BULMACA SÖZLÜĞÜ-Y-2

Yaşlı kadın DEDABER
Yaşlı kadınların genç erkeklere duydukları cinsel istek PAJİZM
Yaşlı olduğu halde saçı, sakalı ağarmamış kimse KARAKOCA
Yaşlı ve geçimsiz kimse RATE
Yaşlı ve zayıf kimse TİRİT
Yaşlı, ihtiyar KARI-KOCA-PİR-FARİZ
Yaşmak BÜRGÜ
Yat limanı MARİNA
Yatağa girme fobisi KLİNOFOBİ
Yatak FİRAŞ-ORUM-AKAK
Yatak doldurmaya yarayan yün, pamuk, kıtık gibi şeyler İÇİRİK
Yatak, yorgan, kumaş gibi sert olmayan eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan DENK
Yatakta ısınmak için kullanılan sıcak su torbası BUYOT
Yatakta kadınların giydiği bir çeşit yün hırka LİZÖZ
Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar DEKUBUTİS
Yatar koltuk PULMAN
Yatay UFKİ
Yatay güneş saati BASİTE
Yatay güneş saati, yükseklik tahtası BASİTA-BASİTE
Yatay yol YANBEGİ
Yatık çizgileri uzun, dik çizgileri kısa bir yazı çeşidi TALİK
Yatılı LEYLİ
Yatılı okumayan, gündüzcü öğrenci NEHARİ
Yatırılmış sermayenin, bir kuruluşun veya bir yatırım konusunun gelir sağla RANTABİLİTE
Yatırım ENVESTİSMAN-PLASMAN
Yatıştırıcı MÜSEKKİN
Yatkınlık, alışkanlık MELEKE
Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât namaz VİTİR
Yavan, tatsız ZIRTLAK
Yavaş akan su IĞIL
Yavaş iş yapan kimse ELEVAY-MIYIR
Yavaş yavaş giden asker alayı CERRAR
Yavaş, ağır BATİ
Yavaş, hafif sesle söylenen PES
Yavaş, sessiz USUL
Yavru keçi FİLİK
Yavru yapmaya alışkın kümes hayvanları için kullanılan sözcük ANAÇ
Yavru, çocuk BALA
Yavrularını sırtında taşıyan keseli bir hayvan SARİG
Yavrulayan hayvanın ilk sütü AĞIZ
Yavşan otu da denilen mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki VERONİKA
Yavşanotu VERONİKA
Yavuz Özkan’ın bir filmi İKİ KADIN
Yavuz Özkan’ın, 1978 Antalya Film Festivali’nde birincilik ödülünü kazanan MADEN
Yavuz Turgul’un yönettiği ”Muhsin Bey” adlı filmde Uğur Yücel’in canlandı ALİNAZİK
Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış, Kanuni’nin ve Barbaros’un minyatürler NİGARİ
Yay ZEMBEREK
Yay çizer PERGEL
Yay kirişi ÇİLE
Yay konulan kap YOSUK
Yaya kaldırımı TROTUVAR-REFÜŞ
Yaya koşusu SEĞİRDİM
Yaygı, örtü SAVAN-SERGİ
Yaygın medya kuruluşlarına giremeyen veya girmek istemeyenlerin çıkardığı d FANZİN
Yaygın olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir koyun türü İVESİ
Yayık HENEÇİ-TİKİ-KOVAN-GÜMBÜR
Yayık tokmağı BİŞŞEK
Yayık tulumlarını, pişirmek ve korumak için kullanılan, çam kabuğundan yapı EKKİ
Yayıkdaki ayranı karıştırmaya yarayan çubuk BİŞŞEK
Yayıkta yağı alınmış ayran UYNUK
Yayılımcılık EKSPANSİYONİZM
Yayılma ENVAZYON-TAAMMÜM-İNTİŞAR-İMBİSAT
Yayılma, genişleme İMBİSAT
Yayılmış haber, yaygın söylenti ŞAYİA
Yayılmış, açılmış bir biçimde MEPSUTEN
Yayım NEŞİR
Yayımlanmış, doğru olan bir yazının doğal şekli MENSUR
Yayımlayan TABİ
Yayın kirişini gevşetmek YASMAK
Yayınbalığına verilen bir başka ad GELEBİCİN
Yayla PLATO
Yayla böğürtleni MOR
Yayla çiçeği AMBERİYE
Yayla diz üzerinde çalınan, kemana benzeyen, 3 telli küçük bir çalgı türü KEMENÇE
Yayla evi KOM-MAGZİ
Yayla köy arası yerleşim yeri MEZERE
Yayla ya da bahçe kulübesi TOL
Yaylaçiçeği AMBERİYA
Yaylada yapılan ev, çiftlik BANI
Yayladaki büyükbaş hayvanların barınağı HAYAT
Yaylalarda kuytu yerlerde kendi yetişen yenilebilir mantar GUGUVAK
Yaylalarda olan bitki türü GEVEN
Yaylalarda sonbaharda açan beyaz renkli çiğdem VARGİT
Yaylalarda yetişen dikenli bir ot KIRTİL
Yaylalarda yetişen dikenli bitki türü KEVEN
Yaylaya çıkıp oradaki işlere bakan kadın ŞAŞORTİ
Yaylı at arabası BRİK
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne KLİPS
Yaylı el kantarı KIRVANKA
Yaylı kerevet SOMYA
Yaylı, dört tekerlekli ve üstü açık binek arabası KALEŞ
Yayvan küçük tencere KUŞANE
Yayvan sepet SELE
Yayvan tabak ZEĞEN
Yayvan ve dolgun yüz ABLAK
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap LENGER
Yaz SAYF
Yaz aylarında giyilen, bol kesimli ve genellikle astarsız ceket KANADİVEN
Yaz mevsimi TABİSTAN
Yaz yağmuru KAY
Yazarı bilinmeyen yapıt LEADRİ
Yazarın kendi el yazısı OTOGRAF
Yazarın yararlandığı kaynakları ve alıntıları metnin geçtiği yerlerde belir DİPNOT
Yazarlar, edipler ÜDEBA
Yazgıcı FATALİST
Yazgıcılık CEBRİYE
Yazgıcılık, kadercilik, fatalizm CEBRİYE
Yazı ailesi mensuplarından biri REGULAR
Yazı bilimi GRAFOLOJİ
Yazı hokkası AME
Yazı ile bildirme İŞAR
Yazı karakteri FONT
Yazı kurutmak için kullanılan, özel kumun konduğu üzeri delikli kap RIHDAN
Yazı makinesi DAKTİLO
Yazı makinesinin kâğıt takılan, tuşlara vuruldukça ilerleyen bölümü ŞARYO
Yazı uzmanı GRAFOLOK
Yazı ve müzikte alışma ve öğrenmek için yapılan çalışma, el çalışması MEŞK
Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi, uzun ve tumturaklı TİRAD
Yazı veya resim başlığı ANTET
Yazı yazan, bir yazıyı kaleme alan kimse REDAKTÖR
Yazı yazarken yapılan yanlışların tashihinde silintinin belli olmaması ve i AHAR
Yazı , kaleme alma REDAKSİYON
Yazı yazmada kullanılan beyaz deri KAZİM
Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri PARŞÖMEN-TİRŞE
YazI yitimi AGRAFİ
Yazıcı uç adı verilen ve gölgesi düzlemsel bir yüzeye düşen basit bir çubuk GNOMON
Yazıcılar, kâtipler KETEBE
Yazıda gereksiz söz kullanma HAŞİV
Yazıda ya da sözde bayağı sözcük ve deyim bulunmaması durumu ASALET
Yazılarında düşünce özgürlüğü ve hoşgörü üzerinde durmuş, çağdaş Türk şiiri MEMET FUAT
Yazılı belgeler aracılığıyla eski uygarlıkları inceleyen tarihsel bilim FİLOLOJİ
Yazılı buyruk EMİRNAME
Yazılı dili veya konuşma dilini kavrayamamakla ilişkili anlamsız konşma dur AKULALİ
Yazılı izin belgesi ve özellikle dış ticarete ilişkin olarak devletçe veril PERMİ
Yazılı kağıt KETAL
Yazılı veya basılı karakterlerin makina tarafından ve foto-elektrik transud OCR
Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayına hazı REDAKSİYON
Yazılmış bir şeyi çizerek silme TERKİN
Yazılmış veya basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk MARJ
Yazılmış,yazılı MUHARRER -MERKUM
Yazım İMLA
Yazın bağ, bahçe, bostan veya tarla kenarına kurulan ilkel kulübe ALAÇIH
Yazın güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum ALAGÜN
Yazın harmandan samanlığa, saman taşımaya kullanılan araç KAVSAL
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı MELTEM
Yazın karların erimesiyle oluşan sel KARGUN
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince g AKBAŞ
Yazın kuzeydoğu dan esen hafif rüzgar, tanyeli SABA
Yazın yaylalarda kaymak ve mısır unundan yapılan yemek HOŞMERİ
Yazın, edebiyat LİTERATÜR
Yazın, gündüz denizden karaya doğru mevsim rüzgarı İMBAT
Yazının altındaki işaret İMZA
Yazınsal EDEBİ
Yazıt ya da kabartmalarla süslü dikilitaş STEL
Yazıtbilim EPİGRAFİ
Yazıtlar ile her türlü yazılı belgeyi inceleyen, yorumlayan ve sınıflandıra EPİGRAFİ
Yazıtları inceleyen bilim EPİGRAFİ
Yazıyı güzel yazan, hattat KALİGRAF
Yazıyı yada konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma HAŞİV
Yazları yaylada yağan yağmuru durdurmak için edilen güneş duası geleneği GUSGUSTERA
Yazlık bir armut cinsi MUSTABEY
Yazlık davar ağılı ÇALAMAR
Yazlık keten ayakkabı ESPARİL
Yazma ÇİT
Yazma kitap ve levhalarda kullanılan, sarımtırak renkte, pürüzsüz, ipek kâğ ABADİ
Yazma kitaplarda bulunan, ince bir sanatla işlenen, küçük renkli resimlere MİNYATÜR
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi TEZHİP
Yazma kitapların cildine altın yaldızla yapılan ve güneşi andıran motif ŞEMSE
Yazma kitapların cildine, baş sayfalarının üst bölümüne veya kumaşlara, kap ŞEMSE
Yazma kitapların sayfa kenarlarını, cilt kapaklarını ve levha yazı çevresin HALKARİ
Yazma yitimi AGRAFİ
Yedek REDİF
Yedek hayvanı CENİBE
Yedek olarak kullanılan ince halat PERMEÇE
Yedek tekerlek STEPNE
Yedekte ve önde gitmeyen hayvan BUKAK
Yedi kişiden oluşan müzik topluluğu SEPTET
Yedi Meşale” topluluğunun üyelerinden biri olup “Bir Otelde Yedi Kişi”, “So KENAN HULUSİ KORAY
Yedi mısralı ek bendden meydana gelen Fransız nazım şekli RONDOLET
Yedi Samuray”, “Dersu Uzala”, “Raşomon” gibi filmleriyle uluslararası bir ü AKİRA KUROSAVA
Yedi Uyurlar ‘dan biri YEMLİHA
Yedi Uyurların Köpeği KITMİR
Yedi üyeli Fransız Rönesans akımını en önemli şair ekolü PLEİADE
Yedi yaşından büyük erkek boz deve LÖK
Yedi yıldızdan oluşan bir takımyıldız ORİON
Yedi yıldızlı bir takımyıldızı ORİON
Yedinci sanat SİNEMA
Yedirip içirme İAŞE
Yedirip içirme, besleme, bakma İAŞE
Yediyüzonüç ve sekizyüzbir yılları arasında yaşayan,ilk Arap kadın şairi ve RABİA
Yekenin dümene bağlandığı en üst kısım DÜMENTASI
Yel, şimşek ve gök gürültüsüyle ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı BORAN
Yelek DELME-JİLE-CANDANLIK
Yelin esişi ESİM
Yelken açma komutu AMORA
Yelken alanının küçültülmesi CAMADAN
Yelken bağı KÖLGEN
Yelken deliklerine ve halat ilmik yerlerine geçirilen metal halka RADANSA
Yellenme ZARTA
Yeloku PİNEL
Yelve FLURYA
Yelyutan da denilen, kırlangıca benzer bir kuş SAĞAN
Yelyutan” da denilen bir kuş SAGAN
Yemeğe lezzet için konan baharat EFVAH
Yemeği pişirilen, genellikle yol kenarlarında yetişen dikenli bir bitki İLİBİCCE
Yemeği yapılan bir ot cinsi HORBOL
Yemeği yapılan, tadı ekşi bir ot TİRŞİK
Yemeğin kokması AFEN
Yemeğin sulu kısmı ÇERVİŞ
Yemeğin üzerine beşamel sos dökerek yemek pişene ve sosun üzeri kızarana ka GRATEN
Yemek AŞ-TAAM
Yemek alçası TİRİT
Yemek altı ORDÖVR
Yemek artığı ABUFAY-ABAF
Yemek bilgisi GASTRONOMİ
Yemek borusu ÖZEFAGUS
Yemek borusu duvarı iltihabı ÖZÖFAJİT
Yemek çatalı PİRON
Yemek hazırlarken malzemeyi sırasıyla un, yumurta ve galeta unundan geçirme PANE
Yemek kahvesi BÜNN
Yemek karıştırmaya yarayan büyük kepçe KUDAL
Yemek kepçesi ÇEMÇE
Yemek listesi MÖNÜ
Yemek masası HAN
Yemek odası SALAMANJE
Yemek pişirilen yer, mutfak KUZİNE
Yemek pişirmek için kullanılan ızgaralı, ayaklı taşınabilir ocak MALTIZ
Yemek pişirmeye yarayan tek kollu tencere DIVAN
Yemek salçası TİRİT
Yemek ve içkiden anlayan, bunların tadına varabilen kimse GURME
Yemek yanığı HIRAK
Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç ÇATAL
Yemek yerken ya da tükürüğü yutarken sindirim sistemine aşırı hava girmesi AEROFAJİ
Yemeklerde farklı tatlar elde etmek için kullanılan çeşitli baharatlar ÇEŞNİ
Yemeklerde tat verici olarak kullanılan, hindistancevizi tohumlarının kabuğ BESBASE
Yemeklere katılan baharatlar EBAZİR
Yemekleri çeşnilendirmekte kullanılan güzel kokulu bitkisel maddeler AŞOTU
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum KİMÜS
Yemekli eğlence TOY
Yemeklik sebze SUGANTA
Yemekten önce sofraya getirilen soğuk yiyecekler, çerez, meze ORDÖVR
Yemekten önce, genellikle tuzlu çerezle alınan, çoğunlukla damıtık alkollü APERİTİF
Yemekten ve içkiden anlayan, bunların tadına varabilen kimse GURME
Yemen kahvesi BÜNN
Yemen ve Etiyopya’da yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk ver KAT
Yemenici, ayakkabı tamircisi KÖŞGER
Yemenicilerin kullandığı ölçü PUSVAL
Yemin ANT-KASEM-İLA
Yemiş BAR
Yemiş koparırken dalları çekmeye ya da kovandan bal almaya yarayan araç EĞİÇ
Yemiş sepeti ÇEPİK
Yemiş sepeti MAHREF
Yemiş toplamaya yarayan ucu torbalı çatal değnek KITAL
Yemişinden turşu yapılan gebreotunun bir başka adı KAPARİ
Yemişleri hayvanlara yedirilen bir yabani bitki AVAT
Yemişlerin yenilen bölümü ETEN
Yemsiz olta SEYİRTME
Yenen, kazanan MANSUR
Yenge GELLEBA-BULA-ABO
Yengeç BAGORYA-YANIÇ-SERETAN
Yengeç burcu SERETAN
Yengeç cinsi LUPA
Yengeç takım yıldızı yörüngesinde bir yıldız kümesi ARIKOVANI
Yengi GALEBE
Yeni anlamında bir sözcük CEDİT
Yeni” anlamında eski sözcük NEV
Yeni aşılanıp dikilmiş fidan AŞLAK
Yeni biçilmiş ot ÇEL
Yeni bir şey bulma, türetme İHTİRA
Yeni çıkmaya başlamış ekin FİREZ
Yeni çimlenmiş ekin PAŞOVAR
Yeni Dalga” akımının oluşmasına büyük katkıda bulunmuş, “Çağdaş Sinemanın S ANDRE BAZİN
Yeni Dalga” akımının önde gelen temsilcilerinden biri olup “Serseri Âşıklar JEANLUCSODARD
Yeni doğan buzağı BİÇİK
Yeni doğan buzağıların konulduğu yer HUL
Yeni doğan hayvanların konulduğu bölüm GÜME
Yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur KALAFAT
Yeni doğana ait NEONATAL
Yeni doğmuş NEVZAT
Yeni doğmuş bebeğe,götürüldüğü evlerden verilen yumurta, mendil, şeker gibi SIÇANLIK
Yeni doğmuş bebek ÇAĞA-NEVZAT
Yeni doğmuş çocuklarda görülen göbek fıtığı EGZOMFAL
Yeni doğmuş deve yavrusu AİZ
Yeni doğmuş kuzu GUTGUTA-MAYE
Yeni doğum yapmış kadın LOĞUSA
Yeni doğuran ineğe verilen su ile karıştırılmış mısır unu POLAMAÇİ
Yeni evlenmiş kadın ARUS
Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör HAMARTOM
Yeni oynanmaya başlayan tiyatro oyununun ilk temsili PRÖMİYER
Yeni sözcük’ün eş anlamlısı NEOLOJİZM
Yeni ve parlak ÇİL
Yeni yağmış, gevşek kar PİPKİ
Yeni Zelanda papağanı KEA
Yeni Zelanda’da yaşadığı bilinen soyu tükenmiş bazı uçamayan kuş türlerinin MOA
Yeni Zelanda’nın nemli ormanlarında yaşayan, yeşilimsi papağan KAKAPO
Yeni Zelanda’nın yerli halkı MAORİ
Yeni Zelanda’da rastlanan gri-sarı renkli fosil reçine AMBRİT
Yeni Zelanda’da yaşayan bir papağan cinsi KEA
Yeni Zelanda’da yetişen süs ağacı ENTELEA
Yeni Zelanda’nın yerli halkı MAORİLER
Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı HAKA
Yeni Zelenda’da, Maoriler’e özgü, konuşma eşliğinde oynanan bir halk dansı HAKA
Yeni, çok yeni olan şey NEVİN
Yeni, taze ACAR-CEDİT
Yeniden canlandırma, diriltme İHYA
Yeniden damarlanma REVASKÜLARİZASYON
Yeniden geri alım vaadiyle satış anlaşması REPO
Yenilebilen ve hekimlikte kullanılan güzel kokulu bir bitki; tuzla out TARHUN
Yenilebilen yabani ot CACIK
Yenilebilir ya da yenilmez her şeyi ağıza götürme, koklama, yalama ve yeme ORALİTE
Yenilecek duruma gelmiş taze mısır ODOŞ
Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi REGURJİTASYON
Yenmek, üstün gelmek AŞAMAK
Yer MAHAL
Yer altı su kanalı AVGIN-AVKIN
Yer altı suyunu taşıyan geçirimli katman AKİFER
Yer altı yapısı İPOJE
Yer altında açılmış uzun, dar yol GALERİ
Yer bilimi JEOLOJİ-ARZİYAT
Yer bulmak için güneş, ay ve yıldızların ufuklarla olan açısını saptayan al SENKSTANT
Yer çatlağı FAY-ESİK
Yer döşemesi olarak kullanılan muşamba LİNOLYUM
Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri ketenyağı ve mantar tozuyla kaplanmış LİNOLYUM
Yer döşemesi olarak kullanlılan bir tür muşamba LİNOLYUM
Yer eksenli yörünge üzerine,deneme uyduları yerleştirmek amacıyla geliştiri ARİANE
Yer elması GIGINIZ-BADAT
Yer fıstığı ARAŞİT-KİKİRİK
Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı nokta HİPOSANTR
Yer jimnastiğinde, vücudun yatış pozisyonundan ayaküstü duruma geçme hareke KİPE
Yer kabuğu KEMRE
Yer kabuğundaki kıvrımların çukur, alçak yeri, havza(Jeo.) TEKNE
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulu LİTOSFER
Yer kabuğunun dış örtüsü SİAL
Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su yada bunlarda elde edilen ene JEOTERMAL
Yer kabuğunun maddesi KAYAÇ
Yer kabuğunun yapı gereci olan kütle KAYAÇ
Yer kırığı, fay ESİK
Yer mantarı KEME-DOMALAN-SOKO
Yer mumu OZOKERİT
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip GEZ
Yer ölçümünde uzaklık saptama, hizalama işlemlerinde kullanılan beyaz ve kı JALON
Yer ölçümünde yer belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta MİRA
Yer sandalyesi İSTOL
Yer sarsıntılarının oluş kökenini,deprem işleyişini,boyutunu,etkilerini ve SİSMOLOJİ
Yer sofrası TABLA-POŞGUN
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasınd ENLEM
Yer yuvarlağının yapısını,birleşimini,evrimini inceleyen bilim dalı, yer bi JEOLOJİ
Yer yuvarlağının yıl içinde Güneşe en uzak olduğu nokta AFEL-AFİL
Yer, yeryüzü ARZ
Yeralması YILDIZKÖKÜ-EBELİ-GIGINIZ
Yeraltı mezarı KATAKOMP
Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli katman AKİFER
Yeraltı zindanı gardiyanı ERGOSTULARİUS
Yeraltında yetişen ve yenilebilen değerli bir mantar cinsi TRÜF
Yeraltındaki basınç ve gerilim dolayısıyla, taş kütlelerinin yer değiştirme DİYAKLAZ
Yeraltındaki suyolu PÖHRENK
Yerbilimde bir kayacın, bulundukları yerde oluşmuş bileşenleri için kullanı OTOKTON
Yerbilimde kütle ve katmanların genel adı OLUŞUK
Yerbilimde tekne İNEÇ
Yerbilimde,uzun ve geniş ağızlı çöküntü VAL
Yerde akan su FEZA
Yerdeki çamuru kazımak için bir değneğin ucuna geçirilen yassı demir CEMEK
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka KÖREŞE
Yerden 2-3 karış yükseklikte, çok yıllık ve otsu bir bitki FİLİSKİN
Yerden bel veya kürekle bir şey atmak CERF
Yerden belirli bir yükseklikte yürümek için kullanılan tahta ayaklık EŞAS
Yer’den gezegene ve Güneş’e uzanan iki doğrultu arasındaki açı UZANIM
Yerden kazanmak, gizlemek ya da dış etkilerden korunmak amacıyla duvardaki ANKASTRE
Yerden sıçrayan çamur ZİFOS
Yere bakan yan ALT
Yere çakılan kazık üzerine yerleştirilen uzun ağaç CINGIRAK
Yere çakılan kısa ve kalın kazık ÇAKAK
Yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırın TANDIR
Yere dökülmüş ağaç yaprakları GAZEL
Yere serilen kalın çul PALAZ
Yere serilen veya örtü olarak kullanılan bir dokuma çeşidi DASTAR
Yere serilen yolluk ÇUL
Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz küme HAV-PAMUK
Yere ya da döşeme üzerine serilen örtü YAYGI
Yerel LOKAL
Yerel bilgisayar ağı LAN
Yerel bilgisayar ağı” anlamında kullanılan kısaltma LAN
Yerfıstığı KİKİRİK
Yerfıstığı ezmesinin, damağa yapışmasından duyulan korku ARAKİBUTİROFOBİ
Yergi, mizah SATİR
Yergici HECCAV
Yergisel SATİRİK
Yeri ölçme MESAHA
Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıt BASMA
Yerin altından özel bir burguyla çıkarılan, kabaca silindir ya da havuç biç KAROT
Yerin iç yapısı ile yerin sarsıntı ve yük altında dinamik davranışını araşt JEOFİZİK
Yerin içinde, sıvı ya da hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulun MAGMA
Yer’in jeolojik tarihinin ayrıldığı 11 dönem içinde, dördüncü en eski zaman DEVONİYER
Yer’in o güne kadar sanıldığı gibi evrenin merkezi olmadığını ve öbür gezeg KOPERNİK
Yerin üst yapısı ve yerin geçirdiği evrimleri ve değişimleri inceleyen bili JEOLOJİ
Yer’in ve öteki gezegenlerin Güneş’in çevresinde eliptik yörüngeler üzerind KEPLER
Yer’in yıl içinde Güneş’e en uzak olduğu nokta AFEL
Yerinde bırakma İPKA
Yerinde duramayan kimse,yönlendirme AJİTE
Yerinde durmayıp hareket eden CAİL
Yerinde konuşma veya davranma TAKT
Yerinde, önceki durumunda bırakma İPKA
Yerinde, uygun İYİ
Yerindelik, yanılmazlık İSABET
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik yada düz destek PAYANDA
Yerine koyma İKAME-TELAFİ
Yerine koyma, yerine kullanm İKAME
Yerip çekiştirme KOV
Yerkabuğunu oluşturan katı yuvar LİTOSFER
Yerkabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortularl JEOSENKLİNAL
Yerkürenin çekirdeğini oluşturan madde NİFE
Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimi GEOİT
Yerleşim İSKAN
Yerleşmiş ilke NORM
Yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum NORM
Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde PANEL
Yerleştirme TABİYE
Yerli OTOKTON
Yerli bir erik cinsi AYNABAKAR
Yerli bir keçi cinsi NORDUZ
Yermantarı DOLAMAN-KEME
Yerme KOV
Yerölçüm JEODİZİ
Yerölçümünde uzaktan gözlenen geometrik biçimli tahta lata MİRA
Yerözekçil JEOSANTRİK
Yersiz ve zamansız davranışları olan kimse ZİBİDİ
Yersiz yurtsuz BİMEKAN-LAMEKAN
Yeryuvarlağının yıl içinde Güneş’e en uzak olduğu nokta AFEL-AFELİ-TİK
Yeryuvarlağının,yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü BARİSFER
Yeryuvarlığının yıl içinde Güneş’e en uzak olduğu nokta AFELİ
Yeryüzü ekosistemlerinin tümü EKOSFER
Yeryüzü parçası ARAZİ-ARZ
Yeryüzünde bulunan ya da yeryüzüne yakın olan noktaların düşey doğrultudaki NİVELMAN
Yeryüzünde yalnız Birecik’te Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun KELAYNAK
Yeryüzünün güneş ışınlarını yansıtma yüzdesi ALBEDO
Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen ol AZONAL
Yeşil abanoz İPE
Yeşil abanozun öteki adı AKAMPSİS
Yeşil bir cins limon LİME
Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik mole FOTOSENTEZ
Yeşil ceviz kabuğu, nar gibi bitkilerin bıraktığı kalıcı boya lekesi TETİR
Yeşil çimenlik KORT
Yeşil domates MİSİR
Yeşil domatese benzer bir sebze GAVATA
Yeşil ırmağın bir kolu TERSAKAN
Yeşil ırmak deltasının kuzeydoğu kesiminde, yüzlerce kuş türünü barındıran SİMENLİK
Yeşil ırmak’ın antik dönemlerdeki adı İRİS
Yeşil ile mavi arası renk TİRŞE
Yeşil kabuklu ve ekşi bir elma cinsi OSMANBEY
Yeşil kertenkele HULİKİ
Yeşil mercimek MIRMİRİK
Yeşil renkli bir cins kertenkele KEÇEMEN
Yeşil ve pembe dalgalı sedef ARUSEK
Yeşil yapraklı, dikensiz, ateşe atıldığında çatırdayarak yanan bir bitki ÇEKEM
Yeşil zeytin ZAGUDA
Yeşile çalan açık sarı LİMONİ
Yeşile çalan açık sarı renk LİMONİ
Yeşile çalan mor renk GÖĞEM
Yeşile çalar toprak rengi HAKİ
Yeşilırmağın bir kolu TERSAKAN
Yeşilırmak’ın antikçağdaki adı İRİS
Yeşilırmak’ın kolu olan bir akarsu KELKİT
Yeşille lacivert arası renk ÖRDEKBAŞI
Yeşillik, havlu GÜVERTİ
Yeşilmercimek, kuru barbunya, dövme soğan, tereyağı ve baharat kullanılarak ÇATALAŞI
Yeşim Ustaoğlu’nun bir filmi(1993) İZ
Yeteneği ve saygınlğıyla ünlü kadın şarkıcılar için kullanılan bir ünvan DİVA
Yetenek” anlamında yerel bir sözcük EM
Yetenekli ya da elit bir grubun anlayacağı, salt hevesli olanlara bir şey s EZOTERİK
Yeteneksiz sanatçı RATE
Yeter sayı NİSAP
Yeterince mayalanmamış ekmek hamuru ANIK
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için, geçici PALYATİF
Yeterlilik KİFAYET
Yeterlilik belgesi BRÖVE
Yetimhane DARÜLFÜNUN
Yetimler EYTAM
Yetimler okulu DARÜŞŞAFAKA
Yetinme, kanma İKTİFA
Yetişkin, erişkin KAMİL
Yetişmemiş karpuz ŞALAK
Yetki alan VEKİL
Yetki isteme, izin isteme İSTİZAN
Yetkili MEZUN
Yetkin ve sürekli mutluluk ÜSMUT
Yetkin, olgun KAMİL
Yetkisi önemsenmeyen, gücünü gerektiği gibi gösteremeyen kimse EŞEKBAŞI
Yezidiler tarafından hac yeri sayılan, Musul kenti yakınındaki vadi LALEŞ
Yığın GUMUL
Yığın durumundaki yakacak odun için kullanılan bir hacim ölçüsü birimi STER
Yığışım KONGLOMERA
Yığma bir yapıda taşıyıcı duvar ANADUVAR
Yıkanacak nesne YUYGU
Yıkanan Kadınlar”, “Küçük Mavi Çıplak”, “Odalık”, “Dansöz” gibi tablolarıyl RENOİR
Yıkanılan yer YUNAK
Yıkanmak üzere hazırlanmış çamaşırın üzerine sıçak kül suyu süzme işi BOĞADA
Yıkanmak. ÇİMMEK
Yıkılma, çökme İZMİHLAL
Yıkılmış bir yapının büyük bir bölümünün alan üzerindeki buluntularla ve il ANASTİLOSİS
Yıkıntılar, viraneler HARABAT

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

BULMACA SÖZLÜĞÜ-Y-2 Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık