BULMACA SÖZLÜĞÜ-H-3

BULMACA SÖZLÜĞÜ-H-3
Herhangi bir nesnenin renk vermek için veya koruma amaçlı olarak uygulanan BOYA
Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum LUGAZ
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik DİYAGRAM
Herhangi bir olayın temel özelliklerini açıklamaya yarayan değişken öğe PARAMETRE
Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atla METASTAZ
Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri ASKAT
Herhangi bir partiye yada toplumsal bir felsefeye bağlı olmayan DEGAJE
Herhangi bir sözü hiç eksiltmeden, en az kelime ile söyleme KASR
Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik, lüzum HACET
Herhangi bir şeyi bir taraftan diğer tarafa geçirmek veya aşırmak ya da bir KAVANCA
Herhangi bir şeyin küçük parçası ŞİRZİME
Herhangi bir şeyin üzerindeki çıkıntı biçiminde küçük kabarcık, çıkıntı PÜRTÜK
Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul DELEGASYON
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan kalabalık ALAY
Herhangi bir ülkedeki aydınlar topluluğu ENTELİJANSİYA
Herhangi bir yargıya vararak DİYE
Herhangi bir zamanda bilince çıkan ve bilinci kuşatan yersiz düşünce OBSESYON
Herhangi bir zihinsel bozukluk PSİKOPATİ
Herkes tarafından hor görülen ve aşağılanan kimse PARYA
Herkes tarafından kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kiş İNDİ
Herkesçe bilinen şey” anlamında eski sözcük ZAİ
Herkesçe bilinen, tanınan MARUF
Herkesi öğrenmesinde sakınca görülmeyen, gizli kapalı olmayan, içrek karşıt DIŞRAK
Herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz, terim ISTILAH
Herkesin huyuna ve keyfine göre davranan MİZAÇGİR
Herkesin işine yarayan HARCIALEM
Herkesin Keyfi Yerinde”, “Kötü Kız”, “Tehlikeli İlişkiler” adlı çizgi bantl RAMİZE ERER
Herkesin kusurunu sayıp döken FASSAL
Herkesin söylediğini yapan, iltifat meraklısı kimseye verilen ad EFELEK
Herman Hese’nin bir yapıtı KNULP
Herman Melville’in “Moby Dick” romanındaki kaptanın adı AHAB
Hermann Hesse’i ülkesinde üne kavuşturan psikanalitik romanı DEMIAN
Hermann Hesse’nin bir yapıtı GERTRUD-KNULP
Herodot’a göre Hindulardan sonra dünya üzerindeki en kalabalık halk TRAKLAR
Herzaman yeşil, 8-10 metre yüksekliğinde, küçük çiçekli, güzel kokulu derim DEFNE
Hesap defteri ABAR-EVAR-FÜNDAK
Hesap sahiplerine bankaca gönderilen mektup AVİ
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre MATRİS
Hesaplamanın özel bir kural tarafından durdurulması TRUNCATİON
Hetorosiklik birleşiklerin önemli bir sınıfına verilen ad AZOL
Hevesler, istekler EHVA
Heybe HURÇ
Heybe, yaygı, kolan, kuşak gibi şeylerin yapımında kullanılan bir dokuma tü SUMAK
Heybe, yaygı, kuşak, yastık gibi şeyler yapılan bir dokuma türü SUMAK
Heybenin bir gözü EVN
Heybetli AYBAR
Heyecan veren edebi üslup PATETİK
Heyecanlı, coşkun HAİC
Heyelan KAYŞA
Heykel ANAK
Heykel ANAK-YONTU-BEDİZ-BURKHAN
Heykel çalışmalarında taslak olarak kullanılan küçük model BOZETTO
Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet ÇATMA
Heykel, abide anlamında yerel sözcük ANAK
Heykel, sütun gibi şeylerin üstüne konulduğu parça, ayak, taban DURAÇ
Heykelde bir şeyin balmumu veya alçıdan alınan kalıbı MULAJ
Heykelin yanısıra yağlıboya resimler ve porselen boyama işleri de yapan, Cu İSA BEHZAD
Heykeltıraşçılıkta başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü BÜST
Hıçkırık FUAK
Hıçkırık”, “Samanyolu”, “Seven Ne Yapmaz” gibi romanlarıyla popüler olmuş k KERİME NADİR
Hırçın AGRESİF
Hırdavatçı NALBUR
Hırıstiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul (İsa) LOGOS
Hırıstiyan katakomplarında mezar odası CUBİCULUM
Hırıstiyanlık inancında ”Kutsal Ruh” PARAKLİT
Hırıstiyanlık’ta kutsal ayin SAKRAMENT
Hıristiyan İSEVİ
Hıristiyan azizlerine verilen ad AYA
Hıristiyan azizlerinin ve şehitlerinin hayatıyla meşgul olan epik edebi bir HAGİOGRAFYA
Hıristiyan bayramı YORTU
Hıristiyan beyi TEKFUR
Hıristiyan dininde, dünya hayatından el çekmiş çilekeşlere verilen ad ANCHORİTE
Hıristiyan ermişlerine verilen san AYA
Hıristiyan inancında kıyamete verilen ad APOKALİPS
Hıristiyan inancından çıkma APOSTAZİ
Hıristiyan kadınlarına verilen ad KOKANA
Hıristiyan sanatında ellerini kaldırmış dua eder durumda canlandırılmış ins ORANS
Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem betimleme PİETA
Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem Ana betim PİETA
Hıristiyan sanatında, dua eder durumda betimlenen insan figürü ORANS
Hıristiyan sanatında, Meryem Ana ile çocuk İsa’yı gösteren heykel veya resi MADONNA
Hıristiyan sanatında,ellerini kaldırmış ayakta dua eder durumda canlandırıl ORANS
Hıristiyan ve Musevilerde gelinin güveye verdiği para veya mal DRAHOMA
Hıristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse MORTOCU
Hıristiyanlarda, manastırda yaşayan, evlenmemiş papaz, rahip KEŞİŞ
Hıristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıc KARNAVAL
Hıristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler APUKURYA
Hıristiyanların en büyük bayramı NOEL
Hıristiyanların her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıldönüm PASKALYA
Hıristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkla KUDAS
Hıristiyanlığı yaymaya çalışan kimse MİSYONER
Hıristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgide ISTAVROZ
Hıristiyanlığın, ilk çağlarında çömezleri yetiştirmekle görevli kişi DİDASKALOS
Hıristiyanlıkta ermiş AZİZ
Hıristiyanlıkta günah çıkaran kimsenin, papaz tarafından bağışlanması ABSOLÜSYON
Hıristiyanlıkta İncil’deki mesajın kaynağına dönmeyi savunan anlayışa veril EVANJELİK
Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası AFOROZ
Hıristiyanlıkta kilise temsilcilerinin çeşitli konuları tartışmak ya da kar SİNOD
Hıristiyanlıkta küçük kilise yapısı veya büyük bir kilisenin içinde bir azi ŞAPEL
Hıristiyanlıkta papazın yardımcısı din adamı DİYAKOZ
Hıristiyanlıkta şarap ve ekmeğin kutsandığı dinsel tören KUDAS
Hıristiyanlıkta, ilk günahı silmek ve Hıristiyanlaştırmak amacıyla yapılan VAFTİZ
Hıristiyanlıkta, İncil mesajının kaynağına dönmeyi savunan anlayış EVANJELİK
Hıristiyanlıkta, kilise temsilcilerinin çeşitli konuları tartışmak ya da ka SİNOD
Hıristiyanlıkta, kişileri para karşılığında günahtan arındırma işlemi ENDÜLÜJANS
Hırka LİBADE
Hırsız TRANGELA
Hırsız UĞRU-TRANGELA
Hırsızlık yapma şeklinde beliren hastalık KLEPTOMANİ
Hırslı MUHTERİS
Hırvatistan ve Slovakya’da bir kont tarafından yönetilen toprağa verilen ad ZUPA
Hırvatistan’da,Adriya denizi boyunca uzayan kıyı şeridi DALMAÇYA
Hırvatistan’da bir liman kenti SPLİT
Hırvatistan’da, Adriya Denizi boyunca uzayan kıyı şeridi DALMAÇYA
Hısımlık, akrabalık KARABET
Hıyar tarlası MAKSÜE
Hıyarın olgulaşmış hali ŞALAK
Hız ve manevra yeteneği bakımından üstün niteliklere sahip küçük savaş gemi DESTROYER
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına KASIRGA
Hızı saatte 120 km’yi geçen çok şiddetli, yağmur getirmeyen fırtına URAGAN
Hızı saatte 120 km’yi geçen çok şiddetli fırtına URAGAN
Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayak üs KİPE
Hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası TORNADA
Hızlanarak ACCELERANDO
Hızlı SERİ
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, çift yönlü geniş yol OTOBAN
Hızlı yazmaya elverişli, kısa ve yalın imlerden oluşan yazı yöntemi STENO
Hızlı, sarsıntılı, heyecanlı AGİTATO
Hızmetkar NÖKER
Hicap UTANÇ
Hicri Akbaşlı’nın yönetmenliğini yaptığı bir film(1965) SONDARBE
Hicri takvimde 22 aralıktan 31 ocağa dek süren 40 günlük kış dönemi ERBAİN
Hiç bir şart olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk DİKTA
Hiç doğurmamış hayvan EREMİK
Hiç görülmemiş, alışılmamış,şaşılacak veya yadırganacak şey ACİBE-UCUBE
Hiç tuzu olmayan yumuşak krem peynir LABNE
Hiç, boş PUC
Hiçbir doku bozukluğu olmadığı halde, sıkıntı verici bir kaygı sonucu ayakt STAZOFOBİ
Hiçbir eksiği olmayan KUDDUS
Hiçbir heyecan veya zihinsel etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği ATARAKSİYA
Hiçbir katkı maddesi içermeyen doğal ekmek BORODİNSKY
Hiçbir koşul olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk DİKTA
Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen ERKİN
Hiçbir şeyden memnun olmayan MIZMIZ
Hiçbir tehlike olmamasına karşın, kişiyi saran ani dehşet duygusu PANİK ATAK
Hiçbir yumuşak tonu olmayan ve yanlızca iki uç yoğunluğu bulunan fotoğraf TİRE
Hiçbiryer’e Dönüş”, “Sıcak Külleri Kaldı”, “Erguvan Kapı” gibi romanlarıyla OYA BAYDAR
Hiççilik. NİHİLİZM
Hidayet Sayın’ın, Atıf Yılmaz tarafından sinemaya da aktarılmış oyunu AK
Hiddet, hırs GAZAP
Hiddet, öfke, kızgınlık KAKINÇ
Hidratlı alüminyum tabii silikatı DİKİT
Hidratlı alüminyum ve kalsiyum çift silikatı LAVSONİT
Hidratlı çinko ve bakır tabii arsenatı BARTİT
Hidratlı demir ve alüminyum tabii fosfat BARRANDİT
Hidratlı doğal alüminyum fosfat PLANERİT-PEGANİT-KAPNİSİT
Hidratlı doğal demir sülfat KOKİMBİT
Hidratlı doğal demir ve sodyum sülfat AMARİLİT
Hidratlı doğal kalsiyum borat KOLEMANİT
Hidratlı doğal kurşun sülfat LANARKİT
Hidratlı doğal kurşun ve uranyum silikat KAZOLİT
Hidratlı doğal magnezyum silikat KELİFİT
Hidratlı doğal oksit ONEJİT
Hidratlı doğal sodyum karbonat NATRON
Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı KALİBORİT
Hidratlı kalsiyum tabii alüminosilikat BAVENİT
Hidratlı kalsiyum tabii silikat DİSKLAZİT
Hidratlı tabii alüminyum fosfat EVANSİT
Hidratlı tabii alüminyum ve çinko sülfat DİETRİKİT
Hidratlı tabii alüminyum ve kalsiyum silikat EGERAN
Hidratlı tabii bakır klorür ERYOKALSİT
Hidratlı tabii demir fosfat ELEONORİT-DELVOKSİN
Hidratlı tabii demir sülfat AMARANTİT-BERONİT
Hidratlı tabii kalsiyum fosfat EPİGLOBİT
Hidratlı tabii magnezyum silikat ADİGEİT
Hidrojenli sülfatlar BİSÜLFAT
Hidroklorik asitten türeyen toz KLORAT
Hidrozoik asitin tuzu(kim.) ASİT
Hikaye, fıkra KISSA
Hikaye, roman veya şiirde ana konuya bağlı ikinci derecede olay EPİZOT
Hilal AYÇA
Hile, düzen DEK-AL-FEND-ALENGİR
Hileci DEKBAZ
Hileci, işine hile karıştıran AYNACI-DEKBAZ
Hilekar AYYAR
Himalaya çamı da denilen bir çam türü MAVİ ÇAM
Himalaya dağlarında doruk APİ
Himalaya dağlarının Everest Bölgesinde yaşadığı rivayet edilen kar adam YETİ
Himalaya’da yaşan bir dağ keçisi türü GORAL
Himalayalar’da yaşadığına inanılan “Kar Adam”a verilen ad YETİ
Himalayalar’ın yamaçlarındaki bölgelerde konuşulan, Hint-Ari dillerine bağl PAHARİ
Himaye AYAMA-KORUMA
Hind nilüferi denilen bitkinin kökü FAGIRE
Hindi CULUK-GULUK-GULÜK-COCOR
Hindi veya tavuk etiyle hazırlanan, pişmiş ve dondurulmuş hamur ile birlikt ARABAŞI
Hindi yavrusu, palaz PİPİ
Hindiba KARABAŞ-LASAKA
Hindiba bitkisine verilen bir başka ad GÜNEĞİK
Hindiba bitkisine verilen bir başka ad KARAKAVUK
Hindikirazı TAFLAN
Hindistan cevizi NARCIL
Hindistan cevizi kabuğundan yapılan kemençe REBAB
Hindistan cevizi liflerinden yapılmış halat GOMBA
Hindistan cevizinin kurutulmuş, yağca zengin etli bölümü KOPRA
Hindistan cevizinin suyunun kaynatılarak yapılan içki ORRAKA
Hindistan da kast dışı olanlara verilen ad PARYA
Hindistan foklorunda ve özellikle Buda geleneğinde peri ya da devanasına ve YAKŞİN
Hindistan kökenli evcil bir sığır türü ZEBU
Hindistan kökenli, hep yeşil yapraklı ağaç NEEM
Hindistan ovalarında yaşayan kılıç biçiminde iki çift boynuzlu küçük antilo ÇİKARA
Hindistan Prensesi RANİ
Hindistan ve Endonezya’da yetişen, kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç KINAKINA
Hindistan ve Malezya ormanlarında yaşayan ilkel maymun LORİS
Hindistan ve Malezya’da yetişen, yaklaşık 100 cm yüksekliğinde, kamış görün ZENCEFİL
Hindistan ve Pakistan sanat müziğinde, çoğunlukla parçanın giriş bölümünde ALAPA
Hindistan ve Pakistan’da, genellikle birbirine paralel iki komşu ırmak aras DOAB-DOAR
Hindistan ve Sri Lanka’da yaşayan bir halk TAMİL
Hindistan yarımadasında yaşayan kuyruksuz, çok uzun kollu maymunların ortak JİBON
Hindistan yarımadasının kuzeybatı kesiminde, üzerinde Hindistan ve Pakistan KEŞMİR
Hindistan’a özgü bir tür pide ÇAPATİ
Hindistan’a özgü,güreşle ragbinin karışımı olan bir spor KABADDİ
Hindistan’da beş klasik dans üslubundan biri MANİPURİ
Hindistan’da bir din büyüğünün çevresinde toplananların birlikte oturup eği AKRAMA
Hindistan’da bir kent NAGPUR
Hindistan’da bitkisel elyafla dokunan bir cins tafta DARİDAS
Hindistan’da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş ŞAL
Hindistan’da Ekber döneminde büyük eyaletlere verilen ad SUBA
Hindistan’da kastlar halinde değil de kabileler halinde örgütlenmiş ve kült ADİVASİ
Hindistan’da kendiliğinden yetişen bir bitkinin tohumlarından elde edilen h KAKULE
Hindistan’da kocasının cesediyle birlikte ateşe atılan ve ermiş sayılan kad SATİ
Hindistan’da küçük prenslere verilen unvan MİHRACE
Hindistan’da satranç tahtasına verilen ad ASTAPADA
Hindistan’da Sihler tarafından kutsal sayılan kent AMRİTSAR
Hindistan’da Sihlerin sözcülüğünü yapan siyasal parti AKALİDAL
Hindistan’da tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşan üretici sınıfı kapsaya VAİŞYA
Hindistan’da Veda tanrılarının en büyüğü İNDRA
Hindistan’da yetişen bir bitki HALİLE-RİTA
Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir karabiber ağacı BETEL-TEMBUL
Hindistan’da zar yerine yedi tane deniz hayvanı kabuğu ile oynanan, bazı ku PEÇİÇ
Hindistan’da, bir din büyüğünün çevresinde toplananların birlikte oturup eğ AKRAMA
Hindistan’ın büyük ırmaklarında yaşayan büyük bir timsah cinsi GAVİAL
Hindistan’ın güneyinde konuşulan bir dil DRAVİD
Hindistan’ın kuzeyinde,yumuşak buğdaydan yapılarak fırında pişirilen kalın NAN
Hindistan’ın Mecusi halkından olan kimse HİNDU
Hindistan’ın Sih dinine mensup olanların siyasal partisi AKALİDAL
Hindistan’a özgü, perdesiz ve yayla çalınan, telli bir müzük aleti SARANGİ
Hindistancevizi NARCIL
Hindistancevizi çekirdeğini örten özlü zar BESBASE
Hindistancevizinin kurutulmuş, yağca zengin etli bölümü KOPRA
Hindistan’da bir akarsu BANAS-PONNAİYAR
Hindistan’da bir dağ ARAVALLİ
Hindistan’da bir göl COLAİR
Hindistan’da bir il AMBALA-PATİALA
Hindistan’da bir ova İNDUS
Hindistan’da Buda manastırı VİHARA
Hindistan’da bütün tanrısal varlıklara verilen ad DEVA
Hindistan’da dokunan bir tür kumaş NİLA
Hindistan’da dokunan canfes kumaşı biçiminde bir cins çiçekli tafta DAMARA
Hindistan’da eğri çatılı tapınakların çatılarına konan yastık taşı biçimind AMALAKA
Hindistan’da ekmek yapmak için kullanılan bir çeşit hamur PARATHA
Hindistan’da halkın ayrılmış olduğu birbirine karşı kapalı sınıfların adı KAST
Hindistan’da Hintli prenslerin analarına, kız kardeşlerine veya dullarına v BEGÜM
Hindistan’da kastlar halinde değil de kabileler halinde örgütlenmiş ve kült ADİVASİ
Hindistan’da kullanılan ağırlık ölçüsü MOAN
Hindistan’da kullanılan bir çeşit hamur-ekmek PARATHA
Hindistan’da MÖ V. yüzyılda ortaya çıkan çileci bir tarikat ACİVİKA
Hindistan’da oldukça yaygın olan bir din SİH
Hindistan’da paryalardan da aşağı sayılan ve ”dokunulmazlar, dalitler” gi HARİCAN
Hindistan’da satranç tahtasına verilen ad ASTAPADA
Hindistan’da Sihler arasında dinsel otoritenin merkezi AKAL
Hindistan’da Sihler’in sözcülüğünü yapan siyasal parti AKALİDAL
Hindistan’da tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşan üretici sınıfı kapsaya VAİŞYA
Hindistan’da yapılan bir tür pide NAAN
Hindistan’da yaşayan büyük bir timsah GAVİAL
Hindistan’da yaşayan insansı maymunların ortak adı JİBON
Hindistan’da yaşayan, külrengi ya da kırmızıya çalan sarı tüylü, büyük bir LANGUR
Hindistan’da yerli ve Avrupa karışığı melez TOPA
Hindistan’da yetişen tırmanıcı bir tür biber ağacı TEMBUL
Hindistan’da, İran’da yetişen, pişince güzel bir koku veren iri ve uzun tan AMBERBU
Hindistan’da, pamuktan dokunmuş çok ince bez BASTA
Hindistan’dan Filipinlere kadar yaygın olan geyik cinsi RUBA
Hindistaneriği KEBABE
Hindistan’ın Agra şehrinde bulunan anıt mezar TAC MAHAL
Hindistan’ın Assam eyaletinde yaşayan bir halk MIKIRLER
Hindistan’ın başlıca buğday bölgesi PENCAP
Hindistan’ın bir çok yerinde yetişen tırmanıcı karabiber ağacı BETEL
Hindistan’ın büyük ırmaklarında yaşayan büyük bir timsah cinsi GAVİAL
Hindistan’ın Doğu kesimindeki Orissa’ya özgü, beş klasik dans üslubundan bi ORİSSİ
Hindistan’ın güneyinde konuşulan bir dil DRAVİD
Hindistan’ın güneyinde, 7yy.dan 18yy. değin bütün Hindu tapınaklarının yapı DRAVİDA
Hindistan’ın güneyinde, Nilgiri dağlarında yaşayan çiftçi kavimler topluluğ BADAGALAR
Hindistan’ın iç ve kuzey bölgelerinde yaşayan ve büyük baş hayvancılıkla uğ AHİR
Hindistan’ın kuzeyinde bir kent ALLAHABAD-ALİGARH
Hindistan’ın kuzeyinde, yumuşak buğdaydan yapılarak fırında pişirilen kalın NAN
Hindistan’ın Orissa eyaletinin merkezinde ve kuzeyinde konuşulan ”Khervari HO
Hindistan’ın Surat bölgesinde dokunan kaba pamuklu bez KORAK
Hindistan-Pakistan topraklarında bir çöl THAR
Hindiye verilen CULUK
Hindu dininin ve Budacılığın bazı kollarının insan bedeniyle ilgili gizemli ÇAKRA
Hindu felsefesinde, maddi doğanın öbür dünyaya dönüşen ilk malzemesi pratin AHAMKARA
Hindu felsefesinde,benliğin sonsuz tözü olarak anlaşılan temel kavram ATMAN
Hindu geleneğinde dul kadının kocasıyla beraber kendisini yakamsı ŞATİ
Hindu inanışında,tanrısal bir varlığın dünyadaki belirli bir kötülüğe karşı AVATARA
Hindu mitolojisinde Rama’nın karısı SİTA
Hindu mitolojisinde, Tanrı Vişnu’nun binek kuşu GARUDA
Hindu mitolojisinde, tanrıların ve insanların düşmanı sayılan devlere ya da ASURA
Hindu tapınağı MANDİR
Hindu tıp bilimi AYURVEDA
Hinduizim’de Genelde dans ederken betimlenen periler APSARA
Hinduizm ve İslam’ın füzyonu olan bir din SİKHİZM
Hinduizm, Budizm ve Caynacılığın bazı mezheplerinde çok sayıda metnin ortak TANTRA
Hinduizm’de üreme gücünü kişileştiren tanrı Şiva’nın simgesi erkeklik organ LİNGA
Hinduizm’in temel ilkesi olan, hiçbir varlığı incitmeme erdemi AHİMSA
Hinduizm’de meditasyona yardımcı kullanılan çizgisel diyagram YANTRA
Hinduizm’de ruh göçü, beden göçü SAMSARA
Hinduizm’de seçkin ölülerin mezarlarına yapılan topraktan tümsek ÇMAÇANA
Hinduizmde, kişinin bağlı olduğu mezhebi göstermek amacıyla genellikle anlı TİLAK
Hinduizmde, ortalığı yakıp yıkan, önüne geleni yutan kötü bir tanrıça KALİ
Hinduizm’de, tinsel güç almak veya arınmak için uygulanan çileci uygulamala TAPAS
Hinduizm’in ünlü destanı Ramayana’nın Tayland versiyonu RAMAKİAN
Hindular’da dinsel önder ya da öğretmen GURU
Hindularda Genelde kule olarak veya büyük bir çana benzeyen şekilde inşa ed PAGODA
Hinduların boyayla alınlarına yaptıkları dini işaret TİKA
Hinduların kutsal kitabı VEDA
Hindular’ın kutsal metinleri olan Vedalar’ın düzyazı ve manzum açıklamaları UPANİŞAD
Hint bademi KAKAO
Hint bakır parası DAM
Hint Denizi’nde düzenli olarak esen rüzgâr MUSON
Hint destanaları Muhabbarata ve Ramayana’nın ortak adı ADİKAVYA
Hint destanları MUHABBARATA-RAMAYANA
Hint destanlarında kullanılmış olan onaltı heceli bir çeşit beyit SLOKA
Hint domuzu KOBAY
Hint edebiyatına özgü bir çeşit epik dram NATAKA
Hint edebiyatında, bir çok adı geçen ünlü ve kutsal maymun HANUMAN
Hint felsefesinde, bir bireyin geçmiş eylemlerinin gelecek yaşamları ya da KARMA
Hint Fıstığı KÜRKAS
Hint İran dil grubuna verilen ad ARİ
Hint irmiği SAGU
Hint kastlarında ilk kast BRAHMAN
Hint kenevirinden çıkarılan esrara eskiden verilen ad HAŞİŞ
Hint kertenkelesi İGUANA
Hint kimyonu” da denilen ve meyveleri baharat olarak kullanılan otsu bir bi KERAVİYE
Hint kirazı MANGO
Hint klasikleri arasında yer alan erotizm kitabı KAMASUTRA
Hint kraliçesi RANİ
Hint mutfağına özgü,kakule tohumları, tarçın, karanfil ve karabiberden oluş GARAMMASALA
Hint mutfağının geleneksel baharatlarından oluşan karışım KÖRİ
Hint müziğinde kullanılan bir grup telli çalgıya verilen ad VİNA-SİTAR
Hint Okyanusu kaptanı olarak Portekiz korsanlarıyla başarılı savaşlar yapmı SEYDİ ALİ REİS
Hint okyanusunda denizaltı dağı OB
Hint Okyanusu’nda derin bir çukur OB
Hint Okyanusu’nda Maldiv adalar grubunda bir atol MULAKU
Hint Okyonusunun kuzey bölümünü oluşturan deniz ANDAMAN
Hint prenseslerine verilen san BEGÜM
Hint safranı ZERDEÇAL
Hint sanatında sıkça betimlenen, timsah, yunus ve fil karması efsanevi su c MAKARA
Hint sülünü ALE
Hint ve Çin Denizleri kıyılarında yaşayan, uzun kanatlı, dört köşe kısa kuy SALANGAN
Hint yarımadasının doğusunda bulunan bir delta KRİSHNA
Hint zamkı LÜK
Hint-Avrupa Dil Ailesinin Batı Germen öbeğine bağlı dil ALMANCA
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klasik Hint din ve edebiyat dili SANSKRİT
Hintkirazı MANGO
Hintli kadınların kaşlarının arasına yapıştırdıkları süs BİNDİ
Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli t TİLAKA
Hintli kadınların ulusal giysisi SARİ
Hintlilerin bağlı oldukları tarikatı belirtmek için kül ya da renkli tozla TİLAKA
Hintliler’in geleneksel selamı NAMASKAR
Hintsafranı ZERDEÇAL
Hintyağı otu BİDENS
Hiperaktif çocukları sakinleştirmede kullanılan ilaç RİTALİN
Hipnoz durumu TRANS
Hipodrom ASRİS
Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer PADOK
Hipodromların ortasındaki eksen duvarı İSPİNA
Hipofizin salgıbezi yapısı gösteren ön lobu ADENOHİPFİZ
Hipotez, faraziye VARSAYIM
Hippeastrum cinsi bitkilerin bahçecilikteki adı AMARİLLİS
Hiroşima Sevgilim”, “Amerikalı Amcam”, “Geçen Yıl Marienbad’da”, “Melo” gib ALAİN RESNAİS
Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanlara Japonya’ HİBAKUŞA
Hiroşima’da atomdan sağ kurtulanlar HİBAKUŞA
Hisse senedi ESHAM
Hisse senedi, tahvil, yabancı para gibi değerli kâğıtları daha kârlı görüle ARBİTRAJ
Hitabet sanatı RETORİK
Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan savaşa sahne olan tarihi Kadeş ken KINZA
Hititlerde arazi fiyatlarının saptanmasında kullanılan ölçü birimi İKU
Hititlerde yazıcı, yazan, yazman anlamına gelen kelime PATASANA
Hititlerin akıl ve bilgelik tanrısı AYA
Hititlerin Anadolu da yerleştikleri ilk kent olan ve günümüzde Kültepe olar NEŞA-KANEŞ
Hiyerarji KORAM
Hizalama işlemlerinde kullanılan, almaşık olarak beyaz ve kırmızı şeritler JALON
Hizen eyaletindeki Arita fırınlarında yapılan, değerli Japon porseneli AKA
Hizip KLİK
Hizmet belgesi BONSERVİS
Hizmet eden HADİM
Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret AYAKTERİ
Hizmetçi MULAK
Hizmetçi aylığı CEDAVİ
Hizmetkar LÖKAR
Hobi DÜŞKÜ
Hoca FAKI
Hoca” lakabıyla da tanınan, Türk manzara resmine çağdaş boyutlar kazandıran ALİRIZA
Hocaların giydikleri bir çeşit üstlük LATA
Hodangiller familyasından; Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki HAVACİVA
Hokkabazların kullandıkları tahta maşa ŞAKŞAK
Hokkabazlık,el çabukluğu ŞABEZE
Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan DİVİT
Hollanda da bir il UTRECHT
Hollanda Demiryollarının kısa yazılışı NS
Hollanda gemisi KOF
Hollanda’da bir akarsu MAAS
Hollanda’da kanllarda kullanılan, gövde ve arka kısmı elma şeklinde yüksek BOİR
Hollanda’nın en yüksek noktası, dağı VAALS
Hollanda’nın kuzey batısında bir yerleşim bölgesi EDAM
Hollywood’un ilk zenci yıldızı olup “Gecenin Sıcağında”, “Sevgili Öğretmeni SIDNEY POITIER
Homeros döneminden başlayarak, giderleri ortaklaşa karşılanan dostlar arası ERANOS
Homeros’un Odysseia destanında Odysseus’un eşi PENOLPE
Homeros’un ünlü destanı İLYADA
Homojen BAĞDAŞIK
Hor görme, aşağılama İSTİHKAR-KARAMAK
Hor görülen, aşağılanan ZELİL
Hor görülen, aşağılanmış olan” anlamında eski sözcük AHKAR
Hor görülen,aşağılanmış olan AHKAR
HorlamakGATİT HorlamakGATİT
Horoz DİK
Horoz ibiği ARF
Horoz tepeliği İBİK
Horoz, cennetkuşu gibi kuşların kuyruklarındaki tüylerden en uzun ve göster ÇIĞA
Horozun en gösterişli tüyü ÇIĞA
Hortlak CAZU
Hoş kokulu ITRİ
Hoş kokulu ve baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve içkilerde tat ver REZENE
Hoş kokulu ve baharlı meyveleri olan otsu bir bitki REZENE
Hoş kokulu ve güzel çiçekleri olan tırmanıcı bir bitki ITIRŞAHI
Hoş kokulu,tırmanıcı ve kolay yetişen bir çiçek GAZANYA
Hoş olmayan koku KAKOZMİ
Hoş ve ince bir güzelliği olan LATİF
Hoşa giden duygulanım HAZ
Hoşa giden güzel koku RAYİHA
Hoşaf KOMPOSTO
Hoşaf yapılma için kurutulmuş meyva MARANFE
Hoşaf yapmak için kurutulmuş erik BURUŞ
Hoşgörü TOLERANS
Hoşkin” de denilen bir iskambil oyunu KALABALIK
Hoşlanarak bakma TEMAŞA
Hovarda” sözcüğüyle özdeşleşmiş İtalyan maceracı CASANOVA
Hörgüçlü bir sığır türü ZEBU
Hristiyan kiliselerinin bir çeşit solo vokal parçası PSALM
Hristiyan mezheplerinden her biri KİLİSE
Hristiyanlarda büyük perhizden önce düzenlenen şenlik ve eğlenceler FAŞİNG
Hristiyanlıkta bir bölgenin tüm kiliselerinden sorumlu piskopos veya başpis METROPOLİT
Hububatın kepeği FUZAN
Hud Peygamber döneminde Hicaz’da oturan, kötü ahlakları nedeniyle yok olduk AMALİKA
Hukiki, yasal TÜREL
Hukuk TÜZE
Hukukçuluğunun ve çevirilerinin yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde yayı ŞİAR YALÇIN
Hukuksal bir sınırlamanın kaldırılması FEK
Hukuksal bir sorun ya da uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk bilginlerinin ya İÇTİHAT
Hukuksal işlemlerdeki sakatlık BUTLAN
Hukuksal sonuç doğuran bir suç işleyen kimse FAİL
Hukukta bir mülk üzerindeki ortaklığı giderme İZALEİŞÜYU
Hukukta kaldırma, ilga DEROGASYON
Huni ALAVUT-ÇAVUŞ
Huni ŞÜŞİT
Huni biçiminde çukur(Jeo) OBRUK
Huni biçiminde ve mavi renkli çiçekler açan bir süs bitkisi NOLANA
Hunlar’ın ünlü hükümdarı ATTİLA
Hura da denilen ve tropikal Amerika’da yetişen kerestelik bir ağaç ASAKU
Hurma ağaçlarından çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı madde SAGU
Hurma çekirdeği CERAM-CERİM
Hurma çiçeğinin tomurcuğu BİTLAB
Hurma dalı veya kamıştan yapılan iki yanı kulplu meyve sepeti KAVSARA
Hurma kabı HASA
Hurma kabuğu KALİF
Hurma koruğundan yapılan şarap FAZİH
Hurma toplarken yere düşenleri yemek CEREM
Hurri-Hitit mitolojisinde, gökyüzünün ilk tanrısı ALALU
Husserl’in felsefesinde, düşünsel bilincin yönelim nesnesi NOEMA
Huy bakımından TABAN
Huy ve ahlak bakımından yaradılış CİBİLLİYET
Huy, tabiat MİZAÇ
Huysuz ACUZA
Huysuz at HARIN
Huysuz atları yola getirmek için dudaklarına takılan tahta kıskaç YAVAŞA-EGEN-GEM
Huysuz hayvanların ağzına takılan ağaç EGEN-EGEM
Huysuz şirret kadın CADALOZ
Huysuzluğu ve titizliği ile can sıkan MARAZ
Huzur ERİNÇ
Huzur, erinç DİRLİK-ERİNÇ
Hücre GÖZE
Hücre bilimi SİTOLOJİ
Hücre bölünmesi MİTOZ
Hücre bölünmesi yoluyla gerçekleşen hücre çoğalması MİTOZ
Hücre bölünmesiyle olan çoğalma AMİTOZ
Hücre çekirdeği içindeki ince iplikçiklerden yapılmış,kromatin ile boyanmış AKROMATİN
Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan ağ biçimindeki ip LİNİN
Hücre çekirdeğinde küçük tanecikler biçiminde bulunan ve soyaçekim olayları KROMATİN
Hücre genetiği SİTOGENETİK
Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad TUBUL
Hücre içi kalsiyum karbonat çıkıntısı SİSTOLİT

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık