İSLAM

8 yıl önce

İnsanlar hakkında kesin bilgiye sahip olmadan hüküm vermek doğru olur mu? İnsanlar hakkında kesin bilgiye sahip olmadan hüküm vermek doğru olur mu? İnsanlar kendi aralarındaki ilişkilerde hüsnüzannı ne derece kullanmalıdır, bunun sınırı nedir? Araştırıp, delillerle kesin bir bilgiye sahip olmadan, başkası hakkında hüküm vermek doğru değildir. İnsanların yaptığı davranışların içyüzü hakkında net bir bilgi olmadığında, sırf zanna dayalı olarak mana vermek, suizanna sebep...

8 yıl önce

Bazı firmalar çekilişle hediye veriyorlar, mesaj gönderip çekilişle hediye kazanmak helal midir? Örneğin, çikolata, vs. alıp ambalajındaki numarayı mesajla yollayıp çekilişe katılmak ve buradan bir şey (araba, bilgisayar,..) kazanmak caiz midir?.. Bu tür çekilişlere mesaj atarak katılmak, piyango bileti almak gibidir. Çünkü bazı firmalar normal mesaj ücreti yerine iki mesaj ücreti almaktadırlar. İnternet üzerinden ücretsiz katılım olduğu takdirde, kumara girmez. Verilen hediyeler,...

8 yıl önce

Adadığı adağı unutan kimse ne yapmalıdır? Adak adarken, şu kadar gün oruç tutacağım, şu kadar gün namaz kılacağım, şu kadar sadaka vereceğim demiştim, fakat şu an sayıları hatırlamıyorum ne yapmalıyım?.. Yazar: Sorularla İslamiyet 2012-04-11 12:10:06 Adak, Allah Teâlâ'ya ibâdet maksadıyla, mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair Allah'a söz...

8 yıl önce

Allah insanların başına neden bazı felaketler getiriyor, bunun hikmeteri nelerdir? “İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî. Müsbet kısmı malûmdur. Menfî kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle musibetzede za’fını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahîmine ilticakârane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, hâlistir. Eğer sabretse, musibetin mükâfatını düşünse, şükretse, o...

8 yıl önce

Suçsuz yere kocasından sürekli dayak yiyen kadın, boşanmak için mahkemeye başvurabilir mi? Suçsuz yere kocasından sürekli dayak yiyen kadın, boşanmak için mahkemeye başvurabilir mi? Kadının kocasına beddua etmesi günah mıdır? Kadının bedduası tutar mı, kocanın günahı nedir? Suçsuz yere kadını dövmek zulümdür. Peygamberimiz (asm) kadınların dövülmesini menetmekte, karılarını dövenlere "hayırsız" demekte, "Gündüz karısını köle gibi kırbaçlayan birisi, akşam onunla...

8 yıl önce

Bankaların verdiği promosyon faiz sayılırmı? Sıkça sorulan bu soruyu doğru cevaplayabilmek için bankaların verdiği promosyonu, nereden kazandıklarına bakmamız gerekiyor. Paranın kazanılma kaynağına baktığımızda görüyoruz ki, memurun bankada bekleyen maaşının repodan sağladığı kazançtan veriliyor bu promosyon... Öyle ise bu promosyon nedir? Faiz midir, caiz midir? Faizse caiz değildir, caizse faiz değildir. Demek ki konu, bu paranın faiz olup olmadığını tespitle ilgilidir. Promosyonun ilk verildiği...

8 yıl önce

Peygamberimiz Hz. Muhammed de gazaplanır mıydı? Öfkemizi yenmek için neler tavsiye etmiştir? Onun kızdığı olaylar ve konular nelerdir? Soru Peygamberimiz Hz. Muhammed de gazaplanır mıydı? Öfkemizi yenmek için neler tavsiye etmiştir? Onun kızdığı olaylar ve konular nelerdir? Cevap Değerli kardeşimiz; “Herkes kendi karakterine göre hareket eder.” Ayeti ve Hz. Peygamber (sav)’in “İnsanoğlu farklı farklı mertebelerde yaratılmıştır. Kimisi nadiren öfkelenir, çabuk yatışır; kimisi çabuk öfkelenir...

8 yıl önce

Peygamberimize hakaret içeren çizimler yapan karikatürcülere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Yazar: Alaaddin Başar (Prof.Dr.) Son karikatür krizi hakkında yazarından politikacısına kadar herkes, yaralanan kalbinin ızdırabını bir türlü dile getirdi ve haklı tepkisini gösterdi. Yazılanların hepsi doğru, söylenenlerin hepsi güzeldi. Ama aynı şeyi sokak nümayişleri için söylemek mümkün değildi. Çünkü iş fikirden eyleme döküldüğünde söz sokağın eline geçiyor ve çoğu zaman, söven kişilerle...

8 yıl önce

Kabenin hicr kısmında Hz. İsmail ve Hz. Hacer'in kabirleri olduğu yazıyor. Bu doğruysa orada nasıl namaz kılınıyor? Hz. Hacer'le, oğlu Hz. İsmail (as)'in "Hicr" mevkiine defnedildiği rivayet edilir. Hicr: Hatim denilen yerin içidir. Altınoluk tarafından yarım duvarla çevrilmiş yerdir. Burada namaz kılmanın bir sakıncası yoktur, ancak tavaf bunun dışından yapılır. Hicr-i İsmail, Kâbe-i Muazzama'nın kuzey cephesinde bulunan bir sahanın ismidir. İbrahim (a.s.)'in oğlu...

8 yıl önce

Hristiyanların kullandığı miladi takvimi kullanmak caiz midir? Yazar: Ahmed Şahin Gerçekten de Müslümanın gayri müslime benzemesi haramdır. Bunu yasaklayan âyet de var, hadîs de... Ancak bu benzemeyi iyi tayin ve tesbit etmek lâzımdır. Yoksa sualde ifadesini bulduğu gibi faydalı şeylerin kabulünde de benzeme yasaklığı var zannedilerek, dinî bir emrin yanlış anlaşılması söz konusu olacaktır. Âyette ve hadîste Müslümanın gayri müslime benzemesi yasaklanırken şu...

8 yıl önce

Sad suresinin 69. ayetinde konu edilen "Mele-i Ala" nedir Soru Sad suresinin 69. ayetinde konu edilen "Mele-i Ala" nedir ve neyi tartışıyorlardı? Cevap Değerli kardeşimiz; Konunun daha iyi analaşılması için ilgili ayetlerin meallerini vermek uygun olacaktır: “De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka bir tanrı yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir, daima galiptir, çok bağışlayıcıdır.” De...

8 yıl önce

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir? Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı kızların babası Hz. Şuayb mıdır? 1. Musa ismi dinler tarihi kitaplarında geniş yer işgal eder. Semavi (ilâhi) dört bü­yük kitaptan biri olan Tevrat Hz. Musa (as)'a verilmiş, İsa (as)'a kadar gönderilen Davud (as) dı­şındaki bütün peygamberler, onun dinini yayma ve tatbikle görevlendirilmişlerdir. Hz....

8 yıl önce

Çek, senet kırdırmanın dinimizce hükmü nedir; bu işlem faize girer mi? Yazar: Ahmed Şahin ÇEK VE SENET KIRDIRMADA HANGİSİ FAİZ HANGİSİ CAİZ? Okuyucum ticaretle meşgul oluyormuş. Prensip olarak hep peşin satış yaparken bazen veresiye satış da yapıyor, parasını birkaç aylık çek, senetle tahsil edebiliyormuş. Ancak bazen peşin paraya ihtiyaç duyunca elindeki çeki, senedi ödeme günü gelmeden götürüp bir bankada peşin paraya çeviriyormuş. Yani banka...

8 yıl önce

Kur'an-ı Kerim'deki tilavet secdesi gerektiren ayetler hangileridir? Kur'an-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır. Bu sure ve âyet numaraları Kur'an-ı Kerim'deki sıraya göre aşağıda verilmiştir: 1. A'raf, 7/206; 2. Ra'd, 13/15; 3. Nahl, 16/50; 4. İsrâ, 17/109; 5. Meryem,19/58; 6. Hac, 22/18; 7. Furkân, 25/60; 8. Neml, 27/25; 9. Secde, 32/15; 10. Sâd, 38/24; 11. Fussilet, 41/37; 12. Necm, 53/62; 13. İnşikâk, 84/20 ve 14. Alak, 96/19.

8 yıl önce

Al-i İmran suresi 199. ayetteki gibi, Ehl-i Kitabı (Yahudi ve Hristiyanları) öven başka ayet var mıdır? Soru Al-i İmran suresi 199. ayetteki gibi, Ehl-i Kitabı (Yahudi ve Hristiyanları) öven başka ayet var mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz; İlgili ayetin meali: “Ehl-i kitap içinde, Allah'a iman ettikleri gibi, Hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın âyetlerini, değersiz bir menfaat...

8 yıl önce

Bediüzzaman küfrü kısımlara ayırıyor mu? ? Soru Bediüzzaman küfrü kısımlara ayırıyor mu? Müslümanların Hristiyanlarla bir araya gelip Ateizme karşı mücadele etmeleri, Bediüzzaman’ın hedefi midir? Cevap Değerli kardeşimiz; Sadece Bediüzzaman değil, bütün İslam alimleri kitap ehli olanlar ile diğer kâfirleri aynı kefeye koymazlar. Mesela; - İslam alimleri, Kur’an’a dayanarak -başka kafirlerle değil- kitap ehli olan kadınlarla evlenmeyi caiz görmüşlerdir. - Keza İslam alimleri -Kur’an’ın emrine...

8 yıl önce

Hz. Peygamber Efendimizin bazı beddularını haksız yere yaptığını söylemek saygısızlık değil midir? Soru Hz. Peygamber Efendimizin bazı beddularını haksız yere yaptığını söylemek (Müslim, Birr, 88-97), ona bir saygısızlık değil midir? Cevap Değerli kardeşimiz; - Hz. Peygamber’in çok nadir de olsa, bazen Arapların örf adetlerine uyarak kullanılan bazı ifadeleri kullanmıştır. Örneğin Hz. Muaviye ile ilgili söyledikleri de bu geleneksel bir deyimdir. “Allah karnını doyurmasın!” ifadesinin...

8 yıl önce

Sühreverdi ve onun tarikatı hakkında bilgi verir misiniz? Ehl-i sünnete aykırı görüşleri var mıdır? Soru Sühreverdi ve onun tarikatı hakkında bilgi verir misiniz? Ehl-i sünnete aykırı görüşleri var mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz; Ebu Hafs Şihabüddin Ömer b. Muhammed b. Abdillah el-Bekri es-Sühreverdi, müfessir ve muhaddistir. Ayrıca Sühreverdiyye tarikatı da ona nisbet edilmektedir. Sühreverdi, İran'ın Irak-ı Acem bölgesinin Cibal eyaletinde Zen-can'a bağlı Sühreverd'de doğdu. Hz. Ebu...

Yukarı Çık