P Harfi ile Başlayan Meslekler

6 yıl önce

PSİKOLOG TANIM İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir. GÖREVLER - İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler, - ...

6 yıl önce

PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ TANIM El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımında çalışan kişidir. GÖREVLER - Takılacak protezin (ayak, diz üstü, diz altı, el, el bileği,) alçı...

6 yıl önce

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) TANIM İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. GÖREVLER - Hastayı muayene bölümüne alır, şikayetlerini sorar, - Steteskopla hastanın sırtını ve göğsünü dinler, tansiyonunu ölçer, - Sağlıklı bebekleri...

6 yıl önce

POLİS MEMURU TANIM Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. GÖREVLER - Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur, - İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olur ve bununla ilgili önlemler alır, - Yangın, sel ve deprem...

6 yıl önce

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ TANIM Bir olay, düşünce veya duyguyu iki veya üç boyutlu olarak tasarlayan ve bunu resim ve heykel gibi sanat alanlarına uyarlayan sanatçılara yardımcı ara elemandır. GÖREVLER - Üç boyutlu tüm şekillerin tasarım ve uygulama çalışmalarında bulunur, - Tam oyma, rölyef-kabartma tasarım ve uygulamalarında...

6 yıl önce

PLASTİK İŞLEMECİ TANIM Plastik hammaddenin eritilerek, hazırlanan kalıba göre istenilen şekle dönüştürülmesini gerçekleştiren, bu işlem yapılırken kullanılan kalıp ve makinelerin bakım ve onarımını sağlayan kişidir. GÖREVLER - Plastik enjeksiyon ve extruzyon kalıplama makinelerinin genel bakımını, günlük kontrolünü yapar işe hazırlar, - Kalıbı makineye takar...

6 yıl önce

PLASTİK İŞLEME TEKNİSYENİ PLASTİK İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Plastik işleme kalıplarının makineye bağlanması, plastiğin kalıplanarak mamul hale getirilmesi işlemlerini yapan kişidir. GÖREVLER - Plastik enjeksiyon ekstrüder, vakumlama, rotasyon makinesinin genel bakımını ve günlük kontrolünü yapar ve işe hazırlar, - İşçi...

6 yıl önce

PLASTİK DOĞRAMACI TANIM Plastik profil ve yardımcı malzemelerden kapı, pencere, kepenk, sineklik vb. ürünlerin üretimi ve montajını yapan kişidir. GÖREVLER - Müşteri ile görüşerek, yapılacak olan kapı ve pencerenin ölçüsünü alır, - Fiyat tespit ederek müşteriye bildirir - ...

6 yıl önce

PİLOT TANIM Yolcu veya yük taşıyan hava taşıtını (helikopter ve uçağı) kullanan kişidir. GÖREVLER - Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar, - Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler, - ...

6 yıl önce

PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BİTKİLERİ TEKNİKERİ TANIM Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir. GÖREVLER - Peyzaj mimarı...

6 yıl önce

PEYZAJ TEKNİKERİ TANIM Çevre düzenlenmesi, park ve bahçelerin yapımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir. GÖREVLER - Park ve bahçe düzenleme planlarının araziye uygulanması, çim alanlarının oluşturulmasını sağlar, - Çevreye uygun süs bitkilerini seçer, bunların mevsime göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve yürütülmesinde peyzaj mimarına yardımcı olur, -...

6 yıl önce

PEYZAJ MİMARI TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışan kişidir. GÖREVLER - Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, - ...

6 yıl önce

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğal gazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. GÖREVLER - Petrol ve doğal gazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır, - Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik örnekler üzerinde araştırmalar yapar, elde...

6 yıl önce

PETRO-KİMYA TEKNİSYENİ TANIM İçinde, petrolden çıkarılan hidrokarbonların kimyasal reaksiyona girerek hidrojen kaybettiği veya kazandığı, reaktör adı verilen bir cihazı çalıştıran veya çalıştırılmasına nezaret eden kişidir. GÖREVLER - Reaksiyona girecek maddelerin ve reaktörün ön hazırlıklarını yaparak sistemi reaksiyona hazırlar, reaksiyon için uygun koşulları oluşturur, - Reaktörün vanalarını...

6 yıl önce

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (TEZGAHTAR) TANIM Perakende satış elemanı, perakende mal satışı yapan ticarethanelerde müşteriye malı tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. GÖREVLER - Satılacak malları cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırır. Özürlü veya kullanılmaz durumdaki malları ayırarak ilgili birimlere gönderir, - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar...

6 yıl önce

PARKE DÖŞEMECİSİ TANIM Binaların iç mekânlarında, taban döşemesinde kullanılan çeşitli tür ve boyuttaki parkeleri döşeyen, süpürgelik monte eden ve parke yüzey işlemlerini yapan kişidir. GÖREVLER - İşin yapılacağı yüzeyi inceler, - Kullanacağı malzemeyi seçer, - Parke döşemenin şekil ve yönünü belirler, - Parkeleri ambalajından çıkarır, - Parke tutkalı hazırlar, - Parke döşenecek zemine tutkalı serer, - Parkeleri yerleştirir, - Kilitli parke ise tutkalı sermeden...

6 yıl önce

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir. GÖREVLER - Su banyosunu kesit işlemi için hazırlar, - Otomatik veya manuel doku takibini yapar, - Farklı özellikte dokuları bloklayarak kesit alır, - Doku bloklarından elde...

6 yıl önce

PASTACI TANIM Değişik miktarlarda un, şeker, yağ gibi besin maddelerini kullanarak, çeşitli pişirme teknikleriyle kuru pasta ve mayalı ürünleri, kek, yaş pasta ve börekleri hazırlayan kişidir. GÖREVLER - Yapılacak pastayı tasarlar, desenleri tutkallı hamurla üç boyutlu olarak hazırlar, - Un, şeker, yağ, yumurta, su gibi besin...

Yukarı Çık