BULMACA SÖZLÜĞÜ -F-2

BULMACA SÖZLÜĞÜ -F-2
Fazla yağmurdan ileri gelen bir ekin hastalığı KER
Fazla, büyük AŞAT
Fazladan EKSTRA
Fazladan kılınan namaz ya da tutulan oruç NAFİLE
Fazlası bulunan, ilavesi olan, artık KEBİSE
Fedai SERDENGEÇTİ
Federal Almanya Parlemantesona verilen ad BUNDESTAG
Felah bulan, isteğine erişen, başarıya ulaşan FALİH
Felç, inme NÜZUL-AKATİZİ-PARALİZİ-PALSY-FARİÇ-APOPLEKSİ-NUZUL-ÇALGIN
Felçli PARALİTİK -MEFLUŞ-ÇALGIN
Feldispat gibi büyük minerallerden ya da çok ince tanelerden oluşan kayaç PORFİR
Feldispat, kuvars, mika ve ortoklaz minerallerinden birleşmiş, türlü renkte GRANİT
Feldispatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum v LABRADOR
Feldispatlardan, bir plajiyoklaz ile ojitten oluşmuş yeşil renkli bir kayaç DİYABAZ
Feldispattan meydana gelmiş, gümüş parlaklığında değerli bir taş AYTAŞI
Feldspatlardan bir plajiyoklaz ile ojitten oluşmuş yeşil renkli bir kütle DİYABAZ
Felemenk altınına verilen ad BACAKLI
Felsede, bir varlığı, o varlık yapan şey NELİK
Felsefe ile ilgili, felsefi söz yada düşünce HİKEMİ
Felsefe, bilgelik HİKMET
Felsefede araz İLİNEK
Felsefede bir durumdan diğerine geçiş OLU
Felsefede bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş DEVİNİM
Felsefede değişebilen, geçici nitelik KİP
Felsefede düşünme gücü KARİHA
Felsefede kuşkuculuk öğretisinin eski adı İNADİYE
Felsefede nesnenin kendisi NUMEN
Felsefede seçmecilik EKLEKTİZM
Felsefede tekil olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermel TÜMEVARIM
Felsefede varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan İÇKİN
Felsefede, belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen,yal İÇREK
Felsefede, bilgi ile varlık arasında ilişki kurduğu düşünülen kavram İDEA
Felsefede, bir varlığı o varlık yapan şey NELİK
Felsefede, dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklaya İDEALİZM
Felsefede, olayların ve ilişkilerin bir amaca yada sona yönelik olduğu görü TELEOLOJİ
Felsefede, yasaların yada önermelerin kendi aralarında çelişikliği, çatışkı ANTİNOMİ
Felsefi düşünceyi insana ve insan eylemlerine yönelten eski Yunanlı filozof SOKRATES
Fen ve Matematik promlemlerine ilişkin programların yazılmasında kullanılan ALGOL
Fena değil örneğinde olduğu gibi, bilinçli hafifsemeye dayanan söz sanatı LİTOT
Fenike mitolojisinde bitkiler ve şifa tanrısı EŞMUN
Fenike mitolojisinde en büyük tanrı EL
Fenler, bilgiler, bilimler FÜNUN
Fenomoloji” nin kurucusu sayılan, Alman filozof EDMUND HUSSERL
Feodal dönemde ordu OST
Feodalite DEREBEYLİK
Ferace ALBAĞ
Feraizcizade Mehmet Şakir’in üç perdelik oyunu EVHAMİ
Feraset, sezgi ANLAMA
Ferhan Özpetek’in yurdumuzda da yankılar uyandıran bir filmi(1996) HAMAM
Ferman YARLIK
Fermuar değiştirmek, etek boyu kısaltmak gibi giysi tadilatı yapan terzi KOMANDATURA
Fertler EFRAT
Feryat VAVEYLA
Feryat” anlamında eski sözcük AVL
Fes gibi başa giyilen nesne AMARE
Fesatlık, içten pazarlık GURGANDZEL
Fesin üzerine takılan, işlemeli, oyalı, pullu örtü ÇEKİ
Fesleğen REYHAN-BASİL
Fesleğen” de denilen güzel kokulu bitki REYHAN
Fesleğen’de denilen, yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi REYHAN
Fethiye ilçesi yakınlarında, doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy ve ada KATRANCI
Fethiye ilçesinde, doğal güzellikliğiyle tanınmış bir koy GEMİLE
Fethiye ilçesinde, kayak merkezi olan bir dağ EREN
Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz lagününün önünü kapatan kıyı okunun adı KUMBURNU
Fethiye ile Kaş ilçeleri arasında uzanan kumsala ve burada kurulmuş önemli PATARA
Fethiye yakınlarında, önemli bir turizm merkezi olan doğa harikası ÖLÜDENİZ
Fıçı BODUÇ-KOFİL
Fıçı biçiminde Libya davulu NEVBET
Fıçı kaburgası ŞENDERE
Fıçıçı keseri BARDA
Fıkıh bilgini FAKİH
Fıkıh hükümleriyle be konudaki türlü içtihadı bir araya getiren,Tanzimat’ta MECELLE
Fıkra ANEKDOT
Fındığa benzeyen, sert ve pürüzlü, bir yüksük içinde bulunan, tanen bakımın PALAMUT
Fındığı saran yeşil koçan CULUF
Fındığın en körpe filizi FİDRUGA
Fındık KELBERİ-ÇETLEVİK
Fındık ağacı TEMLİ
Fındık ayıklama CALEPS
Fındık dalı TEMLİ
Fındık hasadından sonra, kalan taneleri arama GANZİLİS
Fındık içi GANZİ-KANZİ
Fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun ol TESPİ
Fındık kabuğunun rengi FINDIKİ
Fındık kozalağı KAFGAL
Fındık ve Antep fıstığı veya meyve konservesi katılmış sertçe veya daha yum NUGA
Fındık veya fasulyenin tanelerini kaplayan kabuk ZULUF
Fındık yada çay toplanırken kullanılan torba KOKNEÇA
Fındık, çay toplanırken kullanılan bele takılan torba ÇİKİR
Fındıkfaresi KAKIRCA
Fırat ımağının önemli kollarından biri HABUR
Fırat ırmağında kullanılan içi ve dışı ziftle kaplı yuvarlak bir sepetten o KUFE
Fırat Irmağı’nın bir kolu TOHMA
Fırat Irmağı’nın iki kolundan biri MURAT
Fırat ırmağının kollarından biri HABUR-KARASU
Fırat Irmağı’nın kolu olan bir akarsu TOHMA
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana”, “Karıncanın Su İçtiği”, “Tanyeri Horozları” YAŞAR KEMAL
Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan ve soyu tükenme tehlikesi gösteren KELAYNAK
Fırça gibi dik kesilmiş erkek saçı ALABROS
Fırça izlerini belli etmeden yapılan resim YALAMA
Fırçanın tuval üzerinde sağa sola,aşağı yukarı hareket ettirmeden bıraktığı TUŞ
Fırfır FARBA-FARBALA
Fırın HURUN-DAVUL
Fırın ekmeği KÖMBE-KÜLÇE
Fırın küreği AKTARAÇ
Fırın süpürgesi SÖNGİYE-SÖNGE-PARPU
Fırın süpürmeye yarayan ucunda ıslak bez bulunan uzun sopa SÖNGE
Fırın temizliğinde kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık ESE
Fırında bırakılan ekmek ISICAK
Fırında ekmek, börek çevirmeye yarayan kürek IŞIRAN
Fırında ekmek, börek, çörek çevirmeye yarayan bir tür kürek ISIRAN
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet GALETA
Fırında kızartılmış elma, armut BÖREMİT
Fırında kurutulmuş armut FIRIÇ
Fırında pişirilen bir cins tuzlu turta KİŞ
Fırında pişirilen ve ılık sunulan meyveli bir tatlı ŞARLOT
Fırında pişirilen yemek MANAT
Fırında pişirilmiş koyun ya da kuzu başı KELLE
Fırında pişirilmiş, kızartılmış et, rosto ROTİ
Fırından ekmeği almada kullanılan dar uzun kürek YEDEKLİK
Fırını silmeye yarayan sopa SÖNGE
Fırının ön bölümü PARAFLOY
Fırınlanmış elma FIRFILA
Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet PİROMETRE
Fırınları temizlemekte kullanılan ucuna bez sarılı uzun sırık ESE
Fırınların içini silmeye yarayan bez SÜRENGİ
Fırınlı soba GÖZENE-PİLİTA
Fırsat OKAZYON
Fırtına sonuçu kumda oluşan kum tepeciği KASR
Fırtınalı havalarda pruva ana istrelyası üzerine açılan flok VELEDİBARKA
Fırtınayla yağan yağmur ŞIVGIN
Fıskiye FEVVARE-NAFUR
Fıstık KAVLIÇ
Fışkıran su DAFİK
Fışkırma FEVERAN
Fışkırtıcı EJEKTÖR
Fıtık KAVLIK-COR
Fiat otomobil şirketinin kurucusu İtalyan Sanayici GİOVANNİ AGNELLİ
Fiat otomobilinin bir modeli UNO
Fidan, yeni dikilmiş fidan DİKME
Fide dikilirken kullanılan ucu çatallı çubuk DİKEÇ-DİKELEÇ
Fide ya da fidan dikilen yer ARIK
Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü TAVA
Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer YASTIK
Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur YATAK
Figüratif resim sanatında, bireyselciliğin ve nihilizmin anlatımı olarak öz EKSPRESYONİZM
Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi KONTUR
Fihrist KATALOG
Fiiller, eylemler anlamında eski söz EFAL
Fiillerin zarf olarak kullanılan şekilleri, bağfiil ULAÇ
Fikret Hakan’ın gerçek adı BUMİN GAFFAR ÇITANAK
Fil çobanı FEYYAL
Fildişi Sahilleri’nin en büyük şehri ve eski başkenti ABİDJAN
Fildişi, tahta ya da kemikten yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir oyun MİKADO
Filgillerden, dördüncü zamanda Avrupa ve Asya’da yaşamış olan, şimdi ancak MAMUT
Filipin adalarında patlak veren tayfun BAGUİO
Filipin denizinde, Luzon Adalarının kuzeyinde bulunan adalar BABUYAN
Filipinler’de yaşayan Müslüman bir halk MOROLAR
Filipinler’de yetişen ve Manila keneviri adlı elyafı veren muz türü ABAKA
Filipinler’de yetişen, dokuma maddesi elde edilen bir tür muz ağacı MANİLA KETENİ
Filipinler’de bir dağ CANLAON
Filipinler’de bir liman kenti İLOİLO
Filipinler’de bir yanardağ TAAL
Filipinler’de etkili olan tayfun MİKE
Filipinlerde konuşulan bir dil TAGALOG-İLONGO
Filipinler’de yaşayan etnik bir grup BİKOL
Filipinlerde yetişen ve Manila keneviri adlı elyafı veren muz türü ABAKA
Filipinler’in Mindanao Adası’nda yaşayan küçük bir topluluk TASADAYLAR
Filistin halkının başkaldırısı İNTİFADA
Filistin’in orta kesiminde bir kent NABLUS
Filiz, sürgün CIMBAR
Filizlenmek CÜCÜKLENMEK
Film çekiminde kullanılan ve üstünde çekimle ilgili çeşitli bilgiler buluna KLAKET
Film montajı ve kağıt kesiminde kullanılan özel bıçak GRETUAR
Film seslendirmelerinde, tiyatro oyunlarında hareketlere uygun seslerin öze EFEKT
Film üzerinde kireç vb.lekelerin oluşmasını önleyen sıvı kimyasal madde FOTOFLUE
Filmde istenmeyen yerlerin kapatılmasında kullanılan, örtücü özelliği olan ABDEK
Filme de aktarılan “Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi”, “Yaban Gülü”, “Hi GÜZİDE SABRİ
Filmin başlangıç yazıları JENERİK
Filmin kurgusu açısından bir bütün oluşturan plan dizisi SEKANS
Filmlerin ışığa karşı duyarlıklarını belirleyen Amerikan standartlarına uyg ASA
Fin mitolojisinde güneş tanrısı PAİVA
Fincanın dibine çöken kahve tortusu TELVE
Finlandiya parlamentosuna verilen isim EDİSKUNTA
Finlandiya’da bir dağ PALLAS
Finlandiya’da bir göl SAİMAA-İNARİ-NAFİ
Finlandiya’da bir il MİKKELİ
Finlandiyalı FİN
Finlandiya’nın başlıca nehirleri KEMİ-LİVİ-OUNAS-IVAP
Finlandiya’nın en eski şehri TURKU
Finlandiya’nın en yüksek dağı HALTİA
Finlandiya’nın resmi adı SUOMİ
Fin-Ugor dilinde, ruhum karşılığı olan biçim ya da öge ÖRT
Firavun faresi dedikleri küçük hayvan NİMS
Fistül AKARCA
Fişek koymaya yarayan bölümü silindir biçiminde ve namlu gerisinde olan, te REVOLVER
Fitil PİLTE
Fiyat EDER
Fiyat yaftası ETİKET
Fiyatların düşmesini önlemek için ürünlerin piyasaya sürülmeyip tahrip edil DARDANİZM
Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu OPTİK
Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu OPTİK
Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma REHABİLİTASYON
Fiziksel bir olayı kendiliğinden tespit edip çizen araç İMLEÇ
Fiziksel kimyada sıvı asıltı EMÜLSİYON
Fizikte bir iş birimi JUL
Fizikte enerji, yük, açısal momentum yada başka fiziksel niteliklere ilişki KUVANTUM
Fizikte ”evre” anlamında kullanılan terim FAZ
Fizyolojik bir rahatsızlığın şiddetli yinelenmelerle ortaya çıkan nöbeti KRİZ
Fizyolojik veya ruhi dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türl DÜRTÜ
Flamenco uzmanı CABALES
Flamenko müziği ve dansı icra edilen cafe ve gece klüpleri TABLAO
Flamenko Müziğin dans ve şarkıyla seslendirdiği canlı gösteri ZAMBRA
Flamenko müziğinde kullanılan zaman ölçütü COMPAS
Flamenko şarkısı söyleyen kişi CANTAUR
Flamenkoda müziğin etkisiyle kendinden geçilen an DUENDE
Flasaların bir tarafa bükülmeisi sonucu halatta elde edilen elemanlar KOL
Flekso baskıda kullanılan klişelerin sertlik derecesi SHORE
Florin GULDEN
Florya YELVE
Foça’nın eski adı PHOKAİA
Folluğa konan yumurta PİFOLİ
Ford otomobilinin bir modeli KA
Formaların cilt öncesi kitap birimi haline getirilmek üzere sırayla yan yan HARMAN
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine BAKALİT
Formika görünümlü sunta SUNTALAM
Formlara bağlı kalmadan serbest olarak yazılmış besteler FANTAZİ
Fosfat içeren yağlı bir bileşik FOSFOLİPİT
Fosforun simgesi P
Fosil bilim PALEONTOLOJİ
Fosillerin inceleyen bilim daı İKNOLOJİ
Fotğraf çekimi sırasında, makinanın sarsılmasını önlemek için kullanılan üç TRİPOD
Fotoğraf camı yapımında ve cerrahlıkta kullanılan, alkolle eter karışımı iç KOLODYUM
Fotoğraf duyarlığını belirten sayısal değer ASA
Fotoğraf duyarlığını belirtmekte kullanılan sayısal değer ASA
Fotoğraf makinalarının objektiflerinde açılıp kısılarak filme ulaşacak ışık DİYAFRAM
Fotoğraf makinalarının resim uzaklık ayarını yapan bir sistem TELEMMETRE
Fotoğraf makinelerinde, filmlerde ve fotoğraf kâğıtlarında büyüklüğün ölçüs BOYUT
Fotoğraf makinelerinde, objektifin gövdeye kolaylıkla takılıp çıkarılmasını BAYONET
Fotoğraf şeridi FİLM
Fotoğraf, yazı gibi görüntülerin radyo dalgalarıyla uzaktan iletilmesini sa RADYOFOTO
Fotoğrafçılıkta odak uzaklığı FOKAL
Fotoğrafı oluşturan gümüş tanecikleri GREN
Fotoğrafın çekilmesini sağlayan düğme DEKLANŞÖR
Fotoğrafta veya sinema filminde güzel bir etki bırakan yüz, duruş FOTOJENİK
Fotomekanik işlemlerde duyarlı tabaka önüne yerleştirilen kareli veya ağıms TRAM
Fovizm akımının kurucularından olup özellikle manzara resimleriyle tanınmış VLAMİNCK
Fovizm akımının öncüsü olan ve anlatım aracı olarak renge büyük önem veren HENRİ MATİSSE
Fraksiyon BÖLÜNTÜ
Francis Ford COPPOLA’nın ünlü filmi BAYA
Fransa Bisiklet Turu’nu ilk kez üst üste beş kez kazanan (1991-1995) ünlü İ MİGUEL İNDURAİN
Fransa ile İspanya arasındaki dağ sırası PİRENELER
Fransa’ nın Normandiya bölgesinin elma brendisi CALVADOS
Fransa’da 18. yüzyılın başında çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gös ROKOKO
Fransa’da 30.59 gr, İngiltere’de 28.349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü b ONS
Fransa’da bir ırmak AİM -ADOUR-İSLE
Fransa’da bir idari bölge AİN
Fransa’da bir kent LYON-DİJON
Fransa’da eleştirel felsefe okulunun öncülerinden olan ünlü düşünür, tarihç RENAN
Fransa’da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan s DEKADAN
Fransa’da romantizme tepki olarak doğan gerçekçi şiir akımı PARNASİZM
Fransa’da, şatosuyla ünlü bir kent ANET
Fransa’nın Auvergne bölgesinden doğma şen bir dans BAOURREE
Fransa’nın en uzun ırmağı LOİRE
Fransa’nın güneybatısında planlama bölgesi AKİTANYA
Fransa’nın kuzey yarısında konuşulan Roman dili lehçeleri OİL
Fransa’nın Provence bölgesine özgü, iki derili, uzun ve dar gövdeli, tek d TAMBUREN
Fransa’ya karşı yürütülen Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın en önemli önderi, Cez AHMET BİN BELLA
Fransa’ya özgü bir tür yumuşak beyaz peynir. BRİE
Fransa’da 1898-1908 yılları arasında etkili olan dışavurumcu resim üslubu FOVİZM
Fransa’da bir dağ MORVAN
Fransa’da bir kent RENNES-NİCE
Fransa’da bir kıyı ırmağı LAY
Fransa’da eleştirel felsefe okulunun öncülerinden olan ünlü düşünür, tarihç RENAN
Fransa’da görülen soğuk bir rüzgar türü MİSTRAL
Fransa’da ihtilalin ilk meclisi(1789-1793) ETAJENERO
Fransa’da Loire ve Gironde ırmakları arasında rastlanan killi ve kireçli to BRİ
Fransa’da ortaya çıkmış bir kağıt oyunu PASKİNE
Fransa’da özel bir sınavdan geçirildikten sonra lise öğretmeni veya ünivers agreje
Fransa’da romantizme tepki olarak doğan gerçekçi şiir akımı PARNASİZM
Fransa’da üretilen bir tür kırmızı şarap SYRAH
Fransa’da XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı POMPADUR
Fransa’da, şatosuyla ünlü bir kent ANET
Fransa’nın Akdeniz kıyısında esen kuru ve soğuk, şiddetli rüzgar MİSTRAL
Fransa’nın en uzun ırmağı LOİRE
Fransa’nın güney bölgesinde konuşulan Roman dili OKSİTAN
Fransa’nın güneybatısında bir bölge AKITANYA
Fransa’nın nehirleri GARON-LUAR-RON-SEN-LOİRE
Fransa’nın Provence bölgesine, iki derili, uzun ve dar gövdeli, tek değnekl TAMBUREN
Fransa’ya karşı yürütülen Cezayir Kurtuluş Savaşı’nın en önemli önderi, Cez AHMET BİNBELLA
Fransa’ya özgü, bir tür yumuşak beyaz peynir BRİE
Fransız bahçe düzenlemesinde, hem bir gezinti yolu hemde manzaranın uzantıs ALLEE
Fransız Bankacılık grubunun Kalkınma ve Yatırım bankası CALYON
Fransız Devrimi’nin en ünlü adlarından biri MARAT
Fransız faşizmi PUJADİZM
Fransız halk dansı FRANDOLE-GAVOT
Fransız izlenimciliğinin kurucularından olan ünlü ressam ALFRED SİSLEY
Fransız kompozitör Delibes’in bir operası LAKME
Fransız rönesansının önemli şairlerini bir araya getiren “La Pléiade” grubu RONSARD
Fransız tanksavar füzesi MİLAN
Fransız tarihindeki en ünlü Gaskon Ailesi ALBERT
Fransız tiyatrosunda, İtalyan halk tiyatrosunun etkisiyle ortaya çıkmış kom PİERROT
Fransız yazar Alphonse Daudet’in tanınmış bir romanı SAPHO
Fransızca konuşanlara verilen ad FRANKOFON
Fransızca’da, ses uyulmamasında kullanılan ve “LA” sesini veren aracın adı DİAPASON
Franz Kafka’nın sevgilisi MİLENA
Frederik Forsyth’in bir romanı İKON
Frekans ve benzeri etkenlerde empedans uygunluğu sağlayan araç ya da bağlan PROB
Frekans, çalgıların akortlanmasında temel alınan ses DİYAPAZON
Frengi SİFİLİS-ŞANKR
Frengi hastalığına verilen bir başka ad SİFİLİS
Frengiye benzer bir hastalık PİNA
Frenk kimyonu da denilen ve meyveleri baharat olarak kullanılan otsu bir bi KERAVİYE
Freud’un psikolojik tedavi yöntemi PSİKANALİZ
Fulya, yulaf” örneğinde olduğu gibi, bir sözcük içindeki harflerin yerini d ANAGRAM
Funda ERİKA
Fundagillerden; küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü AYIÜZÜMÜ
Fundalıklı yer ÇAL
Fundalıkta yetişen iki, üç metre boyunda, kışın yapraklarını dökmeyen, iri, KOMAR
Futa KİK
Futbol ayakkabılarının altındaki, çimende rahat etmeyi sağlayan, deri yada KRAMPON
Futbolcuların kaval kemiğini korumak için çoraplarının içine taktıkları pla TEKMELİK
Futbolda gol pasına verilen ad ASİST
Futbolda savunmanın önünde görev yapan ve top kesip dağıtan oyuncu STOPER
Futbolda topa kavis verilerek yapılan hafif vuruş PLASE
Futbolda topun kaleden ya da kale çizgisinden uzağa yollanması DEGAJMAN
Futbolda, kale önüne diklemesine atılan topa verilen ad ŞANDEL
Füg kuralları ile yazılmış müzik parçası FUGATO
Fütürizm akımının kurucularından olan ünlü İtalyan ressam GİACOMO BALLA
Fütüvvet şeyhi AHİ
Füzeli mermi veya makinelerin,havaya fırlatılmak için üstüne yerleştirildik RAMPA

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık