BULMACA SÖZLÜĞÜ -G-Ğ-3

BULMACA SÖZLÜĞÜ -G-Ğ-3
Gökova körfezi kıyısında turistik bir belde AKYAKA
Gökova Körfezi’nin en güzel koylarından biri OKLUK
Gökova körfezine verilen ad COVA
Gökova körfezinin güney kıyısında doğal güzelliğiyle ünlü bir koy BÖRDÜBET
Göksu’nun eski adı ARETAS
Göktaşı AEROLİT
Göktaşlarında bulunan demir, nikel ve kobalt karbür KOHENİT
Gökteki ay MAH
Göktürk devletinin batı bölümünün başkanına verilen unvan ŞAD
Gökyakut”da denilen, mavi renkte değerli bir süs taşı SAFİR
Gökyüzü ASUMAN
Göl İSTEL
Göl ayağı GİDEĞEN
Göl bilimi LİMNOLOJİ
Göl kenarlarından çıkarılan ve çiçekçilikte kullanılan değerli bir toprak TORF
Göl ördeği SUNA
Göl üzerine yapılan ilkel ev PALAFİT
Gölge EŞKA-SAYE
Gölge oyunda çalınan zile Karagöz ustalarının verdiği ad HATEM
Gölgede kalan yan KUZ
Gölgede kuruması için tütün yapraklarının asıldığı üstü kapalı yer ARAN
Gölgeler ZILAL
Gölgelik SAYEBAN-TENTE
Gölgesi düzlemsel bir yüzeye düşen basit bir çubuktan oluşmuş ilkel güneş s GNOMON
Gölleri inceleyen bilim dalı LİMNOLOJİ
Gömlek İÇLİK
Gömlek KAMİS-İŞLİK-MİLTAN-KOMİS
Gömlek süsü JABO
Gömlek üzerine giyilen kollu yelek MİNTAN
Gömlek veya hırka üzerine giyilen kısa, hafif giysi MONT
Gömlek yapmakta kullanılan, çizgili ve ince bir pamuklu kumaş ZEFİR
Gömme dolap MAHMEL
Gömülmüş olan, gömülü MEFTUN
Gönden yapılan kovanın dikişi arasında su sızan yer FERG
Gönderme belgesi İRSALİYE
Gönderme, yollama İRSAL-SEVK
Gönül alıcı davranış CEMİLE
Gönül alma TALTİF
Gönül ayartıcı, cilveli FETTAN
Gönül bağı ALAKA
Gönül eğlendiren kimse AFTOS
Gönül eri, kalender RİNT
Gönül kırıcı sözler söyleyen (kimse) DİLİZİFİR
Gönül okşayıcı söz KOMPLİMAN
Gönül şenliği SAFA
Gönül temizliği HULUS
Gönül, yürek DİL
Gönüllü ve karşılıksız yapılan HASBİ
Gördek balığına verilen bir başka ad İLİK
Gördüğü önemli işlerden dolayı bir kimseyi onurlandırmak amacıyla verilen m NİŞAN
Göreceği gelme, özleme İŞTİYAK
Göreceli İZAFİ
Görecelik İZAMİK
Görev, fonksiyon İŞLEV
Görevden alma, işten uzaklaştırma AZİL
Görevdeşlik SİNERJİ
Görevi sadece şarap dağıtmak olan garson SOMELİYE
Görevlilerin çalışma, başarı, davranış gibi durumlarının işlendiği dosya SİCİL
Görgü ADAP
Görgülü, terbiyeli, olgun kimse ÇELEBİ
Görgüsüz CUDAM
Görgüsüz yiyici GANERACUDAM
Görgüsüz, kaba saba kimse” anlamında argo sözcük ZONTA
Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt kimse HÖDÜK
Görgüsüz, sonradan görme GÖKGÖRMEDİK
Görkem, ihtişam, şatafat, tantana DEBDEBE-ŞAŞAA
Görkemli MAESTOSO
Görme RÜYET
Görme bozukluğu DALTONİZM
Görme bozukluklarını ölçen cihaz REFRAKTOMETRİ
Görme duyusunun yokluğu ANOPSİ
Görme sinirinin retinaya girdiği yerin ödemli iltihabı PAPİLLİT
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı halde okuma yetisinin yok olması ALEKSİ
Görmüş geçirmiş(esk.) BARANDİDE
Görsel bir sunumu içeren özel dosya PORTFOLYO
Görsel etki OPTİK
Görsel imajın, uyarımortadan kalktıktan sonra da devam etmesi ARTİMAJ
Görsel sanatlar ve müzik alanlarında,1960’ların sonlarında NewYork kentinde MİNİMALİZM
Görsel sanatlarda figürlerin çarpıtılmış gibi gösterildiği perspektif tekni ANAMORFOZ
Görsel, işitsel ODYOVİZÜEL
Görücü MİYANCİ
Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey OBJE
Görülen âlemin ötesi MAVERA
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta İMREN
Görümce ABILA
Görüngü FENOMEN-FEL
Görüngü bilimi FENOMENOLOJİ
Görünmez alem GAİP
Görüntü bozulması ABERASYON
Görüntü işleme programlarındaki netsizlik, bulanıklık BLÖR
Görüntü keskinliğinin ölçüsü AKÜTANS
Görüntüleme KLİP
Görüntüleri çekmeye yarayan aygıt KAMERA
Görüntünün bir bölümünü başka bir görüntüye ya da aynı görüntünün farklı bi CLONİNG
Görüntüyü elektriksel işaretlere çeviren sistem KAMERA
Görünüm VİZYON
Görünürdeki gemilerle haberleşmek için bir kıyı üzerine kurulmuş işaretleşm SEMAFOR
Görünüşe göre olacağı sanılan OLASI
Görünüşleri, fizyolojik yapı ve görevleri bakımından kimi mukoza kıvrımları GEMCİK
Görünüşte zararsız gibi duran ve küçük bir dokunuşta patlayan bir tür tuzak BUBİ
Görünüşü ve davranışı ile korku veren iri yarı adam IZBANDUT
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif ses PUS
Görüş ve anlayışları birbirine uyan kimselerden her biri KAFADAR
Gösterge İNDİKATÖR-MÜŞİR
Gösterge çizelgesi SKALA
Göstergebilim SEMİYOLOJİ
Gösteri DEMONSTRASYON-TEZAHÜRAT-NÜMAYİŞ
Gösterildikçe ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve “görünce” anlamına gel AVİSTO
Gösteriş, kabadayılık LOLO-ALENGİR
Gösteriş, şatafat CAFCAF-ALAYİŞ
Gösterişi seven, varlıklı kimse KALANTOR
Gösterişi ve özentisi olmayan BABAYANİ
Gösterişli, yakışıklı ALENGİRLİ
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan KALENDER
Gösterme İRAE
Gösterme, ortaya çıkarma İZHAR
Göstermelik MOSTRA
Götürü bir iş için ödenen ücret AKTI
Götürü iş yapan TAŞERON
Götürü olarak KABALADAN
Götürü toptan iş KESENE-KABALA
Götürü, toptan iş KESENE
Gövde KORPUS
Gövde heykeli TORS
Gövde yapısı ANATOMİ
Gövdeden zararlı olabilecek derecede su kaybı DEHİDRATASYON
Gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu AKARLAR
Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmı BATIN
Gövdesi , kabuğu soyulduktan sonra yenilen veya turşusu yapılan yumru köklü GİMİ
Gövdesi 5-6m.yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki KARGI
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz REBAB
Gövdesi kızıl kırmızı, ayakları ve yelesi siyah renkli olan at DORU
Gövdesinin çevresi 30 metreyi aşabilen bir sıcak ülke ağacı BAOBAP
Gövdesinin ortası kum saati biçiminde boğumlu, iki yüzlü Japon davullarının TSUZUMİ
Göz AYN-DİDE -LAKRİMA-ME
Göz alıcı parlak renkleri olan bir papağan LORİ-ARA
Göz alıcı ve gösterişli olma, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat GÖRKEM
Göz alıcı, göze çarpıcı FRAPAN
Göz altı morluklarını, yüzdeki renk farklılıklarını, sivilce ve pürüzleri g CONCEALER
Göz bebeğinin doğuştan yokluğu AKORİ
Göz bebeğinin küçülüp öyle kalması MİYOZİS
Göz boyası FAR
Göz çapağı ÇIPIRT
Göz çapağı ŞIRKIT-ŞİRPİK-KİG-CİMLAS
Göz çukuru ÇANAK
Göz çukurunun radyolojik olarak incelenmesi ORBİTOGRAFİ
Göz değmesi NAZAR
Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet OFTALMOSKOP
Göz kamaştırıcı ışık vererek yanan fişek MAYTAP
Göz kapaklarının tam kapatılamadığı bir hastalık türü LAGOLTALMİ
Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı BİLEFARİT
Göz kırpma İŞMAR
Göz küresi altındaki yapılarda bir yarık bulunması biçiminde ortaya çıkan d KOLOBOM
Göz küresinin arka kısmı RETROBULBER
Göz küresinin düzenli aralıklarla ve istemdışı yinelenen gidip gelme hareke NİSTAGMUS
Göz küresinin iltihabı OFTALMİT
Göz küresinin ön bölümünü ve göz kapağının arka yüzünü örten ince, düz, par KONJİKTİVA
Göz organında bulunan ve fotonun ilk olarak çarptığı bir çeşit protein RODOPSİN
Göz tansiyonu GLOKOM
Göz tembelliği AMLİYOPİ
Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı OFTALMOLOJİ
Göz yanılması MUNAR
Gözalıcı FRAPAN
Gözalıcı, alımlı, cafcaflı FRAPAN
Gözaltında olan ENTERNE
Gözbağcı, büyücü RAİB
Gözbebeği HADEKA-BİNEK-STİGMA
Gözbebeği(Mcz) FASS
Gözbebeğinin doğuştan yokluğu AKORİ
Gözbilim OFTALMOLOJİ
Gözbilimci OFTALMOLOG
Gözcü, nöbetçi KARAVUL
Gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer VİGLA
Gözde ağtabakada yer alan, sarı renkli küçük çukur MAKULA
Gözde belirli bir bozukluk olmaksizin olusan görme tembelligi AMBLİYOPİ
Gözde billur cisim yokluğu AFAKİ
Gözde bir kırılma kusuru MİYOPLUK
Gözde ışık ışınlarının retinada kırılma hatası gösterdiği optik bir rahatsı AMETROPİ
Gözde iltihaplanma OFTALMİ
Gözde iris ile billur cisim arasında bulunan boşluk ARTODA
Gözde sarıya çalan kestane rengi ELA
Gözde, lensin olmaması AFAKI
Gözdeki ağ tabaka RETİNA
Gözdeki arpacık İTDİRSEĞİ-İNCİR
Gözdeki billur cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlü KATARAKT-AKSU
Gözdeki canlılık FER
Gözden geçirme, araştırma MUAYENE
Göze ait OFTALMİK
Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün haraket ede OFTALMEPLOJİ
Göze çarpan, alımlı FRAPAN
Göze çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan ağ biçimindeki ipl LİNİN
Göze inen perde ZAFERE
Göze kaçan küçük böcek HOHOL
Göze sürme çekmeye yarayan kemik veya fil dişinden yapılmış, ince ve uzun a MİL
Göze takılan mercek LENS
Gözenek MESAME-POR
Gözenek, küçük delik POR
Gözeyutarlığı FAGOSİTOZ
Gözgü AYNA
Gözkapağı dışa dönük kimse YIRTLAZ
Gözle görülmeyen, yapay olarak elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ult MORÖTESİ
Gözle inceleme İNSPEKSİYON
Gözlem OBSERVASYON
Gözlemde kullanılan savaş gemisi VEDET
Gözleme BÜKMECE
Gözlemevi RASATHAN-OBSERVATUAR
Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü BİRİKİM
Gözler, pınarlar, kaynaklar UYUN
Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse CİPİ
Gözleri görmeyen AMA
Gözmerceğinin kırılma gücünü ölçmeye yarayan araç FAKOMETRE
Gözpınarları AMAK
Gözü doymayan HIZAN
Gözü doymayan HIZAN
Gözü hareket ettiren sinirlerden birisi OKULOMOTORYUS
Gözü muayene etmek için kullanılan ayna OFTALMOSKOP
Gözükapalı URSULAMAYA
Gözün bütün tabakalarının iltihabı PANOFTALMİ
Gözün dış zarı altında sıvı birikmesi KEMOZİŞ
Gözün en iç tabakası, ağ tabaka RETİNA
Gözün ışığa karşı aşırı duyarlılık kazanması nedeniyle ortaya çıkan rahatsı FOTOFOBİ
Gözün ışığı kırma yeteneğinin bozulması AMETROPİ
Gözün kenarında birikmiş tortu. SİMLA
Gözün kırma kusuru HİPERMETROPİ
Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlan AKOMODASYON
Gözün ön bölümünde yer alan saydam katman KORNEA
Gözün ön odasına kan dolması HİFEMA
Gözüpek ACAR
Gözyaşı LAKRİMA-EŞK
Gözyaşı bezlerinin iltihaplanması DAKRİYOADENİT
Gözyaşı ile ilgili LAKRİMAL
Gözyaşı kanalcığı içinde oluşan taş DAKRİYOLİT
Gözyaşı kemiği bezesi LAKRİMAL
Gözyaşı kesenin iltihaplanması DAKRİYOSİSTİT
Gözyaşı taşı DAKRİYOLİT
Gözyuvarının pigment ve kan damarları içeren katmanı UVEA
Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların b CAD
Grafik öğelerininbelirli bir çerçeve içinde dengeli olarak yerleştirilmesi MİZANPAJ
Grafik sanatının amblem, afiş, kitap kapağı, pul, broşür gibi hemen her dal BÜLENT ERKMEN
Grafik sanatların bütün alanlarında ürün vermekle birlikte özellikle kitap ERKAL YAVİ
Gramerde biçim bilgisi, yapı bilgisi MORFOLOJİ
Gramerde çıkma durumu ABLATİF
Gramerde özne SÜJE
Gramerde yükleme durumu. AKUZATİF
Gramofon FONOGRAF-DİSK
Gramofon Avrat”, “Karartma Geceleri”, “Çözülmeler” gibi filmleriyle tanınmı YUSUF KURÇENLİ
Granada çingenelerinin neşeli danslarından ZAMBRA
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken MAYİSTRA
Granit kayaçlardan elde edilen bir kil türü KAOLİN
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç LİPARİT
Gravür, desen ya da fotoğrafın yerleştirildiği çerçeve PASPARTU
Grek alfabesinin son harfi OMEGA
Grek uygarlığı HELENİZM
Gri rengin çeşitli tonlarını kullanarak yapılan ve oyulmuş kabartma izlenim GRİZAY
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, katmanbu STRATUS
Gri veya sarı renkte, etçil bir sinek cinsi YEPTİS
Gri ya da boz renkli kediler için kullanılan sözcük TEKİR
Gribe benzeyen bulaşıcı salgın hastalık DANG
Grimm Kardeşler ‘in tanınmış bir masalı RAPUNZEL
Grip, paçavra hastalığı ENFÜANZA
Grönland çevresinde güneye akan soğuksu akıntısı LABRADOR
Grönland’ın batısındaki deniz BAFFİN
Grunus domestica olarak tanımlanan, gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç ve ERİK
Grup, kategori ULAM
Guatemala’da bir göl İZABAL
Guatemala’daki en büyük Maya kenti ve tören merkezi TİKAL
Guatr, guşa CEDRE
Gugukgillerden siyah bir kuş ANİ
Guiseppe Verdi’nin ünlü bir operası AİDA
Gulliver’in Seyahatleri adlı romandaki cüceler ülkesinin adı LİLLİPUT
Gurbet YADEL
Gurbete gitme CELA
Gurbette yaşayan ELGİN
Gurur AZAMET
Guyana ve Brezilya ormanlarında yetişen orman ağacı ERİSMA
Gübre taşımakta kullanılan büyük kızak sepeti ÇARHALA
Gübre taşımakta kullanılan büyük kızak sepeti ÇATAN
Gübre ve kül ölçüsü olarak kullanılan çuval TAR
Gübre, tezek BASMA-KEMRE-EHYA-TESİK
Gücenme İĞBİRAR
Gücü tükenmiş, yorgun, bitkin ARGIN
Gücü’de denilen ve bez tezgahında ipliği ayarlayan tarak NİRE
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar İSLİM
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan ZORBA
Güç vermek, güçlendirmek PEKİTMEK
Güç, iktidar elde etme NAMİYE
Güç, takat DERMAN
Güçlü bir ışık ya da parlaklık nedeniyle rahatça bakamaz olmak KAMAŞMAK
Güçlü emici özelliklerinin yanı sıra dezenfektan etkileri de olan bir miner MAGNEZYUM
Güçlü korku FOBİ
Güçlü metalik bir sese sahip olan, Sudan kökenli bir saz KARGABU
Güçlü özgünlüğü olan TİPİK
Güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan, hidrokarbonlu bir gaz ASETİLEN
Güçlü ve gösterişli, iri yarı kadın BABAÇKO
Güçlü, becerikli ACAR
Güçlü, kuvvetli, sağlam BEKEN
Güçlü, şiddetli etki ZARP
Güçlü, zinde, canlı DİRİ
Güçlüğü yenip bir yeri ele geçiren FERHAT
Güçlük, korkulacak tehlikeli durum VAHAMET
Güçlük, sıkıntı MEŞAKKAT-VUADET
Güçlükle tutuşan, koku, duman çıkarmadan büyük bir ısı vererek yanan bir tü ANTRASİT
Güçsüz bırakma İHAN
Güçsüz düşmek, yorulmak FARIMAK-ARGIN
Güçsüz, çelimsiz, zayıf yapılı DEBİL
Güçsüz, zayıf, aciz ZEBUN
Güçten çok yönteme dayanan, çıplak elle Japon savunma tekniği JİUJİTSU
Güdüleme TAHRİK
Güdülenme MOTİVASYON
Güdümlü DİRİJE
Güftenin iki kıtası arasına, başına, sonuna da gelebilen, sözsüz çalınan pa ARANAĞME
Güher ve Sühel” önadlı ünlü piyano ikilisinin soyadı PEKİNEL
Gül ağızlı GÜLFEM
Gül bahçesi GÜLZAR-GÜLİSTAN-GÜLŞEN
Gül renkli, pembe GÜLGÜN
Gül şarabı ROZE
Gül toplayan GÜLÇİN
Gül yağı yapılırken yan ürün olarak elde edilen kokulu ve renksiz bir sıvı, GÜLAB
Gül yanaklı GÜLİZAR
Gülarya” da denilen bir balık CİRAN
Güldeste ANTOLOJİ
Güldürü FARS
Güldürücü öyküler, fıkralar anlatıp hoş ve şaşırtıcı sözler söyleyerek halk NEKRE
Güle Güle”, “Büyük Adam Küçük Aşk” gibi filmlerde de oynayan ve geçenlerde ŞÜKRAN GÜNGÖR
Güleç, güler yüzlü BESİM-BEŞUŞ
Güler yüzlü BEŞUŞ
Gülgiller familyasından Habeşistan’da yetişen almaşık yapraklı, katmerli çi KUSO
Gülgillerden bir ağaç, kuş kirazı, ılgıncar GELİN FENERİ-ILGINCAR-ÜVEZ
Gülgillerden yabani bir ağaç ve bu ağacın mayhoş yemişi ALIÇ
Gülgillerden, 2-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri sal TAFLAN
Gülgillerden, 6-10 m. yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idrisağacı MAHLEP
Gülgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık, erkeç ÇAYIRMELİKESİ
Gülgillerden, dalları kırmızımtırak, çiçekleri beyaz renkte, kiraza benzer VİŞNE
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, çiçekleri pembe renkli bir ağaç ŞEFTALİ
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki ÇİLEK
Gülgillerden; böğürtlen gibi çalı halinde, dikenli bir bitki AHUDUDU
Gülgillerden; kendi kendine yetişen ve üzerine armut aşılanan bir ağaç AHLAT
Güllük Körfezi kıyısında, Milas ilçesine bağlı turistik bir köy KIYIKIŞLACIK
Gülme, gülüş HANDE
Gülşeni tarikatında ayinler sırasında okunan şiirler TAPUĞ
Gülün Adı”, “Foucault Sarkacı” gibi romanlarıyla tanınmış İtalyan yazar UMBERTO ECO
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen kadın RÜKÜŞ
Gülünç derecede dar ve kısa giyinmiş olan ZİBİDİ
Gülüş HANDE
Gülüt GAG
Gümrük deposu ANTREPO
Gümrük idarelerinden mal çekmek isteyen kişilerin ellerinde bulunan konşime ORDİNO
Gümrük muhafazasında çalışan görevli, kolluk BALADUR
Gümrüklerde mallara değer biçen eksper İSTİMATOR
Gümrüklere gelmiş ticari eşyanın konduğu, korunduğu yer ANTREPO
Gümüş beyazlığında bir element KADMİYUM
Gümüş boncuk KUDAS
Gümüş İspanyol parası CORANİLLA
Gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element LİTYUM
Gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumu NİKEL
Gümüş renginde bir element CIVA
Gümüş renginde bir element KOBALT-CIVA
Gümüş sepet” de denilen ve pembe ya da beyaz renkli çiçekler açan bir saksı ARABİS
Gümüş tabak FASUR
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış SAVAT
Gümüş üstüne özel bir biçimle işlenen kara nakış SAVAT
Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü TELKARİ
Gümüş, altın tellerden süsleme TELKARİ
Gümüşhane ilinde kayak merkezi olan bir dağ ZİGANA
Gümüşhane ilinde, sarkıt ve dikitleriyle ünlü bir mağara KARACA
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde antik bir kent SATALA
Gümüşhane’nin Şiran ilçesi yakınlarında bir şelale TOMARA
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl LİMNİ
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, tabiat parkı kapsamına alınan 18 krater gölü ARTABEL
Gümüşhane’de el dokuması halı CECİM
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi ile Erzincan sınırında, içinde yüzen adası da o AHMEDİYE
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde antik bir kent SATALA
Gümüşhane’nin on km. uzağında, sarkıt ye dikitleriyle tanınmış bir mağara AKÇAKALE
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bir şelale TOMARA
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir yayla ALAZ
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl LİMNİ
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı 1998 yılında ”tabiat parkı” kjapsamına ARTABEL
Gün RUZ
Gün RUZ-YEVM
Gün doğmadan sabaha karşı olan zaman OBAŞ
Gün doğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar SABA
Gün gece eşitliği EKİNOKS
Gün ışığı ŞAVK
Günah VEBAL
Günahtan dönme TÖVBE
Günahtan sakınma TAKVA
Günaydın Hüzün”, “Brahms’ı Sever misiniz?”, “Acı Tebessüm” gibi romanlarıyl FRANÇOİS ESASAN
Günce RUZNAME
Güncel, şimdiki AKTÜEL
Gündem RUZNAME
Gündüz sefası KAHKAHA ÇİÇEĞİ
Güneş AFİTAP-ŞEMS-HURŞİT
Güneş banyosu yapmak için düzenlenmiş kumsal KUMLA
Güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum ALAGÜN
Güneş görmeyen yer OĞUZ
Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkiler KLOROFİL
Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceley AKTİNOLOJİ
Güneş ışınlarının organizma üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanan tedav HELİYOTERAPİ
Güneş ışınlarınla yapılan tedavi HELYOTERAPİ
Güneş ışınlarıyla bazı hastalıkların tedavisi HELİOTERAPİ
Güneş odası SOLARYUM
Güneş saati GNOMON-BASİTA
Güneş sisteminde çapı yaklaşık 3 km olan küçük gezegen ADONİS
Güneş sistemindeki bilinen küçük gezegenlerin büyüklük sırasına göre ikinci PALLAS
Güneş sisteminin 1993’de keşfedilen onuncu gezegeni KARLA
Güneş yada ay tutulması KESF
Güneş yüzeyinde ırakgörürlerle seçilebilen küçük, dairesel görünüşlü, kıpır BULGURCUK
Güneşe bakarak namaz vakitlerini bildiren kimse MUVAKKİT
Güneşe en yakın gezegen UTARİT
Güneşe uzaklık sırasında yedinci olan ve güneş çevresindeki dolaşımını 84 URANÜS
Güneşi seven az su isteyen, bol çiçek açan bir bitki ALTUN
Güneşin battığı yer, batı MAĞRİP
Güneşin doğduğu yer, doğu MAŞRIK
Güneşin doğması TULU
Güneşin doğmasından az önceki zaman, tan, sabahın erken vakti. Tan yerinde FECİR
Güneşin doğuş zamanı ERTAN
Güneşin durumunu öğrenmek için, gölgesi ölçülen dikili taş GNOMON
Güneşin etkinliği sonucu atmosfere girip, yerin manyetik alanıyla etkileşim AURORA
Güneşin yedi rengini ayrıştıran spektroskop TAYFBİN
Güneş’in yıl içinde iki kez Ekvator’un tam üstüne gelmesi ile gün ve gece s İLİM
Güneşlik yerleri seven sarkık yapraklı olan soğanlı bir bitki KOKLİKO
Güneşte kum üstünde kurutulan et AFİR
Güneşte ya da hafif alevde kurutulmuş et KADİT
Güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vs.’den yapılm TENTE
Güneşten yayılan ısı miktarını ölçmeye yarayan alet HELYOGRAF
Güneşten, yağmurdan korunmak için ya da süs olarak bir şeyin ön kısmına çek SAYVAN
Güneştopu ACEMLALESİ
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin para birimi RAND
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yönetsel başkenti PRETORİA
Güney Afrika Cumhuriyetinde doğmuş veya uzun süredir orada yaşayan ve Afrik AFRİKANER
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yerleşmiş Hollandalı sömürgecilere verilen ad AFRİKANER
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin plaka işareti… “Mattei Olayı”, “İsa Eboli’de ERANCESCO ROSİ
Güney Afrika kökenli, et verimi yüksek bir keçi ırkı BOER
Güney Afrika ve Zimbabve’de yaşayan bir halk NDEBELELER
Güney Afrika’da yetişen ve bazı türleri bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş GAZANİA-GAZANYA
Güney Afrika’ya ilk yerleşen Hollanda asıllı kimselere verilen ad BOERLER
Güney Afrika’da etrafı kazık ve sırıklarla çevrili kulübelerden oluşmuş köy KRAAL
Güney Afrika’da göl DİLOLO
Güney Afrika’da yaşayan zenci bir halk ZULULAR
Güney Afrika’da, etrafı kazık ve sırıklarla çevrili kulübelerden meydana ge KRAAL
Güney Afrika’nın dört eyaletinden en küçüğü NATAL
Güney Afrika’ya yerleşen Hollandalı sömürgecilere verilen ad BOHERLER
Güney Almanya`da Alp taraflarında oynanan halk dansı LANDLER
Güney Amerika edebiyatının önde gelen adlarından biri olup dilimize de çevr ERNES TOSABATO
Güney Amerika ırmaklarında yaşayan bir balık DORADO
Güney Amerika kemiricisi AGUTİ
Güney Amerika kerestesi İPE
Güney Amerika kıtasında bir başkent CARACAS
Güney Amerika kıtasında bir ülke SURİNAM
Güney Amerika ormanlarında yaşayan bir kuş AGAMİ
Güney Amerika ormanlarında yaşayan çok iri bir kuş İBİJO
Güney Amerika ormanlarında yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş AGAMİ
Güney Amerika yerlileri arasında en yaygın dil öbeği ARAVAK
Güney Amerika yerlilerinin kullandığı bir tür kaval KENA
Güney Amerika yerlilerinin kullandıkları kement BOLA
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri çok güçlü bitkisel zehir KÜRAR
Güney Amerika’da Kızılderili halkın ülkelerinde toplumsal ve siyasal yaşamd İNDİGENİSMO
Güney Amerika’da topraktan yapılan nefesli bir çalgı OKARİNA
Güney Amerika’da üretilen kaliteli bir kahve cinsi ARABİKA
Güney Amerika’da yaban hayvanlarını yakalamakta kullanılan kement LASO
Güney Amerika’da yaşayan bir cins deve kuşu REA
Güney Amerika’da yaşayan bir cins papağan ARA
Güney Amerika’da yaşayan büyük su yılanı MUSURANA
Güney Amerika’da yaşayan çok iri ve zehirsiz bir yılan ANAKONDA
Güney Amerika’da yaşayan dünyanın boyu 4-5 metreye ulaşan en büyük tatlı su ARAPAYMA
Güney Amerika’da yaşayan iri kemirici bir hayvan PAKARANA
Güney Amerika’da yaşayan uzun kuyruklu bir tukan türü ARAKARİ
Güney Amerika’da yaşayan ve “Patagonya Tavşanı” da denilen kemirgen bir hay MARA
Güney Amerika’da yaşayan ve keseliler üst takımının bir familyasını oluştur OPOSSUM
Güney Amerika’da yaşayan ve zehirli yılanları yiyerek beslenen zehirsiz büy MUSURANA
Güney Amerika’da yaşayan yırtıcı bir kuş KARAKARA
Güney Amerika’da yaşayan bir maymun cinsi ATELES
Güney Amerika’da yaşayan devekuşuna benzeyen bir kuş REA
Güney Amerika’da yetişen kusturucu bir bitki İPEKA
Güney Amerika’da yetişen ve bu kıtadaki bir ülkeye adını veren ağaç BREZİL
Güney Amerika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç KUALİ
Güney Amerika’da yünü için yetiştirilen evcil alpaka türü PAKO
Güney Amerika’daki bozkırlara verilen ad PAMPA
Güney Amerika’daki dağ sırası AND
Güney Amerika’nın ikinci büyük gölü TİTİCACA-TİTİKAKA
Güney Amerika’nın nemli ormanlarında yaşayan kemirici bir hayvan AGUTİ
Güney Amerika’nın sıcak ve bataklık bölgelerinde yaşayan bir kuş HOAZİN
Güney Amerika’nın tatlı sularında yaşayan arapayma balığına verilen bir baş BİRARUCO
Güney Amerika’a yaşayan, orta boylu, kısa kuyrukulu, parlak kırmızı yüzlü b UAKARİ
Güney Amerika’da ağaç kovuklarda yaşayan, kuyruğu boyundan uzun, geceleri d MİRİKİNA
Güney Amerika’da büyük çiftlik veya hayvan yetiştiriciliği tesisi ESTANCİA
Güney Amerika’da büyük sığır sürülerini güden çoban GOŞO
Güney Amerika’da Kızılderili halkın ülkelerinde toplumsal ve siyasal yaşamd İNDİGENİSMO
Güney Amerika’da yabanihayvanları yakalama da kullanılan kement LASO
Güney Amerika’da yaşayan bir cins devekuşu REA
Güney Amerika’da yaşayan iki kemirici türnün ortak adı AKUÇİ
Güney Amerika’da yaşayan kemirici bir hayvan AGUTİ
Güney Amerika’da yaşayan uzun kuyruklu bir tukan türü ARAKARI
Güney Amerika’da yaşayan ve “tepelitavuk” da denilen bir kuş HOAZİN
Güney Amerika’da yaşayan, dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biri ARAPAYMA
Güney Amerika’da yaşayan, kuyrukları uzun ve sarılıcı, yüzü kırmızı bir may KOATA
Güney Amerika’da yaygın olarak görülen, sürekli yeşil kalan kozalaklı ağaç SERVİ
Güney Amerika’da yetişen bir kaktüsten elde edilen ve “ejder meyvesi” de de PİTAHAYA
Güney Amerika’daki bozkırlara verilen ad PAMPA
Güney Amerika’daki dağ sırası AND

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

BULMACA SÖZLÜĞÜ -G-Ğ-3 Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. filiz dedi ki:

    süpermiş bundan sonra bulmaca çözerken hep bu siteyi kullanırım

Yorum Yaz

Yukarı Çık