İSLAM

8 yıl önce

Peygamberler dışındakiler için de aleyhisselam denilebilir mi? Buhari'de Ehli-beytden birinin adı geçtiğinde "aleyhisselam" yazıldığı söyleniyor. Doğru mudur? Prensip olarak Aleyhissalâtü Vesselâm-Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun ifadesi Hz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e özel olarak kullanılmıştır. Aleyhisselam-Allah’ın selâmı onun üzerine olsun duası ise bütün peygamberler için denildiği gibi Cebrail, Azrail gibi büyük melekler için de denilir. - Diğer taraftan dua niyetiyle Peygamberlerden ve...

8 yıl önce

Kur'an neden yirmi üç senede indirilmiştir Kur'ân-ı Kerim'in 23 senede indirilmesinde çeşitli hikmetler vardır. Kur'ân-ı Kerim'in nâzil olduğu dönem, insanlığın olgunlaşmaya doğru ilerlediği bir dönemdir. Onun için en son ve en mükemmel Peygamber gelmişti. Onun cemaatinin yapacağı şey, o gün en ileri, en yetişkin seviyeye gelme, mükemmellik merdivenlerini son basamağına kadar kat etme, medenî milletlere muallimlik yapma işi idi. Halbuki o...

8 yıl önce

Gayri müslimlerle ticaret ortaklığı yapmak caiz midir? Gayri müslim olan kimse ile alışveriş yapmak caizdir. Hatta gayri müslim olan doktora gitmek de caizdir. Dini bir sakıncası yoktur. Peygamber (sav) Müslüman olmadığı halde el Haris bin Kelde'nin doktorluk yapmasını emretmiştir. (Avnu'l-Ma'bûd şarh Sünen Ebî Dâvûd c. 4, s. 14, Hindistan bşk). Peygamber (sav) Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, Medine yolunu iyi...

8 yıl önce

Bir Kişi Karısını zina ederken yakalasa o kişinin, karısını ve zina edeni öldürmesi caiz midir? Zinayı ispatta dört şahit şartı aranır... Bununla birlikte burada pek önemli bir nokta vardır. Bir kişi bir zinayı görecek olursa, o bir yabancının zinası olduğu takdirde kendisine bir ar gerektirmeyeceğinden gizlemesi daha uygun olur. Fakat zevcesi olduğu takdirde ar gelir, nesebi bozulur, sabredemez, o halde başka...

8 yıl önce

Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet namazını persembeyi cumaya baglayan gecelerde veya kandil gecelerinde kilinmasi asildir. Ama bütün gecelerde kilinabilir. Önce boy abdesti alinir. Sonra hacet namazina niyet edilir. Namazda asagidaki âyetler okunur: 1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. 4. Rekâtta:...

8 yıl önce

Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1). Kadir Gecesi'nde neler yapılabilir: Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tövbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan...

8 yıl önce

Cezaevinden kurtulmak için hangi dua okunabilir? Allahım senden ancak bağışlanman dilenir. Ve ancak senin adaletinden korkulur. Ve ancak senin lutfun beklenir. Ve ancak senden af dilenir. Ve ancak senin hükmün geçerlidir. Ve ancak senin mülkün devam eder. Ve ancak senin iktidarın gerçek iktidardır. Ve senin rahmetin öfkeni geçmiştir. Ve her şeyin gerçek yüzünü ancak sen bilirsin; çünkü ilminle her şeyi kuşatmışsın....

8 yıl önce

Kaza namazları nasıl kılınır? Sorunun Detayı Kaza namazı nasıl kılınır. Önceden kılmadığım namazları şimdi nasıl kaza edebilirim. Mesela bugün vakit namazlarımı kıldım yatsı namazından sonra mı kaza namazını kılacam yoksa her vakit kaza namazı kılınırmı? Kılarken nasıl niyet edecem. Ezan ve Kaamet getirecekmiyim. Farz bir namazı vaktinde kılmaya eda, vakti geçtikten sonra kılmaya kaza, bozulan bir namazı tekrar kılmaya da iade denir. Bir namaz...

8 yıl önce

Çalışmadığı halde, kendisini çalışıyor göstererek sigortalı olmak, nasıl kamu hakkı ihlali olur? Çünkü prim yatırılmaktadır. Öncelikle yalan beyan söz konusu olmaktadır. İkinci olarak; devlet sigortalıya ödenen pirimlerden çok daha fazla masrafla sağlık yardımı yapabilmektedir. Bunda ise tüm vatandaşların hakkı vardır. Çalışan bir insan üretmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Yani çalışan bir insanın sigortadan faydalanmasının karşılığında yalnızca prim ödemesi değil, ayrıca ülke...

8 yıl önce

Gusül abdesti nasıl alınır, Gusül abdestinin adabı nelerdir? Gusülden önce alınan abdest, namaz kılmak için değildir. Guslün adabından olduğu için önce namaz abdesti alınır, sonra gusül abdesti alınır. Gusül abdesti, aynı zamanda namaz abdesti yerine de geçtiğinden, gusül abdestinden sonra tekrar namaz abdesti almaya gerek yoktur. Gusül abdestiyle namaz kılınabilir. Gusletmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklerine kadar...

8 yıl önce

Vergi az ödemek için aracını özürlü birisinin üzerine yaptırmak caiz mi? Sağlam, özrü olmayan birsi, özürlü biri adına araç alsa ÖTV'yi az ödese dinen mahzuru var mıdır? Kişi, devletin koyduğu kurallara uymak zorundadır. Bu bakımdan kişi, kanunda belirtilen özelliklere sahip değilse, kendine alacağı bir arabayı, vergiyi az ödemek için özürlü birisi adına göstermesi caiz değildir.

8 yıl önce

Bir yerinin kuru kaldığını zanneden vesveseli kimsenin tekrar gusletmesine gerek var mıdır? Sorunun Detayı Gusül abdesti konusunda vesveseliyim tekrar tekrar alıyorum. Ama bir yerde okumuştum eger veveselisen tekrar geri dönüp almana gerek yok yazıyordu. Bunun bir adıdada vardı unuttum. Bu nedenle artık bir yerim kurumu, yıkamayı unuttuğum yer varmı vesvsesesi geldiğinde tekrar almıyorum. Sorum şu: peki bir yerimi gerçekten yıkamayı unuttuysam ama...

8 yıl önce

Alacağımın da zekâtını verecek miyim? Soru: Alacağımın da zekâtını verecek miyim? Cevap: Alacağınızı sağlam alacak, ödenmesinde şüphe olan zayıf alacak diye ikiye ayırabilirsiniz. Sağlam alacağın zekâtını hemen vermeniz gerekir, şüpheli alacağın zekâtını da alınca verebilirsiniz..

8 yıl önce

Öğrencilere verdiğimiz burslar zekât yerine geçer mi? Cevap: Elbette.. Yoksul öğrenciye verilen burs, ülkemiz için iyi bir eğitim alıp hayırlı bir nesil yetişmesine hizmet eden önemli bir destektir. Bu itibarla, okuyacak öğrenciye verilen burs adındaki zekâtlar tam yerine verilen yardımlardır. Hatta Osmanlı'da okuyana, okutana muhtaç olup olmadıkları sorulmadan zekât verilir, öğrenci, yahut da okutan hoca olmasını, yardım edilmesi için yeterli gören...

8 yıl önce

Mürted olup İslam dininden çıkan bir kimse, tekrar Müslüman olursa, eski amelinin durumu nedir? "Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, işte onların dünya ve âhirette amelleri boşa gitmiştir. İşte cehennemlikler onlardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır." (Bakara, 2/217). Önce Müslüman olup sonra İslâm'ı inkâr ederek başka bir dine geçen veya dinsizliği seçen kimselere mürted denilmektedir....

8 yıl önce

Sakal traşı olmak veya sakal bırakmanın hükmü nedir? Sorunun Detayı Sakalı bıraktıktan sonra kesme mevzusunda bir kaç yerde farklı hükümler söylenmiştir. Mezahibül-Erbaa eserinde Haram olduğu yazılmış ama Başka bir yerde siz Tahrimen Mekruh diyorsunuz. Eleştirmek anlamında değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Aklımda bir soru işareti kalmasın istiyorumm. Hükmü nedir? Farklı hükümler var ise eğer bu hükümler kimlere aittir? Delilleri ile beraber yazarsanız...

8 yıl önce

Kuyumcu olan bir kişi nasıl ve ne kadar zekat verir? 14, 18, 22 ayar altınlardan hangisine göre zekat verecektir? Altın, alış fiyatından mı, satış fiyatından mı hesap edilecektir? Hanefi ve Şafii'ye göre açıklar mısınız? Hanefî mezhebine göre; Altın veya gümüşün bakırla karışması durumunda ölçü galip olan unsura göredir. a. Buna göre, altın-bakır karışımından meydana gelen bir kolyenin / bileziğin / altının içinde altın...

8 yıl önce

Cin çağırmak günah mıdır, cinlerle temas kurulabilir mi? Cinler, başka şehirdeki bir kimsenin o an ne yaptığını, neler konuştuğu ve bir müddet önce neler söylediğini bilirler mi?.. Sorunun Detayı Cin çağırmak günah mıdır? Niyet kötü şeyler yaptırmak değil, bilinmeyen ve bilinmek istenen bazı şeyler sormak olsa da günah mıdır? Çağırdıktan sonra o cin ya da cinler geri gönderme işleminden sonra tekar çağırma...

Yukarı Çık