İcra Takibinin İptali İçin Dilekçe Örneği

İcra Takibinin İptali İçin Dilekçe Örneği

………………         SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

YAKINAN
BORÇLU
:…….

VEKİLİ :…….

…….

KARŞI TARAF
ALACAKLI :…….

VEKİLİ :…….

…….

KONU
: Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :
1-Davacının müvekkilimiz aleyhine ../../…. tarihinde ………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu ………. davası, ../../…. tarihinde ../…. Karar nolu Karar ile müvekkilimizin aleyhine sonuçlanmıştır.
2-Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

3-Karar davacı tarafından, HUMK 443/4 maddesi çiğnenerek icraya konmuştur. Oysa aile ve sahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konulamaz.

4-Davacının müvekkilimiz aleyhine ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ../../…. tarihinde koymuş olduğu icra takibinin iptalini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER
: IIK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : İcra Dosyası, Mahkeme İlami

CEVAP SÜRESİ
: 10 Gündür

İSTEM SONUCU
:
Açıklanan nedenlerle usule aykırı olarak yapılan takibin iptaline yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

YAKINAN VEKİLİ
…….

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık