BULMACA SÖZLÜĞÜ-T-2

Tarih öncesi dönemlerde, ölünün ana rahmindeki gibi gömülmesi durumu HOKER
Tarihe aykırılık, çağa uymama ANAKRONİZM
Tarihi olayların zaman bakımından sırası KRONOLOJİ
Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri ÇAĞ
Tarihöncesi PREHİSTORYA
Tarihöncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan küçük heykelcik İDOL
Tarihsel coğrafyada Anadolu’nun Lykia bölgesinde,kalıntıları Fethiye ilçesi TLOS
Tarihsel çağ ERA
Tarihsel koşullar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması gerektiğini ANARŞİZM
Tarihsel koşullar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılmasını savunan ö ANARŞİZM
Tarihte gariplikleriyle tanınan bir kavim AMALİKALAR
Tarihte İran’da kullanılan bir soyluluk unvanı MİRZA
Tarihte Kırım Hanlığında veliahta verilen unvan KALGAY
Tarihte kölelerden kurulu bir asker sınıfı KÖLEMEN
Tarihte Nobel Fizik Ödülünü iki kez alan tek kişi JOHN BARDEEN
Tarihte, Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin torunlarına,bölge fethedildik EVLADIFATİHAN
Tarihte,demirden veya tunçtan dökülmüş,yuvarlak ve boş olan, içine patlayıc HUMBARA
Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler TERK
Tarikat inancında en yüksek makama ulaşan kutbun sağında ve solunda oturan İMAMAN
Tarikat şeyhlerinin karısı BACI
Tarikat üyesi SALİKİN
Tarikatlarda şeyhlik makamı POST
Tarikatların bazısında tekke büyüğü BABA
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenleri yaptıkları yer DERGAH
Tarla SEKİ-HORA
Tarla arasındaki sınır ANG
Tarla bellemede belin çıkardığı toprak VOL
Tarla bellemede kullanılan bellerin tutmaya yarayan baş kısmı DOĞAN
Tarla bellenirken kaldırılan büyük toprak parçası VOLAR
Tarla bellenirken oluşan çamur toprağı VOL
Tarla çiti DİZEME
Tarla faresi GELENİ
Tarla kenarındaki kazıkların üstüne örülen çember, çit FIRAHTİ
Tarla kuşu TOYGAR-CÜSAL-TOMBİL
Tarla ortasında veya kıyısındaki küçük derecik AKLANTI
Tarla sınırı AN-TONÇ
Tarla sulamada kullanılan tahta oluklar ABARA
Tarla sulamak için yapılan küçük su bend LEĞER
Tarla sulamak için yapılmış küçük ark GEVER
Tarla sürülürken açılan kanal, hark AGOZ
Tarla sürümünde pulluğun açtığı iz EVLEK
Tarla ve yol kenarlarında yetişen, çiçekleri hekimlikte kullanılan bir bitk ŞAHTERE
Tarla yapmak için ormanda açılan yer KÖKLEME
Tarla, bağ çevresine çekilen çalı çit SİYEÇ
Tarla, bağ ve bahçe çevresine açılan hendek KESİK
Tarla, bağ, bahçe gibi yerlerden toplanan üründen artakalanlar TARAŞ
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak ÇARDAK
Tarla, bahçe veya mandıra kapısı TOKAT
Tarla, bahçe, bağ gibi yerlerden toplanan üründen arta kalanlar TARAŞ
Tarla, çayır biçiminde tırpanın biçerek yığdığı ot ZOĞ
Tarla,bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak ÇARDAK
Tarlada açılan su yolu, tarlayı sulamakta kullanılan tahta oluklar ABARA
Tarlada suyu akıtmak için yapılan tahta oluk ABARA
Tarlada taş yığını ÇIĞIL
Tarlada ve bahçede yapılan çapalama işlemi KAĞAN
Tarladaki sebze AVAR
Tarladaki sebzeye verilen ad AVAR
Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm AN
Tarlalar arasında sınır olan gedik ya da kademe TUMP
Tarlalarda insanın ayaklarına yapışan dikenli ot BITIRAK-PITIRAK
Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set ÖRÜ
Tarlalarda, bağlarda dökülmüş ya da tek tük kalmış olan ürün BAŞAK
Tarlaları ayırmak için sürülmeden bırakılan yer, sınır MELİS
Tarlaların kenarı TUMP
Tarlaların kenarındaki yükselti TUMP-ANLIK
Tarlanın biçildikten sonraki hali NATOS
Tarlanın kıyısında, önce gübre biriktirilip sonra arpa dikilen yer ABUNLUK
Tarlanın sürülmemiş tarafı ZEDA
Tarlanın tohum ekilmeden önce sürülmesi FELAN
Tarlanın, tahum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri EVLEK
Tarlaya atılan tohumları örtmek gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü TAPAN-SÜRGÜ-EKECİK
Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan yapılmış sürgü TAPAN
Tarlaya veya bahçeye bağlanan suyun başlangıç yeri GAVAR
Tarlayı birinci ve ikinci defa sürme AKDARMA
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir SABAN
Tarlayı iki kez sürmek İKİLEMEK
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakma NADAS
Tarot destesindeki ”küçük arcana”dan biri DENARİ
Tarsus yakınlarında dinlence yeri olarak kullanılan ünlü yayla NAMRUN
Tarsus’ta baharatla karıştırılmış ve dövülmüş karpuz çekirdeği KURU ZAHTER
Tartışma, çekişme, münakaşa etme CEDEL
Tartışmayı amaç sayan felsefe öğretisi ERİSTİK
Tartıya dayanan TARTIL
Tarz STİL-JANR
Tas HUNU
Tasarı LAYİHA
Tasarım, çizim DİZAYN
Tasarımda basılı alanın bir kısmının örneğin fotoğrafın sayfanın dışına taş SIZMA
Tasavvuf SUFİZM
Tasavvuf felsefesine bağlı olan kimse SOFİ
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendisini Tanrıya adamış kimse, sofi MUTASAVVIF
Tasavvuf müziğinde kullanılan, derili, vurmalı bir çalgı BENDİR
Tasavvuf ve tekke müziğinde bir form SAVT
Tasavvufta, kalbin sezgi yoluyla elde ettiği duyu üstü bilgi MARİFET
Tasfiye LİKİDASYON
Tasım mantığında, bir önermenin anlamı VEKTON
Taslak ESKİZ
Tasma HALTUK
Tasma ipi YULAR
Tasmanya ve Avustralya’da toprak altında yaşayan, 50cm.uzunluğunda, porsukg BANDİKUT
Tasvip ONAMA
Tasvir BETİM
Taş SENG
Taş ağaç yarmaya yarayan alet KÜLTÜNK
Taş bilimi LİTOLOJİ
Taş çekici, balyoz MAÇO
Taş devri mezarı DOLMEN
Taş dibek SOKU
Taş döşenmiş yürüyüş yolu PROMENADA
Taş duvar PEE
Taş gibi olmuş toprak parçası KESMİK
Taş işçisi HACCAR
Taş kemer TOL
Taş kemer veya taş kemerlerle ev, oda, kapı vb.şey TOL
Taş kırıntısı MICIR
Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç ZOMP-VALYOS-BALYOZ
Taş kütlelerinin yer değiştirmeden çatlayıp yarılması DİYAKLAZ
Taş silindir LOĞ
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi KILAĞI
Taş üzerinde bilenen kesici bir aracın keskin yüzünde oluşan çok ince kalın KILAĞI
Taş üzerine işlenen, kıvrık uçlu bir yaprak biçimindeki motif BÜTE
Taş ve tunçtan yaptığı soyut ama organik biçimli yapıtlarıyla XX. Yüzyılın HENRİ MOORE
Taş veya ağaçtan yapılmış büyük havan DİBEK
Taş veya mermerden oyma mezar LAHİT
Taş veya tuğladan yapılmış olan yapı KAGİR
Taş ya da duvara delik açmak için kullanılan demir küskü DOM
Taş ya da maden çıkarılan yer OCAK
Taş ya da tuğladan örülerek meydana gelen bir mimari örtü elemanı TONOZ
Taş yığını ÇAĞIL-KORE
Taş, alçı gibi işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda RÖLYEF
Taş, alçıtaşı PUR
Taş, kum, kil ile karışık sert tabaka KİS
Taş, metal ve seramik gibi kalıcı maddeler üzerine, ilkçağ yunan veya latin EPİGRAFYA
Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun, ağır ve bir ucu sivri de KÜSKÜ
Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu ÇÖKEL
Taşbilim LİTOLOJİ
Taşçı kalemi MİNKAR
Taşçı, taş ustası HACCAR
Taşemengillerden, suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvan TAŞEMEN
Taşılbilim İKNOLOJİ
Taşımacılık NAKLİYAT
Taşın altına oynamak ISHİNOSHİTA
Taşınabilir yatak SEDYE
Taşınır tahta perde PARAVAN
Taşıt araçlarından korkma OKOFOBİ
Taşıt dizisi KATAR
Taşıtlara yolun açık veya kapalı olduğunu göstermek üzere renkli levhalar y SEMATOR
Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü JANT
Taşıtlarda yükün yükseklik ölçüsü GABARİ
Taşıtların kayması ve devrilmesini önlemek için, dönemeçlerde yolun dış ken DEVER
Taşıyan, yüklü HAMİL
Taşıyıcı PORTÖR
Taşizm de denilen soyut resim anlayışı LEKECİLİK
Taşkın bir duyguyla AFFETTUOSO
Taşkıran KONKASÖR
Taşkırangillerden, bir çok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu be FUL
Taşkırangillerden, turuncu ve sarı çiçekler açan, yıllık ve çok yıllık türl ACEM LALESİ
Taşküre LİTOSFER
Taşla yapılan duvar ÖRENE
Taşlama, iğneli söz TARİZ-MOREN
Taşlar AHCAR
Taşları ağ şeklinde yerleştirilmiş duvar örgüsü AĞÖRGÜ
Taşları kayaları paçalamada kullanılan büyük çekiç MİTİN
Taşları kayaları parçalamakta kullanılan sivri kazma KÜLÜNK
Taşları parçalamakta kullanılan büyük çekiç MİTİN
Taşları yontmak için kullanılan dişli bir çeşit çekiç DİŞEĞİ
Taşların toprak zemine dikine çakılarak, üzerine beton dökülmesiyle yapılan BLOKAJ
Taşların yapısını inceleyen bilim LİTOLOJİ
Taşların yüzlerini düzlemede kullanılan çekiç BUCARDA
Taşlayarak idam cezası RECİM
Taşlı tarla LEÇE
Taşlı, çakıllı yol NALDÖKEN
Taşlı, kıraç toprak BANAY
Taşlı, kumlu, balçıklı yer EBRAK
Taşlık yer, çıplak tepe ÇAL-BURTLAK
Taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen ya da bahçelerde süs bitkisi ŞİMŞİR
Taşlık, katı KONSA
Taşlık, kayalık yer KINTIR
Taştan ve ağaçtan yapılmış büyük havan DİBEK
Taştan yapılmış bulgur dibeği SOHU
Taştan yapılmış, kemerli büyük köprü KANTARA
Taştlardan korkma OKOFOBİ
Tat alma duygusu yokluğu veya zayıflığı AGÖZİ
Tat duyusunda yanılsama PARAGUZİ
Tatar hanlarına verilen unvan ALTAN
Tatar oku ARBALET
Tatarcık CİMİN
Tatbiki, ameli PRATİK
Tatlı bir ekmek türü BİŞİ
Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan kakaolu pasta MOZAİK
Tatlı Hayat”, “Sekiz Buçuk”, “Amorcord” gibi filmleriyle tanınmış İtalyan s FEDERICO FELLINI
Tatlı kayısı BİTİRGEN
Tatlı olan toprakaltı bölümleri hekimlikte ve serinletici içkilerin yapımın MEYAN
Tatlı sularda yaşayan, kamçı biçimindeki uzantısı ile hareket eden mekik bi ÖĞLENA
Tatlı sülümen KALOMEL
Tatlı ve sulu bir şeftali cinsi HALE
Tatlı ve yumuşak DOLCE
Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatlar dışında kalan beşinci tat UMAMİ
Tatlımsı bir mandalina türü SATSUMA
Tatlısı bol, kalın gözleme BAZLAMA
Tatlısülümen KALOMEL
Tatsız tuzsuz yiyecekler SASI
Tatsız tuzsuz yiyecekler için kullanılan söz SASI
Tatsız ve çok konuşan, geveze ZEVZEK
Tava DİGAR-DIĞAN
Tava da pişirilen haşhaşlı pide DÖNDÜRME
Tava kebabı KALİYYE
Tavada pişirilen haşhaşlı pide DÖNDÜRME
Tavada yapılan yağlı ince ekmek ZİLİKTAR
Tavan GOŞAT
Tavan HATIL
Tavan arası DİRENİ
Tavan arası, toprak damlarda döşeme agaçlarının arası ARITSAK-DİRENİ
Tavan ile kömür damarı arasında yer alan ince, yumuşak killi tabaka PESTİL
Tavan kaplaması LAMBRİ
Tavan resmi PANO
Tavan tahtaları arasına konulan ince tahta ŞÜŞE
Tavana asılan süslü aydınlatma aracı AVİZE
Tavana döşenen büyük ağaç HEZAN
Tavana yakın küçük pencere TAKA
Tavana yerleştirilen elektrik armatürü PLAFONİYE
Tavanarası KARLIK
Tavanda veya tavana yakın yerde bulunan camlı pencere TEPECAMI
Tavandan inerek, sahnenin üst kısmını sahne boyunca kaplayan kısa, dar perd FRİZ
Tavla oyununda pul dizilen yer KAPI
Tavla pulu TAŞ
Tavşan KOYON
Tavşan kulağı, siklamen BUHURU MERYEM
Tavşan ve kuzu eti ile kızartılmış hamur yemeği ÇULLAMA
Tavşan vebası, avcı hastalığı gibi adlar da verilen ve kenelerle bulaşan bi TÜLAREMİ
Tavşan yavrusu ÇİSİK-GÜCE-GÖCEN
Tavşankulağı SİKLAMEN
Tavşankulağı, siklamen” gibi adlar da verilen bir süs bitkisi BUHURU MERYEM
Tavuğun gagası NİGART
Tavuğun göğüs etiyle hazırlanan ve pişmiş hamurla yenen bir tür çorba ARABAŞI
Tavuğun istenilen yere yumurtlamasını sağlamak için kullanılan beyaz taş FOL
Tavuk KATAMİ
Tavuk eti, patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek ÇEVİRME
Tavuk eti, sarımsak ve ekmekle yapılan bir çeşit pilav SENGESER
Tavuk etiyle hazırlanan bir tür yemek KİEVSKİ
Tavuk ırkı LEGORN
Tavuk için kuluçka LOGA
Tavuk kümesi PİN
Tavuk pisliği ZİNİYA
Tavuk ve kuşların ibiği ya da başındaki uzun tüyler KEPEZ
Tavuk ya da kuş yavrusu CİBİ
Tavuk yada dana etiyle yapılan bir tür yemek ŞNİTZEL
Tavuk, balık, dana ve kuzu etlerinin kemiklerinin çıkartılarak dilimlere ay FİLETO
Tavuk, et ya da balığı ızgarada pişirerek yapılan bir Japon yemeği TERİVAKİ
Tavuk, horoz gibi hayvanlarının kaçmaması için ayağına bağlanan sicim, bez PINA
Tavukçulukta bir yumurta ırkı MİNORKA
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda eti için BILDIRCIN
Tavukgillerin ve kimi kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki MAHMUZ
Tavukları kapıp kaçan bir gece kuşu ÜYÜ
Tavukların belli bir yere yumurtlaması için konan yumurta PİNGEL
Tavukların kümeste üzerine çıktıkları yer TAR
Tavukların su içtiği oluk YALAK
Tavukların üstüne dizildiği ince sırık TAR
Tavuksugiller takımından, yumurtaları üzerine kuluçkaya yatmak yerine onlar İRİAYAK
Tavus kuşu TOVUZ
Tay GULUN
Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren, yıldız görünümlü ve ışın KUAZAR
Tayftaki üç ana renk içinde odak uzaklığı aynı olacak şekilde düzeltilmiş, APOKROMAT
Tayin ATAMA
Tayland’da kullanılan eski altın para DOS
Tayland’da tapınak ve dua yeri VİHARA
Tayland’ın eski adı SİYAM
Taze buğday FİRİK
Taze cevizin üzerindeki yeşil kabuğa halk dilinde verilen ad OZUK
Taze çam kabuğu GASMUK
Taze diken ucu MERULCAN
Taze fasülye SIYIRMA-ÜLÜBÜLOMYA-PATİÇİ
Taze incir BARDACIK-LAP
Taze kekik ZAHTER
Taze mısır POSUL
Taze peynirle yapılan bir cins tatlı BELMUŞ
Taze peynirle yapılan bir çeşit peynirli pide HAÇAPUR
Taze sarımsak ŞİVEYDİZ
Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu eti yemeği KAPAMA
Taze tarhana OVMAÇ
Taze tuzsuz peynir TEÇİN
Taze tüketilen bir kekik çeşidi ZAHTER
Taze yenen yeşil bir bitki ÇİNACUNA
Taze, dinlenmiş sütün üzerine biriken yağlı kısım KRİM
Tazelik, gençlik REVNAK
Tazelik, sevinç NÜZHET
Tazı IRAB
Tebeşir GİRİT TAŞI
Tebeşir çağı tabakaları içinde bulunan deniz kestanesi fosili EPİASTER
Tebeşir devri alt katı BARREMİYEN
Tebeşir dizisinin en üst katı DANİJEN
Tecrübeli oyuncu VETERAN
Tecrübeli, usta EKE
Tecrübeye dayanan AMPİRİK
Teçhizat DONATI
Tedavi OTAMA
Tedavi amacıyla hazırlanan ilaçlı su BANYO
Tedavi amacıyla saplantı halinde ilaç kullanma TOKSİKOMANİ
Tedavi etmek OTAMAK
Tedavide parfüm sanayiinde kullanılan bir asit SALİSİLİK
Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalitsal bir cücelik tipi AKONDROPLAZI
Tedbirli davranma TEMKİN
Tedirgin BİZAR
Tedirgin etme TACİZ
Tedirginlik EVEKSİYON
Tefarik otu da denilen, kokulu ve esanslı bir yağ elde edilen otsu bir bitk PAÇULİ
Tefecilik MURABAHA
Tefecilik. Bir malı çok fazla karla satma MURABAHA
Teftiş BAKI
Teğmen MÜLAZIM
Tehdit eden İMMİNENT
Tehlike durumu, imdat, yardım DAR
Tehlike sınırı RUBİKON
Tehlike, endişe veren durum KRİTİK
Tehlikeli Alakalar”, “Viva Maria”, “Siyah Gelinlik” gibi filmleriyle tanınm JEANNE MOREAU
Tehlikeli durum VARTA
Tehlikeli son VEHAMET
Tehlikesiz salgı bezi uru ADENOM
Tek ağızlı balta NACAK
Tek at koşturularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba PARAÇOL-PARAŞOL
Tek başına oynanan bir iskambil oyunu SOLİTER
Tek başına, başıboş BOYDAK
Tek biçim STANDART
Tek bir bitlik bilgi ile monitör üzerinde adreslenebilen tek bir nokta PİXEL
Tek bir hücre veya organizmadan eşeysiz üreme yoluyla türetilmiş,genetik ya KLON
Tek bir hücre ya da organizmadan eşeysiz üreme yoluyla türetilmiş organizma KLON
Tek bir mekanda geçen TV komedi dizilerine verilen ad SİTCOM
Tek bir merceğin gücünü anlatan birim DİYOPTRİ
Tek bir raydan oluşan demir yolu MONORAY
Tek bir tahta parçadan yada tahta parça üzerine tutturulmuş kösele bir üstl SABO
Tek Boynuzlu At”, “Kesik Bir Baş”, “Ağ”, “İtalyan Kızı” gibi romanları dili İRİS MURDOCH
Tek deste kağıtla oynanan bir iskambil oyunu PİNAKİ
Tek dilli, bir tekerlekli makara TURNO
Tek düze, monoton YEKNESAK-MONOTOMİ
Tek eşlilik MONOGAMİ
Tek hörgüçlü deve HECİN
Tek hücreli bir ökaryot canlının artık maddelerini boğum yaparak hücre dışa EKSOSİTOZ
Tek hücreli mikroorganizmalar BAKTERİ
Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi TAKSİ
Tek kadının oynadığı bir halk oyunu ÖRDEK
Tek kağıt tabaka üzerine basılan 16 sayfalık kırılmış kitap parçası FORMA
Tek kişilik oyun MİNODRAM
Tek kişinin geçebileceği ilkel köprü SANSALAK
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası FAYTON-PAYTON
Tek kulplu yonca ağızlı antik kap KHOUS
Tek kurşun atan bir çeşit tüfek MARTİN
Tek mekanlı küçük kilise ŞAPEL
Tek melodi üzerine yazılmış, konuşur gibi söylenen bir tür vokal şekli RESİTATİF
Tek odalı daire STÜDYO
Tek odalı küçük ev PAÇKA
Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış KIRBAÇ
Tek parça hayvan postundan yapılan ceket GOCUK
Tek parçalı kadın giyeceği ENTARİ-FİSTAN
Tek parçalı olup belden kesiksiz, yaka biraz açık, kollan bilek kısmından g BİNDALLI
Tek parçalı ve kol yerine yarıkları olan bir çeşit kadın üstlüğü MAŞLAH
Tek renk ipek dokuma baş örtüsü KIRAB
Tek sesli, aynı seste UNİSONO-UNİSSON
Tek sıra elmas veya inciden gerdanlık AKARSU
Tek tanrıcılık MONOTEİZM
Tek tek harflerden boyları ayarlanmış satırlar dizen mekanik dizgi makinesi MONOTYPE
Tek tek resimleri ya da hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duy ANİMASYON
Tek tohumluk kuru meyve AKEN
Tek tonlu UNİTONAL
Tek tük ağaç bulunan kayalık GER
Tek ve belirli bir yıldız KEVKEP
Tek veya çok hücreden oluşan,vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan d EPİTEL
Tek veya çok hücreli organizmaların çeşitli özelliklerine göre sınıflandırı TAKSONOMONİ
Tek ya da çok sayıda çıbanın vücudunun çeşitli yerlerinde sık sık yinelenme FURONKİLOZ
Tek ya da iki kulplu toprak testi LILLIKI
Tek, bir tane BİCEZ
Tek, eşsiz, biricik YEKTA-BİCEZ-ÜNİK
Tekçi MONİST
Tekçilik(Fels.) MONİZM
Tekdüze MONOTON
Teke olmamış keçi KOŞAT
Tekel MONOPOL
Tekel idaresine verilen eski bir ad REJİ
Tekelci kapitalizme özgü şirketler birliği TRÖST
Tekelci sermaye TRÖST
Tekelci sermayedarlığa dayalı ortaklıklar birliği TRÖST
Tekerleğin çıkmaması için at arabasının dingiline takılan demir bilezik KATALAK
Tekerleğin ortasında, prmakların takıldığı, çevresi delik kurs POYRA
Tekerlek biçiminde hazırlanmış, sarı renkli bir tür peynir KAŞKAVAL
Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri DALAK
Tekerlek biçimli peynir GOLOT
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilen DİNGİL
Tekerlekli araçlarda lastiği tutan çember biçimindeki parçalardan her biri İSPİT
Tekerlekli mancınık ARRADE
Tekerleksiz el arabası HERZAL
Tekgövde MONOBLOK
Tekin olmayan PERİLİ
Tekirdağ’da bir dağ GAMOS
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, kumsalıyla ünlü turistik bir yöre KASTRO
Tekke edebiyatı şiir türlerinden biri NEFES
Tekke edebiyatında, insanın Tanrı’dan çıkıp tekrar Tanrı’ya döneceğini işle DEVRİYE
Tekke müziğinde kullanılan, vurmalı, zilli bir saz HALİLE
Tekkelerde su çekenlere verilen ad AKBEŞ
Tekkelerde tarikat ulularının özellikle eğitici mahiyette olmak üzere söyle NUTUK
Tekkelerdeki ayin ve devranlarda ilahi okumakla görevli hanende ZAKİR
Tekli SİNGLE
Teknelerde hamuru kazımaya yarayan araç ISIRAN
Tekrar YİNE
Tekrarlanan bir sayının toplamı KAT
Tekstil ürününün bir bant üzerinde hareket ederken basınç altında ısı veril DEKATÜR
Tekstilde germe kurutma makinesine verilen ad RAM
Tekstilde, çözgüsünde organze, atkısında pamuk ipliği kullanılan dokuma GLORİA
Tekstilde, rezerve baskıyla elde edilen bir süsleme yöntemi ve bu yöntemle İKAT
Tektanrıcılık MONOTEİZM
Tektonik çukur GRABEN
Tel durumundaki gümüşü,altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan i TELKARİ
Tel peynir ÇEÇİL
Tel ve bitkisel halatların çevresini belirten birim BURGATA
Tel, kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmas KANGAL
Telaşa düşmek TİVİTİVİ
Telden ya da sazdan yapılan, dökülmez hokka prensibine göre düzenlenmiş bal KIRTIL
Teleme peynir DELEME
Telgraf alfabesi MORS
Telgraf işaretlerini göndermek için, bir devredeki akımı kesmekte veya yeni MANİPLE
Telgrafla haber naklinde hız birimi BAUD
Telkin durumu İPNOZ
Telkin yolu ile uyutmak İPNOTİZMA
Tellal ücreti MEZZET
Telli bir bürümcük cinsi ŞİP
Telsiz telgraf ile radyoyu bulan ünlü İtalyan mucit MARCONİ
Tembel ATIL-PAHAL-KEHEL
Tembel hayvan” da denilen ve hep ağaçların üstünde asılı olarak yaşayan mem BEN
Tembel ve uyuşuk ERİNCEK-KEHEL
Tembelce KAHİLANE
Tembellik ATALET
Temdit UZATMA
Temel cümleleri yan yana sıralamak PARATAKS
Temel ile zemin arasındaki yükseklik KOT
Temel maddesi baharat katılmış domates olan bir tür sos KETÇAP
Temel maddesi çift klorlu etil sülfür olan savaş gazı İPERİT
Temel maddesi olivin olan iri taneli kayaç DÜNİT
Temel önerme AKSİYOM
Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve KAPİTALİZM
Temel ve yan cümleciklerin sanatlı bir biçimde iç içe yerleştirilmesiyle ku HYPOTAKS
Temel, dayanak noktası BAZ
Temel, esas ANA-ASLİYE-ASL-BAZ-ASAL-ESASİ-BAZ-HİM
Temelde iki kişi tarafından oynanan, geçmişi 15.yy.kadar inen bir iskambil PİKET
Temeli taklide dayanan sözsüz oyun MİM
Temelinde kuşkulanma ve kuşku sanrıları olan bir grup ruhsal bozukluğa veri PARANOİT
Temellendirilemeyen duygu ÖNSEZİ
Temelsiz eğreti yapı BARAKA
Temelsiz, boş söz SAFSATA
Temiz iş kağıdı BONSERVİS
Temiz kalpli OĞUZ
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık İHLAS
Temiz soyluluk ASALET
Temiz ve yaraşır AKGİRAY
Temiz ve zarif giyinmiş TİRENDAZ
Temiz, düzgün, derli toplu” anlamında kullanılan denizcilik terimi NETA
Temiz, iffetli AKMAN-SİLİ-NEZİH-ARCA-PAK-AFİF-NAKİ
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk top BEDİRİK
Temizlenmiş arpayı sütle pişirerek yapılan Polonya ve Rus yemeği KAŞA
Temizlik işleri TANZİFAT
Temizlik işlerinde kullanılan bir cins toprak ARİNA
Temizlikte kullanılan küçük leğen İLAANÇE
Temmuz ayı ORAKAYI
Temriye denilen deri hastalığının halk arasındaki adı TEMRE
Temuçin’in büyük oğlu COÇİ
Temuçin’in ilk karısı BORTE
Ten üzerine giyilen ince kadın fanilası KAŞKORSE
Tencere KALUŞE-PATİLE-HARANI-AGUŞKA
Tencere, tava kapağı ÖREGEÇ
Tende kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama vs doku bozukluklarıyla kend MAYASIL
Tendeki ben BENK
Tendon iltihabi TENDİNİT
Tenek, sac gibi şeyleri kesmek için kullanılan alet KESME
Tenekeden yapılan gaz lambası İDARE
Teneşir, sedi, peyke KEREVET-SALACAK
Tenis kortlarında bir zemin çeşidi ÇİM
Tenis ve golfde, topa yanlamasına vurulan darbe SLİCE
Tenisde, 2006 sezonunun 3.Grand Slam mücadelesi olan Wimbledon turnuvasında AMELİE MAURESMO
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun BADMİNTON
Teniste hızlı,i yi, karşılanamayan servis atışı ACE
Teniste rakibin karşılayamadığı, doğrudan doğruya sayı getiren servis ACE
Teniste topa arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru vurma LİFT
Teniste topu rakibin arkasına düşürmeyi amaçlayan vuruş LOB
Teniste, 2006 sezonunun 3. Grand Slam mücadelesi olan Wimbledon turnuvasınd ROGER FEDERER
Teniste, topa arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru vurma LİFT
Tenktonik çukur GRABEN
Tenor ve bas arasındaki erkek sesi BARİTON
Teori KURAM
Tepe arkası AŞUT
Tepe biçiminde mezar, höyük KURGAN
Tepe noktası, uç, doruk APEKS
Tepe, yüksek yer ALGUN-GUGUL
Tepeden inmecilik JAKOBEN
Tepeli akbaba KONDOR
Tepeli dalgıç ELMABAŞ
Tepeli tavuk da denilen ve Güney Amerika’da yaşayan bir kuş HOAZİN
Tepelikli bir papağan MAKADU
Tepesi dar, kenarları geniş bir tür fes AZİZİYE
Tepesi dar, kenarları geniş, kulak hizasına değin uzanan basık bir fes türü AZİZİYE
Tepesi devrik ve ucu püsküllü başlık ÜSKÜF
Tepki AKSÜLAMEL
Tepkili uçak JET
Tepsi MARTABANI-TINGIR-AKSÜLAMEL-

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık