EĞİTİM ÖĞRETİM

5 yıl önce

NOKTA ve DOĞRU 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Nokta ve doğru tanımlarını yaparak konu anlatımımıza başlayalım. Nokta, tanımsız bir kavramdır. Bu nedenle bir takım eylemlere dayalı olarak ifade edilir. Kalemimizin sivri ucu, tebeşirin tahtada bıraktığı iz, sahildeki kum taneleri, toplu iğne ucu birer nokta örnekleridir. Nokta "." işareti ile gösterilir ve alfabenin büyük harflerinden biri ile adlandırılır. Noktayı boyutu olmayan bir kavram olarak...

5 yıl önce

BÖLÜNEBİLME KURALLARI 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Bölünebilme kuralları konu anlatımı içeriği; 2, 3, 4, 5, 6 , 9 ve 10 ile bölünebilme kuralları, bir doğal sayının çarpanları (bölenleri), asal sayılar, bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırma ve aralarında asal sayılar konu başlıkları anlatılmıştır Örnek 7a52 dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için, a rakamının alabileceği değerleri bulalım. 7a52 sayısının 3...

5 yıl önce

KÜMELERDE FARK İŞLEMİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kümelerde fark işlemi, başlığından da anlaşılacağı gibi kümelerin birbirinden farklı yanlarını ifade etmektedir. Bir kümede olup diğerinde olmayan elemanlar iki kümenin fark kümesini oluşturur. A ve B gibi iki küme verilmiş olsun. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye, A fark B kümesi denir. Kümelerde fark işlemi " \ " sembolüyle gösterilir. Örnek bir soru...

5 yıl önce

KÜMELERDE KESİŞİM İŞLEMİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı İki kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu küme, bu kümelerin kesişim kümesidir. Her iki kümede de bulunan elemanlar kesişim kümesinin elemanıdır. Kesişim işlemi “∩” sembolü ile gösterilir. A ve B gibi iki kümenin kesişimi sembolle “A ∩ B” biçiminde gösterilir, “A kesişim B” diye okunur. Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir. Ayrık iki kümenin kesişimi, boş...

5 yıl önce

KÜMELERDE BİRLEŞİM İŞLEMİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kümelerde birleşim işlemi yaparken tek yapmamız gereken bize verilen kümelerin elemanlarını tek bir küme içinde yazmaktır. Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Aynı elemanı tekrar yazmamamız gerekiyor. Bir küme içine aynı elemanı birden fazla yazamayız. A ve B gibi iki kümenin birleşimi sembolle "A U B" biçiminde gösterilir, "A birleşim B"...

5 yıl önce

EŞİT ve DENK KÜMELER 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı EŞİT KÜMELER Aynı elemanlardan oluşan ve eleman sayıları birbirine eşit olan kümelere, eşit kümeler denir. Buna göre, yukarıdaki A ve B kümeleri eşittir. Birbirine eşit olan A ve B kümeleri A = B sembolüyle gösterilir, "A kümesi eşittir B kümesi" diye okunur. DENK KÜMELER Elemanları arasında bire bir eşleme kurulabilen ve eleman sayıları eşit olan kümelere, denk...

5 yıl önce

KÜMELERİN GÖSTERİMİ 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı LİSTE YÖNTEMİ Nesneleri temsil eden sembollerin tırnaklı ayraç içinde aralarına virgül koyarak gösterimine liste yöntemi denir. Anne, baba ve bir çocuktan oluşan bir kümeyi liste yöntemi ile yazacak olursak; A= {anne, baba, çocuk} olur. VENN ŞEMASI Anne, baba ve bir çocuktan oluşan bir aile küme oluşturur. Bu kümeyi oluşturan varlıkların etrafını kapalı bir eğiri ile çevirelim. Kümenin bu şekilde...

5 yıl önce

KÜMELER 6.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Küme Nedir? Canlı veya cansız varlıkların bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa küme denir. Bir başka deyişle; nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir. Kümelerin Özellikleri 1) Kümeler büyük harflerle gösterilir. 2) Küme içine yazılan bir eleman, birden fazla yazılamaz. 3) Küme içindeki elemanların yerlerinin değişmesi kümeyi değiştirmez. 4) Liste yöntemi kullanılarak yazılan küme elemanları virgüllerle ayrılır. 5) Şema yöntemi kullanılarak hazırlanan kümelerde, her elemanın başına nokta...

5 yıl önce

DÖRTGENLER 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Dörtgenler Konu Anlatımı bölümünde; Dörtgen ve köşegen kavramları ile kare, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenlerin özellikleri resimli olarak anlatılmıştır Dört köşesi ve dört kenarı olan kapalı şekillere dörtgen denir. Karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ » Kare » Dikdörtgen » Paralelkenar » Eşkenar Dörtgen » Yamuk Şimdi bu dörtgenleri özellikleri ile birlikte daha yakından tanıyalım. Dörtgenler Konu Anlatımı sonrasında konu...

5 yıl önce

ÇOKGENLER 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Çokgenler Konu Anlatımı bölümünde; Çokgenler ve özellikleri, düzgün çokgenler ve özellikleri, düzgün dörtgen, düzgün beşgen, düzgün altıgen geometrik şekilleri ve özellikleri anlatılmıştır. En az üç doğru parçasının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleşmesiyle elde edilen kapalı şekle çokgen denir. Daha kısa ve anlaşılır bir ifadeyle; En az üç kenarı ve üç açısı olan...

5 yıl önce

ÜÇGENLERİ SINIFLANDIRMA 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Üçgenleri sınıflandırma konu anltımı; üçgenlerin açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırılmasını ve bu üçgenlerin özelliklerini içermektedir. Üçgenler konusunda hiçbir zaman unutmamanız gereken bir özelliği kalıcı olması dileğiyle büyük harflerle yazıyorum; BİR ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI 180° dir. Üçgenin çeşidi her ne olursa olsun, bütün üçgen çeşitlerinin iç açıları toplamı 180° dir. Üçgenleri sınıflandırma şema olarak gösterimi aşağıda verilmiştir. Üçgenler,...

5 yıl önce

KESİRLERDE SIRALAMA Kesirlerin Karşılaştırılması 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kesirlerde Karşılaştırma Kesirlerde sıralama işlemi yapılırken kesirleri birbirleri ile karşılaştırırız. Payları eşit olan kesirlerde sıralama, paydaları eşit olan kesirleri sıralama, tam sayılı kesirlerde sıralama ve bir doğal sayı ile kesrin karşılaştırılması aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. KONU ÖZETİ » Paydaları eşit olan kesirlerde sıralama yapılırken pay kısımları karşılaştırılır. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. » Payları eşit olan...

5 yıl önce

Kesirlerin genişletilmesi 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısı ile çarpılırsa, kesrin değeri değişmez. Kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine Kesri Genişletme denir. Bir kesri istediğiniz kadar büyük bir sayı ile genişletin, kesrin değeri kesinlikle değişmez. Bu kesre denk olan kesirler elde etmiş olursunuz. Aynı çokluğu gösteren kesirlere denk kesirler denir. Bir kesri 1,...

5 yıl önce

KESİRLERDE SADELEŞTİRME 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Kesirlerde Sadeleştirme işlemi yapılırken kesrin pay ve paydası aynı sayıya bölünür. Bu işleme kesri sadeleştirme denir. Yukarıda 36 bölü 48 kesrinin sadeleştirilmesi gösterilmiştir. Kesirlerde sadeleştirme yaparken pay ve paydanın her ikisini de aynı sayıya bölmeyi unutmayınız. Sadeleştirme işlemi yaparken pay ve paydaya sayı ekleyerek veya çıkararak sadeleştirme yapmayınız. Kesirler sadece bölme işlemi yaparak sadeleştirilir.

5 yıl önce

SAYI ve BASAMAK DEĞERLERİ 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Sayı ve basamak değerleri hesaplama konu anlatımı ve çözümlü örnek sorular bulunmaktadır. Basamak değeri, rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Yukarııdaki örnekte 7546 sayısı basamak değerlerine ayrılmıştır. Örnekte de gördüğünüz gibi sayıdaki rakamların basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi rakamların basamak değeri, sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımına eşittir.Bir...

5 yıl önce

DOĞAL SAYILARDA SIRALAMA 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Doğal sayılarda sıralama yaparken aşağıdaki maddeleri dikkate almanız gerekir. Basit ve küçük doğal sayılarda sıralama yapmak kolaydır. Fakat bazı doğal sayılarda sıralama yaparken çok dikkatli olmalısınız. Bazı sayılar çeldirici olarak verilebilir. Doğal sayılarda sıralama işleminde; » Basamak sayısı fazla olan doğal sayı diğerinden büyüktür. » Basamak sayıları eşit olan doğal sayılarda, en büyük basamaktan başlanarak sırayla aynı...

5 yıl önce

DOĞAL SAYILARDA ÇÖZÜMLEME 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı Doğal sayılarda çözümleme yaparken verilen doğal sayıyı, rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazarız. Doğal sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına bu sayının çözümlenmesi denir. Çözümlü örnek sorular Soru 1: 23 608 sayısını çözümleyelim. Çözüm 1: 23 608 = (2 x 10 000) + (3 x 1000) + (6 x 100) + (8 x 1) şeklinde çözümlenir. Doğal...

5 yıl önce

MİLYONLU SAYILAR 5.Sınıf Matematik Konu Anlatımı YEDİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Yedi rakamlar yazılan sayılara yedi basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıdaki abaküste verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım. Yukarıdaki abaküste verilen sayının; Okunuşu: 3 milyon beş yüz kırk bin 2 yüz otuz bir Yazılışı: 3 540 231'dir. Abaküste binler basamağındaki çubuk boş olduğundan, bu basamağa 0 (sıfır) yazılmıştır. SEKİZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Sekiz rakamlar yazılan sayılara sekiz basamaklı doğal...

Yukarı Çık