İSKENDERPAŞA CEMAATİ HAKKINDA BİLGİ

İSKENDERPAŞA CEMAATİ HAKKINDA BİLGİ

İSKENDERPAŞA CEMAATİ GÜMÜŞHANEVİYYE TARİKATIDIR.GÜMÜŞHANEVİYYE TARİKATI HZ.MUHAMMED (s.a.v)EFENDİMİZLE BAŞLAYAN VE HZ.EBU BEKİR (rad.anh)EFENDİMİZLE DEVAM ETMİŞ OLUP SİLSİLE-İ ŞERİF DİYE ADLANDIRDIĞIMIZ ZİNCİRLEMEDEKİ ŞEYH EFENDİLER VASITASIYLA DA DEVAM ETMİŞ OLUP KURUCUSU SİLSİLEDEKİ HZ.ŞEYH MUHAMMED BAHAEDDİN EL NAKŞİBENDİ HAZRETLERİNİN İSMİNİ ALAN NAKŞİBENDİYYE TARİKATININ HALİDİYYE KOLUNUN GÜMÜŞHANEVİYYE ŞUBESİDİR(tarikatıdır)GÜMÜŞHANEVİYYE TARİKATININ KURUCUSU İSE HZ.ŞEYH AHMED ZİYAEDDİN GÜMÜŞHANEVİ HAZRETLERİDİR.DERGAHI İSE GÜMÜŞHANEVİ DERGAHI OLARAK BİLİNİRDİ.

FAKAT 1956 VEYA 1957 Lİ YILLARDA BU MÜBAREK ŞEYHİMİZİN MÜBAREK DERGAHI SEBEBSİZ YERE YIKILMIŞTIR.HEM BU NEDENLE HEMDE CUMHURİYET ZAMANINDA DERGAHLARIN KAPATTIRILMASI SEBEBİYLE (ki bu dönem ozaman gümüşhanevi dergahının şeyhliğini yapan hz.şeyh mustafa feyzi el tekirdağvi hazretlerinin zamanıdır)MUSTAFA FEYZİ HAZRETLERİ OLMAK ÜZERE KENDİSİNDEN SONRA TARİKATIN BAŞINA GEÇEN ŞEYHLERİMİZ VE AYRICA DİĞER TARİKAT ŞEYHLERİ DERGAHLAR YASAKLANINCA CAMİLERDE İRŞAD GÖREVİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM ETMİŞLER.

ZAMANLA GÜMÜŞHANEVİYYE TARİKATIMIZIN ŞEYHLİK SIRASI MEHMED ZAHİD KOTKU EFENDİMİZE GELİNCE ODA SIRASIYLA BİRÇOK CAMİDE İRŞAD VAZİFESİNİ SÜRDÜRMÜŞ.EN SON 1958 YILINDA İSTANBUL DAKİ FATİH SEMTİNDE BULUNAN OSMANLI ESERİ OLAN İSKENDERPAŞA CAMİİ-İ ŞERİFİNE NAKLONULMUŞ VE VEFATI OLAN 1980 YILINA KADAR BU CAMİDE İRŞAD VAZİFESİNİ SÜRDÜRMÜŞ VE BU SEBEBLE GÜMÜŞHANEVİYYE TARİKATI BU ZAMAN DİLİMİNDE TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA İSKENDERPAŞA CEMAATİ OLARAK BİLİNMİŞ GÜMÜŞHANEVİ DERGAHI İSE YİNE İSKENDERPAŞA DERGAHI OLARAK BİLİNMİŞ VE HALÂ BÖYLE BİLİNMEKTEDİR.CEMAAT TÜRKİYE VE DÜNYADA ETKİNLİĞİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR

İskenderpaşa Cemaati, Nakşibendiliğin güçlü kollarından sayılıyor. İskenderpaşa Cemaati Şeyhi Mehmet ZahitKotku’nun damadı olan Mahmut Esad Coşan’ın dedesi Molla Abdullah Ahmet Ziyaüddin, Gümüşhanevi tarikatına mensup. Babası Halil Necati Coşan ise, İskenderpaşa Dergahı’nın son şeyhi Kotku’- nun müridlerinden biri olarak biliniyor. 1938 yılında Çanakkale’de doğan Coşan’ın, Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Arap-Fars Filolojisi’nde okuduğu belirtiliyor. 1960 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Klasik Dini Türkçe Metinler Kürsüsü’- nde asistan olan Coşan, 1965’te doktorasını verdi, 1982 yılında da profesör oldu.

İLK DİNİ EĞİTİMİ AİLE İÇİNDE ALDI
İlk dini eğitimini aile içinde gören Esad Coşan’ın babası Halil Necati Efendi, Gümüşhaneli dergahına mensup Hacı Efendi’nin medresesine devam etti. Halil Necati Efendi, 1942 yılında İstanbul’a taşındı. Bir süre ticaretle meşgul oldu. Sırasıyla Şehzdebaşı Damat İbrahim Paşa Camii’nde Serezli Hasib Efendi, onun vefatıyla Kazanlı Abdülaziz Efendi, ondan sonra da Mehmed Zahid Kotku’nun sohbetlerine devam etti. Prof. Dr. Esad Coşan ise, Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1960 yazında Mehmed Zahid Kotku’nun kızı Muhterem Hanım’la evlendi.

1960’lı yıllarda İlahiyat Fakültesi’nde resmi ders olarak Kuran-ı Kerim yoktu. Esad Coşan, isteyenlere Kuran-ı Kerim dersleri veriyordu. Coşan, Mehmed Zahid Kotku’nun bizzat elinden tutarak kürsüye oturtmasıile 1977 yılında İskenderpaşa Camii’nde hadis derslerine başladı. Coşan, Kotku’nun 1980 yılındaki vefatının ardından onun vasiyeti sonucu irşad görevini üstlendi. Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Gümüşhaneviyye şubesinin başında olan Esad Coşan, Zahid Kotku’nun emriyle kurduğu Hakyol Vakfı’nın çalışmalarıyla bizzat ilgilendi. Sanat ve kültürle ilgili çalışmalar yapmak üzere ‘İlim, Kültür ve Sanat Vakfı’nı, sağlık hizmetleri için ‘Sağlık Vakfı’nı kurdu. 1983’te ‘İslam Dergisi’, 1985’te ‘Kadın ve Aile’ ile ‘İlim ve Sanat’ dergilerini yayınladı. Coşan’ın diğer kuruluşları arasında Ak-Radyo, Hayrunnisa Hastanesi, Esm Hatun Hastanesi, Afiyet Hastanesi, İskenderpaşa Turizm (İSPA) var. 1997’den itibaren faaliyetlerini yurtdışında sürdüren Esad Coşan, 4 Şubat 2001’de Avusturalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu damadı Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel ile birlikte yaşamını yitirdi. Coşan’ın vefatından sonra İskenderpaşa Cemaati’nin başına oğlu Nureddin Coşan geçti.

İŞLETME MASTIRI YAPAN ŞEYH
İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Nureddin Coşan (42), dini ilimler tahsilini Suudi Arabistan’da yaptı. 1987 yılında Amerika’ya giden ve New York’ta işletme alanında eğitim alan, hatta master yapan Coşan, 1993’te Türkiye’- ye döndükten sonra ticarete atıldı. Esad Coşan’ın özel olarak yetiştirdiği Nureddin Coşan, şu an İskenderpaşa Grubu’nun başında bulunuyor

Tarikat Sözlüğü

TASAVVUF: İslamın, bir hayat sistemi, bir dünya görüşü olarak insan tarafından bütün varlığını vererek yaşanması olayıdır. İslami terminolojide, tasavvufla ahlak eş anlamlıdır. Tasavvuf gaye olarak insanı olgunlaştırmaya ve Allah’a manen yaklaşmayı öngörür.

ZÜHD: İsteksizlik, rağbetsizlik, aza kanaat. Terim olarak, dünyaya ve madd” menfaate değer vermemek, çıkarcı, menfaatperest ve bencil olmamak, kalpte dünya ve çıkar kaygısı taşımamak, kanaatkâr olmak demektir. “Elde olan dünyalığa sevinmemek ve elden çıkana üzülmemek, elde bulunmayan şeyin gönülde de bulunmamasıdır” şeklinde de tarif edilir. Zühd sahibi olanlara; zahid denilir.

TAKVA: Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah’ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme. Allah’ın himâyesine girmek, emrini tutup azabından korunma. Bu şekilde titiz davranan insana, “muttaki” denir.

ZİKİR: Kelime anlamı, anlamak, tekrarlamak. Burada anılan, Allah’ın isimleridir. Zikir, tarikat mensuplarının, dış dünyadan tamamen kendilerini soyutlayarak, Allah’ın adını, tek veya beraber, yüksek sesle yahut içlerinden tekrarlayıp, bir anlamda ibadet etmesidir.

SÜLUK: Mürid tarikata girip derviş olduktan sonra belirli bir ilerleme gösterir. Yani nefsinden veya dünya heveslerinden sıyrılan derviş Allah’a doğru yaptığı manevi yolculukta, şeyhinin de telkin ve kontrolü ile tarikatın belli aşamalarından geçerek olgunlaşır. Sonra, derviş çile dönemini yaşar. Derviş, hesaplaşma ile yaşamını geçirir.

PİR: Tarikatın kurucusuna pir denir.

ŞEYH: Tarikatın yaşayan, yöneten, hem idari hem de manevi lideridir.

SİLSİLE: Tüm tarikatlarda silsile vardır. Bu, o günkü şeyhten geriye giderek Hz. Muhammed’e uzanan bir zincir, bir halkadır.

DERVİŞ: Tarikata giren, dış dünyadan soyutlanmış, eğitilmeye talip kimse.

KOL: Tarikatlar, kuruluşlarından sonra, pirin sözleri ve davranışlarına yeni yorumları getirildikçe kollar ortaya çıkmıştır. Halvetiye ve Şazeliye tarikatları kendilerinden en çok kol çıkan tarikatlardır.

TEKKE: Tarikatın gereklerinin, emirlerinin ve sistemin getirdiği görevlerin yapıldığı, uygulandığı yerlerdir.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Bestami Ersöz dedi ki:

  İlim ve irfandan uzak çapsız ve yeni Ali kalkancı olmaya aday Yaşar Mutlu Hakyolun haramiliğinden vazgeç. İnsanların ve kendinin ahiretini helak etme yol yakınken.
  Nakşibendilik te ilmi olmayan şeyh olmaz.
  . Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu.

 2. Metin Sasmaz dedi ki:

  Halid Yaşar Mutlu kim ya…. İyi o zaman bende Metin Şaşmaz Ef. Hz. yazayım olsun bitsin. Ne ala memleket.

  1. ahmet tekin dedi ki:

   kim olduğu pek belli değil kendi kendisine gelin güvey olmuş biri….

 3. deniz uslu dedi ki:

  sizin yayınlarınızı okumak okutmak istiyorum 5313504807 numaram

 4. fatih dedi ki:

  1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)
  2. Hz. Ebû Bekir (ra.)
  3. Hz. Selmân-ı Fârisî (ra.)
  4. Hz. Kasım İbni Muhammed (ks.)
  5. Hz. Câfer-i Sâdık (ks.)
  6. Hz. Bâyezid-i Bistâmî (ks.)
  7. Hz. Ebu’l-Hasen-i Harakânî (ks.)
  8. Hz. Ebû Ali-i Fâremedî (ks.)
  9. Hz. Yusuf-ı Hemedânî (ks.)
  10. Hz. Abdülhâlık-ı Gücdüvânî (ks.)
  11. Hz. Ârif-i Rivgerî (ks.)
  12. Hz. Mahmud İncir-i Fağnevî (ks.)
  13. Hz. Ali-i Râmitenî (ks.)
  14. Hz. Muhammed Baba-ı Semmâsî (ks.)
  15. Hz. Emir Külâl (ks.)
  16. Hz. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddîn (ks.)
  17. Hz. Alâeddîn-i Attar (ks.)
  18. Hz. Yakub-ı Çerhî (ks.)
  19. Hz. Ubeydullâh-ı Ahrâr (ks.)
  20. Hz. Muhammed Zâhid (ks.)
  21. Hz. Muhammed Derviş (ks.)
  22. Hz. Hâcegi-i Emkenegî (ks.)
  23. Hz. Muhammed Bâkî (ks.)
  24. Hz. İmam Rabbânî Ahmed Fâruk es-Serhendî (ks.)
  25. Hz. Muhammed Ma’sûm (ks.)
  26. Hz. Şeyh Seyfüddin (ks.)
  27. Hz. Seyyid Nur Muhammed-i Bedvânî (ks.)
  28. Hz. Şemsüddin Cân-ı Cânân-ı Mazhar (ks.)
  29. Hz. Şeyh Abdullâh-ı Dehlevî (ks.)
  30. Hz. Mevlânâ Ziyâüddin Hâlid-i Bağdâdî (ks.)
  31. Hz. Ahmed İbni Süleyman Hâlid Hasen-i Şâmî (ks.)
  32. Hz. Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî (ks.)
  33. Hz. Hasan Hilmi-i Kastamonî (ks.)
  34. Hz. İsmail Necati-i Zağferanbolî (ks.)
  35. Hz. Ömer Ziyâüddîn-i Dağistânî (ks.)
  36. Hz. Mustafa Feyzi İbni Emrullâh-ı Tekfurdâğî (ks.)
  37. Hz. Hasib-i Serezî (ks.)
  38. Hz. Abdülaziz-i Kazânî (ks.)
  39. Hz. Muhammed Zâhid İbni İbrahim-i Bursevî (ks.)
  40. Hz. Mahmud Esad İbni Halil Necati-i Çanakkalevî (ks.)
  41. Hz. Muharrem Nureddin İbni Mahmud Esad (sellemehullâhu fi’d-dünyâ ve’l-ukbâ)

 5. iskenderpaşa dedi ki:

  İSKENDER PAŞA SİLSİLE-İ ŞERİF
  01- Hazret-i Muhammed Mustafâ SAS

  02- Hazret-i Ebû Bekir-i Sıddîk RA

  03- Hazret-i Selmân-ı Fârisî RA

  04- Hazret-i Kâsım İbn-i Muhammed Rh.A Hazretleri

  05- Câfer-i Sâdık Rh.A Hazretleri

  06- Bâyezîd-i Bistâmî Rh.A Hazretleri

  07- Ebu’l-Hasan-ı Harkânî Rh.A Hazretleri

  08- Ebû Aliyyini’l Fârmedî Rh.A Hazretleri

  09- Yûsuf Hemedânî Rh.A Hazretleri

  10- Abdülhâlık-ı Gucdüvânî Rh.A Hazretleri

  11- Ârif-i Revgirî Rh.A Hazretleri

  12- Mahmûd İncir-i Fağnevî Rh.A Hazretleri

  13- Ali-i Râmitenî Rh.A Hazretleri

  14- Muhammed Baba es-Semmâsî Rh.A Hazretleri

  15- Emir Külâl Rh.A Hazretleri

  16- Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî Rh.A Hazretleri

  17- Alâeddîn Attâr Rh.A Hazretleri

  18- Yâkûb-u Çerhî Rh.A Hazretleri

  19- Ubeydullah-ı Ahrâr Rh.A Hazretleri

  20- Muhammed Zâhid Parsâ Rh.A Hazretleri

  21- Muhammed Derviş Rh.A Hazretleri

  22- Hâcegî Muhammed Emkenekî Rh.A Hazretleri

  23- Muhammed Bâki Billah Rh.A Hazretleri

  24- İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk Serhendî Rh.A Hazretleri

  25- Muhammed Ma’sûm Serhendî Rh.A Hazretleri

  26- Muhammed Seyfüddîn-i Serhendî Rh.A Hazretleri

  27- Nur Muhammed Bedvânî Rh.A Hazretleri

  28- Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr Rh.A Hazretleri

  39- Abdullah ed-Dehlevî Rh.A Hazretleri

  30- Mevlânâ Hàlid-i Bağdâdî Rh.A Hazretleri

  31- Ahmed İbn-i Süleyman el-Ervâdî Rh.A Hazretleri

  33- Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Rh.A Hazretleri

  33- Kastamonu’lu Hasan Hilmi Rh.A Hazretleri

  34- Safranbolulu İsmâil Necâti Rh.A Hazretleri

  35- Ömer Ziyâüddîn-i Dağıstânî Rh.A Hazretleri

  36- Tekirdağlı Mustafa Feyzi Rh.A Hazretleri

  37- Hacı Hasib Efendi Rh.A Hazretleri

  38- Abdülaziz Bekkine Rh.A Hazretleri

  39- Mehmed Zâhid Kotku Rh.A Hazretleri

  40- Mahmûd Es’ad Coşan Rh.A Hazretleri

  41- Halid Yaşar Mutlu ef. hz.

Yorum Yaz

Yukarı Çık