İSLAM

6 yıl önce

Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas'dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyleniyor, doğru mudur? İlk zamanlarda muta nikahına cevaz verilmiş, daha sonra neshedilmiş olduğundan, sahabeler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber (a.s.m)’in buna dair ruhsat verdiğini bilen, ama daha sonra neshedildiğinden haberi olamayan bazı sahabîler, bunun cevazına hükmetmişler. Ancak, neshedilip hükmünün ortadan kaldırıldığını öğrenen sahabiler ise...

6 yıl önce

Teheccüt namazı İnsanın yaratılışında; daima Allah’a karşı duyduğu sevgi, saygı ve bağlılığını gösterme arzusu vardır. Bu yüzden kişi çeşitli düşünce, duygu ve davranış biçimleriyle O’na yaklaşmaya çalışır. O’nun hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak ister. Bu bağlamda Yüce Allah’a yapılan itaat, kulluk ve boyun eğme gibi rızasına uygun her eylem ibadettir. Şüphesiz ki her dinin kendi mensuplarına göre ön gördüğü bir ibadet tarzı...

6 yıl önce

Cuma Namazının Dindeki Yeri Yıl içinde ramazan ayı, geceler içinde Kadir Gecesi ne kadar önemli ise günler içinde cuma günü de o kadar önemlidir. Çünkü cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür. Cuma günü Müslümanların en önemli görevi haftalık ibadet olan cuma namazını kılmalarıdır. Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey...

6 yıl önce

Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü ve Önemi Kul olarak insanın ilk görevi iman etmek, imandan sonraki ilk görevi ise namaz kılmaktır. Yüce Allah, ilk insan ve ilk peygamber Âdem (a.s.)’den itibaren bütün insanları namaz ibadeti ile sorumlu tutmuş ve bütün peygamberler, kavimlerine namaz kılmalarını emretmiştir. (bk. Bakara, 83; Mâide, 12; Yunus, 87; Hûd, 87) Peygamberimiz ilk vahyi alıp peygamberlikle görevlendirilince vahiy meleği...

6 yıl önce

Namaz müminin miracıdır İslam dininin, kelime-i şehadet, zekât, oruç ve hac ile birlikte beş esasından biri olan namaz, “dinin direği” ve “müminin miracı”dır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’e has bir mazhariyet ve tecrübe olan miracın müminlere yansıyan bir bereketi olan namazla, her bir mümine Yüce Rabbinin huzuruna çıkış ve oraya kabul ediliş imtiyazı tanınmıştır. Dolayısıyla namaz, Rabbin huzuruna duruş ve gönül dünyasında huzura...

6 yıl önce

Mustafa Karataş hocadan tövbe duası Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayyel-Kayyûm ve etûbu ileyh Ve eseluhut-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbur-âhîm Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve vadike mestetatu. Eûzü bike...

6 yıl önce

İstihare namazı nasıl kılınır? İstihâre namazında hangi dua ve sûrelerin okunacağı hadisle belirlenmiş değilse de, İmam Gazali, İhya adlı eserinde, birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise Fatiha’dan sonra İhlâs Sûresi’nin okunması gerektiğini söyler. Sonrasında da Arapça veya Türkçe istihare duası edilerek ve abdestli olarak kıbleye dönüp yatılır. Yedi gün istihareye devam edilir. İstihare duasının (Buhari’deki şekliyle) meâli: “Allah’ım! Sen...

6 yıl önce

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Efendimiz’den (sas) edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Namazın bitiminde Allah’a hamd ve sena, Peygamber Efendimiz’e (sas) de salat ve selamdan sonra hacet duası olarak...

6 yıl önce

Bayramda da Adak kurbanı kesilebilir mi -Adak kurbanı bayram içinde de dışında da kesilebilir. Yalnız, adak kurbanının etinden; adayan aile, çocukları, torunları, ana ve babası, dede ve ninesi yiyemezler. Yerlerse yedikleri miktarın parasını (yediklerinin asıl sahibi sayılan) yoksula vermeleri uygunluk arz eder. Ayrı yaşayan kardeşlere, kayınvalideye, damada, uzak akrabalara adaktan verilebilir. Yoksulun zengin misafirlerine adak etinden yemek ikram etmesinde mahzur olmaz. Ayrıca,...

6 yıl önce

Yoksul yerlere para gönderip kurbanları oralarda kestirmek uygun olur mu SORU-İhtiyacın fazla olduğu düşünülen yoksul yerlere para gönderip kurbanları oralarda kestirmek uygun olur mu? CEVAP-Elbette.. Yeter ki kurban, bayramın üçüncü ya da dördüncü günü içinde kesilerek yoksulun eline geçsin. Bütün mesele, kurbanların ihtiyaç içinde inleyen yerlere ulaşması, yoksulun derdine gününde derman olması, kardeşlik duygusuyla yardımlaşıp kaynaşmaya vesile teşkil etmesidir.

6 yıl önce

SORU-Kurban kanından alnımıza ya da başka yerlere sürülmesinde bir fayda varmıdır CEVAP-Kan, kurban kanı da olsa necistir. Bulaştığı yeri de necis yapar. Necisten bir fayda beklenmez. Aksine elbisedeki bulaştığı yer yıkanmadan namaz kılınmaz. Bundan dolayı kurbanı kesenler kanın etrafa sıçrayıp da kirletmesini önlemek için önce bir çukur kazarlar, kurbanın kanını o çukura akıtarak çevreyi kirletmesini önlemeye çalışırlar.

6 yıl önce

-SORU:Güçlü kurbanları şok’la kesmek caiz midir? -Caiz ise şok’ta neye dikkat etmek gerekir? CEVAP-Kurban keserken en çok dikkat edilecek husus, hayvana işkence yapmadan, en az acıyla kesmektir. Efendimiz’in (sas) bu hususta ikazları vardır. Bundan dolayı Hazret-i Ömer (ra), keseceği kurbanı sürükleyerek götüren birini görünce unutulmayan ikazını şöyle yapmıştır: -Kurbanı eziyet etmeden götür, işkence yapmadan yatır, kesim işini de acı vermeden bitir! Bu...

6 yıl önce

Bayramda ölmüşlerimize bağışlama niyetiyle kurban kesmemiz caiz olur mu SORU:Bayramda sevabını ölmüşlerimize bağışlama niyetiyle ölmüşlerimiz için kurban kesmemiz caiz olur mu? Olursa etinden kesenler yiyebilir mi? CEVAP:Bayramda sevabını ruhlarına bağışlama niyetiyle ölmüşleri adına kurban kesmek caizdir. Ancak kestiği kurbanı (ölenin vasiyeti var da onun için kesiyorsa) etinden tıpkı adak gibi kesen ve ailesi yiyemez. Tamamen yoksula hibe edilmesi gerekir. Şayet vasiyeti yok...

7 yıl önce

Bir Kişi Hanımından gizli başka bir bayana gizli nikah kıyarsa geçerli olur mu? Sorunun Detayı Evli olduğu hanımından gizli başka bir bayana gizli nikah kıyılırsa geçerli olur mu? Erkeğin evlenmek istediği zaman hanımına haber vermesi veya ondan izin alması nikahın geçerliliği açısından şart değildir. Ama aile huzurunun temini için böyle bir niyeti olan erkeğin hanımına haber vermesi ve bu işi gizli yapmaması tavsiye...

7 yıl önce

Birden fazla evlenmek isteyen kişi eşinden izin almalı mı? Evli ve iki çocuk babasıyım, ama ikinci evlilik yapmak istiyorum. Birinci eşimin izni veya rızası olması şart mı? Birden fazla evlenmeyi düşünen erkek, eşler arasında davranış, geceleme, adalet, giyim, ihtiyaçları giderme ve diğer konularda aralarında hiç bir fark gözetmeyeceği konusunda kesin kararlı ise ve ikinci bir evliliğe ihtiyaç hissediyorsa evlenmesi caizdir. Aksi durumda...

7 yıl önce

Kadının da boşama hakkı var mıdır,Evliliğin sona ermesi için ne yapmak gerekir? Sorunun Detayı Nikah yapılır ve erkek kadını terkedip kadının rızasını almaksızın başka bir kadın ile evlenir. Birinci kadın dinimiz gereğince başka birisiyle evlenememektedir. Bu konuda kadının boşanması ve başka birisiyle evlenmesi için ne yapması gerekiyor. Erkek ben boşamam diyor başka bir şey demiyor. Değerli hocalarımız bu konuda beni aydınlatırsanız...

7 yıl önce

Nikah sırasında kadına boşama hakkının verilmesi, tefviz-i talak hakkında bilgi Sorunun Detayı Bir soruya cevap olarak: "Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkının kendisine de verilmesi şartıyla nikâha evet diyebilir. Bu hak, ömür boyu olabileceği gibi, belli bir müddet için de olabilir." dimişiniz. Bu şartlarda kadına verilen talak ne kadardır? Başka bir deyişle talağın kaçı kadına veriliyor; hepsi verilir mi? İslam Hukukuna göre boşanma...

7 yıl önce

Kadının boşanma sebepleri nelerdir? Erkek; karısı pis, pasaklı, uyumsuz, huysuz, komşuluğa ve akrabalığa önem vermeyen vs olduğunda hemen boşayabiliyor. Peki aynı durumlarda kadın için de geçerli mi? Sorunun Detayı Peki aynı durumlarda kadın ise, yani kocası son derece temizlikten bir haber, huysuz, güvensiz ise ve bu durumlardan dolayı kadın eşinden soğumuşsa, boşanmasında dinen bir sakınca var mıdır?.. Hatta kadın defalarca eşini uyarmış,...

Yukarı Çık