Türban Örtünme

7 yıl önce

Kadınların kendi aralarında kapalı ama dar bir giyimle oturmaları caiz midir? Kadınların kendi aralarında kapalı ama dar bir giyimle oturmaları caiz midir? Yoksa kadınlar arasında olsa bile hatlar belli olduğu için bu giyim sakıncalı mıdır? Müslüman kadının, Müslüman kadına göstermesi haram olan yerleri, erkeğin erkeğe olan durumu gibidir. Bu da diz kapağı ile göbek arasıdır. Yani Müslüman kadınlar birbirlerinin diz kapağı ile...

7 yıl önce

Tesettüre girmeyen kadınla evlenmek caiz mi ve tesettürsüzlüğünden dolayı erkek mesul olur mu? Tesettürsüz bir kızla evlenmek caizdir. Ama eşinin tesettürlü olmasına önem veren bir insan için ilerde problem olabilir. Erkek eşinin baş açık gezmesine rıza gösteriyorsa, kendisi de mesul olur. Ancak kendisi razı olmadığı halde eşi baş açık geziyorsa, mesuliyet kadına ait olur. Erkek bundan dolayı mesul olmaz. Hayat arkadaşını seçerken en...

7 yıl önce

Tesettürümüzün eksik olduğunu namaza başladıktan sonra farkedersek ne yapmalıyız? Tesettürümüzün eksik olduğunu namaza başladıktan sonra farkedersek ne yapmalıyız? Namaza başladıktan sonra bazen boynumun açık kaldığını farkettiğim oluyor... Kadınların saçı avret sayılmıştır. Ancak baş sınırını aşıp omuzlara kadar inen kısmın avret olup olmadığı hakkında farklı görüşler varsa da en sahih kavle göre o da avrettir. (El-Hulasa - Fetâvâ-yi Hindiyye.) Avret yerlerinden fazla bir kısım...

7 yıl önce

Tesettür de ölçü nedir; çarşaf giymek şart mıdır? Kadın kendisine mahrem olan kişilerden tesettür adına uzak durması doğru mu? Dinimiz tesettürü emretmiştir; bncak bunu belli bir kalıba sokmamıştır. Kadın tercihine göre çarşaf, manto veya bölgesel giyimlerle tesettürünü sağlayabilir. Ayrıca kadına mahrem olan ve olmayan kişiler bellidir. Bu bakımdan kadın amca, dayı gibi kendisine mahrem olan erkeklerle konuşması ve onların olduğu mekanda bulunması...

7 yıl önce

Üvey babamın yanında başımı açmam caiz mi? Kadının üvey babası kendisine mahremdir. Bu bakımdan kadın üvey babasının yanında başını örtmemesi caizdir, yani başını açabilir. Mutlak evlenme engeli ve ebedi haramlık; kan hısımlığı, sıhri hısımlık ve süt hısımlığı ile olur. a) Kan hısımlığı: Bir erkeğe nesep veya hısımlık sebebiyle dört grup kadın haram olur. Bunlar; usûl: Annesi ve nineleri gibi, fürû; kızı ve ilânihaye...

7 yıl önce

Kadın ev iiçinde nasıl olmalıdır? Başını açarsa rahmet melekleri gider mi? Kadın ev iiçinde nasıl olmalıdır? Başını açarsa rahmet melekleri gider mi? Bayanların eşlerine karşı evde açık durarak süslenmelerini de sevap diye biliyoruz. Kısa kollu elbileselerle durmaları melekleri kaçırır mı? Kadının yanında kendine nikah düşen erkek olmadığı zamanlarda başını açmasında dini açıdan bir sakınca yoktur. (el-Fetâva'l-Hindiya, 5/333). Ancak akıl baliğ olan bir bayan...

7 yıl önce

Tesettürle ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Tesettürle ilgili ayetler: "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir." (Ahzab, 33/59). "Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Zinet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının...

7 yıl önce

Peruk kullanmak, tesettür açısından nasıl değerlendirilir? Peruk kullanmak hakkında bilgi verir misiniz? Peruk kullanmak, tesettür açısından nasıl değerlendirilir? Üniversiteye giden bayan öğrencilerin derslere başörtüsü yerine peruk ya da şapka gibi kamuflajlarla girmesi tesettür açısından uygun mudur? Peygamberimiz (s.a.s.), saçına insan saçı takan ve taktıran kadınlara da lânet etmiştir. (Örnek olarak bk. Buhârî, libas 83, 85; Müslim, libas 115. ) Çünkü bu...

7 yıl önce

"Çıplak kadınlar daha aptaldır, çıplaklık zekayı geriletir." İddialarını nasıl değerlendirirsiniz? Niçin tesettür? Çıplak kadınların daha aptal olduğuna ve çıplaklığın zekayı gerilettiğine dair ilmi bir veri bilmiyoruz. Bu sebeple, ilmi dayanağı olmayan böyle bir hükmü değerlendirmeyi gereksiz buluyoruz. Tesettür Allah'ın emridir. Müslümanlar, Allah emrettiği için tesettüre göre giyinirler. Yani Müslümanların tesettüre riayet etmesinin sebebi, ileri zekalı olmak değil Allah'ın emrine imtisal etmektir. Tesettürün sağlık...

7 yıl önce

Türban ve başörtüsünün farkı nedir? Türban, başörtüsü demektir. Câhiliyette insanların birçokları terbiye ve edebden yoksundu. Ahlâk, iffet ve namus meselesi lafta idi. Bugün olduğu gibi kadın açılıp saçılıyordu, vücudunu, na mahrem yerlerini göstermekle böbürleniyordu. İlahî rahmet olarak gelen İslâm dini, tefessüh etmiş bu insanlığı ıslah etmek için birtakım emir ve prensipler getirdi. Bunlardan birisi de kadının cilbab ile örtünmesini emreder. ...

7 yıl önce

Kadın, evinde eşi ve çocukları yanında nasıl giyinmelidir? Kadın, evinde eşi ve çocukları yanında nasıl giyinmelidir? Anne, aile içinde küçük ya da yetişkin oğlu yanında hangi ölçülerde bulunmalıdır? Hanımın tek başına evde bulunduğu zaman göbekle diz kapağı arasını örtmesi gerekir. İnsanın yanından ayrılmayan melekler vardır. Bu bakımdan ev içinde kadın göbek ile diz kapağı arasını örtmesi faziletlidir. Allah Resulü buyuruyor: ...

7 yıl önce

Sözlüme tesettüre girmesi için neler anlatabilirim? Sözlüme tesettüre girmesi için neler anlatabilirim? Ona açık giyinmenin günahını, daha kapalı giyinmesi ya da isterse kapanması konusunda bilgi vereceğim ayetler falan var mı? Zorlamak istemiyorum, keşfetsin istiyorum... Kur'an-ı Kerîm'de gözlerin haramdan korunması hakkında şöyle buyurulur: "(Ey Muhammed!) mümin erkeklere söyle, gözlerini zinadan sakınsınlar, ırzlarını ve namuslarını korusunlar. Böyle davranmak onlar için daha...

7 yıl önce

Peygamberimiz (asm) döneminde kadınlardan başı açık olan var mıydı? İslam'da kadının konumuyla ilgili olarak çağımızda en çok tartışılan konu, kadının örtünme meselesidir. Kur'an'da şöyle buyuruluyor: "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Ahzab, 33/59), ...

7 yıl önce

Bir bayanın dış elbisesi nasıl olmalıdır? Tunik altına pantolon giyinmesinde bir sakınca var mıdır? Yazar: Ahmed Şahin Konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler. Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür. Ben de arz edeceğim açılardan bakacak, kendi görüşümü netleştirmeye çalışacağım. Takdir size aittir. Uygun bulursunuz, yahut da yanlış telakki edersiniz. İkisi de mümkündür. Bugün giyim kuşamda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Ne...

7 yıl önce

Çarşaf giymek farz mıdır? Bir cemaate mensup olmak şart mıdır? Çarşaf giymek farz mıdır? Bir cemaate mensup olmak şart mıdır? Henüz yeni kapandım, eşim uzun siyah pardösü ya da buna benzer şeyler giymeme kızıyor. Ben hem eşimi hem de Allah'ı kırmak istemiyorum... Tesettür farzdır; ancak çarşaf giymek farz değildir. Pardesü ile de tesettür sağlanabilir, illa da çarşaf giyilecek diye bir şey...

7 yıl önce

Kadınların pantolon giyinmesi caiz mi? Kadınların pantolon giyinmesi caiz mi? Pantolon üzerinden diz üstüne gelecek uzunlukta bir giysi giymesi yeterli mi? Pantolonu giyerken illa pantolonun üzerinde uzun bir şey mi olması gerekir; mesela diz üstü veya biraz daha üstte bir uzun tisört olur mu? Yazar: Ahmed Şahin Konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler. Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür....

7 yıl önce

Başörtüsü ataerkil bir toplumun sembolü değil midir? Başörtüsü ataerkil bir toplumun sembolü değil midir? Kadın ile erkeğin birbirlerine karşı gösteremeyecekleri gerçek avret yerlerinin göbek ile diz arası olduğunu biliyoruz. Ancak zamanla kadının avret yeri genişletilmiş ve el, yüz,.. Kadınların örtünmesi gerektiğine dair hüküm toplumsal bir geleneğin sembolü değildir. Kadınların örtünmesi Allah'ın emridir ve Kur'an-ı Kerim ayetleri ile sabittir. Bu bakımdan örtünmeyi...

7 yıl önce

Kadınların kendi aralarında giyimi nasıl olmalıdır? Kadınların kendi aralarında giyimi nasıl olmalıdır? Erkeklerin olmadığı ve kadınların kendi aralarında düzenleyeyip eğlenecekleri kına gecesinde gelinin boynu sırtı kolları açık dekolte kıyafet giymesinin hükmü nedir? Kadınların kadınlara karşı avret yeri, göbekle diz kapakları arasında kalan kısımdır. Bunun dışındaki yerleri kadınların yanında açabilirler. (el-Mevsılî, el-ihtiyar, l, 45.) Ancak müşrik kadınlar kapsam dışında tutulmuştur. Bu yüzden Müslüman...

Yukarı Çık