Goji Berry Nedir? Goji Berry Üretim Çoğaltma ekimi ve yetiştirilmesi

Nedir? Üretim Çoğaltma ekimi ve yetiştirilmesi

Goji’nin sürekli olarak tüketiminin neşeli ve mutlu bir ruh hali sağlar. Bu nedenle Asya’da “mutluluk meyvesi” olarak da tanınır. Goji küçük yumuşak meyveleri olan 1,700 yıl boyunca aTibet’te üretilen çalı formunda bir bitkidir.

Tibetliler yüzlerce yıl goji den yaptığı ilacı, böbrek ve karaciğer tedavisinde kullandılar. Goji, Tibet’te kollestrolü ve kan basıncını düşürmek için kullanılır, ve kanı temizler. Goji meyvelerinin, göz problemlerinin tedavisinde faydalı var, kırmızı noktalar, sedef hastalığı, alerjiler, uykusuzluk, kronik karaciğer hastalığı, şeker hastalığı ve tüberkülozun gelişimini engeller.

Goji meyveleri, Tibet’in insanları tarafından ömür uzunluğunu artırmak için ve kuvvet verici olarak kullanılır. Goji, inanılmaz şekilde sulu ve tatlıdır, tadı bir yabanmersini ve bir kirazın arasında goji bitkisinin sağlığımıza çok, faydası olduğu için. hiç bir parçası atılmaz ve, kullanılabilir,

Parlak kırmızı meyve, lezzetli tazedir. Yapraklarından, mükemmel çay yapılır. ayrıca yapraklar ve saplarından yağ yapılır. Kurutulan Goji , bir kuru üzüm olarak aynı önemli bir besindir. goji, hasırlara serilir, ve kurutulur. Meyve suyu yapılır. Yapraklarından çay yapılır. Posasından güzellik kremi elde edilir.

Üretim ve Çoğaltma

Lycium barbarum botanik ismi ile bilinen harika goji bitkisi, Himalaya bölgesine özgü olduğu ve doğal ortamda yetişen Goji birçok diğer Asya topraklarındada bulunur, kırk değişikçeşitbatıÇin,MoğolistanveTibeteyayılmıştır.
Goji bitkisini büyütmek kolaydır: Bitkiler, toprağın neredeyse herhangi bir tipinde büyütülebilir. Hafif-kumlu, orta-kuvvetli toprak, ve ağır-kil, v.b toprak tiplerinde,çiçekaçmayayönelir,
Goji küçük yumuşak meyve bitkisi, kısmi gölge veya bol güneşi tercih eder; Bol güneşte daha çok Goji meyve üretimiyle sonuçlanacak. Goji bitkisi, seçim yapmaz, yine de sırılsıklam, ıslak koşullarda iyi büyür, bir defa büyümeye başladı mı, göreli olarak kurak yaz günlerini de tölere edebilir. . Uç noktadaki sıcaklıkta bazı gölgeleme,soldurmayıengellemekiçinarzuedilirdir.
Goji bitkileri, güneş ışığını sever, -27 ; + 39 C soğuk ve sıcaklığı hoş görebilir. Goji bitkisinin tohumları, çok küçüktür, domates tohumlarının boyutu kadar. Goji 3 metre uzunluğunda kalın bir çalı görünümü vardır.. Goji bitkisi, çok dayanıklı bitkidir, ve genellikle, büyümek için gerekli besinleri çok iyi emzinleyen yetenekli geniş bir kök sistemi vardır. Bu geniş kök sistemi,kuraklığaçokhoşgörülüdür.2 yaşında olduğu zaman meyveye başlar. Tam verim 4-5 yaşında olan Goji bitkilerinden beklenebilir, 6 aylıkgençbitkilerdeçiçekvemeyvegörülebilir.
Goji bitkisi, kapalı yerde büyütülebilir, eğer yeteri kadar ışık sağlanırsa, her gün en azından 8 saat boyunca direkt güneş ışığını alabilen bir pencere önüne yerleştirilebilir.
En iyi sonucu bahçe dış mekanlarda verir yinede başarılı bir şekilde kapalıyerde büyüyebilir.
Goji bitkisini kapalı alanda büyütmeyi seçersen, çiçekleri el ile tozlaştırman gerekecek, Tozlaştırma için basitçe, tek tek çiçeklere dokunarak, polenlerin bir çiçekten,diğerçiçeğegeçmesinisağlamangerekecek
En iyi çoğaltma şekli tohumladır , tohumla ebeveyinlerinin birebir aynısı bitki elde etmek mümkündür. Sera gibi kapalı alanda , çimlenme, genellikle iyi ve çabuktur, normal olarak, tohumlar serada ocak şubat gibi ekilip erkenden gelişmeleri sağlanır .Olgun meyvelerden alınarak hiçbir işleme tabi tutmadan ekilen tohumlar ,kurutularak depolanan tohumlardan daha erken ve kolay çimlenirler Tohumlar, eyer depolanacaksa serin bir yerde güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
Fideler yeteri kadar büyüdüğü zaman, bireysel kaplara alınarak dış ortama alışmaları periyodik olarak sağlanmalıdır . Eğer büyüme, yeterliyse, sonbaharda sürekli konumlarına eklebilir. genellikle genç bitkilerin dış ortama dikimleri 1 kış geçtikten sonraki yıl olması daha doğrudur . Çalı gibi büyümeyi cesaretlendirmek için gençbitkilerinuçsürgünleridışarıbükülmelidir
Çelikle çoğaltma ; Temmuz-Ağustos gibi alınan , yarı odunsu çelikler kapalı bir ortamda kolayca köklendirilir. Yarı odunsu çelikler 5 göz ve 10 cm hazırlanır ve torf perlit veya torf kum karışımı harç doldurulmuş 1- 1,5 litrelik üretim kaplarına dikilerek köklenmeye alınır. Temmuz Ağustos. Köklenme yüzdesi.
Küçük yumuşak meyveleri biçmek, meyvenin, olgun olduğu zaman erken sonbahara geç yazda toplanır. Göreneksel olarak bambu hasırlarında ince yayılır, ve %50 gölgeli güneş ışığında kurutulur. Çiftçiler, kurutma süreci esnasında elleriyle meyveye dokunmamak için çok dikkatli olmalıdır çünkü bu, neredeyse siyah, arzu edilmeyen bir görünüme sebep olacak.
İklim İsteği
GOJİ Tohum ekiminde toprak sıcaklığı 12°C’nin üzerinde olmalıdır. Uzun yetişme süresi boyunca güneşli, sıcak ve nemli bir hava ile yeterli toprak nemi ister. Çeşitler iklim ve toprak isteği bakımından farklılıklar arz etmesine rağmen genellikle çok soğuk olmayan birçok bölgede yetiştiriciliği yapılabilir.
Genellikle toprak seçiciliğinin bulunmadığı, hatta kireçli ve çorak arazileri bile değerlendirebildiği söylenen yer kirazı için de derin, geçirgen su tutma kapasitesi yüksek kumlu-tın veya tınlı kumlu kısmen kireçli topraklar uygundur. Ağır killi topraklar ve hafif topraklarda çok iyi bakımla yetiştiriciliği yapılabilir ancak ilk gelişme devresinde fazla su gereksinimi olduğu için bu talep sorunlu arazilerde bitkinin istediği oranda sağlanamayabilir.

YETİŞTİRİLMESİ

Lycium barbarum botanik ismi ile bilinen harika goji bitkisi, Himalaya bölgesine özgü olduğu ve doğal ortamda yetişen Goji berry bir çok diğer Asya topraklarında da bulunur, kırk değişik çeşit batı Çin, Moğolistan ve Tibete yayılmıştır. Goji bitkisini yetiştirmek kolaydır: Bitkiler, toprağın neredeyse herhangi bir tipinde büyütülebilir. Hafif-kumlu, orta-kuvvetli toprak, ve ağır-kil, v.b toprak tiplerinde, çiçek açmaya yönelir, Goji bitkisi, kısmi gölge veya bol güneşi tercih eder; Bol güneşte daha çok Goji meyve üretimiyle sonuçlanmaktadır. Goji bitkisi, seçim yapmaz, yine de sırılsıklam, ıslak koşullarda iyi büyür, bir defa büyümeye başladı mı, göreli olarak kurak yaz günlerini de tölere edebilir. Goji bitkileri, güneş ışığını sever, -27 ; + 42 C soğuk ve sıcaklığı hoş görebilir.

Goji bitkisinin tohumları, çok küçüktür, domates tohumlarının boyutu kadar. Goji 3 metre uzunluğunda kalın bir çalı görünümü vardır.. Goji bitkisi, çok dayanıklı bitkidir, ve genellikle, büyümek için gerekli besinleri çok iyi emzinleyen yetenekli geniş bir kök sistemi vardır. Bu geniş kök sistemi, kuraklığa çok hoşgörülüdür.2 yaşında olduğu zaman meyveye başlar. Tam verim 4-5 yaşında olan Goji bitkilerinden beklenebilir, 6 aylık genç bitkilerde çiçek ve meyve görülebilir. Goji bitkisi, kapalı yerde büyütülebilir, eğer yeteri kadar ışık sağlanırsa, her gün en azından 8 saat boyunca direkt güneş ışığını alabilen bir pencere önüne yerleştirilebilir. En iyi sonucu bahçe dış mekanlarda verir yinede başarılı bir şekilde kapalı yerde büyüyebilir. Goji bitkisini kapalı alanda büyütmeyi seçersen, çiçekleri el ile tozlaştırman gerekecek, Tozlaştırma için basitçe, tek tek çiçeklere dokunarak, polenlerin bir çiçekten ,diğer çiçeğe geçmesini sağlamak gerekmektedir. Küçük yumuşak meyveleri biçmek, meyvenin, olgun olduğu zaman erken sonbahara geç yazda toplanır. Göreneksel olarak bambu hasırlarında ince yayılır, ve %50 gölgeli güneş ışığında kurutulur. Çiftçiler, kurutma süreci esnasında elleriyle meyveye dokunmamak için çok dikkatli olmalıdır çünkü bu, neredeyse siyah, arzu edilmeyen bir görünüme sebep olacak. Çalı gibi büyümeyi cesaretlendirmek için genç bitkilerin uç sürgünleri dışarı bükülmelidir.
Goji berry “-27” derece sogukluğa ve “+42” derece ve dahada sıcakları tolere edebilir.
Açık ve Kapalı mekanlarda meyve verir.

Toprak Hazırlığı

Goji berry yetiştiriciliğinde toprak hazırlığına sonbaharda ilk yağışlardan sonra başlanmalıdır. İlk yağışlardan sonra toprak tavda iken derin sürüm yapılmalıdır. Eğer yağışlar gecikirse yağışları beklemeden derin sürüm yapılabilir. Derin sürümün arkasından kesekleri parçalamak için kültüvatör gobledisk veya diskharrow ile ikileme yapılmalıdır. İkinci toprak işleme dönemi ise Şubat-Mart ayları olup uygun toprak tavında kültüvatör ile toprak işlenerek arazi ekim ve dikime hazır hale getirilir. Ekimden önce tarlada otlanma görülürse tekrar kültüvatör ile toprak işlemesi yapılabilir.

Goji berry yetiştirilecek arazide ekimden önce sıra arası 3 m olacak şekilde karık pulluğu ile karıklar çekilmelidir. Bu karıkların kenarına tek taraflı olarak ve sıra üzeri 50-75 cm olacak şekilde dikim yapılır. Fideler tek tek dikilmelidir. Dikim sonrası mutlaka can suyu verilmeli ve ilk meyveler görülünceye kadar sık sık sulanmalıdır. Sulama sıklığı toprak yapısına göre değişeceği için toprağın kurumamasını sağlayacak sıklık yeterlidir. Dikkat edilmesi gereken sulama sırasında çok fazla su verip göllenmeye sebep olunmamalıdır özellikle süzek olmayan topraklar da bu tür sulamalar solgunluk hastalığını davet edebilir. Ilıman bölgelerde araziye dikim şubat-mart aylarında yapılabilse de soğuk yörelerde ilkbahar geç donlarından sonra Nisan-Mayıs aylarında yapılmalıdır.

Gübreleme
İyi bir goji berry yetiştiriciliği için gübrelemeye ihtiyaç vardır. Sonbaharda derin sürümden sonra 3-4 ton/da ahır gübresi atılarak kültüvatörle karıştırılmalıdır. Kimyasal gübre olarak 15-18 kg/da N ve 10 kg/da P2O5 verilmelidir. Fosforlu gübrenin tamamı ve azotlu gübrenin 1/3’ü ekim veya dikimden önce atılarak kültüvatörle karıştırılmalıdır. Azotlu gübrenin 1/3’ü çiçeklenme devresinde 1/3’ü ise meyveler 5-15 mm çapında olduğunda verilmelidir.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Goji Berry Nedir? Goji Berry Üretim Çoğaltma ekimi ve yetiştirilmesi Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık