BULMACA SÖZLÜĞÜ-R-1

R” harfini söyleyememe ya da yanlış söyleme biçimindeki konuşma bozukluğu ROTASİZM
Rabindranath Tagore’un ünlü romanı GORA
Raca MİHRACE
Radar gözetim ve denetimiyle donatılmış ABD yapımı uçaklara verilen ad AWACS
Radikal KÖKTEN
Radyasyon IŞINIM
Radyasyon dozu birimi REM
Radyasyon ölçümlerinde kullanılan temel birim BEKEREL
Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını saptaya RADAR
Radyo ve televizyonda ses sorumlusu, ses yönetmeni TONMAYSTER
Radyo yayımcılığında bir frekans bandı FM
Radyoaktif bir element KÜRİYUM
Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi EMAN
Radyoaktif cisimlerin yayımladığı ışınımlardan biri GAMMA
Radyoaktif etkinliğin ölçülmesinde kullanılan birim BEKEREL
Radyoda bir sesin gürlüğünün zaman zaman azalması ya da büsbütün yok olması FEDİNG
Raf biçiminde üdz ve geniş kaya ŞELF
Raf, sergen TEREK
Rafadan ALAKOK
Rafları kapaksız, taşınabilir bir dolap türü ETAJER
Rafli, kapaksız taşınır dolap ETAJER
Rahat eden MÜSTERİH
Rahat, huzur ERİNÇ
Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan AJİTE
Rahim,döl yatağı. UTERUS
Rahip yardımcıları DİAKON
Rahip, keşiş KARABAŞ
Rahmaninov ‘un tek perdelik operası ALEKO
rak’ın Musul kenti yakınında Yezidiler tarafından kutsal sayılan vadi LALES
Rakamla yazı SİYAKAT
Raket VURAÇ
Rakı konan 15- 20 cl’lik kulpsuz sürahilere verilen ad KARAFAKİ-KARAF
Rakımı az ve sıcak bölgeler SAHAVİL
Rakımı yüksek ve serin yerler ZEGAN
Rakının ”aslan sütü”, turizmin ”bacasız sanayi” biçiminde adlandırılmas DOLAYLAMA
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana yada arkaya savurma, d SALTO
Rakibin cevap vermek zorunda olduğu hamle SENTE
Rakibin hamlesine cevap verememek TENUKİ
Rakip taşa yapılan çapraz hamle HANE
Ramazan ayında iftardan sonra çocukların ev ev dolaşıp maniler söyleyerek v HELESA
Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri y SAHUR
Ramazanda oruca başlama zamanını yerel saate göre gösteren çizelge İMSAKİYE
Randıman VERİM
Rap başta olmak üzere 1980’lerin siyah ABD müziğini ve Newyork popunu içine HİPHOP
Rapor YAZANAK
Raptiye PÜNEZ
Rasathane OBSERVATUAR
Rastıktaşı ANTİMON
Rasyonel USSAL
Ray aralığı 60 cm eninde veya daha az olan, arabaları buhar, hayvan ve insa DEKOVİL
Ray aralığı dar olan küçük demir yolu DEKOVİL
Razı olma, uzlaşma MUVAFAKAT
Reasürans şirketlerine işveren şirket SEDAN
Recaizade Mahmut Ekrem’in, genç yaşta yitirdiği ve anısına en güzel şiirler NİJAD
Recep ayının kandil olarak kutlanan ilk cuma gecesi REGAİP
Reçine, çam sakızı MIRRA-EDEMİK-AKINDIRIK-AKMA
Reçineli zamk LAKA
Reçinesi hekimlikte kullanılan bir ağaççık LADEN
Reçinesi hekimlikte kullanılan ve sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç ANZAROT
Reçinesi hekimlikte ve koku yapımında kullanılan bir ağaç ASELBENT
Refakat muhribi ESKORT
Refik Halit Karay’ın mizah yazılarında kullandığı takma ad KİRPİ
Refik Halit Karay’ın bir romanı ÇETE
Refleks olaylarına bağlı konuşma bozukluğu DİFTONJİ
Reha Erdem’in bir filmi BEŞVAKİT-KORKUYORUM ANNE-KAÇPARAKAÇ-AAY
Rehin bırakma TERHİN
Rekoru ele geçirme.,skoru yenileme EGALE
Rektum ve makat hastalıkları ile bunların tedavisini içeren cerrahi tıp dal PROKTOLOJİ
Rektum veya mesanenin iltihabı durumlarda görülen, ağrılı işleme veya defek TENESMUS
Rende KÜŞKÜRE-GRATER
Rendelenmiş kabağa un, yumurta, peynir, dereotu, tuz, karabiber, taze soğan MÜCVER
Rengi atmış olan SOLUK
Rengi kırmızı ile sarı arasında değişen, doğal kurşun oksit MASİKO
Rengi, kokusu, tadı olamayan bir element AZOT
Rengin ışığa göre aldığı dereceler TON
Rengini atmış, ağarmış AKÇIL
Renk algılamasının bulunmadığı görme bozukluğu AKROMATOPSİ
Renk körlüğü DALTONİZM-AKROMATOPSİ
Renk, aydınlık, ses ve eşzamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır b MAC
Renkler ELVAN
Renkleri, kırmızı kahverengi arasında değişen, başının ortasında bir çift a KARAVİDA
Renklerin doğumsal olarak algılanamaması DALTONİZM
Renkli boya kalemi PASTEL
Renkli cam parçacıklarından oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim VİTRAY
Renkli çokgen çinilerle yapılan mozaik türü ALİKATADO
Renkli fotoğraf dalında kuşağının en önde gelen adlarından biri olup 1985’d ŞEMSİ GÜNER
Renkli kuş TERLAN
Renkli küçük taşların yan yana getirilmesiyle yapılan resim veya bezeme işi MOZAİK
Renkli saydamlardan kendine özgü fotoğraf kâğıdı üzerine pozitif renkli bas CİBACHROME
Renkli, kokulu, ağızda çabuk erimeyen bir şeker AKİDE
Renkli, renksiz, düz veya kabartma olarak yapılan süs ögesi BEZEK
Renkser KROMATİK
Rese da luteola olarak tanımlanan, muhabbetçiçeğigillerden, 1,5m. yüksekliğ REZEDE
Resim alt yazısı lLEJANT
Resim bezi, ipek, kumaş veya kağıt üzerine yapılıp kalın bir kartona yapışt KAKEMONO
Resim çizmekte kullanılan,taflan çubuklarından yapılan kalem FÜZEN
Resim sanatında, boya maddesinin palette karıştırılmadan tuvale küçük, nokt DİVİZYONİZM
Resim sanatında, dua ederken betimlenmiş kişi ORANS
Resim sanatında, yağlıboyayı çok kalın bir kat halinde uygulama tekniğine v İMPASTO
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi BETİ
Resim ve heykelde doğayı ve nesneyi biçim olarak gösteren eser FİGÜRATİF
Resim ve heykelde vücut yapısı ANATOMİ
Resim ve heykeller de kanatlı bir çocuk görünüşünde yapılan aşk sembolü AMOR
Resim yapımında kullanılan bir boya LUNA
Resim yapımında kullanılan sentetik boya AKRİLİK
Resim yüzeyi üzerine boya ile yapılmış iz LEK
Resimcilik, resimlemecilik İMAJİZM
Resimde bir nesne veya figürü derinlik duygusu içinde verme yöntemi RAKURSİ
Resimde gördüğünüz, 1936 Berlin Olimpiyatları’nda dört altın madalya kazana JESSE OWENS
Resimde simgecilik akımına duydukları ilgiyle bir araya gelen ve 1891;1893 YİRMİLER
Resimde, bir nesne veya figürü, derinlik duygusu içinde verme yöntemi RAKURSİ
Resimdeki gördüğünüz, düz ve melankolik bir tonla söylediği son derece kişi LEONARD COHEN
Resimlere hareket kazandırma sanatı ANİMASYON
Resimlerin röprodüksiyon için kullanılan, gözenekli reçine ile kaplı metal AKUATİNT
Resimli MUSAVVER
Resimli duvar ilanı AFİŞ
Resmi bir daireye yazılan mektuplar TAHRİRAT
Resmi bir erkek ceketi REDİNGOT
Resmi bir erkek ceketi ve takımı FRAK
Resmi bir erkek giysisi FRAK
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı İNHA
Resmi çıkma, resmi çizilme İRTİSAM
Resmi daireye gelen evrak VARİDE
Resmi kayıt defteri KÜTÜK
Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle görevlendirilen kims MİHMANDAR
Resmi temsilci heyeti DELEGASYON
Resmi temsilci heyeti DELEGASYON
Resmi törenlerde giyilen uzun etekli,eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı FRAK
Resmi vapur BEYLİK
Resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken kural,yol ve yöntemlerin tüm SEREMONİ
Resmi ziyafet ve davetlerde erkeklerin giydikleri, arkası yırtmaçlı, etekle JAKETATAY
Resmi ziyafet, kabul töreni RESEPSİYON
Ressam Gürkan Coşkun’un bilinen adı KOMET
Ressam sephası ŞÖVALE
Ressam tarafından kullanılan boya hacmi PAT-KAT
Ressam Turgut ZAİM’in kızı olup halk motiflerine ve Anadolu görünümlerine d OYA KATOĞLU
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş ü TUVAL
Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanının baş kişisi FERİDE
Retina iltihabı RETİNİT
Retinanın çubuk hücrelerinde bulunan ve görme mekanizmasında rol oynayan pi RODOPSİN
Revolver ALTIPATLAR
Rezalet, rezillik MALAMAT-ŞEKA
Rezene MAYONA
Rezene bitkisine verilen bir ad RAZİYANE
Rezerve baskısıyla elde edilen süsleme yöntemi İKAT
Rezervuarı hela taşına ya da klozete bağlayan boru SAS
Rezil MALAMAT
Rezil olacağını düşünerek soru soramama, arkadaşlık kuramama, flört etmekte SOSYALFOBİ
Rezonans SESELİM
Rezonans SESELİM-TANNANLIK
Rheum officinale olarak tanımlanan, karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, RAVENT
Rhone deltasında bulunan, Avrupa’nın en iyi bilinen ”Otlu Bataklığı” CAMARGUE
Rhus coriafia olarak tanımlanan, Antep fıstığıgillerden, sıcak bölgelerde y SUMAK
Riayet UYMA
Rifailikten türeyen bir İslam tarikatı İSAVİYE
Rio de Janeiro kentinin ünlü bir plajı İPANEMA
Rivayet eden RAVİ
Riyolit LİPARİT
Rize bölgesinde bölgesinde beşiklere verilen isim MAMANCUKA
Rize de yapılan bir tatlı çeşidi ÇIRIHTA
Rize ilinde balıyla ünlü bir yayla ANZER
Rize ilinde bir içmece ANDON
Rize ilinde bir içmece ve kaplıca ANDON
Rize ilinde, şelalesiyle de tanınmış bir yayla PALOVİT
Rize yöresinde dokunan ince bez FERETİKO
Rize yöresine özgü bir tür pide GOLETİ
Rize’de gübre ile karışık toprak HATYA
Rize-Erzurum karayolunda bir dağ ve geçit OVİT
Rize’nin Ayder yaylası yakınında bir şelale GELİNTÜLÜ
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ünlü bir kale ZİLKALE
Robinia pseudoacacia olarak tanımlanan, baklagillerden, yurdumuzda yetişen AKASYA
Rock, blues ve Latin ezgilerini harmanlayan besteleriyle tanınmış Meksikalı CARLOS SANTANA
Rodos adasının Lindos kentinde bulunan meşhur tapınak LINDIA
Roketatar BAZUKA
Roma atlı birliği CELERES
Roma çağında, kurşundan yapılan su borularına verilen ad FİSTULAE
Roma da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri KONSÜL
Roma hamamlarında soğukluk ile sıcaklık arasında yer alan bölüm ILIKLIK
Roma İmparatorluğu dönemine ait antik mühürlere verilen ad BULLA
Roma İmparatorluğu ile Kartaca arasında yapılan üç savaşın ortak adı PÖN
Roma İmparatorluğu’nda, Alp Dağlarının batı kesimlerinde kurulmuş olan küçü ALPES
Roma imparatoru Caligula’nın konsül yaptığı iddia edilen atının adı İNCİTATUS
Roma imparatoru Sezar’ın geldim, gördüm, yendim anlamındaki ünlü sözü VENİ-VİDİ-VİCİ
Roma mimarlığında,dalgaları andıran sürekli bezeme NEBULA
Roma Ordusunun askeri kampları CASTRUM
Roma sanatında, tapınak yada mezarlarda Tanrı heykelinin, ölü heykelinin ya AEDİCULA
Roma sarayı tarafından, yedi kardinale takkesini götürmekle görevlendirilmi ABLEGATUS
Roma sirklerinde vahşi hayvanlarla dövüşen kimse BESTİARİUS
Roma tarihinde tunçtan ilk para AES
Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen a EDİL
Roma tiyatrosunun sahne binası SKENE
Roma, Bizans ve Alman imparatorlarına verilen unvan KAYSER
Roma’nın eski adı RİM
Roma’yı tekrar görebilmek için,içine para atılması adet olan ünlü çeşme TREVİ
Roma’da Cumhuriyet Devrinde kullanılan dinar BİGAT
Roma’da kullanılan, 0.0185m.değerindeki eski bir uzunluk ölçüsü DİGUTUS
Roma’da savunma yapmakla görevli site avukatı EKDİKOS
Roma-Germen İmparatorluğunun 12. yüzyıldan 1806’ya değin yasama organı REİCHSTAG
Romalı askerlerin göğüslerine taktıkları altın, gümüş ya da tunçtan yapılan FALER
Romalı’lar Döneminde yapılan gladyatör gösterileri MUNERA
Romalılar Döneminde, Alp dağlarının kuzey yönünde kurulan eyaletler ALPES
Romalılar’da çok kısa hiciv manzumesi EPİGRAM
Romalılar’da aşağı sınıf halkın ve gençlerin giydikleri küçük ve kısa manto ALİKULA
Romalılarda banyo teknesi LABRUM
Romalılarda dikdörtgen şeklinde yapılan planlı yapı BAZİLİKA
Romalılar’da iki kat keten kumaştan yapılmış tüm sınıfların giyebildiği gen ABOLLA
Romalılar’da kullanılan ve 35.5m.ye eşit, bir uzunluk ölçüsü ACTUS
Romalılar’da on iki kişiden kurulu siyasi ve mülki topluluk DECURİA
Romalılarda tanrı olarak düşünülen ölü ruhları MANES
Romalılarda, aşağı sınıf halkın ve gençlerin giydikleri küçük ve kısa manto ALİKULA
Romalılardan kalma bakırdan yapılmış bir nefesli saz TUBA
Romalılar’ın, büyük baş hayvanları kurban ederken kullandıkları iki tarafı BİGENNİS
Romalıların, yapı dışına taşıyan, yarım daire şeklindeki bölümlere verilen APSİDA
Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin PLOT
Roman, öykü gibi anlatı türlerinde giriş bölümüne verilen ad SERİM
Roma’nın eski adı RİM
Roma’nın üzerine kurulu olduğu yedi tepeden biri AVENTİNUS
Roma’nın, adını kente vermiş kurucusu ve ilk kralı ROMULUS
Romanlarının ve incelemelerinin yanı sıra “Sisler Bulvarı”, “Kimi Sevsem Se ATTİLA İLHAN
Romanlarının yanı sıra “Benim Adım Mayıs”, “Karayel Hüznü”, “Şairler Şehri” BUKET UZUNER
Romanlarının yanı sıra “Dullara Yas Yakışır”, “Onunla Güzeldim”, “Taş Üstün ERENDİZ ATASÜ
Romanya’da tarihi ve coğrafi bir bölge TRANSİLVANYA
Romanya’nın iç kesimlerinden Karadeniz kıyılarına doğru esen soğuk rüzgarla KRİVETS
Romanya’da akarsu BİSTRİTA
Romanya’da bir kent ARAD
Romanya’da bulunan, Avrupa’nın iyi bilinen ”Otlu Bataklığı” TUNA
Romanya’da Ley’in yüzde biri değerinde para BAN
Romatizma ağrılarına karşı etkili, terletici, kurt düşürücü tıpbi bir bitki ASPİR
Romatizma ağrısı YEL
Romatizma hastalıklarını tedavi eden tıp dalı ROMATOLOJİ
Romatizma(esk.) RİH
Roma’yı tekrar görebilmek için içine para atılması âdet olan ünlü çeşme TREVİ
Romen halk edebiyatında bazen aşk, bazen yakınma ve yas anlatan şarkı DOİNA
Romen rakamında bin M
Romeo ve Juliet”(1996) filminde Juliet rolünde izlediğimiz aktris CLAİRE DANES
Rosa olarak tanımlanan bir süs bitkisi ve aynı adı taşıyan çiçeği GÜL
Römork IRAMIK-HALAT-VAVGUNAT
Rönesans döneminin en büyük ustalarından biri sayılan ünlü İtalyan ressam TİZİANO
Rönesans’ta 1550 yılarında ortaya çıkan İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun ARLEKİNO
Ruble’nin yüzde bir değerinde Rus para birimi KOPEK
Rublenin yüzde biri değerindeki para KAPİK
Ruh TİN
Ruh biliminde nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi TELEKİNEZİ
Ruh biliminde nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi TELEKİNEZİ
Ruh hastası PSİKOPAT
Ruh ve sinir hastalıklarıyla,kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, t PSİKİYATRİ
Ruhban olmayanlarında katılabildiği tutucu Katolik örgütü OPUSDEİ
Ruhbilim PSİKOLOJİ
Ruhçuluk SPİRİTUALİZM
Ruhlar(arapça) ERVAH
Ruhsal bir uyarılma hali ÖFORİ
Ruhsal bunaltı ANGOR
Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan ilaç NİALAMİT
Ruhsal durum HALETİRUHİYE
Ruhsal gerginliğin dışa vurması AJİTASYON
Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik DEPRESYON
Ruhsal ve fiziksel hastalıkların psikolojik yöntemlerle tedavisi PSİKOTERAPİ
Ruhsal yaşama ve bedene egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi YOGA
Ruhsati’nin oğlu olup kişisel acılarını dile getirdiği şiirleriyle tanınmış MİNHACİ
Ruhsati’nin oğlu olup kişisel acılarını işlediği şiirleriyle tanınmış halk MİNHACI
Ruhun semavi aleme doğru yükselmesi ANAGOJİ
Rulet oyununda 1-35 arasındaki tek sayılardan her biri EMPER
Rum asıllı Türk besteciler ALEKO BACANOS-YORGO BACANOS
Rum ateşi” de denilen ve eskiden savaşlarda kullanılan söndürülmesi çok zor GREJUVA
Rumeli’de bulunan askeri teşkilat MARTOLOS
Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin, torunlarına bölge fethedildikçe Anado EVLADIFATİHAN
Rumeli’de Bulgarca konuşan bir Türk ve Müslüman topluluğu POMAK
Rumex petientia olarak tanımlanan, karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, s EFELEK
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar AYAZMA
Rumuz Goncagül”, “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”, “Kız kulesi Âşıkları” gib İRFAN TÖZÜN
Rus alfabesi KİRİL
Rus armonikasına verilen ad GARMON
Rus Beşleri” adı verilen grubun üyesi olup “Prens İgor”, “Orta Asya Stepler BORODİN
Rus Beşleri” adı verilen grubun üyesi olup Rus müziğindeki ulusalcı akımın BALAKİREV
Rus dilinde evet DA
Rus halk destanı veya rapsodisi BİLİNA
Rus iç savaşında (1918-1920) Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz Ordu’nun güne DENİKİN
Rus imparatorluk ailesinin toprak olarak sahip olduğu mülkler UDEL
Rus kadını HARAŞO
Rus kentlerinde içkaleye verilen ad KREMLİN
Rus komünisti BOLŞEVİK
Rus köylü kadınların giydiği uzun elbise SARAFAN
Rus köylü topluluğuna verilen ad MİR
Rus köylüsü MUJİK
Rus köylüsüne verilen ad MUJİK
Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak PEÇ
Rus mutfağına özgü bir çeşit balıklı börek KOLEBYAKA
Rus mutfağına özgü bir tür sebze çorbası BORÇ
Rus mutfağına özgü poğaça PİROŞKİ
Rus mutfağına özgü, bir çeşit balıklı börek KOLEBYAKA
Rus Müziğinde Batıyı ilk reddeden ve milli bir ekol kuran ”Bir Çarın Hayat MİHAİL GLİNKA
Rus opera şarkıcısı (1873-1938) ŞALYAPİN
Rus ordusunun kullandığı Kafkas kılıcı ŞAŞKA
Rus parlamentosunun alt kanadı DUMA
Rus parlamentosunun alt kanadına verilen ad DUMA
Rus tazısı BARZOY
Rus uluslarındaki en yüksek Tatar valisi BASKAK
Rus yapısı, karadan havaya güdümlü silah SAM
Rus, Leh, Sırp, Hırvat, Bulgar ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık nede SLAV
Rusların ünlü destanı İGOR
Rusya çarı Korkunç İvan’ın Moskova’dan ayrı olarak doğrudan kendi denetimin OPRİCNİNA
Rusya federasyonuna bağlı,doğu ucunda bir ada SAHALİN
Rusya ikinci meclisi DUMA
Rusya Müslümanlarını federatif bir sosyalist devlet içinde birleştirmeye yö SULTAN GALİYEV
Rusya yapımı bir uçak tipi ANTONOV
Rusya’da bir ırmak LENA
Rusya’da kıyı ırmağı TAZ
Rusya’da özerk bir cumhuriyet İNGUŞETYA
Rusya’da yaklaşık 15 bin kişinin konuştuğu Aramca lehçesi AYSOR
Rusya’da,bir kazaya karşılık gelen yönetim bölümünü belirten Rusça sözcük RAYON
Rusya’nın Avrupa kesiminin doğusunda, geçmişte ortak dinsel şenlikler ve ku MER
Rusya’nın St. Petersburg kentinde 1764 yılında kurulmuş ünlü saray müzesi ERMİTAJ
Rusya’ya özgü bir tür gezi arabası BRİÇKA
Rusya’ya özgü, taze krema ile birlikte yada yahninin yanı sıra sunulan veya KAŞA
Rusya’ya özgü,boyanmış tahtadan yapılan ve içine birbirinin eşi ve gittikçe MATRİYOŞKA
Rusya’yı 1613-1917 yılları arasında yöneten hanedan ROMANOV
Rusya’da bir kent OREL
Rusya’da Gulag kampındaki tutuklara verilen ad ZEK
Rusya’da Karadeniz kıyısında bir plaj kenti ANAPA
Rusya’da köy işlerini yöneten meclis MİR
Rusya’da Orta Bozkırların Kazakları’na eşit silahlarla çarpışmak için teşki DVORYAJİN
Rusya’da özerk bir cumhuriyet DAĞISTAN
Rusya’da üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif a BRIÇKA
Rusya’da ve İran’da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker KAZAK
Rusya’da, petrol kuyularının yer aldığı bir kent OSA
Rusya’da, üç atla çekilen kızak TROYKA
Rusya’daki Başkırdistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti UFA
Rusya’daki Başkurdistan Federe Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk halkı veya bu h BAŞKURT
Rusya’daki Kambriyen sistemini oluşturan kayaşların en altı ve bu kayaçları ALDAN
Rusya’nın Avrupa kesiminin doğusunda, geçmişte ortak dinsel şenlikler ve ku MER
Rusya’nın en büyük uzay üssü BAYKONUR
Rusya’nın en önemli opera ve bale kuruluşu BOLŞOY
Rusya’nın Petersburg kentinde bulunan, dünyanın en tanınmış müzelerinden bi ERMİTAJ
Rusya’nın Petersburg kentinde, günümüzde resim müzesi olarak kullanılan ünl ERMİTAJ
Rusya’ya özgü alkollü bir içki KVAS
Rusya’ya özgü, bir tür gezi arabası BRİÇKA
Rusya’ya özgü, birbirinin içine girebilecek biçimde yapılmış oyuncak bebek MATRİYOŞKA
Rusya’ya özgü, boyanmış tahtadan yapılan ve birbirinin içine girebilen oyun MATRİVOŞKA
Rutubetli hava GAMAK
Rüşvet ALGI-BIRTIL
Rüşvet verenle alan arasında aracılık eden RAİŞ
Rütbe gösteren şerit SIRMA
Rüya tabir etmek ABR
Rüyaları inceleyen bilim dalı ONİROLOJİ
Rüzgar PARKHAR
Rüzgâr ÖRSGE-ÖLÜZGE-PARKHAR
Rüzgâr değmeyen yer IHTI
Rüzgâr ve karla karışık yağan yağmur ÇIVGIN
Rüzgar, esinti RİH
Rüzgar, şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı BORAN
Rüzgar, yel, hava, nefes BAD-RİH
Rüzgarın eserken birdenbire şiddetli esmesi SAĞANAK
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelko PİNEL
Rüzgârın etkisiyle kuytu yerlere toplanan kar yığını KÜRMAN
Rüzgârın önünde olmak ALABORİNA
Rüzgarın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygı ANEMOMETRE
Rüzgarın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelko PİNEL
Rüzgarla dönen, çember biçiminde dönen çocuk oyuncağı FIRILDAK
Rüzgârların savurup biriktirdiği kum yığınları EKSİBE
Rüzgarüstü ORSA

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık