İSLAM

5 yıl önce

Kadınlar ölen kocasının cenazesini yıkayabilirmi Sual:Kocası, ölen karısının cenazesini yıkayamadığı gibi, kadın da kocasının cenazesini yıkayamaz mı? CEVAP:Kadın yıkayabilir. Kocası ölünce, kadın dört ay on gün iddet bekler. Bu zaman zarfında, onun karısı sayılır. Onun için, kadın kocasını yıkayabilir. Kadını erkek, erkeği kadın yıkayamaz. Kadın cenazeyi yıkayacak kadın yoksa, erkek, eline bez sarıp, kollarına bakmadan, örtü altından teyemmüm yapar. Teyemmüm yapan erkek, mahrem...

5 yıl önce

Ölüleri yıkamak önceki dinlerde de var mıydı Soru:Ölüleri yıkamak önceki dinlerde de var mıydı CEVAP.Evet, ölüleri yıkamak, her dinde var idi. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: (Âdem aleyhisselam vefat edince, melekler Cennetten hanut ve kefen getirip, su ve sedir yaprağı ile yıkadılar. Üçüncüsünde kâfur koydular. Üç parça kefen ile kefenleyip, namazını kıldılar. Lahd yapıp, defnettiler. Sonra çocuklarına dönüp, “Ey Âdem oğulları, ölülerinize...

5 yıl önce

Yılbaşı için satılan malzemelerden kazanılan para helal midir Soru:Yılbaşı münasebetiyle dindar oyuncak ve aksesuarcıların, "biz satmasak başkaları satıyor" düşüncesiyle Noel baba oyuncakları, parti şapkaları, Noel ağacı satmaları caiz midir? Buradan elde edilen para helal midir? Değerli kardeşimiz; Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır: Cevap 1: Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir ...

5 yıl önce

ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA "Oğlan olsun, kız olsun, eli-yüzü düz olsun." sözü çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir. Gerçekten de oğlanın mı, yoksa kızın mı hakkımızda hayırlı olacağını bilemeyiz. Al­lah'tan çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Erkek de kız da is­teyebiliriz....

5 yıl önce

Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar neler ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri­mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi­zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al­lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği...

5 yıl önce

Kefen Nedir,Cenaze nasıl yıkanır Kefen, ölen kişinin, kabre konulmadan önce sarıldığı bez. Erkekler için, kamis, izar, lifafe; kadınlar için ise, kamis, izar, lifafe, baş örtüsü ve göğüslerin üzerine bağlanan bezden ibarettir. Yeteri kadar bez bulunamayacak olursa, erkekler için izar ve lifafe, kadınlar için de izar, lifafe ve baş örtüsü kâfi görülür. Bu kadar da bulunamazsa, cenaze bir beze sarılıp gömülür. Kefenin beyaz ve...

5 yıl önce

Ağlamakla namaz bozulur mu Göz hastalığından dolayı gözleri sulanan kimselerin abdestinin bozulacağı, böyle kimsenin özür sahibi sayıldığından her namaz için vakit girince abdest alması lâzım geleceği Bedayiu’s-Sânayi’de belirtiliyor. Ancak bir hastalığa bağlı olmayan göz yaşarması abdesti bozmuyor. Meselâ, ağlama ve çok gülmekten dolayı akan gözyaşı veya havanın soğukluğu sebebiyle burundan gelen akıntı abdesti bozmuyor. Hanefi hukukçularından Merğinani, el-Hidaye adlı eserinde her ne...

5 yıl önce

Üzerinde Ayet yazılı sayfalar yırtılır mı Kutsal saydığımız objeler, yazılı metinlere karşı tavrımız nasıl olmalı? Onları böyle gelişigüzel bir muameleye maruz bırakmak doğru mu? Ya da saygı sınırlarını tam olarak nasıl çizmeliyiz? Osman Gazi’nin Kur’an’a karşı olan saygısı ve hürmeti hepimizin malumu. Osmanlı Devleti’nin kurucusu, Şeyh Edebali’nin evine konuk olmuştu. Yatsı namazını kıldıktan sonra misafir odasına çekilirken gözüne duvarda asılı bir kitap...

5 yıl önce

Tahiyyatta parmaklar nasıl tutulmalı Namaz esnasındaki bazı hareketler mezheplere göre değişiklik gösteriyor. Bunlardan biri de teşehhüd esnasında parmakların duruşu ile alakalı. Hadisler doğrultusunda mezheplerin hangi şekilleri uyguladığını hatırlayalım. Uygulamaları ayrı olsa da mezhepler bir ağacın dalı gibi olduğundan kökü aynı yere yani Cenab-ı Allah’a uzanır. Bu sebeple hangi dalı kullanırsak kullanalım varacağımız yer aynı ağacın tepesi olur. Namaz esnasında uygulanan bazı davranışlar...

5 yıl önce

Ölen Kişinin gözlerinin açık kalması muradına ermediğine mi işaret sayılır Soru: Bir komşumuzun taziyesi için cenaze evine gittik. Taziye sırasında bazı ölülerin gözleri ve ağzı açık gittiğini söyleyenler oldu. Demek ki muradına ermeden gitti bu dünyadan, diye de çeşitli yorumlar yapıldı. Ölünün görünümü hakkında bu gibi söylentiler bizlerde üzüntü ve tereddütler meydana getirdi. Merhumun gözlerinin açık kalması muradına ermediğine mi işaret...

6 yıl önce

Hangi vakitler arasında namaz kılınmaz Kerahet vakti nedir Kerahet vakti, güneşin doğuş, batış ve tam tepede bulunduğu vakte deniyor. Şu vakitlerde namaz kılmak mekruh: 1. Güneşin doğmasından memleketimize göre kırk-elli dakikalık bir müddet içindeki yükselişine kadar olan zaman. 2. Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakit. 3. Güneşin sararmasından ve...

6 yıl önce

Parfüm kolonya türü şeyler abdesti bozar mı Kur’an-ı Kerim’de Maide Sûresi’nde şarabın pis olduğu bildiriliyor. Hanefi mezhebine göre, şaraptan başka sarhoşluk verici alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte bunların tıpkı şarap gibi necis olup olmadıkları konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş. İmam Ebu Hanife, şarap ve üzümden yapılanların dışındaki alkollü içkilerin bir dirhemden (avuç içi kadar) fazlasının elbiseye bulaşması halinde namaza engel olmayacağını...

6 yıl önce

Sahib-i tertib kaza namazını nasıl kılar Örneğin tertip sahibi kimse, sabah, öğle, ikindi ve akşamı kazaya bırakırsa ve bunları sırasıyla eda etmeden yatsıyı kılarsa, yatsı namazı bozuluyor. Bu hususta hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: “Kim bir farz namazı kılmayı unutsa, imamla başka bir namaza durmuşken hatırlasa, o namazını imamla kılsın, namazını bitirince, unuttuğunu kaza etsin. Sonra imamla kıldığını da iade etsin.” Hendek Savaşı’nda,...

6 yıl önce

Sahib-i tertib ne demektir? Beş vakitten fazla namazı kazaya kalmamış olan kimseye ‘sahib-i tertib/tertip sahibi’ denir. Kaza borçlarının hepsini ödeyen kimse de tertip sahibi olur. Bu kimselerin kaza namazı ile vakit namazı arasında sıraya uyması şart. Namazı kazaya kalırsa öncelikle onu kaza etmesi, sonra içinde bulunduğu vaktin namazını kılması gerekir. Sahib-i tertib kaza namazını nasıl kılar? Örneğin tertip sahibi kimse, sabah, öğle, ikindi...

6 yıl önce

Muavvizeteyn Suresi Turkce Meali MUAVVİZETEYN İki koruyucu demektir. Bundan maksat, Kur'ân'ın Felak ve Nâs sûreleridir. İhlas, Felak ve Nâs sûrelerine ise muavvizât (koruyucular) denir. İhlas sûresi, Allah'ı anlatmaktadır. Felak ve Nâs sûrelerinde ise; yaratıkların, karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerinin şerrinden insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah'a sığınılması tavsiye edilmektedir. Peygamberimiz (a.s.), "Akşam...

6 yıl önce

Arşa değen dualar Ey lutf u ihsan sahibi Allah’ım “Ey lutf u ihsan sahibi Allah’ım! Ey Erhamürrahimîn! Sonsuz rahmetin hakkı için Senden dileniyorum: Beni dinimde engin anlayışın ifadesi olan fıkıhla rızıklandır. İlmimi ziyadeleştir. Rızkımı kâfi eyle. Bedenime sıhhat ver. Ölmeden önce bütün kusur ve günahlarımdan tövbeye beni muvaffak kıl. Ölüm esnasında rahat ve huzur bahşet. Öldükten sonra da günahlarımı mağfiret buyur. Hesabımı necat...

6 yıl önce

Arşa değen dualar Allah’ım! Tul-i emelden Sana sığınıyorum “Allah’ım! Tul-i emelden Sana sığınıyorum; çünkü tul-i emel, hayırlı amele mani olur. Seni tesbih ediyor, Sana hamd u senada bulunuyor, Senden başka bir ilah olmadığını bir kez daha ikrar ediyor ve günahlarımdan beni temizlemeni diliyorum. Senden, sadece Senin hazinelerinde bulunan fazl u rahmetini istiyorum. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Allah’ım!...

Yukarı Çık