EĞİTİM ÖĞRETİM

6 yıl önce

Amaç Sonuç Cümleleri Konu Anlatımı (6. Sınıf) Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır. Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir. Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Örnekler: Borçlarından kurtulmak için evini satmış. Ailesini görmeye Almanya' ya gitmiş. Başbakan, ticari anlaşmalar...

6 yıl önce

Neden Sonuç Cümleleri (6. Sınıf) Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "neden" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir. Örnekler...

6 yıl önce

Yapılarına Göre Kelimeler Kelimeler yapılarına göre üçe ayrılır: 1. Basit Kelimeler "Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar." Bu cümledeki kelimelerden hiçbiri yapım eki almamıştır. Yapım eki al­mayan kelimelere basit kelime diyoruz. O hâlde bu cümledeki kelime­lerin hepsi basit kelimelerdir. "O, Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı."Bu cümlede ise "yaz-dır-dı" kelimesindeki "-dır" eki fiilden fiil türeten yapım ekidir. Diğer kelimelerde ise yapım...

6 yıl önce

Ekler Konu Anlatımı Test ve Cevapları "Atatürk, sanatçıya şunu söyledi:" Bu cümlede "sanat, şu, söyle" kelimeleri çeşitli ekler alarak kullanıl­mıştır. "Sanat" kelimesine eklenen "-çı" eki, onun anlamını değiştirip yeni bir anlam kazanmasını sağlamıştır, "-a" eki ise diğer kelimelerle "sanatçı" kelimesi arasında geçici anlam ilişkisi kurmuştur. Kelimenin anlamını veya türünü değiştiren ya da var olan kelimeyi, kelime grubu hâline yahut cümle içinde kullanılmaya elverişli...

6 yıl önce

Kök,Dilimizde kaç türlü kök vardır Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman, Duman değil bu, Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan Demir değil. Sarılan Anayurt'a, Kemal Paşa'nın kollarıydı. Bu dizelerdeki kelimelerden bazıları (duman, Samsun, bu, demir, Kemal) hiçbir ek almadan kullanılmıştır. Bazıları ise (tüterdi, geminin, bacasından, memleketin, uçup, giden...) çeşitli ekleri alarak kullanılmıştır. Bir kelimenin anlam bakımından parçalanamayan, hiçbir ek alma­mış biçimine kök diyoruz. "Duman, demir,...

6 yıl önce

Nasıl Kompozisyon Yazabilirim? Giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır, giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir, bu bölümde örnek verilmez, ayrıntılara girilmez; ancak, şunun için, bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır. Bu bölüm tek paragraftan oluşur. Giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı. Gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır, örnekler verilebilir, atasözü, özdeyiş veya...

6 yıl önce

Kompozisyon Örneği KONU: "EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ." Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol: Açıklamamızın amacı; tahminlerimizin, kendi kendimize yaptığımız planların bazen gerçeklerle uyuşmaması, bu yüzden çok defa umduklarımızla karşılaşamamamızdır. PLAN: 1 - Gerçekleri tanımayan insanın hayata karşı tutumu, 2 - Umutlar ve tahminlerle gerçeklerin çatışması, 3 - Konuyla ilgili örnekler, 4 - Sonuç. ÖRNEK ÇALIŞMA: Hayatta ne derece tecrübe kazanmış olursak olalım, genellikle hepimizde gerçeklerin soğuk katılığını yumuşatma eğilimi...

6 yıl önce

Kompozisyon Örneği KONU: "DAĞ NE KADAR YÜCE OLSA, YOL ONUN ÜSTÜNDEN AŞAR" Ana fikir: Aşılamayacak engel yoktur. Yolunu bilen her güçlüğü yener. ÖRNEK ÇALIŞMA: Bize ilk bakışta çok zor görünen işlere başladığımız zaman karşımıza çıkan engeller, hemen yılgınlığa kapılmamıza sebep olur; azmimiz yavaş yavaş kuvvetini kaybeder, dizlerimizin dermanı kesilir. Bir sonuç alamamanın verdiği manevi yorgunlukla çöker kalırız. Azmin elinden kurtuluş olmaz derler. Pek doğru olan...

6 yıl önce

(6. Sınıf) Kompozisyon Yazarken Uyulacak Kurallar Kompozisyon, insanların duygu ve düşüncelerini sıraya koyup açık, etkili bir biçimde yazma çalışmasıdır. Yazma ile konuşma birbirlerinden ayrı şeylerdir. Konuşurken ifadeler savruk, duygu ve düşüncelerimiz tutarsız olabiliyor; ama yazarken bu kusurların yazıda bulunması okuyanın net bir şey anlayamamasına sebep olur. Okullarda neden kompozisyon çalışması yaptırılıyor? Her zaman sıkıntılarımızı, duygularımızı konuşarak anlatamayabiliriz. O zaman yazarak kendimizi ifade...

6 yıl önce

11.SINIF EDEBİYAT 101-104.SAYFALAR KONU ANLATIMI SORU VE CEVAPLARI ELHAN-I ŞİTA(KIŞ EZGİLERİ)     1. Yahya Kemal, “Şiir, musikinin kız kardeşidir. ” sözü ile neyi vurgulamaktadır?   Yahya Kemal bu sözle şiirde ahenk ,vezin (ölçü) ve ritmin önemini; şiir ve müziğin ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulamaktadır.Şiirin gizemi ezgisindedir.     Ritm, müziğe ait bir terim olduğu hâlde, güzel sanatların bütün  dallarında kullanılır. Ses, hece, biçim, görüntü, renk gibi ögelerin art arda  düzenli olarak...

6 yıl önce

11.SINIF EDEBİYAT 104-105.SAYFA CEVAPLARI DEĞERLENDİRME 1. Servet-i Fünûn’un Türk şiirine getirdiği yenilikler nelerdir? Divan şiiri nazım şekilleri terk edilmiştir Konunun yapısına uygun, aruzun değişik kalıpları kullanılır. Ahenk endişesiyle aynı şiirde değişik vezinlere yer verirler (Cenap Sahabettin). Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. (sone, terzarima) Şairler, mısra bağımsızlığı anlayışına ve ifadenin bir beyitte bitmesi geleneğine karşı koyarlar. Bütün güzelliğine önem verirler. Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülür. Serbest müstezat nazım...

6 yıl önce

11.SINIF DİL VE ANLATIM BİYOGRAFİ CEVAPLARI-ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ BİYOGRAFİ: ÖN HAZIRLIK 1.    Çalıştığı alanda ün yapmış kişiler hakkında yazılmış biyografiler bulup okuyunuz. 2.    Atatürk ve Halil İnalcık hakkında yazılmış birer biyografi bularak okuyunuz. 3.    Siyaset, askerlik, bilim, sanat, edebiyat, spor alanlarında tanınmış kişilerin hayatını konu alan bir film izleyiniz (“Akıl Oyunları”, “Piyanist”, “Çağrı”, “Ali” vb.). 4.    Bulunduğunuz çevrede biyografisini yazabileceğiniz bir kişi belirleyiniz. Biyografisini yazmaya karar verdiğiniz...

6 yıl önce

11. Sınıf Dil ve Anlatım (Evrensel İletişim Yayınları) (Gezi yazıları) sayfa 81-92 Gezi yazılarının Türk ve dünya edebiyatındaki tarihî gelişimini araştırınız. Gezi Türünün Tarihi Gelişimi Gezi türünün uzun bir geçmişi vardır Bugünkü tanımına ve niteliğine tam uymasa da çok eski çağlarda gezi türünden sayılabilecek örneklerin bulunduğu bilinmektedir Eski Yunanistan’dan başlayarak günümüze kadar çeşitli ülkelerden birçok gezgin, elçi, şair ve yazar gezip gördükleri yerleri...

6 yıl önce

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI SOHBET(SÖYLEŞİ) KONU CEVAPLARI (96-107.SAYFALAR) Şevket Rado hakkında bir araştırma yapınız. ŞEVKET RADO (21 Nisan 1913 Üsküp) Türk gazeteci ve yazar. Şiir ve hikaye ile edebiyat hayatına giren Şevket Rado, fıkra ve sohbetleriyle tanınmıştır. Gençliğinde Şevket Hıfzı adını kullanarak şiirler yazan sanatçı, sohbet, deneme, radyo konuşmaları, gezi notları, fıkra türlerinde eserler vermiştir. İstanbul Radyosu’nda 5 yıl süreyle haftalık aile...

6 yıl önce

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU VE CEVAPLARI 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan) a) Türeyiş destanı İslâmiyetin kabulünden önceki Türk destanlarındandır.( ) b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.( ) c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.( ) d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.( ) 2.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz.(20 puan) a) Kutadgu...

6 yıl önce

10.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM SONU ORTAK SINAV SORULARI Ve CEVAPLARI 1.DÖNEM SONU ORTAK SINAV SORULARI Ve CEVAPLARI 1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(10P) a) Bir konunun çeşitli yönleriyle aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde ve bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara …………………………. denir. b )Bir görüş(tez) ile bir karşı görüşün(antitez) iki ekip arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasına …………………denir. c) Açık oturumda bir başkan ve en...

6 yıl önce

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 3.YAZILI SORU VE CEVAPLARI 1.Dânişmendnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Metnin olay örgüsünü ve temasını yazınız.. b. Dânişmendnâme tipi hakkında bilgi vererek eserin anlatıcısını açıklayınız. 2.Deli Dumrul hikâyesi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Hikâyenin olay örgüsünü yazınız. b. Hikâyedeki destan unsurlarını bulunuz. c. Deli Dumrul karakteri hakkında bilgi veriniz. 3.Battalnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Hikâyedeki karakter ve tiplerin özelliklerini tanıtınız. b....

6 yıl önce

9.SINIF Türk Edebiyatı 1.DÖNEM 3.YAZILI Soru ve Cevapları TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan) a . Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge asonans denir.( ) b. Aynı dönemde şiir yazan şairler o dönemin geleneğinden aynı ölçüde faydalanırlar.( ) c. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizeli Batı şiirine şarkı denir.( ) d....

Yukarı Çık