BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-8

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-8
Burun boşluğunun yanında, buruna komşu RİNİT
Burun boşluklarını döşeyen mukozanın iltihabı RİNOSKOPİ
Burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem RİNOLOJİ
Burun hastalıkları ve tedavileri ile ilgili tıp dalı RİNİT
Burun iltihabı EPİSTAKSİS
Burun kanaması BERÇİN
Burun şeklinde küçük toprak parçası RİNOLİT
Burun taşı KALAK
Burun ucu GENİZ
Burun ve ağız boşluğunun arkasındaki kısım RİNOLOJİ
Burun ve burun boşluğu hastalıklarıyla uğraşan patoloji dalı FEROMON
Burundaki çok küçük bir organ aracılığıyla canlılarda türdeşleri arasında i BATUSİ
Burundi’de yaşayan etnik bir grup ENF
Burunotu ENFİYE
Buruşmaz, iyi cins bir kumaşın ticari adı CORONEL
Buruşuk yüzlü bir köpek cinsi BULDOG
Buster Keaton’un Avrupa’da yaygın olarak bilinen adı MALEK
Butların topak etinden yapılan bir tür pastırma EĞRİCE
Buyruğu yürüyen sözü geçen kimse EFENDİ
Buyruk EMİR
Buyurucu AMİR
Buz hokeyinde kullanılan, sıkıştırılmış plastikten top PAK
Buzağının boynundaki ip tasma HALTUK
Buzçözer DEFROSTER
Buzdolabı için kullanılan ölçü birimi AYAK
Buzlu veya dondurulmuş olarak sunulan içki, meşrubat FRAPE
Buzul TİL
Buzul sürüntüsü MOREN
Buzul taşı SİRK
Buzul ve don etkisiyle oluşmuş, sarp kenarlı çukur NUNATAK
Buzul yüzeyi üstünde yükselen, çoğunlukla sivri kayalık tepeler TİL
Buzul, kökenli blok kil GLASYOLOJİ
Buzulbilim CUMUDİYE
Buzullar arasında yüze doğru uzanmış kayalar NUNATAK
Buzullar tarafından oluşturulan ve iç kesimlere kadar sokulan ince uzun kör FİYORT
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri taşlar MOREN
Buzultaş MOREN
Buzultaşı MOREN
Bükerek germek için iki kat edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası TOYAKA
Bükmek ABL
Bükülen ya da kıvrılan bir şeyin her kıvrımı KAT
Bükülgen İNSİRAFİ
Bükülmüş iplik ve bu iplikle dokunmuş kumaş BUKLET
Bükülmüş kaytan veya iplik BÜKME
Bükülmüş yonca bağı BURMA
Bülbül ANDELİBHEZAR
Bürümcük görünüşlü bir tür kumaş JORJET
Bürümcük görünüşlü, çok bükümlü, genellikle pamuk iplikleriyle dokunmuş bir JORJET
Bütün TURUNÇ
Bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen, kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç, naren PANARTERİT
Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum ELEKTRON
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı KAŞEKSİ
Bütün beslenme işlevlerinin bozulmasıyla oluşan ileri derecede zayıflık YEKAVAZ
Bütün beyitleri arasında konu birliği bulunan gazele verilen ad BLASTULA
Bütün çok hücreli hayvanlarda görülen, döllenmiş yumurtanın gelişme evresi( LEDA
Bütün denizlerde canlı ya da fosil olarak bulunabilen bir yumuşakça LAMİNARYA
Bütün denizlerde yetişen, emici köklerle kayalara tutunan, uzun şeritler du KOLESTEROL
Bütün dokularda yer alan, yağda çözünebilen, alkali yapısında kimyasal madd ESPERANTO
Bütün dünyanın aynı dili konuşmasını amaçlayarak oluşturulan, öğrenilmesi b LUPERUS
Bütün dünyaya yayılmış küçük yaprak böceği MEGARON
Bütün eski Yunan mimarlığına örnek olan ev biçimi MÜSELSEL
Bütün harfleri ve kelimeleri birbirlerine bitişik olarak yazılan bir yazı ü LOKMAN
Bütün hastalıkları iyileştirdiğine inanılan efsanevi hekim EKÜMENİZM
Bütün Hıristiyan kiliselerinin birleştirilmesi inancı EKÜMENİZM
Bütün Hıristiyan kiliselerinin birleştirilmesini amaçlayan hareket OSHO
Bütün insanlığın çevresinde olup bitenin farkında olmadığını savunan görüş OM
Bütün kutsal Hint metinlerinin başında ve sonunda yinelenen mistik hece ARTHUR MİLLER
Bütün Oğullarım”, “Satıcının Ölümü”, “Cadı Kazanı” gibi tiyatro yapıtlarıyl SEPSİS
Bütün vücuda yayılan enfeksiyon HARMANİHARMANİYE
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, peler HARMANİYE
Bütün vücudu saran, kolsuz ve kimi vakit kukuletalı bir tür üst giysisi ÇİMMEK
Bütün vücudu yıkamak FRİŞKA
Bütün yelkenleri camadan vurmaksızın kullanılabilcek dercedeki sert rüzgar OTOKRASİ
Bütün yetkilerin sınırsız olarak bir kişide toplandığı devlet yönetim biçim KARDAN
Bütün yönlere hareket etme imkanı sağlayan bağlantı PANSİNUZİT
Bütün yüz sinüslerinin iltihabı KEDİBASTI
Bütün yüzeye tutkal sürmeyi gerektirmeyen işlerde, fırçayı aralıklı bastıra MONOMANİ
Bütün zihin yeteneklerinin tek bir düşünce etrafında toplandığı ruhsal bozu İKMAL
Bütünleme, tamamlama ENTEGRASYON
Bütünleşme, birleşme PAN
Bütünsel TOTAL
Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi PARSİYEL
Büveleğin neden olduğu, daha çok davar ve sığırlarda, seyrek olarak insanla NOKRA
Büveleğin sokmasıyla hayvanlarda oluşan bir hastalık NOKRA
Büvelek de denilen kan emici bir sinek İVEZ
Büyü AVSINETKİFÜSUN
Büyü, tılsım CADI
Büyücü ETKİ
Büyük ağaç kaşık ÇÖMÇE
Büyük araç korunağı, sundurma HANGAR
Büyük at hamlesi OGEİMA
Büyük azı dişi AŞABEAŞEME
Büyük bahçe kapısı DARVAZ
Büyük bakır maşrapa SAPLI
Büyük bakraç SİTİL
Büyük balkon DAMBEŞ
Büyük balta KERKİ
Büyük balyoz ZOMP
Büyük başörtüsü ÇADRA
Büyük bela, afet” anlamında eski sözcük AHE
Büyük bez ya da deri torba CAĞ
Büyük bıçak UFLAK
Büyük bilgin MOLLA
Büyük bir ırmağa karışan ikinci derecdeki akarsulardan her biri AYAK
Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten üzerine alan ikinci TAŞERON
Büyük bir kilise ya da katedralde bir kutsal kişiye adanmış dua mekanı ŞAPEL
Büyük bir maymun türü LANGUR
Büyük bir orman ağacı SEDİRSEKOYA
Büyük bira bardağı ARJANTİNŞOP
Büyük boynuzları olan bir yaban koyunu ARGALI
Büyük bölümü ipekten dokunan kırmızı renkli örtü veya mendil AL
Büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen bir gaz GRİZU
Büyük Britanya’nın siyasal yaşamını canlandıran ve 18371848 yılları arasınd ÇARTİZM
Büyük Britanya’da göl EARLN
Büyük cins arı BAMBIL
Büyük çağlayan ÇAVLAN
Büyük çan BATİYEGAZR
Büyük çanak DONGURAK
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulun LOGARİTMA
Büyük çit kazığı SÖVEN
Büyük çivi ENSERMIH
Büyük çoğunluğu Moldova’da, bir bölümü, Dobruca,Besarabya ve Ukrayna’da otu GAGAVUZ
Büyük çuval HARALGERİBARDAN
Büyük delikli kalbur HOROTSARAT
Büyük delikli kepçe KELKÜR
Büyük demir çivi EKSER
Büyük demiryolu durağı GAR
Büyük deniz teknesi KARAVELA
Büyük deri torba CAĞ
Büyük devletler(İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya) DÜVELİ MUAZZAMA
Büyük dikdörtgen salon biçiminde yapılmış, sütunları olan bir tür Roma yapı BAZİLİKA
Büyük dilli kapı kilidi SANGA
Büyük duvar tablosu MÜRAL
Büyük ekmek sepeti MİKEBE
Büyük erkek kardeş EDE
Büyük fare GEMERATECARDIN
Büyük figürlü kompozisyonlarıyla Batılı anlayışta resmin Türkiye’deki ilk t OSMAN HAMDİBEY
Büyük gezi otobüsü OTOKAR
Büyük gözenekli elek SARAT
Büyük gügüm İSTAVRİKİSTEMLİ
Büyük han veya kervansaray FERHANE
Büyük harf veya büyük harflerle yazılmış yazı MAJİSKÜL
Büyük hasır çanta ZEMBİL
Büyük havan DİBEK
Büyük havuz BİRKE
büyük heybe ARTMAK
Büyük Himalayalar’da bir doruk HARAMUKH
Büyük Hindistan cevizi NARCIL
Büyük ırmak ŞAT
Büyük iğne GIYIK
Büyük iplik çilesi KELEP
Büyük iplik çilesi KELEP
Büyük İskender’den sonraki Yunan sanatı, tarihi ve kültürü ile ilgili olan HELENİSTİK
Büyük kaba LOKKO
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülm KİRTİL
Büyük kalın değnek KOBAL
Büyük kan çıbanı DÜMEL
Büyük kanca KARMUK
Büyük kapı DARVAZAPORTA
Büyük kardeş, ağabey AKA
Büyük kayaları kırıp ufalamaya yarayan makine KONKASÖR
Büyük kayık tabak BULUD
Büyük kazan KESTİRME
Büyük kent merkezlerinin üstünde toplanan kirli hava SMOG
Büyük kent serserisi APAŞ
Büyük konferans salonu.ODİTORYUM Büyük konferans salonu.ODİTORYUM
Büyük köpek ZAAR İŞKİLO
Büyük kötülük MELANET
Büyük kullanışsız konak BARHANA
Büyük külek KİLEKA
Büyük küp BERNİYE
Büyük küpeleriyle tanınan ve dinsel inançlarında Hindu, Şiva, Tandra Budhac KANPHATAYOGİ
Büyük leğen TEŞT
Büyük mağaza BONMARŞE
Büyük makamdaki kimseleri hoş sözlerle, fıkra ve öykülerle eğlendiren kimse NEDİM
Büyük Menderes Irmağı deltasında, zengin bir kuş yapısına sahip olan göl KARİNE
Büyük mendil YAĞLIKMAHRABA
Büyük meşe ağacı AZAT
Büyük meşin heybe HURÇ
Büyük meyhane SERATİN
Büyük muska HAMEYLİ
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç GELBERİ
Büyük Okyanus da bir ülke KİRİBATİTUVALU
Büyük Okyanus da yer alan,dünyanın en derin çukuru MARİANA
Büyük Okyanus’ta ABD’ye bağlı bir ada GUAM
Büyük Okyanus’ta Fransa’ya ait bir ada TAHİTİ
Büyük Okyanus’ta küçük bir adadevlet NAURU
Büyük Okyanus’un batısında sığ bir deniz ARAFURA
Büyük Okyanus’un güney kesiminde Yeni Zelanda’ya bağlı ada grubu TOKELAU
Büyük Okyanusun güneybatı bölümünün bir kesimi olan deniz BİSMARC
Büyük Okyanus’un güneydoğusunda zaman zaman görülen ve dünyanın iklimini de ELNİNO
Büyük Okyanus’un kuzey batısında bulunan en derin çukur(11.035m.) MARİANA
Büyük ölçek GURAF
Büyük önerme MAJÖR
Büyük patlama” da denilen ve evrenin sıfır ölçekli bir faktöre denk düşen BİGBANG
Büyük piliç YARKABULADA
Büyük porselen tabak DABRELKA
Büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin bir aray KONSORSİYUM
Büyük pulluk KUTANKOTANKÖTEN
Büyük risk taşıyan sigorta işlerinin organizatörüne verilen ad APERİTÖR
Büyük Rus kentlerinin yakınındaki tatil evlerine verilen ad DAÇA
Büyük Sahra’da kumullarla örtülü bölge ERG
Büyük Sahra’da özellikle kış aylarında esen sıcak ve kuru rüzgâr HARMATTAN
Büyük Sahra’da yaşayan bir halk TUAREGLER
Büyük Sahra’da yaşayan göçebe bir halk TUAREG
Büyük salon, sofa AYVAN
Büyük sarayların iç bölümü ENDERUN
Büyük savaş davulu KÖS
Büyük Selçuklular ile Gazneliler arasında 1040 yılında yapılan ve Büyük Sel DANDANAKAN
Büyük sepet GUMBULHEĞMÜKEBBE
Büyük sıçan KEME
Büyük sıçan POSPOR
Büyük sinek BUNELEK
Büyük sopa SÖVEN
Büyük sözlük KAMUSFERHENG
Büyük su arkı OBUZ
Büyük su değirmeni DOLAP
Büyük su kabı SÜMEVERBİDON
Büyük şarap kadehi RITL
Büyük tahta kaşık ÇEMÇEÇÖMÇE
Büyük tansiyon SİSTOLİK
Büyük tarla KARTUK
Büyük tarla tırmığı GÖL
Büyük taş kütlesi KAYA
Büyük taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır BALYOZ
Büyük tencere HARANI
Büyük tencere KAÇARULAHARANAHARANİHARANHERENİ
Büyük tepsi BÖLME
Büyük testi KARABE
Büyük teyze TETE
Büyük ve boz renkte yaban güvercini ALAKANAT
Büyük ve derin karavana, kazan KERES
Büyük ve görkemli ev KONAK
Büyük ve süslü çadır OTAĞ
Büyük ve ulu CELİL
Büyük ve yayvan sahan LENGER
Büyük ve yuvarlak burunlu tekneler için kullanılan deyim HULK
Büyük yaba AKGÖTÜRENATKI
Büyük yalak MASLAK
Büyük yılan ERAMEJDER
Büyük yük kızağı HĞIZEK
Büyük yün çilesi KELEPKELE
Büyük zar MUSİBET
Büyük zararlara yol açan ve kolayca savuşturulamayan hal GODA
Büyük zoka SİNARA
Büyük, ağır ve hantal eşya ANGAZ
Büyük, harap, kullanışsız ev BERHANE
Büyük, iri, kocaman CESİM
Büyük, kaba budaklı ağaç KANARA
Büyük, kebir, ulu FAHMCESİM
Büyük, önemli MAJÖR
Büyük, süslü köşk, saray gibi yapı KAŞANE
Büyük, ulu KEBİR
Büyük, yetişkin, yaşlı EKE
Büyük, yetişkin, yaşlı, olgun insan ya da hayvana verilen ad EKEEGE
Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi renkli bir erik türü AYNABAKAR
Büyükanne, nine EBE
Büyükayı takım yıldızının eski adı DÜBBÜEKBER
Büyükbaş hayvanlarda görülen bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık DELİDANA
Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme sözü OHA
Büyükbaş hayvanları musura bağlamak için kullanılan ahşap, ”U” şeklindeki ÇOLUH
Büyükbaş hayvanları musura bağlamak için kullanılan ahşap, ”U” şeklindeki ÇOLUH
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalınbağırsağı BUMBAR
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalınbağırsağı BUMBAR
Büyükçe tahıl çuvalı YAYMA
Büyükçe tahıl çuvalı YAYMA
Büyükelçi SEFİR
Büyükelçi SEFİR
Büyüklenme KİBİR
Büyüklenme KİBİR
Büyüklük hastalığı MEGALOMANİ
Büyüklük hastalığı MEGALOMANİ
Büyüklük, yücelik, ululuk İZZETCELAL
Büyüklük, yücelik, ululuk İZZETCELAL
Büyükşehir, anakent METROPOL
Büyükşehir, anakent METROPOL
Büyüleyicilik, etkileyicilik KARİZMA
Büyüleyicilik, etkileyicilik KARİZMA
Büyülteç AGRANDİSÖR
Büyülteç AGRANDİSÖR
Büyültme AGRANDİZMAN
Büyültme AGRANDİZMAN
Büyültme işlemi AGRANDİSMAN
Büyültme işlemi AGRANDİSMAN
Büyülü içki İKSİR
Büyülü içki İKSİR
Büyüme evresini tamamlamış, fakat henüz döllenebilecek duruma gelmemiş dişi OOSİT
Büyüme evresini tamamlamış, fakat henüz döllenebilecek duruma gelmemiş dişi OOSİT
Büyüme hormonunun aşırı salgılanmasına bağlı olarak ellerde,ayaklarda ve ba AKROMEGALİ
Büyüme hormonunun aşırı salgılanmasına bağlı olarak ellerde,ayaklarda ve ba AKROMEGALİ
Büyüme, gelişme NEMA
Büyüme, gelişme NEMA
Büyümemiş karpuz KALAKŞALAK
Büyümemiş karpuz KALAKŞALAK
Büyüteç LUP
Büyüteç LUP
Büyütme, abartma İZAM
Büyütme, abartma İZAM
Büyütücü AGRANDİZÖR
Büyütücü AGRANDİZÖR
Büzülme, küçülme UFALMA
Büzülme, küçülme UFALMA
C Vitamini eksikliği nedeniyle meydana gelen hastalık İSKORBİT

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık