BULMACA SÖZLÜĞÜ-Y-3

Yıl AM
Yıl aşırı, iki yılda bir BİENAL
Yılan MAR
Yılan sokmasından ileri gelen zehirlenme OFİDİZM
Yılan yavrusu CARİN
Yılancık da denilen, el, ayak ve yüzde kızartı ve şişmelerle kendini göster ALAZLAMA
Yılanın deri değiştirirken attığı deri KAV
Yılankavi HELEZONİK
Yılanotu CENTİYANE
Yılantaşı SERPANTİN-PIRPI
Yılanyastığı, domuzlahanası” gibi adlar da verilen ve yaprakları sebze olar NİYİK
Yılaşırı BİENAL
Yılda bir yayımlanan ve içinde birtakım bilgiler bulunan takvimli kitap ALMANAK
Yılda birkaç kez çiçek açan bir gül cinsi YEDİVEREN
Yıldırım BARİKA-SAİKA-BALK
Yıldırım Bayezit’in oğlu olup diğer kardeşleri gibi Fetre Devri’nde taht mü EMİR SÜLEYMAN
Yıldırım Bayezit’in oğlu olup Fetret Devri’nde taht mücadelesi vermiş, anca İSA ÇELEBİ
Yıldırım düşmesinden sonra iki yaşında bir dişi koyunun kurban edilmesiyle BİDENTAL
Yıldız SİTARE-KEVKEP
Yıldız çiçeği DALYA
Yıldız falcılığı ASTROLOJİ-İLMİNÜCÜM
Yıldız kayması GAMS
Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan KOZMİK
Yıldızlardan korkma SİDEROFOBİ
Yıldızların belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösterir çizelge ZAYİÇE
Yıldızların ışığını inceleyen, fizik yapılarını araştıran bilim dalı ASTROFİZİK
Yıldızların tayf tiplerine göre sınıflandırılması sistemi UBV
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet OKTANT
Yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge ZAYİÇE
Yıllık SALNAME-SENEVİ
Yıpranmak, aşınmak, yırtılmak EPRİMEK
Yıpranmış, eski görünüşlü KÜLÜSTÜR
Yırtıcı bir kuş BALABAN
Yırtıcı hayvan tırnağı CIRNAK
Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi ÇAKIRDOĞAN
Yırtıcı kuşların pisliği CAR
Yırtıcı martı LAB
Yırtık ve eski püskü giysi PALAÇOR
Yırtık, yarık PATLAK-ÇAK
Yırtılmış afişlerden ve duvar yazılarından esinlenerek çalışan ve sanat yaş BURHAN DOĞANÇAY
Yırtma ÇAK
Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde t AGANTA
Yiğit, cesur KELEŞ-CİVANMERT-CİLASUN-İGİT-BAHADIR-KELEŞ-ALP
Yiğitler, kahramanlar ASÜD
Yiğitlik, kahramanlık CELADET-BESALET
Yilbik, tutarık” gibi adlar da verilen sinir hastalığı SARA
Yineleme KİRAR
Yinelenen dize NAKARAT
Yineleterek alıştırma TEMRİN
Yirbibeş yüzeye traşlanmış dikdörtgen elmas BAGET
Yirmi sekiz taşla oynanan bir oyun DOMİNO
Yirmi ya da yirmi dört kiloluk tahıl ölçeği TİMİN
Yirminci asır başlarında ev içi sahneleri canlandıran, ev yaşamını konu ala ENTİMİZM
Yirminci yüzyıl başlarında Rusya’da ortaya çıkan ve “ışıncılık” da denilen LUÇİZM
Yirminci yüzyılın başlarında kullanılan bir zırhlı tipi DRETNOT
Yirminci yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan, sanatta devrimi ve din FÜTÜRİZM
Yiyeceği olmayan ailenin fertlerini komşuları alıp besleme işi PUTİ
Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı ARİFANE
Yiyeceğin ve içeceğin tadı, tadımlık ÇEŞNİ
Yiyecek MANCA
Yiyecek maddelerinde üreyen kurt MATLİ
Yiyecek maddelerini istif eden kimselere Romalılar’ın verdikleri ad DARDANUS
Yiyecek ve erzak saklanan oda ya da dolap KİLER
Yiyecek ve içecek şeyleri veren anlamında sözcük RAZİK
Yiyecek, azık NEVALE-AZIK
Yiyecek, içecek satılan küçük büfe BÜVET
Yiyecek, içecek, özellikle ekmek NİMET
Yiyecekle dolu bir kabın üzerinin bıçakla düzeltilmesi SİLME
Yiyecekleri dondurarak saklayan buzdolabı DİPFRİZ
Yiyecekleri önce una ve yumurtaya sonra istenirse galeta ununa bulayarak ya PANE
Yiyecekleri ya da nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte k ETÜV
Yiyen, yiyici kimseler AKİLE
Yiyicilik, rüşvet alma İRTİKAP
Yiyinti MANCA
Yoga felsefesini uygulayan derviş YOGİ
Yoğrularak yuvarlanmış topak edilmiş bulgur TAPAŞ
Yoğun KESİF
Yoğunlaç KONDANSATÖR
Yoğunlaşma, dikkat toplama KONSANTRASYON
Yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu BORAKS
Yoğunluğu çok düşük cam, vernik, kauçuk veya köpük görünüşünde lastiğe benz POLİÜRETAN
Yoğunluk ölçen cihaz DANSİMETRE
Yoğunluk ölçümü DENSİTOMETRİ
Yoğurt AKALİT-AKALİD-AĞARTU
Yoğurt çorbası AYRANAŞ-DOYĞA
Yoğurt kabı CINGIL
Yoğurt kutusu GURUT
Yoğurt mayası ÇALACAK-ÇALASI
Yoğurt tatlısına benzer bir tür hamur tatlısı NEVZİNE
Yoğurt ve unla yapılan kışlık yiyecek PESKÜDAN
Yoğurt yapmak için kaynatılan süt GAMİM
Yoğurt(Osm.) ABERAT
Yoğurt, pekmez gibi koyu şeyleri suyla inceltmek ÖZEMEK
Yoğurt, sarımsak, nane ve pekmezle yapılan patlıcan salatası NAZKATUN
Yoğurt, su, şeker ile yapılan ayran benzeri bir içecek LASSİ
Yoğurtlu çorba TOYGA
Yoğurtlu yarma çorbası TOĞGA
Yoğurtlu yumurta yemeği ÇILBIR
Yoğurttan elde edilen Bulgar içkisi MAYA
Yok etme İFNA
Yok etme, giderme İZALE
Yok etme, kökünü kurutma ERADİKASYON
Yok olma, yok edilme ZEVAL-BİD-ZAİL
Yokluk GAYBUBET-FIKDAN-LEYS
Yokluk, hiçlik, ölüm ADEM
Yoksayımcı MÜNKİR
Yoksul göründüğü halde çok parası olan kimseler için kullanılan sözcük KİRLİÇIKI
Yoksul kimsesiz, geçinmekten aciz aile HIZAN
Yoksul, sefil LÜMPEN-ARİ-ZABIN-CIBIR
Yoksullara parasız yemek yedirilen ya da dağıtılan yer AŞEVİ
Yoksullara yiyecek dağıtan hayır kurumu İMARET
Yoksulların Ölümü”, ”Balkon” gibi şiirleriye tanınan, 19. yüzyışın en ön CHARLES BAUDELAİRE
Yoksulluk FAKR
Yokuş KAŞ
Yol RAH-TARİK
Yol azığı BETAT
Yol bakımı ve kontrolü için demir yollarında kullanılan küçük araba DREZİN
Yol çukuru KASİS
Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı yer AYRIÇ
Yol kesen, asi KIRAY
Yol kontrol ve bakımı için demiryollarında kullanılan küçük araba DREZİN
Yol parası NAVLON
Yol üstünde durulacak yer UĞRAK
Yol üzerinde oluşmuş çukur KASİS
Yol ve tarla kenarlarında yetişen otsu bir bitki DEVEDİKENİ
Yol yapılmasında, kağıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde kull BİTÜM
Yol yapımında kullanılan bir çeşit iş makinası LODER
Yol yapımında kullanılan taş kırıntısı MUCUR
Yol yapımında yön bulmak için kullanılan araç JALON
Yol yapımında, dökülen çakılları bastırıp sıkıştırmak için kullanılan ağır KOMPRESÖR
Yol yol nakışlı TARAKLI
Yol yordam gereğince, kurala uygun bir biçimde ALELUSUL
Yol”, “Endişe”, “Kurbağalar”, “Amerikalı” gibi filmleriyle tanınmış sinema ŞERİF GÖREN
Yol, yapı vs. yapımında kullanılacak çakılları, taşları kırıp ufalamaya yar KONKASÖR
Yola çıkma, gidiş AZİMET
Yolcu SAFİR
Yolcu gemilerinde üst güvertenin altındaki güverte PALAVRA
Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu FURGON
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak MENZİL
Yollara alamet olarak konulan işâret FART
Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda toprağı ezmek iç LOĞ
Yolları koruyup gözeten görevli YASAVUL
Yollu bir biçimde dokunmuş kumaş FİTİL
Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe KILIF
Yolsuzca veya zorla elde edilen mal KAPAROZ
Yolun kaygan olmasından dolayı bir taşıtın kayması ya da tekerleklerinin dö PATİNAJ
Yonca FİSFİSE-FISSA-KELEKOTU
Yonga parçası CELAHANET
Yonga, ağaç ve taş kırıntısı KANGA-TALAŞ-CİPS-ÇIPIR
Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç KALEM
Yontma Taş Çağında Antalya yakınlarındaki yerleşim merkezi KARAİN
Yontulmuş yapı taşı BİÇME
Yorgan kılıfı MELEFE-MİTİL
Yorgun, zayıf, bitkin ARGIN-BİTAP
Yorumlama ŞERH
Yosma KOKET
Yosun ÜŞNE-HAVS
Yosun sapçığı SETA
Yosun sporlarının çimlenmesinden oluşan iplik biçimindeki organ PROTONEMA
Yosunların kökü andıran tutunma organı EMEÇ
Yosunlarla eğrelti otlarının dişilik organı ARKEGON
Yoz beğeni KİÇ-KİTCH
Yozgat ilinde ortaya çıkarılan ve Anadolu’nun tam bir kronolojisini gösterm ALİŞAR
Yozgat ilinde ünlü bir höyük ALİŞAR
Yozgat ve Sivas civarında ilkbahar ve yazın yetişen kır yeşilliği MADIMAK
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, birçok kuş türünü barındıran ve “İncesu” da d KAZANKAYA
Yozgat’ta bir akarsu ÇEKEREK
Yön göstermek için belli yerlere konulan işaret OK
Yön, taraf CİHET-ÜL-KİBEL
Yönelim(biy.) TROPİZM
Yönelme durumu DATİF
Yönelteç GİDON
Yönetici ZİMAMDAR
Yönetici, işbaşında bulunan kimse ZİMAMDAR
Yönetimi yabancı bir devlete bırakılmış olan ülke ya da topraklar MANDA
Yönetme, düzenleme biçimi,düzen RAJİM
Yönetmelik TALİMATNAME
Yönetmenin bir oyunu sahneye koyma çalışmalarının tümü MİZANSEN
Yönetsel Alan AD
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının APSİS
Yöntem bilim METODOLOJİ
Yöntem, yol, usul RACON
Yörelere göre farklılık gösteren tahıl ölçeği GOT
Yörük çadırı ÇATMA
Yörünge MAHREK
Yudum CURA
Yudumlama, yudum yudum içme CER
Yufka İŞKEFE
Yufka açarken hamurun yapışmaması için serpilen un İPAR
Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un UĞRA
Yufka açmada kullanılan tahta YASLAĞAÇ
Yufka ekmeği FETİL-ŞEPİT
Yufka ekmeğinin, içine türlü katıklar konularak sarılmış biçimi DÜRÜM
Yufka ekmek LAVAŞ
Yufka pişirilirken kullanılan tahta alet BÜŞÜRGEÇ
Yufka yürekli RAKİK
Yufkadan yapılan saç böreği GATMAR
Yufkadan yapılan yoğurtlu ekmek SİRON
Yufkanın arasına kıyma dürerek yapılan yemek GOCAGÖRMEZ
Yufkanın hafif kurutulmuşu TEPSERMEK
Yufkanın katlanmış hali MANAK
Yugoslavya’da bir akarsu DRİNA-VRBAS
Yugoslavya’da bir il RİJEKA
Yukarı Bolivya’da yaşayan Kızılderili bir halk URU
Yukarı kaldırma REF
Yukarıdan aşağıya doğru büyüyen oymalı yalaklardan oluşan bir çeşme türü SELSEBİL
Yukarıdan aşağıya doğru gittikçe alçalan eğimli yer İNİŞ
Yukarıya çıkıldıktan sonra çekilip alınabilen ip merdiven ÜZGEÇ
Yular FESAR-GANTERMA-VOJ
Yulara takılan ip ÇILBIR
Yulara takılan ip veya zincir ÇILBIR
Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı YEDEK
Yumak KUVAR
Yumruk TUŞMA-ZIMZIK
Yumruk oyunu ZUNK
Yumrukla vurma SUMSUK
Yumurta ASTİNE-BAYDA-YIMTA
Yumurta akı ve pudra şekeri ile yapılan bir çeşit kuru pasta BEZE
Yumurta biçiminde olan, oval, beyzi SÖBE
Yumurta biçiminde yapılan ve sekiz deliği bulunan üflemeli bir çalgı OKARİNA
Yumurta çalkalanarak yapılan bir çeşit tatlı KAYGANA
Yumurta gözesinin, embriyo oluşurken, gelişirken aldığı ilk biçim MORULA
Yumurta hücresi OVÜL
Yumurta hücresi oğulcuk durumuna gelirken blastulanın bir noktasından çukur GASTRULA
Yumurta hücresi, dişi gamet OOSFER
Yumurta kabuğu GIRKİ
Yumurta katılarak yapılan şekerli, yumuşak bir tür pasta PANDİSPANYA
Yumurta kırılarak yapılan yemek MIKLAMA
Yumurta sarısı VİTELLUS
Yumurta sarısı, zeytinyağı ve limonla yapılan bir tür koyu soğuk salça MAYONEZ
Yumurta sarısına renk veren pigment LÜTEİN
Yumurta un ve peynir karıştırılarak yapılan yemek KAYGANA
Yumurta ve irmikle yapılan bir tatlı REVANİ
Yumurta ve irmikle yapılan, piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı REVANİ
Yumurta ve spermin aynı balıkta bulunması ERDİŞİ
Yumurta ve unla yapılan bir tür omlet CIZLAMA
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı LEGORN
Yumurta, süt ve kazeinde bulunan ve organizmaya çok gerekli olan kükürtlü a METİVONİN
Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak yapılan, küçük yuvarlak tatlı veya KREP
Yumurta, şeker ve un ile yapılan, yumuşak pasta PANDİSPANYA
Yumurta,süt ve kazeinde bulunan ve organizmaya çok gerekli olan kükürtlü am METİYONİN
Yumurtadan yeni çıkmış civcivin ağzının kıyısında bulunan ve zamanla kaybol KEF
Yumurtadan yeni çıkmış ve henüz ayakları oluşmamış yavru kurbağa İRİBAŞ
Yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatmak yerine onları gömen, Avustralya köken İRİAYAK
Yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan zararlı bir böcek SÜNE
Yumurtalı ekmek KOLOT-GOLOT-KOLOTU
Yumurtalı sıvı hamurun kızgın yağda ufak parçalar halinde atılması ile elde SIRİFTA
Yumurtalı, yağlı ve mayalı hamur kızartması BRİOŞ
Yumurtalık MEBİZ-OVER
Yumurtalık iltihabı OVARİT
Yumurtalıktan kaynaklanan ve ender görülen bir tümör LUTEOM
Yumurtalıktan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişm ÖSTROJEN
Yumurtanın döllenmesinden sonra, oluşan canlı taslağı EMBRİYO
Yumurtayı kabuksuz olarak kaynar suyun içerisinde pişirmek POŞE
Yumurtayla yapılan bir yemek OMLET
Yumurtlama OVULASYON
Yumuşak NAİM-NERM
Yumuşak başlı MUTİ
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac TENEKE
Yumuşak deri GLASE
Yumuşak deriden yapılan altı genellikle kauçuk ya da lastik bot HAŞPAPİ
Yumuşak esinti NESİM
Yumuşak huylu insan ERGUN-HALİM
Yumuşak keçe FÖTR
Yumuşak ve gümüş rengi postu için avlanan kemirici bir hayvan ÇİNÇİLYA
Yumuşak ve hafif bir ipekli kumaş SÜRA
Yumuşak ve hafif, odunu doğramacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı EKABA
Yumuşak ve yarı sert kerestesi iyi tutkal ve cila tutan, Malezya ve Endonez MERANTİ
Yumuşak ve yüzü ince havlı bir tür deri SÜET
Yumuşak yer NAÇE
Yumuşak, ince bir tür ipekli kumaş SURA-SÜRA
Yumuşak, sulu arazi CİMCİMA
Yumuşakçalardan, bahçelerin nemli yerlerinde yaşayan, sarmal kabuklu küçük SALYANGOZ
Yumuşakçalardan, midye biçiminde, ondan daha büyük kavkılı bir deniz hayvan PİNES
Yumuşakçaların ağzında bulunan boynuzsu ve şerit biçimindeki organ RADULA
Yumuşakçaların kabuğu KAVKI
Yumuşaklık NERM
Yumuşaklık, incelik LETAFET-LİYNET
Yumuşama DETANT
Yunak HAMAM
Yunan abecesinde bir harf TETA-ERA-GAMA-ALFA-DELTA-EPSİLON-BETA-SİGMA-KAPPA
Yunan alfabesinde ”k” harfi KAPPA
Yunan alfabesinde ”L” harfi LAMDA
Yunan alfabesinin beşinci harfi EPSİLON
Yunan alfabesinin son harfi OMEGA
Yunan alfabesinin üçüncü harfi GAMA
Yunan eyaletlerindeki valiler EPARKHOS
Yunan felsefe okulu ELEA
Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşm YAVAŞA
Yunan mimarisindeki üç biçimden biri KORİNT-İON
Yunan mitolojisine göre Truva kentinin kurucusu olan kral İLOS
Yunan müziğine özgü, tiz sesli bir obua PİPİZA
Yunan peyniri FETA
Yunan rakısı UZO
Yunan tapınağının prototipi MEGARON
Yunan tarihçi Ksenephon’un “Onbinlerin Dönüşü”nü konu alan ünlü kitabı ANABASİS
Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasın BAŞTABAN
Yunan ve Roma yapılarında, taban kirişi ile çatı arasında kalan, üzeri kaba EFRİZ
Yunanca’da yol anlamına gelip, mezar girişlerine de verilen ad DRAMOS
Yunancada taklit etme anlamına gelen ve sanatsal yaratma ediminin temelinde MİMESİS
Yunanistan’da çöp şişe verilen ad SUVLAKİ
Yunanistan’da manastırlarıyla ünlü yarımada AYNAROZ
Yunanistan’ın Girit’ten sonra en büyük adası EĞRİBOZ
Yunanistan’ın kuzeybatı, Arnavutluk’un güney kesimlerinden oluşan tarihsel EPİR
Yunanistan’a ait Sömbeki Adası’nın bir başka adı SİMİ
Yunanistan’da Kuzey Ege coğrafi bölgesine dahil bir il SAKIZ
Yunanistan’da manastırlarıyla ünlü yarımada AYNAROZ
Yunanistan’ın en büyük, Akdeniz ‘in beşinci büyük adası GİRİT
Yunanistan’ın Epeiros Bölgesindeki Thesprotra’da ırmak AKHERON
Yunanistan’ın Girit’ten sonra en büyük adası EĞRİBOZ
Yunanistan’ın kuzeybatısında Akdenizin kolu olan İyon Denizi’nde bir ada KORFU
Yunanistan’ın Rodos adasının Rodos kentinden sonra en büyük yerleşim merkez LİNDOS
Yunan-Latin şiirinde son hecesi eksik olan dize KATALEKTİK
Yunanlı tarihçi Ksenophon’un ”Onbinlerin Dönüşü” adıyla da bilinen ünlü e ANABASİS
Yunanlılar’da hopliteslerden oluşan savaş birliği FALANJ
Yunanlılarda belirli bir yapı kuralına uyan manzum veya müzikli geniş kompo NOMOS
Yunanlıların ekim veya kasım aylarında düzenledikleri üç gün süren şenlikle APATURİA
Yunus balığı DİFRİN
Yunus balığının büyük bir cinsi FALYANOS
Yunus balıklarının yetiştirildiği ve seyircilere gösteri yaptırıldığı deniz DELFİNARYUM
Yunus Emre tarzında yazdığı ilahileriyle de tanınan 16. yüzyıl divan şairi AMRİ
Yunus Emre ve Nesimi’den esinlenen tasavvuf konulu şiirleriyle tanınmış XVI USULİ
Yunus’tan Deyişler”, “Piyano İçin On Ezgi”, “Rubailer” gibi yapıtlarıyla ta CENAN AKIN
Yurdumuz denizlerinde yaşayan ce “ acı çaça” adıyla da bilinen balık PAPALİNA
Yurdumuza özgü bir kayısı türü TOKALOĞLU
Yurdumuzda da yaşayan bir tür yaban ördeği MEZGELDEK
Yurdumuzda da yaşayan küçük bir kuş türü ALAMECEK
Yurdumuzda da yaşayan ötücü bir kuş ÇÜTRE
Yurdumuzda da yetiştirilen, İsviçre kökenlki süt ve döl verimi yüksek bir k SAANEN
Yurdumuzda Erciyes dağında yetişen bir geven türü BOZGEVEN
Yurdumuzda yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkiden yapılan sıcak içecek ADAÇAYI
Yurdumuzda yetişen meşe türlerinin uzunca, fındığa benzeyen, sert ve pürüzl PALAMUT
Yurdumuzda yetişen sofralık bir siyah üzüm cinsi PAMİT
Yurdumuzda yetişen sofralık bir üzüm cinsi HÖNÜSÜ
Yurdumuzda yetişen ve beyaz odunu tornacılıkta kullanılan ağaç IŞIĞAN
Yurdumuzda yetişen ve kaliteli şarap veren üzüm cinsi PAPAZKARASI
Yurdumuzda yetişen ve kurutulmuş yaprakları enfiye gibi burna çekilen ya da MARAŞOTU
Yurdumuzda yetişen ve palaz’da denilen bir fındık cinsi AGRAP
Yurdumuzda yetişen ve şarap yapımında kullanılan bir üzüm cinsi KARALAHNA
Yurdumuzda yetiştirilen kaliteli bir limon türü LAMAS
Yurdumuzda yetiştirilen yuvarlak bir fındık türü CAVCAVA
Yurdumuzda yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun KARAKUL
Yurdumuzda yetiştirilmeye çalışılan, portakal ve limona yakın akraba olan b ŞATOK
Yurdumuzun batısında bir körfez SAROS
Yurdumuzun bir çok yöresinde yaşayan küçük bir kuş ALAMECEK
Yurdumuzun en tanınmış kayak merkezi olan dağ ULUDAĞ
Yurdumuzun göller yöresinde bir göl SALDA
Yurdumuzun Göller Yöresi’nde, bir adı da ”Güllüce” olan dağ ANAMAS
Yurdumuzun Göller Yöresi’ni kapsayan bölgenin antik dönemlerdeki adı PİSİDYA
Yurdumuzun hemen her bölgesinde yaşayan ötücü bir kuş ÇIVGIN
Yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir sebz BAKLA
Yurdumuzun Mersin yöresinde de yetiştirilen ve bol nişastalı yumruları yene GÖLEVEZ
Yurdumuzun orman alanlarında da yaşayan bir kuş TIRMAŞIK-ÇIRIKÇIN
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan bir cins ördek KİRİK-PATKA
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan ötücü bir kuş KAMIŞÇIN
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan ve “boz dalağan” da denilen ördek c ELMABAĞ
Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan, uzun gagalı bir kuş AYNAK
Yurdumuzun sulak alanlarında kışlayan, küçük bedenli bir ördek cinsi SÜTLABİ
Yurdumuzun sulak alanlarında yaşayan yabani ördek cinsi YEŞİLBAŞ
Yurdumuzun sularında yaşayan ördeğe benzer bir kuş KİRİK
Yurdumuzun yüksek kesimlerinde yaşayan ve “ur keklik” de denilen yerli bir KEVDERE
Yurt DAR
Yurt özlemi DAÜSSILA
Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan CÜDA
Yurt, sıla özlemi DAÜSSILA
Yurtdışında “Günaha Son Çağrı”, “Mahabbarata”, “Orta Direk” gibi film ve oy KUDSİ ERGUNER
Yurtseverlik HAMİYET
Yurttaş Kane adlı filmin dünyaca ünlü yönetmeni ORSON WELLES
Yusuf peygamberin, kardeşleri tarafından içine atıldığı kuyu CÜB
Yusuf Ziya Ortaç tarafından İstanbul’da yayımlanan, Türkiye’nin en uzun ömü AKBABA
Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon’un 1935 yılında çıkardığı edebiyat de AYDABİR
Yutak yangısı FARENJİT
Yutar hücre FAGOSİT
Yutma zorluğu DİSFAGİ
Yutmada ağrı ODİNOFAJL
Yuva LANE
Yuvarlak bileme taşı KÖSTÜRE
Yuvarlak küçük kurşun BUNDUK
Yuvarlak mangal MANTIZ
Yuvarlak profilli, inci dizisi ile süslü silme ASTRAGAL
Yuvarlak püskül PONPON
Yuvarlak sepet SELE
Yuvarlak taneli ve ekşi bir üzüm cinsi KARASİRKE
Yuvarlak tek ayaklı, genellikle üstü mermer masa GERİDON
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka MELON
Yuvarlak ve kalın bir tür ekmek, somun PAĞAÇ
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırsak KURS
Yuvarlak ve yelpaze biçiminde kabuğu olan bir yumuşakça TARAK
Yuvarlak, çapı 1 cm’den küçük patolojik oluşumlar NODÜL
Yuvarlak, demirden yapılmış buğday ölçeği GÖDEK
Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık BERE
Yuvarlak, yassı, içine yumurta vb. malzemeler konan ekmek GÖBÜT
Yuvarsı kemer DOM
Yuvasından Çin mutfağının en seçkin yemeği yapılan bir deniz kırlangıcı SALANGAN
Yüce, kudretli BAYAR-ALİ
Yücelik, yükseklik ULVİYYET
Yük altında güçlükle solumak IKLAMAK
Yük asansörü ELEVATÖR
Yük boşaltma işlemlerinde kullanılan, palanga donanımlı kaldırma aygıtı DERRICK
Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren BUMBA
Yük hayvanlarına vurulan semer, palan KÜRTÜN
Yük katarı MARŞANDİZ-TREN
Yük taşımada kullanılan ilkel teleferik VARDAGEL
Yük taşımak için kullanılan çanta veya çuval BARDAN
Yük taşımak ya da köprü kurmak için kullanılan, altı düz bir çeşit deniz ar DUBA
Yük taşımaya uygun genellikle söğüt dallarından yapılan dayanıklı sepet KÜFE
Yük taşımaya yarayan dokuma HABE
Yük taşımaya yarayan, kalın bezden yapılmış sırt çantası CAMADAN
Yük ve binek hayvanının, semer ya da eyerinin ileri kaymasını önlemek için PALDIM
Yükdek yayla MENET
Yükleme veya tahliye işlerini yürüten işçi gurubunun başı FORMEN
Yükleme, aktarma, elden ele geçirme KAMANÇO
Yüklerin yerinden oynamaması için gemi bünyesinde sıkıca bağlanması LAŞİN
Yükleyici LODER
Yüklük, yatak yorgan konulan yer MUSANDRA
Yüksek aşamalı bilginlerin ve yeniçeri subaylarının giydikleri cüppe BİNİŞ
Yüksek atlamadaki 2.45’lik dünya rekorunun sahibi olan ve 1992 Olimpiyat Oy SOTO MAYOR
Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi ANTİSİKLON
Yüksek bir makama sunulan mektup yada dilekçe ARİZA
Yüksek bir yerden bakılınca göz önüne serilen geniş görünüş PANAROMA
Yüksek dağ bitkileri yetiştirmek için ayrılmış botanik bahçesi ALPİNUM
Yüksek dallardaki meyveleri toplamakta kullanılan ucu çatallı sopa ÇEKMEL
Yüksek dereceli devlet görevlileri ile elçilerin oturması için ayrılan konu REZİDANS
Yüksek düzey programlama dili ADA
Yüksek görevli KASALAK
Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazo, çanak, çömlek gibi nesne SERAMİK
Yüksek kabartma gibi bir zemine bağlı veya alçak kabartma gibi yassılaştırı TAMOYMA
Yüksek karar organı SENATO
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içi YALIYAR
Yüksek kontrastlı bölgeleri ifade etmek için kullanılan terim EDGES
Yüksek makamlardaki devlet adamları RİCAL
Yüksek miktarda düzenli olarak kahve içilmesine bağlı olarak ortay çıkan de KAFEİZM
Yüksek rakımlı ülkelerde turizm ve dağcılık etkinlikleri arasında yer alan TREKKİNG
Yüksek samanlık KALVATAR
Yüksek saygı TAZİMAT
Yüksek ses, nara AVAZ
Yüksek sesle doğru okuyamama PARALEKSİ
Yüksek sesle inleme RENANET-EFGAN
Yüksek sesle yapılan çağrı, duyuru, tellalla duyurma CAR
Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen mikroorganizmalara verilen genel ad TERMOFİL
Yüksek sıçaklık ve basınçta boyama işlemi HT
Yüksek sosyete yaşamını seven MONDEN
Yüksek tepe, dağ KEPEZ
Yüksek uçuşta birçok kez dünya rekoru kırmış, 1918’de bir hava savaşında öl ROLAND GARR
Yüksek ve alçaktan mermi atabilen top ve havanların bazı özellilerine sahip OBÜS
Yüksek ve çevresi açık yer YELEKEN
Yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma KREMNOFOBİ
Yüksek yayla MENET
Yüksek yer DÜMBİ
Yüksek, yüksek yer EDİZ-BÜLENT-ALİ
Yükseklerde yetişen orman çiçeği CİFİN
Yükseklik İRTİFA-KOT
Yükseklikten bakma korkusu AEROFOBİ
Yüksekokul AKADEMİ
Yüksekten atma TAFRA
Yükselim DEKLİNASYON
Yükselme, yücelme TEALİ -İTİLA
Yükselteç AMPLİFİKATÖR
Yükselti RAKIM
Yükseltiyazar BAROGRAF
Yüksükotu DİGİTALİS
Yükü havadan veya yerden taşımaya yarayan ve kapalı devre çalışan alet, taş KONVEYÖR
Yükü olmayan yaya BOYDAK
Yükümlülük VECİBE
Yükün İYON
Yükün hasardan korunması ve hızlı tahliye edilebilmesi için yüklerin aralar DANEC
Yün atkı LEÇEK
Yün çorap kalıbı KALAPOT
Yün çoraplarının eskiyen yerlerinin tekrar yünle örülerek yamanması GÖZEMEK
Yün dokuma kumaş ve ceket ÇOKA
Yün eğirme aleti FİRAVU-KİRMEN
Yün eğirme aracı KİRMEN-YİĞ
Yün eğirmekte kullanılan çıkrığın adı.Pamuk ipliğini saran el çıkrığı ALAMİT
Yün eğirmekte kullanılan iğin bir kısmı PUDESİ
Yün eğirmeye yarayan araç TEŞİ
Yün iplikle elde dokunmuş kilim CECİM
Yün kırkma makası GIRHILIH
Yün kumaşların havlarına kıvırcık görünüm kazandırmak için yapılan uygulama RATİNAJ
Yün tozluk KARÇIN
Yün ve pamuklu ipliklerle dokunan nakışlı bir kumaş MANUSA
Yün veya pamuk gibi maddeleri tokmak ile kabartan kimse HALLAÇ
Yünden dokunmuş torba, çuval KARÇIN-TOĞRA
Yünden dokunmuş yaygı, kilim SİLİ
Yünden dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş ABA
Yünden örülerek yapılan ip GOLAN
Yünden örülmüş ip KOLAN
Yünden ya da ipekten yapılmış üzeri işli ince kuşak KOLAN
Yünlü takke TELLÜK
Yünsü tüylü bir av köpeği cinsi BARBE
Yünü kabartma DİTME
Yüreğindeki temizliği yansıtan ARSUN
Yürek atışı DARABAN
Yürek atışlarındaki düzensizlik ARİTMİ
Yürek darlığı, aşırı sıkıntı, kaygı, bunaltı ANKSİYETE
Yürek için; vurma, vuruş, atış DARABAN-DAREBAN
Yürek oynaması AFAKAN
Yürek paralayan, tüyler ürpertici CANHIRAŞ
Yüreksizlik CEBANET
Yürekte sol kulakçık ile sol karıncık arasını kapayan MİTRAL
Yürüme yeteneğinin yitirildiği hareket kusuru ABAZİ

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık