Hirsutizm Nedir

Hirsutizm Nedir

Hirsutizm, kadınlarda, normalde olmaması gereken bölgelerde androjen bağımlı terminal kılların ortaya çıkışıdır; yani erkek tipi terminal kıllanmayla karakterize bir durumdur (1,2).

Doğurganlık çağındaki kadınların %5-10’unda görülür (3,4). Esas olarak dolaşımdaki serum androjenleri ve kıl folliküllerinin bu androjenlere hassasiyetinin bir sonucudur. Daha çok kadınlarda hiperandrojeneminin bir bulgusu olarak ortaya çıkar.

Bu nedenle hiperandrojeneminin diğer klinik bulgularıyla birlikte görülmesi de olasıdır. Bunlar arasında akne, androjenik alopesi, ovulatuar veya menstrüel disfonksiyon ve nadir olarak virilizasyon ya da maskülinizasyon yer alır.

Hirsutizm, herediter olarak ya da ilaçların kullanımı sonucu oluşan jeneralize artmış kıl büyümesiyle karakterize hipertrikozisden ayırt edilmelidir. Her ne kadar hiperandrojenemiyle birlikte olduğunda daha belirgin hal alsa da, hipertrikozis androjen bağımlı olmayan ve cinsel bölge ayırımı gözetmeksizin, vücutta yaygın kıl artışıyla giden bir durumdur.

Ailevi olabileceği gibi sistemik hastalıklar sonucu da gelişebilir. Hipertrikoza neden olabilecek hastalıklar arasında hipotiroidizm, anoreksia nevroza, malnütrisyon, porfiri, epidermolizis bülloza, dermatomiyozit ve bazı kanserlerde ortaya çıkan paraneoplastik sendromlar sayılabilir. Hipertrikoza yol açan başlıca ilaçlar ise glukokortikoidler, fenitoin, penisilamin, diazoksit, levotiroksin, minoksidil ve siklosporindir. Yine kafa travması sonrası etkilenen cilt alanında hipertrikoz görülebilir (3,5).

Hirsutizmin en yaygın başlıca iki nedeni polikistik over sendromu ve idiyopatik hirsutizmdir (6). Ilımlı hirsutizmi (hirsutizm skoru 8-15 arasında) olan kadınların yarısında idiyopatik durum söz konusudur (7). Geri kalan kadınlarda ve daha belirgin hirsutizmi olanlarda, androjen düzeyleri yüksektir. En sık görülen hirsutizm nedenleri sıklıklarına göre tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1- En çok görülen hirsutizm nedenlerinin sıklıkları

Neden

Sıklık

Polikistik over sendromu

%70-85

İdiyopatik hirsutizm

%5-15

HAIRAN sendromu

%2-4

Geç başlangıçlı konjenital adrenal hiperplazi

%1-10

Over tümörleri

%0.03-0.001

Diğerleri

Çok nadir

İdiyopatik hirsutizm: Tüm hirsutizm nedenleri arasında idiyopatik hirsutizm hiperandrojenemi ve menstrüel düzensizlik olmaması nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Normal androjen düzeylerine sahip, menstrüel düzensizliği olmayan ve hirsutizme neden olabilecek tespit edilmiş başka bir nedeni bulunmayan kadınlarda ortaya çıkan hirsutizm, idiyopatik hirsutizm olarak tanımlanmaktadır (8,9). Bu kadınların bazılarında normal serum androjenlerine karşılık steroidojenik anormallik olması mümkündür (10).

Vücutta pek çok farklı androjenin yüksek düzeylerde salınımı söz konusu olabilir. Bunlar içinde testosteron genellikle over kaynaklıdır. Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S) adrenallerden salgılanırken, androstenedion hem adrenal hem de over kaynaklı olabilir. Kadınlarda hiperandrojenemiye neden olan durumlar tablo 2’de verilmiştir:

Tablo 2- Kadınlarda androjen fazlalığının nedenleri (11 nolu kaynaktan adapte)

1-Gonadal Hiperandrojenemi

A-Ovariyan hiperandrojenemi

1-Fonksiyonel ovariyan hiperandrojenemi/polikistik over sendromu
2-Overlerde adrenal kalıntı dokusunun varlığı
3-Hipertekozis
4-Ağır insulin direnci sendromları
5-Ovariyan neoplaziler

B-Gerçek hermafroditizm
C-Gebelikle ilişkili hiperandrojenemi

2-Adrenal Hiperandrojenemi
A-Prematür adrenarş
B-Fonksiyonel adrenal hiperandrojenemi
C-Konjenital adrenal hiperplazi
D-Cushing sendromu
E-Hiperprolaktinemi ve akromegali
F-Anormal kortizol etkisi veya metabolizması
G-Adrenal neoplazmla

3-Periferal Androjen Aşırı Üretimi
A-Obezite
B-İdiyopatik

Hiperandrojeneminin tüm bu nedenleri aynı sıklıkta görülmez. Bu açıdan hiperandrojenemiyle giden hirsutizm nedenlerine daha yakından bakmak gerekir.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Hirsutizm Nedir Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık