EĞİTİM ÖĞRETİM

5 yıl önce

Yazım (İmla) Kuralları (6. Sınıf) Konu Anlatımı Büyük Harflerin Kullanımı * * Cümlelerin başındaki sözcüğün ilk harfi büyük yazılır: Maçı sonuna kadar izledim. Buraların havası güzeldir. * * Dize başlarındaki sözcükler büyük harfle başlar: "Bu ne acayip bilmece, Ne gündüz biter ne gece, Kime söyleriz derdimizi, Ne hekim anlar ne hoca." * * Bütün özel adlar büyük harfle başlar: Hakan, Oya... Çince, Almanca... Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Yolları... Yaprak Dökümü, Mürebbiye......

5 yıl önce

Ses Bilgisi (6. Sınıf) Konu Anlatımı Ses: İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarırlar. Dil sözcüklerden oluşur. Sözcükler seslerdenoluşan anlamlı bütünlerdir. Ses, dilin söylenen ve duyulan en küçük parçasıdır. Harfler, sesleri yazıda gösteren işaretlerdir. Dilimizde sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Ünlüler (Sesliler): Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çikan seslere ünlü denir. Dilimizde sekiz ünlü harf vardır: a, e, ı, i,...

5 yıl önce

Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri Konu Uygulaması A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözleri yazınız. 1- Öğretici metinlerde düşünceler.................................olarak ortaya konur. 2- Öğretici metinler, okura bilgi vermek ve onu aydınlatmak amacıyla kaleme alındığından bu metinlerde dil ...............................işleviyle kullanılır ve...........................bir anlatıma yer verilir. 3- ....................yazısı olan makalede yazar düşüncelerini...........................amacı taşır. 4- XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin...

5 yıl önce

Tanzimat Dönemi Konu Testi 1. ................. bir düşünceyi savunmak, yeni bir düşünce ortaya sürmek amacıyla yazılan yazılar­dır. Yazar bu tür yazılarda, düşüncelerini kanıtla­mak için istatistiksel bilgilerden yararlanabilir ve kanıtlayıcı bir anlatım yolu izler. Yazarın; o konu­nun uzmanı, araştırıcısı olması gerekir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hatıra B) Eleştiri C) Makale D) Öykü E) Deneme 2. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ile Tanzi­mat hareketinin ortak özelliklerinden biri...

5 yıl önce

Ses Bilgisi Konu Testi - 2 1. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? A) Sessizce ayrılıyor gürültülü ortamdan. B) Onca insan içinde bir şiir sevdalısı yok. C) Göz göze geldiler âşıklar, bir ara bakıştılar. D) Güneşi avlıyorum bu soğuk kış gününde. E) Bir ses uzandı kapıdan, kulağıma konuk oldu. 2. I. Ufacık bir yerdi bizim yerimiz. II. Güneş yükselirken duygularım...

5 yıl önce

Ses Bilgisi Konu Testi - 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır? A) Bahsi kaybedince oradakileri suçladı. B) Arabasını bakıma verip yanımıza geldi. C) Odada büyük bir matem havası vardı. D) Mizahta alay ve yergi ön plandadır. E) Kiralık bir daire bulmak için çok dolaştık. 2. I. Yapıt II. Büst III. Kanıt IV. Fark Bu sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir? A)...

5 yıl önce

Servet-i Fünun Edebiyatı Uygulama testi A- Aşağıdaki cümlelerin başına, cümledeki yargı doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız. 1. Servet-i Fünun döneminde yazılan edebi tenkit türündeki yazılarda Servet-i Fünun'la ilgili eleştiri­lere cevap verilmiştir. ( ) 2. Servet-i Fünun topluluğundaki her sanatçının gezi yazısı türünde eseri vardır. ( ) 3. Servet-i Fünun döneminde yazılan edebi tenkit yazıları daha çok Divan edebiyatının...

5 yıl önce

Noktalama İşaretleri Konu Testi - 1 1. Gece yarısını bulmuştu vakit (I) Zifiri karanlıktı ortalık (II) Bir ışık çarptı gözlerine (III) Umut vermeyecek kadar sönük bir ışık (IV) Yalnız birinin geldiğini gösteren be­lirti (V) Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine ötekiler­den farklı bir noktalama işareti konmalıdır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) I. ve V. 2. Şair değişir...

5 yıl önce

Milli Edebiyat Dönemi Uygulama Yaprağı - 1 Doğru - Yanlış: 1. Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan bütün fikir hareketlerinin amacı devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmaktır. (   ) 2. Millî Edebiyat dönemindeki fikir hareketlerinin hepsi Batı kaynaklıdır. (   ) 3. Millî Edebiyat döneminde bütün aydınlar Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. (   ) 4. Ziya Gökalp, fikirleri ve eserleri ile Millî Edebiyat döneminde etkili olmuş sanatçılardan biridir. (  ...

5 yıl önce

Metinlerin Sınıflandırılması Konu Testi - 1 1. Şair Evlenmesi, Şinasi tarafından yazılan bir perdelik komedidir. 1860 yılında Tercüman-ı Ahval'de sertifika şeklinde yayınlanmış ve aynı yıl kitap halinde basıl­mıştır. Konu olarak görücü usulü evlenme âdetini iş­lemiştir. Olay basittir; fakat kuruluş sağlamdır. Vaka­nın başlıca iki karakter tarafından yürütülmesi, deği­şik halk tabakalarından yerli karakterlerin bulunması orta oyununa ait özellikleri içerirken belli bir edebî metin...

5 yıl önce

11. Sınıf Dil ve Anlatım Tarama Testi - 1 1. Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özellik­lerinden biri değildir? A) Okurun ilgisini çekecek günlük olayları işle­mesi B) Yazılanlara okuru inandırma zorunluluğunun olması C) Konuların tarafsız bir şekilde ele alınması D) Samimi, içten bir anlatımının olması E) Açık, sade bir dil kullanılması 2. Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarının özel­liklerinden biri değildir? A) Güncel konuları ele alması B) Konularında tekrarlara düşmemesi C) Konuları...

5 yıl önce

Noktalama İşaretleri Konu Testi - 2 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı yanlıştır? A) Bugün gerçekten çok yorgunum; ama dinlenecek vaktim yok. B) Gençken güzel olanlar; yaşlandıkça güzelliklerini yitirirler. C) Meyvelerden şeftali, ayva ve elmayı; sebzeler­den ıspanak, fasulye ve kabağı severim. D) Öğrenciler, memurlar, işçiler sabah erkenden gi­derdi; mahalle birden tenhalaşırdı. E) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.   2. Hey ( ) kes sesini ( )...

5 yıl önce

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 57 ile 64 Arası 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 sayfa 57 de İÇİMİZDEN BİRİ adlı şiir toplumsal bir şiir. çobanın hayatını anlatıyor. çobanın askere gittiğini fakat tanınmadığını sırtına bir bazlama(ekmek) bağlayarak, davulsuz zurnasız askere gönderildiğini fakat ağanın oğlunun şanlı bir düğünle davullu zurnalı askere gittiğini söylüyor sayfa 57 SERBEST...

5 yıl önce

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 42 ile 56 arası 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 42 saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok 3: görüşler...1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını 2:şiirin ana rengine ulaşılmasını 3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını 4: şiirin okuyanıda...

5 yıl önce

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa  30-31-32-33-35-36 Sayfa 30-31 1-CeLaL’in hayatını anLatıyor Arkadaşı hakkında biLgi veriyor 2-a-CeLaL-Şiir-Şair b-CeLaL’in şiirLeriaşkLarışairLik yönü 3-YazıLır 4-Anı türünün devamıdır 5-a-AçıkyaLındurututarLı oLmayan cümLe: “Bu konuşmaLarda göz bebekLeri büyüryüzü büsbütün canLanır; eLLer koLLar da ritmik oLarak konuya katıLır ve CeLaL akıLcıbiLimseL yoLLaR dışında paradoksaL ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tartışıLan soruna çok orjinaL ve parlak bir çözüm -çözüm degiLse biLe bir...

5 yıl önce

Yazımı Karıştırılan Sözcükler YAZIMI KARIŞTIRILABİLECEK SÖZCÜKLER A acayip acente açgözlü açıkgöz açıkoturum açıortay adaçayı adamakıllı aerobik ağaçkakan ağırbaşlı ahlakdışı akarsu akaryakıt akciğer aksetmek akşamüstü akşamüzeri akupunktur albeni alçakgönüllü alelacele alışveriş altgeçit altmış altüst altyapı altyazı amortisör ana baba ana düşüm ana fikir anaokulu anapara anayasa anayol antrenör arabulucu aracümle arasöz arkeolog artırmak art arda asfalt aşevi aşçıbaşı atardamar atasözü ateşkes atölye B babayiğit bağbozumu bademyağı bakımevi balayı bambaşka banknot barışsever basmakalıp baş başa başa baş başıboş başıboş başkaldırı başsağlığı başsavcı başucu başyazı bata çıka beşibiryerde beyefendi bilgisayar bilim kurgu bilinçaltı bilinçdışı bilirkişi bir an biraz birçok bir bir birbiri birdenbire bire bir bir gün birkaç bir takım birtakım(bazı) bir şey bisküvi boşboğaz boşu boşuna bluz bugün büyükanne Büyükayı büyükbaş büyükelçi C cart curt cephane Ç çağdışı çalakalem çalıkuşu çekidüzen çekyat çırçıplak çırılçıplak çıtçıt çikolata çobansalatası çoksesli çokuluslu D darmadağınık darmaduman dedikodu def etmek değerbilir dekorasyon delidolu demek ki demiryolu denizaltı denizanası dershane devekuşu devetabanı dik açı dilbilgisi dinozor dipnot dizüstü doğaüstü doğum günü dörtnala düzyazı E egzoz ekeylem ekşi elektrik eleştiri elişi elyazması embriyo erozyon eşekarısı eşkıya eşofman eşsesli F faiz fark etmek fasulye fındıkkıran fıskiye fiyat fotoğraf G gardırop gayrimenkul gazocağı gecekondu gel gelelim gelgeç gelgit gelişigüzel gerçeküstü gırgır girdi çıktı gitgide gökkuşağı gökyüzü gözlemevi gözucu gözyaşı grup günbatımı güneydoğu güneybatı günübirlik güvenoyu H hacıyatmaz halbuki halkoyu halk oyunu hallolmak hal olmak hak etmek hastane havaalanı havayolu her an her bir her gün her şey her zaman herhalde herhangi ...

5 yıl önce

Yazım Kuralları Konu Anlatımı YAZIM KURALLARI: 1.DE’NİN YAZIMI: Bağlaç olan de ayrı yazılır ve kendisinden önceki cümleye bağlanmaz. Ünsüz benzeşmesi kuralına uğramaz. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz ; ama daralma olabilir. Gel de bu adamın dediklerine akıl erdir. Sizin de bir dikili ağacınız olsun. Ayşe’nin de bu olaydan pay çıkarması lazım. Salına da salına da gel,...

Yukarı Çık