BULMACA SÖZLÜĞÜ-M-3

Mersin’in Silifke ilçesinde turistik bir mağara NARLIKUYU
Mersin’in Silifke ilçesine bağlı turistik bir belde TAŞUCU
Mersin’in Tarsus ilçesine özgü av köpeği cinsi ÇATALBURUN
Mert adam DODOY
Mert kimseler, yiğitler MERDAN
Mert yaradılışlışlı, yüce gönüllü, yiğit CİVANMERT
Mert, babacan AKA
Mert, kalender ve babacan kimse AGA
Mertegin ufağı KEREN
Mertek CEREK
Meryemanaasması” da denilen, beyaz çiçekli bir süs bitkisi AKASMA
Mesaj İLETİ
Mesane SİYTORU
Mesh üzerine giyilen sarı pabuç ÇEDİK
Mesir macununu bulan ve bunun dağıtımıyla ilgili törenler düzenleyen 16.yy MERKEZ EFENDİ
Mesleği değerli kağıt ve metal paraları birbiriyle değiştirmek, tahvil alış SARRAF
Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse BEZİRGAN
Meslek argosu JARGON
Meslek, uzmanlık KARİYER
Mest üzerine giyilen sarı pabuç ÇEDİK
Mesuliyet SORUM
Meşale LENGER
Meşe ağacı GAVLAYAN-EĞRELTİ-YARTNAK
Meşe dalından yapılan ucu demirli, uzun cirit değneği CIRDAVAL
Meşe palamudu PELİT-MOZAK
Meşe sopası ŞİLTE
Meşe ve benzeri ağaçların yaprağı NEKER
Meşelik GAYZA
Meşime, son ETENE
Meşin deri çanta DAĞARCUK
Meşin kesmek için kullanılan araç TEBER
Meşin torba DAĞARCIK
Meşinden yapılan döşek, sofra örtüsü NAT
Meşru olmayan çocuk ANSIZ
Meşrubat İÇİT
Meşrutiyet Döneminde kurulan siyasi bir parti AHRAR
Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit grupları ADH
Metabolizma ürünlerinden elde edilen antibiyotik PENİSİLİN
Metal baskı levhası KLİŞE
Metal bilyelerin savrulması ilkesine dayalı elektrikli bir oyun makinesi TİLT
Metal büyük tepsi SİNİ
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta YİVAÇAR
Metal çubuk ve borulara diş açan aygıt PAFTA
Metal dizgi düzenlemesinde elle dizilecek harflerin birleştirilmesi için ku KUMPAS
Metal harfler HURUFAT
Metal kevgir İLİSTİR
Metal paraları inceleyen bilim dalı NÜMİZMATİK
Metal paranın resimli yanı TURA
Metal parlaklığı verilmiş deri LAME
Metal parlatma aracı MISKALA
Metal parlatmaya yarar aygıt MISKALA
Metal saplama PİM
Metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşı KOROZYON
Metal ya da tahta üzerine kazıldıktan sonra basılan resim ESTAMP
Metal yaprak FOLYO
Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi KROMAJ
Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt olarak yararla BÜTAN
Metal, tahta, vs. üzerine kazıldıktan sonra basılan resim ESTAMP
Metal,toprak gibi şeylerden yapılmış,ağzı açık,kulplu,bardağa benzeyen küçü MAŞRAPA
Metalden yapılmış bir ucu sivri, ince uzun çubuk ŞİŞ
Metalden yapılmış hilal ALEM
Metalden yapılmış vurma çalgılar MATALOFON
Metalden yapılmış, içine antlaşma ve padişah mektuplarının konduğu kutu KOZAK
Metalleri birleştirmede kullanılan,kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı LEHİM
Metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimy METALURJİ
Metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının g LEHİM
Metalsi METALOİT
Metalurjide, bir işlem sonrası, metal yüzeyleri suyla yıkama LAVAJ
Metalurjide, soğuk mekanik işlemlerden önce, metallerin yüzeyindeki kabuk k PAKLAMA
Metin Eloğlu’nun bir şiir kitabı HEP-YİNE
Metin Toker tarafından Ankara’da 1954’te yayımlanan ve Türk basınındaki haf AKİS
Metin Toker tarafından yayımlanmış haftalık haber dergisi AKİS
Metinlerin kopya edilerek çoğaltılmasında kullanılan yuvarlak karakterli bi NESİH
Metre HALEP
Metrekare de 1 kandela’ya eşdeğer ışıltı birimi NİT
Metrenin kabul tarihi olan 1931 yılına kadar yurdumuzda da kullanılan, 283 İSBA
Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi ANGSTRÖM
Metrenin üçte biri kadar olan eski bir uzunluk ölçüsü KADEM
Metres, dost anlamında çingenece sözcük GACO
Mevki sahipleri ve bazı görevlileri tasvir eden şiirler TARİFAT
Mevki, yer MAKAM
Mevlana’nın bir yapıtı FİHİMA FİH
Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinin çevirisiyle tanınmış 18yy. Divan şairi NAHİFİ
Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzu TENNURE
Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah SİKKE
Mevlevi dervişlerinin kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin SEMA
Mevlevi dervişlerinin ney,nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki ya SEMA
Mevlevi dervişlerinin, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin SEMA
Mevlevi müziğinde mızrapla çalınan dört ana çalgıdan biri REBAP
Mevlevi tarikatına yeni giren kimseye verilen ad NEVNİYAZ
Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isim ABRİZCİ
Mevlevi tekkelerinde okunan ağır bestelerin biçimi AYİN
Mevlevi ve Bektaşi dergahları dışında topluca okunan ilahiler CUMHUR
Mevleviler arasında hece ölçüsünü kullanan ilk kişi olmuş XVII. yüzyıl Türk ADEM DERE
Mevlevilerin sema meclislerinde söyledikleri ilahiler AYİN
Mevsimlik un ve yiyecekler MİDGÜL
Meyankökü PİYAN
Meyhane HARABAT-HANUT
Meyhane HARABAT-HANUT-MEYGEDE
Meyhaneci çırağı MUÇO
Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı VODVİL
Meyilli yer, tepe ERGENE
Meyva toplamak için kullanılan çengelli ucuyla dalları eğmeye yarayan eğri GUGAR
Meyvaların olgunlaşıp çürümeye yüz tutması LOĞLANMAK
Meyve ağaç dizisi BARAN
Meyve ağaçlarına dik durması, sarılması için konulan destek SERPENE
Meyve artığı İŞELEK
Meyve bahçesi BAĞ
Meyve çekirdeği ÇİĞİT
Meyve çürüğü HASANCIK
Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengell GEGE
Meyve ezmesi KORAVA
Meyve fidanı DİKME
Meyve koçanı CUBUŞ-KELÇÜK
Meyve koparırken dalları çekmeye ya da kovandan bal almaya yarayan araç EĞİÇ
Meyve koparmak için ucuna üçlü ya da dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık LALE
Meyve kurusu KAK-ÇİR
Meyve posası CİBRE
Meyve püresi, şeker ve limonla hazırlanan dondurmaya benzer bir yiyecek GRANİTA
Meyve salkımlarına verilen ad UNKUD
Meyve sebze lekesi TETİR
Meyve sebze satmak için yapılmış eğreti dükkan SALAŞ
Meyve sıkacağı JUİCER
Meyve suyu ve nişastayla yapılan bir çeşit tatlı ELMASİYE
Meyve suyunun şekerle kaynatılmasıyla istenilen yoğunlukta elde edilmiş şek JÖLE
Meyve şekeri LEVÜLOZ-FRÜKTOZ
Meyve toplama çubuğu KUGAR
Meyve toplamaya yarayan uzun çubuk GİDALİ
Meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş KARATAVUK
Meyve ve sebze toptancısı KABZIMAL
Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimse, sebz KABZIMAL
Meyve ve sebzelerin suyunu ya da yağını sıkarak çıkarmaya yarayan aygıt PRES
Meyve vermeyen bitki AKARP
Meyve vermeyen kısır bir bitki AKARP
Meyve veya tatlıların ele bulaşması ŞİLEPE
Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm ETENE
Meyve yendikten sonra kalan atık kısım KESMÜK
Meyve, sebze, tarhana gibi şeyleri kurutmaya yarayan genişçe ve üstü açık b SEREN
Meyvelerde bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molek FRUKTOZ
Meyvelerde çekirdekle kabuk arasında bölüm ET
Meyveleri düşürmek için kullanılan uzun dal parçası ÇARPI
Meyvelerin içi FAS
Meyvelerin üzerine düşen benek ALACA
Meyvelerin yenilmeyen kısmı KEŞİR
Meyveli ya da kakaolu bir pasta TURTA
Meyvenin arta kalan kısmı KESMÜK
Meyvenin çöpü CUBUŞ
Meyvenin yenilmeyen kısmı KEŞİR
Meyvesi ilaç olarak kullanılan, ince uzun saplı palmiye AREKA
Meyvesi iri ve yuvarlak, kabuğu koyu kırmızı olan bir kiraz cinsi KARABODUR
Meyvesi pamuk gibi tüylü ağaç BOMBAKS
Meyvesinin çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılarak içilen bi KAHVE
Meyvesiz bitki AKARP
Meyvesiz ve meyve vermeyen bitki AKARP
Meyyale”, “Taif’te Ölüm”, “Gazi ve Fikriye”, “Çamlıca’nın Üç Gülü” gibi rom HIFZI TOPUZ
Mezar SİN-KABİR-MERKAT-KARAYER
Mezar anıt taşı BALBAL
Mezar taşı ŞAHİDE
Mezar, gömüt KABİR-SİN-MERKAT-SİN-GOR
Mezar, kabir MERKAT
Mezarlar, kabirler” anlamında eski sözcük MEDAFİN
Mezarların baş ve ayak ucuna diklemesine yerleştirilen, yazı ve çiçek motif ŞAHİDE
Mezarlıkta yetişen bitki LİVERA
Mezgitgillerden, kuzey denizinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık MORİNA
Mezhebini gizleme TAKİYE
Mezhep SEKT
Meziyet ARTAM
Mezopotamya dininde, Babil’in koruyucu tanrısı MARDUK
Mezopotamya panteonunda tüm tanrıların babası ve kralı olan gök tanrısı ANU
Mezopotamya tanrısı Enki’ye verilen bir ad EA
Mezopotamya ülkesinin koruyucu tanrısı ASUR
Mezopotamya’da gök tanrısı ANU
Mezopotamya’da kullanılan eski bir hacim ölçüsü NEF
Mezopotamya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi KA
Mezopotamya’da kurulmuş eski bir uygarlık ELAM
Mezopotamya’nın kuzey kesiminde MÖ. 1500 yıllarında hüküm süren krallık MİTANNİ
Mezopotamya’da yaşayıp hüküm sürdüğüne inanılan efsanevi Uruk kralı GILGAMIŞ
Mezuniyet plakası BRÖVE
Mezura MEZÜR
Mıaçka’da mısır koçanının yaprağı HUMİ
Mıh, çivi IRAN
Mıknatıs DEMİRKAPAN
Mıknatıs MAGNET-IRA-DEMİRKAPAN
Mıknatıs özelliği olan doğal demir oksidi MANYETİT
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan MANYETİK
Mıknatıslı iğnede oluşan sapmaları gözlemek yoluyla elektrik akımının şidde GALVANOMETRE
Mırıldanan MIRMIRIK
Mısır GİLGİL-LAZUT-MİSİ-KOKOROZ-
Mısır ambarı ÇÖTEN
Mısır bitkisi LAUS-LAZUT
Mısır bitkisi ve tanesi MEKE-LAZUT-LAUS
Mısır bitkisinin gövde kısmı ÇELİ
Mısır bitkisinin gövdesi OTLUK
Mısır bitkisinin proteini MAİSİN
Mısır çorbası NATIFIPS
Mısır dövmeye yarayan içi oyuk taş. DÜBEK
Mısır ekmeği MALAY-CADİ
Mısır ekmeği kırıntılarından yağ ve peynirle yapılan bir yemek BEZİRCANAŞ
Mısır ekmeği pişirmeye yarıyan taş BİLEKİ
Mısır ekmeğinin yağda eritilmesiyle yapılan yemek SİMUR
Mısır fidanı SOMAK-ROKOBİ
Mısır ile karışık lahana yemeği LAHMİ
Mısır kırmasıyla yapılan bir çeşit çorba KEŞ
Mısır koçanı KOVDON-SOMAK-KUTUN-SÖMEK-KUTUR-ROGE
Mısır koçanı püskülü PÜS
Mısır koçanı üzerindeki yaprak HUTUŞ
Mısır koçanının içi SUKRA
Mısır koçanının kabuğu HUTUŞ-PUÇEÇ
Mısır koçanının yaprakları FUÇA
Mısır kraliçesi ESİ
Mısır kurutulan ambar ÇÖTEN
Mısır ögütmek için kullanılan taş DİNG
Mısır öğütmek için kullanılan taş ŞOROMİL-DİNG
Mısır sapı ÇALA-KODOŞ
Mısır sapının içi GUNZİ
Mısır saplarından oluşan demetlerin birbirine dayandırılmasıyla oluşturula HOROM
Mısır tanrılarının en eskisi NUN
Mısır turnası İBİS
Mısır unu ,su, peynir ve tereyağından hazırlanan bir yemek YAĞLAŞ
Mısır unu ile yapılan bir pide KİRDE
Mısır unu yemeği MAMALİKA
Mısır unu, nişasta ve pekmezle yapılan bir tatlı HASUDA
Mısır unu, tereyağı, peynirle yapılan ve “mıhlama” da denilen bulamaç KUYMAK
Mısır unundan yapılan bir yemek HARŞO
Mısır unundan yapılan bulamaç KUYMAK
Mısır unundan yapılan yemek MALAY-HARŞO
Mısır unuyla yapılan bir tür pide KİRDE
Mısır unuyla yapılan yağlı bir yemek KAÇAMAK
Mısır ve Arabistan’da yetişen palmiye DUM
Mısır ve bazı Arap ülkelerinde nargileye verilen ad SİSA
Mısır ve karalahana sapı ÇELİ
Mısır ve Lübnan’da inek sütünden yapılan mayalı bir içki LEBEN
Mısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda sofa benzeri mekan KAA
Mısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda, taş döşeli, ahşap tavanlı, diva KAA
Mısır yapraklarının yapraksız ve meyvesiz tarlada biçilmiş kalan yukardaki KOSTEL
Mısır yarması yemeği HAŞIL
Mısır yemeği GOGİYA
Mısır, buğday, pirinç gibi bitkilerin tohumu TANE
Mısır, fındık gibi şeyler için kullanılan tahtadan yapılan ölçü kabı GOT
Mısır’da eski Mısırlılar çağından kalma kadın başlı aslan vücutlu heykel SFENKS
Mısır’da ünlü bir arkeolojik bölge AMARNA
Mısır’ın para birimi MİL
Mısır’da bir il İSMAİLİYE-TİMA-MİNUF
Mısırda bulunan kalitesi düşük bir protein ZEİN
Mısır’da eskiden oynatılan kukla ve gölge oyunu ARAGOZ
Mısır’da Firavunların piramit şeklindeki mezarları EHRAM
Mısır’da görülen sıçak bir yerel rüzgâr HAMSİN
Mısır’da tarihi bir kent TEB
Mısırda ünlü bir antik kent EDFU
Mısırı saran koçan GUDUŞ
Mısırın biçildikten sonra toprakta kalan kısmı ÇÖĞÜR
Mısır’ın çiftçi halkına verilen ad FELLAH
Mısırın dal kısmı CALA
Mısırın dip kısmı CEL
Mısırların ikinci çapası İKİLEME
Mısırlılar’da bir çeşit nakliye sandalı BARİ
Mısırlılar’ın kullandığı yaklaşık olarak 91gr.değerindeki eski bir kütle öl DEBEN
Mısırlıların ölüler ülkesine verdikleri ad İALU
Mısırunu, tereyağı ve peynirle yapılan bir tür bulamaç MIHLAMA
Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler MUSARRA
Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiir RECEZ
Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiirler, kasideler ERACİZ
Mızıkçı OYUNBOZAN
Mızıkçı, yaygaracı, gürültücü KACARA
Mızmız, sevimsiz SİNAMEKİ
Mızrak ucuna takılan küçük bayrak FLAMA
Mızrap, çalgıç PENA-TEZENE-CIDA
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı LAVTA
Michelangelo’nun Roma’da yaptığı iki büyük boyutlu heykelin orjinal ismi(14 BACCHUS
Midak Sokağı”, “Miramar” gibi romanları dilimize de çevrilen ve 1988 Nobel NECİP MAHFUZ
Mide MAADE-KARIN
Mide ağrısı GASTRALJİ
Mide bulantısı NAUSEA
Mide ile on iki parmak bağırsağı arasında yer alan geçiş bölümü PILOR
Mide iltihabı GASTRİT
Mide mukozasının salgıladığı, albuminli besinleri peptona çeviren enzim PEPSİN
Mide salgılarında bulunan enzim LABİFERMENT
Mide Suyu FAZZ
Mide taşı GASTROLİT
Mide ve bağırsak sisteminden gaz çıkışını kolaylaştıran ilaçlar KARMİNATİFLER
Mide, barğırsak hastalıkları doktoru GASTROENTERELOG
Mide, barsak hastalıklarını inceleyen tıp bilim dalı GASTROENTEROLOJİ
Mide-barsak sistemine verilen isim GASTROİNTESTİNAL
Midede oluşan protein sindirici enzim PEPSİN
Midede protein sindiriminin başlamasını sağlayan mide sıvısı içinde yer ala PEPSİN
Midenin cerrahi bir girişimle kesilerek çıkarılması GASTROTOMİ
Midenin genişlemesi GASTROMEGALİ-FUNDUS
Mideye yerleşen ve kusma ve ishalle kendini gösteren virüs NOROVİRÜS
Midye tavaya katılan bir sos TARATOR
Midye ve balıklardaki solungaçlar ANALOG
Midye ve istiridye gibi hayvanların, süs eşyası yapmak için kullanılan, bey SEDEF
Midyeden daha büyük kavkılı bir deniz yumuşakçası PİNES
Miğfer TULGA
Mihrace MAHARANİ
Mika ailesinin koyu renkli demirce zengin üyesi BİYOTİT
Mikalı kumtaşı PSAMİT
Mikanın siyah renkli bir türü BİYOİT
Miken kralı ORESTES
Mikrobik hastalıklar İNTANİYE
Mikrobiyoloji BAKTERİYOLOJİ
Mikroorganizmaların büyüme ve çoğalmasını önleyen ve onları öldüren maddele ANTİBİYOTİK
Mikrop kırıcı olarak kullanılan ve katrandan çıkarılan yağsı bir sıvı LİZOL
Mikrop kırıcı olarak kullanılan ve katrandan çıkarılan, koyu renkli yağsı b LİZOL
Mikroplardan ileri gelen hastalık İNTAN
Mikropları ilaçla öldürme yolları ANTİSEPSİ
Mikropların memedeki salgı bezlerine yerleştirdiği bazı enfeksiyonlarda tan LAKTODİYAGNOZ
Mikropların üretilmesinde uygun sıcaklığı sağlayan kapalı aygıt ETÜV
Mikroptan ileri gelen hastalık İNTAN
Mikroskobik yapısı salgı bezleri özelliği gösteren kötü huylu tümör ADENOKARSİNOM
Mikroskop camı LAMEL
Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar STAFİLOKOK
Mikroskopta yapısını incelemek amacıyla canlıdan bir doku parçası alma BİYOPSİ
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüs BATMAN
Mil uzunluğun 1/10 = 185 meter GOMİNA
Milas ovasında bir dağ SODRA-KNOSSOS
Milas’ın eski adı MYLASA
Milattan sonra 1’nci yüzyılın ortalarında Roma’nın en önde gelen düşünce ad SENECA
Milattan sonra 1600 ile 1750 yılları arasında klasik sanatı izleyen resim, BAROK
Milimetrenin binde biri MİKRON
Milletler, uluslar MİLEL
Milletlerin kültür ve törelerini inceleyen bir bilim dalı ETNOGRAFYA
Milletvekillerinin hükümeti denetlemede başvurdukları bir yol GENSORU
Milli yada mahalli konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik eseri RAPSODİ
Milliyetçi ve terörist, 1929’da kurulan Hırvat derneği USTAŞA
Milos Forman’ın ünlü besteci Mozart’ın yaşamını anlattığı unutulmaz filmi(1 AMADEUS
Mimaride yapıları örten süslü çatı ve saçaklar ARASTAK
Mimarlığın şehir düzeni ile uğraşan kolu URBANİZM
Mimarlık ve süslemede, tipik Akdeniz bitkisi olan kenger ya da enginardan e AKANTUS
Mimarlıkta çıkıntı yapan ahşap parçaya verilen ad MÜTÜL
Mimarlıkta duvar içinde bırakılan oyuk bölüm NİŞ
Mimarlıkta sahın anlamında kullanılan sözcük. NEF
Mimarlıkta, yapıların girişinde sütunlarla taşınan çatının cephesindeki üçg ALINLIK
Minare, kubbe, sancak direği gibi yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madend ALEM
Minarede külah ile şerefe arasında kalan bölüme verilen ad PETEK
Minder ÇUL
Minder, şilte FİRAŞ-ÇUL
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve kimi vakit de sıva KITIK
Mineçiçeği KANOTU
Mineli, sırlı EMAYE
Minik ampül LED
Minimum EKAL
Minnet MÜDANA
Mintan ZUBUN
Mintan içine giyilen giysi ÇEPGEN
Minyatür NAKIŞ
Minyatür oklarla yapılan bir tür spor dalı DART
Miras bırakan, mirasçı MURİS
Miras, bırakıt TEREKE
Mirasçı VARİS
Mirasçılar VERESE
bulmaca_sozluguMirasçılar arasında mirası paylaştıran ve yetimlerin hakkını koruyup idare KASSAM
Mis keçisine benzer bir hayvan LERCİ
Mis üzümünden yapılan şarap MİSKET
Misafir MİZ
Misafir odalarında süs eşyası koymak için yapılan raf ÇİÇEKLİK
Misafir sediri PEKKE
Misafirhane TABHANE
Misaller EMSİLE
Misk Geyiği LERCİ
Misk ve amberden yapılmış meşhur koku GALİYE
Misket CINCIK
Misket MİLE
Misket limonu” da denilen, acı sulu küçük limon cinsi LİM
Misket oyununda kullanılan madeni para ENEK
Misket üzümü MALAGA
Miskete fiske vurarak oynanan zıpzıp oyunu MADİK
Miskin, aptal, mıymıntı SÜMSÜK
Miskinlik, beceriksizlik, yoksulluk, fakirlik MESKENET
Missisipi ırmağının bir kolu OHİO
Missisipi Irmağının doğduğu göl ITESCA
Misvak ERKİ
Misvak ağacı ERKE
Mithat Paşa’nın 1865 de Ruscuk’da çıkardığı Türkiye’nn ilk Bölgesel Gazete’ TUNA
Mitoloji ESATİR
Mitolojide ateş tanrısı ATAR
Mitolojide kavga tanrıçası ERİS
Mitolojik Anka Kuşu SİMURG-KAKNÜS
Mitolojik bir kuş HÜMA
Miyar AYIRAÇ
Miyosen sistemin alt katına verilen ad BURDİGALYEN
Mobilya kasası BAZA
Mobilya koruyucu madde VERNİK
Mobilya uzunluğunda konulan dar ayak BAZA
Mobilya yapımında kullanılan bir tür yumuşak işlenmiş keçi derisi MAROKEN
Mobilyacılıkta dış yüzeylerin kaplanmasında kullanılan,dış etkenlere dayanı LAMİNAT
Mobilyacılıkta kullanılan çok ince ağaç levha KAPLAMA
Mobilyacılıkta minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan keten KITIK
Mobilya’da vida başlarını örtmek için kullanılan yüksük biçiminde maden par YÜKSÜK
Mobilyalarda deri ya da kumaşı ahşaba tutturmak için kullanılan iri, yarım KABARA
Mobilyaların ve otomobil koltuklarının kaplanmasında kullanılan döşemelik b ALKANTARA
Mobilyanın uzunluğunca konan dar yatak BAZA
Moda ÜRÜSÜM
Modacılıkta ve dekorasyonda kullanılan, deri taklidi sentetik malzeme SKAY
Modası geçmiş olan DEMODE
Model MOSTRA
Modern mantık LOJİSTİK
Modern müzikte, ton ve makam sitiline bağlı kalmamak ATONALİTE
Modern Tarot destesinde bulunan 54 kağıttan 22 tanesine verilen ad ARCANA
Modern Yunanca ELENİKA
Modern, çağcıl ASRİ
Moğalistan’da bir göl HARUS
Moğol devlet örgütünde ulusla oymak arasında yer alan sosyal ve idari birim UTUK
Moğol İmparatorluğu’nun eski başkenti KARAKURUM
Moğol şeflerinin genel kurulu KURULTAY
Moğolar’da kullanılan sikke birimi BALİŞ
Moğolistan’a özgü, sütten yapılan bir cins votka NİRMALİKE
Moğolistan’da bir göl HARUS
Moğollar da vergi toplamakla görevli memur AVAN
Moğollar’da imparatorun güveylerine verilen ünvan GÜRKAN
Moğollara verilen bir başka ad CATA
Moğollarda özellikle İlhanlılarda komutan, emir NOYAN
Moğollarda vergi toplamakla görevli devlet memuru AVAN
Moldova, Romanya, Kuzeydoğu Bulgaristan ve Ukrayna’da yaşayan Ortodoks Türk GAGAVUZLAR
Moldova’nın il kadın başbakanı ZİNAİDA GRECİNIA
Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim İZOMERAZ
Molekül(fars.) ZERRİN
Moleküller arasındaki çekim kuvveti KOHEZYON
Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama harek DİFÜZYON
Molekülünde bir oksijen atomu bulunan oksit MONOSİT
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki OZON
Molier’in tanınmış bir komedisi CİMRİ
Moliére’in “Hastalık Hastası” adlı yapıtından Ahmet Vefik Paşa’nın yaptığı MERAKİ
Moliere’in ”Hastalık Hastası” adlı komedisindeki başlıca kişi ARGAN
Molliere’nin ”Cimri” adlı güldürüsünden Ahmet Vefik Paşa’nın yaptığı uyar AZARYA
Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı sırada Mustafa Kemal’in komutanlığını ya YILDIRIM
Monist TEKÇİ
Montajda yapılan hataları görmek için baskıya geçmeden önce yapılan prova OZALİT
Mor havuç PÜRÇÜK
Mor kadife üstüne sırmayla kabartma dal, yaprak ve çiçek işlemeli giysi BİNDALLI
Mor renge dönük, canlı kırmızı renk RUBİ
Mor renkte bir tür kuvars AMETİST
Mora çalan kırmızı renk BORDO-GALİBARDA-GÜVEZ
Mora dönük canlı kırmızı renk RUBİ
Mora yarımadasını Yunanistan’dan ayıran boğaz KORENT
Mora Yarımadası’nın güneyinde bulunan ve günümüzde Yunanistan sınırları içe ÇUHA
Moral çöküntüsü DEMORALİZASYON
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti NİHİLİZM
Morarma SİYANOZ
Morarma, çürük anlamında kullanılan söz EKİMOZ
Moren tepelerin sular altında kalmasıyla kıyı önlerinde oluşan çok adacıklı SKYER
Morumsu mavi çiçekleri olan çok yıllık, Akdeniz bitkisi BOYUNOTU
Morus olarak tanımlanan,kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde DUT
Motif ÖRGE
Motor güç birimi VAT
Motor Nöron” hastalığı olarak da bilinen, kas ve sinir erimesi hastalığı ALS
Motorla çalışan küçük deniz taşıtı MOTORBOT
Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan tekerlek mili üzerine yerleştirilmi BALATA
Motorlu araçlarda sarsıntıyı en aza indirmeye yarayan düzen AMORTİSÖR
Motorlu bir taşıtın dış yapısı KAROSERİ
Motorlu gemi MS
Motorlu kara taşıtlarında direksiyon ile tekerlekler arasındaki bağlantıyı ROT
Motorlu taşıtlarda bütün taşıtı örten, genellikle sacdan yapılmış örtü KAPORTA
Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı RÖLANTİ
Motorlu taşıtlarda yedek olarak bulundurulan tekerlek STEPNE
Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin akışını sağla JİKLE
Motorlu tulumba MOTOPOMP
Motorun devingen parçalarını koruyucu gövde KARTER
Motorun yavaş yavaş çalıştırılarak alıştırılması RODAJ
Mozaiklerde kullanılan küçük cam veya mermer küp ABAKULUS
Mozart’ın, Türk müziğinden esinlenerek bestelediği ilk operası ZAİDE
MÖ.2.yy’da, Filistin’de etkinlik gösteren Yahudi rahip ailesi MAKABİLER
MÖ.500 yıllarında kurulmuş Budizm benzeri bir din JAİNİZM
MS. I. yüzyılın ortalarında Roma’nın en önde gelen düşünce adamı olan ünlü SENECA
Muayene için hekime ödenen ödeme ücret VİZİTE
Mucize TANSIK
Mucizeler AYAT
Muğla ilinde antik bir Likya kenti TLOS
Muğla ilinde bir göl HOCAT
Muğla ilinde Köyceğiz Gölü kıyısında bir dağ ÜLEMEZ
Muğla ilinde, Menteşe Beyliği’ne başkentlik etmiş belde BEÇİN
Muğla ilindeki Dalaman Ovası’nda bir göl BADIRNAZ
Muğla Marmaris karayolunda çok güzel bir panoramaya sahip dağ geçidi SAKAR
Muğla yöresinde ebegümeci bitkisine verilen ad EBECİK
Muğla yöresinde yetişen günlük ağacından elde edilen ve parfümeri sanayinde SIĞLA YAĞI
Muğla yöresinde yetiştirilen ak buğday AKSARKAN
Muğla’da koy KATRANCI
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında ulusal park kapsamına alınan kanyon SAKLIKENT
Muğla’nın Fethiye ilçesinde antik bir kent TLOS
Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Dalyan köyü yakınlarındaki antik kent KAUNOS
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy AMAZON
Muğla’nın Milas ilçesinde ünlü bir antik kent EUROMOS
Muğla’nın Milas ilçesinde,sit alanı olan bir dağ ASAR
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde, caretta tipi deniz kaplu İZTUZU
Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir kaplıca GİRME
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında, doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy KATRANCI
Muğla-Antalya il sınırında bir akarsu EŞEN
Muğla’da, “Hisar” da denilen ve SİT alanı olan dağ ASAR
Muğla-Köyceğiz ilçesi yakınlarındaki Dalyan Bölgesinde eski bir yerleşim bi KAUNOS
Muğla-Marmaris karayolunda, çok güzel bir panoramaya sahip dağ geçidi SAKAR
Muğla’nın eski adı MOBOLLA
Muğla’nın Fethiye ilçesi yakınlarında, “ulusal park” kapsamına alınan kanyo SAKLIKENT
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir yayla DONT
Muğla’nın Gökova körfezi, Karaada yakınlarında eski bir yerleşim CEDREAE
Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistik bir köy SELİMİYE
Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında eski bir yerleşim İASOS
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı turistik bir belde ÖREN
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı, Menteşe Beyliği’ne başkentlik etmiş olan be BEÇİN
Muğla’nın Ortaca ilçesinde turistik bir yöre RİŞERME
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde, “caretta” tipi denizkapl İZTUZU
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı eski yerleşim DALYAN

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık