EĞİTİM ÖĞRETİM

4 yıl önce

Zincirleme isim tamlamasına örnekler Zincirleme isim tamlaması nedir örnekler Zincirleme isim tamlaması, İkiden fazla isimden oluşan isim tamlamalarıdır. Örnekler 15 tane örnek Masa örtüsünün kenarı (Masa,örtü,kenar gibi ikiden fazla isimden oluşmakta) Evin mutfak dolabı (Ev,mutfak,dolap gibi ikiden fazla isimden oluşmakta) Devlet hastanesinin doktor odası Okul müdürünün makam odası Öğretmen çeketinin düğmesi Babamın amcasının eşi Bahçenin Kapısının Kolu Elbisenin kumaşının deseni Kitabın sayfasındaki resim Televizyondaki Dizinin adı Çelik kapının anahtarı Vazodaki çiçeğin cinsi Elma ağacının yaprağı Akşam saatlerinin...

4 yıl önce

Zıt ve eş anlamlı deyimlere örnekler Eş anlamlı deyimler örnekler yanlış – hata soru – sual uslu – akıllı okul – mektep sözcük – kelime basınç – tazyik kişi – şahıs gezi – seyahat gezgin – seyyah özverili – fedakâr O eskiden güçlü bir çocuktu Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli Annesine çok değerli bir hediye almış Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi O yıllarda köyümüzde mektep yoktu Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir Bu işte tecrübe...

4 yıl önce

Anlatım bozuklukları nelerdir Türkçe’de Anlatım bozuklukları nelerdir ? Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur. 1. Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük...

4 yıl önce

Döngüler Nelerdir Döngüler nelerdir ?,Madde döngüsü, Su döngüsü, Karbon döngüsü, Azot döngüsü, Oksijen döngüsü, Fosfor döngüsü, Kükürt döngüsü nedir ? DÖNGÜLER MADDE DÖNGÜSÜ NEDİR? Ekosistem birbirleri ile ilişkili olan canlı ve cansız varlıklardan oluşmuştur. Ekosistem bu varlıklar arasındaki madde ve enerji alışverişi ve dolaşımı sayesinde kendisini yeniler ve besler. Ekosistemin enerjisini güneş sağlar, ancak hayatın devamı için gerekli olan su ve diğer...

4 yıl önce

Asit yağmurları nedir nasıl oluşur? Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş ışığı bu tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle ısınınca,...

4 yıl önce

Kayaç Nedir Kayaç çeşitleri nelerdir Kayaç anlamı, mağmatik kayaç nedir, başkalaşım kayacı nedir, tortul kayaç nedir? Kayaç Kayaç, bir ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuş bütündür. Granit ve bazalt çeşitli minerallerden, kumtaşı değişik özelliklerde kum boyutundaki tanelerin sıklaşmasından, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır. Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır: Tortul ...

4 yıl önce

Günce nedir,Günce Özellikleri nelerdir Günce Günce veya “günlük”, günü gününe ve yazıldığı günün tarihi belirtilerek tutulan notlardan meydana gelmektedir. Ancak düzenli olmayan ve yazıldığı günü belli olmayan günceler de vardır. Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişilerin kaleminden günü gününe yazılan günlükler, tüm gerçekliğiyle yaşamı yansıtan birer ayna olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Günlükler, yazarlarının iç dünyasını kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlüğün...

4 yıl önce

Anı nedir, Anı türünün özellikleri nelerdir Anı, kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebi metinler ya da kayıtlardır. Toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş, toplumu ilgilendiren önemli olayları bizzat yaşamış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu olayları duyurmak için sanat değeri taşıyan bir üslupla yazdıkları yazılara anı (diğer adıyla hatıra, hatı­rat) denir. Anı Türünün Özellikleri 1-...

4 yıl önce

Gezi Yazısı nedir, Özellikleri nelerdir Bir kişinin gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgileri aktardığı yazılara gezi yazısı denir. Eskiden geziye çıkmayı uğraş edinmiş kimselere gezgin (seyyah), gezi yazılarına da seyahatname adı verilirdi. Gezi yazılarında amaç; yurt içinde ya da yurt dışında gezilip görülen yerlere ilişkin bilgi vermek, o yerlerin güzelliklerini, görülmeye değer yanlarını, insanların yaşayış biçimlerini tanıtmaktır. Gezi yazılarını okuyan kimseler anlatılan yerler...

4 yıl önce

Öğretici Metinler Nelerdir ÖĞRETİCİ METİNLER 1. TARİHÎ METİNLER: Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir. 2. FELSEFÎ METİNLER: Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran...

4 yıl önce

The present progressive ne demektir The Present progressive'in diğer adı "present continuous dur. Türkçe dil bilgisindeki "Şimdiki zaman" ın karşılığıdır

4 yıl önce

Dünya üzerindeki meridyen daireleri Kuzeyden güneye kutuplar arasında uzanan çizgiler meridyen yaylarıdır. İngiltere'nin Greenwich gözlemevinden geçen meridyen, başlangıç meridyeni kabul edilir ve 0 derece olarak gösterilir. Doğusunda kalan yerlere Doğu Yarım Küre, Batısında kalan yerlere Batı Yarım Küre denir. Başlangıç meridyeninin 180 doğusunda, 180 batısında olmak üzere toplam 360 meridyen yayı vardır. Kutup noktalarında birleşirler. Her meridyen arası 4 dk.lık yerel...

4 yıl önce

feyiz -yzi Feyz esinlenmek ilham almak anlamında sözcük İsim Arapça feyz 1 . Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket. 2 . Artma, çoğalma. 3 . İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk: "Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır."- Atatürk. 4 . ...

4 yıl önce

Vektörel ve skaler büyüklük ne demektir SKALER BÜYÜKLÜKLER:Kütle,hacim,sıcaklık,iş,elektrik yükü gibi fiziksel büyüklüklerde yön ve doğrultu söz konusu değildir.Bu büyüklüklerin sayısal değeri ile birimi verildiği zaman büyüklük hakkında yeterli bilgiye sahip oluruz.Bu tür büyüklüklere skaler büyüklükler denir. VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER:Hız,kuvvet,ivme,yer değiştirme gibi fiziksel büyüklükler yönlü büyüklüklerdir.Bu tür büyüklükler yanlız sayı ve birimle ifade edilemez.Büyüklüğü,başlangıç noktası,yönü ve doğrultusu ile bilinebilen niceliklere vektörel büyüklükler denir......

4 yıl önce

Monarşi ile yönetilen ülkeler hangileridir Avusturalya (Federal Meşruti Monarşi) Antiller ve Barbados ((Meşruti Monarşi) Bahamalar (Meşruti Monarşi) Bahreyn (Mutlak Monarşi) Belçika (Meşruti Krallık) Belize (Meşruti Monarşi) Bhutan (Parlementer Monarşi) Birleşik Arap Emirlikleri (Monarşi ile yönetilen 7 emirlikten oluşan federasyon) Brunei (Meşruti Monarşi) Büyük Britanya (İngiltere) (Meşruti Krallık) Danimarka (Meşruti Krallık) Fas (Meşruti Krallık) Grenada (Meşruti Monarşi) Hollanda (Meşruti Krallık) İspanya (Meşruti Krallık) İsveç (Meşruti Krallık) Jamaika (Meşruti Monarşi) Japonya (Meşruti Monarşi) Kanada (Meşruti Monarşi) Kuveyt (Meşruti Monarşi) Lesotho (Monarşi) Liechtenstein (Parlementer Monarşi) Lüksemburg...

4 yıl önce

İletken ve yalıtkan maddelere 20 tane örnek İletken: Elektrik Telleri Sirkeli Su Demir Bakır Tuzlu Su İnsan Vucüdü Alüminyum Folyo Cam Sulu Tahta Gümüş Çivi Para Kemik Cezve Tava Altın Çelik Demir Kaşık Pil Yüzük Anahtar Telefon Pili Donmuş Tuzlu Sakız Tuzlu Su Limonlu Su Doğal Su (Arıtılmamış) Yalıtkan: Deniz Suyu Yağmur Suyu Kolonya Tahta Etil Alkol Saf Su Şekerli Su İpek Kumaş Cam Bardak Seramik Bardak Tahta Kaşık Plastik Tabak Plastik Bardak Plastik Çatal Plastik Bıçak Tarak Lastik Porselen Yün Kazak Kağıt Oyuncak Plastik Çiçek Erimiş Ruj Fişe Takılı Olmayan Islka Priz Eldiven Şapka Atkı Ayakkabı vs.

4 yıl önce

Sütun Grafiği Nedir Nerelerde Kullanılır? Sütun Grafiği Özellikleri Nelerdir Bir sütun grafiği bir süre içindeki veri değişikliklerini gösterir veya öğeler arasındaki zıtlıkları resimler. Zaman içindeki farkları vurgulamak için kategoriler yatay olarak, değerler dikey olarak düzenlenmiştir. Toplanan bilgilerin sütun şeklindeki grafik ile gösterilmesine sütun grafiği denir.Bu tip grafikte gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Çizgi grafiğinde olduğu gibi dikey ve yatay...

4 yıl önce

Karasal iklim ne demektir görüldüğü yerler özellikleri Karasal iklim: Kıtaların orta kesimlerinde deniz etkisinden uzak yerlerde, ve Kuzey Yarımküre’de etkili olan iklim çeşitidir. Kışları soğuk ve karlı geçer, yazlar ise genellikle sıcak ve kuraktır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kış erken başlar ve ortalama olarak 90 gün karın yerde kalma süresi vardır. Yazlar da kış kadar erken başlar ve sıcaktır; fakat nem az...

Yukarı Çık