapıyla odalar arasındaki giriş bölümü DALAN
Bir yapıda girip geçilen yer METHALANTRE
Bir yapının altındaki zeminin hareketi veya sıkışması dolayısıyla aşağıya d OTURMA
Bir yapının Belediyece öngörülen yüksekliği GABARİ
Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çık RÖLEVE
Bir yapının damında çevresi ve üstü açık yer TERAS
Bir yapının giriş yeri LOBİDALAN
Bir yapının iç duvar kaplaması LAMBRİ
Bir yapının istinat duvarına, sızma sularının akışını kolaylaştırmak için a BARBAKAN
Bir yapının ortasında kalan üstü açık ve duvarla çevrili alan AVLU
Bir yapının tabanını oturtmak için kazılan çukur TEMEL
Bir yapının taşıyıcı bölümü STRÜKTÜR
Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad KARKAS
Bir yapının veya evin giriş kısmı DALAN
Bir yapıt yada yazının son bölümü HATİME
Bir yapıtın ana bölümleri arasında yorumlanan parça INTERLUDE
Bir yapıtın başına konulan, övücü tanıtma yazısı TAKRİZ
Bir yapıtın sonuç bölümü EPİLOG
Bir yapıtta uzak ve yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel gö EGZOTİZM
Bir yapıtta,o yapıt için yazılmış övgülü sunuş yazılarının yer aldığı bölüm TAKRİZAT
Bir yapıyı çevreleyen ve katları belirleyen yatay ve çıkıntı şeklinde taş ö SARAK
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası KISTAK
Bir yarış yelkenlisi SNİPE
Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı ZAFER
Bir yarışmada konulan ödüle yeterli nitelikte görülmemekle birlikte, anılma MANSİYON
Bir yarışmada zayıf kalan kimseye tanınan öncelik AVANS
Bir yaşında dişi koyun ŞİŞEK
Bir yaşında erkek keçi SEYİS
Bir yaşındaki dana YOZİ
Bir yaşındaki dişi keçi YAZMIŞ
Bir yaşındaki keçi ÇEPİÇ
Bir yaşındaki keçi yavrusu CEBİŞ
Bir yaşındayken doğuran davar OLAMAN
Bir yaşını bitirmiş dana YAŞAR
Bir yaşını geçmiş inek yavrusu DÜVE
Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tık SÜRDİN
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak ya HAŞİYE
Bir yazı, desen, tablo vb.nin fotoğrafından kalıp çıkarılarak yapılan aynı FAKSİMİLE
Bir yazıda cümle ve kelimelerin akıcı, âhenkli, kolay ve anlaşılır olması SELASET
Bir yazılım ya da donanımda meydana gelen hata BUG
Bir yazının ya da sanat yapıtını her yönüyle inceleyip açıklayan yazı türü ELEŞTİRİ
Bir yazıya eklenen parça ZEYİL
Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yo TRANSKRİPSİYON
Bir yer bayındır duruma getirildiğinde, çevrede bulunan mülklerin değeri ar ŞEREFİYE
Bir yerde biriken sıvıları dışarıya akıtmakta kullanılan oluk veya boru AKAÇ
Bir yerde birikip toplanmış su ECİL
Bir yerde oturanlar, sakinler SEKENESAKİN
Bir yerde oturma, eğleşme İKAMET
Bir yerde öteden beri olagelen davranış TEAMÜL
Bir yerde toplanan kalabalık AHALİ
Bir yerde toplanmış olan halk topluluğu CEM
Bir yerden başka bir yere göç edenler MUHACİR
Bir yere akıntısı olmayan küçük göl AKMAZ
Bir yere bağlı olarak yaşayan SESİL
Bir yere çağrılmadan birdenbire girmek DAMLAMAK
Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş ya da kereste PALA
Bir yere çok sayıda kişinin beklenmedik gelişi AKIN
Bir yere gönderilen eşyanın listesi İRSALİYE
Bir yere sarılarak büyüyen çiçek ITRİ
Bir yere sunulan bildiri özeti EKSPOZE
Bir yere yanaşmış veya demirlemiş geminin yerini değiştirme işlemi SHİFTİNG
Bir yeri bayındır hale getirmek için yapılan işlerin tümü NAFIA
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan v HAVAPARASI
Bir yeri, bir şeyi iyi bilen KURT
Bir yerin en kenarda kalan bölümü UÇ
Bir yerin özelliklerini araştıran asker kıtası ARAVUL
Bir yerin pusula kertelerine göre bulunduğu yön KERTERİZ
Bir yerle veya işle olan ilgisini sürdüren kimse, müdavim GEDİKLİ
Bir yetimin veya akılca zayıf birinin malını yöneten kimse VASİ
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakk VETO
Bir yıl boyunca güneşin gökküresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı dai TUTULUM
Bir yıllık kuzu TOKLU
Bir yol veya geçide girilmemesi için acele yapılan engel BARİKAT
Bir yola giren, bir yol tutan SALIK
Bir yolun yokuş bölümü RAMPA
Bir yolun yokuş olan bölümü RAMPA
Bir yönetim biçimi, zengin erki PLUTOKRASİ
Bir Yudum Sevgi”, “Düş Gezginleri”, “Eğreti Gelin” gibi filmleriyle tanınmı ATIF YILMAZ
Bir yumruğun yarattığı gücü ölçmeye yarayan aygıt PÜJİLOMETRE
Bir yunan dansı SİRTAKİ
Bir yük gemisi ambarının dibinde, safra sarnıçlarının tabanına tutturulmuş FARŞ
Bir yüksek memurun görev süresince geçerli olan genelgeleri EDİCTA
Bir yün eğirme aracı KİRMEN
Bir yün örgüsü türü HARAŞO
Bir yüzey üzerinden beliren oluşumlar PAPİLLA
Bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı BASINÇ
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık MENEVİŞHAREDALGIR
Bir yüzeydeki çatlak veya aralık GEDİK
Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi ya MUKARNAS
Bir yüzeyi düz, kaygan, parlak bir duruma getirme işlemi AÇKI
Bir yüzeyi içbükey, diğer yüzü dış bükey olan mercek MENSİK
Bir yüzeyin eğiklik derecesini anlamaya yarayan araç DÜZEÇ
Bir yüzeyin eğiklik derecesini anlamaya yarayan araç, tesviye aleti NİVO
Bir yüzü balta, bir yüzü kazma olan araç ÇÜKÜRÇÖKÜR
Bir yüzü havlu, pamuklu ya da yünlü kumaş DİVİTİN
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek MENİSK
Bir yüzü uzun tüylü, kalın yünden dokunarak yapılmış yağmurluk YAMÇI
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer, bir kumaş türü PELÜŞ
Bir zamanlar Mauritius Adası’nda yaşayan, sonra tükenmiş uçamayan bir kuş t DODO
Bir zinciri oluşturan halkalardan her biri BAKLA
Bira mayasında, bulunan enzim MALTAZ
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa veya başka tane MALT
Biralık bir arpa cinsi ZAFER
Biraz önce BİSSAAL
Biraz ufak UFARAK
Birbirinden ayrılmış dokuların kenarlarının yanaştırılarak dikilmesi SÜTÜR
Birbirinden hiç ayrılmayan sıkı arkadaşlar EKÜRİ
Birbirine bağlanmış parçaların her yönde dönmesini sağlayan bağlantı öğesi MAFSAL
Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından ol VİTRAY
Birbirine bağlı yanılgı, rastlantı ve tuhaflıklarla örülü bölümlerden kurul VODVİL
Birbirine bitişik büyük yapılar BLOK
Birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması, andırışma İLTİBAS
Birbirine ekli parçalardan oluşan ve kendi kendine hareket eden soyut heyke MOBİL
Birbirine geçme küçük ve düzgün ahşap parçalarla yapılan bezeme tekniği KÜNDEKARİ
Birbirine girmiş,dağınık JÜLİDE
Birbirine karşı öğeler içeren farklı bölümlerinin dönüşümlü olarak seslendi RİTORNELLO
Birbirine komşu olan orman ve çayır gibi farklı iki bitki topluluğu arasınd EKOTON
Birbirine paralel olarak uzanan iki akarsu arasında kalmış dağ sırtı KIRAN
Birbirine sarılmış, birbirine dolanmış HORHON
Birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı TRİBOLOJİ
Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan giysi ASORTİ
Birbirine uygun, karışık MÜMTEZİÇ
Birbirine yakın iki harfi tek yazarak vurgulu okumak İDGAM
Birbirini izleme, birbiri arkasından gelme, düzenli sıralanma ITTIRAT
Birbirini tutar renk ve yapıda olan ASORTİ
Birbirinin içine girip karşmış, girişik, karmaşık GİRİFT
Birbirinin üzerine kapanan iki kenar arasına, sızıntıyı önlemek için konula CONTA
Birbiriyle geçinemeyen gemi tayfası ALABABULA
Birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan ögeler dizisi SET
Birci MONİZM
Bircilik MONİST
Birçok Avrupa ordusunda mızraklı süvarilere verilen ad UHLAN
Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı SABO
Birçok Avrupa ülkesinin parlamentosuna girmeyi başaran ve temel ilkesi doğa YEŞİLLER
Birçok bedensel özelliğiyle file benzeyen, tavşan iriliğinde memeli bir hay DAMAN
Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodu ASCII
Birçok bitkilerde bulunan glikoz birleşiklerinin genel adı GLİKOZİT
Birçok dokuda bulunan demir deposu işlemini gören protein deposu FERRİTİN
Birçok İrlandalı ve İskoç soyadının önünde kullanılan ve “oğlu” anlamına ge MAC
Birçok kattan oluşan, bir tür karton BRİSTOL
Birçok kez KERRAT
Birçok kişinin yaptığı işlerde gayret vermek için söylenen söz YISA
Birçok konuda bilgisi olan kimse KIRKAMBAR
Birçok onayaklı kabukluda orta sularda yaşayan larva biçimi ZOE
Birçok ülkede kuruntu, stres ve uykusuzluk ilacı olarak kullanılan bir cins KAVA
Birçok ülkede kuruntu, stres ve uykusuzluk ilacı olarak kullanılan bir cins KSİLOFON
Birden çok anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamının değil de uzak anlamının TEVRİYE
Birden çok işletmenin bir grup başkanının yönetimi altında, belirli bir işi POOL
Birden çok sesi birleştirme kurallarının tümü KONTRAPUNTA
Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması İSTİVA
Birden çok ve birbirinden ayrı tonalitelerin bir arada kullanılması POLİTONALİTE
Birden daha çok sesi birbiriyle örüp bir müzik parçası yapmak KONTRPUAN
Birden fazla terimi olan cebirsel ifade POLİNOM
Birdenbire akla gelen, içe doğan şey SANİH
Birdenbire çıkan fırtına BORA
Birdenbire meydana çıkmak, yakalamak HİNKAKA
Birdenbire ortaya çıkan ruhsal darbe ŞOK
Birdenbire, düşünmeden yapan FEVRİ
Birey oluş AONTOGENEZ
Bireycilik İNDİVİDÜALİZM
Bireydeki duyu alıcılarını etkileyen dış öğe UYARTIFADO
Bireyin kendini başkalarının yerine koyabilme yetisi EMPATİ
Bireyin kişiliğinde derin bozukluklara yol açan bütün zihinsel hastalıkları PSİKOZ
Bireyler arasında ortak simgeler sistemiyle gerçekleştirilen anlam ve bilgi İLETİŞİM
Bireyler, fertler EFRAT
Bireyleri yangın çıkarmaya sürükleyen saplantılı itki PİROMANİ
Bireysel ADLER
Bireysel psikoloji okulunu kuran ve aşağılık duygusu terimini ilk kez ortay İNDİVİDÜEL
Birgözeli özel bir asalağın hindi karaciğerine yerleşerek yaptığı, büyük öl KARABAŞ
Birgün Mutlaka”, “Yaşadıklarımda Öğrendiğim Bir Şey Var”, “Aşk İki Kişilikt ATAOL BEHRAMOĞLU
Biri “Erzurumlu”, diğeri “Ercişli” lakabıyla anılan iki halk ozanımızın ort EMRAH
Biri Alfa, öbürü Beta olarak adlandırılan iki aminoasitin ortak adı ALANİN
Biri Amerika’da, diğeri Madagaskar’da yetişen ve yelpaze biçiminde yaprakla RAVENALA
Biriki yaşında koyun ŞİŞEK
Birikinti suların sulamak amacıyla genellikle bir set ardında toplandığı kü GÖLETGÖLEK
Birikme, toplanıp kalma RETANSİYON
Biriktirmek, toplamak İRKMEK
Birim yüzeyden birim zamanda geçen (giren ve çıkan) madde ya da ışınım nice AKI
Birimleri matematik anlamda değişken olabilen MARJİNAL
Birimlerin başına konulduğunda on katı gösteren bir ek DEKA
Birinci çağın altıncı ve sonuncu dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanlar PERMİYEN
Birinci çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları DEVONİYEN
Birinci çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer katmanları SİLÜRYEN
Birinci çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları KAMBRİYEN
Birincil ASLİ
Birinde bir sıvı, ötekinde pişirilecek madde bulunan, iç içe iki kaptan olu BENMARİ
Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılan bir bağlaç YA
Birine bir mülkü sahip kılma TEMLİK
Birine dokunsun diye söylenen söz TAŞ
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma İNFİAL
Birine karşı gelmek, sert cevap vermek ÇEMKİRMEK
Birini başkasına karşı kışkırtma FİT
Birini istememek, hor görmek İRİLEMEK
Birini övmek için kaleme alınan divan edebiyatı nazım türü FAHRİYE
Birini övmek için yazılan şiir METHİYE
Birinin ardından gelip omun yerine geçen kimse HALEF
Birinin buyruğu altında olan görevli, ast MADUN
Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluştur ALMAŞ
Birinin ölümünü haber veren NAİ
Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş UHDE
Birinin yer, hal, medeni durumu vs. gösteren resmi belge, hal kağıdı İLMÜHABER
Birinin sırlarını, eylemlerini, düşüncelerini gözleyip yetkililere bildirer İSPİYON
Birisine yazılan kısa mektup LAPİSKA
Birisini tanıyormuş gibi yaparak para sızdırma MANİTA
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı JURNAL
Biriyle ya da bir şeyle eğlenme ve onu küçümseme ALAY
Birkaç arabadan oluşan bir katarı çekmekte kullanılan motorlu taşıt MOTRİS
Birkaç arabalı bir katarda elektrik motoru ya da patlamalı motorla çalışan MOTRİS
Birkaç bilinmeyenli birinci dereceden eşitlik sistemlerini çözmede kullanıl DETERMİNANT
Birkaç dizi altın zincirden oluşan enli gerdanlık ya da bilezik AKITMA
Birkaç kez şeker ağdasına daldırılarak üzeri kaplanmış kavrulmuş badem yada PRALİN
Birkaç kıtadan meydana gelen şirlerin her bir kıtası BEND
Birkaç köyün gittiği yayla OBA
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli ka ÇEKİNİK
Birkaç Müslüman bir arada toplu namaz kılmak istediklerinde, içlerinden bir İMAMET
Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma ALACA
Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleşmesi KOMBİNA
Birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak ÖZLEMEK
Birkaç takımdan oluşan askeri birlik LEJYON
Birler, tekler YEGAN
Birleşemeyecek ters kavramların bir araya getirilmesine verilen ad OKSİMORON
Birleşik Arap Emirlikleri’nin kısa yazılışı BAE
Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden (prizma) geçtikten sonra ayrıldığı TAYF
Birleşikgillerden hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki TARHUN
Birleşikgillerden, çiçekleri sarı renkli bir kır bitkisi AYNISEFA
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen MARUL
Birleşikgillerden, kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki TEKESAKALI
Birleşikgillerden, yaprakları dikenli yaban bir bitki, eşek dikeni, kengel KENGER
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir PELİN
Birleşim ARKOZ
Birleşiminde feldspat bulunan, kum taşı türünden bir tortul kayaç PEROKSİT
Birleşiminde normal oksitlerden daha fazla oksijen bulunan oksitler SENTEZ
Birleşme değeri 2 olan karbonmonoksit KARBONİL
Birleşme, birlik kurma İTTİHAT
Birlik ASSAİ
Birlikte kullanıldığı terimin anlamına aşırılık kazandıran bir müzik terimi KAFİLE
Birlikte yolculuk eden topluluk AYAKDAŞ
Birlikte yolculuk edilen kişi ALABABULA
Birlikten yoksun ve anlaşamayan gemi mürettebatı için kullanılan sözcük VAHDET
Birmanya’da sıradağlar ARAKAN
Birmanya’nın diğer adı BURMA
Birtakım alıştırma ve çağrışımlardan yararlanarak belleği geliştirme yöntem MNEMOTEKNİ
Birtakım şeylerin yerden yüksekte durmasını sağlayan destek AYAK
Birtane BİÇEZ
Bisiklet SELE
Bisiklet oturmalığı ELCİK
Bisiklet ve motosiklette dümenin elle tutulan kısımlarına geçirilen ve sent VELODROM
Bisiklet yarışı için hazırlanmış pist ve tribünlerden oluşan yapı DERRACEÇİFTÇEKER
Bisikletin ön tekerlek maşası üstüne bağlanmış, iki elle kullanılan yön değ GİDON
Bisiklette, direksiyon GİDON
Bistüri NEŞTER
Bit YAVŞAK
Bit yavrusu ANİÇ
Bit yumurtası SİRKE
Bit, tahta kurusu gibi böceklerin yumurtası İTMAM
Bitirme, tamamlama İLSAK
Bitiştirme, birleştirme, iki şeyi birbirine ekleme KEHLE
Bitki GİBBERELLİN
Bitki büyüme hormonu ANGOSTURA
Bitki esansı ile yapılmış aromatik bir acı NOD
Bitki gövdelerinden yaprakların çıktığı düğümyerleri SAK
Bitki gövdesi FİTOPATOLOJİ
Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı KOFUL
Bitki hücreleri yaşlandıkça plazmalarında oluşan ve içi hücre suyu ile dolu VİROİD
Bitki hücrelerinde hastalık yapanbasit yapılı organizma PLASTİD
Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı MUMLAMA
Bitki hücrelerinin değişikliğe uğrayarak kendilerini su geçirmez duruma get DEVAİMİSK
Bitki kökleri, şeker, misk, dövülmüş ceviz veya fındık içi ile yapılan bir ÇİL
Bitki köklerindeki kıla benzer ince uzantılar AROMA
Bitki özlerinden ve yağlarından elde edilen hoş kuku TANE
Bitki tohumu MOL
Bitki topluluğu ISLAH
Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi OKSİN
Bitkide büyüme, gelişme hormonu LİGNİN
Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunsu yapısını oluşturan madde MİCHEL ADANSON
Bitkiler için doğal bir sınıflandırma sistemi geliştiren Fransız botanikçi( GREGOR MENDEL
Bitkiler üzerine yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yol ESANS
Bitkilerde bulunan kokulu ve uçucu madde ÖZEKDOKU
Bitkilerde çok çeşitli işlevleri üstlenmiş,ince çeperli canlı hücrelerden o PARANKİMA
Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku OOSFER
Bitkilerde erkek gamet tarafından döllenerek yumurtayı oluşturan dişi gamet STOMA
Bitkilerde gaz alışverişine yarayan gözenekler FLOEM
Bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku NASTİ
Bitkilerde uyartı yönleriyle ilgili olmayan yönelim hareketleri OTOMAK
Bitkilerden elde edilen ilaç OTA
Bitkilerden elde edilen ilaçlarla bir hastalığı iyileştirmek FİLOTERAPİ
Bitkilerden elde edilen tedavi edici özellikteki maddelerin kullanılmasıyla FARNESOL
Bitkilerden elde edilen ve kozmetikte öncelikli olarak kokularda kullanılan İNDİGO
Bitkilerden özütlenen, doğal mavi boyar madde GLİSERİN
Bitkilerden veya sentetik olarak elde edilen yapışkan bir sıvı BAMBUL
Bitkilere, özellikle ekinlere zarar veren bir böcek HUMUS
Bitkilerin çürümesiyle oluşan koyu renkte organik toprak LOKMAN HEKİM
Bitkilerin dilinden anladığına, her türlü hastalığı iyileştirdiğine inanıla STOMA
Bitkilerin gaz alışverişlerinde önemli bir yeri olan, deri dokuda bulunan g PÜRÇEK
Bitkilerin saçaklı kökü ya da püskülü GUTASYON
Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması LATEKS
Bitkilerin, çoğu süt görünüşünde olan öz suyu İRKİLME
Bitkilerin, ortamın etkilerine karşı gösterdiği tepki yeteneği(bot.) OTÇUL
Bitkilerle ve özellikle otlarla beslenen omurgalı hayvanlar için kullanılan HELAK
Bitkin duruma düşme TUKAŞ
Bitkin, yorgun NEBATVİTAL
Bitkinin değişmez dokularını oluşturan farklılaşmamış embriyonik bitki doku MERİSTEM
Bitkinin doğal olarak yetiştiği yer, yurt HABİTAT
Bitkinin yerindeki durumu, köklerin toprak içerisindeki dağılmasını belirte HABİTUS
Bitkinin, uyaranın cinsine göre yaptığı fakat uyaranın yönüne bağlı olmayan NASTİ
Bitkisel besinler ile beslenen canlılar HERBİVOR
Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez VEJETERYAN
Bitkisel kökenli bir yiyecek ya da içeceğin damakta algılanan hoş kokusu AROMA
Bitkisel ve tel halatların pus olarak çevresini belirten terim BORGATABURGATA
Bitkisel yada hayvansal maddelerin etkili özü ÖZÜT
Bitkisel yağlarla uygulanan bir tür Hint tedavi yöntemi ÇAMPİSAJ
Bitkisel, hayvani yada madeni maddelerin karışımından yapılan macun, panzeh TİRYAK
Bitkisi iyi olmayan, ya da hiç bitki vermeyen, verimli olmayan ÇORAK
Bitkisiz AFİTAL
Bitlis yöresine özgü, ceviz büyüklüğündeki hamurlar kızartıldıktan sonra üz AYVANET
Bitmeyen,devam eden yazı, makale ya da tefrikanın arkası MABAT
Bitotu MEZEVEK
Biyolojide çekinik RESESİF
Biyolojide sıralı oluş EPİGENEZ
Biyolojide, mitozun ikinci evresi METAFAZ
Biyolojik ışık üretme özelliğine sahip, akıntı ve rüzgarlarla sürüklenen ve YAKAMOZ
Biyolojik ortam BİYOTOP
Bizans askeri şefi DOMESTİKOS
Bizans döneminde İstanbul’da siyasal suçluların kapatıldığı ünlü zindan ANEMAS
Bizans ikonlarından ve Türk Halk sanatındaki el yazmalarından etkilenen, öz ERGİN İNAN
Bizans imparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve TEKFUR
Bizans İmparatorluğunun sınırlarını savunan köylü askerlere verilen ad AKRİTAS
Bizans İmparatorluğunun, Afrika ve İtalya’daki valilerine verilen ad EKSARH
Bizans İstanbul’unun dört büyük açık sarnıcından bir tanesi FİLDAMI SARNICI
Bizans kilisesinde, kadınlara ayrılan bölüm YİNEKE
Bizans’ta imparatorluk sınırları içine yerleştikten sonra orduya kabul edil FOEDERATİ
Bizanslılar zamanında Eskişehir’in ismi DARBUM
Bizanslılar’da Pazar ve bayram duaları kitabı EUKHOLOPİON
Bizonla boğanın çiftleşmesinden doğan melez hayvan KATOLO
BLKÇLK.Balıkların iste kurutularak yapılan pastırması LİKORİNOZ

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık