Türkçe konu anlatımları

2 yıl önce

Neden-Sonuç Cümleleri Örnekleri Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "neden" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir. Örnek : 1 -...

4 yıl önce

Oluşum Noktalarına Göre Ünsüzler Ağzımızdan çıkan her anlamlı sesin bir oluşma biçimi var. Ağzın çeşitli bölgeleri bu sesleri çıkartmak için çeşitli şekillerde hareket eder. Oluşum noktalarına göre ünsüzleri dudaktan gırtlağa doğru sırasıyla görelim: ...

4 yıl önce

Temas Derecelerine Göre Ünsüzler Temas derecelerine göre ünsüzleri üçe ayırabiliriz: Ses yolunda organların yolu tamamen kapatmasıyla oluşanlar: b, c, ç, d, g, k, k, p, t. Bunlara patlayıcı ünsüzler de denir. Ötümlü olanlarında patlama daha hafif, ötümsüzlerde ise daha kuvvetli olur. Patlama veya kapantılarla oluştukları için sürekli şekilde söylenemeyen bu ünsüzlere süreksiz ünsüzler de denir. Oluşumları sırasında ses yolunda...

5 yıl önce

Şiir Türleri ve Çeşitleri 1 ) PASTORAL ŞİİR Köy, çoban, kır hayatının güzelliklerini, zorluklarını anlatan şiirlerdir. Edebiyatımızda Kemalettin Kamu’nun “Bingöl Çobanlarına” şiiri bu türe en güzel örnektir. Ayrıca Karacaoğlan, Faruk Nafiz de çok güzel örnekler sunmuşlardır. Akşam olur, kuşlar konar dallara Susamış yıldızlar iner göllere İnce güzeller dizilir yollara İçlerinde seni göremiyorum 2 ) EPİK ŞİİR Savaşları, kahramanlıkları işleyen şiirlerdir. Destanlar epik özellik taşırlar. Edebiyatımızda Köroğlu,...

5 yıl önce

Yazı Türleri ve Çeşitleri Nelerdir ROMAN ü Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan uzun eserlere roman denir. ü Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. ü Ana olay etrafında olaycıklar vardır. ü Şahıs kadrosu geniştir. ü Karakter çözümlemeleri yapılır. ü Zaman...

5 yıl önce

Anı türünün özellikleri Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür. Tanınmış sanatçı, siyasetçi, ve bilim adamlarının yazdığı anılar onların yaşayışlarını, yaşadıkları dönemdeki önemli olayları anlatması bakımından önemlidir. Özellikleri : 1 – Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır. 2 – İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır 3 – Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine...

5 yıl önce

6. Sınıf Paragraf Soruları Montaigne: "Yolumun üzerinde karşıma çıkan 'Girmek yasaktır' levhası canımı sıkar, tadımı kaçırır, dünyamı küçültür." Burada üzerinde durulan asıl kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayal gücü B) Bencillik C) Dostluk D) Özgürlük "Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe el ele beraber Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı. Bu vatan cennet vatan Kalkınmalı, kalkınmalı." Yukarıdaki şiirde dile getirilen duygular aşağıdakilerden...

5 yıl önce

Eş anlamlı sözcüğü bulma 1-            Yarın okula erken geleceğim.           Okul………mektep   2-Yaşlı dedemin elini öptüm.           Yaşlı……..ihtiyar   3-Rojinlere misafir olacağız.           Misafir…..konuk   4-Evimizi boyadık.           Ev…………..konut   5- Okulun talebeleri çok güzel giyinmişlerdi.           Talebe…….öğrenci   Eş sesli (sesteş) sözcükleri bulma 1-Ağacın dalı   kırıldı.    Ördek gibi havuza daldım.    Ders işlerken gözüm daldı.    Çok sevdiğim meyvelere hemen daldım.    Büyüklerin sözüne dalınmaz!   2-            Bu kaz ne kadar şirin! Sen hiç kum kazdın mı?   3-            Yazın okullar tatil olur. Koray,...

5 yıl önce

Cümle Türleri,Ögelerin Dizilişlerine gÖre Cümleler A. ÖĞELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER 1. Kurallı (Düz) Cümle 2. Devrik Cümle 3. Eksiltili (Kesik) Cümle B. YAPI BAKIMINDAN CÜMLELER 1. Basit Cümle 2. Birleşik Cümle a. Girişik Birleşik Cümle b. İç İçe Birleşik Cümle c. İlgi Cümlesi d. Şartlı Birleşik Cümle 3. Sıralı Cümleler 4. Bağlı Cümle C. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 1. Fiil Cümlesi 2. İsim Cümlesi D. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER 1. Olumlu Cümle 2. Olumsuz Cümle 3. Soru...

5 yıl önce

Anlamlı Sözler Aç insan kolay kandırılır. Acele işe, şeytan karışır. Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. Adalet önce devletten gelir. Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Candar Adaletin hedef ve gayesi...

5 yıl önce

Zıt Anlamlı Kelimeler Yaramaz - Uslu Zengin - Fakir Kurnaz - Saf Sade - Gösterişli Soru - Cevap Sığ - Derin Deniz - Kara İlk - Son Birinci - Sonuncu Eski - Yeni Taze - Bayat Aydınlık - Karanlık Ölü - Diri Ucuz - Pahalı Öz - Üvey Zayıf - Şişman Parlak - Mat Sık - Seyrek Koyu - Açık Sorun - Çözüm Dost - Düşman Gelir - Gider Galip - Mağlup Galibiyet - Mağlubiyet Kış - Yaz Usta - Acemi Çarpma - Bölme Toplama - Çıkarma İthalat -...

5 yıl önce

Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir Öğrenci-Talebe Öğretmen-Muallim Dizi-Sıra Zırnık-Metelik Problem-Sorun Siyah-Kara Soru-Sual Cevap-Yanıt Yel-Rüzgar İşçi-Amele Sevinç-Mutluluk Rüya-Düş Aş-Yemek Doğa-Tabiat Esir-Tutsak Vazife-Görev Öykü-Hikâye İlave-Ek İstikbal - Gelecek Yetenek- Beceri Yaşlı- İhtiyar Siyah- Kara Okul- Mektep Önder-Lider Hısım-Dost Hasım-Düşman Ana-Temel-Esas Dilek-İstek-Arzu Armağan-Hediye Cimri-Pinti Siyah- Kara Önder -Lider Hısım- Dost Güç -Kuvvet Dizi- Sıra Kıyı – Kenar Tümce- Cümle Akıl- Us Ulus- Millet Asır- Yüzyıl Yılmak- Bırakmak İmtihan-Sınav Küçük-Ufak İhtiyar-Yaşlı Kirli-Pis Kuvvetli-Güçlü Çabuk-Acele Yılmak-Bıkmak Atik-Seri Resim- Fotoğraf Elbise -Esbap Yurt-Vatan Yanıt-Cevap Tümce-Cümle Ulus-Millet Sözcük-Kelime İhtiyar-Yaşlı Sebep-Neden Arzu-İstek Kalp-Yürek Uygarlık- Medeniyet İdare - Yönetim İdadi - Lise Sorumluluk- Mesuliyet Dam- Çatı Abece – Alfabe Deva – İlaç Barış- Sulh Resim- Fotoğraf Çabuk – Tez Araç – Vasıta Sıfat-Önad Ad-İsim Muallim-Öğretmen Duru-Berrak Meydan-Alan Deprem-Zelzele Gezmek-Seyranetmek Fakir-Yoksul Cet- Ata Hatıra-Anı Doktor-Hekim Cevap-Yanıt Veteriner-Baytar Yıl-Sene İhtiyaç-Gereksinim Abide-Anıt Okul- Mektep Hekim- Doktor Ulu- Yüce Hatıra- Anı Hediye- Armağan Yıl -Sene Misafir- Konuk Sevinçli-Neşeli Cimri-Pinti Irmak-Nehir Dost-Arkadaş Vazife-Görev Hasret-Özlem Emniyet-Güven Çağrı-Davet Sene-Yıl Traktör -Motor Ayakkabı-Kundura Matem-Yas İmtihan-Sınav Rüştiye---Ortaokul Yetenek---Kabiliyet Uygarlık---Medeniyet

5 yıl önce

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem Test Soru ve Cevapları SORULAR Üç Kardeşin Hikâyesi Ülkenin birinde üç kardeş yaşarmış. Bu kardeşlerin hali vakti yerinde olan babaları, ölünce üç bin altın ile bir dükkân bırakmış. İki büyük kardeş üç bin altını alıp dükkânı küçük kardeşe bırakmışlar. İki büyük kardeş altınları alıp gurbete gitmişler. Küçük kardeş babasından kalan dükkânı işletmeye başlamış. Dükkân sayesinde çok para...

5 yıl önce

Noktalama İşaretleri Konu Testi - 1 1. Gece yarısını bulmuştu vakit (I) Zifiri karanlıktı ortalık (II) Bir ışık çarptı gözlerine (III) Umut vermeyecek kadar sönük bir ışık (IV) Yalnız birinin geldiğini gösteren be­lirti (V) Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine ötekiler­den farklı bir noktalama işareti konmalıdır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV. D) IV. ve V. E) I. ve V. 2. Şair değişir...

5 yıl önce

Noktalama İşaretleri Konu Testi - 2 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün kullanımı yanlıştır? A) Bugün gerçekten çok yorgunum; ama dinlenecek vaktim yok. B) Gençken güzel olanlar; yaşlandıkça güzelliklerini yitirirler. C) Meyvelerden şeftali, ayva ve elmayı; sebzeler­den ıspanak, fasulye ve kabağı severim. D) Öğrenciler, memurlar, işçiler sabah erkenden gi­derdi; mahalle birden tenhalaşırdı. E) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.   2. Hey ( ) kes sesini ( )...

6 yıl önce

Cümlenin Öğeleri: Zarf Tümleci ZARF TÜMLECİ Yer yön sebep miktar durum ve zaman bildirerek yüklemi açıklayan unsurdur. Zarf tümlecini bulmak için yükleme, nasıl, niçin, neden, ne kadar, ne zaman, kim tarafından ne tarafından, soruları sorulur. *Dostluklar ömür boyu sürünce güzeldir. *Bu gece her zaman dişini tırnağına takarak çalışır. *Yüreğimdeki yara gittikçe büyüyor. *Güneş her doğduğunda y l nızlık başına vurduğunda beni hatırla. *Trabzonlara...

6 yıl önce

Cümlenin Öğeleri: Dolaylı Tümleç DOLAYLI TÜMLEÇ Yönelme,bulunma ve çıkma bildirerek cümlenin anlamını tamamlayan unsura denir. NOT:Dolaylı tümleç olan öğe mutlaka –e/-de/-den hal eklerinden birini alır. *Buluşma yerine hemen gelmiş. *Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam. *Ağlamayan çocuğa meme verilmez. *Bir havuz kenarında yan yana oturmuşuz. *Eskicinin sesi sokağın başından duyuluyordu. *Askerler kuyunun ağzına birikmişti. *Bu gazeteci yazılarında gerçeklerden hiç sapmaz. *İhtiyar,bütün...

6 yıl önce

Cümlenin Öğeleri:Edat Tümleci EDAT TÜMLECİ Bazı edatlarla öbekleşerek cümleyi “amaç, araç, birliktelik, özgülük, karşılaştırma,…” gibi anlamlarla açıklayan unsurdur. *Çalışmak için yurt dışına gitmiş.(amaç) *Kadın oğlunu bulabilmek için gazeteye ilan vermiş.(amaç) e.t. *Bu tatlıyı senin için ayırdım.(aitlik,özgülük) *Yağmur yağdığı için baraj taşmış.(z.t.,sebep) *Yaralıyı hastaneye ambulansla götürmüşler.(araç) *Bu yaz Bodrum’a ailesiyle gidecek.(birliktelik) *Adam öfkeyle yüzüme baktı.(z.t. durum) *Ali,arkadaşlarına göre derse daha çok çalışıyor.(karşılaştırma) *Bana...

Yukarı Çık