BULMACA SÖZLÜĞÜ-S-Ş-3

Sayı göstergesi SKORBORD
Sayıboncuğu, abaküs ÇÖRKÜ-ABAKÜS
Sayılan, saygı duyulan, aziz MUAZZEZ
Sayılar, harfler ve semboller kullanılarak açılan bir çeşit fal CİFİR
Sayıların gizemli tehlikelerini açıklayan falcılık NÜMEROLOJİ
Sayılmış MADU
Sayım vergisi toplayan kimse AĞNAMCI
Sayım, sayma TADAT
Sayısal DİJİTAL
Sayısal olarak bir milimetrenin on milyonda birinin mm.ye eşit olan uzunluğ ANGSTROM
Sayma, sayılma AD
Saymaca İTİBAR
Saz DINGIRA
Saz şairlerinin karşılıklı saz çalıp söyleştikleri alan MEYDAN
Saz şairlerinin karşılıklı şiir söylemesi AYTIŞMA
Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uz CÖNK
Saz takımında usul vurmaya yarayan tef DAİRE
Saz veya kamıştan yapılmış kulübe HUĞ
Saz, kamış, hasır otu KOFA-KİLİZ
Sazdan yapılan kulpsuz zembile KAZEVİ
Sazdan yapılmış kulübe HUG
Sazlı dere BATİHA
Sazlık yer KOVALIK
Sazlık, kamışlık KİLİZMAN-BİŞE-KALAMIŞ
Sebebsiz olarak sahibi yanından kaçan köle ABIK
Sebze GÖVERTİ-GÖVERİ-ZERZAVAT
Sebze bahçesi AVAR-BOSTAN-ÇEPER
Sebze ekilmesi için hazırlanan küçük bahçe parçası GARIK
Sebze fideliği KERDE
Sebze fidesi ve üzüm çubuğu dikmek için hazırlanan çukur BARAN
Sebze ve meyve bahçesi ÇEPER-HARIM
Sebze ve meyvelerin henüz olgunlaşmamış,yeşil hali GÖĞ
Sebze ve yeşillik GÖVERİ
Sebze ya da eti ezerek ya da süzgeçten geçirerek elde edilen ezme PÜRE
Sebze yada meyvaları bıçakla dikine her yönde kesikler yaparak minik minik ÇENTMEK
Sebze yaprağı GELEK
Sebze, meyve satmak için kurulmuş, derme çatma dükkân SALAŞ
Sebzeyi, eti ezerek veya süzgeçten geçirerek elde edilen ezme PÜRE
Seçenek ALTERNATİF
Seçici kurul JÜRİ
Seçilmiş, seçkin MUSTAFA
Seçimin sonuçsuz kalması BALOTAJ
Seçkin bir sanat yapıtının taklidi PASTİŞ
Seçkin görünmek için kimi çevredeki görüşleri benimseyen ve onlara hayranlı SNOB
Seçkinci ELİTİST
Seçme İNTİHAP
Seçme ad MAHLAS
Seçme iri odun kömürü ELLEME
Seçme manzum ya da nesir yazılarının toplandığı dergi GÜLDESTE
Seçmecilik EKLEKTİZM
Seçmecilik yanlısı, seçmeci EKLEKTİK
Seçmeli yemek ALAKARD
Seçmesiz yemek TABLDOT
Sedat Simavi tarafından İstanbul’da yayımlanan haftalık mizah dergisi DİKEN
Sedat Simavi’nin çıkardığı aylık kadın dergisi(1919) İNCİ
Sedef gibi işlenerek ahşap süslemesinde kullanılan, yeşil ve pembe renkte, ARUSEK
Sedef hastalığı PSORİYAZİS
Sedef otu RUTA-ÜZERLİK
Sedefotugiller familyasından meyvesinin kabuklarından esans yapılan bir çeş BERGAMOT
Sedefotugillerden, çayırlarda ve hendek kenarlarında yetişen zehirli bir bi ÇIFITOTU
Sedefotugillerden, çiçekleri beyaz renkte,susama benzeyen tohumları acı ola ÜZERLİK
Sedefotugillerden; bir çeşit süs ağacı AYLANDIZ
Sedir MAKAT-MAHAT-DİVAN
Sedir biçiminde kanepe OTOMAN
Sedir veya divan örtüsü MAKAT
Sefaret ELÇİLİK
Sefer halindeki gemilerin, direklerinde taşımak zorunda oldukları beyaz ışı SİLYON
Sefil, pek aşağı EZFEL
Sehpa ÇATKI
Sekilere konulan yastık KIRLENT
Sekiz bitlik seriler halinde saklanan bilgisayar veri parçaları BAYT
Sekiz data biti bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel kara BYTE
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü ROMANS
Sekiz kiloluk tahıl ölçeği ŞİNİK
Sekiz temel aminoasitlerden biri VALİN
Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü SEMAİ
Sekizer hecelik dört dizeden oluşan Hint edebiyatına özgü şiir türü ŞLOKA
Sekizinci ve on birinci yüzyıl arasında Türkistan’da, Güneydoğu Avrupa ve B PEÇENEK
Seksek ağacı GAZAT
Sel yarıntısı OYAK
Sel yolu HAFİŞE
Selam” anlamında Latince sözcük AVE
Selam ve dostluk için el ele tutuşma MUSAFAHA
Selam ya da teşekkür için eğilerek ya da dizleri kırarak yapılan hareket REVERANE
Selamlama ESENLEME
Selamlık odası, dairesi BİRUNİ
Selçuklu devletinde başkomutana verilen unvan SİPEHSALAR
Selden korunmak için evlerin önüne yapılan eğimli duvar ÇARPARAK
Selenterelerden, toplu yada tek başına yaşayabilen basit yapılı hayvan POLİP
Selin getirdiği çamur GIRBIN-DİMN-MİL
Selin getirdiği kumlu toprak MİL
Selüloz moleküllerinin en küçük parçası MİÇEL
Selüloz türevlerinin üretiminde kullanılan koloidal selüloz çözeltisi VİSKOZ
Selülozdan yapılmış, ince, saydam, ambalaj yapımında kullanılan tabaka SELOFAN
Selülozik örtü boyalarının eritilmesinde ve inceltilmesinde kullanılan sıvı ANON
Selülozun bir türevi KİTİN
Semahta kendinden geçme ESİRİDİ
Semaver KAVAZ
Semaverin üstünde demliğin konulduğu yer DEMKEŞ
Semazenlerin giysisi TENNURE
Sembolizm akımının öncülerinden olup özellikle “Sarhoş Gemi” adlı şiiriyle RİMBAUD
Sembollerin anlamını kavrama yetisinin tamemen veya kısmen kaybedilmesi ASEMBOLİ
Semer, oturmalık EYER-BİNİM
Semercilerin kullandığı bir tür araç KEFE
Semerde odun malzeme KAŞ
Semeri hayvana bağlamada kullanılan kemer GOLAN
Semerin ya da eyerin ileri kaymasını önlemek için kullanılan kayış PALDIM
Semirtme BESİ
Semiz keçi BÜGEYG
Semiz otu PİRPİRİM
Semiz, besili koyun ELULE
Semiz, şişman GEMİŞ
Semizlik ve şişmanlığından dolayı yürüyemeyen deve DEBUB
Semizotu PİRPİRİK-SOĞUKLUK-BUHLE-TÖHMEKEN
Semizotu kurusu PİRPİR
Semizotu, pirinç, yoğurt ve tarhun otuyla hazırlanan çorba kıvamında bir su PİRPİRİM AŞI
Semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar AKPAS
Semizotugillerden, etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak yenilen otsu bir SEMİZOTU
Semizotuna benzer bir ot FAKLEYUN
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin”, “Yine bağrımda o ateş seni andım MUSA SÜREYYABEY
Senaryo özeti SİNOPSİS-TRETMAN
Senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı ve Şerif Gören’in yönettiği, 1982 Canne YOL
Senet BELGİT
Senetlere, arka yüzünde yer kalmadığı için eklenen kâğıt ALONJ
Senetli kredi işlemlerinde bankaların yaptıkları tahsilat ACYO
Senfoni TENNANE
Senfoni yada opera orkestrasında baş kemancı KONZERTMEİSTER
Senfonik şiirde küçük melodi parçası LAYTMOTİF
Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane”, “Gönlüm sevginle dolu unutmak m İRFAN ÖZBAKIR
Sentetik bir kumaş PERLON
Sentetik kübizmin öncülüğünü yapan ve 1887-1927 yılları arasında yaşayan ün JUAN GRİS
Sentetik polyester lifleri veya ipliği TERGAL
Sentez yoluyla hazırlanan uyuşturucu ilaç FENAZOSİN
Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak BİVALENT
Sepet KALAFİKA-TİKİNA
Sepet örmede kullanılan yumuşak ağaç çubuk ZON
Sepet yapımında kullanılan bir bitki HAYIT
Sepetçi kavağı ÇALIKAVAK
Sepetçi söğüdü SORKUN
Sepicilikte ve hekimlikte kullanılan tadı buruk bir madde TANEN
Sepilenerek boyanmış ve cilalanmış deri SAHTİYAN
Sepilenmiş koyun derisi MEŞİN
Seramik çamurunun süzülüp renklendirilmiş sıvı hali ANGOB
Serander PASKA
Serander döşemesi ÇARÇEL
Serap PUSARIK-VALE-ILGIM-YALGIN-KÜR-AL
Serap, pusarık ILGIM-AL
Serbest bırakılmış cariyeler, veya köleler, azatlılar UTEKA
Serbest biçimdeki geleneksel Türk güreşi KARAKUCAK
Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı FANTEZİ
Serbest düzenin yaratıcılarından olan sembolist Fransız şairi LAMORGUE
Serbest güreşte bir oyun DANABAĞI
Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi birlik ODA
Serbest olarak araziye bırakılmış kısır hayvan sürüsü YOZ
Serbest ve özgür SERAZAT
Serbest ve seri olarak bir kaç kuvvetli çizgi ya da fırça vuruşu ile yapıla POŞAD
Serbest vuruş FRİKİK
Serbest, hür ERKİN-BOYDAK
Serçe DARICAN-ÇETUK
Serçeden biraz büyük, boz renkli ve boynu kırmızılı bir kuş DARICAN
Serçegillerden bir kuş AĞAÇKAKAN
Serçegillerden küçük bir kuş BECET-ÇİMÇEK
Serçegillerden, güzel bir kuş türü SİNEKKUŞU
Serçenin küçük bir türü ÇİMÇEK
Serçeye benzer bir kuş ALAMENÇİK
Sergen RAF
Sergi EKSPOZİYON-MEŞHER
Sermaye, kapital RESULMAL-ANAMAL-ANAPARA
Sersem, ahmak, alık SEME-LALAK
Sersem, aptal LALAK
Sersemleşmiş, şaşkınlaşmış olan, sözü kolayca anlamayan SANGI
Serseri, haşarı, saygısız kimse BARDABAŞ
Sert ağaçtan yapılmış tuşlardan oluşan bir Afrika ksilofonu BALAFON
Sert alkollü damıtılmış içki BRANDY
Sert billur veya yumuşak beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı BORASİT
Sert bir kumaşın teni kaşındırması DALAMAK
Sert bir metal KORİNDON
Sert bir saldırı HASAMİ
Sert buğdaydan elde edilen,taneleri iri, glutence zengin un İRMİK
Sert kabuk KAVZA
Sert kabuklu siyah üzüm çeşidi KARAVEK
Sert kabuklu, iri ve uzunca taneli bir üzüm cinsi KEÇİMEMESİ
Sert toprak GASKAM
Sert ve fazla kızarmayan bir domates türü KAVATA
Sert ve sarı renkli bir buğday cinsi KUNDURU
Sert ve sarımtırak bir peynir KAŞAR
Sert ve siyah renkli tahta ABANOZ
Sert ve ufak taneler durumunda yağan kar BULGUR
Sert, gücendirici, kırıcı DÜRÜŞT
Sert, kaba ANİF-BERK
Sert, siyah ve ağır bir tahta ABANOZ
Sertleşmeden toplanan buğday FRİK
Sertleşmiş kar KIRÇ
Sertlik, kabalık, kırıcılık HUŞUNET
Serumda meydana gelen antikor AGLÜTİNİN
Serumda, tükürükte, gözyaşında ve burun mukozasında bulunan enzim LİZOZİN
Serüven AVANTÜR
Servet NEVA
Servi ağacı ANDIZ
Servigiller familyasından, tek bir türü içeren cins FİTZROYA
Servigiller familyasından; pul yapraklı daima yeşil, ağaç veya ağaçcık hali MAZI
Servigillerden, dipten dallanan bir süs bitkisi MAZI
Seryum filizlerinde bulunan,gri renkli bir element İTRİYUM
Ses çıkararak dönen topaç PIRLANGIÇ
Ses gürlüğü birimi SON
Ses kaybı AFONİ
Ses kaydeden ve mektup yazdırmada kullanılan alet DİKTAFON
Ses Sese Karşı”, “Yeni Dünya”, “Ada”, “Sezgi Kapıları” gibi yapıtları dilim ALDOUSC HUXLEY
Ses şiddeti birimi DESİBEL
Ses taklidi suretiyle meydana getirilen kelime ONOMOTOPE
Ses titreşimlerinin yükselip alçalması TİTREM
Ses tonu AVAZ
Ses ve Öfke”, “Döşeğimde Ölürken”, “Kutsal Sığınak” gibi romanlarıyla ünlü WİLLİAM FAULKNER
Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar AVI
Ses ya da çalgı ile ilgili bir kompozisyona girişi sağlayan yazılı ya da do PRELÜD
Ses, ahenk, nağme NEVA
Ses, gürültü OTİŞ
Ses, haber, bilgi SELEN-SEDA
Ses, ün, haber ÇAV
Sesamum indicum olarak tanımlanan, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitk SUSAM
Sesbilgisi FONOTİK
Sesdeğişimi APOFONİ-ABLOUT
Sesi işitilen fakat kendisi görülmeyen HATİF
Sesi kalınlaşmasın diye çocukken iğdiş edilmiş şarkıcılara verilen ad KASİRATO-KASTRATO
Sesi kendi ağzından çıkmıyormuş gibi konuşabilen başkası söylüyormuş gibi k VANTRİLOK
Sesin iyi işitilmediği yer ÇİNİLEK
Sesin kesintili ya da kesintisiz sürekli tekrarına verilen ad TREMOLA
Sesin ya da sözün yumuşak, ince, tatlı ya da yavaş olması REHAMET
Sesin yükseldiği hecenin zayıf anı ARSİS
Sesin yükselip alçalması, ton TİTREM
Sesle yapılan duyuru ANONS
Seslerin konuşma anında, nasıl oluştuğunu inceleyen bilim dalı FONETİK
Seslerin uyumsuzluğu DİSONANS
Seslerin ya da sözcüklerin değişimi ile kendini belli eden konuşma bozukluğ PARAFAZİ
Seslerin, yarımşar ton ara ile, birbirini izlemesi KROMATİK
Sesleş KONSON
Sesli harf SAVTİ
Seslitaş FONOLİT
Sessiz hafif el çırpmaları SORDAS
Sessiz sinema döneminin en başarılı filmlerini yapmış Alman film şirketi UFA
Sessiz sinemanın üç büyük komedyeninden biri olan “Gülmeyen Adam” Buster Ke MALEK
Sessiz ve sözsüz Anadolu köy oyunu LAL
Sessiz, sakin bir ortam LİMAN-ASUDE
Sessiz, susan, konuşmayan SAMİT
Sessiz, uslu TEK
Sesteş HOMONİM
Sesyazar, fonograf GRAMOFON
Set duvarlarında su akacak delik CIRNIK
Sevap ECİR
Sevdan Olmasa”, “İşte Öyle Birşey”, “Bir de Bana Sor” gibi şarkılarıyla tan MELİH KİBAR
Sevecen ve hüzünlü bir konu işleyen küçük lirik şiir ELEJİ
Seven, sevgi besleyen, dost MUHİP
Sevgi Bağları”, “Yitik Bulut”, “Kumral Gökkuşağı” gibi şiir kitaplarıyla ta TURGAY FİŞEKÇİ
Sevgi, dostluk VEDAT
Sevgide aldatma İHANET
Sevgide üstün tutulan AZİZ
Sevgili Arsız Ölüm”, “Buzdan Kılıçlar”, “Muinar” gibi romanlarıyla tanınmış LATİFE TEKİN
Sevgili, yar EMRE
Sevgilinin dudağı LAL
Sevgilinin saçı ZÜLÜF
Sevgiliye kavuşma VİSAL
Sevilen birinin ölümü üzerine yazılan nazım türü MERSİYE
Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik POTPURİ
Sevilen, rağbet gören MERGUP
Sevimli yada ince duygulu GRAZİOSO
Sevimsiz, budala, bücür erkek BEBERUHİ
Sevimsiz, korkunç” anlamında yerel bir sözcük ILI
Sevinç MESERRET
Sevinç, şenlik TARAB
Sevinçli ŞAD
Sevinçli, neşeli ŞEN-ŞAD
Sevinçli, sevinmiş MESRUR
Sevinçli, şen GİOCOSO
Sevindirici bir haber getirene verilen armağan MUŞTULUK
Sevindirici haber, müjde MUŞTU
Seyelan AKI
Seyhan Irmağı’nın en önemli kollarından biri ZAMANTI
Seyhan taraflarında yapılan ve kenarları sırma ile işlemiş püsküllü baş sar BÖRKENEK
Seyir işaretlerini taşımaya, bir geçidi bir tehlikeyi belirtmeye yarayan yü ŞAMANDIRA
Seylantaşı SEYLANİ
Seyrek bulunan elementlerin genel adı LANTANİT
Seyrek dikiş OYULGA-TEYEL-İLİNTİ
Seyrek dokunmuş delikli bir kumaş ETAMİN
Seyrek dokunmuş, astarlık ince bez SALAŞPUR
Seyrek dokunmuş, ince, sert bir kumaş ORGANTİN
Seyrek dokunmuş,astarlık ince bez SALAŞPUR
Seyrek taneli, kırmızı benekli bir üzüm cinsi YAPINCAK
Seyrek ve eğreti dikiş TEĞEL-TEYEL
Seyrek ve parlak altın sarısı renginde büyük taneli bir üzüm cinsi HAFIZALİ
Seyrek ve yuvarlak taneli bir çeşit üzüm DİMYAT
Seyrek, kuru birki örtüsüyle kaplı toprak CATİNGA
Seyrekçe örülmüş büyük torba ÇUVAL
Seyrüsefer TRAFİK
Seyyar ızgara BARBEKÜ
Seyyar satıcı GEZGİÇ
Seyyar soba SALAMANDRA
Sezar karşısında yenilgiye uğrayan eski bir Germen halkı USİPİLER
Sezar’ın selamlama şekli AVE
Sezarın madalyaları üzerinde bulunan figür FİL
Sezgicilik İNTUİZM
Shakespeare’nin ölümsüz oyunu MACBETH
Shakspeare Sahnesi denilen, Elizabeth dönemi halk tiyatrolarının sahne üstü SOFİTA
Shetland takım adalarına bağlı bir ada UNST
Shinto geleneğinin kutal taşları MAGATAMA
Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılığı kükürtle arttırılmış kauçuk EBONİT
Sıcağı geçirmeyen, içi mantarlı bir tür şapka KOLONYAL
Sıcak bölge ormanlarında yetişen bir tür sarmaşık LİYAN
Sıcak bölgelerde yaşayan bir cins çaylak KOCABAŞ
Sıcak bölgelerde yetişen çok sert bir ağaç TIK
Sıcak bölgelerde yetişen kerestesinden kaplamada yararlanılan çok sert bir TİK
Sıcak bölgelerde yetişen meyveleri reçel ve şerbet yapımında kullanılan bir DEMİRHİNDİ
Sıcak bölgelerde yetişen ve keçiboynuzu’na benzer meyveleri reçel ve şerbet DEMİRHİNDİ
Sıcak bölgelerde yetişen ve lifleri tekstilde kullanılan bir ağaççık URENA
Sıcak bölgelerde yetişen ve meyvesinden şerbet yapılan bir ağaç DEMİRHİNDİ
Sıcak bölgelerde yetişen ve portakala benzer meyveleri olan bir ağaç KUMKUVAT
Sıcak bölgelerde yetişen yaşlı bir ağaç BAN
Sıcak denizlerde yaşayan deniz kestanesi BRİSSUS
Sıcak dizgide döküm için kullanılan dişi harfler MATRİS
Sıcak geçirmeyen yuvarlak kenarlı şapka KOLANYAL
Sıcak iklimlerde yetişen bir bitki KAKULE
Sıcak kül KHONO
Sıcak kül KHONO
Sıcak mısır ekmeğinin içine yağ ve şeker konularak hazırlanan yemek ZUMUR
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çi TUTACAK
Sıcak olarak tülbent içinde vücuda dıştan uygulanan ilaç LAPA
Sıcak parçanın ansızın su içine daldırılmasıyla elde edilen çatlak cam türü KRAKELE
Sıcak rüzgarın etkisiyle cılız kalmış ekin,bostan yada meyveler için kullan HAŞLAK
Sıcak suda haşlama NAK
Sıcak şeyleri tutmaya yarayan bez PATAT
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç ANZAROT
Sıcak ülkelerde yetişen, dini törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku ver ÖD AĞACI
Sıcak ve kuru bir rüzgâr FÖN
Sıcak veya soğuktan gelişemeyerek cılız kalan ekin ÇALGIN
Sıcak yenen bir çeşit telkadayıfı KÜNEFE
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf KÜNEFE
Sıcak, kızgın, yakıcı HAR
Sıcak, kuru ve sert esen bir tür rüzgâr FÖN
Sıcaklığa ve kimyasal etkilere dayanıklı bir tür cam PAYREKS
Sıcaklık, hararet TEB
Sıcakölçerde santigratın onda biri DİZYEM
Sıcakta biçim verilmeye elverişli, soğukta oldukça sert olan, kalıplandıkta TERMOPLAST
Sıçak bölgelerde yetişen yağlı bir ağaç BAN
Sıçak iklimlerde yetişen, baharta olarak kullanılan ıyıtlı bir bitki KAKULE
Sıçak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç ANZAROT
Sıçak ve ılıman bölgelerde yetişen, otsu veya ağaçsı bitki ARALYA
Sıçak ve ılıman bölgelerde yetişen, yirmi kadar türü olan, otsu veya ağaçsı ARALYA
Sıçanotu, zırnık ARSENİK
Sıçrayarak geçme ATLAMA
Sıfat ÖNAD-NİTEM
Sığ deniz NERİTİK
Sığ derin olmayan YUHA
Sığa KAPESİTE-LASTA
Sığaç KONDANSATÖR
Sığınacak yer MAAZ
Sığınak MELAZ-MELCE
Sığınma MAAZ
Sığır buzağısı FEDFED
Sığır çobanı RAİ -GAVBAN-HODAK
Sığır dili HODAN
Sığır gübresi KEMRE
Sığır hayvanlarının sırtından görülen bir çeşit hastalık ÇON
Sığır ırkı ANGUS
Sığır sürmeye yarayan sopa MASTA
Sığır sürüsü SÜREK-NAHIR
Sığır sürüsünün otlamaya gitmeden önce toplandığı yer GEZEKLİK
Sığır vebası ÇOR-MALKIRAN
Sığır, inek BAKAR
Sığır, koyun ve keçi sürüsü GELE
Sığır, öküz anlamında sözcük BAKAR
Sığırcık AKRİDOTER-LALESAR-HODAN
Sığırdiligillerden, çiçekleri beyaz ve menekşeye çalar kırmızı renkte, ecza KARAKAFES
Sığırın ağzından akan salya MEMEŞ
Sığırın altı aylıktan bir yaşına kadar olan yavrusu DANA
Sığırın öd kesesinden çıkan taş HARAZA
Sığırın öd kesesinden çıkan ve sarılığı iyi ettiğine inanılan taş HARAZA
Sığırlara yedirilen küspe KÜFTÜN
Sığırlara yedirilen susam ya da keten küspesi KÖFTÜN
Sığırlarda görülen bulaşıcı bir hastalık ŞAP
Sığırların canlı halde kilolarının bulunması metodu BARİMETRİ
Sığırların topuk kemiği HOMAÇA
Sığırtmaç, sığır çobanı BAKKAR
Sığla yağı” da denilen ve günlük ağacından elde edilen balsam KIGALA-TIGALA
Sıhhı tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağl RAKOR
Sıhhi HİJYENİK-ZENİ
Sıhhi tesisatta su borsunu üç yönlü kullanma durumuna getiren parça TE
Sık ağaçlık yer ECME
Sık çalı ÇIKRA-ÇOPRA
Sık çalı kümesi, fundalık ÜĞÜM
Sık dokunmamış, hafif yünlü bir kumaş BAREJ
Sık dokunmuş bir tür ince yünlü veya pamuklu kumaş GABARDİN
Sık dokunmuş yünlü bir kumaş türü ÇUHA
Sık dokunmuş, çiçek nakışlı ipekli bir kumaş DİBA
Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir tür kumaş MUSLİN
Sık gözlü ağ TOR
Sık koruluk AYKE
Sık orman KAPUZ
Sık ormanlı dağ BALKAN
Sık sık hastalanan, sağlıksız kimse NANEMOLLA
Sık ve kalınca dokunmuş kumaş TOK
Sık ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm ACIKARA
Sıkı dokuma DİMİ
Sıkı düzen, disiplin ZAPTURAPT-İNZİBAT
Sıkı kapanan bir fermuar türü ZİP
Sıkı pazarlık VURTUT
Sıkı sağlam KİP
Sıkı tutmak ZABT
Sıkı ve dar yer CENDERE
Sıkı, sağlam KAVİ
Sıkıcı, durgun, donuk MONOTON
Sıkılgan SİNGİN
Sıkılıp suyu alınan üzüm ya da başka meyvelerin posası CİBRE
Sıkılıp yağı alınan zeytinin, gübre ve hayvan yemi olarak kullanılan küspes PİRİNA
Sıkılmış üzümün cibresinden yapılan sert bir Fransız içkisi MARK
Sıkıntı verici, bunaltıcı MUKASSİ
Sıkıntı, dert GAİLE-BUN-KASVET-KOYUNTU-BUN-MATÇA-KOYUNTU-RENC
Sıkıntı, üzüntü, keder KOYUNTU-MATÇA-BUNGUN
Sıkıp suyunu çıkarma TASİR
Sıkışık DARAÇ
Sıkıştırılmış bitki liflerinden yapılmış mukavva ya da tahta FİBER
Sıkıştırılmış talaş ve yongadan yapılan tahta SUNTA
Sıkıştırma aleti, pres CENDERE
Sıkma, sıkarak bağlama ŞET
Sınamada görsel etkilerden faydan arak ortaya çıkan komiklik GAG
Sınıflar arasında çatışmanın kızışıp dengede kaldığı bir dönemde prestijine BONAPARTİZM
Sınıfta bırakma İPKA
Sınır beyi MARSIVAN
Sınır boyu UÇ-HAD-SERHAT
Sınır geçme izni PASAVAN
Sınır karakolu RİBAT
Sınır nişanı URA
Sınır, tarla sınırı KELİ
Sınır, uç HAD
Sınırdaki korma görevlisi MARSIVAN
Sınırdan geçiş belgesi LESEPASE
Sınırlarda bulunan küçük kale DERBENT
Sınırları az çok belirli, topluluk oluşturan türlere uygun yaşama alanı sağ BİYOTOP
Sınırları olmayan SONSUZ
Sıpa ÇOÇİK
Sır GİZEM
Sır saklamayan BEYHAN
Sır, gizli tutulan şey RAZ-GİZEM
Sıra, nöbet KEŞİK
Sıracagillerden, birçok çeşidi bulunan ve kuzey yarım kürede yetişen bir bi BİTOTU
Sıradan, hiç bir özelliği olmayan ADİ
Sıralaç KLASÖR
Sıraları geriye veya kenarlara doğru yükselen tiyatro salonu AMFİTEATR
Sıralayan RATİB
Sıralıoluş EPİGENEZ
Sırası gelince kullanılmak için saklanan yemeklik şeyler, zahire AŞLIK
Sırbistan’da, başkenti Priştina olan özerk bölge KOSOVA
Sırça CAM
Sırçadan yapılmış bira bardağı ŞOP
Sırçadan yapılmış büyük bira bardağı ŞOP
Sırf buğday yolmakta çalıştırılan tarım işçisi ABERECİ
Sırık ÇANGAL-HEREK
Sırlar SERAİR
Sırma işlemeli baş örtüsü, mendil ÇEVRE
Sırma veya gümüş işlemeli bir tür ipekli kumaş BROKAR
Sırma ya da taklidi bir telle işlenmiş tok kumaş İSTUFE
Sırmalı ipekten yapılmış elbise NAH
Sırmalı kumaş ZERBEFT
Sırmayla işlenmiş, sırmalı ZERKAR
Sırplara özgü erik rakısı SLİVOVİÇ
Sırsız porselen veya fayans BİSKÜVİ
Sırsız seramik TERRAKOTTA
Sırt, arka EĞİR-YAĞARNI
Sırta alınan, kolsuz manto veya kısa ceket KAP
Sırta vurulan yük ŞELEK
Sırtlan ANBIK-DAMKALDIRAN-ASVA-ANDIK
Sırtlan eniği BERGAL-FÜVLE
Sırtta taşınan yük ŞELEK
Sıska ARIK
Sıtma MALARYA-TEB
Sıtma ağacı OKALİPTÜS-ÇİKLE
Sıtma hastalığı taşıyan sivri sinek KULEKS
Sıtma ilacı KİNİN
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek ANOFEL
Sıtma otu KANTARON
Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç ATEBRİN
Sıtma ve diğer ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme ARV
Sıtmanın gün aşırı tutması GABB
Sıtüstü ARKAŞA
Sıva üzerinden giden elektrik kablosunu tutturmakta kullanılan, iki ucu siv ÇATALÇİVİ
Sıvacı malası ENDAVE
, , uzun, ensiz ve düz tahta MASTAR-MISTAR
Sıvama kapakların dışına sarılan gömlek ŞÖMİZ
Sıvanın nem vesaire sebebiyle dökülmesi yüz tutması kabarması GAĞŞAMAK
Sıvas ilinde bir göl LOTA
Sıvas ilinde ortaya çıkarılan en büyük Hitit kenti SARİSSA
Sıvas’ın Şarkışla ilçesinde bir kaplıca ALAMAN
Sıvas’ın Koyulhisar ilçesinde bir yayla EĞRİÇİMEN
Sıvı LİKİT-MAYİ-AKAR
Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yap AGLÜTİNASYON
Sıvı denecek kadar sulu çamur FANGA
Sıvı durumundaki koloit HİDROZOL
Sıvı kristal ekran LCD
Sıvı ölçer AREOMETRE
Sıvı püskürten alet DÜLVERİZATÖR
Sıvı ya da katı bir yakıtı hava ya da oksijen etkisiyle gazlaştırmaya yaray GAZOJEN
Sıvı yağlara, verniklere ve yağlı boyalara az miktarda katıldığında kuruma SİKATİF-S-Ş-1

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık