İSLAM

8 yıl önce

Aşık olmak konusunda dindeki ölçü nedir? Sorunun Detayı Özellikte gençlerde olan; bir erkeğin bir kıza duyduğu hoşlanma ya da genellikle aşk olarak tabir edilen duygularla ilgili bir ayet ya da Peygamber Efendimiz (sav) 'in söylediği herhangi bir hadis var mı? Aşkını gizlemek şehit sevabı verir mi? Değerli kardeşimiz; Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehiddir." (bk. Kenzu’l-ummal,...

8 yıl önce

Rüyada ihtilam olmak orucu bozar mı? Sorunun Detayı Rüyada çıplak birini görmek ve onunla ilişkiye girmek orucu bozarmı? Abdest gerekirmi sabah? Değerli kardeşimiz; Rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz. Rüyada cinsel ilişki orucu bozmaz ve eğer meni gelmezse gusül abdesti gerekmez. Erkek veya kadından uyku ya da uyanıklık halindeyken şehvetle meninin çıkması da guslü gerektirir. Resulullah (s.a.v.)'a: "Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa...

8 yıl önce

Oruçluyken mastürbasyon yapmak kaza mı gerektirir keffaret mi? Değerli kardeşimiz; Oruçluyken mastürbasyon yapan kimsenin orucu bozulur. Bunun için tövbe edip bir gün kaza orucu tutmak icab eder. Keffaret orucu tutmak gerekmez. Mastürbasyonun orucu bozduğu, fakat sadece kaza gerektiği, Hindiyye, Bahr ve Dürr-ül-Muhtâr ve diğer fıkıh kitaplarında yazılıdır. Farz olduğu halde Ramazan'da kasten oruç tutmamak veya başlanan orucu bozmak, haram olup büyük günahtır. Mastürbasyon yapmak,...

8 yıl önce

Kusmak orucu bozar mı? Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh anlatıyor: Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem buyurdular ki: “Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebu Dâvud, Savm: 32; Tirmizî, Savm: 25; İbni Mâce, Savm: 16) Ağız dolusu kusmak, biri kendiliğinden gelen, diğeri de isteyerek olmak üzere iki şekilde meydana gelmektedir. Bir hastalıktan...

8 yıl önce

Freudçuluk Nedir ? İlmi Geçerliliği Var mıdır ? Freud, 1856 yılında Avusturya'da doğdu. Tüccar olan babası, iki çocuğunun olduğu ilk evliliğinden sonra, 40 yaşındayken 20 yaşındaki bir kızla ikinci evliliğini yapmıştı. Freud, Yahudi idi. Siyonizme inanıyordu. Çocukluğu ve gençliği, Yahudilere karşı o zamanki aşağılayıcı muamelelerle geçti. Babası da kendisine yapılan küçültücü hareketleri oğluna anlatıyor ve onu kinlendiriyordu. Freud bu telkinlerle, Yahudi...

8 yıl önce

Kişi boşandığı hanımıyla telefonla ya da baş başa görüşebilir mi? Sorunun Detayı Kişi boşandığı hanımında telefonla ya da baş başa görüşüp haspihal yapabilir mi? Bunun dışında telefonla bayanlarla konuşmak caz mi; iş dışında yani günlük konularda bir erkekle konuştuğu gibi konuşur mu? Değerli kardeşimiz; Mahremiyet sınırları açısından kişinin boşandığı hanımıyla olan münasebetleri, yabancı bir bayanla olan münasebetleri gibidir. Çünkü artık aralarında nikah bulunmamaktadır, kendisi...

8 yıl önce

İmanı elde tutmak kor ateşi elde tutmak gibi olacak." ne demektir? Değerli kardeşimiz; Ebu Ümeyye eş-Şa'bânî anlatıyor: "Ey Ebu Sa'lebe, dedim, şu ayet hakkında ne dersin?" (Mealen): "Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar vermez..." (Maide, 5/105). Bana şu cevabı verdi: "Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a...

8 yıl önce

Gayr-ı müekked sünnet olan namazları bilerek terketmek sünnet midir? Değerli kardeşimiz; Bu konuda "terketmek sünnettir" denilmez; "bazan kılmak sünnettir" denilir. Yani terkeden terkettiği için sünnet sevabı bekleyemez. Gayr-i müekked sünnet, Hz. Peygamber (s.a.s)'in bazen yapıp bazen de terkettiği amellerdir. Bu gruba giren sünnetleri yerine getirmek sevap kazandırır; terkeden ise ceza, kınama ve azarlamaya müstahak olmaz. (Seyyid Şerif el-Cürcânî, et-Ta'rifât, Beyrut 1403/1983, s. 122;...

8 yıl önce

Yıl içerisinde yapılan yardımlar zekata sayılır mı? Zekata niyet şart mıdır? Sorunun Detayı Yıl içinde farklı şekilde maddi olarak verilenler zekat hükmü kazanır mı? Niyyetsiz olarak fakire verdiği şey zekata niyyet ettiği anda hala fakirin elinde mevcut ise Hanefi mezhebine göre zekat sayılır, değilse sayılmaz. Niyet verilirken yapılırsa olur mu? Değerli kardeşimiz; Zekâtın sahih olabilmesi için en başta niyet şarttır. Niyette ise itibar, kalbedir;...

8 yıl önce

Sicim Teorisi ve esir maddesi hakkında bilgi Sicim Teorisi ve esir maddesi hakkında bilgi verir misiniz? Sicimler Esir Maddesi Olabilir mi? Uzay Boşluğu Esîr ile Mi Doludur? Değerli kardeşimiz; Öteden beri hem maddenin hem de uzayın dokusu ve esasının “Esir Maddesi” olduğuna dair -daha ziyade dinî kaynaklara dayanan bir kanaat ve inanç- insanlığın gündeminde yer etmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında bilim dünyasında da...

8 yıl önce

Namazda yapılan hareketlerin hikmeti nedir? Değerli kardeşimiz; Namazın her bir rüknünün, her bir kısmının ayrı ayrı hikmetleri bulunuyor. Allah'ın isimlerinden biri de Hakim’dir. Yani yaptığı işte mutlaka pek çok hikmet, maslahat ve hedefleri gözetip yaratmasıdır. Elbette emrinde ve yasağında da binlerce hikmetleri olacağı muhakkaktır. En önemli ibadet olan namazın da her hareketinde pek çok mana bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: - Namaz dinin direğidir....

8 yıl önce

Fatır Suresi 32. ayet: "Sonra o kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik." Bu ayeti açıklar mısınız? Değerli kardeşimiz; "Sonra Biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder. Kimi mûtedildir, orta yolu tutar. Kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur." (Fatır, 35/32) Şimdi de ilâhî tercihde kitapların en seçkini Kur'ân, ilmini Hakk'ın vahyinden alan peygamberler...

8 yıl önce

Kur'an okumadan önce, "Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel…" diye başlayan bir dua olduğu söyleniyor; kaynağı var mıdır? Değerli kardeşimiz; Dua güzeldir. Ancak hadis kaynaklarında böyle bir duaya rastlayamadık. - Bazı Türkçe sitelerde “Müslim’den rivayet:” şeklindeki klişe, doğru değildir. Belki de “Bir Müslüman’dan rivayet” anlamı düşünülmüş, ifadeye hadis imajını vererek ona kuvvet kazandırmak amaçlanmış olabilir. - Özellikle sevapla ilgili kayıt -sitelerde de-...

8 yıl önce

İkindi namazının sünnetinin ilk oturuşunda salli barik duaları okunur mu? Değerli kardeşimiz; Farz namazların, vitir namazının ve müekked sünnetlerin son oturuşlarında; gayr-i müekked sünnetlerle diğer nafilelerin her oturuşunda Tahiyyattan sonra Peygamber Efendimize Salat ve Selam okumak sünnettir. Buna göre ikindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettahiyyatü'den sonra Salli ve Barik dualarını okumak sünnettir. Bu duaları okumayan sünneti terk etmiş olmakla beraber...

8 yıl önce

Kadın kocasına yalan söyleyebilir mi? Değerli kardeşimiz; Bu konuda iki yol vardır; ya doğruyu söylemek, ya da susmak. Bu açıdan eşi de olsa yalan söylemesi doğru değildir. Şüphe yok ki yalan, gerek arayı düzeltmek için, gerekse başka amaçla söylenmiş olsun, yine mahiyeti itibâriyle yalandır. Ancak kinayeli olarak konuşmak yalan olmaz. İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste de Hz. Peygamber (asm): "Tevriyeli,...

8 yıl önce

Evlenmeden önce evleneceğimiz kişi ile beraberliğimiz günah mı? Evlenmeden önce evleneceğimiz kişi ile beraberliğimiz günah mı? Evlenince o günahlar siliniyor denmektedir, doğru mu? Değerli kardeşimiz; Nikahlanmadan önce kadın ve erkeğin beraberliği caiz değildir. Evlendikten sonra bu günahların affedileceği düşüncesi ise doğru değildir. Bundan sonra yapılacak şey samimi bir şekilde tövbe etmektir. Nikahsız cinsel birliktelik zinadır; tarafların evlenme niyetinde olmaları o günahı yok etmez. Zina meselesinin...

8 yıl önce

İmsak tan sonra oruca niyet edilir mi? İmsak tan sonra oruca niyet edilir mi? Oruca Ne Zaman Niyet Etmelidir? Sorunun Detayı İMSAKTAN SONRA ORUCA NİYET EDİLİR Mİ? Değerli kardeşimiz; İmsaktan sonra oruca niyet edilebilir. Bu niyet tutulan orucun türüne göre farklılık arzedebilmektedir. Selam ve dua ile...

8 yıl önce

Rukye (Kur'an ile tedavi) hakkında bilgi verir misiniz? Rukye (Kur'an ile tedavi) hakkında bilgi verir misiniz? Çocuğun ahlaklı olması için Kur'an-ı Kerim okumak veya yazıp çocukların üzerinde taşıtmak caiz mi? Sorunun Detayı Rukye hakkında bilgi verir misiniz? Rukyeden örnekler verebilir misiniz, rukye nasıl yapılır? Kullanıcı: Değerli kardeşimiz; Ayet-el kürsi, felak, nas, fatiha gibi sureleri veya ayetleri okuduğu zaman Peygamberimizin sağına soluna önüne arkasına ellerine ve...

Yukarı Çık