BULMACA SÖZLÜĞÜ-K

Kartaca’nın ünlü komutanı ANİBAL
Kartal BÜRGÜT
Kartal başlı aslan GRİFON
Kartal türünden yırtıcı kuş KARAKUŞ
Kartal, atmaca, çaylak gibi yırtıcı kuşlara verilen ad ÇALAŞAN
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan KERKENEZ
Kartlaşmış erkek keçi yavrusu KÖRÜT
Karton ambalajın teknik tasarımı KONSTRÜKSİYON
Karton, tahta veya plastikten yapılan,üzerine şerit,iplik vs sarılan koni v MASURA
Karyokinez MİTOZ
Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin KROMOZOM
Karyokinez hücre bölünmesinin bir evresi ANAFAZ
Karyolanın yanı başına konulan, üstü masa biçimindeki küçük dolap KOMODİN
Kas ağrısı MİYALJİ
Kas bilimi MİYOLOJİ
Kas çalışmasını grafiksel kaydetmeye yarayan aygıt ERGOGRAF
Kas dokularında ortaya çıkan, çoğunlukla kadınların dölyatağında oluşan ur MİYOM
Kas dokusu uru MİYOM
Kas faaliyeti KİNEZİ
Kas gerginliğinde azalma HİPOTONİ
Kas gücünü geliştirmek için kullanılan, gürgenden jimnastik aracı LOBUT
Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler MİYOZİN
Kas iltihabı MİYOZİT
Kas kirişi ve zarı SİNİR
Kas kuvveti ve hislerde bir bozukluk olmadan, yürümenin kısmen veya tamamen ABAZİ
Kas sertliği KONTRAKTUR
Kas ya da eklemdeki romatizmadan kaynaklanan ağrıyı belirten genel terim ROMATALJİ
Kas yapılı ur MİYOM
Kas zayıflığı ADİNAMİ
Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı”, “Uzak” gibi filmleriyle tanınmış sinema yönetme NURİ BİLGE CEYLAN
Kasap CEZZAR
Kasaplık hayvanlarda karnın içinde,belkemiğinin iki yanından aşağıya doğru BONFİLE
Kasaplık hayvanlardan çıkarılan iç yağı ÇÖZ
Kasaplık hayvanlardan elde edilen çeşitli yağların eritilmişi ÇERVİŞ
Kasaplık hayvanların kesilmiş ayağı PAÇA
Kasaplık hayvanların omurga kemiğinin iç tarafından elle çekilip çıkarılan, KÜŞNEME
Kasaplık hayvanların omuz başından çıkan külbastılık veya pastırmalık yumuş MEHLE
Kasaplık hayvanların sırtında, dikensi çıkıntı boyunca iki yandaki et FİLETO
Kasaplık hayvanların timüs ve pankreas bezlerine verilen ad UYKULUK
Kasar ve beyzlatma yapılmış bir bez AMERİKAN
Kasatura, bıçak gibi kesici silahların uzun ve keskin bölümü NAMLU
Kasık ANE
Kasık biti KIRKAYAK
Kasık lenf bezlerinin iltihaplanması HIYARCIK
Kasık uru MİYOM
Kasım ayı AYORİT
Kasım ayı İKİNCİ TEŞRİN-SONTEŞRİN-AYORİT
Kasım patına benzer bir çiçek PAT
Kasımpatı KRİZANTEM
Kasımpatı çiçeğine verilen bir başka ad KRİZANTEM
Kasın gerginliğini yitirerek bütünüyle gevşek hale gelmesi MİYOATONİ
Kasınç KRAMP
Kasıntı PRURİTUS
Kaside NAAT
Kaside ve gazelleriyle tanınmış XVI. yüzyıl divan şairi ZATİ
Kasidelerde mevzuya girmeden evvel söylenen beyit GÜRİZ
Kasidelerin nesip bölümünden sonra medhiye bölümüne geçerken söylenen beyit GİRİZGAH
Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler AKTİN
Kasları vücuttaki öbür organ ve dokulara bağlayan yapı, kiriş TENDON
Kasların kasılması sırasında oluşan güç değişikliklerini ölçen aygıt MİYOGRAF
Kasların kasılmasını giderici, hekimlikte kullanılan bitki TATULA
Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar TENDON
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması SPAZM
Kasnağa geçirilmiş kumaşa iğne ya da tığla yapılan bir tür nakış SÜZENİ
Kasnakçı ETTAR
Kasta bulunan ve ona kırmızı renk veren hemoglobin yapısında bir madde MİYOGLOBİN
Kastamonu ilçesinde bir baraj KARAÇOMAK
Kastamonu ilinde bir kanyon ve mağara KARA CEHENNEM
Kastamonu ilinde bir sulama barajı ASAR
Kastamonu yöresine özgü, hindi ya da tavuk etive yufkayla yapılan bir yemek BANDUMA
Kastamonu yöresine özgü, içine kıyma,patates, haşlanmış yumurta konularak y SAMSİ
Kastamonu’nun Abana ilçesinde bir iskele İLİŞİ
Kastamonu’nun ilçesinde bir mağara ILGARİNİ
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ünlü bir kanyon VALLA
Kastamonu’nun Cide ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy GİDEROS
Kastamonu’ya özgü, tavuk ya da hindi eti ve yufkayla yapılan bir yemek BANDUMA
Kastamonu-Bartın Küre dağları milli parkında, mağaralarıyla ünlü bir kanyon ARIT
Kastamonu’nun Cide ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınan bir koy GİDEROS
Kastamonu’nun eski adı TUMANA
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bir mağara ILGARİNİ
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bir şelale ILICA
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde ünlü bir kanyon VALLA
Kastamonu’ya özgü, tavuk ya da hindi eti ve yufkayla yapılan bir yemek BANDUMA
Kaş EBRU
Kaş boyası MASKARA
Kaş çıkıntısının altına sıkıştırılmak suretiyle takılan tek gözlük camı MONOKL
Kaşık sepeti KAŞIKLA
Kaşındırıcı bir deri hastalığı LİKEN-UYUZ
Kaşındırıcı bir deri hastalığı UYUZ
Kaşınmak GİŞİ
Kaş-Kalkan arasında, “Mavi Mağara”sı ve doğal güzelliğiyle tanınmış bir pla KAPITAŞ
Kaşmirden yapılan bir tür yünlü kumaş KAŞA
Kat kat FERSAH
Kat kat ayrılabilen şeylerde kat YABRAK
Kat kat çakıl ve kumdan oluşmuş yer kıvrımı OS
Kat kat ve şiddetli yanan ateş CAHME
Kat, büklüm” anlamında eski sözcük TA
Kat, karşılık MİSİL
Kat, makam ORUN
Katalog FİHRİST
Kategori, zümre ULAM
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten BİZ
Katı cisimlerin alçı ya da balmumu ile alınan kalıbı MULAJ
Katı cisimlerin parçalarını birbirine yapıştıran madde GLÜTEN
Katı hidrokarbon PARAFİN
Katı yel CEFCEF
Katı yumurta LOP
Katıksız, saf RAİK
Katılaşmakta olan bir sıvıda cisimler kristalleştikten sonra arta kalan çök ANASU
Katılma İLTİHAK
Katılma, ulanma, eklenme İNZİMAM
Katılmış, ulanmış parça EK
Katılmış, ulanmış, eklenmiş MUNZAM
Katır çiftinde katıra yürümesi için vurulan sopa KIMÇI
Katışıksız, saf, yalın MAHZ-RAİK-HALİS-SOM-MAHLUT
Katışmaç AGREGA
Katil balina” da denilen bir balina türü ORKA
Katip YAZMAN
Katipler KETEBE
Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan ezme işlemi PİLYAJ
Katlardaki döşemleri birbirlerine bağlayan düşey boru KOLON
Katma, bağlama, ekleme İLHAK
Katmanbulut STARATUS
Katmanlar halinde dilinebilen, ince taneli ve kristal yapılı kayaç ŞİST
Katmanlarında iç içe daireler bulunan billurlu bir kalker türü SİPOLİN
Katmanlı kayaçların içeri doğru çukur ve alçak bölümü İNEÇ
Katmerli bitkilerin en iç bölümü CÜCÜK
Katmerli ve yalınkat olarak çok çeşitli olan, güneşli yerleri seven, beyaz, PETUNYA
Katolik Arnavutlar MALİSOR
Katolik din adamı PİSKOPOS
Katolik kiliselerinde Hz İsa’nın çarmıha gerilmesini anmak için yapılan tör MİSSA
Katolik kilisesi tören müziği MİSSA
Katolik kilisesinde bağış karşılığında günahlardan kurtulma ENDÜLJANS
Katolik Kilisesinin başkanı PAPA
Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın SÖR
Katolik mezhebini koruyup yaymak amacıyla kurulan Hıristiyan tarikatı CİZVİT
Katolikler’de Başpiskopos METROPOLİT
Katoliklerde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın SÖR
Katoliklerin sabah, öğle ve akşam ibadetlerinde okumaları gereken dua AVEMARİA
Katotta toplanmış iyon KATYON
Katran köpüğü GARİKUN
Katran sakızı EMİZİK
Katran ve diğer organik maddelerden elde edilen, katı, siyah, parlak madde, ZİFT
Katran,petrol,neft gibi maddelerden çıkarılan bir tür katı hidrokarbon PARAFİN
Katranla kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun BİLAR
Katrasız kendirden yapılmış iki kollu sicim İSPAVLO
Katyon ARTIN
Katyuvarı STRATOSFER
Kauçuğun ezikliğini gidermek için kullanılan kimyasal madde SPARAGUM
Kauçuk ağacının öz suyu LATEKS
Kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça CONTA
Kauçuk, ipek, pamuk ya da yün karışımı bir tür kumaş LASTEKS
Kauçuklu yağmurluk GAMSELE
Kauçuktan yapılmış, su geçirmeyen yağmurluk GAMSELE
Kavak ağacı GAREB-ETA
Kavaklıkta kavak dizisi ve sulama yolu ANDAL
Kavalılar’a mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867’de veri HİDİV
Kavanoz SIRÇA-JAR
Kavgacı ÇATAK-EŞRA
Kavgacı, yaramaz çocuk SIRPAT
Kavim BUDUN
Kavimler AKVAM
Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim ETNOGRAFYA
Kavisli duvar APSİS
Kavisli, eğri, eğmeçli MUKAVVES
Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç PALA
Kavram MEFHUM-NOSYON-KONSEPT
Kavramcılık KONSEPTÜALİZM
Kavrayış İDRAK
Kavrayış, sağgörü BASİRET
Kavrulmamış et,kavurma. SIZGIT
Kavrulmuş Antep fıstığı özünden yapılan ve hazmı kolaylaştırması için tüket MENENGİÇ KAHVESİ
Kavrulmuş buğday, mısır KAVURGA
Kavrulmuş ceviz ya da bademle karameladan yapılmış şekerleme NUGA
Kavrulmuş mısır unundan yapılmış yemek HAŞIL
Kavrulmuş nohut yada buğday ÇATIRGAÇ
Kavrulmuş soğan ve salçayla pişirilen et yemeği YAHNİ
Kavrulmuş un GAVUT
Kavrulmuş undan yapılan bir çeşit yemek KIMKIMA
Kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununa şeker ya da tatlı yemiş katılarak yapılan KAVUT
Kavrulmuş ve öğütülmüş kahve satan yer TAHMİS
Kavşa ÇATAK-ÇAT
Kavuğun altına giyilen takke ARAKÇİN
Kavuk, fes gibi bazı başlıkların üzerine sarılan tülbent, abani veya şala v SARIK
Kavun karpu, asma gövdesi SETE
Kavun ve ahududu karışımı bir tada sahip olan, “C” vitaminince zengin tropi PEPİNO
Kavun, karpuz ,kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları KÖKEN
Kavun, karpuz gibi bitkilerin gövdeleri ve yerde kayılan kolları TAĞ
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toğrağın üstünde yayılan filizi ÖRK
Kavuna benzer bir yıllık otsu ve sürüngen bir bitki ŞAMAMA
Kavuniçi ile pembe arası renk YAVRU AĞZI
Kavuşma, buluşma TELAKİ
Kaya lifi ASBEST
Kaya ve ağaç kovuklarında su birikintisi KAK-KAKLIK
Kayaç LİPARİT
Kayaç katmanlarının kırılmadan yukarı doğru kabarması sonucunda ortaya çıka DOM
Kayaçların erimesiyle yeraltı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölges KARST
Kayağan taş ARDUVAZ
Kayak SKİ
Kayak sporunda bir yarış dalı SLALOM
Kayak ve kros ile ateşli silah nişancılığı dallarını kapsayan kış sporları BİATLON
Kayakeleri” de denilen bir cins kertenkele AGAMA-BUKALEMUN
Kayakların altına karın yapışmasını önlemek için sürülen yağlı madde FART
Kayalar üzerine tırmanma hareketine verilen ad VARAPPE
Kayalardan sızan tatlı ve duru su AKSU
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karaelmas KARBONADO
Kayalık yerlerde biten ve bazı türlerinin yaprakları çiğ olarak yenen bir y KAYA KORUĞU
Kayası kurusu ÇİR
Kayası, zerdali ABRİKOS
Kayatuzu ve alçıtaşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat ANHİDRİT
Kaybolmak YİTMEK
Kaygan ZIYPAK
Kaygı, üzüntü STRES-HAY
Kaygusuz Abdal’ın kimi şiirlerinde kullandığı mahlası SARAYİ
Kayha KETHÜDA
Kayı boyuna bağlı olan ve Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaşayan büyük bir KARAKEÇİLİ
Kayın ağacı GÜRGEN
Kayın ağacının odun ve kerestesine verilen ad AKGÜRGEN
Kayınbirader İNİ
Kayıngillerden bir orman ağacı KESTANE
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir orman ağacı ve bu ağacın yeni KESTANE
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kere KESTANE
Kayırıcı NEPOTİST
Kayırma, bir tarafı tutma İLTİZAM
Kayısı MİŞMİŞ-SARIERİK-ZERDALİ
Kayısı ve kuzu etiyle yapılan bir tür yahni MİŞMİŞİYE
Kayısı ve zerdaliye verilen ad MİŞMİŞ
Kayısı veya zerdali MIŞMIŞ
Kayısı, zerdali gibi meyvelerin kurusu ÇİR
Kayışkıran EŞEKOTU
Kayıştan yapılan üzengi GAREZ
Kayıt ENSKRİPSİYON
Kayıt için alınan para KAYDİYE
Kayıtsız, gevşek, uyuşuk APATİK
Kayıtsız, ilgisiz LAKAYD
Kaymağı alınmış peynirlik süt TİLAMOD
Kaymağı alınmış süt GOGMASONA
Kaymağı alınmış şnek sütünden yapılmış, sert, sarı renkte ve hafif mayhoş b PARMESAN
Kaymak AKINMAK-ZILAK
Kaymak katılarak yapılan bir yemek KUYMAK
Kaymakam İLÇEBAY-MUHASSİL-KAİMMAKAM
Kaymakkâğıdı KUŞE
Kaymaklı hamurdan yapılan ekmek FETİR
Kaymaktan yapılan bir tür tulum peyniri TOMAS
Kaymaktaşı, su mermeri ALBATR
Kaynaç taşı GAYZERİT
Kaynağı duygulanma değil, akıl olan neden(fels.) GÜDÜ
Kaynağı Kaliforniya olan bir bitki ABRONİA
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı LİR
Kaynak kitap MEHAZ
Kaynak suyunun küçük birikintisi EŞME
Kaynak taşı, su mermeri ALBATR
Kaynak, pınar BULAK-MEHAZ-EŞME
Kaynaklar, kaynakça BİBLİYOGRAFYA
Kaynama sıçaklıkların ölçülmesi EBÜLİYOSKOPİ
Kaynamaölçer EBÜLYOSKOF
Kaynana GAYINNA-GELİNCE
Kaynanadili KAKTÜS
Kaynar suda haşlanıp üzerine yağ gezdirilen mısır unu yemeği MAMALİGA
Kaynaşma FÜZYON
Kaynatılan yemeğin üzerinde istenmeyen kısımların oluşturduğu köpük KEF
Kaynatılıp kıvama geldikten sonra dondurulan meyve suyu tatlısı MURABBA
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkartıldıktan sonra kırılan buğday BULGUR
Kaynatılıp, suyu alınmış sütten elde edilen yiyecek KURUT
Kaynatılmış buğday HEDİK
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır gibi şeyler HEDİK
Kaynatılmış şerbet IRVAK
Kaynayan pekmezin, pişen etin üstünde oluşan köpük KEF
Kayseri ilindeki Kültepe höyüğüne verilen bir başka ad KANEŞ
Kayseri yakınlarında bir ilkçağ kenti ANİSA
Kayseri’nin Yaylalı ilçesinde, Aladağlar Ulusal Parkında bulunan, doğal güz KAPUZBAŞI
Kayseri’de bir ova TOMARZA-DEVELİ
Kayseri’de dehlizleri, mağaraları, yeraltı şehirleriyle ünlü bir köy AĞIRNAS
Kayseri’nin külde pişmiş, ekşisi alınmış ekmeği PAHAÇ
Kaysı MİŞMİŞ
Kaz BAT
Kaz Dağı’nda yaşadığına ve ermiş olduğuna inanılan efsane kişisi SARIKIZ
Kaz dağlarında yaşayan yarı göçebe çobanların meskeni olan kollektif yapı İGERM
Kaz yavrusu PEPİL-PAPA
Kaz, ördek, güvercin gibi bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu PALAZ
Kaza ile, rastgele EZKAZA
Kaza yada başka bir olayı karadakilere bildirmek için gemilerden denize sal POTKAL
Kazagistan’da bir tuz gölü ALAKOL
Kazagistan’da giyilen, deve tüyünden yapılmış, su ve soğuğu geçirmeyen yere ÇAPAN
Kazak askeri birliklerine verilen ad PULK
Kazak halk meclisi RADA
Kazak reisi ATAMAN
Kazak Türkleri’nde helva ALVA
Kazak Türklerinde bir hastalığın iyileşmesi için yapılan tören BEDİK
Kazak Türkleri’nin kullandıkları iki telli çalgı DOMBRA
Kazak Türklerinin soyundan geldiklerine inandıkları, efsanevi Türk hakanı v ALAŞAHAN
Kazak Veya Kafkas kılıcı ŞAYKA
Kazak, Uluyüz oymağı ilk beylerinden ABDAN
Kazakistan’ın Astana’dan önceki başkenti ALMATI
Kazakistan’ın başkenti ASTANA
Kazakistan’ın para birimi TENGE
Kazakistan’da bir tuz gölü ALAKOL
Kazakistan’ın başkenti Astana’nın eski adı AKMOLA
Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairi AKİN
Kazak-Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad AKIN
Kazaklar’ın at etinden baharatsız ve bibersiz olarak yaptıkları sucuk KAZI
Kazaklarda “dombra” adlı çalgı eşliğinde söylenen türkü ENG
Kazaklar’da halk meclisi RADA
Kazaklarda seçimle iş başına gelen başkan ATAMAN
Kazalar, belalar AVARIZ
Kazan tutucağı DUTAK
Kazan Türkleri tarafından Volga Irmağı’na verilen ad İTİL
Kazan ya da teknedeki hamuru kazımaya ve kesmeye yarayan bir çeşit araç EĞSİRAN
Kazanç TEMETTÜ
Kazanda pişenleri karıştırmaya yarayan uzun odun parçası GUDAL
Kazandan küçük tencere HUBBALI
Kazanılan zaferin gerçek bir zafer olmadığını belirten bir deyime ad olmuş PİRUS
Kazanma(arapça) KESP-KİSB
Kazanma, elde etme, erişme İHRAZ
Kazaya uğrayan gemilerin yolcularını ve gemi adamlarını kurtarma işi TAHLİSİYE
Kazdan büyük, tuğla renginde bir kuş ANGUT
Kazı ABATAJ-HAFRİYAT
Kazı sırasında toprağın göçmesini önlemek için enlemesine yerleştirilen ahş BAĞIN
Kazı yeri yada birbirine yakın kazı yerlerinin tümü ARIN
Kazıkların ve belli kalınlıktaki dikmelerin üzerine bindirilmiş bir tür dem PERGOLA
Kazıklıhumma” da denilen ateşli ve tehlikeli bir hastalık TETANOS
Kazılarda çıkan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan t BABA
Kazları semirtmek için verilen mısır hamuru AVELEM
Kazma ZAGEL
Kazmak, toğrağı alt üst etmek HIRZİYA
Kebap şişi CELU
Kebaplık demir şiş SİH
Keçe KEBE
Keçe veya cam elyaf uçlu kalem FLOMASTER
Keçe ya da bez kaplı bir tokmakla vurularak titreşmesi sağlanan bir kurstan GONK
Keçe yaygı, kilim BİSNA
Keçe, halı, minder, kilim gibi yaygı BİSAT
Keçeden yapılan Türkmen evi BENGAH
Keçeden yapılmış çadır ALAÇİK-DERİMEVİ
Keçeden yapılmış çoban külahı BÖRKENEK
Keçeleşmiş yün KEPREM
Keçeli kaşağı GEPRE
Keçi boynuzu HAREP
Keçi derisi MAROKEN
bulmaca_sozluguKeçi derisinden yapılan vurmalı bir çalgı TAR
Keçi kılından dokunan kumaş PEÇE
Keçi kılından dokunan yazgı ÇUL
Keçi kılından dokunmuş kilim ve yaygı PALA-PALAS
Keçi kılından dokunmuş kumaş ve bundan yapılmış giysi KILÇAR
Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası gibi şeyler dokuyan kimse MUTAF
Keçi kılından yapılan ince ip KESTEL
Keçi kılından yapılan sırt çantası CAMADAN
Keçi kılından yapılmış kilim PALAZ
Keçi kılından yapılmış kumaş KEÇE
Keçi mantarı AKMANTAR
Keçi ve koyunların yününü kesmeye yarayan iri makas GIRHLIH
Keçi ya da inek sütünün özel bir mantarla mayalanmasıyla yapılan ekşi içece KEFİR
Keçi yavrusu TİVİTİVİ-KIDIK-BECİK-GİDAK-OĞLAK-GİDİK-KİDİK-KIDIK
Keçi yolu, patika, yolak İZLEK-CILGA
Keçi, koyun yüyü kesmeye yarayan makas GIRKLIK
Keçiboynuzu LARKİ-HARNUP
Kederli bir tarzda MESTO
Kedi PİSİK-GATA-KADA
Kedi tırnağı GEBERE-KEBERE
Kedi ve köpek yavrusu ENİK
Kedi yavrusu KUZMAN-MANIK-SİNTAL
Kedi, köpek yiyeceği MANCA
Kedigillerden, çakala benzer vahşi bir hayvan KARAKUL
Kedigillerden, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan VAŞAK
Kedinin ön ayağı PATİ
Kediotu” da denilen ve köksapı hekimlikte kullanılan bir bitki VALERİVAN
Keditırnağı KEBERE
Kefal balığına verilen bir başka ad TOPAN
Kefil EZİN
Kehribar SAMANKAPAN-KILKAPAN
Kekeleme şiiri PELTEKNAME
Kekeme REKİK-KEKEÇ-KEKE
Kekeme ya da dilsiz kimse TAT
Kekemelik AFT-REKAKET-AGTEM
Kekik ZAHTER-KONDAR
Kekik otu AVİŞE-AVİŞEN-AVŞİN
Kekliğin boynundaki siyah halka ALA
Keklik BÜRGE-HACE
Keklik tutmakta kullanılan, tahtadan kapanların yan taraflarına bağlanan ağ ARGIT
Keklik ve sülün avında kullanılan tuzak ÖRME
Keklik yavrusu PALAZ
Keklik, bıldırcın gibi kuşları avlanmak için kullanılan iki renkli bez ALACA
Kel lakaplı,1845-1922 yılları arasında yaşamış, aralıksız 27 yıl Kırkpınar ALİÇO
Kelebek PİTPİTA-KEPENEK-GÖMBELEK
Kelebek hastalığı.DİSTOMATOZ Kelebek hastalığı.DİSTOMATOZ
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkal KRİZALİT
Kelekotu YONCA
Kelepir LUTRİYA
Kelerden büyük bir hayvan ADREFUT
Kelile ve Dimne” adlı kitabın yazarı olduğuna inanılan efsanevi Hint yazarı BİDPAY
Kelime kullanımındaki cimrilik HASASET
Kelime ve cümlelerin gramere uygun olarak kurulamaması AGRAMATİZM
Kelimeler yerine, sadece sesli harfler kullanılarak, insan sesiyle müzik ic VOKALİZ
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim TEKİL
Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren çoğu ek hâlinde olan kelime p MORFEM
Kelimeleri yerinde kullanamama ile karekterize anlamsız ve anlaşılmaz JARGON
Kelimelerin arası birleştirilerek yazılan bir yazı üslubu TEVKİİ
Kelimelerin başında bulunan bir olumsuzluk eki Bİ
Kelimelerin birbirine karıştırılmasıyla ortaya çıkan yazı dili bozukluğu PİREKSİ
Kelimelerin ilk hecelerini veya tamamını kekeleyerek söyleme sanatı PELTEKNAME
Kelimelerin taşıdıkları seslerin değerlerine ve hecelerin taşıması gereken PROZODİ
Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa Darmounth kolejinde gelişti BASIC
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen MOTAMOT
Kelt Penteonunda en önemli baş tanrı DAGDA
Keltler’in at tanrıçası EPONA
Keltlerin doğa tanrıçaları TAİLTİU-MACHA
Keltlerin savaş tanrıçası MORRİGAN
Kemal Bilbaşar’ın bir romanı MEMO
Kemal Kan’ın yönetmenliğini yaptığı bir film(1972) AKMA TUNA
Kemekulağı MYOSOTİZ
Kement LASO
Kemer altı, çardak KEVAK
Kemer ve tonozların içbükey aly yüzeyi(mim.) KAVSARA
Kemer, bele bağlanan kuşak NİTAK
Kemere istikametinden gelen rüzgar APAZLAMA
Kemerli yapı TONOZ
Kemiğin çürümesi OSTEOLİZ
Kemiğin içinde gelişen kıkırdak tümörü ENKODROM
Kemiğin oynak yeri FASS
Kemiğin ve kemik iliğnin birlikte iltihabı OSTEOMİYELİT
Kemik AZM-BONE-SINIK-BONE
Kemik bilye AKAT
Kemik dokunun ara maddesi OSEİN
Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri OSTEOSİT
Kemik erimesi OSTEOPOROZ
Kemik hücresi OSTEOBLAST
Kemik iliğinde bulunan ve dolaşan kandaki alyuvarların öncülü MİYELOM
Kemik iltihabı OSTEOMİYELİT-OSFEİT
Kemik kadar sert olmayan, dayanıklı, esnek, bükülgen, damarsız bağ dokusu KIKIRDAK
Kemik sağlığında önemli olan kalsiyum ve D vitamini gibi besin öğelerinin y OSTEOMALASİA
Kemik uru(tıp) ESTEOM-OSTEOM
Kemik veremi AKARCA
Kemik yapıcı OSTEOJENİK
Kemik zarı PERİOST
Kemikbilim OSTEOLOJİ
Kemiklerdeki kalsiyum içeriğinin azalması HALİSTEREZ
Kemiklerin sert dolgu dokusunun incelmesi sonucunda hafif bir baskıyla bile OSTEOPOROZ
Kemiklerin toparlak ucu OM
Kemiklerin yumuşaması ile karakterize bir hastalık OSTEOMALASİ
Kemikli balıkların genel adı BRAMA
Kemikli kavrulmuş et SIYGIÇ
Kemikli sığır eti KARKAS
Kemikte gelişen iyi huylu tümör EGZOSTOS
Kemikten yapılmış kalem ucunu düzeltmeye yarayan araç MAKTA
Kemirgenlerden, Afrika’nın güneyinde yaşayan bir memeli türü KUMKAZAN
Kemirgenlerden, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu KUNDUZ
Kenaf” da denilen bir tekstil bitkisi DAH
Kenar çizgisi, ince kenar şeridi, çerçeve çizgisi ZIH
Kenar süsü BORDÜR-SU
Kenar süsü.Mendil ve peçetelerde kenara yapılan işleme SU
Kenarda üç hoshi noktasının da kapatılması SANRENSEİ
Kenarı işlemeli, baş örtüsü AKPULLU
Kenarı traşlı cam veya ayna BİZOTE
Kenarları kagir, üstü kapak taşlarıyla örtülü mezar LAHİT
Kenarları saçaklı bir tür başörtüsü POŞU
Kenarları yüksek tepsi KIYLI
Kenarlarına lastik takılmış çarşaf FİTTED
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş DİYAGONAL
Kenarlarından ikisi üzerinde bir gönye bulunan ve üzerine elle veya mekanik GALE
Kenarlı ekmek tahtası TEPUR
Kendi adını taşıyan tarihiyle ünlü Osmanlı tarihçisi NAİMA
Kendi adıyla bilinen yasayı hamamda keşfeden Arşimet ‘in ”buldum” anlamın EUREKA
Kendi besinini kendi yapabilen canlılar OTOTROF
Kendi biten, kendi kendine yetişen bitki HÜDAYİNABİT
Kendi dönemine değin gelen Osmanlı şairlerini anlattığı tezkiresiyle tanına LATİFİ
Kendi dönemine değin gelen şairleri anlattığı tezkiresiyle tanınan XVI. Yüz LATİFİ
Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal TÜR
Kendi içine kapalı, uzun replik TİRAD
Kendi kendine cinsel doyum sağlama ONANİZM
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma AHİT
Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan HODBEHOT
Kendi kendini sevmek NARSİZM
Kendi kendini tatmin ONANİZM
Kendi türünün en iyi konuşanı sayılan ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde y JAKO
Kendi yaşıtları arasındaki yarışmalara katılan 18 yaşını geçmemiş sporcular JUNYOR
Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan yurttaş sınıfı HAVAS
Kendiliğinden dağılan güzel koku FAYİH
Kendinde kullanım hakkı olan,elinde bulunduran MUTASARRIF
Kendinden geçme, bayılma GAŞİY
Kendinden geçmiş, sarhoş, mest ESRİK
Kendine çekme CEZP
Kendine çekmek, ilgi toplamak CELBETMEK
Kendini becerikli, usta gösteren kimse OLÇUM
Kendini beğenme, bencillik ENANİYET
Kendini beğenmiş kimseler için kullanılan alay sözü EKABİR
Kendini beğenmiş, sevimsiz, budala KAKAVAN
Kendini bir konuya verme İTİKAF
Kendini olduğundan büyük görüp yüksekten atma TAFRA
Kendini tutan, öfkesini yenen KAZIM
Kendinin Avcısı”, “Süveyda”, “Bir Acıya Kiracı” gibi şiir kitaplarıyla tanı METİN ALTIOK
Kendir KOLİDİ
Kendir bıçağı KOFTE
Kendir dokuma KETEN-ÇEDENE
Kendir sapının iç kısmı KUNDZİ
Kendir teli işlenen alet ROGHE
Kendir tohumu ÇEDENE
Kendirden yapılan ince ip GINNAP
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, ip, çuval gibi kaba örgüler yap KENEVİR
Kendirin sarılarak ip yapıldığı alet ROKOVAT
Kendisinde hem erkek hem kadın organları bulunan.Hünsa ERSELİK

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. Avatar Berrak Altın dedi ki:

    Çok güzel ve özenle hazırlanmış bir site emek verenlere teşekkürler

  2. Avatar Merve dedi ki:

    Bu siteyi hazırlayanlara teşekkürler

  3. Avatar Rukiye Barışık dedi ki:

    Bulmaca sözlüğü ararken sitenize denk geldim oldukca fazla ve faydalı içerik olduğunu gördüm böyle siteler görmek güzek teşekkürler

Yorum Yaz

Yukarı Çık