İSLAM

8 yıl önce

Hastalık ve sıkıntılar için okunacak dua ve sabır Ruhi bunalımdan kurtulmak için sabırlı olmak için ve ahlakının gözeleşmesi için hangi duaları okumam gerekir ben diyaliz hastasıyım çok sık bunalıma girebiliyorum ve sabırsız olduğum içinde bu ahlakıma yansıyor Cevap Şu dualar Peygamberimiz'in hastalara okuduğu dualardır: "Es'elü'llâhe'l-azîm. Rabbe'l-arşi'l-azîm en yeşfiyeke." "Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan'dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim." Aile fertlerinin birinin hastalanması halinde Efendimiz mübarek...

8 yıl önce

Kader konusunda detaylı bilgi verir misiniz? Evlilikte külli irade mi yoksa cüzi irade mi var; yani anne babamız gibi evlenilecek kişi Allah'ın iradesine mi (külli) giriyor? 1. Kader konusunda aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bu durum kaderi inkar ettiğiniz anlamına gelmez. Nitekim Kur'an'dan öğrendiğimize göre, Hz. İbrahim aleyhisselam ölülerin nasıl diriltileceğini sormuş, sonra da "Allah'ım inanmadığımdan değil, kalbim tatmin olsun diye...

8 yıl önce

Yeni doğan çocuk için yapılması gerekenler nelerdir; isim koyarken nelere dikkat etmek gerekir? 1. DOĞUMDA OKUNACAK BİR DUA VAR MIDIR? Doğum, yerine göre hayatî tehlike arz eden bir ameliyat olabilir. Böylesine ciddî bir olay, elbette sadece mânevi dua ile geçiştiritlemez. Önce maddi tedbirler alınır, yâni gereken ebeye, doktora gidilir, alâka ve muayenesi temin edilir; bundan sonra sıra manevî tedbire, yâni duaya gelir. Nasıl...

8 yıl önce

Kaybolan eşyayı bulmak için okunacak dua KAYIP BULMAK İÇİN OKUNACAK DUA Hz. Ömer (ra)'in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur: Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder: "Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike." ANLAMI: "Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin...

8 yıl önce

Hz. Eyüp hakkında bilgi Cevap Sabır, sebat ve teslimiyet timsâli olan Eyyub Aleyhilsselâm varlıkta ve darlıkta şükürden asla ayrılmayan, en mesut günlerinde ve en muztarip anlarında Allah'a ulan bağlılığından zerre kadar kopmayan müstesna bir insandı. Hz. Eyyub'un canlı bir örnek olan hâli ve kıssası Kur'anı-ı Kerimde yer almaktadır. Onun uzun süren dayanılmaz bir hastalığa müptelâ olduğu, fakat bu İlâhî imtihanı Ustun azmi ve...

8 yıl önce

Fetih Suresi'nin fazileti? fetih suresinin fazileti nelerdir? Bu sureyi hangi zamanlarda okumalıyız? Bu sureyi 41 kez (ya da 1, 3, 5, 7, 9,..kez) okursan dileğin gerçekleşir, gibi ifadeler bidat mıdır? Kullanıcı: anonim | Tarih: 14-Nisan-2007, Saat: 23:59:31 Cevap 1- Kuran okumanın faziletiyle ilgili bütün rivayetler Kuran'ın her suresi ve ayeti için geçerlidir. Kur'an okumanın ve ezberlemenin sevaplığı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir ? 2- Fetih...

8 yıl önce

Denizden çıkan ürünlerin, hayvanların hepsi yenir mi? Kalamar, karides, ahtapot, yengeç, midye, kerevit, istakoz gibi ürünler yenir mi? "Taze et yemeniz için denizi sizin hizmetinize veren Allah'tır." (Nahl, 16/14) mealindeki âyet-i kerime ile, "Denizde avlanmak ve onları yemek size helâl kılındı ki; hem size hem de yolcu olanlarınıza faydalı olsun." (Mâide, 5/96) mealindeki âyet, denizlerin birer...

8 yıl önce

Tarikat nedir? Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarîkatlar, hakikatlerin yollarıdır. (1) Tarîkatlar, şeriatın birer delili, ab-ı hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar. (2) Asırlardır nice ehl-i iman, bu menba’dan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir. Tarîkat, Resulullah’ın miracının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyr ü sülûktur. (3) Tarîkat, hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur’ândan almışlardır. Tarîkatı kabul etmek istemeyen...

8 yıl önce

Tavaf Nasıl Yapılır Önce farz, vâcib, nafile tavaflardan hangisi yapılacaksa ona niyet edilir. Her tavafın yapılışı aynıdır. Fark, sadece farz, vâcib ve sünnet oluşundadır. Bu bakımdan niyette, yapılacak tavafın nevî belirtilir. Tavafa niyetten sonra, doğruca Hacer-i Esved`in bulunduğu yere gidilir. Mümkün olduğu takdirde başkasına eziyet vermeksizin eller Hacer-i Esved üzerine konur ve taş öpülür. Yaklaşıp öpmek mümkün olmadığı takdirde, yalnız el sürülür,...

8 yıl önce

Şehitlik nedir, mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz? Şehitlik mertebeleri benim bildiklerim *dünya şehitliği *ahiret şehitliği *hem dünya hem ahiret şehitliği... Bu şehitlik mertebelerini detaylı bir şekilde açıklar manız? Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-10-05 1. Şehid Kimdir? Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehid denir. Şehidlik, İslâm'da en büyük mertebedir. Şehidlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yücedir. Âhirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehidlik...

8 yıl önce

Porno yayınları izlemek günah mı? Kesinlikle izlenmemesi mi gerekir? Cevap İsra suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak, "Sakın zinaya yaklaşmayın!" buyuruyor. Buradaki "yaklaşmayın" emrinden hareketle İslam fıkıh alimleri insanı zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim veya görüntelere bakmayı da bu kategori içinde mütalaa edebiliriz. Bu sebeple bu tür resimlere bakmak caiz değildir. Özellikle cinsel tahrikin ve müstehcenliğin önemli bir...

8 yıl önce

Hz.Muaviye’nin (ra) oğlu Yezid hakkında nasıl düşünmeliyiz? Hz.Muaviye’nin oğlu Yezid hakkında nasıl düşünmeliyiz.Tenkit edilebilir mi? ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN mıdır? Dua edilebilir mi? Hüns-ü zan yapabilir miyiz. Cevap Yezid (646-683) Emevilerin ikinci halifesidir. Halifelik onun şahsında saltanata dönüşmüştür. Hz. Hüseyin’in (ra) şehit edilmesi ve Kerbela Faciasından sorumlu tutulduğu için İslam dünyasının büyük tepkisine sebebiyet vermiştir. Bazı alimler tarafından lanetlenmekle birlikte, sonradan pişman olup tövbe etmiş...

8 yıl önce

Takva nedir, müttaki kime denir? Takva , korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahlardan korunmak demektir. Muttaki, takva üzere yaşayan mü’min demek olur. Takvada ilk akla gelen, haramları terktir. Bunu, mekruhlardan sakınma takip eder. Mekruh, çirkin bulunan, hoş karşılanmayan fiil, söz ve hâllere denir. Bunların terk edilmeleri de takvadandır. Daha sonra şüpheliler karşımıza çıkar. Bunların da mekruhlar gibi haramla bir başka komşulukları vardır. Hakkında...

8 yıl önce

Soru Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır? teheccud namazına nasıl niyet edilir, teheccud namazı hakkında ayrıntılı olarak bilgi verebilir misiniz? Kullanıcı: filozof | Tarih: 11-Şubat-2007, Saat: 17:03:42 Cevap Teheccüt namazı, yatsı namazından sonra geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için teheccüd denmiştir. Yorgunluk sebebiyle gece kalkamayacağından korkan kimsenin uykudan önce kılması da mümkündür. İki, dört veya sekiz rekât olarak kılınabilir. Çok...

8 yıl önce

Kuran'da 6666 ayet var mı? Kurandaki ayet sayısı 6666 diye bilirdik. ancak Kurandaki her suredeki ayet sayıları toplandığında farklı bir sayı çıkıyor. Bunu eleştirenler var. bu eleştirilere nasıl cevap vereceğiz? Cevap Kurân’ın kaç ayet olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kurân’ın tümü için her hangi bir ihtilaf mümkün değildir. Kuran ayetlerinin sayısı hakkında tam bir mutabakat yoktur. Bunun...

8 yıl önce

Kıyâm Nedir? Namazda ayakta durmak demektir. Farz ve vâcib namazlarda ayakta durmak farzdır. * Özür olmaksızın yalnızca bir ayak üzerinde durmak mekruhtur. Fakat böyle kılınan bir namazı iade etmek de gerekmez. * Bir özür olmadıkça, farz namazlar hayvan üstünde kılınmaz. Yürümekte olan bir araba da, yürümekte olan bir hayvan hükmündedir. Binaenaleyh zaruret bulunmadıkça, farz ve vâcib namazlar, hareket hâlindeki araba içinde kılınmazlar. * Hareket...

8 yıl önce

Kaza namazı nasıl kılınır,Kaza namazları nasıl kılınır? Kaza namazı nasıl kılınır. Önceden kılmadığım namazları şimdi nasıl kaza edebilirim. Mesela bugün vakit namazlarımı kıldım yatsı namazından sonra mı kaza namazını kılacam yoksa her vakit kaza namazı kılınırmı? Kılarken nasıl niyet edecem. Ezan ve Kaamet getirecekmiyim. Farz bir namazı vaktinde kılmaya eda, vakti geçtikten sonra kılmaya kaza, bozulan bir namazı tekrar kılmaya da iade...

8 yıl önce

Peygamberimiz vefat ettiğinde yıkayan sahabe kimdi? Peygamber Efendimizin Yıkanması Ve Kefene Sarılması: Rebiülevvel ayının on ikisi Pazartesi günü, Müslümanlar öğleden sonra akşama kadar işlerini yürütecek bir halifenin seçimi ile meşgul olduklarından, Peygamberimizin yıkanması, techiz ve defni Salı gününe kaldı. O gün, Hz. Ebû Bekir'e Mescid-i Nebevîden umumî bîat yapıldıktan sonra bu işlere başlandı. Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak...

Yukarı Çık