İSLAM

5 yıl önce

Miraç gecesini nasıl değerlendirmeliyiz Miraç gecesinde ve bütün mübarek gecelerde yapılacak beş mühim ibadet vardır. 1. Tevbe ve istiğfar etmek: Tevbe ve istiğfar, günahlardan arınmak için önemli bir vesiledir. Bunun en kısası, “Estağfirullah ve etûbü ileyh = Allah’tan bağışlanma diler ve günahlarım için Ona tövbe ederim” şeklindedir. 2. Kur’an okumak: Bilhassa Yasin, Fetih, Rahman, Tebâreke, Amme gibi çok faziletli sûreleri okumak. 3. Namaz kılmak:...

5 yıl önce

Ramazan orucu nasıl kaza edilir Ramazan orucunun kazası, kendisine oruç farz olan bir kimsenin tutmadığı veya meşru bir mazeretinden dolayı bozduğu orucun karşılığı olarak, Ramazan ayının haricinde oruç tutmasıyla gerçekleşir. Yolculuk, hastalık, hayız, nifas gibi bir mazeretten dolayı orucunu tutamayan veya bozanların, tutamadıkları gün sayısınca oruç tutmaları farzdır. Nitekim Allah (cc) Bakara Sûresi'nde “Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta...

5 yıl önce

Kerahet vaktinde namaz kılınır mı Sabah ve ikindi sonrasındaki kerahet vaktinde namaz kılınır mı? Namaz ibadeti, Allah tarafından Müslüman olan her insan üzerine farz bir amel. Birçok ayet ve hadis-i şerifte net bir biçimde izah ediliyor. Farz veya vacib bir namaz, vakti içinde eda edilmediğinde kazası yapılabiliyor. Kerahet vaktine kalan namazın kılınıp kılınmamasıyla ilgili ise mezhepler farklı görüşlere sahip. Şöyle ki; kerahet beş...

5 yıl önce

Regaip Kandili'nde hangi dua okunur Bu gece Regaib Kandili... İşte bu mübarek gecede edilebilecek dualardan biri... Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul...

5 yıl önce

Besmelesiz kesilen hayvanın eti yenir mi Allah (cc), En’am Sûresi’nde, “Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin!” diye buyuruyor. Hanefi mezhebi de bu ayete ve birtakım hadis-i şeriflere dayanarak, besmelesiz kesilen hayvanların etlerinin yenilemeyeceğine hükmediyor. Şafiî mezhebi, Buharî’de geçen bir hadisi farklı yorumlayarak, besmele kasten terk edilmediği takdirde, hayvan besmelesiz de kesilmiş olsa, yerken besmele çekmenin yeterli olduğu görüşünde. Buharî’de geçen hadise göre...

5 yıl önce

Cennet Hayatı Nasıl Olacak Cennet, dünya hayatında yaratılış gayesine uygun davranan, iman edip salih ameller işleyen kulları için Yüce Allah’ın ahiret hayatında hazırlamış olduğu ebedî huzur ve mutluluk yurdudur.? Sözlükte “bitki ve ağaçlarla örtülü yer ve bahçe” anlamına gelen cennetin, dinî anlamı ise; iman edip salih amel işleyenlere, ahirette vaad edilen nimet ve mükafât yurdu demektir. Allah Teâlâ, yeryüzündeki bütün nimetleri dünyaya imtihan...

5 yıl önce

Namazda selamdan sonra tövbe istiğfar etmenin sebebi nedir Soru: Bazı camilerde imam farzı kıldırıp da iki tarafa selam verince müezzin hemen ‘Estağfirullah.. diyerek tövbe istiğfar ediyor. Sonra, ‘Allahümme entes’selamü’yü söylüyor. Buda bizim alışkanlığımıza ters düşüyor, biz bir günah mı işledik ki selamdan sonra hemen tövbe istiğfar ediyoruz diye düşünüyoruz. Namazda selamdan sonra hemen tövbe istiğfar etmenin sebebi ne olabilir, açıklayabilir misiniz?...

5 yıl önce

Cenaze arkasından alkış tutmak caizmi Soru 2: Cenaze arkasında bazıları alkış tutuyor, düğünlerde, sporlarda sevinç işareti olarak kullandığımız alkışı ölünün arkasından üzüntü işareti olarak kullanıyorlar. İslam’da olmayan bu yabancı âdetini Müslüman’a da benimsetme bid’atı sınıfında mı görmeliyiz bu alkışlama olayını? Yoksa daha mahzurlu yanları da mı var sizce? Biz nasıl bakabiliriz bu gibi örfümüzde adetimizde olmayan cenaze alkışlama olayına? Cevap: Cenaze arkasında bizim...

5 yıl önce

Doğumda tüp bağlatmak caizmidir Soru 1: Fazla çocuğun bakımı, eğitimi ve dini terbiyesi gibi zorluklarından dolayı anne tüp bağlatarak hamile kalmayı önlemek istiyor. Bazıları tüp bağlatmak caiz olmaz, bazıları da caiz olur manasına gelebilecek sözler söylüyorlar. Size de sorma gereği duyduk. Kadının tüp bağlatarak çocuk doğuramaz duruma gelmesi caiz midir, değil midir? Bizi şüpheden kurtaracak bilgi verebilir misiniz? Cevap: Tüp bağlatma demek,...

5 yıl önce

Sevabı günahından çok olanlar günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete girecek Ahirette günah ve sevap durumu nasıldır? Sevabı günahından çok olanlar, günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete girecektir? Soru:Dünyadaki sevap ve günahlar amel defterine yazılıyor.Ahirette sevapları ağır gelenlerin işlediği günahların (sevapları daha fazla olduğu hâlde) cezasını cehennemde çekecek mi, yoksa sevapları günahlarından fazla olduğu için direkt cennete mi gidecek? İnsan, iyilik ve kötülüğe...

5 yıl önce

Bakla falı diye bir şey var mıdır Soru Detayı:Bakla falı diye bir şey var mıdır? Bu gibi şeylerin yanlış olduğunu insanlara anlatınca, "Biz inanmıyoruz, sadece eğlencesine..." diyorlar. Bu şekilde olsa bile doğru mudur? Cevap:Yanlışın eğlencesi de olmamalıdır. Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti, dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve...

5 yıl önce

Ölünün, kefeni kaç parça olmalıdır Sual: Ölünün, kefeni kaç parça olmalıdır CEVAP Erkeğin kefeninin üç parça, kadının kefeninin, beş parça olması sünnettir. Daha fazla olması bid’attir. Kefenin, yeni, temiz, kıymetli ve beyaz pamuklu olması sünnettir. Erkeğe, ipek kefen haramdır. Tabutunu da, ipekle örtmek haramdır. Kadınlara, ipek caizdir.

5 yıl önce

Ölünün kefen parasını başka birisi kendi parasından vermesi uygunmu Sual: Ölünün kefen parasını, başka birisi kendi parasından verse uygun olur mu? CEVAPKefenin, ölünün kendi helal malından olması ve önceden yıkanmış olarak hazır bulundurulması, iyidir. Kefen, ölünün malından alınır. Borcundan, vasiyetinden ve mirasından önce, kefen parası ayrılır. Kadın zengin olsa da, kefenini, kocası verir.

5 yıl önce

Kefeni zemzem ile yıkamak uygunmudur Sual: Kefeni zemzem ile yıkamak uygunmudur CEVAP Zemzem ile yıkanmış kefen, Hanefi’de caiz, Şafii mezhebinde haramdır. Hanefi mezhebinde, kuruyunca zemzemin hepsi gider. Şafii’de ise, eseri kalıp, meyyitin kanı, irini ile kirletmeye sebep olur.

5 yıl önce

Ölü yıkanmadan yanında Kur'an-ı kerim okumak mekruh mudur Sual: Ölü yıkanmadan yanında Kur'an-ı kerim okumak mekruh mudur? CEVAP Ölü yıkanmadan önce, yanında Kur'an-ı kerim okumaya mekruh diyen âlimler var ise de, ölünün üzeri örtülü iken ve yatağına bitişik olmayarak, sessiz okumak caizdir. (Redd-ül Muhtar)

5 yıl önce

Cennet ve cehennem Yaratıldıysa yeri nerededir Soru:Cennet ve cehennem yaratılmış mıdır? Yaratıldıysa yeri nerededir Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an mevcuddurlar.(1) Kur’an’ın ifadesine göre, genişliği yer ve gök arası kadardır.(2) Yine Kur’an’ın ifadesine göre cennet müttekılere, (3) cehennemse kâfirlere (4) hazırlanmıştır. Her ikisi de Miraç gecesi Peygamberimize (s.a.v.) gösterilmiştir. (5) Olmayan bir şey sakinleri için hazırlanabilir ve...

5 yıl önce

Cenazeyi yıkarken kıbleye karşı yatırmak gerekir mi Sual:Cenazeyi yıkarken kıbleye karşı yan yatırarak mı yıkamak gerekir? CEVAP:Cenaze, göbek ile diz arası örtülü olarak, sırt üstü veya kolay olan şekilde yatırılır. Kıbleye karşı yatırmak sünnettir.

Yukarı Çık