EĞİTİM ÖĞRETİM

4 yıl önce

Kohezyon Kuvveti Adhezyon Kuvveti Yüzey Gerilimi Nedir Kohezyon kuvveti: Katı, sıvı ve gaz halde olan maddelerdeki atomlar birbirleri ile etkileşim içinde olurlar. Maddelerin etkileşim doğrultusunda meydana gelir. Madde atomları ile etkileşim içinde olması kohezyon, başka atomlar parçaları ile etkileşimine adezyon denir. İki değişik madde birbirlerini tutması sonucunda adezyon oluşmaktadır. Kohezyon ise aynı maddenin parçacıklarının birbirlerine yapışması sonucunda ortaya çıkan kuvvete denir. Adezyon...

4 yıl önce

Sıvı maddelerin özellikleri nelerdir • Sıvı maddelerin belli hacimleri vardır. • Belli şekilleri yoktur Girdikleri kabın şeklini alırlar. • Akışkandır, kayarak hareket ederler . • Sıvılar iletkendir Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.Sıvılar sıkıştıramazlar. Sıvının hacmi, onun sıcaklık...

4 yıl önce

Atatürkün Yaptığı Yenilikler Nelerdir Atatürk,Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarken bir çok yenilik hareketlerinde bulunmuş, hayatı boyunca gerçekleştirdiği yenilikler ve devrimler sayesinde Türk toplumunun gelişen çağın gerisinde kalmamasını sağlayarak, eskiden kalma zararlı ve geçerliliğini yitirmiş bir çok şeyi yeniden yapılandırmıştır. Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler Millet Mekteplerinin Açılması (1920) Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim...

4 yıl önce

Hormonlu gıdaları nasıl anlarız Hormon takviyesi özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde çok fazla uygulanıyor. Bu nedenle artık her mevsim her şeyi bulabiliyor olsak da meyve ve sebzeleri normal zamanlarında tüketmeye çalışmalıyız. Ayrıca meyve ve sebzeler bazı alışılmayan özellikleriyle de size hormon kullanılıp kullanılmadığını belli ederler. Bunlara dikkat edin: * Domates çekirdeksiz içi çok sulu ve boş * Kabağın şekli bozuk ve çekirdeksiz * Patlıcanın içi süngerimsi ve...

4 yıl önce

Tarımda kullanılan hormanlar nelerdir Bitki hormonları bitki içerisinde çok küçük miktarlarda üretilen, üretildiği dokudan başka dokulara taşınan, taşındığı dokunun gelişimi ve değişimi üzerinde etkili olan organik maddelerdir. Dolayısıyla bir bitkinin her dokusu, miktarı değişmekle birlikte çeşitli hormonları içermektedir. Bitki içerisinde üretilen bu hormonlar 5 grupta toplanmaktadır. Bunlar; 1. Oksinler: Tarımda meyve tutumu, meyve seyreltmesi, meyve dökümünün önlenmesi, bitki çeliklerinin köklenmesinin teşviki amacıyla...

4 yıl önce

Atatürk'ün toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar nelerdir Sağlık Bakanlığının kurulması -1920 yılında sağlık bakanığı kuruldu -1923 yılında sağlık hizmetleri ülke genelinde yaygınlaştırıldı. -1924 yılında Ankara,istanbul,sivas,trabzon,erzurum ve diyarbakır'da örnek hastaneler açıldı.Bu hastanelere bulunduğu ilin adı ile birlikte 'Numune Hastanesi' adları verildi. -1930 yılında umumi hıfzısıhha kanunda koruyucu sağlık hizmetleri yönünden önemli düzenlemeler yapıldı.

4 yıl önce

Hukuk fakültesi nasıl kazanılır Bu yıl ilk kez uygulanan taban puan uygulamasıyla ilk 150 bine giremeyen adaylar boş kontenjan olsa dahi hukuku tercih edemeyecek. Hukuk isteyen adayların geçen yıla oranla daha çok Türkçe ve sosyal çözmesi gerekiyor. Üniversite adaylarının gözdesi olan hukuk fakültelerini kazanmak artık aslanın ağzında. Bu yıl hem üniversite sınavlarındaki bazı testlerin puanlamalarında hem de puan türlerinde önemli değişiklikler yaşandı....

4 yıl önce

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleri nelerdir ASYA HUN İMPARATORLUĞU Türk dünyasının ilk devletidir. Türk devlet geleneğinin temeli kurulmuştur. M.Ö .58’de iç çarpışmalar görülmüştür . 48 ‘de Kuzey – Güney olarak ikiye ayrıldı . 150 ‘de Kuzey Hun’lar Batı’ya göç etti. 216’da Güney Hunlar Çin hakimiyetine girdi GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU 552’de Avarlar’ın yıkılması sonucu Bumin Kağan tarafından kuruldu. Merkez Ötüken. “ TÜRK” adıyla kurulan ilk devlet. 582’de Doğu – Batı olarak ikiye ayrıldı...

4 yıl önce

Matematik ile ilgili bilmeceler ve cevapları SORULAR: 1-Uzadıkça kısalan şey nedir? 2-Ali, sepetteki elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ayşe’ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet’e ve yine kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı da Hasan’a veriyor. Sonuçta sepette sadece bir elma kaldığına göre başlangıçta kaç elma vardı? Not: Elmalar bölünmeden paylaşılıyor. 3- Bir avcı otobüse binmek ister. Yalnız, otobüse boyutları...

4 yıl önce

1’den 100’e kadar ingilizce sayılar yazılışları 1’den 100’e kadar olan ingilizce sayma sayıları sırası ile 1=One 2=two 3=three 4=four 5=five 6=six 7=seven 8=eight 9=nine 10=ten 11=eleven 12=twelve 13=thirteen 14=fourteen 15=fifteen 16=sixteen 17=seventeen 18=eighteen 19=nineteen 20=twenty 21=twenty-one 22=twenty-two 23=twenty-three 24=twenty-four 25=twenty-five 26=twenty-six 27=twenty-seven 28=twenty-eight 29=twenty-nine 30=thirty 31=thirty-one 32=thirty-two 33=thirty-three 34=thirty-four 35=thirty-five 36=thirty-six 37=thirty-seven 38=thirty-eigth 39=thirty-nine 40=fourty 41=fourty-one 42=fourty-two 43=fourty-three 44=fourty-four 45=fourty-five 46=fourty-six 47=fourty-seven 48=fourty-eight 49=fourty-nine 50=fifty 51=fifty-one 52=fifty-two 53=fifty-three 54=fifty-four 55=fifty-five 56=fifty-six 57=fifty-seven 58=fifty-eight 59=fifty-nine 60=sixty 61=sixty-one 62=sixty-two 63=sixty-three 64=sixty-four 65=sixty-five 66=sixty-six 67=sixty-seven 68=sixty-eight 69=sixty-nine 70=seventy 71=seventy-one 72=seventy-two 73=seventy-three 74=seventy-four 75=seventy-five 76=seventy-six 77=seventy-seven 78=seventy-eight 79=seventy-nine 80=eighty 81=eighty-one 82=eighty-two 83=eighty-three 84=eighty-four 85=eighty-five 86=eighty-six 87=eighty-seven 88=eighty-eight 89=eighty-nine 90=ninety 91=ninety-one 92=ninety-two 93=ninety-three 94=ninety-four 95=ninety-five 96=ninety-six 97=ninety-seven 98=ninety-eight 99=ninety-nine 100=one hundred

4 yıl önce

Frekans nedir Frekans nasıl hesaplanır Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir. Bir olayın frekansını ölçmek için o olayın belirli bir zaman aralığında kendini kaç kere tekrar ettiği sayılır, sonra bu sayı zaman aralığına bölünerek frekans elde edilir. SI birim sisteminde frekans, Hertz (Hz) ile...

4 yıl önce

Toplumu Düzenleyen Kurallar Nelerdir Toplumun belli bir düzen içinde yaşamasını sağlayan kurallar hukuk, ahlak, görgü ve din olarak ayrılır. Bunların düzenlenmesi huzuru ve mutluluğu getirir. Bu kuralar toplum içinde benimsenen kurallardır. Toplum kurallarını dört ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Yazılı, yazısız kurallar olarak ayrı başlıklar altında incelenir. Düzenin ve huzurun sağlanmasında bunlar etkilidir. Ahlak kuralları İnsanların toplum içinde ayıp ve terbiyeyi bilerek hareket ettikleri davranışların...

4 yıl önce

Görgü Kurallarına Uymazsak Ne Olur Görgü kuralları insanların yaşamlarının belirlenmesin sağlar. Toplum içinde her insanın huzurla yaşaması için birbirlerinin haklarına saygı göstermesi görgü kuralları çerçevesinde belirlenir. Toplumdaki kuralları oluşturan görgü kuralları oluşturur. Cahil, egoist, kaba, saygısız insanlar bu türden düşünceleri yaratmaktadır. Toplum hayatında tertipli olunması için görgü kurallarının varlığına ihtiyaç duyulur. Terbiyeli, saygılı, nazik, düşünceli gibi insanlar görülür. Toplumda olan her durum...

4 yıl önce

Takiyüddin hayatı ve bilime olan katkıları Osmanlı’nın en önemli astronomlarından olan Takiyüddin, 1526 yılında Şam’da doğmuş, Mısır ve Şam’da yetişmiştir. 1550 yılında İstanbul’a gelen Takiyüddin, 1570 den sonra 3. Murat’ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi kurmuştur. Sinüs/tanjant kavramlarını bilime kazandırıp bunların hesaplarını tablolar halinde kullanıma sunmuş, 841’i Türkçe 1337 eser oluşturmuştur. Akıldışı söylentiler sonucu Tophane sırtlarındaki gözlemevi padişah emriyle 1580 de...

4 yıl önce

Ali Kuşçu ve Matematiğe gösterdiği önem 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur’un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey’in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi...

4 yıl önce

Radyasyon nedir,Radyasyon Nerelerde Vardır Radyasyon nedir ? Radyoaktif element denilen bazı elementlerin atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak etrafa yaydığı alfa, beta ve gama gibi ışınlara radyasyon denir. Çevreye yayılan bu ışınlar, canlı hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon denilen genlerdeki bozulmaya neden olur. Çok yoğun olmayan radyasyon, canlının bazı özelliklerinin değişmesine neden olurken yoğun radyasyon, canlının ölümüne neden olabilir. Örneğin; 1945’te Japonya’ya atılan atom bombası,...

4 yıl önce

Atom fikrini ortaya atan bilim adamları Atom: Maddelerin, gözle görülemeyecek kadar küçük olan yapı taşlarına “atom” denir. Atom kelimesi Yunanca “bölünemez” anlamına gelen “atomos” kelimesinden gelir.Atomlar küre şeklindedir. DEMOCRİTUS : Maddenin küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu fikrini ortaya atan ilk kişi, Yunanlı filozof “Democritus”dur. Democritus’a göre bütün maddeler aynı tür (özdeş) atomlardan oluşuyordu. Maddelerin farklı görünmesinin sebebi, atomların farklı şekilde dizilmesiydi. JOHN DALTON : İngiliz...

4 yıl önce

Elektiriklenme nedir,Elektriklenme çeşitleri nelerdir Yünlü veya sentetik giysileri çıkarırken, kuru ve temiz saçları plastik tarakla tararken çıtırtı sesi duyulur. Eğer bu olaylar karanlıkta gerçekleşirse kıvılcım bile çıkabilir. Saçımıza sürttüğümüz plastik tarağı veya tükenmez kalemi küçük kağıt parçalarına dokundurduğumuzda kağıt parçalarını çektiğini görürüz. Açıklamaya çalıştığımız tüm bu olaylar bize sürtünen cisimler arasında elektriklenmenin olduğunu ve elektrik yüklerinin oluştuğunu gösterir. Bir cisim üzerinde...

Yukarı Çık