BULMACA SÖZLÜĞÜ-D-3

BULMACA SÖZLÜĞÜ-D-3
Dikme, dik durumda AMUT
Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgel PERGOLA
Dikmen Yıldızı”, “İki Süngü Arasında”, “Bir Şoförün Gizli Defteri” gibi rom AKA GÜNDÜZ
Dikran Çuhacıyan’ın bestelediği ve 1872’de sahnelenen, İlk Türk Opereti ARİF’İN HİLESİ
Diktutulup parmakla çalınan, üç köşeli, telli büyük çalgı ARP
Dil altındaki tükürük bezlerinden kaynaklanan kist RANULA
Dil anlatım bozukluğunda kullanılan genel bir terim LALOPATİ
Dil bilgisi GRAMER-SARF
Dil Bozukluğu ASİLABİ
Dil devriminin ilk yıllarında “vali” anlamında kullanılan sözcük İLBAY
Dil devriminin ilk yıllarında belediye başkanı anlamında kullanılan sözcük ŞARBAY
Dil devriminin ilk yıllarında, Milletvekili SAYLAV
Dil mukozasının, genellikle tüm ağız mukozasının iltihabıyla birlikte görül GLOSSİT
Dil tutukluğu ANARTRİ
Dil, lisan ZEBAN
Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dilbilim adı SOSYOLENGÜİSTİK
Dilaltı sinirinin felci GLOSSOPLEJİ
Dilbilgisinde fiil çekim örneklerini içeren kitap(Arapça) EMSİLE
Dilbilgisinde, günlük kullanışa uymayan sözcük ve deyimleri kullanmama yada PÜRİZM
Dilbilgisindeki sözcük türlerinden biri SIFAT
Dilbilim LENGÜİSTİK
Dilde dolaşan, söylenmesi adet olan sözler EVRAT
Dilde tutukluk, kekemelik REKAKET
Dilde yeni bir sözcük yaratmada tutulan yol ÖRNEKSEME
Dile getirmek İNTAK
Dilediği gibi davranan, uçarı HAVAİ
Dilek, istek, umut KAM-RİCA
Dilekçe ARZUHA-İSTİDA
Dilekçe eki LAHİKA
Dilemma İKİLEM
Dilenci SAİL-GEDA-GOYGOCU-CERRAR-CEBER
Dilenci çanağı KEŞKÜL
Dilenciye verilen para SADAKA
Dili anlam açısından inceleyen bilim SEMANTİK
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı SEMANTİK
Dili veya yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme FİLOLOJİ
Dilimize de çevrilen “Çimen Yaprakları” adlı yapıtıyla ünlü ABD’li şair WALT WİHİTMAN
Dilimize de çevrilen “Güneş Taşı”, “Yalnızlık Dolambacı”, “Düşler Boyunca Y OCTAVİOPAZ
Dilimize de çevrilen “Mezarlarınıza Tüküreceğim”, “Günlerin Köpüğü”, “Yürek BORİS VİAN
Dilimize de çevrilen Ağaca Tüneyen Baron, Sandık Müşahidi, Varolmayan Şöval İTALO CALVİNO
Dilin anlatım doğallığı, kolay okunma özelliği AKICILIK
Diliyle elini yalamak FEHS
Dilsiz, ekbem LAL-EBKEM-EKBEM-TAT
Dimi örgülü, kaba yün kumaş KARİZE
Dimitir Dimov’un, dilimize de çevrilmiş ünlü romanı TÜTÜN
Din adamlarının kendi alanları dışına çıkarak kamu işlerine karışmalarını, KLERİKALİZM
Din adamlarının simgesi sayılan başlık İMAME
Din adına yapılan savaş GAZA
Din büyüklerinden, azizlerden kalan kutsal eşyalar, kutsal emanetler RÖLİK
Din büyüklerinin yada tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü MENKIBE
Din dışı LADİNİ
Din işleriyle uğraşanların mesleği İLMİYE
Din kitabı AKAİT
Din kurallarını öğretmek için yazılmış kitap İLMİHAL
Din uğruna yapılan savaş CİHAT
Dinamik DEVİNİMBİLİMİ
Dince aziz sayılan bazı kadınlara verilen sayg ünvanı ANA
Dince çok kötü sayılan davranışlar FÜCUR
Dince ermiş sayılan kadınlara verilen unvan AZİZE
Dinç, güçlü, kuvvetli TÜVANA
Dindar Yahudilerin başlarına örttükleri takke KİPPA
Dindışı LADİNİ
Dine sonradan girmiş boş inanç HURAFE
Dingil AKS
Dini bakımdan İngiliz kilisesine bağlı kimse ANGLİKAN
Dini bir sözü sürekli tekrarlama VİRT
Dinî ezgi KORAL
Dini ezgi veya kaynağı dini olan orkestra parçası KORAL
Dini temellere bağlı aşık edebiyatı nazım şekillerinden NEFES
Dini tören masası SUNAK
Dini tören ve kurallar RİT
Dînî törenlerde kullanılan üflemeli bir saz GASBA
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü BUHUR
Dini ve tasavvufi halk edebiyatında devir nazariyesini işleyen şiirler DEVRİYE
Dini ve tasavvufi halk şiirinde genel olarak mizahi manzumeler ŞATHİYE
Dini ve tasavvufi halk şiirinde şairin anlayış ve sezgilerine göre din konu HİKMET
Dini, felsefi ve politik bir öğretim sistemini meydana getiren dogma ve kav DOKTRİN
Dinin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınan ZAHİT
Dinin ve din kurumlarının toplumyaşamındaki yerini güçlendirmeyi amaçlayan KLERİKALİZM
Dinleme salonu ODİTORYUM
Dinlemek, işitmek GUŞETMEK
Dinlenecek yer DİNLEK
Dinlenme, istirahat AJ
Dinlenmek için kısa bir duraklama ABİŞHOR
Dinler EDYAN
Dinleyici SAMİ
Dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde FORUM
Dinleyiciler önünde, bir konuşmacı grubunun, genellikle sosyal ya da siyasa PANEL
Dinsel açıdan, kutsal kabul edilen yer HİERON
Dinsel bir sözü sürekli yineleme VİRT
Dinsel dogmaları yorum ve saptırma yapmaksızın olduğu gibi kabul eden bir İ SELEFİLİK
Dinsel dörende izlenmesi gereken ulus ve sıra LİTÜRJİ
Dinsel duyguların egemen olduğu coşkulu oyunlara Alevilerce verilen ad SEMAH
Dinsel gerçeği vahiy, felsefi gerçeği ise akıl yolu ile ulaşıldığını savuna İSAAC ALBALAG
Dinsel inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalan DECCAL
Dinsel kurallar gereğince, kirlenmiş sayılan bir şeyi en az üç kez sudan ge ŞARTLAMAK
Dinsel tören RİTÜEL
Dinsel tören ve kuralları, mason töreni RİT
Dinsel törenlerde kuran okunan on ayetlik bölüm AŞİR
Dinsel yada yarı dinsel bir konu üzerine bestelenen büyük ölçekli müzik yap ORATORYO
Dinsiz, İmansız FARMASON
Dip not HAŞİYE
Dipleri düz olan denizlerde, dip akıntıları nedeni ile oluşan bölge KANAL
Diploma BRÖVE-İCAZET
Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı PROTOKOL
Dipten dallanan bir süs bitkisi MAZI
Dipten soren, sivri ve etli yaprakları bazen üç metreye varan, sarısabır gö AGAVE
Direk, sütun ASİYE
Direkler üzerine, yüksekte kurulmuş tahıl ambarı KOÇU
Direklere takılı halatları bağlamak için küpeştenin iç tarafında bulunan de ARMADURA
Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağ ADAPTER
Direnci artıran çıkıntı NERVÜR
Direnç birimi OHM
Direnç, mukavemet REZİSTANS
Direnme, ayak direme, üsteleme ISRAR
Direnmeler”, “Bir Ölümsüz Yalnızlık”, “Güneş Kavgası”, “Güvercin Kasapları” TAHSİN SARAÇ
Diretken MUANİD
Dirgen ANANAT-HERGİMAT-ANADUT-ÇATAL
Diri taneli mercimek çorbası MAHLITA
Dirimbilimci BİYOLOG
Dirseğin az açılması şeklinde beliren doğuştan hastalık DİRİSA
Dirsek TİTAN
Dirsek kemiği ULNA
Dirsek yastığı MİRFAKA
Dirsekle bilek arasında biten, bileğe kadar uzamayan kısa kol veya boyu TRUVAKAR KOL
Diş çevresi dokularında iltihaplanma PARADONTİT
Diş çevresi dokularının iltahaba bağlı olmayan yozlaşma PARADONTOZ
Diş çıkarma ISNAN
Diş diplerinde ve kaplarda oluşan kireç tabakası KEFEKİ
Diş dokularından kaynaklanan iyi huylu tümör ODONTOM
Diş dolgularında kullanılan gümüş ve kalay alaşımı ayırma işlemi AMALGAM
Diş eti ULA
Diş eti iltihabı PİYORE
Diş etlerinin iltihaplanması PİYORE
Diş gıcırtısı CÜLÜNBAK
Diş hekimliği BRİÇ
Diş hekimliğinde dişteki eksik yapıların yerini tutan bir protez KÖPRÜ
Diş hekimliğinin bir dalı olan eksik dişlerin yerini yapay dişlerle doldurm İMPLANTOLOJİ
Diş hekimliğinin, dişlerdeki biçim bozukluklarını düzeltmeyi amaçlayan dalı ORTODONTİ
Diş kiri, diş pası PESEK
Diş kökenli kanama ODONTORAJİ
Diş köklerini kaplayan sert madde SEMAN
Diş kökündeki dentini örten diş dokudu SEMENT
Diş kökünün gömülü bulunduğu kemik yuva ALVEOL
Diş taşı TARTAR
Dişçi kerpeteni DAVYA
Dişçilikte kullanılan, cıva ve bakır yada cıva,gümüş ve kalay bileşiği AMALGAM
Dişeti mukozasının çeşitli nedenlerle kalıcı olarak yıkımı sonucu diş eti d JİNJİVEKTOMİ
Dişetlerinin yangılanması PİYORE
Dişi at GÖLÜK-KISRAK
Dişi bizon ile boğanın çiftleşmesinden doğan melez hayvan KATOLO
Dişi çakal PARDİ-BARDO
Dişi çekirge ARRADE
Dişi deve NAKA- MAYA-ARVANA-DAYLAK
Dişi eşek BETRE
Dişi geyik MARAL-BURÇİN
Dişi hindi KEL
Dişi katır BAGLE
Dişi koyun DAYİNE-MARYA
Dişi köpek MASTİ
Dişi manda MEDEK
Dişi ördek GER
Dişi sığır BAKARA
Dişi tavşan AKREŞE
Dişi ve yabani eşek ANE
Dişin bir tabakası SEMAN
Dişin çevresini ölçmeye yarayan araç DENTİMETRE
Dişlerdeki her türlü ağrı ODONTALJİ
Dişlerin aşırı derecede büyük olması MAKRODONTİ
Dişlerin diplerinde ve kaplarda oluşan kireç tabakası KEFEKİ
Dişlerin oluşum ve sıralanış bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı ORTODONTİ
Dişsizlik ADONTİ
Diştleri iltihabı JİNJİVİT
Divan örtüsü MAKAT
Divan, sedir KEREVET
Diyafram değeri BASAMAK-DURAK
Diyalektik EYTİŞİM-CEDEL
Diyalog halinde yazılmış, genellikle eğlendirici sahne eseri SKEÇ
Diyarbakır ilinde, Anadolu’da bugüne değin bilinen en eski köy düzenine ili ÇAYÖNÜ
Diyarbakır ve Gaziantep yöresinde dokunan bir tür kumaş MEYDANİ
Diyarbakır ve Siirt yörelerinde düzenlenen “cigor” şenliği sırasında yapılm ZİMBİLOK
Diyarbakır yöresine özgü sütle yapılan bir hamur tatlısı NURİYE
Diyarbakır yöresine özgü, bir tür yoğurt çorbası LEBENİ
Diyarbakır yöresine özgü, buğday ve yoğurtla yapılarak soğuk olarak yenen b MEHİR
Diyarbakır yöresine özgü, sütle yapılan bir hamur tatlısı NURİYE
Diyarbakır’ın eski adı AMİD-AMED-AMİDA
Diyarbakır’a özgü bir peynir cinsi ÖRGÜ
Diyarbakır’a özgü, bir tür yoğurt çorbası LEBENİ
Diyarbakır’a özgü, buğday ve yoğurtla yapılarak soğuk olarak yenen bir yeme MEHİR
Diyarbakır’da on beş günde bir yayınlanmış ilmi, fenni, ictimai, edebi gaze AMİD
Diyelim ki, tutalım ki BİLFARZ-FARAZA
Diyet şekeri SAKARİN
Diyezli veye bomollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş BEKAR
Diz kapağı kemiği PATELLA
Diz meniski travması MENİSKUS
Diz üstüne yerleştirilip çalınan küçük klavsen VİRİGİNAL
Dizanteri KANLI BASUR
Dizgin demiri NİKAL
Dizginleri koyuverilmiş atın dört nala koşması ILGAR
Dizi, sıra NAF
Dizkapağı ile ayak bileğinin ortasında biten pantolon KAPRİ
Dizle ilgili organların iltihabı hastalığı GONİLİT
Dizlere kadar inen dar ve kısa pantolon BERMUDA
Dizleri bükmeksizin bacakları hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme KRAVL
DNA ve RNA nın yapısına katılan bir pürün bazı GUANİN
DNA yapısında bulunan, primidin grubundan organik bir bileşik TİMİN
DNA’sında değişiklik meydana gelmiş olan canlı MUTANT
Doçentlik sınavı KOLOKYUM
Dogma NAS-İNAK
Dogu anadolu bölgesine ait bir cesit gözleme FESELLİ
Doğa biçimlerini değil boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan do LEKECİLİK
Doğa güzelliklerinden yararlanmak yada spor yapmak için oluşturulmuş konakl OBERJ
Doğa ötesi METAFİZİK
Doğa seslerine benzer seslerle yapılan sözcük ses yansıması ONOMATOPE
Doğa yasalarıyla yada bilinen algı, duyum ve usavurma yollarıyla açıklanama PARAPSİKOLOJİ
Doğacak çocuğu ana rahminden çekmeye yarayan aygıt LAVTA
Doğaç İRTİCAL
Doğaçlama İRTİCALEN
Doğaçlama tiyatro TULUAT
Doğada ancak amorf durumunda bulunan, doğal molibden oksit MOLİBDİN
Doğada az bulunan, güç işlenen, hidratlı çinko silikat KALAMİN
Doğada çoğu altıgen billurlar şeklinde bulunan saydam ve yeşil renkli beril BERİL
Doğada homojen halde bulunan, belirli bir kimyasal bileşime ve özgün bir kr MİNERAL
Doğada serbest olarak bulunmayan, fakat bir çok cismin birleşimine giren, k KİYANUS
Doğada ve kemik dokusunda bulunan, içinde flüor veya klor olan doğal kalsiy APATİT
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenb MUTASYON
Doğada, kemik dokusunda bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum APATİT
Doğadaki canlıların birbiriyle ve çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dal EKOLOJİ
Doğadaki formların belli bir üslubun ya da tekniğin gereği sadeleştirilmiş STİLİZE
Doğadan elde edilen yararlı şey ÜRÜN
Doğal amonyum nitrat NİTRAMİT
Doğal amonyum sülfat MASKANYİN
Doğal ayıklanma sonucunda genetik olarak belli bir ortama uyarlanmış bitki EKOTİP
Doğal bakır sülfürü KANTONİT
Doğal baryum sülfat BARİTİN
Doğal billuri silislerin genel adı KUVARS
Doğal bir mağarayı andıracak şekilde deniz kabukları ile süslenmiş yer GROTTO
Doğal bitki örtüsünün insanların çeşitli etkinlikleri sonucunda özellikleri ANTROPOJEN
Doğal çimento ile lavlı, kavkılı, kemikli kırıntıların kaynaşmasıyla oluşmu BREŞ
Doğal demir ve kalsiyum silikat MELANİT
Doğal gazın önemli bir bileşeni olan gaz ETAN
Doğal hidratlı manganez ve kalsiyum silikat İNEZİT
Doğal kalsiyum ve demir fosfat TAMANİT
Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen ad PİROGSEN
Doğal olarak böğürleri kalçalara doğru daralan at için kullanılan sözcük LAĞAR
Doğal rengini gizlemek için, çinilerin üzerine sürülen beyaz sır ANGOB
Doğal set SEKİ
Doğal sodyum nitrat NİTRATİN
Doğal şelale CORLAVIK
Doğal titan oksit ANATAZ
Doğal ve derin kuyu DÜDEN
Doğal veya yapay hammaddeli, duvardan duvara döşenen bir çeşit halı MOKET
Doğal yetenek ANIKLIK
Doğalcılık NATÜRALİZM
Doğalgaz, elektrik gibi şeylerin kullanılan miktarını ölçen alet SAYAÇ
Doğalgazın ikinci önemli bileşeni olan hidrokarbon ETAN
Doğalgazın önemli bir bileşeni olan gaz ETAN
Doğan cinsinden kuşların adı FALCO
Doğan kuşunun erkeği BAZ
Doğan sesi GAFFEKA
Doğana benzeyen yırtıcı,avcı kuş SUNGUR
Doğanın bilgisine büyüsel işlemlerle varılabileceği inancı ÖKÜLTİZM
Doğaüstü güçlerin masumları kayıracağı inancına dayanan ve güç bir fiziksel ORDALİ
Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı KABALA
Doğayı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil,ondan e EMPRESYONİZM
Doğayı gerçekte olduğu gibi değil, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları ver EMPRESYONİZM
Doğayı yansıtan fotoğraflarının yanı sıra “İshak Paşa Sarayı”, “Türkiye’nin ERSİN ALOK
Doğmaları kabül etmeyen dini felsefe sistemi ADOGMATİZM
Doğrama işlerini kahverengiye boyamakta kullanılan toprak boya OMBRA
Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan, sıkıştırılmış talaş ve yongadan y SUNTA
Doğramanın birbirine geçen dişleri KURTAĞZI
Doğranmış ekmeği yağ ve et suyuyla sahanda pişirilerek yapılan bir çeşit ye ISLAMA
Doğru ışıklandırma altında, nesnelerin gerçekte olduğu gibi, farklı açılard HOLOGRAM
Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline da TASIM
Doğru olmayan, gerçekliği su götürür söz ve yazı APOKRİF
Doğru söz BAYIK
Doğru ve pürüzsüz DÜZGÜN
Doğru yolu arama HİDAYET
Doğru yolu gösterme, uyarma İRŞAD-İRŞAT
Doğru, dürüst, kusursuz SELİM
Doğru, gerçek ÇIN
Doğruculuk VERİZM
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et KEBAP
Doğrudan yeni uygulanmış ıslak sıvanın üstüne yapılan duvar resmi FRESK
Doğrulamak TEYİT
Doğrultmanı bir çokgen olan konik yüzey PİRAMİTSİ
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok imiyle gösterilen doğru ç VEKTÖR
Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber DUYUM
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapı DOGMA
Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve PRAGMATİZM
Doğruluğuna güvenilmez söz veya yazı APOKRİF
Doğruluğuna inanma, emin olma İTMİNAN
Doğrulum TROPİZM
Doğrusal yada dairesel boyutların ölçülmesinde, ölçme duyarlığını artıran, VERNİYE
Doğrusu, gerçekten ELHAK
Doğrusunu isterseniz, aslında” anlamında kullanılan belirteç ZATEN
Doğu Afrika’da yaşayan bir antilop GERENUK
Doğu Afrika’da yaşayan göçebe bir halk MASAİLER
Doğu Afrika’da dağ sırası ABERDARE
Doğu Afrika’da, Rift Vadisinin en güneyindeki göl NYASA
Doğu Akdeniz Bölgesinde bir ırmak ASİ
Doğu Akdeniz’de yetişen yemişleri yenen, servigillerden bir dağ bitkisi ANDIZ
Doğu Anadolu Bölgesine özgü bir halk oyunu NARE
Doğu Anadolu yöresinde yetiştirilen beyaz yünlü koyun ırkı TUJ
Doğu Anadolu’da bir dağ ve geçit KOP
Doğu Anadolu’da çökelek peynirinin kurutulmuşuna verilen ad ÇORTAN
Doğu Anadolu’da Van gölü ve çevresinde kurulmuş eski bir krallık URARTU
Doğu Anadolu’da yetişen ve otlu peynirin içine katılan yabani sarımsak türü SİRMO
Doğu Anadolu’dan doğarak Hazar’a dökülen bir ırmak ARAS
Doğu Anadolu’nun bazı bölümlerinde yaygın olan geçici kırsal yerleşme tipi KOM
Doğu Anadolu’nun Irak sınırı yakınında yüksek bir dağ SAT
Doğu Anadolu’ya özgü,çeşitli sebzelerle yapılan bir tür çorba AVŞOR
Doğu Anadolu’da bir dağ ve geçit KOP
Doğu Anadolu’da çökelek peynirinin kurutulmuşuna verilen ad ÇORTAN
Doğu Anadoluda yetişen bir çins yabani soğan SİRMO
Doğu Anadolu’da yetişen ve otlupeynirin içine de konulan yabani sarmısak tü SİRMO
Doğu Anadolu’da yetiştirilen beyaz tüylü koyun ırkı TUJ
Doğu Anadolu’nun Irak sınırı yakınında yüksek bir dağ SAT
Doğu Anadolu’ya özgü bir tür çorba AVŞOR
Doğu Anadolu’ya özgü, “bozbaş” da denilen, nohut ve etle yapılan bir yemek PİTİ
Doğu Anadolu’ya özgü, halay türü bir halk oyunu SEPE
Doğu Anadolu’ya özgü, unu yağda kavurarak yapılan şekersiz helva MURTUGA
Doğu Andolu Bölgesinin bazı yörelerinde yaygın olan geçici yerleşme KOM
Doğu Asya’da bir ırmak YALU
Doğu Avrupa kökenli Yahudilere verilen ad AŞKENAZİ
Doğu Avrupa ve Kuzey Asya köylülerinin, çam ağacından yapılmış konutları İZBA
Doğu Hindistan’ a özgü tatlı-ekşi bir karışım CHUTNEY
Doğu Hindistan’da dokunan boyalı, pamuklu bir bez LAİYA
Doğu Hindistan’da kullanılan 1.57kg.ağırlığında ölçü birimi ALMENE
Doğu Hindistan’da yetişen bir bitki HALİLE
Doğu Hindistan’da yetişen bir tür bitkinin olgunlaşmadan önce toplanan, kur SARIHALİLE
Doğu Hindistan’da yetişen kerestesinden yararlanılan birağaç TİK
Doğu ile ilgili, Doğu’yu anımsatan ORYANTAL
Doğu İran’da çöl DEŞTİLUT
Doğu Karadeniz bölgesi ve Uludağ’da yetişen, 1 metre kadar yükseklikte, gen CENTİYANE
Doğu Karadeniz bölgesi’nde bir akarsu SALAÇOR
Doğu Karadeniz bölgesi’nde yetişen ve yaprakları halk hekimliğinde kullanıl KOMAR
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetişen, salatası, yemeği ve turşusu yapılan, pa TOMARA
Doğu Karadeniz Bölgesinde tulum eşliğinde horon oynayarak yapılan gelenekse VARTAVAR
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yetiştirilen siyah bir üzüm ci İSABELLA
Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek doruğu KAÇKAR
Doğu Karadeniz dağlarının yüksek kesimlerinde yaygın geçici kırsal yerleşme OBA
Doğu Karadeniz Kıyı Bölgesinde yetişen, uzun kuyruklu, beyaz renkli koyun t KARAYAKA
Doğu Karadeniz yöresinde patlamış mısıra verilen ad PAFULİ
Doğu Karadeniz yöresine özgü bir tür ipek başörtüsü ŞAY
Doğu Karadeniz yöresine özgü bir tür kıyı teknesi TAKA
Doğu Karadeniz yöresine özgü, pekmezle yapılan aşuremsi bir tatlı TERMONİ
Doğu Karadeniz yöresine özgü, üzüm suyu ve mısır unuyla yapılan bir çeşit p PEPEÇURA
Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yetişen bir koyun türü KARAYAKA
Doğu Karadeniz, özellikle Rize yöresinde dokunan çamaşırlık ince bez FERETİKO
Doğu Karadeniz’de içine peynir bastırılan ve çam ağacından yapılan fıçıya v KADİNA
Doğu Karadeniz’de özellikle Rize yöresinde dokunan çamaşırlık ince bez FERETİKO
Doğu Karadeniz’de ünlü bir yayla VERÇENİK
Doğu Karadeniz’de ünlü bir yayla VERÇENİK
Doğu Karadeniz’e özgü ipek başörtüsü ŞAY
Doğu Karadeniz’in dağlık kesimlerinde yaşayanların giydiği, bacağı çorap gi SABUK
Doğu Karadeniz’de köhne yapı, serander PASKA
Doğu Karadeniz’de tulum eşliğinde horon oynayarak yapılan geleneksel yayla VARTAVAR
Doğu Karadeniz’de yetişen ve derideki tahrişleri iyileştirmekte kullanılan LİVERA
Doğu Karadeniz’de yetişen, turşusu ve salatası yapılan bir bitki TOMARA
Doğu Karadeniz’de yetiştirilen, uzun kuyruklu ve beyaz renkli bir koyun cin KARAYAKA
Doğu Karadeniz’de, özellikle Rize yöresinde dokunan çamaşırlık ince bez FERETİKO
Doğu Karadeniz’e özgü bir tür ipek başörtüsü ŞAY
Doğu Karadeniz’e özgü büyük mutfak sobası PİLİTA
Doğu Karadeniz’e özgü ipek başörtüsü ŞAY
Doğu Karadeniz’in dağlık kesimlerinde yaşayanların giydiği, bacağı çorap gi SABUK
Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yetiştirilen bir üzüm cinsi İSABELLA
Doğu kilise büyüklerine, özellikle Habeş piskoposlarına verilen unvan EBUNA
Doğu kiliselerinde ermişlerin tahta pano üzerine yapılan resimlerine verile İKONA
Doğu Kilisesinde başpapaza verilen san EKSARH
Doğu Kilisesinde piskoposlara verilen ünvan ABBA
Doğu masal ve efsanelerinde kötü ve korkunç cin İFRİT
Doğu mitolojisinde şarap ve içkinin bulucusu CEM
Doğu Sibirya’da bir ırmak YAND
Doğu ülkelerinde yaşayan Yunan asıllılara verilen ad RUM
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konar göçerlerin kıl çadırından oluşan yayla y ZOMA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu. DELİLO
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü, tavuk eti, sarımsak ve ekmekle yapılan b SENGESER
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konar-göçerlerin kıl çadırlarından oluşan yayl ZOMA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da küçükbaş hayvanların kışı içinde geçirdiği dam KOM
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü, tavuk eti, sarmısak ve ekmekle yapılan b SENGESER
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’ya özgü bir üzüm cinsi SAPAKLAVİ
Doğum PARTÜS
Doğum ağırlıkları 2500gr altı bebeklere verilen isim İMMATURİTE
Doğum bilgisi OBSTETRİ
Doğum güçlüğü DİSTOSİ
Doğum meleği AYZIT
Doğum sancısı BURU
Doğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden loğusanın tutulduğu at ALBASMA
Doğum tanrısı AYZIT
Doğum yapan ineğin ilk sütü AVUZ
Doğum yapmış ineğin sütünden yapılan bulamaç AGUZ
Doğumbilim OBSTETRİK
Doğumdan altı ay sonraya kadar olan erkek yada dişi at yada eşek yavrusu KULUN
Doğumdan sonra salgılanan ilk süt KOLOSTRUM
Doğumdan sonra süt salgısının bulunmaması AGALAKSİ
Doğumsal oluşum bozukluklarına neden olan etken TERATOJEN
Doğurduktan sonra sütü azalmaya başlayan hayvan CAZİYE
Doğurgan VELUT
Doğurmamış koyun ŞİŞEK
Doğurması yakın olan hamile kadın AĞIRAYAK
Doğusu bağımsız bir devlet, batısı ise Endonezya’ya ait olan bir ada TİMOR
Doğuşa ait NATAL
Doğuştan aptal IDİOT
Doğuştan geri zekâlılık MONGOLİZM
Doğuştan kaynaklı rahim yokluğu AMETRİYA
Doğuştan kör NABİNA-DABİR
Doğuştancılık NATİVİZM
Doğuya özgü bir duyarlılıkla Batı resim tekniğini birleştirdiği, fantastik BALKAN NACİ İSLİMYELİ
Doktor No, Rusya’dan Sevgilerle, Yıldırım Harekatı gibi James Bond filmleri TERENCE YOUNG
Doktorlar, hekimler ETIBBA
Doktorların düz bağırsak ile kalın bağırsağın alt bölümlerinin gözle incel PROKTOSKOP
Doktorların kulaklarına takarak insanların iç organlarını dinlemek için kul STETESKOP
Doku NESİÇ-LİF
Doku bozukluğu LEZYON
Doku çürümesi sonucunda fazla hava tutulması ve az gaz alışverişi görülen b AMFİZEM
Doku ölümü NEKROZ
Doku parçalanması ve hemoglobin yıkımı sonucunda renk değişimi, ile kendini KANGREN
Dokubilim HİSTOLOJİ
Dokulara gelen kan akımı ve dolayısıyla oksijen miktarının azalmasını belir İSKEMİ
Dokulara yeterince ya da hiç oksijen taşınamaması ASFİKSİ
Dokularda kalsiyum depolanması KALSİFİKASYON
Dokularda olağan dışı gaz ya da hava bulunması durumu AMFİZEM
Dokuları inceleyen bilim dalı HİSTOLOJİ
Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hal DEJENERASYON
Dokuma aygıtında kumaş sarılan yer SERMİN-SELMİN
Dokuma savan KÜPÜL
Dokuma tezgahı çerçevelerinin gücü tellerine takılan ve içinden çözgü ipliğ NİRE
Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da metal parça TEFE
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç ÇIMBAR
Dokuma tezgâhlarında atkı ipliklerini devindirmek için ayakla basılan tahta AYAKÇIN
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı ARGAÇ
Dokuma tezgâhlarında, dişleri arasından arış ipliklerinin geçtiği tarak biç TARAK
Dokuma tezgâhlarının ayaklığI BASARIK
Dokuma, deri, kenevir gibi maddelerden yapılan yassı ve enlice bağ KOLAN
Dokumacı ZANGARİYA
Dokumacıların kullandığı küçük kamış NEYÇE
Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan dişli araç KİRKİT-KIRKIT
Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için kullanılan, demirden ya da ağa KİRKİT
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına dizilmiş ipler İRİŞ
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler ÇÖZGÜ
Dokumacılıkta kullanılan unlu yada çirişli sıvı HAŞIL
Dokumacılıkta mekikle enine atılan iplik ATKI
Dokumacılıkta metal ipliklerle sarılan ya da bükülen ipliklerin parlatıldığ RAKLAJ
Dokumacılıkta, atkıların geçirildiği uzunlamasına dizilmiş iplikler İRİŞ
Dokumacılıkta, çözgü makinesinde çözgü ipliği bobinlerinin desen ve renk sı CAĞLIK
Dokumacılıkta, özle araçla apresi yapılmış olan kumaş PENYE
Dokumacılıkta, tüle benzer ince ve saydam bir kumaş SAKANGUR
Dokumacılıkta,atkı ipliklerinin ayrı ayrı denetlenebilmesini olanaklı kılan JAKAR
Dokumada veya dikişte pürüz GARDAK-POTLUK
Dokumalar, tekstil MENSUCAT
Dokumalık kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçak POLİSAJ
Dokuması kalın, sık ve yumuşak, bir tür pamuklu bez PAZEN
Dokunaklı, etkili PATETİK-KOYGUN
Dokunan halı için hazırlanmış iplik çileleri GELDEK
Dokunma ile ilgili LEMSİ
Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçakt POLİSAJ
Dokunulmazlık MASUNİYET
Dokusunda altın ve gümüş renginde tel bulunan kumaş LAME
Dokusunda altın ve gümüş renkte tellerin çoğunlukta olduğu kumaş LAME
Dokuz çalgı için yapıt NONET
Dokuz dereceden oluşan, depremlerin gücünü ölçme birimi RİCHTER
Dokuz milimetre çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür mak STEN
Dokuzuncu İsrail kralı YORAM
Dolama ETYARAN
Dolambaçlı, dolanarak giden YILANKAVİ
Dolambaçlı, eğri büğrü, çapraşık LAMELİF
Dolandırıcı, hilekar AYYAR
Dolap İŞKAP
Dolap beygiri ENBÜRE
Dolap kapaklarındaki açıklığı örtmek için çakılan çıta BINI
Dolaşan kanda akyuvar sayısının artması LOKOSİTOZ
Dolaşım sistemi ya da akciğer hastalıklarından, bu organların işlevlerindek KAOLAPS
Dolaşma TUR
Dolaşma, dolanma, gezinme, gezinti CEVELAN
Dolaşma, gezinti CEVELAN
Dolayısıyla anlatmak, ima etmek İMLEMEK
Dolaylı ve alaylı anlatım İRONİ
Doldurma HAŞİV
Dolgu taşı HELİK
Dolma kalem STİLO
Dolma yapmak için hazırlanan karışım İÇ
Dolması, turşusu, salçası yapılan bir bitki BİBER
Dolmuş yapan büyük at arabası OMNİBÜS
Dolmuş yapan uçak ÇARTER
Dolu FAM
Dolu bardak DİHAK
Dolu çuval SEKLEM
Dolu tanesi HALAÇ-HALAS-HALAZ-DIVILCIK
Dolu yağışı KHALAZ
Dolum, dolma, doluluk MELA
Dolunay, mehtap BEDİZ-AYAS-BEDİR
Domalan’da denilen ve patatese benzeyen bir tür mantar KEME-KARAKEME
Domates MAZAK-BANADURA-BADILCAN-MİSİR-MANYE-MAMADOR-KIRMIZI
Domates, taze soğan, biber, maydanoz gibi sebzelerle yapılan bir salata BOSTANA
Domatese kırmızı rengini veren organik bileşik LİKOPEN
Domenico Scarlatti’nin bir operası NARSİSO
Dominant BAŞAT
Domuz BOCUK
Domuz dişi ÇALGUÇ

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık