İSLAM

8 yıl önce

Adak orucu peşi peşine mi tutulur? Adak orucu peşi peşine mi tutulur? Adak ne anlama geliyor, niçin yapılır? Adak Allah rızası içinse, ille bir isteğimizin olmasını mı bekliyeceğiz bir oruç tutup bir kurban kesmek için?.. Sorunun Detayı Sınavımı geçersem on gün oruç tutcağım diye adakta bulunmuştum; bu orucu arka arkaya değil de ara ara tutsam kabul olur mu? Kabul olmazsa tuttuğum oruçlar...

8 yıl önce

Şafii mezhebine göre Veccehtü duası yerine Subhaneke duası okunabilir mi? Sorunun Detayı Şafiiyim, imamlık yaparken Veccehtu duası yerine Sübhaneke'yi okuyorum, bir sakıncası var mı? Hiç okumasam da namazıma bir zarar gelir mi? Veccehtu Duası: "Veccehtü vechiye lillezi fetare's-semavati ve'l arde hanifen müslimen vema ene minel müşrikin. İnne salati ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike leh ve bizalike ümirtü ve...

8 yıl önce

Erkeklerin gümüş yüzük takmaları sünnet midir, nişanlı veya evli olmayanlar da takabilir mi? Değerli kardeşimiz; Yüzük takmak hususunda ihtilâf vardır. Hanefi mezhebine göre yüzük gümüş olursa erkek ve kadın için mubahtır. Tunç, demir gibi şeylerden olursa erkek için haramdır.(1) Safıî mezhebine göre ise gümüş yüzük, takmak sünnettir. Çünkü Peygamber (sav) gümüş yüzük takardı. Enes'den rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) Kisrâ, Kayser ve Necaşi'ye...

8 yıl önce

Evlenmeyen sahabe var mıdır? Evlenmeyen sahabe var mıdır? Sahabelerden maddi durumu elverişli olduğu halde evlenmeyip İslama hizmet edenler var mıdır? Değerli kardeşimiz; Hiç evlenmeyen sahabiler olduğu gibi, tek eşle yetinen sahabiler de vardır. Ebuzer bir tek eşle yetinmiştir. Hz. Ali (ra) de Hz. Fatıma (ra) ölünceye dek tek eşle yetinmiştir. Hiç evlenmeyip bekâr yaşamış ve ölmüş tanınan / tanınmayan çok insan vardır. Mesela...

8 yıl önce

Vesveseden dolayı namaz kılamıyorum; bu durumdan nasıl kurtulurum? Sorunun Detayı Benim bir takıntı hastalığım var. Bunu da belirtmiştim. Aklıma Allahı sövmek geliyor ve bu takıntı haline geldi ve hastalık oldu. Ben bu yüzden namazıma ara vermek zorundayım. Tedavim bitene kadar. Çünkü hiç bitmiyor kötü düşünceler ve inanın bana bir buçuk saatte kılıyorum bir vakiti. Eziyete dönüştü. Eskiden mutlu çıkardım namazdan. Şimdi beynim...

8 yıl önce

Namaz kılmayı terk ettim; tekrar nasıl başlayabilirim? Sorunun Detayı Lise ve üniversite dönemlerinde namazımı kılar, aksatmazdım. Evlendim ve bebeğim olduktan sonra vakit bulamamaya başladım. Eğitimciyim ve 37 saat dersim var bu dönem. Gece dersleri de dahil. Biraz sadece farzlarını kılmayı denedim onlar bile yarım kaldı. Artık soğudum sanırım biraz da. Zaman olsa da bir rahatlık çöküyor üstüme. Bunu nasıl aşabilirim? Namazımın...

8 yıl önce

Banka kredisi ile ev satın aldım; bu günahımdan kurtulmak için yapmalıyım? Sorunun Detayı Bu konudaki dini hükümler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığım dönemde banka kredisi ile ev satın aldım. Halen taksitleri dört sene devam edecek bir kredi borcum var, yani faiz ödemeye de devam ediyorum. Bu durumda aldığım bu evin benim için helal bir mülk haline gelmesi için ne yapmalıyım? Değerli kardeşimiz; Faizli...

8 yıl önce

Sürekli abdestli olmanın faydası nedir Sorunun Detayı Sürekli abdestli olmanın faydası nedir, sevabı var mıdır? İslâm'da abdestin farziyetine "Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın. Başınıza meshedin. Her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da (yıkayın)..." (el-Mâide, 5/6), âyeti delâlet etmektedir. Hz. Peygamber (asm)'in abdest almadan hiç bir iş yapmadığını görüyoruz. (Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, 2/1583) Ancak abdest her...

8 yıl önce

Sünnet namazlara nasıl niyet edilir? Sorunun Detayı Peygamber Efendimiz (asm) sünnet namazını kılarken "niyet ettim sünnet namazımı kılmaya" demediğine göre, biz nasıl niyyet etmeliyiz sünnet namazlarında? Değerli kardeşimiz; Peygamberimiz (asm) namaz kılarken "sünnet" ifadesini kullanmamıştır. Ancak onun sünnetini icra ederken sünnet namazını kılmaya denilebilir. Namaz konusunda niyet namazın şartlarından olup, Allah rızası için ihlâsla namaz kılmayı dilemek ve hangi namazın kılınacağını bilmekten ibarettir. İbâdetin âdetten...

8 yıl önce

Sümerlere hangi peygamber gönderilmiştir? Sorunun Detayı Geçmiş peygamberlere ve Adem as. dan bugüne kadar olan şecereye, İslam tarihine bakıldığında Sümerlere hangi peygamberler gelmiş olabilir. Ya da hangi peygamberlere yakın yerde yaşamıştırlar? Kullanıcı: Değerli kardeşimiz; - Sümerliler, M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet... Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve...

8 yıl önce

Fındıkta Masraflar düşüldükten sonra mı öşür hesaplanır? Sorunun Detayı 1- Fındıkta öşür miktarı onda bir mi yoksa yirmide bir mi? 2- Masraflar düşüldükten sonra mı öşür hesaplanır? (işçi, gübre, patos vb. işçilikler) Değerli kardeşimiz; Hanefi mezhebine göre, ot ve odunun dışında kalan bütün tarım ürünleri zekâta tabidir. İmameyne göre, bir mahsülün zekâta tâbi olabilmesi için çürümeden en az bir yıl kalabilecek vasıfta bulunması gerekir....

8 yıl önce

Yaş meyve (kavun karpuz elma armut şeftali v.s.) ve sebzelerin öşürü varmı varmıdır Sorunun Detayı Yaş meyve (kavun karpuz elma armut şeftali v.s.) ve sebzelerin (kıvırcık, bamya, fasülye, v.s.) öşürü varmı var ise ölçüsü ne kadardır? Değerli kardeşimiz; İmamı azama göre meyve ve sebzelerin dayanıklılığına ve miktarına bakılmaksızın öşürü verilmesi gerekir. İmameyne göre ise dayanıklılığı bir sene olmayan ve 5 vesk (bir tondan)...

8 yıl önce

Tarla ve mahsule harcanan para zekattan düşer mi? Tarım Ürünlerinin Zekâtı Normal hallerde insanların gıdasına elverişli olup bozulmadan saklanması mümkün olan ürünler zekâta tâbidir. Bu ürünlerin meyve cinsinden olanları üzüm ve hurma; tahıl cinsinden olanlarıysa buğday, arpa, mercimek, nohut, pirinç, çavdar, bakla ve mısır gibi gıda maddeleridir. Bu ürünlerin zekâta tâbi oluşunun delili şu ilâhî buyruklardır: "Bunlar ürün verince...

8 yıl önce

İmam nikahına, imamın uzaktan telefonla katılması caiz midir? Sorunun Detayı Ben imam nikahı kıydıracığım, fakat dayımın yapmasını istiyorum. Kendisi uzakta ama, bulunduğu yerden sadece isimlerimiz doğrultusunda yapabileceğini söyledi; yani bilgilerimiz yeterliymiş. Kendisi de hoca, ama ben yine de emin olmak istedim... Değerli kardeşimiz; Nikâh bir akit, sözleşme ve anlaşmadır. Bunun için bazı şartları vardır. Bu şartlardan birisi yerine getirilmezse nikâh sahih olmaz. 1. Evlenecek...

8 yıl önce

lazer ile epilasyon yapılması günah mı? Sorunun Detayı Lazerli epilasyon yapılması günah mı? Yani kılların kökünün yakılması ve bir daha çıkmaması için... Etrafımda sorduğumda bazıları, hayır sonuçta temizlik ve günahı olmaz, dıiorlar; ama bir kısmı da çok günah olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bile bunula ılgili ayet olduğunu söyledi. Bazı bölgeler için mi bu geçerli? Elmalı Hamdi Yazır Nisa Suresi Ayet 118-119'un tefsiri: ...

8 yıl önce

Gurre nedir, ne zaman verilir, kim verir ve kime verilir? Gurre; bir terim olarak ana karnındaki cenînin, suç işleme yoluyla düşmesine sebep olan kimsenin ödeyeceği tazminat demektir. İslâm'da insanın mal, can, ırz dokunulmazlığı gibi temel hakları vardır. Yaşama hakkı en başta gelir. Bu yüzden çocuk ana karnına düştüğü andan itibaren koruma altına alınmış, ona zarar verene bazı dünyevî veya uhrevî cezalar konulmuştur....

8 yıl önce

Süs olarak takılan peruk lens vs.caiz mi? Değerli kardeşimiz; Peygamberimiz (s.a.s.), saçına insan saçı takan ve taktıran kadınlara da lânet etmiştir. (Örnek olarak bk. Buhârî, libas 83, 85; Müslim, libas 115. ) Çünkü bu da Allah'ın beğendigi yaratılışı bozma ve karşısındakini aldatmak demektir. Islâm'da bunların her ikisi de yasaktır. Kullanılan perukun, insan saçından başka bir şeyden olması halinde câiz olacağı söylenmiştir. (Ibn Âbidin...

8 yıl önce

Allah razı olsun" yerine, "Sen Allah'tan razı ol" demek doğru mudur? Sorunun Detayı "Allah razı olsun" yerine, "Sen Allah'tan razı ol" demek doğru mudur? Söylenirse neden? Söylenemezse neden? Değerli kardeşimiz; "Allah razı olsun" ile "Sen Allah'tan razı ol" farklı iki cümledir. İkisi arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Kul Allah'tan razı olursa, Allah da kuldan razı olur. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını gönül huzuru ile kabul...

Yukarı Çık