İSLAM

7 yıl önce

Bitkisel hayat nedir, beyin ölümü nedir, beyin ölünce ruh gider mi? -Bitkisel hayat nedir? Beyin fonksiyonları tamamen kaybolmuyor. Solunum fonksiyonu çalışıyor ama bilinç kapalı. Bu noktada kişi artık bakım hastasıdır. Hayattadır. Normalleşme olasılığı hakkında biz bir oran veremeyiz. Basında duyuyoruz, ‘yıllar sonra uyandı’ diye. Tek tük böyle vakalar yaşanır. İyi bakım çok önemli. Çünkü hasta susadığını, acıktığını söyleyemez, pozisyonunu değiştiremez. Düzgün...

7 yıl önce

Eşcinsellik nedir? Hünsa hakkında dinimizin hükümleri nelerdir? Fıkıh kitaplarımızda "hunsâ" diye bilinen ve kendisinde erkeklik ile dişilik organlarının birlikte bulunduğu veya ikisinin de belirli olarak bulunmadığı kimseler ile cinsiyetlerini değiştirenlerin dini durumları son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başlandı. Bu neviden bir soru listesini maddeler halinde ve vaktimin el verdiği ölçüde cevaplandıracağım: 1. Benim bilgime ve soruşturmalardan aldığım sonuca göre yaratılıştan (biyolojik ve fizyolojik...

7 yıl önce

İşrak ve Duha namazı nedir,nasıl kılınır Nafile namazlardan işrak ve duha namazları, vakitleri birbirine yakın olduğu için karıştırılabiliyor. Oysa bu iki namaz hem vakit hem de rekât olarak farklı. Hadisler bize “İki rekât kuşluk namazı kılan, vücudunun zekâtını ödemiş olur.” diyor. İşrak namazıyla ise bir hac ve umre sevabının kazanılacağını müjdeliyor. İlahiyatçı-yazar Cemil Tokpınar, nafile namazların ‘gönül namazları’ olduğunu söylüyor. Bu namazlarla...

7 yıl önce

Beyazlayan saçları siyaha boyatmak caizmi Saçını sakalını Müslüman olarak ağartanlara müjde! Soru: Beyazlayan saçlarımı siyaha boyatmak istedim. İtiraz ettiler, günahtır, caiz olmaz dediler. Siz ne dersiniz ak saçlarımı siyaha boyatma isteğime? Cevap: Bir hastalıktan dolayı genç insanın saçları beyazlamışsa onu siyaha boyatmasında mahzur olmaz. Tedavi sayılır çünkü. Ancak yaşlılıktan dolayı beyazlayan saçları siyaha boyatmaya gelince orada birazcık durmak gerekir. Benim gönlüm hiç razı...

7 yıl önce

Salat-ı Tefriciye duasını 4444 kere okursak kesin sonuç alırmıyız? Soru: Çevremizde özellikle hanımlar arasında bir alışkanlık başladı son zamanlarda. Bir sıkıntısı, üzüntüsü, hatta derdi olan hemen Salat-ı Tefriciye okumaya yöneliyor. Hatta sadece kendisi okumakla kalmıyor, konu komşuyu da okumaya yönlendiriyor. Çünkü bu salavatın öyle yüz, iki yüz defa değil, tam (4444) defa okunması gerekiyormuş. Bu kadarını da tek başına okuyup bitirmesi zor...

7 yıl önce

Namazda okunan zammı surelerde,sıralı okumak gerekiyormu ? Soru: Farz namazların ilk iki rekatında Fatiha'ya sure ekliyor, zammı sureli okuyoruz Fatiha'yı. Ben bu iki zammı surenin okunuşunun sıralı olduğunu bilmiyordum. Bazen ikinci zammı sureyi birincinin üstünden, bazen de altından okuyordum. Hatta bazen de tek sure atlayarak okuduğum da oluyordu. Beni ikaz eden bir yakınım, zammı surelerin okunuşunda sıra olduğunu iddia ederek beni şüpheye...

7 yıl önce

Zina’nın tevbesi var mıdır? Allah’a şirk koşma, haksız yere insan öldürme ve zina. Gerek Kur’an’ın gerekse Efendimiz’in beyanlarında yerini bulan büyük günahlardan üçü. Kur’an’ın nazil olduğu coğrafya ve sosyo-kültürel hayat açısından baktığınızda bu büyük günahlara bulaşmamış insan bulmak imkânsız denecek derecede zor. Nitekim bunu itiraflarıyla belirten niceleri var hem hadis kitaplarında, hem siyerde. Nice ayetlerin nüzulüne de vesile olmuş bu itiraflar. Alın...

7 yıl önce

Peygamberimizin bazı hastalıklar için tükürüğünü sürmesi nasıl açıklanabilir? Sorunun Detayı Bazı hadislerde, Resul-u ekrem ( A.S.M) bazı sahabelerin rahatsızlıkları için tükürüğünü sürdü şifa buldu veya kuyuya tükürüğünü attı en tatlı su oldu diyor. Neden tükürük? Bazı insanlar bunu duyunca biraz tiksindirici değil mi diyorlar. Bunu nasıl anlayabiliriz? - Mucizelerin gösterilmesi veya harika bazı işlerin gerçekleşmesi de genellikle bazı sebeplerin perdesi arakasında söz konusu...

7 yıl önce

Allah'a iman ile pulara iman arasındaki fark nedir? Sorunun Detayı Allah'a iman ile puta iman arasındaki fark nedir? Hz. Muhammed'in şirk aracı olan putları kırıp yok ettiği anlatılır. İnsanın put karşısındaki inanç ve bağlılığı ile sâdece Tanrıya has olması gereken iman arasındaki fark, heykel kırarak ya da yasak koyarak kalkar mı? Ya; insanı, put'un karşısında "el-pençe divan" durduran sebep ile Tanrı karşısında...

7 yıl önce

Bayram neden iki ayrı günde oluyor? Hangisi geçerlidir? Aynı günde olması daha uygun ve mümkün değil mi? Ramazan veya Kurban Bayramı'nın farklı günlerde olmasının iki sebebi var: 1. Bayramın birinci gününün alameti olan hilalin, güneş battıktan sonra batı ufkunda görülmesi coğrafyadan coğrafyaya farklı olabiliyor; mesela daha doğuda görülemezken daha batıda görülebiliyor. Bayram ilanı için hilali görmek şart olduğundan bir gün önce gören...

8 yıl önce

Kurban Nasıl Pay Edilmeli? Kurban sahibinin hali vakti yerinde ise; kesilen kurbanın üçte birini fakirlere verir. Üçte birini akrabalarına ve dostlarına ikram eder, üçte birini de kendi çoluk çocuğu ile birlikte yer. Eğer orta halli biri olup, nüfusu kalabalık ise, hepsini evinde, ailesi ile birlikte yemeleri caizdir. Kurbanın işe yaramayan yerlerini diğer hayvanata, etinden Müslüman olmayanlara vermekte bir mahzur yoktur. Tabii...

8 yıl önce

Otomobile kasko yaptırmak caiz midir? Sigorta; sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üstlendiği bir akittir. Sigorta, belli bir teknik ve sistem içerisinde...

8 yıl önce

Kurbanlık Hayvanın Kesim Şartları Nelerdir 1. Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri şunlardır: Koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan (veya türdeşleri) kur-ban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değil-dir. Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi...

8 yıl önce

Kurbanlık Hayvan ve Kesim İşlemi Kur-banlık hayvanın kesiminde bazı kurallara uymak gere-kir. Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesile-cek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırı-lır. Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına ve-kâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve hıristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir. Kurban sahibinin...

8 yıl önce

Hicretten önce kıblenin yönü hangi tarafa idi? Hicretten önce kıblenin yönü hangi tarafa idi? Kıble kabeye doğru oluşu hangi tarihlere rast geliyor? Hangi hadiseler vuku buluyordu? Kıble, aslında bir tarafa yönelme mânâsına gelir. Sonraları, namaz kılınacağı sırada yönelinen yere isim olmuştur. İlk kıble aynı zamanda yer yüzünün ilk mâbedi olan Kâbe’dir. Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Salih ve Hz. Zülkarneyn’in (Aleyhimüsselam)...

8 yıl önce

Sevabı günahından çok olanlar günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete girecektir? Sorunun Detayı Dünyadaki sevap ve günahlar amel defterine yazılıyor.Ahirette sevapları ağır gelenlerin işlediği günahların (sevapları daha fazla olduğu halde) cezasını cehennemde çekecek mi?Yoksa sevapları günahlarından fazla olduğu için direkt cennete mi gidecek? İnsan, iyilik ve kötülüğe kabiliyeti dolayısıyla varlıklar arasında en mükemmel mevkie çıkabildiği gibi, en düşük dereceye de düşebilmektedir. Böyle bir...

8 yıl önce

Peygamberimize hakaret içeren çizimler yapan karikatürcülere film yapan yönetmenlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Son hakaret krizi hakkında yazarından politikacısına kadar herkes, yaralanan kalbinin ızdırabını bir türlü dile getirdi ve haklı tepkisini gösterdi. Yazılanların hepsi doğru, söylenenlerin hepsi güzeldi. Ama aynı şeyi sokak nümayişleri için söylemek mümkün değildi. Çünkü iş fikirden eyleme döküldüğünde söz sokağın eline geçiyor ve çoğu zaman, söven kişilerle...

8 yıl önce

Nisap miktarı parası olmadığı halde, Artıcı olmayan arsa, ev gibi gayri menkullere sahip olan kimse kurban kesmeli midir? Artıcı olmasa da malı mülkü varsa elinde nisap miktarı parası olmasa dahi kurban kesmesi gerekir. Mesela kullanmadığı kiraya verdiği ikinci bir evi, ihtiyacını görenden başka tarla ve arsası da artıcı olmayan mallardır. Evin biri yazlık biri kışlık ise bunlar nisap hesabına girmez çünkü...

Yukarı Çık