HALI TEMİZLİĞİNDE PÜF NOKTALAR

HALI TEMİZLİĞİNDE PÜF NOKTALAR

işlemleri bilinçli olarak yapılmadığında var olan kirlilik daha geniş yüzeylere yayılabilir.Ev hanımları titiz ve evleri eşyaları konusunda hassastırlar.Sağlığımız, yaşadığımız ortamın temizliğinden de doğrudan etkilenir.

Temizlik işlemleri bilinçli olarak yapılmadığında var olan kirlilik daha geniş yüzeylere yayılabilir.

Yüzeyler

En çok kullanılan tekstil yüzeydir.

Halılar bir temel yüzeyle, bunun üzerinde uzanan tüy adını verdiğimiz halının cinsine göre, uzunluğu değişen bir üst yüzeyden meydana gelmiştir.

Tüylerin arası, toz ve kirlerin yerleşmesi için uygun bir ortam oluşturur. Halıların, elyafı (dokusu), konstrüksiyonu (ipliklerin bağlanma şekli) ve tabanı (latek., PVC, poliüretan, jüt) temizlenmelerinde önemli kriterleri oluşturur.

Halılar doğal ve yapay olmak üzere iki farklı elyaf türünden üretilebilirler.

Halı kaplı alanların mümkün olduğunca kirlenmesinin önlenmesi ve koruyucu bakımının yapılması gerekmektedir.

Halı nemden, güneşten ve lifleri güvelerden korunmalıdır.

Dışarıdan içeriye kir taşınmaması için dış girişlere paspas konulmalıdır.

Halının günlük temizliği elektrikli süpürge ile süpürülerek yapılır.

Haftalık temizliği ise, halı iyice süpürülüp tozu alındıktan sonra şampuanlanarak yapılır.

Halı üzerindeki lekeler günü gününe ve mümkün olduğu kadar çabuk çıkarılmalıdır.

Lekenin cinsine göre, farklı temizlik maddeleri kullanılır.

Halıyı şampuanlamadan önce üzerindeki lekeler çıkarılır.

Halının iyi temizlenmesi açısından bu önemlidir.

Halıların yılda bir veya kirlenme durumuna göre birkaç kere yıkanarak temizlenmesi gereklidir.

Halıya ilk defa uygulanacak yıkama işlemine başlamadan önce, halının yıkanmaya karşı dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Halı temizliğinde ve şampuanlanmasında kullanılan deterjanlar içerisinde ağartıcı ve optik parlatıcıların bulunmamasına ve az köpürmesine özen gösterilmelidir.

Halılar şampuanlandıktan sonra su çekme makinesi ya da halı yıkama makinesi ile suları alınmalıdır. Çok kirli halıları temizlenmesinde püskürtme-emme yöntemi kullanılmalıdır.

Sıcak iklimli yerlerde halıların (yünlü) güveden korunması için temizleme işleminden sonra naftalinlenmesi gerekir.

Halıların temizlenme süreci kısaca şöyle açıklanabilir:

Tabanı lastik ve köpük olanlar en kolay temizlenen halılardır.

Tabanı jüt olanların jüt kısmı imalatı sırasında iyi yıkanmamışsa çekme yapar.

Açık renkli halılarda bazen yer, yer lekeler meydana gelebilir. Bunun nedeni ise, orta kışıma konan katranın çözülmesidir. Bu nedenle halı yıkanmadan önce köşesinden denenmelidir.

Halılar elle veya makine ile temizlenebilir.

Elle temizlik yıkama ve silme şeklinde uygulanır.

Silme işleminde ilk olarak halının tozu elektrik süpürgesi ile alınır.

Daha sonra ipek halı ise tüyleri yönünde ve yüzünden benzin, trikloretilen, perkloretilen gibi eriticilerden birisi ile silinir.

Açık havada eritici tamamen uçuncaya kadar havalandırılır.

İpek halıların temizliğinde su kullanılmamalıdır; çünkü su halıların matlaşmasına ve tüylerinin yatmasına neden olur.

Diğer elyaflardan yapılmış halıların temizliğinde ise şunlara dikkat edilir :

Önce elektrik süpürgesi ile tozları alınır.

Bir kovanın içinde hazırlanan su ve halı şampuanı karışımı ile silinir.

Silme için bez veya yumuşak fırça kullanılır.

Duru su ile de silinerek şampuan veya deterjanın tamamen gitmesi sağlanır.

Durulama suyuna sirke ilavesi yapılarak halının tüyleri parlatılır.

Halı kurutulduktan sonra tekrar kullanıma alınır.

Silme işlemi sırasında amonyak ve çamaşır suyu gibi malzemelerin kullanılması renkleri solduracağı için sakıncalıdır.

El ile temizleme işlemi ise genellikle çok kirli halılara uygulanan bir işlemdir.

– Halıların elle yıkanması sırasında yapılan işlemler şunlardır:

• Halıların süpürülerek tozları alınır,

• Halının yıkanacağı şampuanlı su hazırlanır,

• Halının her tarafı su ile bolca ıslatılır,

• Yumuşak bir fırça ile halının her tarafı ovulur,

• Yeterince ovalanan halının suyu süngerle emdirilerek veya ıslak kuru bir elektrik süpürgesi ile alınır,

• Saçak ve halı yıkamada ılık su kullanılması tercih edilir,

• Saçaklar beyaz ise çamaşır suyu ile ağartılmalıdır. Daha sonra kenarları üzerine ağırlık koyarak veya yüzey üzerine tutularak (kenarlarından) kurutulur. Tersi durumda halı kenarları kıvrılarak deforme olabilir.

• Sıcak mevsimlerde kullanılmayan ve depolanan halıların naftalinlenmesi gerekir. Parça halılar bekletilmeleri sırasında rulo yapılırsa daha iyi korunmuş olur. Duvardan duvara halıların sıcak havalarda güvelenmemeleri için silme sularına naftalin katılmalıdır.

• Kilimlerin temizlikleri de halılarda olduğu gibi yapılmalıdır. Yıkama ve temizlemede klorlu bileşikler renkleri bozacağı için kullanılmaz.

• Halı yıkamada halı yıkama makinesi, elektrikli süpürge, halı fırçası deterjana ihtiyaç vardır.

– Halıların makine ile yıkanması sırasında dikkat edilecek konular şöyle sıralanabilir:

• Halı önce elektrikli süpürge ile süpürülür. Zeminde kalabilecek toz ve kirler yıkama sırasında halıya geçerek temizliği zorlaştırır.

• Halıların yıkanmasında halı yıkayıcı deterjan kullanılmalıdır.

• Halının kirlilik derecesine göre 1/4 veya 1/20 oranında su ile karış¬tırılmış halı şampuanı katılır.

• Makinenin kirli su tankının yerine oturtulmasından sonra bağlantı kablosu dıştan dolayıp alt motordaki prize fişi takılır.

• Emme hortumunun kirli tankındaki yuvasına oturtulmasından sonra püskürtme hortumu da yuvasına geçirilir.

• Halı yıkama makinesinin püskürtme ve emme motorlarının aynı anda çalıştırılması gerekmektedir.

• Halı en uzak köşesinden başlanarak yıkanmalıdır.

• Halı yıkama makinesinin kirli su tankındaki köpüğün oluşmasını önlemek için köpük kesici kullanılır.

• Yıkama bittikten sonra halı havalandırılarak birkaç saat içinde kurutulmalıdır.

• Halı yıkama sırasında sadece köpükle yıkama yapan maddelerin de kullanılması söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde emme ünitelerine gerek yoktur. Köpük havalandırma sırasında uçtuğundan, yerine temiz bir halı bırakmaktadır.

• Halıların temizliğinden önce lekelerinin çıkartılması gerekir. Piyasada kumaş yüzeyler için üretilmiş çok çeşitli lekelerde etkili olabilecek sprey şeklindeki ürünlerden bu amaçla yararlanılabilmektedir.

Ev hanımları titiz ve evleri eşyaları konusunda hassastırlar.

Sağlığımız, yaşadığımız ortamın temizliğinden de doğrudan etkilenir.

Temizlik işlemleri bilinçli olarak yapılmadığında var olan kirlilik daha geniş yüzeylere yayılabilir.

Halı Yüzeyler

En çok kullanılan tekstil yüzeydir.

Halılar bir temel yüzeyle, bunun üzerinde uzanan tüy adını verdiğimiz halının cinsine göre, uzunluğu değişen bir üst yüzeyden meydana gelmiştir.

Tüylerin arası, toz ve kirlerin yerleşmesi için uygun bir ortam oluşturur. Halıların, elyafı (dokusu), konstrüksiyonu (ipliklerin bağlanma şekli) ve tabanı (latek., PVC, poliüretan, jüt) temizlenmelerinde önemli kriterleri oluşturur.

Halılar doğal ve yapay olmak üzere iki farklı elyaf türünden üretilebilirler.

Halı kaplı alanların mümkün olduğunca kirlenmesinin önlenmesi ve koruyucu bakımının yapılması gerekmektedir.

Halı nemden, güneşten ve lifleri güvelerden korunmalıdır.

Dışarıdan içeriye kir taşınmaması için dış girişlere paspas konulmalıdır.

Halının günlük temizliği elektrikli süpürge ile süpürülerek yapılır.

Haftalık temizliği ise, halı iyice süpürülüp tozu alındıktan sonra şampuanlanarak yapılır.

Halı üzerindeki lekeler günü gününe ve mümkün olduğu kadar çabuk çıkarılmalıdır.

Lekenin cinsine göre, farklı temizlik maddeleri kullanılır.

Halıyı şampuanlamadan önce üzerindeki lekeler çıkarılır.

Halının iyi temizlenmesi açısından bu önemlidir.

Halıların yılda bir veya kirlenme durumuna göre birkaç kere yıkanarak temizlenmesi gereklidir.

Halıya ilk defa uygulanacak yıkama işlemine başlamadan önce, halının yıkanmaya karşı dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Halı temizliğinde ve şampuanlanmasında kullanılan deterjanlar içerisinde ağartıcı ve optik parlatıcıların bulunmamasına ve az köpürmesine özen gösterilmelidir.

Halılar şampuanlandıktan sonra su çekme makinesi ya da halı yıkama makinesi ile suları alınmalıdır. Çok kirli halıları temizlenmesinde püskürtme-emme yöntemi kullanılmalıdır.

Sıcak iklimli yerlerde halıların (yünlü) güveden korunması için temizleme işleminden sonra naftalinlenmesi gerekir.

Halıların temizlenme süreci kısaca şöyle açıklanabilir:

Tabanı lastik ve köpük olanlar en kolay temizlenen halılardır.

Tabanı jüt olanların jüt kısmı imalatı sırasında iyi yıkanmamışsa çekme yapar.

Açık renkli halılarda bazen yer, yer lekeler meydana gelebilir. Bunun nedeni ise, orta kışıma konan katranın çözülmesidir. Bu nedenle halı yıkanmadan önce köşesinden denenmelidir.

Halılar elle veya makine ile temizlenebilir.

Elle temizlik yıkama ve silme şeklinde uygulanır.

Silme işleminde ilk olarak halının tozu elektrik süpürgesi ile alınır.

Daha sonra ipek halı ise tüyleri yönünde ve yüzünden benzin, trikloretilen, perkloretilen gibi eriticilerden birisi ile silinir.

Açık havada eritici tamamen uçuncaya kadar havalandırılır.

İpek halıların temizliğinde su kullanılmamalıdır; çünkü su halıların matlaşmasına ve tüylerinin yatmasına neden olur.

Diğer elyaflardan yapılmış halıların temizliğinde ise şunlara dikkat edilir :

Önce elektrik süpürgesi ile tozları alınır.

Bir kovanın içinde hazırlanan su ve halı şampuanı karışımı ile silinir.

Silme için bez veya yumuşak fırça kullanılır.

Duru su ile de silinerek şampuan veya deterjanın tamamen gitmesi sağlanır.

Durulama suyuna sirke ilavesi yapılarak halının tüyleri parlatılır.

Halı kurutulduktan sonra tekrar kullanıma alınır.

Silme işlemi sırasında amonyak ve çamaşır suyu gibi malzemelerin kullanılması renkleri solduracağı için sakıncalıdır.

El ile temizleme işlemi ise genellikle çok kirli halılara uygulanan bir işlemdir.

– Halıların elle yıkanması sırasında yapılan işlemler şunlardır:

• Halıların süpürülerek tozları alınır,

• Halının yıkanacağı şampuanlı su hazırlanır,

• Halının her tarafı su ile bolca ıslatılır,

• Yumuşak bir fırça ile halının her tarafı ovulur,

• Yeterince ovalanan halının suyu süngerle emdirilerek veya ıslak kuru bir elektrik süpürgesi ile alınır,

• Saçak ve halı yıkamada ılık su kullanılması tercih edilir,

• Saçaklar beyaz ise çamaşır suyu ile ağartılmalıdır. Daha sonra kenarları üzerine ağırlık koyarak veya yüzey üzerine tutularak (kenarlarından) kurutulur. Tersi durumda halı kenarları kıvrılarak deforme olabilir.

• Sıcak mevsimlerde kullanılmayan ve depolanan halıların naftalinlenmesi gerekir. Parça halılar bekletilmeleri sırasında rulo yapılırsa daha iyi korunmuş olur. Duvardan duvara halıların sıcak havalarda güvelenmemeleri için silme sularına naftalin katılmalıdır.

• Kilimlerin temizlikleri de halılarda olduğu gibi yapılmalıdır. Yıkama ve temizlemede klorlu bileşikler renkleri bozacağı için kullanılmaz.

• Halı yıkamada halı yıkama makinesi, elektrikli süpürge, halı fırçası deterjana ihtiyaç vardır.

– Halıların makine ile yıkanması sırasında dikkat edilecek konular şöyle sıralanabilir:

• Halı önce elektrikli süpürge ile süpürülür. Zeminde kalabilecek toz ve kirler yıkama sırasında halıya geçerek temizliği zorlaştırır.

• Halıların yıkanmasında halı yıkayıcı deterjan kullanılmalıdır.

• Halının kirlilik derecesine göre 1/4 veya 1/20 oranında su ile karış¬tırılmış halı şampuanı katılır.

• Makinenin kirli su tankının yerine oturtulmasından sonra bağlantı kablosu dıştan dolayıp alt motordaki prize fişi takılır.

• Emme hortumunun kirli tankındaki yuvasına oturtulmasından sonra püskürtme hortumu da yuvasına geçirilir.

• Halı yıkama makinesinin püskürtme ve emme motorlarının aynı anda çalıştırılması gerekmektedir.

• Halı en uzak köşesinden başlanarak yıkanmalıdır.

• Halı yıkama makinesinin kirli su tankındaki köpüğün oluşmasını önlemek için köpük kesici kullanılır.

• Yıkama bittikten sonra halı havalandırılarak birkaç saat içinde kurutulmalıdır.

• Halı yıkama sırasında sadece köpükle yıkama yapan maddelerin de kullanılması söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde emme ünitelerine gerek yoktur. Köpük havalandırma sırasında uçtuğundan, yerine temiz bir halı bırakmaktadır.

• Halıların temizliğinden önce lekelerinin çıkartılması gerekir. Piyasada kumaş yüzeyler için üretilmiş çok çeşitli lekelerde etkili olabilecek sprey şeklindeki ürünlerden bu amaçla yararlanılabilmektedir.

Alıntı

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık