EĞİTİM ÖĞRETİM

4 yıl önce

ÇOKGENLER 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Çokgenler Konu Anlatımı bölümünde; Çokgenler ve özellikleri, düzgün çokgenler ve özellikleri, düzgün dörtgen, düzgün beşgen, düzgün altıgen geometrik şekilleri ve özellikleri anlatılmıştır. En az üç doğru parçasının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleşmesiyle elde edilen kapalı şekle çokgen denir. Daha kısa ve anlaşılır bir ifadeyle; En az üç kenarı ve üç açısı olan...

4 yıl önce

ÜÇGENLERİ SINIFLANDIRMA 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Üçgenleri sınıflandırma konu anltımı; üçgenlerin açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırılmasını ve bu üçgenlerin özelliklerini içermektedir. Üçgenler konusunda hiçbir zaman unutmamanız gereken bir özelliği kalıcı olması dileğiyle büyük harflerle yazıyorum; BİR ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI 180° dir. Üçgenin çeşidi her ne olursa olsun, bütün üçgen çeşitlerinin iç açıları toplamı 180° dir. Üçgenleri sınıflandırma şema olarak gösterimi aşağıda verilmiştir. Üçgenler,...

4 yıl önce

KESİRLERDE SIRALAMA Kesirlerin Karşılaştırılması 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kesirlerde Karşılaştırma Kesirlerde sıralama işlemi yapılırken kesirleri birbirleri ile karşılaştırırız. Payları eşit olan kesirlerde sıralama, paydaları eşit olan kesirleri sıralama, tam sayılı kesirlerde sıralama ve bir doğal sayı ile kesrin karşılaştırılması aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. KONU ÖZETİ » Paydaları eşit olan kesirlerde sıralama yapılırken pay kısımları karşılaştırılır. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. » Payları eşit olan...

4 yıl önce

Kesirlerin genişletilmesi 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısı ile çarpılırsa, kesrin değeri değişmez. Kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine Kesri Genişletme denir. Bir kesri istediğiniz kadar büyük bir sayı ile genişletin, kesrin değeri kesinlikle değişmez. Bu kesre denk olan kesirler elde etmiş olursunuz. Aynı çokluğu gösteren kesirlere denk kesirler denir. Bir kesri 1,...

4 yıl önce

KESİRLERDE SADELEŞTİRME 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kesirlerde Sadeleştirme işlemi yapılırken kesrin pay ve paydası aynı sayıya bölünür. Bu işleme kesri sadeleştirme denir. Yukarıda 36 bölü 48 kesrinin sadeleştirilmesi gösterilmiştir. Kesirlerde sadeleştirme yaparken pay ve paydanın her ikisini de aynı sayıya bölmeyi unutmayınız. Sadeleştirme işlemi yaparken pay ve paydaya sayı ekleyerek veya çıkararak sadeleştirme yapmayınız. Kesirler sadece bölme işlemi yaparak sadeleştirilir.

4 yıl önce

SAYI ve BASAMAK DEĞERLERİ 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Sayı ve basamak değerleri hesaplama konu anlatımı ve çözümlü örnek sorular bulunmaktadır. Basamak değeri, rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Yukarııdaki örnekte 7546 sayısı basamak değerlerine ayrılmıştır. Örnekte de gördüğünüz gibi sayıdaki rakamların basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi rakamların basamak değeri, sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımına eşittir.Bir...

4 yıl önce

DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Doğal sayılarda sıralama yaparken aşağıdaki maddeleri dikkate almanız gerekir. Basit ve küçük doğal sayılarda sıralama yapmak kolaydır. Fakat bazı doğal sayılarda sıralama yaparken çok dikkatli olmalısınız. Bazı sayılar çeldirici olarak verilebilir. Doğal sayılarda sıralama işleminde; » Basamak sayısı fazla olan doğal sayı diğerinden büyüktür. » Basamak sayıları eşit olan doğal sayılarda, en büyük basamaktan başlanarak sırayla aynı...

4 yıl önce

DOĞAL SAYILARDA ÇÖZÜMLEME 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Doğal sayılarda çözümleme yaparken verilen doğal sayıyı, rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazarız. Doğal sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına bu sayının çözümlenmesi denir. Çözümlü örnek sorular Soru 1: 23 608 sayısını çözümleyelim. Çözüm 1: 23 608 = (2 x 10 000) + (3 x 1000) + (6 x 100) + (8 x 1) şeklinde çözümlenir. Doğal...

4 yıl önce

MİLYONLU SAYILAR 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı YEDİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Yedi rakamlar yazılan sayılara yedi basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıdaki abaküste verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım. Yukarıdaki abaküste verilen sayının; Okunuşu: 3 milyon beş yüz kırk bin 2 yüz otuz bir Yazılışı: 3 540 231'dir. Abaküste binler basamağındaki çubuk boş olduğundan, bu basamağa 0 (sıfır) yazılmıştır. SEKİZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Sekiz rakamlar yazılan sayılara sekiz basamaklı doğal...

4 yıl önce

DOĞAL SAYILAR 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılar kümesidir. Sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısını katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ........ dır. Ardışık doğal sayılar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, .... şeklinde birer birer büyüyerek art arda devam eden sayılara denir. Ardışık çift doğal sayılar; 0, 2, 4,...

4 yıl önce

SİMETRİ NEDİR 4.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Simetri konu anlatımı içeriğinde; simetri örnekleri ve simetri şekilleri ile ilgili resimler, harflerin ve rakamların simetri doğrusu, üçgen kare ve dikdörtgende simetri doğruları ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Simetri Nedir? Simetri, bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. Yandaki A şekli d doğrusu etrafında katlanırsa B şekli ile üst üste gelir (çakışır). A ve B şekilleri d...

4 yıl önce

AÇILAR ve AÇI ÇEŞİTLERİ 4.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Açılar ve açı çeşitleri konu anlatımı içeriğinde açıların okunuşu, açı çeşitleri, sembol ile gösterimi ve örnek sorular bulunmaktadır. Aynı noktadan çıkan iki ışının oluşturduğu geometrik şekle açı denir.

4 yıl önce

ÜÇGENLER ve ÇEŞİTLERİ 4.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Üçgenler 4.Sınıf Konu Anlatımı içeriğinde; üçgenin tanımı, temel elemanları, kenar ve açıları, üçgen çeşitleri ve üçgenlerle ilgili sorular bulunmaktadır. Doğrusal olamayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu şekle üçgen denir. Aşağıda verilen üçgeni inceleyiniz. Şekil üzerinde üçgenin açıları, köşeleri, kenarları belirtilmiş ve üçgenin isimlendirilmesi ve sembol ile gösterimi verilmiştir. ÜÇGENİN TEMEL ELEMANLARI Üçgenin temel elamanları;...

4 yıl önce

KARE ve DİKDÖRTGEN 4.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kare ve dikdörtgen şekillerinin özellikleri, okunuşları ve çözümlü örnek sorular ile bu iki geometrik şekli yakından tanıyalım. Kare ve dikdörtgen konu anlatımı sonrasında bu konu ile ilgili hazırladığımız testleri çözmeyi unutmayınız. KARE Kare, dört kenar uzunluğu ve açıları birbirine eşit bir geometrik şekildir. Açıları ölçüleri 90 derecedir. İç açılarının toplamı 360 derecedir. Aşağıda verilen kare, "ABDC...

4 yıl önce

Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar aşağıdaki tabloda karşılıklı olarak sıralanmıştır. MİTOZ BÖLÜNME 1. Bölünme sonunda iki hücre oluşur. 2. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür. 3. Canlıların yaşamı boyunca gerçekleşir. 4. Kalıtsal devamlılığı sağlar 5. Kromozomlarda parça değişimi olmaz. 6. Vücudun bütün doku ve organlarında görülür. 7. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi, bir hücreli canlılarda...

4 yıl önce

8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Mayoz Bölünme Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerini meydana getirir. Gelişmiş canlılarda erkek ve dişi bireyler farklılaşmış üreme organlarına sahiptirler. Üreme organlarındaki 2n kromozomlu üreme ana hücreleri bölünerek n kromozomlu eşey (üreme) hücreleri oluştururlar. Üreme ana hücrelerinde görülen ve kromozom sayısını yarıya indiren hücre bölünmesine mayoz bölünme denir. Örneğin, insan üreme organlarındaki 2n = 46...

4 yıl önce

8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Mitoz Bölünme Mitoz bölünme hem bir hücreli hem de çok hücreli canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtım maddesine sahip iki yeni hücre oluşur. Oluşan yavru hücreler tıpatıp ana hücreye benzer. Mitoz Bölünme Nedir? Bütün canlılarda 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülen ve bir hücreden iki hücre oluşturan bölünme şekline mitoz bölünme...

4 yıl önce

8.Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Hücre Bölünmesi Hücre bölünmesi canlılar aleminde görülen en önemli biyolojik olaylardan biridir. Bütün hücreler bölünerek çoğalırlar. Hücreler, yapılarına eklenen yeni yapı maddeleri ile hacimce büyürler. Hücre büyürken, hücre zarı genişler, hacmi artar. Ancak hücrenin hacmi, hücre zarından daha hızlı büyür. Bu nedenle hücre, belirli bir büyüklüğe geldiği zaman yaşamını sürdürebilmesi için hücre bölünmesi gerçekleştirir. Hücre bölünmesi,...

Toplam 89 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1819202122...304050...Son »
Yukarı Çık