BULMACA SÖZLÜĞÜ-K-5

Kiler SERENDER-PASKA-KHAYAT-MEREK-HARO-HZINLIK
Kilerde tahıl, un konulan derin bölüm HARO
Kilidin dilinin yerleşmesi için açılan delik ZIVANA
Kilim CACALA-BİSAT-HEDEBİ-SİLİ
Kilim dokumada kullanılan ince uzun çivi CUMBAR
Kilim tezgahı ISTAR
Kilim tezgahında sürekli hareket eden düzenek VARANGELEN
Kilim, halı gibi yaygı AÇKI
Kilimanjaro Dağı’nın ve dolayısıyla Afrika’nın en yüksek tepesi KİBO
Kilime benzer, renkli ve motifli uzun yolluk, yaygı ZİLİ-SİLİ
Kilis ilinde, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısı ÖNCÜPINAR
Kilis yöresine özgü, kemikli et, patlıcan ve nohutla yapılan bir yemek TEŞRÜBE
Kilis yöresine özgü, kuşbaşı et, acur ve yoğurtla yapılan bir yemek MUTAYANA
Kilis yöresine özgü, zeytin, kırmızı biber, kekik ve nar ekşisiyle yapılan EKŞİLEME
Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse ZANGOÇ
Kilise müziği KORAL
Kilise müziği yöneticisi KAPELLEMEİSTER
Kilise şarkıcısı KANTOR
Kilisede çan çalan kimse ZANGOÇ
Kilisedeki törenler esnasında org ya da piyano eşliğinde, genellikle bir ka GOSPEL
Kiliselerde ana kapıdan koroya değin uzanan bölüm NEF
Kiliselerde koronun arkasında bulunan, tonoz ya da kubbe ile örtülü bölüm APSİS
Kilisenin büyük çanı NAKUS
Kilisenin doğuşundan beri dini,ilahi ve şarkıları söyleyen özel olarak yeti KANTOR
Kilislerde mihrabın önünde yer alan kutsal kürsüye verilen ad BEMA
Kiliste bir akarsu AFRIN
Kilit GORA-KUPLİ-ZANGA
Kilit dili PERİCİK
Kilit, anahtar ustası ÇİLİNGİR
Killerin başkalaşımı ile oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen bir taş ARDUVAZ
Killi toprak KEREM
Killi ve nemli toprakta yetişen, uzun yapraklı mor çiçekli sapları soyulara AKKIZ
Kimi Afrika kabilelerinde krala verilen ad KASUKA-KABAKA
Kimi ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilaçların yapımında kullanılan reçin BALAM-BELSEM
Kimi akıl hastalarında yangın çıkarmaya duyulan aşırı istek PİROMANİ
Kimi alkali metallerin aydınlatıldıklarında elektron açığa çıkarma özelliği FOTOSEL
Kimi Anadolu evlerinin üst katlarında, dışa doğru çıkıntılı inşa edilmiş he KİRNAS
Kimi av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş MÜHRE
Kimi av uçaklarının kalkışını sağlayan fırlatma düzeneği ŞARYO
Kimi Avrupa toplumlarında Yahudilerin gönüllü olarak ya da zorlanarak yerle GETTO
Kimi aygıtlarda ve işlerde para yerine kullanılan küçük marka JETON
Kimi baklagillerden özütlenen bir alkaloit LUPİNİN
Kimi Batı devletlerinde soyluluk sanı MARKİ
Kimi bitkilerde tohumları içinde taşıyan kuru kabuk KAPSÜL
Kimi bitkilerde ve özellikle çamlarda oluşan salgı maddesi REÇİNE
Kimi bitkilerden elde edilen yumuşak bir reçine ELEMİ
Kimi bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen b ÇİS
Kimi bitkilerin sapında oluşan yaprak biti KIM
Kimi bölgelerde kadınların sokağa çıkarken manto üstüne örtündükleri işleme MAHRAMA
Kimi cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözüml DİYALİZ
Kimi çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı s NEKTAR
Kimi çiğ ot ve sebzelere yağ, limon gibi şeyler ekleyerek yapılan yiyecek SALATA
Kimi deri hastalıklarında deriden dökülen parçacıklar KEPEK
Kimi dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük ve ha TEBER
Kimi dillerde erkek cinsten sayılan sözcük ERİL
Kimi dillerde, sözcük kökünün içine giren ek(dilb.) İÇEK
Kimi dizgi makinelerinde kullanılan ölçü birimi PİKA
Kimi eklemlerde kemik arasında bulunan kıkırdaksı levha MENİSK
Kimi eşya üzerinde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, dalgır, meneviş HARE
Kimi gemilerde, baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan ek yapı öğesi TALİMAR
Kimi giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş TARLATAN
Kimi giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası PEŞ-PEÇ
Kimi göçebe Türk boylarında birkaç aileye ait çadırdan oluşan topluluk AVUL
Kimi güç doğumlarda çocuğun başını tutup dışarı çekmeye yarayan araç FORSEPS
Kimi hastalıklarda yüzde, ellerde ve ayaklarda görülen yangısız şiş ÖDEM
Kimi hastalıkları su ile tedavi etme, su tedavisi HİDROTERAPİ
Kimi hayvanların boynuna takılan kemer biçiminde bağ TASMA
Kimi hayvanların dudaklarına geçirilen demir halka HIRIZMA
Kimi hayvanların özellikle atların alınlarında bulunan ve burunlarına doğru AKITMA
Kimi hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu KÜRK
Kimi hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastal SAGU
Kimi iskambil oyunlarında aynı cins iki karta verilen ad PER
Kimi işleri kendi kendine yapabilen makineler için kullanılan sözcük OTOMATİK
Kimi kağıtların dokusunda bulunan ve ancak ışığa tutulunca görülen çizgi, r FİLİGRAN
Kimi köylü giysilerinde kolun yeninden sarkan kumaş parçası SALMA
Kimi mantarlarda üreme organı ASK
Kimi nefesli çalgılarda ağızlığın dudağa dayanan bölümünde hunimsi tepe çuk AĞIZLAK
Kimi nesneleri sıkmak ya da çekmekte kullanılan kıskaç biçimindeki araç KERPETEN
Kimi ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşmeANALOJİ Kimi ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşmeANALOJİ
Kimi oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil TURA
Kimi sesli harflerin üstüne konan yan yana iki nokta TREMA
Kimi Slav uluslarında “prens, kral” anlamında kullanılan sözcük KNEZ
Kimi sorunları görüşüp tartışmak için toplanan meclis KONSEY
Kimi sözlerde çıkakları yakın seslerin art arda gelmesi sonucu söyleyişin k KAKOFONİ
Kimi su bitkilerinin, suyun altındaki organlarında bulunan ve hava boşlukla AERANKİMA
Kimi top oyunlarında pasları gerçekleştiren oyuncu PASÖR
Kimi Türk topluluklarında nevruza verilen ad ÇAĞAN
Kimi Türk topluluklarında ve İran’da kullanılan bir soyluluk sanı MİRZA
Kimi türleri evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kimi türlerinden de d LATANYA
Kimi ülkelerde profesör olmak için sınav veren kişi AGREJE
Kimi ülkelerde yarı asker siyasi kuruluşlara verilen ad FALANJ
Kimi vakit, bazen KAH
Kimi varlıklı Arapların giydiği ipekten harmani MAŞLAH
Kimi yabancı dillerde sözcük kökünün önüne gelerek sözcüğe belirli bir anla ÖNEK
Kimi yemeklerin üzerine dökülen bir çeşit terbiye SOS
Kimi yerlerde kadınların boydan boya örtündükleri çarşaf CAR
Kimi yerlerde, kışın ayakları ısıtmak için, alçak bir masanın altına mangal TANDIR
Kimi yiyeceklere lezzet ve renk katmak için eklenen suluca malzeme SOS
Kimi yörelerde az kavrulmuş un ve tavuk eti ile dövülerek yapılan, pelte kı HERİSE
Kimi yörelerde babanın kız kardeşine verilen ad EMETİ
Kimi yörelerde çiftliklerde çalışacak işçileri toplayan ve bunlarla çiftlik ELCİ
Kimi yörelerde düğünde oğlan tarafından kız tarafına verilen hediye anlamın HELET
Kimi yörelerde kaput bezine verilen ad ÇAPAN
Kimi yörelerde mayası tutmamış hamur anlamında kullanılan sözcük ANİK
Kimi yörelerde uzun tüylü, güreşçi erkek deveye verilen ad TÜLÜ
Kimi yörelerde üç ya da dört yaşına kadar olan dişi manda EVERE
Kimi yörelerimizde domatese verilen ad BANADURA
Kimliği belirlenemeyen gök cisimleri UFO
Kimononun üzerine bağlanan Japon kemeri OBİ
Kimse, kişi ZAT-KİMESNE
Kimseler, insanlar KESAN
Kimsesiz BİKES
Kimsesiz, başıboş çocuk GÖBEL
Kimya da hacim ölçmeye yarayan küçük çam kap BEHER
Kimya göçümü ŞİMİOTAKSİ
Kimyada bir molekül içindeki atomların uzamdaki dağılım yada yerleşim düzen KONFİGÜRASYON
Kimyada, bir değerli karbonlu köklerin genel adı ARİL
Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliği MERSERİZE
Kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyo AJİTASYON
Kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin diziliş ALLOTROP
Kimyasal tepkimeler dolayısıyla bir pildeki gerilimin düşmesi POLARMA
Kimyasal tepkimelerde gazların oylum değişmelerini ölçmeye yarayan aygıt ÖDYOMETRE
Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı KİNETİK
Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran madde KATALİZÖR
Kimyasal yapısı kanın kimyasal yapısından farklı olan ve kan içerisinde kat EMBOLİ
Kin besleme NEFSANİYET
Kin besleme, nefret etme BUGUZ
Kin, düşmanlık GARAZ
Kinayeli söz KERÇ
Kinizme verilen bir ad SİNİZM
Kiötü huy ALACA
Kip SIYGA
Kipçözüm DEMODÜLASYON
Kiprit İSPİRTE
Kir, leke ŞAİBE
Kira geliri getiren mülk AKAR-AKARET
Kira ile tutma, kiralama İSTİCAR
Kiracı tarafında, kiralayan zarar verecek bir değişikliği gerektirmemek koş ALTKİRA
Kiralanmış yük hayvanı MEKKARE
Kiraya veren ACİR-MUCİR
Kiraz kuşu da denilen bir kuş ÇİNTE
Kirazın mayalanması ve damıtılmasıyla yapılan bir tür içki KİRŞ
Kireç karıştırılan tekne TAVA
Kireç taşı KALKER-KİLS
Kireç zeytinyağı karışımı macun LÖKÜN
Kireç, sönmemiş kireç KİLS
Kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir ma LÖKÜN
Kireçli bölgelerde kirecin erimesi veya yer altındaki karstlı bir çukur tav DÜDEN
Kireçtaşı yapısında olan KİLSİ
Kiremit kırığı HELİK
Kiremit rengi ANGUDİ
Kiremit ve tuğla tozlarının kireç ve su ile karışımından elde edilen bir tü HORASAN
Kiremitlerin altına döşenen ince tahta BALAR-PEDAVRA-HARTAMA
Kiremitlerin altına konan ya da kiremit yerine kullanılan ince tahta BALAR
Kirişli davul TRAMBET
Kirletme, pisletme TELVİS
Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu genişleyerek VARİS
Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar VEN
Kirli saç YAPIK
Kirli su birikintisi LİKİT
Kirli sularda bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep TİFO
Kirli yada donuk sarı renk NOHUDİ
Kirli, pis MUNDAR- MURDAR
Kirliliği gösteren iz LEKE
Kirpi KHONDOROÇA-HANDOŞERA
Kirpi gibi tostoparlak olabilen dikenli bir hayvan EKİDNE
Kisinin etrafa saldirganligi, asiri aktivitesi ile karakterize durum AJİTASYON
Kişi ZEYD-ZEYT
Kişileri ve olayları karikatürleştirerek veren ve genellikle yerici, taşlay BURLEKS
Kişileştirilen varlıklara söz söyletme sanatı İNTAK
Kişiliğin bir anlatımı olarak kabul edilen el yazısını yorumlama tekniği GRAMOFOLOJİ
Kişiliksiz, boş, serseri SAPISİLİK
Kişinin bilincini saran kurtulması olanaksız yineleyici düşünce SAPLANTI
Kişinin davranışını yönlendiren etkinlik MOTİVASYON
Kişinin dış dünyayla ilişkiyi reddederek kendi iç dünyasına kapanması OTİZM
Kişinin eğilim ve isteğine uymayan iş ve davranışlara zorlanması ya da bu ö ZORGU
Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum AJİTASYON
Kişinin fikir ve tedbirinin zayıf ve eksik olması GABANE
Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belir PHENOTYPE
Kişinin kendi ağzının kokmasından duyduğu aşırı korku HALİTOFOBİ
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu aşırı hayranlık NARSİSİZM
Kişinin kendi kanısına dayanan İNDİ
Kişinin kendi kendine konuşması MONOLOG
Kişinin kendine karşı duyduğu saygı ONUR
Kişinin repertuarına eklenene her türlü yeni tepki, düşünce ya da bilgi EDİNME
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerin normal olmayan bir biçimde MANİ
Kişinin toplumsal ve uğraşal konumu ETİKET
Kişinin yaşamadığı geçmişe duyduğu özlem RETRO
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı örgütünce kaldırılma KIŞIT
Kişinin, kendisini kurt ya da başka bir hayvan sandığı akıl hastalığı, kurt LİKANTROPİ
Kişisel bilgisayarın kısaltması PC
Kişisel duyguların esin yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı LİRİZM
Kişiyi hastalık bulaşması olasılığına karşı çeşitli önlemler almaya iten ha NOZOFOBİ
Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç BEN
Kişiyi yangın çıkarmaya sürükleyen saplantılı itki PİROMANİ
Kitabe YAZIT
Kitabeler bilimi EPİGRAFİ
Kitab-ı Dede Korkut”, “Divanü Lügat-it-Türk”, “İbni Mühenna Lügatı” gibi ya KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Kitap MECELLE
Kitap biçiminde takvim ALMANAK
Kitap düşkünlüğü BİBLİYOMANİ
Kitap getiren peygamber, resul YALVAÇ
Kitap getirmemiş peygamber NEBİ
Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen resim İLLÜSTRASYON
Kitap kılıfı ŞÖMİZ
Kitap yazan veya hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan k MÜELLİF
Kitapçı SAHAF
Kitaplarda başlıklara mahsus büyük boy bir yazı üslubu SÜLÜS
Kitaplarda; Bölüm, başlık BAP
Kitapların ciltlenmesiyle sırt bölümünde oluşan yuvarlaklık KAMBURA
Kitaplık, kütüphane BİBLİYOTEK
Kitapsever BİBLİYOFİL
Kitle iletişim araçlarında izlenme durumu, değerlendirme RATİNG
Kitleleri kışkırtma AJİTASYON
Kitre KESTERE
Kivi APTERİKS
Kiyafet değiştirmiş konukların, ev sahiplerine armağanlar verip ardından tö MASK
KKTC’de, 1973 yılında kurulmuş bir haber ajansı TAK
Klakson KORNA
Klarnet GIRNATA
Klasik Aztekçe” de denilen Orta Amerika dili NAHUATL
Klasik Japon şiirinde, altı dizeli ve otuzaltı heceli bir şiir formu SEDOKA
Klasik Japon şiirinin, 14yy.sonlarına doğru doğan en kısa nazımşekli HAİKU
Klasik Japon şiirinin, uzunluğu sınırlı olmayan en eski türü NAGAUTA
Klasik Japon şiirnin hece ölçüsüyle yazılan bedizeli en eski ve önemlişiir TANKA
Klasik mimaride sütunların başını örten saçaklığın en alçak parçasını tanım ARŞİTRAV
Klasik sanatı izleyen, 1600-1750 yılları arasındaki resim ve mimarlık üslub BAROK
Klasik şiirde bir kısa bir uzun iki heceden oluşan ayak İAMBOS
Klasik tarzda yazılmış serbest şekilli fantazi parçası IMPROMPTU
Klasik televizyonlardan biraz daha iyi resim kalitesi olan HDTV sistemine g ACTV
Klasör SIRALAÇ-CİLBENT-İLBENT
Klavikord gibi klavyeli çalgılarda tuşun sonunda yer alan ve vurulunca yuka TANGENT
Kliring TAKAS
Klişe laf HAYİDE
Kloroplastlar içindeki klorofil taşıyan yapı GRANA
Klozetin yanında yerleştirilen ve cinsel organın temizlenmesinde kullanılan BİDE
Koca ER-GÜBÜR
Kocabaş FLURCUN
Kocaeli ilinde turistik bir belde MASUKİYE
Kocaeli ilinde, kayak merkezi olan bir dağ KARTEPE
Kocaeli Yarımadası’nın en uzun akarsuyu RİVA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde,tabiat parkı kapsamına alınmış ünlü kanyon BALLIKAYALAR
Kocaeli’de bir göl SAPANCA-HERSEK
Kocakarı CADALOZ
Kocaman KAZULET
Kocaman başlı büyük bir karınca türü ATTA
Kocaman ve ağır kitle BLOK
Kocanın kız kardeşi BILLA
Kocası Chester Kontu Leofric’in koyduğu ağır vergileri kaldırtabilmek için, LADY GODİVA
Kocası ölen yada kocasından boşanan kadının yeniden evlenmesi için beklemes İDDET
Kocası tarafından bırakılmış veya boşanmış olan kadın METRUKE
Kocayemiş ÇİLEK
Koç burcu HAMEL
Koç takımyıldızı ve burcunun eski adı HAMEL
Kokar ağaç AYLANDIZ
Kokmuş sularda bulunan küçük böcek YANİS
Kokmuş, bayatlamış SASI
Kokmuş, çürümeye yüz tutmuş hayvan ölüsü LEVİN
Kokteyl malzemelerin çalkalandığı çift çeperli kapalı maşrapa SHAKER
Koku BUKE-RAYİHA-LUURA-BU
Koku alamama duyusunun bozulması ANOSOMİ
Koku alma bozukluğu PAROSMİ-DİSOSMİ
Koku alma duyusunun aşırı artmış olması HİPEROSMİ
Koku alma duyusunun azalması HİPOZMİ
Koku ölçüm ODORİMETRİ
Koku satıcısı AKTAR
Koku siniri OLFAKTORYUS
Koku ve duman çıkarmadan, büyük bir ısı vererek yanan bir tür taşkömürü ANTRASİT
Kokulandırılmış AROMATİK
Kokulu kiraz” da denilen bir ağaç MAHLEP
Kokulu reçine PELESENK
Kokulu sandal ağacı KALEMBEK
Kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakıcılıkta kullanılan bir bitki ANASON
Kokulu tuvalet ispirtosu KOLONYA
Kokulu ve ucucu sıvı ESANS
Kokulu yonca MELİLOTUS
Kokusu hardala benzeyen zehirli bir savaş gazı İPERİT
Kokusu kötü bir böcekBAMBIL Kokusu kötü bir böcekBAMBIL
Kokuşmuş SASI
Kol ağrısı BRAKİYALJİ
Kol kaslarını güçlendirmek için kullanılan şişeye benzer bir el jimnastik a LOBUT
Kol sepeti KALAT
Kol ve bacak damarlarındaki kan akımı kesmek amacıyla uygulanan lastik bant TURNİKE
Kol ve bacaklardan birinin ya da bir kaçının aşırı derecede gelişip ucubele MAKROMELİ
Kol veya ayağı örten elbisenin bir miktar katlanarak çekilmesi ÇEMREK
Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseinden yan ABDUKSİYON
Kola takılan sepet KARNAL-KARKAN
Kola takılmak için kolçağı olan yayvan sepet GIDIK
Kolalı bir çeşit parlak bez KETA
Kolay ASAN
Kolay anlaşır biçimde AÇIKÇA
Kolay düğüm İLMEK
Kolay düğüm İLMEK
Kolay kopması istenilen bölümlerin belirli aralıklarla kesilmesi işlemi PERFORAJ
Kolay yayılan ince balçık LÖS
Kolay yorulmayla ortaya çıkan kas zayıflığı MİYASTENİ
Kolayca aldatılan, saf SAFDİL
Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karışımı ALPAKS
Kolayca bükülebilen ve ateşe dayanan liflerden oluşmuş, bir tür ak asbest AMYANT
Kolayca bükülen alüminyum ve silisyum karışımı ALPAKS
Kolayca etkilenen, her şeye çabuk kapılan KAPILGAN
Kolayca geçit vermeyen aşılması güç, doğal engel PEKENT
Kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyit BERCESTE
Kolayca kandırılabilen oyuncu KERİZ
Kolayca kırılıp ufalanan GEVREK
Kolayca sıvılaşabilen gaz halindeki hidrokarbon PROPAN
Kolayca yontulabilen ve kesilebilen yumuşak bir taş cinsi MALTA
Kolaylıkla kandırılabilen ya da aldatabilen AVANAK
Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar LİKİDİTE
Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı PRATİK
Kolaylıklar TESHİLAT
Koleksiyon DERLEM
Kolektif korku PANİK
Kolektör TOPLAÇ
Kolera hastalığına yol açan mikrop ELTOR
Kollagen ve kalsiyum tuzlarından yapılmış omurgalı hayvanların dişinin içte DENTİN
Kollar, bacaklar ve baş dışında kalan insan gövdesinin heykeli TORSO
Kolları geriye sarkık cepken biçiminde,beyaz keçeden yapılmış kaytanla işle KOPARAN
Kolları yakadan inen palto RAGLAN
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysis CEPKEN
Kolloit sıvıların yada sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda m JEL
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin b MİSEL
Koloit sıvıların pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğundaki madde JEL
Kolomb öncesi dönemin Orta Amerika kültürü OLMEK
Kolombia müzik ve ritmlerinin etkisile oluşmuş bir makam formu COLOMBIANA
Kolombiya dağlarında ve soğuk yerlerde yetişen bir orkide ADA
Kolombiya’da Bata ırmağı üzerinde bir baraj CHİVAR
Kolombiya’da bir dağ TOLİMA-ABİBE-AYAPEL
Kolombiya’da panama denilen şapkaların yapımında kullanlın palmata ağacı ya PETAKA
Kolon kiriş sistemindeki bir yapının taşıyıcı öğelerinin bütünü KARKAS
Kolordu FEYLAK
Kolsuz erkek fanilası ATLET
Kolsuz giysi ZIBIN
Kolsuz kadın giysisi JAPONE
Kolsuz kürk manto ŞİNEL
Kolsuz yelek DÖŞLÜK
Koltuk altı çıbanı ZİRKOL
Koltuk, sandalye vb. oturulan eşyanın yapımında dikiş veya çivileri gizleme FİTİL
Kolu bedeniyle biçilmiş, bol ve geniş kadın giysisi JAPONE
Kolu çevrilerek çalınan, sandık biçiminde bir tür çalgı LATERNA
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü ARIŞ
Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kitlesi PAZI
Kolunu yada paçalarını sıvamak, eteğini toplamak ÇEMREMEK
Kolyozun küçüğü KOLORİDYA
Koma hali ZEKARAT
Komedi MUDHİKE
Komedi ile felsefenin paradoksal karışımı olan “Radyo Günleri”, “Kahire’nin WOODY ALLEN
Komedi ve operetlerde saf genç kız tipi ENJENU
Komedilerde hafifmeşrep genç kadın ya da işveli hizmetçi rollerine çıkan ka SUBRET-SABRET
Komedyaya altlaşık oyun türü FARS
Komisyon, komite ENCÜMEN
Komisyoncu SİMSAR
Komodin KOMOT
Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak GİDON
Komplo Teorisi”, “Cesur Yürek”, “Vatansever”, “Kadınlar Ne İster” gibi film MEL GİBSON
Komposto HOŞAF
Kompozisyon KİTABET
Kompozisyon elemanları içinde bırakılması gereken anlamlı boşluklar ESPAS
Komşusuna bir şey vermeyen kadın AFİRE
Komşuya çok giden kişi OBAÇANA
Konak hizmetçisi AYVAZ
Konak yeri KONALGA-MENZİL-DİNE
Konaklayan NAZİL
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı ayakkabı POTİN-FOTİN
Konçerto, senfoni, opera gibi uzun, yada çok bölümlü bir bestenin son bölüm FİNALE
Konçertolarda ve koro seslerinde solo sesin yanında bulunan çalgı ve sesler TUTTİ
Konçlu ve kaba potin POSTAL
Konçsuz veya yarım konçlu zarif ayakkabı İSKARPİN
Konferans, konser veya tiyatro gösterilerinin yapılabileceği gibi düzenlenm ODİTORYUM
Konforlu, lüks hayat, parlayan, parlatıcı LEYAN
Konfüçyüsçülük’te “doğru davranış” ya da “doğruluk” anlamına gelen kavram Lİ
Konfüsyüsçülükte, ”doğruluk” anlamına gelen kavram Lİ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir ırmak FİMİ
Kongo Demokratik Cumhuriyetinin başkenti KİNŞASA
Kongo Demokratik Cumhuriyetinin eski adı ZAİRE
Kongo ilkellerinin inandıkları yeteneklilik gücü ELİMA
Kongo jütü” de denilen otsu bir bitkiye ve bunun saplarından elde edilen li URENA
Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan, gövdesi kızıl kestane, bacakları beya OKAPİ
Kongo’da bir ırmak NİARİ
Kongo’nun yağmur ormanlarında yaşayan memeli bir hayvan OKAPİ
Kongre KURULTAY
Koni MAHRUT
Koni biçiminde camsız aydınlatma aracı FİSKE
Koni biçiminde tepe DİKMEN
Koni biçiminde, uzun ve kenarları kıvrık başlık KALENSÖVE
Konik MAHRUTİ
Konken gibi kimi iskambil oyunlarında istenilen kartın yerine kullanılabile JOKER
Konma, konulma VAZ
Konserin sonunda dinleyicinin icracıdan ısrarla istediği ek parça BİS
Konsol kirişi KUNDUR
Konsolos ŞEHBENDER
Konsültasyon KONSULTO
Kont’a eşit İngiliz ünvanı EARL
Kontrast madde aracılığla üreterlerin (idrar boruları) radyolojik olarak gö ÜRETROGRAFİ
Konu külliyatı KORPUS
Konu, husus BAP
Konuk, misafir MİHMAN
Konusal TEMATİK
Konusu bir öncekinin devamı olan, birkaç uzun filmden meydana gelmiş sinema SERİYAL
Konusu cansız varlıklar veya nesneler olan resim NATÜRMORT
Konusu çiçek, meyve gibi şeyler ya da cansız varlıklar olan resim NATÜRMORT
Konusu çoğunlukla insanları yumuşatan ve keder veren küçük lirik şiir türü ELEJİ
Konusu daha çok aşk olan kısa şiir MADRİGAL
Konusu dansla anlatılan müzikli sahne gösterisi BALE
Konusu genellikle efsanelere dayanan müzikli oyun PASTORAL
Konusu insanı incelemek olan bilim dalı. ANTROPOLOJİ
Konusu ne olursa olsun söylediği her nutku “Kartaca yok edilmelidir” diye b CATO
Konusu şarapla ilgili olan kasidelere verilen ad SAKİNAME
Konusu tanrıya yakarış olan şiir MÜNACAAT
Konusunu efsanelerden veya tarihi olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlan TRAJEDİ
Konuşamayan kişi SAMIT
Konuşma bozukluğu PARAFİZİ-AFEMİ
Konuşma bozukluğu PARAGRAMİTİZM
Konuşma bozukluğu anlamında son ek(psik.) FRAZİ
Konuşma kusurlarının düzeltilmesi ile ilgili bilim dalı LOGOPEDİ
Konuşma ya da okuma sırasında bir hece ya da sözcüğün diğerlerinden daha ba VURGU
Konuşma, görüşme, söyleşi MUSAHABE
Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi DURAK
Konuşmalı ve şarkılı bölümleri bir arada olan oyun OPERAKOMİK
Konuşması çok iyi anlaşılmayan FANFAN
Konuşmayı etkili kılmak için araya sıkıştırılan ve karşılıksız kalacağı bil AYTA
Konuşturma söyletme İNTAK
Konuşulan asıl konu SADET
Konuşulan dil, lisan ZEBAN
Konuşurken gereksiz yere tekrarlanan söz PELSENK-PERSENK
Konuşurken tiz seslerden, kalın seslere sürekli geçişlerde ortaya çıkan kon BARİLALİ
Konut kapılarında menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın parça SEREN
Konversif tepki olarak hava yutma AEROFAJİ
Konya İCONİUM
Konya Alaeddin Tepesi’ndeki ünlü medrese KARATAY
Konya ilinde bir göl HOTAMIŞ
Konya ilinde ünlü bir höyük ÇATALHÖYÜK
Konya ve Adna çevrelerinde toprak testiye verilen ad CERA
Konya ve Beyşehir’de yetişen kök şeklinde bir baharat türü HAZANBEL
Konya ve çevresinde Zindana verilen ad OPRUK
Konya yöresine özgü yemeklerden yaş ya da kuru erikten yapılan bir tür sebz ZÜLBİYE
Konya’da bir baraj MAY
Konya’nın Altınekin ilçesinin eski adı ZIVARIK
Konya’nın antik dönemlerdeki adı İKONİON
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Anadolu Selçuklu döneminden kalma ünlü saray KUBADABAD
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde bir göl BULAK
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinin eski adı İNEVİ
Konya’nın Çumra ilçesinde bir göl HOTAMIŞ
Konya’nın Derebucak ilçesinde bir mağara KÖRÜKİNİ
Konya’nın Hadım ilçesinde ünlü bir şelale ve mağara YERKÖPRÜ
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir göl MEKE
Konya’nın Kulu ilçesinde bir göl SAMSAM
Konya’nın Meram ilçesinde, ikinci Kapadokya olarak da adlandırılan,tüf kaya KİLİSTRA
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir mağara SAKALTUTAN
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, “tabiat parkı” kapsamına alınan orman alanı KOCAKORU
Konya’nın Abbasiler dönemindeki adı KUNİYE
Konya’nın Akşehir ilçesine özgü bir tür çörek YAĞLIKUŞ
Konya’nın Akşehir ilçesine özgü, kuşbaşı et, arpacık soğanı ve nohutla yapı ZÜLBİYE
Konya’nın Altınekin ilçesinin eski adı ZIVARIK
Konya’nın Beyşehir ilçesinde önemli bir höyük ERBABA
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinin eski adı İNEVİ
Konya’nın Ereğli ilçesinde, 150 dolayında kuş türünü barındıran ve “tabiatı AKGÖL
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir göl MEKE
Konya’nın Karapınar ilçesinde Yörükler tarafından dokunan bir cins halı TÜLÜ
Konya’nın Kulu ilçesinde bir göl SAMSAM
Konya’nın Meram ilçesinde, “2. Kapadokya” da denilen, tüf kayalara oyulmuş KİLİSTRA
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir mağara FERZENE
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, “tabiat parkı” kapsamına alınan orman alanı ERİHA
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, “tabiat parkı” kapsamına alınan orman alanı KOCAKORU
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri TINZTEPE
Koordinasyon EŞGÜDÜM
Kopça, kanca AGRAF
Kopmuş kaya parçası OPUK
Kopya EŞLEM
Kor ateşli külde pişirilen ekmek POĞAÇ
Kor halindeki ateş KÖZ
Kor haline gelmiş odun BALAV
Kordiplometikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat DUAYEN
Kore mutfağına özgü, Çin lahanası ve turpla yapılan bir çeşit turşu KIMÇİ
Kore Savaşı sırasında, VIII. Amerikan ordusunun yok olmaktan Türk birliğini KUNURİ
Kore’de, çayhanelerde ya da zengin evlerinde şiir okumak, şarkı söylemek ve KİSAENG
Kore’ye özgü, pirinçten elde edilen bir tür bira. SUK
Kore’de goya verilen isim BADUK
Kore’de, çayhanelerde ya da zengin evlerinde şiir okumak, şarkı söylemek ve KİSAENG
Kore’nin milli içkisi SAKE
Kore’ye özgü bir dövüş sporu HAPKİDO
Kore’ye özgü, pirinçten elde edilen bir cins bira SUK
Koridor GEÇENEK-DEHLİZ
Korindon ALÜMİN
Korint stili sütun başlıklarını süsleyen kenger yaprağı motifi AKANT
Korkak CEBİN-MUHANAT
Korkan, ürkek REMENDE
Korkma TAHAŞİ
Korkmak, ürkmek OCUMAK
Korkmak, ürkmek, çekinmek OCUMAK-TAHAŞİ
Korku BİM
Korku ve saygı uyandıran görünüş HEYBET
Korku ya da heyecan nedeniyle duyulan sıkıntı EZİNTİ
Korku, heyecan REV
Korku, tehlike BİM-HAVF-BİN-HAVİL-TIRAKA
Korkulu yerler veya işler MEHALİK
Korkuluk GEYREK
Korkuluk, küpeşte PARAPET
Korkunç böcek, korkunç yaratık BÖ
Korkunç güzel , erkek hemşire örneğinde olduğu gibi, birleşemeyecek ters ka OKSİMORON

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık