BULMACA SÖZLÜĞÜ-Y-1

Yahudilerin Tanrı’ya verdikleri ad YEHOVA
Yahudilerin uyması gereken On Emir’in eski dildeki karşılığı EVAMİRİAŞERE
Yahudilerin üç yazı dilinden biri olan ve Yahudi Almancası da denilen dil YİDİŞ
Yahudilerin, Yahudi olmayan kişi ve kuruluşlara verdikleri ad GOY
Yahudiliğin simgesi olan yedi kollu şamdana verilen ad MENORA
Yahudilikte bir yiyeceğin dinsel amaçlara uygunluğu KAŞER
Yahudilikte kullanılan kutsal büyü zarları ya da çubukları URİM
Yahudilikte, din bilginlerinin ve hahamların, sözlü şeriat derlemesi Mişna’ GEMARA
Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri OK
Yaka GİRİBAN
Yaka kürkü ZAĞARA
Yakacak odun için kullanılan bir metre küpe eşit oylum ölçüsü birimi STER
Yakalama, tutma, ele geçirme DERDEST
Yakanın göğüse doğru inen devrik bölümü KLAPA
Yakanın üzerine dikilen kürk ZAĞARA
Yakarca TATARCIK
Yakarı DUA
Yakası erkek gömleğini andıran, uzun kollu, manşetli kadın bluzu ŞÖMİZYE
Yakası kürklü ve kolsuz kaput ŞİNEL
Yakasız erkek gömleği MİNTAN
Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket SALTA
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği MİNTAN
Yakı MOKSA-LASK
Yakıcı SUZAN
Yakıldığında duman ve koku vererek baş ağrısı yapan odunkömürü MARSIK
Yakın akraba olmayan hayvanlar arasında görülen benzerlik YÖNEŞME
Yakın arkadaş GOCİLİ
Yakın arkadaşları tarafından Stalin’e verilen ad KOBA
Yakın dost NEDİM
Yakın dostlar, arkadaşlar İHVAN
Yakın jeolojik döneme ait tortul çökellerden oluşan soluk sarı renkli topra LÖS
Yakın Plan”, “Kirazın Tadı”, “Rüzgâr Bizi Sürükleyecek” gibi filmleriyle ul ABBAS KİAROSTAMİ
Yakın ve koruyucu davranışta bulunma(mecaz) ABLALIK
Yakın yer işareti TACIK
Yakın, az aralıklı olan KARİN
Yakındoğu’da ve özellikle Cezayir’de konuşulan Arapça, Fransızca, İtalyanca SABİR
Yakındoğuda yerleşmiş ya da evlenerek soyu karışmış Avrupa asıllı kimse LEVANTEN
Yakınlık KARABET
Yakışıksız ve saygısızca davranan DENSİZ
Yakışır, yerinde, uygun REVA
Yakıt MAHRUKAT
Yakıt olarak kullanılan petrol türevi FUELOİL
Yaklaşık 12.000 yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan, insanlığın ve uyga MU
Yaklaşık 136-65 milyon yıl önce yaşayan, soyu tükenmiş uçan sürüngenlerin o PTEROZOR
Yaklaşık 3 cm genişliğinde yumuşak, kösele şerit VERDELA
Yaklaşık 30 gram ağırlığında bir tartı birimi ONS
Yaklaşık 4,5 litrelik bir ölçü birimi GALON
Yaklaşık bin üç yüz gramlık ağırlık ölçüsü birimi KIYYE-OKKA
Yaklaşık iki avuç dolusu tahılı içine alan ölçek MUT
Yaklaşık olarak 91 cm gelen İngiliz uzunluk ölçüsü birimi YARDA
Yaklaşık olarak doksan bir santimetre gelen İngiliz uzunluk ölçü birimi YARDA
Yaklaşık otuz gram ağırlığında bir tartı birim ONS
Yaklaşık üç santimetre genişliğinde yumuşak kösele şerit VARDELA
Yaklaşık 12.000 yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan, insanlığın ve uyga MU
Yaklaşma İKTİRAN
Yakmak için kullanılan iri saman KES
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, Cumhuriyet’in ilk yıllarını konu alan romanı ANKARA
Yakup Peygamber’in ilk karısı ve İsrail’in 12 kabilesinden beşinin geleneks LEA
Yakut rengi RUBİ
Yakut Türkleri inanışında ”kötü ruhlar” ABASI
Yalak AHAR
Yalan ENİSAN-MAVAL
Yalan dolan KATAKULLİ
Yalan haber ASPARAGAS
Yalan söyleme hastalığı MİTOMANİ
Yalan, palavra PARTAL-MAVAL-HİLAF-KABUZ
Yalan, şaka” anlamında yerel bir sözcük GAS
Yalan, uydurma anlamında argo sözcük GIR
Yalancı altın PEREK
Yalancı göz KAKAME
Yalancı hurma” da denilen bir tür palmiye FENİKS
Yalancı safran ASPUR
Yalancı servinin eş anlamlısı AKSEDİR
Yalancı, hileci KALTABAN-ASPUR
Yalancısafran ASPUR
Yalan-dolan KATAKULLİ
Yalanlama TEKZİP
Yaldız ve boya ile bezeme işi TEZHİP
Yaldızla süslenmiş, altın suyuna batırılmış, yaldızlı MÜZEHHEP
Yaldızlama TEZHİP
Yaldızlı DORE
Yalı çapkın EMİRCİK
Yalın NOMİNATİV
Yalın durum NOMİNATİF
Yalın ve samimi gazelleriyle tanınmış XVI. yüzyıl Divan şairi NEVİ
Yalınayak kimse DALTABAN
Yalıtılmış İZOLE
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında ha TERMOS
Yalıtkan İZOLATÖR
Yalıyar FALEZ
Yalman SARP
Yalnız atomlarının kitleleri yönünden farklı olan aynı kimyasal element İZOTOP
Yalnız baş harflerle yazılan kısa imza PARAF
Yalnız baş parmağı ayrı,diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven KOLÇAK
Yalnız başına ilerleyen ve öbür hastalıklı durumlara bağlı olmayan hastalık İDİOPATİ
Yalnız başına yaşama, insanlardan ayrılarak bir köşeye çekilme UZLET
Yalnız başparmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven KOLÇAK
Yalnız bir giysilik dokunmuş,üstün nitelikte kumaş parçası KUPON
Yalnız çenede olan sivri sakal DİDON
Yalnız erkek bireyler veren döllenmesiz üreme ARENOTOKİ
Yalnız güldürmeyi değil, daha çok düşündürmeyi ve yergiyi amaçlayan mizah KARAMİZAH
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta BUL
Yalnız iki kenarı parelel olan dörtgen YAMUK
Yalnız kalmaya alışmış kimse BİRGEN
Yalnız spor amacıyla yapılan at yarışı KONKURHİPİK
Yalnız tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan açık ayakkabı SANDALET
Yalnız üreme zamanında suda, diğer zamanlarda ağaçlarda yaşayan ve Güney Do AUDOİN
Yalnız yaşayan Japon Budist rahiplerinin, inzivaya çekildikleri yer ANSHİTSU
Yalnız, tek, sırf SALT
Yalnızca ahlak üzerine kurulu yönetim biçimi ETOKRASİ
Yalnızca bir slipten oluşan üstsüz kadın mayosu MONOKİNİ
Yalnızca büyüklüğü ile belirlenebilen fiziksel nicelik SKALER
Yalnızca kız çocuklarında görülen, anormal vücut hareketleri ve konuşma boz HETT
Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen AEROP
Yalnızca Papua Yeni Gine’de görülen titreme hastalığı KURU
Yalnızca RNA yapısına katılan baz URASİL
Yalnızca tek ve aynı rengin açıktan koyuya değişik tonları kullanılarak yap KAMAYO
Yalnızcılık İZOLASYONİZM
Yalnızlıklar Yalnızlıklar”, “Bu Kitapta Sen Nerdesin”, “Yalnız ve Birlikte” EGEMEN BERKÖZ
Yalova ilinde bir şelale ÜVEZPINAR
Yalova’da bir akarsu KARADERE
Yalpa hareketinin bir gemiye yaptığı etkiyi inceleyen alet OSİLOGRAFİ
Yaltakçı DALKAVUK
Yalvarma, dua NİYAZ
Yama LAHA-GIFARE-PİNE
Yamaç, eğimli arazi GABAN
Yamaçlarda basamak biçiminde düzeltilen ve duvarla pekiştirilen düzlüklerde SET
Yamaçlarda yapılan kazılarda, kazı içerisine yıkılmasını ya da çökmesini ön İKSA
Yamalı eski elbise HILÇİK
Yamalıbohça KIRKPARE-PEÇVÖRK
Yaman EYN
Yamyamlara Oy Yok”, “Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe”, “Tarihimizle Yüzle EMRE KONGAR
Yan duran kilim tezgâhı MUTAF
Yan etki KOMPLİKASYON
Yan gelip yatma KEKA
Yan sütunlara taşan yazı, başlık ya da resim DEKROŞE
Yan taraf YÖREP
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı FLÜT
Yan yan giden ÇALIK
Yan yan giden ÇALIK
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başına birer birlik ol ÖRGE
Yan yazı DERKENAR
Yan yol BANKET
Yan, taraf, cihet CANİP-BÖĞÜR
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü AVURT
Yanağın alt kısmı ENEK
Yanak ARIZ -BAL-DULUK
Yanak kemiği İCNE
Yanardağ ağzı KRATER
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldispat türü TRAKİT
Yanardağ kütlelerinde bulunan piroksen cinsinden mineral madde OJİT
Yanardağ lâvlarının soğumuş kalıntısı ANDEZİT
Yanardağ püskürmeleriyle yığılmış bir dağda, suların aşındırarak açtığı der BARANKO
Yanardağ tıkaçı NEK
Yanardağın yamaçlarında ikincil koni ve kraterler EKKONİ
Yanardağlardan fırlayan çok küçük katı parça LAPİLLİ
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan gözenekli TÜF
Yanardöner JANJAN
Yanarken güzel koktuğu için tütsü olarak kullanılan bir ağaç ÖD
Yandan çarklı vapurların çarklarını örten yarım daire biçimindeki kapak DAVLUMBAZ
Yandan gelen rüzgar APAZLAMA
Yandan görünüş PROFİL
Yandığında renkli ve parlak ışıklar saçan, şenlik gecelerinde yakılan havai MAYTAP
Yangın bombası NAPALM
Yangın çıkarma saplantısı olan PİROMANİ
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0.97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi ETİLEN
Yanık CUHNİS
Yanık Saraylar”, “Afrika Dansı”, “Sahibinin Sesi” gibi yapıtlarıyla tanınmı EVİM BURAK
Yanılım PARALOJİZM
Yanılma, yanlış HAPT-HABT
Yanılsama İLLÜZYON
Yanıltacak biçimde söz söyleme MUGALATA
Yanıltacak söz MUGALATA
Yanında, yan PANKREATİN
Yanıt veremez duruma getirme, susturma İLZAM
Yankı EKO
Yankı bilimi AKUSTİK
Yankı, yakın, yanık, kayın” örneğinde olduğu gibi, bir sözcük içindeki sesl ANAGRAM
Yankıca EKOLALİ
Yankılanma İNİKAS
Yankısının çokluğundan sesin iyi anlaşılmadığı yer ÇİNİLEK
Yanları ve kapağının aynası sinek telinden yapılmış yemek dolabı TEL DOLAP
Yanlış kelime, yanlış söz GALAT
Yanlış yazıyı kapatmakta kullanılan beyaz kimyasal akışkan DAKSİL
Yanlış, ters ŞAŞ
Yanlış, yanlış yapan SAHİ
Yanlışı ve eksiği olmayan SAĞIN
Yanlışlığı sebebiyle gülünç olan söz veya cümle(Mec.) İNCİ
Yanlışlıkla SEHVEN
Yanlızca RNA yapısına katılan baz URASİL
Yanmış fitil ucu FETİYLE
Yanmış kömür tanesi CEMRE
Yansıca EKOPRAKSİ
Yansıma ONOMATOPE
Yansıma, piyasada etki İNİKAS-AKİS
Yansıtıcı, yansıtaç REFLEKTÖR
Yansız, tarafsız NÖTR
Yapağı kırıntısı İSKARTO
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba KEÇE
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak re LANOLİN
Yapan, işleyen FAİL
Yapay ARTİFİSYEL
Yapay dokuma ipliği ORLON
Yapay reçine BAKALİT
Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan beyaz ve billursu toz ÜRE
Yapay selüloz elyafı VİSKON
Yapı KONSTRÜKSİYONSTRÜKTÜR
Yapı cephesi YÜZ
Yapı çıtası BAĞDADİ
Yapı ipi MITMER
Yapı işlerinde kullanılan ufak tefek gereçleri satan kimse NALBUR
Yapı vs yapımında kullanılacak çakılları,taşları elde etmek için, büyük kay KONKASÖR
Yapı yüzlerinde boydan boya giden yatay, enli, az çıkıntılı, süslü veya düz SARAK
Yapıbilim NORFOLOJİ
Yapıcılıkta, doldurulan yerlerin kaymasını önlemek için bunların eteklerine PERE
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak,kalınca sırık MERTEK
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak,kalınca sırık. MERTEK
Yapılabilirlik FİZİBİLİTE
Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği GABARİ
Yapılacak şeyin en uygun olduğu zaman ya da fırsat PUND
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma MİNNET
Yapılan iş EDİ
Yapılan kötü bir davranış için özür dileme,gönül alma TARZİYE
Yapılan örten süslü çatı ve saçaklar ARASTAK
Yapılara gereç taşımada kullanılan dört kollu tahta araç TESKERE
Yapılarda ağaçların ya da taşların birbirine bağlanmasında kullanılan, iki KLAMO
Yapılarda dolgu maddesi olarak kullanılan delikli tuğla ASMOLEN
Yapılarda döşeme gereci olarak kullanılan plastik madde MARLEY
Yapılarda düşey bölme öğesi DUVAR
Yapılarda gereç taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı TESKERE
Yapılarda kullanılan açık renkli, delikli, hafif, işlenmesi kolay, ateşe da KEFEKİ
Yapılarda kullanılan kalın ağaç, direk, mertek DÜVER
Yapılarda kullanılan kalınca sırık MERTEK
Yapılarda sütunlarla ya da payelerle ayrılan her bir bölüm NEF-SAHIN
Yapılarda yayvan kemer SEPET KULPU
Yapılarda, demiryollarında kullanılan demir kiriş PUTREL
Yapıları örten süslü çatı ve saçaklar ARASTAK
Yapıların dış duvarına kat kat kurulan ve çalışmak için üstüne çıkılan çatı İSKELE
Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta NAKKAŞ
Yapıların kaba ağaç ve tahta işlerini yapan kimse DÜLGER
Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altı YAKA
Yapıların üst katlarından ana duvarların dışına, sokağa doğru çıkıntı yapmı CUMBA
Yapıların üstlerine konulan saçak ARASTAK
Yapılmakta olan bir çalışmanın, program ya da sistemce kilitlenmesi(Bils.) HANG
Yapılması sakıncalı görülmeyen MUBAH
Yapılması zorunlu olan FARZ
Yapılmış yol SUSA
Yapım İMAL
Yapım işleri İMALAT
Yapımı tamamlanmış bir deri eşya üzerindeki kırışıklıkları gidermeye yaraya LABUNYA
Yapının cephesi YÜZ
Yapının ya da arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita ÇAP
Yapının yağmur suyu oluğu SİMA
Yapısal STRÜKTÜREL
Yapısalcılık STRÜKTÜRALİZM
Yapısına girdiği sözcüğe “biçiminde, yolunda” anlamı katan yabancı önek ALA
Yapısına girdiği sözcüğe “hava, gaz” anlamı katan yabancı önek AERO
Yapısına girdiği sözcüğe “iki, çift” anlamı katan yabancı önek Dİ
Yapısına girdiği sözcüğe “söyleyen, diyen” anlamı katan Farsça sonek GU
Yapısında billurlaşmış kuvars ve biçimsiz silis bulunan, mavimtırak beyaz r KALSEDUAN
Yapısında mikroskobik incelemeyle saptanabilen iki tür hücrenin ürettiği ho ADENOSARKOM
Yapışık ADHERENT
Yapışık, ikiz meyve ÇATAK
Yapışkan çamur BALÇIK
Yapışkan organ STİLET
Yapıştırıcı bir madde ZAMK
Yapıştırma işlerinde kullanılan, ince, saydam, bir yüzü yapışkan şerit SELOTEYP
Yapıştırma resim KOLAJ
Yapıtlarında pop motiflerini, bilim kurgu ve popüler kültürle gençlik kültü SAM SHEPARD
Yapıtlarıyla izlenimcilere esin kaynağı olan Fransız manzara ressamı CAMİLLE COROT
Yapma boyaların yapımında kullanılan bir madde ANİLİN
Yapma, etme İKA
Yapmacık bir şekilde gülerek hoşa gitmeye çalışan kimseler için kullanılan YILIŞIK
Yapmacık davranış ROL
Yapmacık üslup DANDİZM
Yapmacık, düzme CALİ
Yapmacıklı bir şekilde gülmek YILIŞMAK
Yapmacıklı, düzme, sahte CALİ
Yaprağı dökülmüş olan hurma ağacı CERİD
Yaprağın alt ve üst yüzeyinde bulunan, gaz alış verişini sağlayan delik STOMA
Yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalan kısmı MEZOFİL
Yaprağın yassı ve genişlemiş olan kısmı LAMİNA-AYA
Yaprak VARAK
Yaprak açmadan çiçeklenen iri gövdeli bir ağaç KIZILCIK
Yaprak dolmasına verilen bir başka ad SARMA
Yaprak hamuru ile hazırlanan bir çeşit soslu börek VOLOVAN
Yaprak sapı ANAK
Yaprak sepeti KOFİN
Yaprak sigara PURO-SİGAR
Yaprak yaprak ayrılabildiği için evlerin damlarını örtmekte kullanılan, üze KAYAĞANTAŞI
Yaprak yüzeyinde su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez madde KÜTİN
Yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir mineral MİKA
Yapraklarda üretilen besinleri, bitkilerin öbür organlarına taşıyan, iletim FLOMEN
Yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi MİMOZA
Yaprakları almaşık,iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı ve bu ağacın çi MANOLYA
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen bir Güney Amerika bitkisi MATE
Yaprakları çok iri ve kalp biçiminde çiçekli bir süs bitkisi KATALPA
Yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi FESLEĞEN
Yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarakkullanılan bir bitki KARNABAHAR
Yaprakları limon gibi kokan bir bitki MELİSA
Yaprakları sebze olarak yenen bir bitki LABADA
Yaprakları soğan yerine kullanılan bir tür yaban sarımsağı KEÇİKÖMÜRENİ
Yaprakları tazeyken toplanıp sarma yapılan bitki cinsi EVELİK
Yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, KAKTÜS
Yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç MERSİN
Yaprakların düz ve parlak bölümü AYA
Yaprakların her iki yüzünde bulunan ve suyu sızdırmadığı için bitkinin kuru KÜTİKÜL
Yaprakların üzerinde oluşan bir tür küf BALSIRA
Yapraklarından yeşil boya çıkarılan bir bitki TOPALAK
Yapraklarının güzelliği nedeniyle sera ve salonlarda yetiştirilen bir süs b İFENBAHYA
Yapraksız, meyvesiz ağaç SİYEÇ
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman NADİM
Yara CERİHA-ZAHM-CERAHAT-KARHA-ZAHM
Yara içindeki irini boşaltmakta kullanılan bükülgen boru DREN
Yara izi NEDBE-AZİR
Yara kabuğu KEMRE
Yara üzerindeki kabuk KAYASA
Yara üzerine yapıştırılan genellikle ilaçlı özel bant PLASTER
Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit BANT
Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma DRENAJ
Yaradaki irini boşaltmakta kullanılan bükülgen boru DREN
Yaradancı DEİZM
Yaradılış HİLKAT-CİBİLLİYET-SECİYE
Yaradılış, öz nitelik(mcz) MAYA
Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek İSTİDAT
Yaralama CERH
Yaralardan çıkan irin, cerehat İCRAN
Yaraların bakımında veya başka bir amaçla kullanılan, birkaç kat katlanmış KOMPRES
Yaramak, fayda vermek, içe sinmek İLİMEK
Yaramaz huylu AFERCA-AYDE
Yaranmaya çalışmak, dalkavukluk etmek ETEKLEMEK
Yarar, menfaat, fayda LEH-KAR
Yararcı PRAGMATİST
Yararlanan MÜSTEFİT
Yararlanılan uygun koşul OLANAK
Yararlanma, faydalanma, asılanma İNTİFA
Yararlanmak için alınmış MUKTEBES
Yararlı, kazançlı NAFİ
Yararsız, boş ZİFOS
Yarasa, gece kuşu VATVAT
Yaraşırlık LİYAKAT
Yaratan SANİ
Yaratandan başka bütün varlıklar MASİVA
Yaratıcılığa dayanmayan, el melekesi ile yapılan iş RUTİN
Yaratılmış bütün canlılar ENAM
Yaratma, yoktan var etme İBDA
Yardakçılar AVENE
Yardım İANE-NASR-AVN
Yardım NASR
Yardım amacıyla toplanan para İANE
Yardım amaçlı, eğlenceli toplantı KERMES
Yardım çağrısı MEDET
Yardım eden, destekleyen, arka çıkan ZAHİR
Yardım etme MUAVENET
Yardım etme, arkalama, destekleme, arka çıkma MUZAHERET
Yardım etmeyi sevmeyen MUHANET
Yardım istendiğini anlatmakta kullanılan sözcük AMAN
Yardımcı YARDAK-YAMAK-YAVER-ADUP-APOTR-MUİN
Yardımcı konsolos VİSKONSÜL
Yardımcı yazılımlar UTULİTİES
Yardımlaşarak iş yapma, imece KUBAŞIK
Yardımsal SÜBVANSİYONEL
Yargıcı FATALİST
Yargılar, hükümler AHKAM
Yargıtayda yapılan duruşma MURAFAA
Yarı açma ARALAMA
Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eş NİMFA
Yarı burulmuş tosun ÇAN
Yarı çatlak ŞAK
Yarı karanlık LOŞ
Yarı kömürleşmiş bitki yakıtı TURBA
Yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan, mevsimlik yağışlar sırasında b ARROYO
Yarı kuru toprak ALAKUR
Yarı kuvvetli MEZZOFORTE
Yarı mat bir tür kağıt ABADİ
Yarı memnunluk anlatan bir ünlem EH
Yarı olgunlaşmış sebze, meyve, özellikle domates ve karpuz için kullanılan ALAÇAKIR
Yarı saydam bir süs taşı AKİK
Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi KALOTİP
Yarı sentetik bir antibiyotik RİFAMİSİN
Yarı tatlı şarap DÖMİSEK
Yarı yaş, yarı kuru nemli toprak ALATAV
Yarı yavaş anlamında müzik terimi, adagio ile antantino arası ANDANTE
Yarı yavaş, adagio ile andantino arası ANDANTE
Yarı yavaş, orta hızda ANDANTE
Yarı, yarım NISIFNİM
Yarık çengel balta GERO
Yarık, ayrık, yırtık YİRİK
Yarık, çatlak ŞAK-YAR-YİRİK-AREN-AHUN-ÇAK
Yarıldığında tohumların ortaya çıktığı kabuk ÇENET
Yarılma, çatlama(esk.) ŞAKK
Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma İŞTİKAK
Yarılmış ve kırılmış bulgurdan yapılan çorba GÖCE
Yarım baş ağrısı MİGREN-YARIMCA
Yarım daire şeklinde dökülen, piştikten sonra üzerine şeker şurubu gezdiril SAVARİN
Yarım daire şeklinde pencere AYPENCERE
Yarım daire şeklinde, heykel koymaya ya da oturmaya yarayan yüksekçe mimari EKSEDRA
Yarım daire şeklinde, kenarları dik, buzullarla oyulmuş çöküntü SİRK
Yarım gün PARTTAYM
Yarım ipekli, bürümcük türü bir kumaş HELALİ
Yarım kafiye ASONANS
Yarım kafiye(edb.) ASONANS
Yarım kile tahıl ölçüsü MİNTAN
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi LİBRE
Yarım kule şeklindeki kubbenin üst bölümü; küçük yassı kubbe TAKKE
Yarım küre biçiminde cam kap FANUS
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet KUBBE
Yarım serenleri çevirmek için bunların ucuna bağlı donanım ABLİ
Yarım ton ince ses DİYEZ
Yarımkanatlılardan, sap, çiçek, yaprak ve başakları emerek ya da yiyerek ek KIMIL
Yarınını düşünmeden ve toplum kurallarına aldırış etmeden yaşayan, genellik BOHEM
Yarısı değerli taşlarla süslü olan bir tür saç MİYASE
Yarısı kesik odun CEZVE
Yarısı Türkiye’de, yarısı Gürcistan’da olan ve “Aktaş” da denilen bir göl HAZAPİN
Yarış MÜSABAKA
Yarış atlarının bakımıyla yükümlü ve antrenman için zaman zaman onlara bine APRANTİ
Yarış öncesinde belirlenen yada tahmin edilen yarışmacı hakkında verilen gi TÜYO
Yarış, yarışma KONKUR
Yarışlar ve koşular için özel olarak düzenlenmiş yer PİST
Yarışlarda çıkış işaretini veren hakem STARTER
Yarışma MÜSABAKA
Yarma buğday DEN
Yarma, yarılma ŞAK
Yas havalarına uygulanan bir halk ezgisi LELEMENDİ
Yas havalarına uygulanan bir tür halk türküsü LELEMENDİ
Yasa hükümleri ile mahkeme ve idare kararlarının dayandırıldığı nedenler GEREKÇE
Yasa, kural, mantık ölçülerine dayanmayan KARAKUŞİ
Yasadışı bir işin yapıldığı yerde geleni haber verme işi RKETE
Yasaklama, engelleme MEN
Yasaklayan, engel olan NAHİ
Yasaklı döngü KO
Yasal, meşru LEGAL
Yasalar KAVANİN
Yasaların bilimi TÜZE
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, çatışkı ANTİNOMİ
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek ÖRF
Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri OTURUM
Yasanın sözle anlatmak, bildirmek istediği anlam LAFIZ
Yasemin yaprağı BERKİ-SEMEN
Yasmık MERCİMEK
Yassı gümüş külçesi LAVAŞA
Yassı uçlu büyük iğne ÇUVALDIZ
Yassı ve büyük yemek tabağı PİYATA
Yassı ve dar biçimli metal parça LANA
Yassı ve düz taş KAYRAK
Yassı yüzlü ÇEKENE
Yassı, basık PAT-PİYATA
Yassı, düz, kat kat oluşmuş taş KAYAN-KAYRAK
Yastık altına konan yükseltme tahtası SARTUMEL
Yastık başlarına dikilen püskül, süslü PUMPUL
Yastıklarda tohumdan yetiştirilip, başka yerlere dikmek için hazırlanan seb FİDE
Yastıklı derin koltuk BERJE
Yaş çam yaprağı PÜR
Yaş çam yarması KOBİT
Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla resim yap FRESK
Yaş fındık kabuğu GACIR
Yaş incir LAP
Yaş ot AŞB
Yaş ot bağı CERZE
Yaş peynir GORCOLO
Yaş sıva üstüne boya ile yapılan resim ve süsleme FRESK
Yaş tütünün dizilip kurutulmak için serildiği yer KIRMANDAL
Yaş üzüm tanesi GÜLE
Yaş yada kuru erikle yapılan bir tür sebze yahnisi ZÜLBİYE
Yaş, nemli RATIP
Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse SOFTA
Yaşadığı yerin yerlisi olmayıp başka yerden gelmiş olan kimse MANAV
Yaşadıkça”, “Soluk Soluğa”, “Uzak Değil” gibi şiir kitaplarıyla da tanınmış RIFAT ILGAZ
Yaşama işlevlerinin çok zayıfladığı,çok derin ve sürekli patolojik uyku dur LETARJİ
Yaşama şartlarında olan değişiklik yüzünden hayatın durgunlaşması ABİYOZ
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş BEZGİN
Yaşamda iyilik ve kötülük ilkesinin birlikte var olmasını ileri süren öğret MANİHAİZM
Yaşamı betimleyen öyküleriyle büyük ün kazanmış Brezilya’lı romancı JORGE AMADO
Yaşamı birçok edebiyat ve tiyatro yapıtına konu olmuş ünlü Türk efesi ATÇALI KEL MEHMET
Yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan ANAEROB
Yaşamına ilişkin bilgiler, Herodotos’a ve Firdevsi’nin Şehnamesine dayanan, FERİDUN
Yaşamındaki trajedileri yansıttığı şansonları ile ün kazanmış Fransız şarkı EDİTH PİAF
Yaşamış MUAMMER
Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser meydana getirme İBDA
Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma İBDA
Yaşanılmış olan süre, yaş SİN
Yaşanmamış geçmişe duyulan özleme ya da yaşanmamış, geçmişi kişileştirmeye RETRO
Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü ANI
Yaşar Kemal’in “Yağmurcuk Kuşu”, “Kale Kapısı” ve “Kanın Sesi” adlı yapıtla KİMSECİK
Yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri PARASEMPATİK
Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara ge AEROB
Yaşayacak kadar rızık KİFAF
Yaşayan caz şarkıcıları arasında, en büyük iki isimden biri kabul edilen AB LİNCOLN ABBEY
Yaşayan ölü, korkunç güzel” örneklerinde olduğu gibi, birleşemeyecek ters k OKSİMORON
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt ÖĞÜR-AKRAN
Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklar için söylenir BACAKSIZ
Yaşıt, akran ÖĞÜR
Yaşken burularak kurutulan ot BURMA
Yaşlandıkça, kemik kaybı şeklinde görülen bir bozukluk OSTEOPOROSİS
Yaşlanmak FARIMAK
Yaşlanmayla birlikte işitmenin giderek azalması PRESBİKUZİ
Yaşlı ağaç GARANGAZ
Yaşlı deve CAMA
Yaşlı erkek DAYDAY
Yaşlı Ermeni kadını DUDU

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık