KOOPERATİFLERDE TASFİYE KURULU,TASFİYE İŞLEMLERİNİ NASIL YAPAR?

KOOPERATİFLERDE TASFİYE KURULU,TASFİYE İŞLEMLERİNİ NASIL YAPAR?
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 82. maddesinde “iflastan gayri hallerde kooperatifin dağılması yetkili organlar tarafından Ticaret Siciline tescil ve ilân ettirilir” hükmü yer almaktadır.
Tasfiye işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında 1163 Sayılı kanunda hüküm bulunmamaktadır. Ancak, kanunun 98. maddesiyle Türk Ticaret Kanununa yollama yapıldığından tasfiye işlemlerini daha ziyade T.T.K. nun Anonim Şirketlerin tasfiyesi gibi yapmak zorunluluğu vardır.
Tasfiye işlemini yapmakla görevlendirilenler genellikle şu işlemleri yapacaktır.
Fesih kararının, Ticaret Siciline tescil ve birer hafta ara ile 3 defa ilan ettirilmesi (Alacaklıların yapılacak bu ilan ile 1 yıl içinde müracaatları zorunludur. Bir yıllık sürenin başlama tarihi üçüncü ilan tarihidir).
Tasfiye memurlarınca, göreve başlarken kooperatifin durum ve değerlerini gösteren bir envanter çıkarılır. Tasfiye açılış bilançosu tanzim edilir.
Genel kurul aksine karar vermedikçe tasfiye memurları kooperatifin aktiflerini pazarlık suretiyle de satılabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurul kararı lazımdır.
Kooperatif mamelekinin dağıtılmasında ilk önce ödenmiş paylar geri verilir.
Tasfiye memurları tarafından, tasfiyenin gerektirdiği bütün işlemler yapıldıktan sonra tasfiye sonucunu gösteren son ve kat’i bilanço tanzim ederek genel kurulun onayına sunar.
Tasfiyenin sona ermesinden sonra kooperatife ait ticaret sicilinden çıkarılması (terkin) talep edilir. Bu terkin talebi tescil ve ilan olunur.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık