BULMACA SÖZLÜĞÜ-T-3

Ter ARAK
Ter, pislik, çamur yüzünden tırnak kökünde oluşan yara BIÇILGAN
Teras, sundurma EYVAN
Terayağı saklamak için kullanılan tahtadan küçük yayık ÇALMAK
Terazi MİZAN
Terazi gözü KEFE
Terazi yapıp satan kimse VEZNECİ
Teraziyi denklemek için, hafif gelen kefeye konulan ağırlık ABRA
Terbiye görmemiş kişi HAM
Terbiyeli, nazik EDİBANE
Tercüman DİLMAÇ
Tercüman, dilmaç DRAGOMAN
Tere GEDİME
Tereddütlü kimse AYİR
Teregillerden bir tür ot GULUNDİŞİ
Terementi ağacının tohumu MENEVİŞ
Tereyağı kabı KÜLEK
Tereyağı saklanan ağaç kap SAĞRAK
Tereyağlı küçük bisküvi PÖTİBÖR
Tergal” adı da verilen, sentetik iplikle dokunmuş kumaş türü TERİLEN
Terim ISTILAH
Terim bilimi TERMİNOLOJİ
Terkedilmiş, kullanılmayan METRUK
Terleme ARKAN
Terlemekten ya da sıcaktan vücutta görülen pembe kabartılar İSİLİK
Terlik ŞİPİTİK-ŞİPPEK
Termik ISIL
Termofor BUYOT
Termometre ISIKERTE
Ters KUPAS
Ters anlamlı kelimelere verilen ad ANTONİM
Ters anlamlı sözcükler ANTONİM
Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş MAKUS
Ters tavan ARUSTAK
Ters, aksi PAHAL
Ters, huysuz, inatçı YANAZ
Tersinden de aynı şekilde okunan sözcük yada tümce PALİNDROM
Tersinden okununca gene aynı anlamı veren söz ya da cümle ANAKİKLİK
Terzilerin patron çıkarmak için kullandıkları bir çeşit saydam kağıt MULAJ
Terzilikte “yırtmaç” anlamında kullanılan sözcük APERTURA
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit m MEZURA
Terzilikte yırtmaç anlamında kullanılan sözcük APERTURA
Terzinin belli bir ölçü ve modele göre kumaşa biçim vermek için yaptığı iş FASON
Tesadüf RAST
Tesbih böceği KANFESE
Teselli etme AVUTMA
Tesir etmek ETKİMEK
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça İMAME
Tespit SAPTAMA
Tespit edilmiş olan zaman VAKİT
Tess”, “Amadeus”, “Rosemary’nin Bebeği”, “Piyanist” gibi filmleriyle tanınm ROMAN POLANSKI
Testere İZMİRA-MİŞAR
Testere gibi şeylere diş açmada kullanılan aygıt DİŞEĞİ
Testi atölyesi KAHARNA
Testi, ibrik BARDAK
Testis torbalarında kan birikmesi HEMATOSEL
Testisin kronik iltihap süreci PAKİVAJİNALİT
Teşekkül OLUŞUM
Tetanaoz hastalığında belirgin olarak oluşan vücudun yay şeklini alarak kas OPİSTOTONUS
Tevekkelli AŞKİ
Tevfik Fikret ‘in, İstanbul’a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri SİS
Tevrat’ın mukaddes sandığı KİLVAZ
Tevrat’ın yaradılış bölümüne göre Sodome’den ayrılırken geri döndüğü için t EDİTH
Tevşih AKROSTİŞ
Teyze DİZE
Teyze, dayı, hala ya da amcanın kız çocuğu KUZİN
Tez canlı, içi tez, ivecen ACUL
Tezat ANTAGONİZMA
Tezek yığını GALAK-KALAK
Tezek, hayvan gübresi KEMİRE
Tezene ile çalınan iki ya da üç telli halk sazı CURA
Tezhipçilerin altını dövmeleri sırasında tirşenin kenarlarından dışarı taşa RAMAD
Tezhipte desenin bitiminde, ciltte şemse ve köşebent kenarlarında kullanıla TIĞ
Thelma ve Louis”, “Gönüllü Rehine” gibi filmleriyle tanınmış ABD’li sinema SUSAN SARANDON
Thomas Hobbes’un, devleti incelediği ve “İnsan insanın kurdudur” sözünün de LEVİATHAN
Thuya olarak tanımlanan, servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar MAZI
Tıbbın akciğer fizyolojisi ve patolojisini ya da daha genel olarak solunum PNOMOLOJİ
Tıbbın böbrek işlevlerini ve hastalıklarını inceleyen bilim dalı NEFROLOJİ
Tıbbın gebelik, doğum ve loğusalığı inceleyen bölümü OBSTETRİK
Tıbbın sindirim sistemi hastalıklarını inceleyen dalı GASTROENTOROLOJİ
Tığ BİZ
Tımar ZEAMET
Tınlam TANİN
Tıp bilimlerinin, tümörlerin patolojisi ve nedenlerini inceleyen bilim dalı ÖNKOLOJİ
Tıp dilinde “zehirlenme” anlamında kullanılan terim ENTOKSİKASYON
Tıp dilinde derinin kızarmasına verilen ad ERİTEM
Tıp dilinde idrar salgısının azalmasına verilen ad ANÜRİ
Tıp öğreniminde üzerinde çalışılan ölü insan ya da hayvan vücudu KADAVRA
Tıpta bir organı su vererek yıkama LAVAJ
Tıpta yanlış, özensiz tedavi MALPRAKTİS
Tıpta, özellikle yüz estetiğinde kullanılan yılan zehiri BOTOKS
Tıraş etme, kazıma YÜLÜME
Tıraş olmuş MATRUŞ
Tıraşlanmış, dikdörtgen biçiminde değerli taş BAGET
Tıraşlı başlarını güneş ışınlarından ve gözlerini günaha sokacak nesneleri TALAPAT
Tırmık OK-CIRNAK-GELBERİ
Tırnak CIRNAK
Tırnak boyası OJE
Tırnak dibindeki ince, beyaz leke HİLAL
Tırnak izi CIRMIK
Tırnak kemirme hastalığı ONİKOFAJİ
Tırnak kökünde oluşan yara BICILGAN
Tırnak yatağı iltihabı, dolama PANARİS
Tırnak yeme alışkanlığı ONİKOFAJİ
Tırnak, boynuz, kıl gibi üstderi ürünü olan yapıları oluşturan proteinli ma KERATİN
Tırpan KERENTİ-KASA
Tırpan bileme taşı MASAT
Tırpan sapı NAT-KERENTİ
Tırpanı sapına bağlayan yeri PÖRÇÜK
Tırpanın biçerek yığdığı ot ZOĞ
Tırpanın sap geçecek deliğini delmeye yarayan çelik alet ACENE
Tırpanla biçilmiş ot ya da ekin BİÇİN
Tırtıklı ya da çeşitli eğimler içeren serbest kesimler DENTELAJ
Tırtıl kozası KOKON
Tırtılları aşınmış taşıt lastikleri için kullanılan sözcük KABAK
Tibet antilobu KİRU
Tibet Budizm’inde manastır GOMPA
Tibet Budizminde, ölen bilge bir kişinin ruhunun girdiğine inanılan çocukla TULKU
Tibet kadınlarının bayramlık başlığı ÇUKTİ
Tibet kökenli uzun tüylü bir süs köpeği cinsi LHASA
Tibet öküzü YAK
Tibet öküzü, deve gibi hayvanların kurutulup yakıt olarak kullanılan dışkıs ARGOL
Tibet sığırı SEBA
Tibet tavşanı TOLAY
Tibet ve Keşmir’de hircus türü keçinin tüyleriyle dokunan ve özellikle şal PAŞMİNA
Tibet yaylalarında yaşayan bir antilop türü ÇİRU
Tibet yaylalarında yaşayan bir sığır YAK
Tibet’in merkezi olan kent ALHASA
Tibet’in yerel dini BON
Tibetliler’in alfabelerine verdikleri ad DBUÇAN
Tibetliler’in işlek yazısı DOUMED
Tibet’te bir tuz gölü SİLİNG
Tibet’te Buddha manastırlarında büyük önem taşıyan din büyüğü BUDZAD
Tibet’te, Hindular’ın en önemli hac merkezlerinden biri olan göl MAPAM
Ticaret TECİM
Ticaret malı META-MAL
Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo DOK
Ticarette geciktirilmiş ödemeler için kullanılan sözcük ARİYERE
Ticarette tasfiye LİKİDASYON
Ticarette, malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak, başka bir firmay FASON
Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan pay MARJ
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı KAPA
Ticari mallara konulan ve elektronik olarak okunabilen, çubuklar biçimindek BARKOD
Ticari malların geçici olarak konulduğu yer SUNDURMA
Tifo aşısı TAB
Tifo gibi bazı hastalıklara eşlik eden kas zayıflığı ADİNAMİ
Tifoya neden olan basilin adı EBERT
Tiftik MOHER
Tiftik keçisi FİLİK
Tiftik keçisinin ince, yumuşak, parlak yünü MOHER
Tiftikten yapılan bir cins ince kumaş ŞALİ
Tifüs hastalığına verilen bir ad LEKELİ HUMMA
Tiksinme, iğrenme KERH-İKRAH-NEFRET
Tiksinti”, “Tess”, “Rosemary’nin Bebeği”, “Piyanist” gibi filmleriyle tanın ROMAN POLANSKİ
Tilki, çakal DİMNE
Tilki, samur, tavşan gibi hayvanların karın taraflarından elde edilen kürk NAFE
Tilkinin ense postu kürkü CILKAVA
Tilkiye benzeyen, siyah, kestane, kızıl renkli tüyleri olan, çoban köpeği o KELPİE
Timur’un torunu ve Şahruh’un oğlu olup 1409-1449 yılları arasında Semerkant ULUĞBEY
Timur’un ordusunda yer alan, oburluğuyla ünlü bir filin adı MOHİNİ
Tipo baskıda kullanılan kalıbın her bölümünün aynı kalitede baskı yapması i MİZANTREN
Tipo baskıda metal harfleri dizerken kolaylık olsun diye kullanılan cımbıza ÇİFT
Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu LEK
Tirfil otu KORUNGA
Tirfil” de denilen bir tür yabani yonca KORUNGA
Tirfile yakın bir yıllık otsu bitki BOYOTU
Tirioti örten bağdoku kılıfı içinde ikisi üstte, ikisi altta yer alan dört PARATLİOTLER
Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim PARATİROİD
Tiroit bezi büyümesi GUATR
Tiroit bezinin büyümesi hastalığı GUATR
Tiroit bezinin enfeksiyon dışında bir nedenle iltihaplanması hastalığı HAŞİMOTO
Tiroit bezinin iltihabı TİROİDİT
Tiroit hormonlarının ilki TİROKSİN
Tiryakilik yaratan bir ilacın azaltılması veya durdurulmasını takiben yaşan ÇEKİLME
Titan dioksitten oluşan bir mineral BROKİT
Titrek ve düzensiz yürüyüş biçimi ATAKSİK
Titrek, titreyen LERZAN
Titreme, ürperme RAŞE-LERZE
Titreşim VİBRASYON
Titreşme, titreşim İHTİZAZ
Titreştirilince ana seslerden birini veren çelik alet DİYAPOZON
Titreyiş, titreme RAŞE
Tiyatro içinde sesin dağılışı ve dağılış ölçüsü AKUSTİK
Tiyatro niteliği taşıyan radyo ya da televizyon yayını DRAMA
Tiyatro oyuncularına armağan olarak verilen taç CORALARİUM
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra “At”, “Hakkâri’de Bir Mevsim”, “Camdan Kalp GENCO ERKAL
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra “Haraç Mezat”, “Evrende Ellerimiz” gibi şii SUAT TAŞER
Tiyatro oyunları yazma sanatı DRAMATURGİ
Tiyatro oyunlarının yanı sıra “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu”, “Tuş”, “Konçin HALDUN TANER
Tiyatro sahnelerinin yanı sıra “Anayurt Oteli”, “Aaahh Belinda” gibi filmle MACİT KOPER
Tiyatro sahnelerinin yanlarında önden arkaya eşit bir şekilde duran lambala HERS
Tiyatro sahnesinde dekorların hareket edebilmesi için yapılmış parmaklıklı SOFİTA
Tiyatro sahnesine ilk çıkan Müslüman Türk kadını AFİFE JALE
Tiyatro salonlarında, perde arasında oyuncuların ve seyircilerin dinlenmesi FUAYE
Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un bir öykü kitabı MEMED
Tiyatro ve sinemada teknik ustalıkla yapılan hile TRÜK
Tiyatro veya roman kahramanları EŞHAS
Tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğunun yanı sıra “Ayak Bacak Fabrikası” adlı SERMET ÇAĞAN
Tiyatro, sinema gibi yerlerde, sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada buluna PARTER
Tiyatro’da sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm KULİS
Tiyatroda dinlenme yeri FUAYE
Tiyatroda karşılıklı konuşma sırasında bir oyuncunun rol arkadaşının sorula REPLİK
Tiyatroda kurnaz uşak tiplemesine verilen ad VALE
Tiyatroda sahne ŞANO
Tiyatroda sahne önüne rastlayan loca AVANSEN
Tiyatroda sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kimse KONDÜVİT
Tiyatroda, oyuncunun sözü başkasına bırakırken söyleyeceği son söz REPLİK
Tiyatrolarda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse KLAKÖR
Tiyatroya uyarlanan masal FEERİ
Tohum BİDER-EKECEK
Tohum ekme aleti MİBZER-EKER
Tohum kabuğu TESTA
Tohum ve Toprak”, “Şili’de Av”, “Ölü Kentin Nabzı”, “Atçalı Kel Mehmet” gib ORHAN ASENA
Tohum yaprağı ÇENEK
Tohum, döl EMBRİYON
Tohumda embriyonu kaplayan etli bölüm ÇENEK
Tohumdan yetişmiş küçük fidan ÇÖĞÜR
Tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu ACEMLALESİ
Tohumları kırmızı bibere benzeyen bir bitki,çemen otu POY
Tohumlarından elde edilen yağ, yapay kauçuk yapımında kullanılan bir bitki KOLZA
Tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki REZEDE
Tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde edilen ve Asya’da yetişe BAŞYA
Tohumlarından yağ çıkarılan bir bitki IZGIN
Tohumlu bitkiler FANEROGAM
Tohumluk küçük soğan, arpacık soğan İSKELEN
Tohumluk soğan FİSİL
Tohumluk ve yemeklik mısırların asıldığı yer İZGALİT
Tohumlukta kullanılacak tahılı ayırmaya yarayan döner kalburlu araç ÇALKAR
Tohumu bahar olarak kullanılan ıtırlı bir bitki KAKULE
Tohumu kuş yemi olarak kullanılan kimi bitkilerin cins adı FAREKULAĞI
Tohumu örten kabuk ÇENET
Tok ve kalın ses DAVUDİ
Tokaç, raket VURAÇ
Tokaçlı kar ayakkabısı LEKEN
Tokat yöresinde yetişen bir tütün cinsi EREK
Tokat yöresine özgü bir halk oyunu ANAKURU
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir göl ZINAV
Tokat’ın Pazar ilçesinde, sarkıt ve dikitleriyle ünlü bir mağara BALLICA
Tokat’ta yetişen ve yüksek kaliteli şarap veren beyaz üzüm cinsi NARİNCE
Tokyo kentinin eski adı EDO
Tokyo Müzesi tarafından kurulan, Japonya’nın en eski ve ünlü hayvanat bahçe UENO
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri KREZOL-LİZOL
Tombala kartı KARTELA
Tombalaya benzer bir oyun BİNGO
Tombul fındık grubunda standart bir fındık çeşidi FOŞA
Tombul, iri yapılı TORAMAN
Tombul, şişman, gürbüz çocuk PAMPAL
Tomurcuk KOMBOS-DOMUR-BUDUK-BİBİL-BUBUK-CEZL
Top mermisinin ucuna vidalanan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlay TAPA
Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında,ağır taş gülle fırl MANCINIK
Top yuvarlaktır” örneğinde olduğu gibi, aynı düşünceyi değişik terimlerle t TOTOLOJİ
Topaç FIRFIRA-GATIR
Topak BADUL
Topal Koşma”, “Menekşeli Bilinç” gibi öykü kitapları ve “Korsan Çıkmazı”, ” NEZİHE MERİÇ
Topal, aksak LENG-ÇALIK
Topallık, aksayarak yürüme ARECAN
Toparlak sepet ya da küçük küfe TOPAÇ
Topçeker GAMBOT
Topkapı Sarayı’nda, sadrazam ve hükümet üyelerinin devlet işlerini görüşmek KUBBEALTI
Topkapı Sarayı’nın Enderun dışında kalan bölümü BİRÜN
Topkapı Sarayının girişteki ikinci kapıya verilen ad BABÜSELAM
Topkapı, Galata, İbrahimpaşa ve Edirne saraylarına alınıp devlet hizmetleri CELEP
Topla birlikte koşma” anlamında spor terimi DRİPLİNG
Topla yapılan yaylım ateş SALVO
Toplaç KOLEKTÖR
Topladığı ışığı bir doğrultuda gönderen bir cins optik sistem FOTOFOR
Toplam olarak CEMAN
Toplama İCMA-CEMİ-CEM
Toplama parçalardan oluşturulan otomobillerle yapılan bir tür yol yarışı HOTROD
Toplanma, birleşim İNİKAT-İCMA-İÇTİMA-CEM-CEMAN-HAŞİR
Toplanmış, kümelenmiş GORGOM
Toplantı yeri MAHFİL
Toplantı, düğün DERİ
Toplantı, insan kalabalığı DERİNTİ-DEYİ
Toplar damar dolaşımı bozukluklarına bağlı olarak gelişen deri hastalığı LİVEDO
Toplar damar duvarının iltihaplanması FİLEBİT
Toplardamar VERİT-VEN-VENA
Toplardamar genişlemesi VARİS
Toplardamarlarda iç zar iltihabı FLEBİT-FİLİBİT
Topları ateşlemek için ağızotunun konulduğu delik FALYA
Toplayarak, toplam olarak, hepsini içine alarak CEMAN
Toplu geziler için yapılmış büyük otobüs OTOKAR
Toplu olarak CEMAN
Toplu tartışma FORUM
Topluluğu kapsayan ani dehşet duygusu PANİK
Topluluk, zümre CAMİA-CUMHUR-ANSAMBL
Topluluktan ayrı durma İNFİRAT
Toplum için ayrılmış geniş alan PLAZA
Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol ETİKET
Toplum yaşamına giren geçici yenilik MODA
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama UZLET
Toplum yöresine uygun davranma EDEP
Toplumda kadının haklarını çoğaltmak ve erkeğinkine eşit kılmak amacını güd FEMİNİZM
Toplumda ya da bireyde ölçü ve değerlerin çökmesi ya da amaç ve ülkü yoksun ANOMİ
Toplumdaki alt kültür gruplarının kullandığı özel dil ARGO
Toplumsal bir olgu olarak suçu ve suçluluğu inceleyen bilim KRİMİNOLOJİ
Toplumsal gerçekçi içerikli figüratif resimleri ile tanınan Türk ressam NURİ İYEM
Toplumsal gerçekleri konu alan “Fatma’nın Günahı”, “Buhran Gecesi” “Ankara SUAT DERVİŞ
Toplumsal hareketin ancak işçilerin önderliğiyle yürütülebileceğini savunan UVRİYERİZM
Toplumsal Hint sınıfı VARNA
Toplumsal otoriteye ya da baskı tarafından yasaklanan davranışlar TABU
Toplumsal yaşamdan kopma eğilimi gösteren ve toplum kurallarına başkaldıran BİTNİK
Toplumun duygularını inciten olay ya da durum REZALET
Toprağa açılmış ya da ağaca oyulmuş deliklerin bulunduğu bir yolda söz konu AVELE
Toprağa gömülen küp CARRA
Toprağa kazılan derince çukur KUYU
Toprağa sokulan bir dalla bitkilerin çoğaltılması yöntemi ÇELİKLEME
Toprağa sokulan büyük burgu SONDA
Toprağa ya da tahtaya oyulmuş deliklere taşları koyup almaya dayanan bir Af AVELE
Toprağı alt üst etmekte kullanılan tarım aracı KÜLTİVATÖR
Toprağı derince kazarak altını üstüne getirme KİRİZMA
Toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir LOĞ
Toprağı her yöne sürüp savuran rüzgâr RAMİS
Toprağı inceleyen bilim dalı PEDOLOJİ
Toprağı karıştırmak, alt-üst etmek AKDÖRT
Toprağı kazıp siper yapmak ORAMAK
Toprağı kazma HAFR
Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan ÇİFT
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı PULLUK
Toprağın bitki yetiştirme gücü BİTELGE
Toprağın nemi ÖL
Toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç OKALİPTÜS
Toprağın torpak, ispirtonun istirpo” biçiminde telaffuzunda olduğu gibi, bi METATEZ
Toprak HAK-TURAB
Toprak Allah’ın mülküdür, kimse onu elinde bulunduramaz; bağımsız olmayan b FERAİZİYE
Toprak altında kaldıktan sonra uçucu bileşenlerini yitirerek ve kimyasal de KEHRİBAR
Toprak Aşınması EROZYON
Toprak dam DEMİSTE
Toprak damlara döşenen ağaç parçası ÇARPI
Toprak damlarda saçak SÜYÜK
Toprak damlarda yük taşıyıcı ağaç kolon HEZAN
Toprak damlardaki yağmur suyunu akıtmaya yarayan üstü açık boru ÇÖRTEN
Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan silindir biçimli ağır taş YUVAK
Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan taş silindir LOĞ
Toprak damlı ev ÖSTE
Toprak ev GARAÖTÜ
Toprak evleri sıvamak için kireç yerine kullanılan bir tür toprak AKTOPRAK
Toprak evlerin çatısına boydan boya konulan ağaç DÜĞER
Toprak evlerin damlarına serilen çamur PÜŞÜRÜK
Toprak evlerin tavanına dizilen çam yarmaları PARDI
Toprak evlerin üstündeki çıkıntı SÜÜK
Toprak evlerin üzerine dökülen su geçirmez toprak GEREN
Toprak ibrik ÇÖMÇÜ
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek a JİPS
Toprak içinde yumru biçiminde yetişen yer mantarı DOMALAN-KEME
Toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, DOMALAN
Toprak içine gömülmüş solucan ZİZİL
Toprak kandil IŞTIN-PESÜS
Toprak kapların ağızlarını kapamaya yarayan ağaçtan yapılan veya çam kozağı DIKA
Toprak kâse KAKALE
Toprak kayması KAYŞA-GÖÇÜ-HEYELAN
Toprak kurdu AGROTİS
Toprak nemi DARBIZ
Toprak örtülü samanlık NODA
Toprak parçası VOL
Toprak siper METRİS
Toprak su kabı CERE
Toprak sürahi NİMETE
Toprak tava TABBUHA
Toprak tencere CABA-GÜVEÇ
Toprak testi BARDAK-FAHHAR
Toprak tohumlanırken kazmayla çizilen hat İSPORİT
Toprak üstündeki yükseklik SEKİ
Toprak üzerinde gelişen EPİGEİK
Toprak ve kireçle karışık kırıntılar, yapı döküntüsü MOLOZ
Toprak ve madenden yapılmış çorba kasesi ÜSKÜRE
Toprak ve zemin üzerinde doğal set SEKİ
Toprak yığını, küçük tepe HÖYÜK
Toprak yüzeyinin altında gelişen ya da yaşayan HİPOGEİK
Toprak, kum ve saman elemeye yarayan iri delikli kalbur ABARA
Topraklarin ziraat bakımından incelenmesi AGROLOJİ
Toprakta biriken fazla suların çeşitli yollarla boşaltılması DRENAJ
Topraktaki ıslaklık, toprak nemi DARBIZ
Topraktan çıkıp büyüyen NABİT
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak ÜSKÜRE
Topraktan yapılan büyükçe su kabı GÜYÜM
Topraktan yapılan çömlek CERE
Topraktan yapılan küçüksu kabı BODUÇ
Topraktan yapılan soba PEÇKA
Topraktan yapılan su kabı KÜZE-TESTİ
Topraktan yapılan ümzüklü su kabı IRBIK
Topraktan yapılmış tencere ÇÖMLEK
Topraktan yapılmış, kulpsuz, küçük çömlek ÜZLÜK
Topraktan yeni çıkmış ekin SÜVRÜK
Toptan GLOBAL
Toptan, götürü iş KESENE
Toptan, götürü iş, yazılı anlaşma KESENE
Topu düşman ateşinden koruyan zırhlı bölme TARET
Topu kısa aralıklarla veya yavaş yavaş vurarak ileri götürmek DRİPLİNG
Topuk TAD
Topuk ağrısı TALALJİ
Topuk kemigi CALCANEUS-KAP
Topuklu ayakkabı İSKARPİN
Topun gerisini kapayan kapak KAMA
Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk TOMAR
Topuz biçiminde yaprakları olan,yapraklarının üst yüzeyi, böcekleri yakalay DROSERA
Topuzlu”, “Pembe Kadın”, “Kördüğüm”, “Köşe Kapmaca” gibi tiyatro oyunlarıyl HİDAYET SAYIN
Torba biçiminde büyük gözlü balık ağı APOŞİ
Torba biçiminde dikilmiş yorgan çarşafı NEVRESİM
Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım ALVEOL
Torna tezgahıma biçim verme HART
Tornacılıkta, bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik alet FREZE
Tornacılıkta, delinmiş parçayı tornaya bağlama aleti MALAFA
Toroslar’da bir yayla NAMRUN
Tortu KEF
Tortu, çökelti RÜSUP
Tortul katmanlar arasına mağma girmesiyle oluşan değişim kayacı MİGMATİT
Tortul kayaç MARN
Torunlar AHFAT
Toy kuşunun iri bir türü TOYDAN
Toy, acemi ÇAYLAK
Toynaklı memelilerin bir çoğunun başında bulunan, sert maddeden oluşmuş uza BOYNUZ
Toz KUBAR
Toz bulutu NAK
Toz emici alet ASPİRATÖR
Toz fırtınası TOZAK
Toz gibi ince yağmur ÇİSENTİ
Toz halindeki cevher veya kömürün su ile karışmış hali ŞLAM
Toz kırmızı biber PAPRİKA
Toz parçası HOHOL
Toz yada tabaka halinde satılan bir kıvam verici JELATİN
Tozlaşma ALOGAMİ
Tozluk yerine, bacaklara ayak bileğinden dize kadar dolanan ensiz ve uzun k DOLAK
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağ NARGİLE
Töre, gelenek RASİME
Törelci MORALİST
Tören yapılan taş masa SUNAK
Törenlerde kullanılan ya da saygı belirtisi olarak bir ölünün mezarına konu ÇELENK
Töreyi yadsıyan öğretilerin genel adı AMORALİZM
Törpü MİSFEN
Tövbekar olma İNABE
Trabzon çayı, avcıüzümü, likapa” gibi adlar da verilen ve Doğu Karadeniz’de ARONYA
Trabzon hurması da denilen tropikal bir meyve KAKİ
Trabzon ilinde bir yayla LİŞER
Trabzon ve Rize yöresinde karabatak denilen deniz kuşuna verilen ad KUKARMA
Trabzon yöresine özgü bir tür pide CUMUR
Trabzon yöresine özgü bir tür un çorbası TİRMA
Trabzon yöresine özgü, dana eti ve mısır unuyla yapılan bir tür köfte HIRTLAMA
Trabzon yöresine özgü, genellikle yılbaşı günü doğaçlama oynanan köy seyirl MOMOYER
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir göl SERA
Trabzon’un Çaykara ilçesinde,1989’da tabiat parkı kapsamına da alınan, doğa UZUNGÖL
Trabzon’un Maçka ilçesinde bir yayla ŞOLMA
Trabzon’un Maçka ilçesinde, Sumela Manastırını barındıran ve ulusal park ka ALTINDERE
Trabzon’un Sürmene ilçesine özgü, ekşi ve biberimsi bir tadı olan peynir ci AHO
Trabzon’daki ”Meryemana Manastırı” na verilen bir başka ad SUMELA
Trabzonhurması” da denilen, parlak sarı renkte etli meyveler veren bir ağaç KAKİ
Trabzonlu Delikanlı”, “Karadeniz Hırçın Kız”, “Taliblerin Ağıdı” gibi kitap YAŞAR MİRAÇ
Trabzon’luların Bayburt, Gümüşhanelilere verdiği isim HALT
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir göl SERA
Trabzon’un Çaykara ilçesinde, “tabiat parkı” kapsamına alınmış bir göl UZUNGÖL
Trabzon’un Çaykara ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınan ve 1989’da “tabiat UZUNGÖL
Trabzon’un Maçka ilçesinde bir yayla ŞOLMA
Trabzon’un Maçka ilçesinde, Sumela Manastırı’nı da barındıran ve “ulusal pa ALTIN DERE
Trabzon’un Sürmene ilçesine özgü bir cins peynir AHO
Trafiğe açık bir yol üzerinde sola dönüşleri sağlayan, sağ tarafta veya yol ADA
Trafiğe kapalı sert zeminli yollarda dört ya da altı otonun aynı anda yarış RALLİKROS
Trafiği kolaylaştırmak için yaya kaldırımlarında veya yollarda yapılan taşı CEP
Trafiği yoğun yol ARTEL
Trafik SEYRÜSEFER
Trafik zorunlukları dışında durma biçimi PARAK
Trajedi HAİLE
Trajedi ile komedi arasında yer alan sahne yapıtı DRAM
Trajedinin acıklı sonu KATASTROF
Trajedinin seyircide uyandırdığı arınma duygusu KATARSİS
Trajedinin seyircide uyandırdığı arınma duygusuna verilen ad KATARSİS
Traktör veya kamyonlara,daha çok yük taşımalarını sağlamak için takılan ara TREYLER
Trakya Bölgesinde bir dağ GAMOS
Trakya yöresinde, aynı adlı türkü eşliğinde kadın erkek birlikte oynanan ha HANIMAYŞE
Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu ya da bu oyunun müziği KARŞILAMA
Tramvay sürüsücü VATMAN
Trase çiziminde kullanılan bir kalem türü RAPİDO
Traş etme, kazıma YOLOME
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte nit ASBEST
Tren istasyonlarında tren yolu boyunca uzanan,inilip binilen yüksekçe döşem PERON
Tren raylarının altına konulan kırma taş BALAST
Tren, troleybüs, tramvay gibi elektrikle işleyen taşıtlarda telden elektrik ARŞE
Triko eşyaların yakasını yapmada kullanılan makine REMAYÖZ
Trinket ve maestra serenlerinin kandilisası İSTRİSE
Trityumun, bir protondan ve iki nötrondan oluşan atom çekirdeği TRİTON
Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden deniz lalelerinin ANTROK
Trkaya bölgesinde bir dağ GAMOS
Tropik Amerika orkidesi ANGULOA
Tropik bir kuş türü JAKAMAR
Tropik bölgelerde yetişen sığala ağacından elde edilen reçine GÜNLÜK
Tropik bölgelerde yetişen, bazı erguvangillerden çıkarılan ve cila yapmakta KOPAL
Tropik denizlerde diplerde yaşayan, iri yapılı çift çitçenetli yumuşakçalar PİNA
Tropik ve Güney Afrika’da yetişen orkide DİSA
Tropikal Afr.Ağacı AKA-LATİ-RİKİO-BA-EBİARA-TASA-AZOBE-OKAN-AZOBE
Tropikal Afrika’da yaşayan tavuğa benzer bir kuş TİNAMU
Tropikal Afrika’da yaşayan ve ”göbekli domuz” da denilen hayvan PEKARİ
Tropikal Afrika’da yetişen bir ağaç AZOBE-OKAN
Tropikal Afrika’da yetişen ve açık damarlı, siyahımsı esmere dönüşen esmer VENGE
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç LİMBALİ
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta marangozlukta kullanılan EKABA
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu ince marangozlukta kullanılan bir ağaç İDEVA
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu kolay işlenen büyük bir ağaç İROKO
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu marangozlukta ve kaplamacılıkta kullanı MAKORE
Tropikal Afrika’da yetişen ve ”Ohi” de denilen ağaç BA
Tropikal Afrika’da yetişen ve yumuşak odunu doğramacılıkta kullanılan değer FRAMİRE
Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu gemi inşaatında kullanılan büyük bir ağ İROKO

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

BULMACA SÖZLÜĞÜ-T-3 Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık