Metematik soru cevap

5 yıl önce

Matematik ile ilgili bilmeceler ve cevapları SORULAR: 1-Uzadıkça kısalan şey nedir? 2-Ali, sepetteki elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ayşe’ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet’e ve yine kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı da Hasan’a veriyor. Sonuçta sepette sadece bir elma kaldığına göre başlangıçta kaç elma vardı? Not: Elmalar bölünmeden paylaşılıyor. 3- Bir avcı otobüse binmek ister. Yalnız, otobüse boyutları...

5 yıl önce

Frekans nedir Frekans nasıl hesaplanır Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir. Bir olayın frekansını ölçmek için o olayın belirli bir zaman aralığında kendini kaç kere tekrar ettiği sayılır, sonra bu sayı zaman aralığına bölünerek frekans elde edilir. SI birim sisteminde frekans, Hertz (Hz) ile...

5 yıl önce

Atom fikrini ortaya atan bilim adamları Atom: Maddelerin, gözle görülemeyecek kadar küçük olan yapı taşlarına “atom” denir. Atom kelimesi Yunanca “bölünemez” anlamına gelen “atomos” kelimesinden gelir.Atomlar küre şeklindedir. DEMOCRİTUS : Maddenin küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu fikrini ortaya atan ilk kişi, Yunanlı filozof “Democritus”dur. Democritus’a göre bütün maddeler aynı tür (özdeş) atomlardan oluşuyordu. Maddelerin farklı görünmesinin sebebi, atomların farklı şekilde dizilmesiydi. JOHN DALTON : İngiliz...

5 yıl önce

Elektiriklenme nedir,Elektriklenme çeşitleri nelerdir Yünlü veya sentetik giysileri çıkarırken, kuru ve temiz saçları plastik tarakla tararken çıtırtı sesi duyulur. Eğer bu olaylar karanlıkta gerçekleşirse kıvılcım bile çıkabilir. Saçımıza sürttüğümüz plastik tarağı veya tükenmez kalemi küçük kağıt parçalarına dokundurduğumuzda kağıt parçalarını çektiğini görürüz. Açıklamaya çalıştığımız tüm bu olaylar bize sürtünen cisimler arasında elektriklenmenin olduğunu ve elektrik yüklerinin oluştuğunu gösterir. Bir cisim üzerinde...

5 yıl önce

Fraktal Nedir ? Fraktal nedir özellikleri, Fraktal ilk hangi tarihte ve kim tarafından bulunmuştur ? Fraktal Nedir ? Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş veya büyütülmüş modelleriyle inşa edilen örüntülere fraktal adı verilir. Halı veya kilim desenlerini, pisagor ağacını fraktallara örnek verebiliriz.Bir cismi oluşturan parçalar ya da bileşenlerin cismin tamamına benzemesi matematikte “fraktal” olarak adlandırılır.Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde tekrarlanır. Öyle...

7 yıl önce

ÜSLÜ SAYILAR 8.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Üslü sayılar konu anlatımı içeriği; Üslü sayıların gösterimi, Negatif üslü sayılar, Üslü sayılar ve Özellikleri, Üssün üssü, Tek Veya Çift Kuvvetler, Çok Büyük Ve Çok Küçük Sayılar, Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi, Üslü sayılarda çarpma, Üslü sayılarda bölme işlemi, Üslü sayılar ile ilgili örnek sorular içermektedir. ÜSLÜ SAYILAR Üslü sayılar yandaki şekilde de gösterildiği üzere; n...

7 yıl önce

TAM SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ 7.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Tam sayılarla bölme işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta verilen tam sayıların işaretleridir. Verilen tam sayılar aynı işaretli ise; bölümün sonucu pozitiftir. Farklı işaretli iki tam sayının bölümü ise negatiftir. Aynı işaretli iki tam sayı bölünürken sayıların mutlak değerleri bölünüp, bulunan sonucun soluna + işareti yazılır. Farklı işaretli iki tam sayı bölünürken...

7 yıl önce

TAM SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ 7.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Tam sayılarda çarpma işlemi, terimleri aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılışıdır. Örneğin; +5 +5 +5 +5 =20 işleminde 4 tane 5 toplanmıştır. Bu işlem kısaca 4 . 5 = 20 şeklinde de yapılabilir. Tam sayılarla çarpma işleminde; Aynı işareti iki tam sayının çarpı pozitiftir. Farklı işaretli iki tam sayının çarpımı ise negatiftir. Aşağıdaki...

7 yıl önce

TAM SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ 7.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Tam sayılarda çıkarma işlemi yapılırken; çıkanın işareti değiştirilir ve eksilen sayı ile toplanır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Örnek: (+6) - (-4) işleminin sonucunu bulalım. Çözüm: İlk önce çıkan sayının işaretini değiştirelim. Eksilen sayımız olan -4 işaret değiştirerek +4 olacaktır ve bu tam sayılar arasındaki işlem toplamaya dönüşecektir. İfademizin yeni hali aşağıdaki gibidir. (+6) + (+4) Şimdi ise toplama...

7 yıl önce

TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ 7.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken, verilen tam sayıların aynı veya farklı işaretli oluşlarına göre işlem yapılır. Aynı işaretli iki tam sayı toplanırken, sayıların mutlak değeri toplanır, sonuçta bulunan sayının soluna toplanan sayıların ortak işareti yazılır. Aşağıdaki örnekte verilen -7 ve -10 aynı işaretli tam sayılardır. Aynı işaretli oldukları için bu tam sayılar toplanır...

7 yıl önce

TAMSAYILAR 7.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Tamsayılar pozitif tam sayılar kümesi, negatif tam sayılar kümesi ve sıfırın birleşimi ile oluşan sayı kümesidir. Sayma sayılarının soluna artı anlamında + işareti yazıldığında +1, +2, +3, +4, ...sayıları elde edilir. Bu sayılara pozitif tam sayılar denir ve pozitif tam sayılar kümesi Z+ ile gösterilir. Sayma sayılarının soluna eksi anlamında işareti yazıldığında -1, -2, -3, -4,...

7 yıl önce

İŞLEM ÖNCELİĞİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı İşlem önceliği birden fazla işlemin olduğu durumlarda, hangi işlemin önce yapılacağıdır. İşlem önceliği ayraçlarla belirtilir. İşlem sırası ayraçlarla belirtilmemiş ise önce üslü sayılar, sonra çarpma veya bölme, sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Aynı özelliğe sahip işlemlerde sıra soldan sağa doğru takip edilir. Basit bir soru çözümü ile açıklayalım. Yukarıda verilen soruyu birçok öğrencimiz, işlem önceliğine...

7 yıl önce

DÜZLEMDEKİ DOĞRULAR 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Düzlemdeki doğrular içinde, iki doğru birbirine göre dört durumda olabilir. İki doğru birbirine göre paralel, çakışık, kesişen ve dik kesişen durumda olabilir. Doğruların birbirine göre durumlarını detaylı olarak inceleyelim. Paralel Doğrular: Aynı düzlemde bulunan ve ortak noktaları olmayan doğrulara, paralel doğrular denir. Örneğin; kalorifer petekleri birbirini hiç kesmez. Sınıf tahtamızın kısa kenarları birbirini hiçbir zaman kesmez...

7 yıl önce

DOĞRU PARÇASI ve IŞIN 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Doğru parçası ve ışın konu anlatımı, doğru parçası ve ışın kavramlarının tanımları, okunuş şekilleri, çizimleri ve çözümlü örnek sorular içermektedir. Konu anlatımı sonrasında konu ile ilgili hazırladığımız testleri çözmeyi unutmayınız. Doğru Parçası: Doğrunun farklı iki noktası ile bu noktaları arasında bulunan tüm noktaların oluşturduğu kümeye doğru parçası denir. Doğru parçası uç noktaları ile adlandırılır....

7 yıl önce

NOKTA ve DOĞRU 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Nokta ve doğru tanımlarını yaparak konu anlatımımıza başlayalım. Nokta, tanımsız bir kavramdır. Bu nedenle bir takım eylemlere dayalı olarak ifade edilir. Kalemimizin sivri ucu, tebeşirin tahtada bıraktığı iz, sahildeki kum taneleri, toplu iğne ucu birer nokta örnekleridir. Nokta "." işareti ile gösterilir ve alfabenin büyük harflerinden biri ile adlandırılır. Noktayı boyutu olmayan bir kavram olarak...

7 yıl önce

BÖLÜNEBİLME KURALLARI 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Bölünebilme kuralları konu anlatımı içeriği; 2, 3, 4, 5, 6 , 9 ve 10 ile bölünebilme kuralları, bir doğal sayının çarpanları (bölenleri), asal sayılar, bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırma ve aralarında asal sayılar konu başlıkları anlatılmıştır Örnek 7a52 dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için, a rakamının alabileceği değerleri bulalım. 7a52 sayısının 3...

7 yıl önce

KÜMELERDE FARK İŞLEMİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kümelerde fark işlemi, başlığından da anlaşılacağı gibi kümelerin birbirinden farklı yanlarını ifade etmektedir. Bir kümede olup diğerinde olmayan elemanlar iki kümenin fark kümesini oluşturur. A ve B gibi iki küme verilmiş olsun. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye, A fark B kümesi denir. Kümelerde fark işlemi " \ " sembolüyle gösterilir. Örnek bir soru...

7 yıl önce

KÜMELERDE KESİŞİM İŞLEMİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı İki kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu küme, bu kümelerin kesişim kümesidir. Her iki kümede de bulunan elemanlar kesişim kümesinin elemanıdır. Kesişim işlemi “∩” sembolü ile gösterilir. A ve B gibi iki kümenin kesişimi sembolle “A ∩ B” biçiminde gösterilir, “A kesişim B” diye okunur. Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir. Ayrık iki kümenin kesişimi, boş...

Yukarı Çık